thong bao thay doi nhan su

1 266 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 12:28

Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đô thị Sông Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net--Uỷ ban nhân dânTỉnh XCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTỉnh X, ngày tháng năm 2002PHIẾU THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÀI LIỆUTên tài liệu: Số hiệu:Ngày ban hành: Lần soát xét:TT Nội dung thay đổiLần soát xétPhê duyệt Ghi chúLãnh đạo phê duyệt Người soạn thảoPhụ lục 4: Số hiệu: TT-LĐVP-KSTL/00 CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN ------------------- Số: … /TBC-VP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------o0o------ Hà Nội, ngày 15 thỏng 6 năm 2010 THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÍ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Thay đổi lần thứ 4) Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế do phũng Đăng ký kinh doanh – sở KHĐT Hà nội cấp đổi lần 4 ngày 26/5/2010;Công ty cổ phần Thạch Bàn thông báo thay đổi một số nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THẠCH BÀN Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0100107444.Do: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà NộiCấp đăng ký lần đầu ngày: 06/01/2005.Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 26 thỏng 05 năm 2010.Chuyển đổi (CPH) từ doanh nghiệp nhà nước theo quyết định số 2020/QĐ–BXD ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ xây dựng.a) Vốn Điều lệ: 22.569.920.000 đồng ( Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng VN)b) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:- Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội thất; sản phẩm cơ khí và các loại vật liệu khác;- Nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng;- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp phục vụ ngành vật liệu xây dựng;- Tư vấn đầu tư, giám sát, thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; - Khai thác và kinh doanh khoáng sản;- Kinh doanh xuất nhập khẩu các lĩnh vực: vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, phụ gia, hoá Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Tên thủ tục : Cho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tụcCho phép thay đổi nhân sự của Văn phòng đại diện của báo chí Việt Nam ở nước ngoài.Trình tự thực hiện- Khi thay đổi trưởng đại diện và các thành viên, cơ quan báo chí phải làm lại hồ sơ về nhân sự gửi Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.- Cục Báo chí thẩm định hồ sơ và trình Bộ Thông tin và Truyền thông.- Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có văn bản trả lời việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.Cách thức thực hiện- Trực tiếp tại Cục Báo chí- Thông qua hệ thống bưu chính.Thành phần, số lượng hồ sơ- Đơn xin thay đổi nhân sự.- Lý lịch của trưởng đại diện và các thành viên (có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự). Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính.Thời hạn giải quyết: - Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:- Tổ chức Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính- Văn bản chấp thuận Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính- Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.- Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán) Mẫu 10A/ĐKCK TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Số: /VSD V/v: thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……………, ngày tháng năm Kính gửi: Các Thành viên Lưu ký Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/TP.HCM Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ ….số ……… ngày……do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau: Tên tổ chức đăng ký: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Tên chứng khoán: Mã chứng khoán: 2 Mã ISIN: Loại chứng khoán: Mệnh giá: Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: Tổng số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: Hình thức đăng ký: Bắt đầu từ ngày , Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán đăng ký bổ sung nêu trên. Nơi nhận: - Như trên - CTCP ; - P.LK; P.CNTH - Lưu HCTH, ĐK. TỔNG GIÁM ĐỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: thong bao thay doi nhan su

Từ khóa liên quan