Nghị quyết Hội đồng quản trị (07 09 2011)

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 19:56

Thiết kế môn học quản trị tài chính doanh nghiệpLời mở đầuThoát khỏi ra thời kỳ bao cấp, nền kinh tế Việt Nam đang dần từng bớc hoà nhập vào nền kinh tế thị trờng. Các hoạt động kinh tế cũng từng bớc thay đổi để phù hợp vào xu thế chung của thị trờng. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù là quốc doanh, liên doanh hay t nhân thì việc cân nhắc tính toán luôn đợc chú trọng lên hàng đầu. Nhng để đạt đợc điều ấy đòi hỏi các nhà quản lý kinh tế ngoài việc nắm bắt thị trờng thì không thể quên suy xét trong nội bộ doanh nghiệp giữa yếu tố bên ngoài và bên trong, sự nhìn nhận hai mặt ấy có thể giúp cho họ đi đúng hớng, phù hợp với hoàn cảnh bên ngoài và với khả năng bên trong của bản thân doanh nghiệp.Để bắt đầu công việc kinh doanh thì đầu tiên là phải có vốn, vốn nhiều hay ít, nguồn vốn hình thành ở đâu, vay nợ ra sao có vốn rồi thì bắt đầu điều khiển vốn, đây quả thật là công việc khó khăn, sự phân bổ nguồn vốn có hợp lý hay không, các khoản mục tăng giảm ra sao và làm thế nào để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động tài chính có quan hệ trực tiếp với hoạt động kinh doanh và ngợc lại tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hởng trực tiếp đến tình hình tài chính của doanh nghiệp. Từ cung ứng vật t, hàng hoá cho đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm đều ảnh hởng đến công tác tài chính của doanh nghiệp và ngợc lại tình hình tài chính tốt hay xấu sẽ có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm đối với quá trình sản xuất, luân chuyển hàng hoá. Bên cạnh đó tất cả các con số tài chính sẽ biểu hiện tình trạng sản xuất kinh doanh một cách nhanh nhất, thực chất nhất, khả năng tồn tại của doanh nghiệp đến đâu phát triển hay suy vong nh thế nào. Cũng nhờ các con số tài chính mà các chủ thể hay các nhà quản lý kinh tế có thể định hớng cho doanh nghiệp phát triển hoặc đoán đợc sự suy vong của doanh nghiệp để có thể chuyển hớng, điều chỉnh. Tình hình tài chính còn là điểm quan trọng không thể thiếu và nó đợc rất nhiều các đối tợng quan tâm nh chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng .kể cả các cơ quan nhà n ớc cũng nh ngời làm công.Vì vậy doanh nghiệp muốn tạo đợc chỗ đứng vững tốt trong nền kinh tế thị trờng thì phải tạo cho doanh nghiệp có một thể trạng tài chính tốt. Để có đợc nh vậy phải phân tích thật kỹ, thật sâu sắc các báo cáo tài chính để đa ra các quyết Sinh viên Đào Văn ThiLớp QKT45-ĐH1 Trang .Thiết kế môn học quản trị tài chính doanh nghiệpđịnh đúng đắn, kịp thời cho doanh nghiệp để làm sao cho doanh nghiệp có một thế đứng vững, ổn định cho hiện tại và tơng lai.Để có thể hiểu rõ hơn về vấn để này bài thiết kế sẽ đi sâu tìm hiểu về báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sơn Hải PhòngBài viết đợc chia thành các phần nh sau:Chơng I: Lí LUậN CƠ BảN Về TáI CHíNH DOANH NGHIệP 1-Bản chất và khái niệm tài chính doanh nghiệp2-Chức năng của tài chính doanh nghiệp3-Nội dung cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệpChơng II: giới thiệu chung 1-Giới thiệu về doanh nghiệp2-Giới thiệu về bộ phận tài chính của doanh nghiệpChơng III : nghiên cứu báo cáo tài chính của doanh nghiệp1- Giới thiệu báo cáo tài chính của doanh nghiệp2 -Đánh giá chung tình hình tài chính của doanh nghiệp3 -Nghiên cứu tình hình bảo đảm nguồn vốn cho doanh nghiệp4-Nghiên cứu cơ cấu CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị CÔNG TY CỔ PHẦNCÁP TREO NÚI BÀ TÂY NINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________ Tây Ninh, ngày . tháng . năm 2012 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.- Căn cứ vào Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.- Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Hội đồng Quản trị trong năm 2011.Nay, Hội đồng Quản trị Công ty CP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh xin báo cáo tổng kết hoạt động trong năm 2011 như sau:I. HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ “Củng cố nội lực duy trì sự ổn định, tăng cường hiệu quả kinh doanh để đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông “.Kính thưa Quý vị cổ đông, Quý khách hàng, Quý cơ quan quản lý nhà nước, Quý vị đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh.Ngay từ khi thành lập, đã xác định mục tiêu trở thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả trong tỉnh Tây Ninh nói riêng và cả nước nói chung. Phát huy các thế mạnh của mình, bằng sự nổ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo, được sự nhiệt tình hỗ trợ của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, từ đó đã có sự phát triển vượt bậc, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân từ năm 2007 đến năm 2011 trên 55,4%.Năm 2011, là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nước ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung, nhiều doanh nghiệp phải phá sản, bất động sản đóng băng… qua đó đời sống của người lao động ngày càng khó khăn, các nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong đó có nhu cầu tham quan đi lại. Đứng trước tình hình khó khăn chung, nhưng với quyết tâm cao Ban lãnh đạo đã khắc phục và vượt qua khó khăn để lãnh đạo đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2011. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2011 đạt được như: doanh thu đạt 107,47% so với kế hoạch, tăng 42,54% so với cùng kỳ 2010; lợi nhuận trước thuế đạt 108,67% so với kế hoạch, tăng 55,39% so với cùng kỳ 2010; Nộp thuế đạt 108,51% so với kế hoạch, tăng 47,02% so với cùng kỳ 2010. Tốc độ tăng trưởng này là sự tiếp nối chuỗi thành công liên tục từ nhiều năm trở lại đây, thành công của năm 2011 là cơ sở và là niềm tin vững chắc để có thể vươn lên những thành công trong năm 2012 và những năm tiếp theo.1Kính thưa q vị,Đạt được những kết quả đáng khích lệ nêu trên là nhờ có một tập thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, và cán bộ cơng nhân viên đồn kết, gắn bó, một lòng phấn đấu và cống hiến vì sự phát Nhà xuất giáo dụC VN Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Công ty CP sách Đại học Dạy nghề Số / NQ - ĐH&DN Độc lập Tự Hạnh Phúc Hà nội ngày 04/03/2011 V/việc thông qua phơng án tạm ứng cổ tứcđợt năm 2010 tổ chức Đại hội cổ đông thờng niên năm 2011 nghị hội đồng quản trị - Căn vào Điều lệ Công ty cổ phần sách Đại học Dạy nghề đ ợc thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thức vào ngày 29/08/2007 - Căn Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 đợc thông qua phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2010 - Căn vào Biên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần sách Đại học Dạy nghề ngày 04/03/2011 Hội đồng quản trị công ty cổ phần sách đại học Dạy nghề thông qua nghị với nội dung sau Điều : Thực tạm ứng cổ tức đợt năm 2010 mà Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2010 thông qua : - Mức tạm ứng cổ tức đợt : 10%/1 CP tiền mặt - Ngày chốt danh sách dự kiến : 21/03/2011 - Ngày chi trả : 15/04/2011 - Nguồn chi : Từ lợi nhuận năm 2010 Điều : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 - Ngày chốt danh sách dự kiến : 21/03/2011 - Ngày họp dự kiến : 09/04/2011 - Địa TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH    LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ThS. TRƯƠNG CHÍ HẢI NGUYỄN THỊ MỘNG KHANH Mã số SV: 4053555 Lớp: Kế toán tổng hợp khóa 31 Cần Thơ – 04/2009 Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - i - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh Được sự giới thiệu của Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ và sự chấp thuận của Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Cần Thơ, với vốn kiến thức đã học và qua hơn hai tháng thực tập tại Ngân hàng, cùng với sự hướng dẫn của thầy Trương Chí Hải và sự giúp đỡ của quý Ngân hàng, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến:  Toàn thể quý thầy cô Trường Đại học Cần thơ nói chung và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh nói riêng đã tận tâm dạy bảo và truyền đạt cho chúng em những tri thức quý báo làm hành trang bước vào đời.  