Kinh nghiệm rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

21 1,120 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2017, 09:53

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG XƯƠNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM RÈN NĂNG VIẾT VĂN MIÊU TẢ CHO HỌC SINH LỚP Người thực hiện: Trần Trịnh Vân Cơ Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường tiểu học Quảng Trường SKKN thuộc môn: Tiếng Việt THANH HÓA, NĂM 2016 MỤC LỤC Nội dung Trang MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 4 2.3 Một số biện pháp dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 2.4 Kết việc vận dụng biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp 16 KẾT LUẬN 3.1 Kết luận 17 3.2 Đề xuất, kiến nghị 17 Tài liệu tham khảo 19 Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài + Bậc Tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào kết giáo dục Tiểu học Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện đạo đức, trí thức, sức khỏe, thẩm mỹ, nghề nghiệp hình thành nhân cách, đáp ứng yêu cầu nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Mỗi môn học Tiểu học góp phần vào hình thành, phát triển nhân cách người lao động + Phân môn Tập làm văn (TLV) rèn cho học sinh sản sinh ngôn Hoạt động lời nói gồm hai bình diện: sản sinh tiếp nhận văn Nó có vị trí đặc biệt trình dạy học tiếng mẹ đẻ vì: phân môn TLV sử dụng hoàn thiện cách tổng hợp kiến thức tiếng Việt mà phân môn Tiếng Việt khác hình thành; rèn cho học sinh sản sinh ngôn bản, nhờ tiếng Việt không xem xét phần, mặt qua phân môn trở thành công cụ tổng hợp để giao tiếp Do vậy, phân môn TLV thực mục tiêu cuối cùng, quan trọng dạy học tiếng mẹ đẻ dạy học sinh sử dụng tiếng Việt để giao tiếp, tư duy, học tập Trường Tiểu học nơi trẻ em học tập tiếng Việt, chữ viết với phương pháp nhà trường, phương pháp học tập tiếng mẹ đẻ cách khoa học Học sinh tiểu học học tập môn học khác có kiến thức tiếng Việt Bởi người Việt, tiếng Việt phương tiện giao tiếp, công cụ trao đổi thông tin chiếm lĩnh tri thức + Môn Tiếng Việt chương trình Tiểu học có nhiệm vụ hoàn thành lực hoạt động ngôn ngữ cho học sinh Năng lực hoạt động ngôn ngữ thể dạng hoạt động, tương ứng với bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết Từ đó, em học tập giao tiếp môi trường học tập lứa tuổi, giúp học sinh có sở để tiếp thu kiến thức lớp Trong môn Tiếng Việt có nhiều phân môn( Học vần, Tập viết, Chính tả, Tập đọc, Luyện từ câu), phân môn chứa đựng phận kiến thức định, chúng bổ trợ cho để người học học tốt Tiếng Việt Trong đó, TLV phân môn mang tính chất tổng hợp, sáng tạo, thực hành, thể đậm nét dấu ấn cá nhân Tập làm văn, viết văn, hành văn đích cuối cao việc học tiếng Việt tiểu học Đối với học sinh tiểu học, biết nói đúng, viết đúng, diễn đạt mạch lạc khó; để nói, viết hay, có cảm xúc, giàu hình ảnh lại khó nhiều Cái khó đích mà phân môn TLV đòi hỏi người học cần dần đạt tới Từ đó, em mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mỹ, hình thành nhân cách Chương trình TLV tiểu học chủ yếu dạy văn miêu tả Ngay từ lớp 2, 3, em làm quen với văn miêu tả tập quan sát trả lời câu hỏi Lên lớp 4, em phải hiểu văn miêu tả, biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý, viết đoạn văn liên kết đoạn văn thành văn miêu tả đồ vật, cối vật - đối tượng gần gũi thân thiết em Để hoàn thành văn miêu tả học sinh lớp thường khó khăn Do đặc điểm tâm lí, học sinh tiểu học ham chơi, khả tập trung ý quan sát chưa tinh tế, lực sử dụng ngôn ngữ chưa phát triển tốt, dẫn đến viết văn miêu tả, học sinh thiếu vốn hiểu biết đối tượng miêu tả, cách diễn đạt điều muốn tả Đã trường hợp giáo viên cười “ra nước mắt” đọc câu văn miêu tả vật học trò chuyện em dùng từ sai, diễn đạt lộn xộn, so sánh khập khiễng… Đối với giáo viên, loại khó dạy Giáo viên thiếu linh hoạt vận dụng phương pháp chưa sáng tạo việc tổ chức hoạt động học tập học sinh Vì vậy, dạy văn miêu tả đạt hiệu mong muốn, người giáo viên dạy tốt văn miêu tả Việc tìm tòi phương pháp để hướng dẫn học sinh quan sát, tìm ý, lập dàn ý, tưởng tượng,…còn nhiều hạn chế + Trong giai đoạn tại, mục tiêu giáo dục xã hội đặt yêu cầu cấp thiết cần phải giải Mặc dù nhiều tài liệu có đề cập nghiên cứu vấn đề này, song thực tế dạy học, vấn đề tồn song chưa thực nhiều giáo viên quan tâm, giải quyết, khắc phục Vì lí đó, mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4” với hi vọng góp phần nâng cao lực thân, nâng cao chất lượng dạy- học văn miêu tả cho học sinh lớp 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm: + Tìm hiểu thực trạng dạy học viết văn miêu tả lớp trường tiểu học + Nhìn nhận lại sâu sắc việc dạy văn miêu tả cho học sinh lớp để vận dụng phương pháp, biện pháp hình thức tổ chức dạy học cách linh hoạt + Đề xuất số biện pháp dạy học TLV nói chung dạy học sinh viết văn miêu tả nói riêng + Nâng cao khả nghiên cứu khoa học 1.3 Đối tượng nghiên cứu + Các dạng văn miêu tả lớp 4: Miêu tả đồ vật, miêu tả cối, miêu tả vật + Thực trạng dạy- học viết văn miêu tả học sinh lớp trường công tác 1.4 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu lí luận + Phương pháp điều tra khảo sát thực tế, thu thập thông tin + Phương pháp thống kê, xử lí số liệu + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm + Phương pháp thực nghiệm sư phạm Nội dung 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Mục tiêu dạy viết văn miêu tả lớp Yêu cầu kiến thức: Thể loại văn miêu tả :Học sinh phải hiểu miêu tả? - Miêu tả đồ vật: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý văn miêu tả đồ vật - Miêu tả cối: Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý văn miêu tả cối - Miêu tả vật : Biết cách quan sát, tìm ý, lập dàn ý văn miêu tả vật Yêu cầu kỹ năng: Chương trình TLV miêu tả nhằm trang bị cho học sinh sản sinh ngôn bản, cụ thể: - định hướng hoạt động giao tiếp: Nhận diện đặc điểm văn bản; phân tích đề bài, xác định yêu cầu - lập chương trình hoạt động giao tiếp: Xác định dàn ý văn cho; quan sát đối tượng tìm ý xếp ý thành dàn ý văn miêu tả - thực hoá hoạt động giao tiếp: Đối chiếu văn nói, viết thân với mục đích giao tiếp yêu cầu diễn đạt; sửa lỗi nội dung hình thức diễn đạt 2.1.2 Nội dung chương trình TLV miêu tả lớp - Hệ thống phân môn Tập làm văn lớp tổng cộng 62 tiết/ năm Trong đó, văn miêu tả gồm có 30 tiết phân bố sau Tuần 14 -Thế văn miêu tả - Cấu tạo văn miêu tả đồ vật Tuần 15 - Luyện tập miêu tả đồ vật Tuần 17 - Đoạn văn văn miêu tả đồ vật LTxây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật Tuần 19 - LT xây dựng mở văn miêu tả đồ vật LT xây dựng kết văn miêu tả đồ vật Tuần 20 - Miêu tả đồ vật( Kiểm tra viết) Tuần 21 - Trả văn miêu tả đồ vật Cấu tạo văn miêu tả cối Tuần 22 - Luyện tập qua sát cối LT miêu tả phận cối Tuần 23 - LT miêu tả phận cối - Đoạn văn văn miêu tả cối Tuần 24 - LT xây dựng đoạn văn miêu tả cối Tuần 26 - LT xây dựng mở văn Tuần 27 - Miêu tả cối (Kiểm tra viết) - Trả văn miêu tả cối Tuần 29 - Cấu tạo văn miêu tả vật Tuần 30 - Luyện tập quan sát vật Tuần 31 - LT miêu tả phận vật - LT xây dựng đoạn văn miêu tả vật Tuần 32 - LT xây dựng đoạn văn miêu tả vật 2.2 Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 2.2.1 Thuận lợi: Nhà trường quan tâm, đạo thực công tác chuyên môn có hiệu quả, nâng cao tay nghề cho giáo viên Tổ chuyên môn tổ chức chuyên đề dạy học TLV lớp + Giáo viên trang bị đầy đủ sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, phương tiện dạy học máy chiếu , loại tranh ảnh…Đội ngũ giáo viên có lực, yêu nghề áp dụng phương pháp dạy học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh linh hoạt hiệu Từ lớp 2, học sinh tập quan sát trả lời câu hỏi để làm quen với văn miêu tả, biết cách luyện tập hướng dẫn giáo viên để tự chiếm lĩnh tri thức Đối tượng miêu tả gần gũi với học sinh nông thôn( bàng, gà,…) Đặc điểm tâm lí học sinh tiểu học có tâm hồn sáng, thơ ngây, giàu cảm xúc sức sáng tạo Thế giới em giới cổ tích Những đồ vật, vật, cối người bạn thân thiết, gần gũi mà em tâm tư, chia sẻ tình cảm Đặc điểm tâm lí thuận lợi cho việc khơi gợi em cảm xúc miêu tả bất ngờ, thú vị 2.2.2 Khó khăn: Như ta biết, sản phẩm TLV ngôn dạng nói, dạng viết theo dạng lời nói, kiểu văn chương trình quy định Sản phẩm việc học văn miêu tả thường dạng viết Năng lực viết chứng tỏ trình độ văn hoá, văn minh người; học sinh, chứng tỏ tư logic, tư hình tượng phát triển mức độ định Mỗi văn miêu tả hay lại đòi hỏi khả tưởng tượng sử dụng ngôn ngữ diễn đạt thật sinh động Mỗi văn miêu tả kết tinh nhận xét tinh tế, đúc kết việc tiếp thu vận dụng kiến thức học Song thực tế cho thấy,việc dạy học phân môn TLV lớp chưa đạt kết cao, cụ thể sau : * Về phía học sinh: - Đa số HSTH nói chung, HS lớp nói riêng, tâm lí em sợ học phân môn TLV học môn đòi hỏi HS phải tư trừu tượng,logic, xếp ý hệ thống làm - HS làm văn mang tính đối phó, không chịu suy nghĩ, viết cho xong với nội dung sơ sài - HS chưa phát huy tất giác quan để quan sát; viết câu không dùng dấu câu, có văn có vài dấu câu, câu không đủ phận - Đa số HS biết dùng hình ảnh so sánh, nhân hóa miêu tả chưa sát với đối tượng ; ví dụ: Đôi mắt mèo tròn to hai trứng gà - Một số HS chưa biết cách trình bày văn cho rõ bố cục phần * Về phía giáo viên: - Gv thực chậm đổi phương pháp dạy học phân môn này, ngại vận dụng PPDH tích cực thường xuyên - Gv chưa trọng khơi gợi thích thú, say mê học phân môn TLV - Tiết trả TLV, GV thường dành thời gian để sửa lỗi cho HS, hiệu tiết học chưa cao - Nội dung văn miêu tả chương trình xếp không liền mạch Khi học văn miêu tả, HS chưa nắm cách làm chuyển sang thể loại khác - Trong đợt thao giảng GV giỏi cấp trường, để tự Gv đăng kí, GV không chọn phân môn TLV để dạy Điều tra chất lượng viết văn miêu tả học sinh lớp cuối HKI nửa đầu HK II năm học có số liệu cụ thể sau: Lớp 4A (25em) 4B (23em) 4C (23em) Cả khối (71) Hoàn thành Số lượng Tỉ lệ 22 88% 18 78% 19 82% 59 83% Chưa hoàn thành Số lượng Tỉ lệ 12% 22% 18% 12 17% Từ số liệu ta thấy, tỉ lệ học học sinh hoàn thành thấp so với môn Toán, dùng từ đặt câu, viết câu văn có hình ảnh để miêu tả vật hạn chế 2.2.3 Thực trạng văn miêu tả học sinh lớp Một số lỗi thường gặp văn học sinh: - Trong phần sở thực tiễn đề cập vấn đề chung thường gặp văn miêu tả học sinh lớp 4: văn ngắn, câu cụt, kể lể, hình ảnh,… Ví dụ: Học sinh thường viết là: Cái cặp em nhiều màu Mặt trước có siêu nhân đẹp Nó có ba ngăn Một ngăn em để bút, ngăn em để vở, ngăn để sách Cây bàng cao đến mái nhà Thân to, xù xì Cây bàng có nhiều cành, tán rộng Lá màu xanh Quả ăn có vị chát Đoạn văn coi tạm ý Câu văn rõ nghĩa Nhưng miêu tả cần vài câu tả xong đồ vật, Và chung chung, không làm bật nét riêng đồ vật đó, - Đọc văn miêu tả em, ta thấy khô khan, nghèo cảm xúc, liệt kê lan man, dài dòng, lủng củng, lộn xộn, không lột tả đối tượng miêu tả, bịa đặt Nhiều em muốn bắt chước cho văn hay sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá cách tuỳ tiện Ví dụ: Quả bàng to lợn - Hình thức câu lặp lại nhiều lần: VD: Mắt màu đen Râu dài Lông đen… - Chưa liên kết chặt chẽ câu đoạn, dài - Chưa biết sử dụng dấu câu nhằm nâng cao hiệu diễn đạt Ví dụ: Cún dễ thương (!) * Bài văn miêu tả học sinh lớp hầu hết mắc lỗi: Lỗi tả, lỗi dấu câu, lỗi diễn đạt, lỗi chủ đề + Lỗi tả: Học sinh chủ yếu thường sai phụ âm đầu l/n( chủ yếu), s/x, d/r/gi Ở đây, không đề cập sâu vấn đề + Lỗi dấu câu: + Không dùng dấu câu: Xảy nhiều với học sinh chưa hoàn thành Các em không sử dụng sử dụng dấu chấm, dấu phẩy câu văn + Sử dụng dấu câu sai VD: Cây bàng cao thân Xù xì Lỗi diễn đạt: + Lỗi dùng từ không phù hợp VD: Con mèo có lông trắng tinh + Câu không đủ thành phần VD: Có nhiều cành, nhiều rậm rạp + Câu thừa thành phần( lặp lại thành phần cách không cần thiết) VD: Em yêu quý mèo nhà em + Câu có nội dung trùng lặp với câu khác văn VD: Con gà trống dậy sớm Nó dậy sớm để báo thức người + Câu không phân định thành phần VD: Em phải giữ gìn đồng hồ để mặt tủ + Câu sai nghĩa VD: Con mèo nặng khoảng tạ + Câu không rõ nghĩa VD: Con mèo lông trắng mắt em yêu + Câu tương hợp nghĩa thành phần câu, vế câu VD: Chiếc cặp em màu đỏ giúp em học giỏi +Các câu mâu thuẫn VD:Cây bàng to, mập mạp.Thân khẳng khiu - Lỗi lạc chủ đề VD: Ngăn cặp em đựng bút Chiếc bút màu đỏ đẹp Như vậy, ta thấy văn miêu tả học sinh lớp mắc nhiều lỗi Tuỳ theo mức độ, học sinh khiếu có hạn chế số lỗi 2.2.4 Nguyên nhân - Giáo viên chưa khơi gợi ham học, yêu thích miêu tả đồ vật, vật, cối xung quanh, chưa tạo động học văn miêu tả em Các em chưa thực cảm thấy yêu môn học - Các em chưa hiểu rõ đặc điểm văn miêu tả, chưa phân biệt khác biệt văn miêu tả với kiểu văn khác - Khả quan sát lựa chọn hình ảnh để quan sát miêu tả chưa tinh tế - Vốn từ miêu tả nghèo nàn Chưa có thói quen tích luỹ từ ngữ gợi tả - lựa chọn từ ngữ, dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn, diễn đạt,…còn hạn chế Các em chưa biết cách xếp ý viết bài, bố cục thiếu rõ ràng, chưa khoa học - Không có thói quen sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá viết văn - Khả giao cảm với đối tượng miêu tả hạn chế; cảm xúc, tình cảm không tự nhiên, có gượng ép - Trong tiết trả bài, học sinh chưa sửa lỗi tự sửa lỗi càng, đầy đủ; em cảm thấy nặng nề, thất vọng viết 2.3 Một số biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp Sau tìm hiểu, phân tích số nguyên nhân thực trạng học văn miêu tả học sinh, tích cực vận dụng số biện pháp dạy học tổng hợp số kinh nghiệm, biện pháp rèn viết văn miêu tả cho HS lớp 4, cụ thể sau: 2.3.1 Tạo động học văn miêu tả học sinh: Công việc dạy học TLV- sản sinh lời nói- tạo động cơ, nhu cầu nói năng, kích thích học sinh tham gia vào giao tiếp (nói, viết) Sản phẩm phân môn Tập làm văn văn nói viết theo kiểu chương trình qui định Để sản sinh văn này, học sinh phải có thêm nhiều kỹ khác kỹ nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt, kỹ dùng từ đặt câu Đó kỹ phân tích đề, tìm ý lựa chọn ý, kỹ lập dàn ý, viết đoạn liên kết đoạn Nhiệm vụ phân môn TLV bậc tiểu học mở rộng vốn sống, rèn luyện tư duy, bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, hình thành nhân cách cho học sinh Trong đó, học văn miêu tả góp phần phát triển tư hình tượng, khả ngôn ngữ trẻ rèn luyện phát triển nhờ biện pháp so sánh, nhân hoá,…khi miêu tả Nhưng làm để thực nhiệm vụ mà không biến em thành “thợ” viết văn? Vậy ta cần kích thích em yêu văn có nhu cầu viết văn Mỗi GV phải cho HS không cảm thấy sợ học môn mà ngược lại - Trước hết, tạo tình khiến em háo hức khám phá điều thú vị đối tượng miêu tả Ví dụ : Giáo viên cho học sinh quan sát tranh hoa phượng hoa đỏ rực hỏi: Quan sát tranh, em thấy hoa có đặc điểm mà nhà văn Xuân Diệu ví “như muôn ngàn bướm thắm đậu khít nhau”? Học sinh phân tích tìm đặc điểm tương đồng phận hoa với muôn ngàn bướm đậu khít Qua rèn cho em óc quan sát tinh tế, liên tưởng tư phân tích, kích thích em suy luận - Dạy học sinh viết văn miêu tả phải gắn liền với việc hình thành sống khác Như dạy em biết giữ gìn đồ vật, tổ chức cho học sinh trồng, chăm sóc bảo vệ cây…Học sinh trau dồi vốn sống, biết suy nghĩ, có cảm xúc, tình cảm Từ đó, dạy em cách thể suy nghĩ, tình cảm ngôn ngữ nói, viết - Khi đề TLV, giáo viên nên ý đề yêu cầu viết gần gũi, thân thiết với học sinh, tạo động nói năng, kích thích em muốn nói, viết nội dung mà đề yêu cầu Trong tiết Kiểm tra viết (sách TV tập 2- trang 92) có đề gợi ý Giáo viên nên dựa vào đề khác nhằm gợi cảm xúc cho em trước viết VD: Đề 1: Hãy tả trường gắn với nhiều kỉ niệm em Đề 2: Hãy tả tay em vun trồng Đề 3: Em thích loài hoa nhất? Hãy tả loài hoa - Khi học sinh có hứng thú học văn miêu tả, ta tiếp tục trì điều suốt trình học tập tích cực rèn khác theo yêu cầu viết văn Ngoài ra, bên cạnh yêu cầu trì chủ đề, để đạt mục đích giao tiếp, văn phải có phát triển, chủ đề phải triển khai Giáo viên cần hướng cho học sinh viết bài: viết theo trình tự thời gian, không gian hay từ toàn thể đến phận… Các văn miêu tả học sinh phải thể tình cảm, cảm xúc Điều chi phối thuật viết đồng thời đòi hỏi dạy viết văn miêu tả phải việc hình thành tình cảm đối tượng miêu tả 2.3.2 Giúp học sinh hiểu rõ đặc điểm văn miêu tả: Từ điển Tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên) định nghĩa “Miêu tả” dùng ngôn ngữ phương tiện nghệ thuật làm cho người khác hình dung cụ thể vật, việc giới nội tâm người Nhà văn Phạm Hổ: “ Miêu tả đọc biết, người đọc thấy trước mắt mình: người, vật, dòng sông, người đọc nghe tiếng nói, tiếng kêu, tiếng nước chảy, chí ngửi thấy mùi hôi, mùi sữa, mùi hương hoa hay mùi rêu, mùi ẩm mốc,…nhưng miêu tả bên ngoài, miêu tả bên miêu tả tâm trạng vui, buồn, yêu, ghét người, vật cỏ.”(Viết văn miêu tả văn kể chuyện) Như vậy, miêu tả thể loại văn dùng lời nói có hình ảnh có cảm xúc làm cho người nghe, người đọc hình dung cách rõ nét, cụ thể người, vật, cảnh vật, việc vốn có đời sống Một văn miêu tả hay phải thể rõ nét, xác, sinh động đối tượng miêu tả mà thể trí tưởng tượng, cảm xúc đánh giá người viết với đối tượng miêu tả Bởi thực tế không tả mà để tả, mà thường tả để gửi gắm suy nghĩ, cảm xúc, đánh giá, tình cảm yêu ghét cụ thể Các văn miêu tả tiểu học yêu cầu tả đối tượng mà học sinh yêu mến, thích thú Vì vậy, qua làm mình, em phải gửi gắm tình yêu thương với miêu tả Đối tượng văn miêu tả chương trình lớp gồm có miêu tả đồ vật, cối, vật Tả đồ vật: Đối tượng văn miêu tả đồ vật lớp vật học sinh thường thấy đời sống hàng ngày gần gũi với em, dễ trở thành gần gũi với em Đó trống, bút, vở, cặp sách, đồng hồ báo thức,…Chúng đồ vật vô tri, vô giác gần gũi có ích học sinh Mỗi đồ vật có hình dáng, màu sắc, kích thước, chất liệu cụ thể Học sinh miêu tả đặc điểm văn Với đồ vật có nhiều phận, em cần tập trung tả phận quan trọng Đó nét tiêu biểu để phân biệt đồ vật với đồ vật khác Đồ vật lại thường gắn liền với sống người nên miêu tả phải nói tới công dụng, lợi ích đồ vật tình cảm người Có vậy, đồ vật lên cách sinh động có hồn Tả cối: Đối tượng văn miêu tả cối trồng xung quanh học sinh Đó hoa, ăn hay cho bóng mát, có ích gần gũi với em Mỗi loại có hình dáng, đặc điểm, lợi ích định Vì vậy, miêu tả chúng, học sinh phải làm bật đặc điểm Tả ăn cần tập trung miêu tả hình dáng cây, mùi vị qủa; tả lấy hoa cần tả hương sắc hoa; tả cho bóng mát phải làm rõ dáng cây, tán lá,… Cây cối sống thiên nhiên Khi miêu tả, cần gắn chúng với miêu tả sơ lược khung cảnh xung quanh mặt trời, đám mây, chim chóc, ao hồ người Ta cần ý tới lợi ích chúng tình cảm yêu mến gắn bó người tả Tả loài vật: Đối tượng văn miêu tả loài vật vật quen thuộc gần gũi với học sinh Đó gà mái, gà trống, cún con, mèo,…Mỗi vật có đặc điểm hình dáng, đặc tính giống nòi riêng Khi miêu tả, ta miêu tả chung, nét tiêu biểu loài vật màu sắc, vóc dáng, tính nết Những vật miêu tả vật gần gũi thân thiết có nhiều lợi ích nên văn phải thể chăm sóc, tình cảm yêu mến học sinh chúng Ở Tiểu học, phân môn TLV có nhiệm vụ rèn nói theo nghi thức lời nói; nói, viết ngôn thông thường, viết số văn nghệ thuật miêu tả Viết văn miêu tả, học sinh phải có đặc thù quan sát, diễn đạt cách có hình ảnh TLV góp phần rèn luyện tư hình tượng, từ óc quan sát đến trí tưởng tượng, từ khả tái chi tiết quan sát Khả tư logic học sinh phát triển trình phân tích đề, lập dàn ý viết đoạn … Trong trình sản sinh văn giúp học sinh phân tích, tổng hợp, phân loại, lựa chọn Thông qua viết văn miêu tả học sinh có hiểu biết tình cảm yêu mến, gắn bó với đồ vật, cỏ, thiên nhiên với người vạn vật xung quanh: từ sách, đến hoa, gà trống…Từ đây, tâm hồn, nhân cách em hình thành phát triển Để dạy tốt tập làm văn miêu tả Tiểu học, giáo viên cần vận dụng tri thức miêu tả, …hiểu biết loại thể văn học; cần hiểu rõ tính đặc thù viết văn miêu tả Để “vẽ lời” phải dạy tìm ý văn miêu tả cách dạy quan sát ghi chép nhận xét Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh biết cách vận dụng giác quan để quan sát, biết cách lựa chọn vị trí thời gian quan sát, biết cách liên tưởng tưởng tượng nhận xét vật phải biết diễn đạt điều quan sát cách gợi tả, gợi cảm, tức có hình ảnh cảm xúc… Bài văn miêu tả xây dựng sở hình ảnh, ấn tượng đối tượng mà người viết thu lượm, cảm nhận thông qua giác quan trực tiếp Bài văn thể loại miêu tả mang tính chất nghệ thuật cao, mang tính sáng tạo, tính cá thể người viết Ngôn ngữ văn miêu tả thứ ngôn ngữ nghệ thuật giàu sức gợi tả, gợi cảm ngôn ngữ biện pháp tu từ Tả mô phỏng, tô vẽ lại, so sánh ví von, nhân hoá hình ảnh…chứ kể lể Văn miêu tả mang tính chất thông báo thẩm mĩ Dù miêu tả đối tượng nào, dù có bám sát thực tế đến đâu văn miêu tả không chép, chụp ảnh máy móc vật tượng mà kết nhận xét, tưởng tượng, đánh giá phong phú Đó miêu tả thể mới, riêng biệt đối tượng thông qua cảm nhận người Chẳng hạn, Trần Đăng Khoa nhìn trăng mắt tinh tế, tình yêu tâm hồn trẻ thơ, hồn nhiên, sáng: Trăng hồng chín Lửng lơ lên trước nhà… Trăng tròn mắt cá, Chẳng chớp mi… Trăng bay bong, Bạn đá lên trời… Nhà văn Thép Mới lại lấy cảm hứng anh chiến sĩ mơ tương lai đất nước ngắm trăng đêm Trung thu độc lập đầu tiên: Trăng sáng mùa thu vằng vặc chiếu khắp thành phố, làng mạc, núi rừng,… Cùng vầng trăng, hay vật người cảm nhận theo cách riêng mình, mà người khác không phát chưa phát Với học sinh, tập làm văn sản phẩm cá nhân em trước đề tài Sản phẩm nhiều in dấu ấn riêng em cách suy nghĩ, cách tả, cách diễn đạt,…Giáo viên cần có thái độ tôn trọng độc lập suy nghĩ sáng tạo không biểu lộ lệch lạc Văn miêu tả không hạn chế tưởng tượng, không ngăn cản sáng tạo người viết, nghĩa cho phép người viết “bịa” cách tuỳ ý Để tả hay, tả phải tả chân thật Giáo viên cần uốn nắn để học sinh tránh thái độ giả tạo, sáo rỗng 2.3.3 Hướng dẫn học sinh cách quan sát đối tượng miêu tả, cách lựa chọn hình ảnh, nội dung miêu tả Quan sát đối tượng miêu tả cần ý: - Quan sát tổng thể đối tượng; ý trạng thái động tĩnh; quan sát tất giác quan thính giác, thị giác, xúc giác,… - Lựa chọn điểm đặc trưng, đặc biệt, tiêu biểu đối tượng để quan sát thật - Quan sát so sánh điểm giống khác với đối tượng khác