Nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài hệ trục tọa độ hình học 10 ban cơ bản bằng việc tích hợp một số kiến thức của các môn học khác, giúp học sinh hứng thú hơn, nâng cao tính tích

19 794 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2017, 13:57

Trường THPT Thạch Thành GV: Phạm Thị Liên I.MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài : Để môn Toán không trở thành môn học khô khan nhàm chán, thân người giáo viên phải đổi cách dạy học để có hoạt động học tập chủ động tích cực, sáng tạo học sinh Mặt khác đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính sáng tạo, tích cực, chủ động học sinh tạo cho em có nếp làm việc khoa học tự tin học tâp Chính giáo viên phải biết tích hợp liên kết môn học khác môn Toán để em có tầm nhìn sâu kiến thức học mở mang thêm kiến thức Yêu cầu giáo dục đòi hỏi phải đổi phương pháp dạy học môn toán theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh Vì người giáo viên phải gây hứng thú học tập cho em cách tinh giản kiến thức, thiết kế giảng lại khoa học, hợp lý, phải gắn liền với ứng dụng, liên hệ thực tế Các kiến thức phải dễ nhớ, dễ hiểu phải phù hợp với việc nhận thức em Thông qua kiến thức mà người giáo viên tinh lọc, qua ứng dụng, thục hành em lĩnh hội tri thức toán học cách dễ dàng, củng cố, khắc sâu kiến thức cách vững chắc, tạo cho em niềm say mê, hứng thú học tập, việc làm Khi tinh lọc kiến thức cách gọn gàng, ứng dụng thực tế cách thường xuyên, khoa học chắn chất lượng dạy học môn toán ngày nâng cao Chính lý nêu mà chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm “ Nâng cao hiệu giảng dạy “Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác, giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Góp phần đổi phương pháp dạy học môn toán nói chung môn Hình Học 10 nói riêng theo phương hướng tinh giản kiến thức, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, tăng cường ứng dụng thực tế, giúp học sinh có phương pháp học tốt thích ứng với xu hướng - Góp phần gây hứng thú học tập môn Toán cho học sinh, môn học coi khô khan, hóc búa, giúp, giáo viên lên lớp tự tin, nhẹ nhàng, học sinh lĩnh hội tri thức cách đầy đủ, khoa học mà giúp em củng cố khắc sâu tri thức 1.3 Đối tượng nghiên cúu : - Tìm hiểu khái niệm Trục độ dài đại số trục, hệ trục tọa độ, tọa độ véc tơ,tọa độ điểm, liên hệ tọa độ điểm tọa độ véc tơ, thông qua tìm hiểu bàn cờ vua, bảng tính exel, chỗ ngồi rạp chiếu phim 1.4 Phương pháp nghiên cứu : Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp sau : Nghiên cứu tài liệu : SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” Trường THPT Thạch Thành GV: Phạm Thị Liên - Đọc tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục có liên quan đến nội dung đề tài - Đọc SGK, sách giáo viên, loại sách tham khảo Nghiên cứu thực tế : - Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp nội dung kiến thức dạy - Tổng kết rút kinh nghiệm trình dạy học - Tổ chức tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án thông qua tiết dạy) để kiểm tra tính khả thi đề tài 1.5 Những điểm SKKN Từ áp dụng đề tài vào thực tiễn giảng dạy (bắt đầu từ năm học 2014-2015) thấy kết có chuyển biến rõ rệt, em nắm nhanh tốt nhiều, tiết học sôi hơn, em phát biểu ý kiến nhiều hơn, em nắm bắt vấn đề thực tế tốt hơn, chất lượng môn nâng lên Số học sinh mà dạy ngày cáng yêu thích học môn Toán Các em nhận thức ứng dụng toán môn học khác thực tiễn nhiều Với tiết dạy có nội dung tích hợp môn học khác, giúp HS hứng thú tromg trình dạy học, đồng thời giúp tiết học trở nên hiệu em tập trung II.NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Vị trí môn Toán nhà trường : Môn toán môn học khác cung cấp tri thức khoa học, nhận thức giới xung quanh nhằm phát triển lực nhận thức, hoạt động tư bồi dưỡng tình cảm đạo đức tốt đẹp người Môn toán trường THPT môn độc lập, chiếm phần lớn thời gian chương trình học học sinh Môn toán có tầm quan trọng to lớn Nó môn khoa học nghiên cứu có hệ thống, phù hợp với hoạt động nhận thức tự nhiên người Môn toán có khả giáo dục lớn việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận lôgíc, thao tác tư cần thiết để người phát triển toàn diện, hình thành nhân cách tốt đẹp cho người lao động thời đại 2.2.2 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh THPT - Ở lứa tuổi THPT thể em thời kỳ phát triển hay nói cụ thể hệ quan gần hoàn thiện, sức dẻo dai thể cao nên em hiếu động, thích hoạt động để chứng tỏ - Học sinh THPT nghe giảng dễ hiểu quên chúng không tập trung cao độ Vì người giáo viên phải tạo hứng thú học tập phải thường xuyên luyện tập 2.2.3 Nhu cầu đổi phương pháp dạy học : Muốn học có hiệu đòi hỏi người giáo viên phải đổi phương pháp dạy học tức kiểu dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” hướng SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành tập trung vào học sinh, sở hoạt động em “ Kiểu dạy người giáo viên phải thật người “đạo diễn” đầy nghệ thuật”.Đó người định hướng, tổ chức tình học tập kích thích óc tò mò tư độc lập, phải biết thiết kế giảng cho hợp lý, gọn nhẹ Muốn em học trước hết giáo viên phải nắm nội dung lựa chọn, vận dụng phương pháp cho phù hợp Bên cạnh học sinh hiếu động, ham hiểu biết mới, thích tự tìm tòi, khám phá, sáng tạo lại có phận không nhỏ học sinh lại học yếu, lười suy nghĩ nên đòi hỏi người giáo viên phải tâm huyết, có lực thật sự, đa dạng phương pháp, biết tổ chức, thiết kế trân trọng qua tiết dạy Theo chúng tôi, dạy đối tượng học sinh đại trà nay, người giáo viên phải thật cô đọng lý thuyết, xếp lại bố cục dạy, định hướng phương pháp, tăng cường ví dụ tập từ đơn giản đến nâng cao theo dạng chuyên đề phù hợp với đối tượng học sinh 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm Trước chưa áp dụng đề tài “Nâng cao hiệu giảng dạy “Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác, giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” vào giảng dạy hệ trục tọa độ mức độ nhận thức, mức độ nắm học học sinh hạn chế nhiều Minh chứng điều kết khảo sát chất lượng nội dung học lớp dạy “hệ trục tọa độ” theo phương pháp cũ Số lượng học sinh nắm Lớp Sĩ số Lớp 10 A2 Sĩ số: 50 Lớp 10 A3 Sĩ số: 46 Tổng số HS (96 HS) Số lượng Tỉ HS lệ nắm (%) mức tốt Số lượng HS nắm mức Tỉ lệ (%) Số lượng HS nắm mức trung bình Tỉ lệ (%) Số lượng HS không nắm Tỉ lệ (%) 10 12 24 21 42 12 24 8,7 11 23,9 16 34,8 15 32,6 9,4 23 37 38,5 27 28,2 23,9 SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” Trường THPT Thạch Thành GV: Phạm Thị Liên 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Để đạt mục tiêu cần ý việc vận dụng phương pháp dạy học (PPDH ) tích cực, hướng người học vào hoạt động - Giảm giảng giải, thuyết trình, tăng cường thảo luận, tranh luận - Tăng tiết học trải nghiệm thực tế, tăng cường khảo sát, nghiên cứu thực địa - Giảm ghi nhớ máy móc, tăng độc lập tư duy, giải vấn đề - Tránh vụn vặt, cần xem xét thông tin cách hệ thống - Chú ý kinh nghiệm thực tế, khả vận dụng - Tăng cường làm việc tập thể - Chú ý học theo kiểu dự án, nghiên cứu đề tài Tuy nhiên cần quan tâm tới đối tượng HS để lựa chọn PPDH, kĩ thuật dạy học phù hợp, phối kết hợp sử dụng PP có tính đặc thù hoạt động theo phương châm tạo điều kiện cho HS tích cực hoạt động gắn nội dung học tập với thực tiễn sống Sau đây, số PPDH kĩ thuật dạy học áp dụng trình nâng cao hiệu giảng dạy "Hệ Trục tọa độ'' Hình học 10 – ban 2.3.1 Daỵ học theo phương pháp đàm thoại gợi mở Được sử dụng HS lớp, nhóm học tập, cá nhân HS PP sử dụng hệ thống câu hỏi dẫn dắt, gợi ý HS trả lời câu hỏi GV đề ra, thông qua HS tìm hiểu lĩnh hội nội dung trục, độ dài đại số trục, tọa độ véc tơ, tọa độ điểm GV áp dụng cách sau: - GV đặt hệ thống câu hỏi HS yêu cầu trả lời câu hỏi: Thực theo cách GV cần phải: + Nêu rõ nội dung học cần tìm hiểu + Nêu rõ hệ thống câu hỏi cần trả lời phân công HS (cá nhân nhóm) tìm hiểu câu hỏi đưa câu trả lời khoảng thời gian định + Lần lượt HS trình bày câu trả lời, GV nhận xét, đánh giá đưa đáp án cuối - GV đưa câu hỏi kèm theo câu hỏi gợi ý nhằm tạo nên tranh luận Thực theo cách GV cần phải: + Nêu câu hỏi có tác dụng định hướng nội dung cần tìm hiểu + Đưa câu hỏi gợi ý bao gồm yếu tố kích thích tranh luận (chứa đựng mâu thuẫn, nghịch lí, nhiều lựa chọn để giải vấn đề), + Hình thành nhóm HS tham gia tranh luận (những nhóm HS có quan điểm ý kiến đối lập) tiến hành tranh luận theo câu hỏi gợi ý điều khiển GV + GV tổng kết, nhận xét, đánh giá ý kiến tranh luận chốt nội dung SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” Trường THPT Thạch Thành GV: Phạm Thị Liên PP đàm thoại gợi mở thường giúp HS hiểu vấn đề hơn, HS ưa thích tham gia xây dựng nên hoạt động sôi hơn, qua em phát triển khả tư PP phản ánh mức độ hiểu HS, đồng thời GV phát lỗi HS sửa lỗi Tuy nhiên, PP đàm thoại gợi mở có nhược điểm cần nhiều thời gian Nếu tổ chức chung cho lớp thường số HS tham gia thực nên GV cần lựa chọn nội dung thời điểm để vận dụng cho thích hợp [7] 2.3.2 Dạy học theo PP nêu giải vấn đề Đây quan điểm dạy học đại Bản chất kiểu dạy học GV tạo tình có vấn đề giúp HS nhận thức, giải tình Tình có vấn đề xuất có mâu thuẫn cho tìm, cấu trúc, xử lí mặt sư phạm làm cho mâu thuẫn mang tính chất nêu vấn đề Tổ chức cho HS nhận thức giải vấn đề bao gồm bước sau: - Nêu vấn đề chuyển học sinh vào tình có vấn đề - Giải vấn đề: + Đề xuất giả thuyết cho vấn đề đặt + Thu thập xử lí thông tin theo hướng giả thuyết đề xuất - Kết luận + Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết + Phát biểu kết luận Dạy học theo kiểu nêu giải vấn đề với phối hợp GV – nêu vấn đề HS – xử lí thông tin, tìm tòi, nhằm giải vấn đề, vấn đề liên quan đến hệ trục tọa độ PP tạo nhu cầu, gây hưng phấn cho hoạt động nhận thức HS, thúc đẩy em tích cực, độc lập, tìm tòi để giải vấn đề Khi HS vận dụng hiểu biết vào tình chưa quen biết HS đạt tới trình độ sáng tạo [8] 2.3.3 Phương pháp khai thác kinh nghiệm thực tế để áp dụng vào học HS lớp 10 em chuyển từ THCS lên THPT nên kinh nghiệm chưa nhiều độ nhạy bén chưa cao Tuy nhiên em có vốn kiến thức, kĩ năng, lực định ngày phát triển thêm Tầm nhìn em không bó hẹp khuôn khổ nhà trường, gia đình Mặt khác, theo lí thuyết kiến tạo, GV cần bồi đắp, xây dựng kiến thức, kĩ cho HS tảng học vấn mà em có GV nên đưa em vào tình cần tìm hiểu, cần giải quyết, từ HS vận dụng vốn hiểu biết mình, tìm kiếm kiến thức, kĩ cần thiết nhằm giải vấn đề, thông qua thu nhận thêm kiến thức, kĩ năng, định hướng cho việc hình thành phát triển lực Trong hệ trục tọa độ em hình dung thực tế em thường gặp nhiều: Hình ảnh địa cầu, chỗ ngồi rạp chiếu phim, 2.3.4 Dạy học theo dự án SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành Là hình thức dạy học, HS thực nhiệm vụ học tập phức hợp, có mục tiêu rõ ràng, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành HS hướng dẫn để tự thực công việc, từ lập kế hoạch, dự kiến điều kiện triển khai, thực theo kế hoạch tới đánh giá kết Hình thức làm việc chủ yếu theo nhóm Kết dự án sản phẩm cụ thể, trình bày rõ ràng, giới thiệu Các bước để tiến hành dự án: Xác định/lựa chọn chủ đề gắn với yêu cầu môn học Hình thành đề cương hoạt động, xây dựng kế hoạch thực Triển khai hoạt động theo kế hoạch dự án Trình bày sản phẩm Đánh giá kết đạt so với mục tiêu xác định BÀI GIẢNG MINH HỌA BÀI HỆ TRỤC TỌA ĐỘ I.MỤC TIÊU : 1: Kiến thức: - Học sinh biết tọa độ địa lý địa điểm Quả địa cầu (môn địa lý) - Học sinh hiểu thêm bảng tính excel (môn Tin học ) - Học sinh hiểu thêm môn cờ Vua ( Môn Thể Dục ) - Học sinh nắm định nghĩa trục, hệ trục tọa độ, độ dài đại số trục, toạ độ véctơ, toạ độ điểm mặt phẳng 2: Kĩ năng: - Học sinh biết xác định toạ độ điểm trục, độ dài đại số trục - Học sinh biết xác định toạ độ điểm hệ trục toạ độ, toạ độ vectơ, biết tìm toạ độ vectơ thông qua toạ độ điểm 3: Thái độ: - Học sinh có thái độ nghiêm túc có tinh thần hợp tác học tập - Học sinh biết nhận xét đánh giá làm bạn tự đánh giá kết học tập thân 4.Đối tượng dạy học - Đối tượng học sinh: Học sinh lớp 10 Dạy thực nghiệm 02 lớp với 96 HS - Đặc điểm học sinh: Học sinh nắm kiến thức môn địa lí- kinh tuyến vĩ tuyến; kiến thức môn tin học- bảng exel; kiến thức môn thể dục- bàn cờ vua 5.Ý nghĩa học: Với dự án dạy học HS phát huy tối đa tính tích cực HS trình lĩnh hội kiến thức, huy động vốn kiến thức nhiều môn học kinh nghiệm sống HS để thiết kế nên học, đồng thời HS tự xác định SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành trọng tâm học, vào thực tiễn dễ dàng, giải tình tương tự xảy sống phía GV đạt kết cao II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Đồ dùng dạy học thước kẻ, máy tính, máy chiếu, … - phiếu học tập Chuẩn bị Học sinh - Đồ dùng học tập: thước kẻ, … kiến thức học III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1: Ổn định tổ chức Kiểm tra sĩ số, KT chuẩn bị HS cho học (sách, vở, dụng cụ…) : Kiểm tra cũ (Lồng vào trình dạy học) phương pháp dạy học Vận dụng linh hoạt phương pháp nhằm giúp HS chủ động, tích cực phát hiện, chiếm lĩnh tri thức như: trình diễn, thuyết trình, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề… Trong PP sử dụng gợi mở, vấn đáp, nêu vấn đề Bài mới: * Đặt vấn đề: Các em quan sát số hình ảnh: đồ địa lí Việt Nam; Hình ảnh vé xem phim; Bảng tính exel…Như để xác định vị trí điểm đồ; rạp chiếu phim hay bảng tính exel ta phải xác định hai yếu tố Trong Toán học để xác định vị trí điểm mặt phẳng người ta thường dùng hai số Làm để có hai số đó? Cách biểu diễn nào?Tiết học hôm với “Hệ Trục Toạ Độ” ta tìm hiểu vấn đề Hoạt động 1: Trục độ dài đại số trục Hoạt động GV Hoạt động HS GV: Vẽ đường thẳng lấy điểm O làm gốc HS: Ghi nhận kiến thức r e làm véc tơ đơn vị r e O GV : Gọi học sinh trả lời định nghĩa trục toạ độ HS: Trả lời Nội dung kiến thức 1, Trục độ dài đại số trục a) Trục tọa độ (hay trục) đường thẳng xác định điểm O gọi làr điểm gốc vectơ đơn vị e r Kí hiệu: ( O; e ) O GV: Cho HS ghi định HS: Ghi định nghĩa vào nghĩa vẽ trục toạ độ r e SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” M O r e M GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành uuuu r r GV: Lấy điểm M HS: OM e hai véc trục em có nhận tơ phương xét phương uuuurr OM ;e ? GV: Em nhắc lại điều kiện để hai véc tơ phương? Cụ thể với hai uuuurr véc tơ OM ;e ? GV: Cho HS ghi nội dung vào GV: Cho HS làm ví dụ (quan sát máy chiếu) uuur GV: Tương tự với AB r trục ( O; e ) lúc r uuur AB phương với e ta có biển thức nào?Toạ độ uuur véc tơ AB ? GV:a gọi độ dài uuur đại số vecto AB ? Vậy em hiểu độ dài đại số? GV: Cho học sinh ghi nội dung vào GV: Cho HS phân biệt kí hiệu: AB: độ dài đoạn thẳng (luôn dương) uuur AB vectơ AB :Độ dài đại số vectơ(có thể âm dương) GV: cho học sinh rút ý: độ dài đại số vectơ âm, cần lưu ý chiều vectơ r so với e [2] urr HS: a;b phương r r uuuu r r a = kb ⇒ OM = ke HS: Ghi nội dung vào b) Cho M tùy ý trục r ( O; e ) Khi có uuuu r r số k cho OM = ke Ta gọi số k tọa độ điểm M trục cho [1] HS: Thực nhiệm vụ uuur r HS: AB = ae AB có toạ độ a HS: Độ dài đại số số âm dương c) Cho hai điểm A B r trục ( O; e ) Khi tồn uuur r số a cho AB = ae Ta gọi số auuu độ dài đại số r vectơ AB trục cho kí hiệu a = AB [1] HS: Ghi nội dung vào HS: Theo dõi uuur HS: Ghi nhận ý ♣ Nhận xétr : Nếu AB hướng với e AB = AB ,rcòn uuur AB ngược hướng với e AB = − AB Nếu hai điểm A B r O ; e trục ( ) có tọa độ a b AB = b − a [1] * Năng lực hình thành cho HS SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành +) Năng lực tính toán: Sử dụng phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia ) học tập sống +) Năng lực tự học, giải vấn đề: Ý thức động học tập đắn Biết lập kế hoạch học tập, tự học thực kế hoạch học, tự học Có nhiều phương pháp học tập tốt Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động + Năng lực phát giải vấn đề Thế hệ HS ngày chủ nhân tương lai đất nước Do hình thành HS lực phát giải vấn đề cần thiết Cụ thể: Năng lực phát làm rõ vấn đề Năng lực đề xuất, lựa chọn giải pháp giải vấn đề +)Năng sáng tạo: Đặt câu hỏi khác vật, tượng, xác định làm rõ thông tin, ý tưởng Hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho [5] Hoạt động 2: Tiếp cận hình thành khái niệm hệ trục tọa độ Hoạt động GV Hoạt động HS Ví dụ GV: Giới thiệu kinh tuyến gốc vĩ tuyến gốc GV:Đưa đồ địa lý VN lên bảng giới thiệu VD1 GV:Gọi học sinh đọc toạ độ số địa điểm khác [6] Học sinh lên bảng quan sát đọc toạ độ địa lý vài địa điểm *Ví dụ GV: Cho HS xem hình vẽ bàn cờ vua Hãy dùng cặp (chữ; số) để xác định vị trí quân cờ hình vẽ GV: Thay đổi vị trí quân cờ, yêu cầu HS trả lời tương tự Nội dung kiến thức 2, Hệ trục tọa độ HS: Quan sát trả lời HS: Trả lời câu hỏi *Ví dụ GV: Giới thiêu bảng tính HS: Quan sát trả lời Học sinh trả lời câu hỏi SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” CÔNG TY ĐIỆN ẢNH BĂNG HÌNH HÀ NỘI GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành excel Yêu cầu HS xác định ví trí trỏ (cột, hàng) *Ví dụ GV: Cho học sinh quan sát vé xem chiếu bóng GV: Số ghế H5 cho ta biết điều ? HD: Quan sát HS: Giúp xác định vị trí chỗ ngồi người có vé CÔNG TY ĐIỆN ẢNH BĂNG HÌNH HÀ NỘI VÉ XEM CHIẾU BÓNG RẠP: THÁNG GIÁ: 15.000đ Ngày: 11/5/2017 Giờ: 20h Số ghế: H5 Xin giữ vé để tiện kiểm soát 572979 No: GV: Để xác định vị trí vectơ hay điểm HS: Trả lời câu hỏi bất kì, ta phải dựa vào hệ trục toạ độ vuông góc ví dụ trên? Vậy hệ trục toạ độ gì? HS: Ghi định nghĩa vào GV: Giới thiệu khái niệm hệ trục toạ độ a) Định nghĩa: rr Hệ trục tọa độ ( O; i, j ) gồm hai trục: trục hoành Ox (hay r ( O; i ) ) trục tung Oy (hay r ( O; j ) ) O gọirlàr gốc tọa độ Các vectơ i, j gọi r r vectơ đơn vị i = j = rr Hệ trục tọa độ ( O; i, j ) kí hiệu Oxy (hình 1.22) [1] SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành *Năng lực hình thành cho HS: +) Năng lực tính toán: Sử dụng phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia ) học tập sống +) Năng lực tự học, giải vấn đề: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động +)Năng lực tự quản lý phát triển thân Đây lực có ý nghĩa quan trọng cần lưu ý hình thành học sinh Năng lực tự quản lý thời gian sinh hoạt hàng ngày, lực tự quản lý thời gian học tập hàng ngày, lực tự chăm sóc sức khỏe thân (ăn uống, nghỉ ngơi, vệ sinh…) +)Năng sáng tạo: Đặt câu hỏi khác vật, tượng, xác định làm rõ thông tin, ý tưởng Hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho [5] Hoạt động 3: Tiếp cận hình thành khái niệm tọa độ vectơ Hoạt động GV GV: Cho HS hoạt động nhóm GV: Chiếu nội dung nhóm cần thực GV: Chia nhóm học sinh Phân công nhóm trưởng, thư ký nhóm Hoạt động HS Nội dung kiến thức Nhómr1:r Hãy biểu thị HS: Thực theo yêu vectơ a, b qua hai vectơ rr r r cầu GV i; j dạng xi + y j với x,y hai số thực Nhómr2:ur Hãy biểu thị HS: Nhận nhiệm vụ, vectơ c, d qua hai vectơ rr r r nội dung theo phân i; j dạng xi + y j với công giáo viên x,y hai số thực GV: Định hướng nội dung thảo luận Giúp đỡ HS: Thảo luận nội Nhómr3:r Hãy biểu thị vectơ u, v qua hai vectơ nhóm nội dung vướng dung kiến thức rr r r mắc HS: Phân công đại diện i; j dạng xi + y j với nhóm trình bày kết x,y hai số thực GV: Điều hành thảo luận hoạt động Nhómr4:ur Hãy biểu thị GV: Đánh giá nhận xét, nhóm vectơ e, f qua hai vectơ rr r r tổng hợp nội dung kiến HS: Nhận xét kết i; j dạng xi + y j với thức cần đạt được.Làm nhóm khác x,y hai số thực giám khảo, bình xét kết HS: Ghi chép nội [1] SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 11 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành nhóm dung tổng hợp kiến thức giáo viên r u A2 A r j O GV: Sau cho HS rút toạ độ vectơ GV: Dựa vào định nghĩa cho biết, hai vectơ r ur u = ( x; y ) , u ' = ( x '; y ' ) tọa độ chúng nào? Tạo sao?→ Nhận xét GV: Cho HS rút nhận xét GV: Chia lớp thành nhóm, nhóm làm ý? Yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày GV: Nhận xét sữa sai r u r i A1 HS: Nêu toạ độ vectơ HS: Ta có r r r b) Toạ độ vectơ: r u = ( x; y ) ⇔ u = xi + y j ur ur r ur u ' = ( x '; y ' ) ⇔ u ' = x ' i + y ' j r r r ur r ur u = u ' ⇔ xi + y j = x ' i + y ' j x = x ' ⇔ y = y ' Ta có: r r r r u = ( x; y ) ⇔ u = xi + y j ( x; y ) gọi tọa độ r vectơ u hệ tọa độ Oxy x : hoành độ, y : tung độ HS: Ghi nhận nội dung vectơ ur thực nhiệm vụ giao ♣ Nhận xét: hai vectơ Ba HS lên bảng trình bày chúng có hoành độ tung độ bằngr ur Nếu u = ( x; y ) , u ' = ( x '; y ') r ur x = x ' u =u'⇔  y = y ' → Mỗi vectơ hoàn toàn xác định biết tọa độ [1] *Năng lực hình thành cho HS +) Năng lực tính toán: Sử dụng phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia ) học tập sống +) Năng lực tự học, giải vấn đề: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 12 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành +)Năng sáng tạo: Đặt câu hỏi khác vật, tượng, xác định làm rõ thông tin, ý tưởng Hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho +) Năng lực giao tiếp Năng lực giao tiếp cần thiết người với HS lại quan trọng Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với nội dung, hoàn cảnh.Biết xác định rõ mục đích, nội dung giao tiếp, thuyết phục, cảm hóa đối tượng (khiêm tốn, giản dị, cầu thị, cởi mở, chân thành…) Biết lựa chọn phương pháp, hình thức giao tiếp phù hợp [5] Hoạt động 4: Tọa độ điểm Hoạt động GV GV: Cho HS xác định toạ độ địa lý số điểm đồ địa lý Việt Nam ( Cho HS quan sát hình máy chiếu ) GV: Nhắc lại cách xác định toạ độ địa lý? Vậy Toán học toạ độ điểm xác định nào? Hoạt động HS HS: Ghi nhận nội dung trả lời nội dung câu hỏi giáo viên GV: hướng dẫn HS xác định tọa độ điểm hệ trục HS:Chú ý theo dõi GV: Nếu M nằm truc Ox tọa độ điểm M có đặc biệt? Nếu M nằm truc Oy tọa độ điểm M có đặc biệt GV: Chiếu nội dung cho nhóm thực hiện: + Chia nhóm học sinh Phân công nhóm trưởng, thư ký nhóm Nội dung kiến thức HS:Chú ý theo dõi HS :Trả lời câu hỏi Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M tùy ý Tọa độ uuuu r OM hệ tọa độ Oxy gọi tọa độ điểm M hệ trục tọa độ uuuu r r r M = ( x; y ) ⇔ OM = xi + y j HS :Trả lời câu hỏi • Nếu MM1 ⊥ Ox, MM2 ⊥ Oy x = OM1 , y = OM2 • Nếu M ∈ Ox yM = M ∈ Oy xM = Nhóm 1: Xác định toạ độ quân mã, tịnh, xe, hậu bàn cờ vua gắn vào hệ trục toạ độ hình vẽ Nhóm 2: Xác định toạ độ A + Định hướng nội dung + Thảo luận nội vận động viên đua xe đạp tro thảo luận Giúp đỡ dung kiến thức hình vẽ SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 13 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” HS: + Nhận nhiệm vụ, nội dung theo phân công giáo viên GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành nhóm nội dung vướng mắc + Điều hành thảo luận + Đánh giá nhận xét, tổng hợp nội dung kiến thức cần đạt Làm giám khảo, bình xét kết nhóm [2] Nhóm 3: Chiều cao tuổi + Phân công đại diện bốn bạn Hồng, Thủy, nhóm trình bày kết Hoa, Thanh biểu diễn hoạt động nhóm mặt phẳng tọa độ (Hình + Nhận xét kết vẽ ).Hãy cho biết: nhóm khác a) Ai người cao + Ghi chép nội dung cao tổng hợp kiến thức b) Ai người tuổi giáo viên tuổi c) Hồng Hoa cao nhiều tuổi *Năng lực hình thành cho HS +) Năng lực tính toán: Sử dụng phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia ) học tập sống +) Năng lực hợp tác chia sẻ trách nhiệm Định hướng cho HS xác định mục đích phương thức hợp tác, chia sẻ trách nhiệm, hiểu đối tác phối hợp phân công hợp tác chia sẻ trách nhiệm, tổ chức thực nhiều hình thức phương pháp hợp tác chia sẻ trách nhiệm hiệu +) Năng lực tự học, giải vấn đề: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động +)Năng sáng tạo: Đặt câu hỏi khác vật, tượng, xác định làm rõ thông tin, ý tưởng Hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho [5] Hoạt động 5: Liên hệ toạ độ điểm vectơ mặt phẳng Hoạt động GV GV: Chia nhóm học sinh Phân công nhóm trưởng, thư ký