ThS. Trương Chí Hải, thầy đã dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sửa chữa những sai sót trong suốt quá trình thực hiện bài viết tốt nghiệp này.  Ban lãnh đạo Ngân hàng Á Châu, cùng toàn thể các cán bộ, nhân viên đang công tác tại Ngân hàng đã nhiệt tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập tại Ngân hàng. Xin kính chúc quý thầy cô của trường Đại học Cần Thơ, Ban lãnh đạo Ngân hàng cùng toàn thể các cán bộ và nhân viên đang làm việc tại các phòng, ban của NH Á Châu được dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thắng lợi mới trong công tác. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mộng Khanh LỜI CẢM TẠ  Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - ii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh LỜI CAM ĐOAN  Luận văn này trình bày vấn đề nghiên cứu là phân tích tình hình huy động vốn và vho vay tai Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Cần Thơ nên hầu hết các thông tin trong đề tài được thu thập tại đơn vị thực tập và đã được sự đồng ý, cho phép sử dụng của lãnh đạo cơ quan. Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày 27 tháng 04 năm 2009 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Mộng Khanh Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại ACB chi nhánh Cần Thơ GVHD: ThS. Trương Chí Hải - iii - SVTH: Nguyễn Thị Mộng Khanh NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  . CSNG HdA XA HOI CHUNGHIAVIPTNAM DQc lip - Ty - Hgnh phric NGAN HANG TMCP A CHAU s6: )BvlO /rCQD-HDQT.14 Tp Hi Chi Minh, nCq,tl rhdngll ndm2014 QUYfT DINH Vd viQc mua l4i c6 phi5u Ngin hirng TMCP A Cheu CHI TICH HOI DdNG QUAN TRI NGAN HANG TMCP A CTTAU Cdn c& Ludt Cdc tii chitc tin dqtng s6 lztZOtOtgmZ l6/06/2010; Cdn vi€c vi6n HDQT' 13 ngdv 26/04/2013 v€ vi€c bdu thdn ,rrer -HDer.r3 ngdy 26/04/20rJ va viQc i Chdu nhiem kj, 20t - 2017, ngdy 28/10/2014 cua HQi tl6ng qudn tr! Ngdn hdng TMCP A Chdu c6 Didu vO vi€c fiep tUc su dttng s6 fiAn 209.540.688.795 d6ng d€ mua phi€u qu!, l QUYETDINH HQi cl6ng quin tri nh6t tri, th6ng qua viQc mua lqi ciii phi6u Ngdn hnng TMCP A Chau (ACB) cl6 ldm c0 phi6u qu! vdi phuong in chi ti6t nhu sau: l kj mua l?i t6i da dg ki6n: phiiiu ACB tlang luu hinh t6ng s5 c5 Tiing s5 luqng c6 philiu iltrng tuong (mg 1,92 o/o 17 461.724 c6 phi6u, T6ng sii luqng c6 phiiiu cl6ng kj mua tai tt5i ttritiu du ki6n: 523.851 c6 phi6u, tuong ung % t6ng s5 c6 phi6u t5i da ttdng k1y' mua tpi Ti5ng sii c6 phi6u quy nim git tru6c thuc hign giao dich: 27 915.995 o6 phi6u Msc tlich mua l4i c6 phi6u: Lim c6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1 MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 LỜI MỞ ĐẦU . 1 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ .2 1.1. Quá trình hình thành .2 1.2. Các Ngành nghề sản xuất kinh doanh: .4 1.3. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông Đà .5 1.3.1. Tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh: 5 1.3.2. Tổ chức quản lý: .6 1.4. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong công ty: 8 1.4.1. Phòng tổ chức hành chính: .8 1.4.2. Phòng tài chính kế toán: .8 1.4.3. Phòng kế hoạch – đầu tư: .9 1.4.4. Phòng quản lý kỹ thuật: 9 1.5. Nhân sự của công ty: 10 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ 12 2.1. Tình hình thực hiện đầu tư các dự án của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Sông đà trong giai đoạn 2007-2009 .12 2.1.1. Các dự án ở khu vực phía bắc 12 2.1.2 Các dự án khu vực phía nam: 14 2.2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2009 đầu năm 2010: .15 2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư tại các dự án: 19 Ngô Thị Thu Hương - Kinh tế đầu tư 49B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ TRONG GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 21 3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 21 3.2. Kế hoạch đầu tư các dự án trong giai đoạn 2010 – 2015 .22 3.3. Các biện pháp thực hiện đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư của công ty trong giai đoạn 2010 – 1015 .24 3.3.1. Giải pháp tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh: 24 3.3.2. Giải pháp về thị trường 24 3.3.3. Giải pháp về kỹ thuật và công nghệ .25 3.3.4. Giải pháp về kinh tế - tài chính 26 3.3.5. Giải pháp về nhân lực .26 3.3.6. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên .27 3.4. Một số kiến nghị với các bộ, ngành, chính phủ 27 KẾT LUẬN TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP ĐTXD&PTĐT SÔNG ĐÀ Số: /QĐ-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nội dung thông qua phiên họp HĐQT thường kỳ Quý I/2011 HĐQT CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ĐÀ Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thông qua ngày 29/11/2005; - Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Phát triển đô thị Sông Đà; - Nghị số: 07/NQ-HĐQT ngày 26/4/2011 Hội đồng quản trị Công ty phiên hợp thường kỳ quý I/2011, QUYẾT ĐỊNH: Điều Thông qua nội dung phiên họp Hội đồng quản trị Công ty thường kỳ quý I/2011 sau: Tình hình thực KH SXKD năm 2010: 1.1 Các tiêu chủ yếu: - Tổng GTĐTư: DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ATM Máy giao dịch tự động BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV Phú Thọ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ CSXH Chính sách xã hội FTP Giá điều chuyển vốn GDP Tổng sản phẩm quốc nội KH Khách hàng NSNN Ngân sách nhà nước NH Ngân hàng NVHĐ Nguồn vốn huy động MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MHB Ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW Ngân hàng trung ương NN Nhà nước VIBBank Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam Vietinbank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH, BIỂU ĐỒ iii MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Vốn là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Ở Việt Nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Hệ thống Ngân hàng thương mại là nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy các nguồn lực cho sự phát triển kinh tế thông qua việc cung cấp lượng vốn cho nền kinh tế. Theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020, Nước ta đã đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 7 - 8%/năm. Trong điều kiện các kênh dẫn vốn khác của thị trường tài chính chưa thực sự phát triển thì nguồn vốn từ tín dụng ngân hàng hiện đang giữ vai trò quan trọng. Huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi Ngân hàng. Đặc biệt trước tình hình khan hiếm vốn hiện nay huy động vốn đang trở thành hoạt động “nóng” được các ngân hàng quan tâm nhiều nhất. Thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ Ngân hàng, tìm hiểu thị trường cũng như nhu cầu của khách hàng các Ngân hàng đang tung ra nhiều sản phẩm mang tính "đột phá, chiến lược" từ đó thu hút và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao và tinh tế của khách hàng. Nhận thức được vấn đề đó, Ngân hàng Thương mại (NHTM) cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), là NHTM lâu đời nhất Việt Nam và là một trong 5 NHTM nhà nước, đã coi nhiệm vụ huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, xuyên suốt trong phương hướng kinh doanh hàng năm. Trong đó, tập trung vào một số loại chính như huy động vốn dân cư, định chế tài chính, tổ chức kinh tế nhằm tạo lập nền vốn vững chắc cho tăng trưởng tín dụng và quy mô hoạt động. Ngân TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẠC LIÊU Lời mở đầuHệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đờng lối đổi mới đợc xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới đợc đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nớc.Một trong những nhân tố quan trọng đa tới sự thành công của công cuộc đổi mới là những chính sách hớng tới nền kinh tế thị trờng và sự vận dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị quyết Hội đồng quản trị (07 09 2011)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn