thong bao thay doi nhan su0001

1 196 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 12:32

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN ------------------- Số: … /TBC-VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------o0o------ Hà Nội, ngày 15 thỏng 6 năm 2010 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ 4) Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do phũng Đăng ký kinh doanh – sở KHĐT Hà nội cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2010;Công ty cổ phần Thạch Bàn thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0100107444.Do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà NộiCấp đăng ký lần đầu ngày: 06/01/2005.Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26 thỏng 05 năm 2010.Chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 2020/QĐ–BXD ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ xây dựng.a) Vốn Điều lệ: 22.569.920.000 đồng ( Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng VN)b) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất; sản phẩm cơ khí và các loại vật liệu khác;- Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành vật liệu xây dựng;- Tư vấn đầu tư, giám sát, thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; - Khai thác và kinh doanh khoáng sản;- Kinh doanh xuất nhập khẩu các lĩnh vực: vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia, hoá Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) BQL* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 100.000 - 200.000đ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp 3. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Thông báo gồm những nội dung sau: -Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; -Tên dự kiến thay đổi; Thành phần hồ sơ -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 03/2006/TT-BKH của B Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không Phụ lục III-5 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ ) Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: Cấp ngày: / / Vốn điều lệ (Vốn đầu tư): Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Số TT Mã ngành Tên ngành Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: 2. Họ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)* Thông tin Lĩnh vực thống kê:Kế hoạch và Đầu tư, Thành lập và phát triển doanh nghiệpCơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng ĐKKD (Sở KH ĐT) Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhânTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. 100.000 - 200.000đ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ng Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 2. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp 3. Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. 1. Thông báo gồm những nội dung sau: -Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; -Tên dự kiến thay đổi; -Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 2. 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Thông tư 03/2006/TT-BKH của B Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư 01/2009/TT-BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phụ lục III-5 Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ ) Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh 1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Do: Cấp ngày: / / Vốn điều lệ (Vốn đầu tư): Ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Số TT Mã ngành Tên ngành Địa chỉ trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Email: Website: 2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) Nam/nữ Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD: 20.000 đồng Quyết định 01/QĐ-UB ngày 07/0 Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Hướng dẫn người thành lập Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Tên bước Mô tả bước 2. Bước 2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi, Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: dkkdbd@vnn.vn Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. 3. Bước 3 Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp. Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua mạng, khi đến nhận kết quả, doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ có chữ ký đầy đủ tại Phòng ĐKKD. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu Phụ lục III-5 Thông tư 01/2009/TT-BKH) Thành phần hồ sơ 2. Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp 3. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Phụ lục III-5) Thông tư 01/2009/TT- BKH của B Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nội dung Văn bản qui định 1. 1. Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định; 2. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định; 3. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh. Luật Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: thong bao thay doi nhan su0001

Từ khóa liên quan