nhóm GV: Định hướng nội dung thảo luận Giúp đỡ nhóm nội dung vướng mắc GV: Điều hành thảo luận + Đánh giá nhận xét, tổng hợp nội dung kiến thức cần đạt Làm giám khảo, bình xét Hoạt động HS HS: Nhận nhiệm vụ, nội dung theo phân công giáo viên HS: Thảo luận nội dung kiến thức HS: Phân công đại diện nhóm trình bày kết hoạt động nhóm + Nhận xét kết nhóm khác Nội dung kiến thức Nhóm 1: Tìm toạ độ uuur điểm A,B, AB tìm mối liên hệuuurgiữa điểm A,B vectơ AB Nhóm 2: Tìm toạ độ uuur điểm C,D, CD tìm mối liên hệuuurgiữa điểm C,D vectơ CD Nhóm 3: Tìm toạ độ uuur điểm E,F, EF tìm mối SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 14 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành kết nhóm GV: Cho hai điểm A ( xA ; y A ) B ( xB ; yB ) , suy uuur tọa độ dựa vào tọa độ AB uuu r u uur OA OB ? uuur → Tọa độ AB + Ghi chép nội dung tổng hợp kiến thức giáo viên HS: uuu r r r Ta có: OA = x A i + y A j uuur r r OB = xB i + yB j uuur uuu r uuu r AB = OB − OA r r r r = xB i + y B j − x A i − y A j r r = ( xB − x A ) i + ( y B − y A ) j Suy ra: uuur liên hệuuurgiữa điểm E,F vectơ EF d) Liên hệ toạ độ điểm vectơ mặt phẳng Cho hai điểm A ( xA ; y A ) B ( xB ; yB ) Ta có: uuur AB = ( xB − x A ; yB − y A ) [1] AB = ( xB − x A ; yB − y A ) GV: Chiếu ví dụ củng cố toạ độ điểm HS: Theo dõi thực vectơ *Năng lực hình thành cho HS +) Năng lực tính toán: Sử dụng phép tính ( cộng, trừ, nhân, chia ) học tập sống +) Năng lực tự học, giải vấn đề: Xác định nhiệm vụ học tập cách tự giác, chủ động +)Năng sáng tạo: Đặt câu hỏi khác vật, tượng, xác định làm rõ thông tin, ý tưởng Hình thành ý tưởng dựa nguồn thông tin cho +) Năng lực giao tiếp Năng lực giao tiếp cần thiết người với HS lại quan trọng Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với nội dung, hoàn cảnh Biết xác định rõ mục đích, nội dung giao tiếp, thuyết phục, cảm hóa đối tượng (khiêm tốn, giản dị, cầu thị, cởi mở, chân thành…) Biết lựa chọn phương pháp, hình thức giao tiếp phù hợp [5] Hoạt động 5: Củng cố hướng dẫn học sinh nhà 6.4Củng cố hướng dẫn học sinh nhà: 6.4.1.Luyện tập - Củng cố SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 15 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” Trường THPT Thạch Thành GV: Phạm Thị Liên 6.4.2.Hướng dẫn nhà - Học theo ghi sách giáo khoa - Làm tập 1; 2; 3; /sgk /26 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục , thân , đồng nghiệp nhà trường Từ biện pháp nêu trên, thân nhận thấy có kết khả quan Không khí lớp học sôi , học sinh có tiến rõ rệt kết học tập Các em dần mạnh dạn, tự tin hơn, hứng thú với nội dung học Minh chứng kết học tập HS ( kiểm tra 15 phút) qua đề tài SKKN “ Nâng cao hiệu giảng dạy “Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác, giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 16 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” GV: Phạm Thị Liên Trường THPT Thạch Thành Số lượng học sinh đạt điểm Tỉ lệ (%) Số lượng HS đạt điểm Tỉ lệ (%) Số lượng HS đạt điểm trung bình 15 30 18 36 14 28 Lớp 10 A3 Sĩ số: 46 11 23,9 16 34,8 12 26,1 15,2 Tổng số HS (96 HS) 26 27,1 34 35,4 26 27,1 10 10,4 Số lượng HS đạt điểm tốt Lớp 10 A2 Sĩ số: 50 Số lượng Tỉ lệ HS đạt (%) điểm yếu Tỉ lệ (%) Lớp Sĩ số *Nhận xét kiểm tra, đánh giá HS làm: -Đa số biết xác định tọa độ điểm mặt phẳng tọa độ -Đa số vẽ xác hệ trục tọa độ Oxy, xác định toạ độ điểm hệ trục toạ độ, toạ độ vectơ -Biết đánh dấu điểm có tọa độ cho trước Vì vậy, tỉ lệ HS đạt điểm giỏi 25/83 (30,1(%); đạt điểm 33/83 (39,8(%); đạt điểm trung bình 23/83(27,7(%)) cao , tỉ lệ HS đạt điểm yếu thấp 2/83(2,4(%)) Do vậy, nói đề tài SKKN “ Nâng cao hiệu giảng dạy “Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác, giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” nêu thành công HS phát huy tính tích cực, chủ động tiết học, biết vận dụng kiến thức liên môn để có cách hiểu vấn đề bao quát hơn, kiến thức học HS hiểu tóm tắt dễ dàng nên nhớ sâu III KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Qua trình áp dụng đề tài SKKN vào giảng dạy môn Toán lớp 10A2, 10A3, thân rút số kinh nghiệm sau: +) Để nâng cao hiệu học tập, hứng thú học sinh trình giảng dạy đòi hỏi người giáo viên phải chuẩn bị tốt: kế hoạch dạy học, hệ thống câu hỏi SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 17 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” Trường THPT Thạch Thành GV: Phạm Thị Liên - Thiết kế thật tốt giáo án có tính khoa học, hệ thống câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu hiểu rõ ý đồ SGK đưa - Lựa chọn phương pháp dạy học có hiệu quả, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Lựa chọn giảng có khả tích hợp số kiến thức môn khác để học sinh có nội dung hiểu phong phú - Tạo điều kiện để học sinh tích cực, chủ động, sáng tạo, chiếm lĩnh tri thức +) Để giảng truyền đạt đến học sinh cách dễ hiểu thân người giáo viên phải có lòng yêu nghề, say mê với nghề nghiệp có ý chí tâm cao Phải có trách nhiệm với thân , nghề nghiệp xã hội - Phải tạo không khí lớp thoải mái, tạo ham muốn học tập học sinh - Phát huy nổ lực học sinh, không tạo cho em tâm lý nặng nề, gò ép học sinh - Phải để em tự trình bày ý kiến mình, không ngắt lời em phát biểu, tạo cho em tự tin 3.2 Kiến nghị, đề xuất a) Đối với sở giáo dục - Thường xuyên tổ chức cho giáo viên tham gia lớp tập huấn dạy học, giáo dục - Đưa sáng kiến kinh nghiệm đạt hiệu cao vào áp dụng nhà trường b) Đối với nhà trường: Có thêm nhiều sách tham khảo, tạo điều kiện cho em mượn sách nhà Tăng cường bổ sung, hoàn thiện sở vật chất, phương tiện, công nghệ - thông tin nhằm hỗ trợ đắc lực cho trình đổi dạy học; tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ tích cực cho chủ động sáng tạo người GV HS c) Đối với địa phương, gia đình: - Gia đình cần quan tâm đến việc học hành nhiều hơn, Cần giành nhiều thời gian giám sát việc học nhà em Cần mua sắm sách vở, đồ dùng học tập cần thiết đầy đủ cho em Với điều trình bày thật trình vừa giảng dạy, vừa học hỏi, vừa áp dụng thực tế.Qua thấy học sinh tiềm ẩn khả hểu biết định, biết quan tâm, tạo điều kiện cho em phát huy khả vốn có mình, em mạnh dạn, tự tin Chỉ có học mang lại hiệu cao Vì điều kiện thời gian khả có hạn, chắn đề tài có phần chưa thỏa đáng, thân mong góp ý bổ sung sở giáo dục bạn đồng nghiệp Hy vọng đề tài phổ biến rộng nhà trường để bạn đồng nghiệp xem tài liệu tham khảo SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 18 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” Trường THPT Thạch Thành XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ GV: Phạm Thị Liên Thanh Hóa, ngày 22 tháng 05 năm 2016 CAM KẾT KHÔNG COPY Phạm Thị Liên SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 19 10 ban bản” việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn Toán trường THPT Thạch Thành 4” ... “ Nâng cao hiệu giảng dạy Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản việc tích hợp số kiến thức môn học khác, giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn. .. SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn. .. SKKN“ Nâng cao hiệu giảng dạy “ Hệ trục toạ độ - Hình học 10 ban bản việc tích hợp số kiến thức môn học khác giúp học sinh hứng thú , nâng cao tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh học tập môn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài hệ trục tọa độ hình học 10 ban cơ bản bằng việc tích hợp một số kiến thức của các môn học khác, giúp học sinh hứng thú hơn, nâng cao tính tích , Nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài hệ trục tọa độ hình học 10 ban cơ bản bằng việc tích hợp một số kiến thức của các môn học khác, giúp học sinh hứng thú hơn, nâng cao tính tích , Nâng cao hiệu quả giảng dạy trong bài hệ trục tọa độ hình học 10 ban cơ bản bằng việc tích hợp một số kiến thức của các môn học khác, giúp học sinh hứng thú hơn, nâng cao tính tích

Từ khóa liên quan