có xung quanh liên tưởng hay quan sát trước - Quan sát hình ảnh, hoạt động tác động đối tượng đến vật xung quanh - Ghi chép cẩn thận, đầy đủ quan sát Lựa chọn hình ảnh miêu tả nội dung miêu tả : - Căn vào hình ảnh lựa chọn quan sát - Căn vào nội dung ghi chép - Chọn lọc hình ảnh, chi tiết, hoạt động đặc sắc, đặc trưng riêng, đẹp khác biệt đối tượng để miêu tả chi tiết - Lựa chọn hình ảnh, hoạt động khác đối tượng để tả khái quát, bổ trợ tạo nên hình ảnh tổng thể đối tượng; lồng ghép hình ảnh, việc gắn bó mật thiết với đối tượng Sắp xếp ý, đoạn: - Căn vào nội dung lựa chọn để xếp ý( theo thứ tự đó: từ vào trong, từ trước sau, từ xa đến gần, từ xuống dưới) - Sắp xếp ý theo đoạn với thứ tự lựa chọn cho phù hợp Để viết văn, học sinh cần tập viết đoạn Trong chương trình TLV, tập viết đoạn chiếm số lượng nhiều Đoạn văn phân loại theo chức năng: đoạn mở bài, đoạn thân bài, đoạn kết Cách phân loại chi phối cách xây dựng kiểu viết đoạn mở bài, viết đoạn thân đoạn kết Mỗi đoạn văn theo chức lại phân loạinhỏ hơn: mở trực tiếp, mở gián tiếp, kết mở rộng, kết tự nhiên( không mở rộng) 2.3.4 Giúp học sinh tích luỹ vốn từ miêu tả làm giàu tưởng tượng em làm văn miêu tả: Muốn lựa chọn từ ngữ để đặt câu, viết thành câu văn có hình ảnh, học sinh phải có vốn từ phong phú Do vậy, giáo viên cần giúp học sinh tích luỹ vốn từ miêu tả làm giàu tưởng tượng em làm văn miêu tả: Tích luỹ vốn từ: - Vốn từ tích luỹ từ nhiều nguồn: giao tiếp hàng ngày; đọc sách, báo; xem, nghe truyền hình truyền thanh; trao đổi với bạn bè; cô giáo cung cấp; - Ghi chép nhận từ ngữ dùng để miêu tả theo chủ đề, cụ thể như: + Các từ thường dùng miêu tả cối: xanh mướt, mơn mởn; khẳng khiu; xum xuê; rực rỡ; đo đỏ;… + Các từ thường dùng miêu tả đồ vật: tròn xoe, nhỏ nhắn,… + Các từ thường dùng miêu tả vật: tinh nhanh, rón rén, oai vệ,… - Các từ miêu tả thường từ láy, gợi lên hình ảnh, âm thanh,… để miêu tả cho sinh động Giúp học sinh làm giàu thêm trí tưởng tượng: Tưởng tượng miêu tả quan trọng Có tưởng tượng có hình ảnh hoàn chỉnh đối tượng miêu tả Tưởng tượng hình dung đối tượng mà ta nhắm mắt lại đối tượng rõ nét hơn, cụ thể hơn, gần gũi Tưởng tượng giúp ta thấy nét đặc sắc đối tượng, thấy điểm tương đồng với đối tượng khác, thấy mối quan hệ đối tượng với vật tượng xung quanh, với kỉ niệm hay ức mang dấu ấn sâu sắc lòng người viết Từ tưởng tượng, học sinh cảm nhận đối tượng miêu tả tình cảm, tình yêu mình, thấy tầm quan trọng đối tượng tả với người xung quanh Miêu tả gắn với tưởng tượng cách bộc lộ cảm xúc, tình cảm khả cảm thụ đẹp người viết văn miêu tả Tưởng tượng làm cho đối tượng miêu tả hoàn thiện hơn, sống động gần gũi Giáo viên hướng dẫn học sinh tưởng tượng theo cách: - Không trực tiếp quan sát, tập trung tất giác quan vào đối tượng - Nhắm mắt, hình dung đối tượng: hình ảnh, hoạt động đối tượng, ảnh hưởng, tác động đối tượng đến vật xung quanh - So sánh đối tượng miêu tả với đối tượng khác tương đồng - Phân tích, đánh giá hay, đẹp có đối tượng - Nhân hoá hay tự nhiên hoá vài hình ảnh đặc sắc đối tượng - Dự đoán trước khả điều tốt đẹp mà đối tượng vươn tới - Liên tưởng với điều biết; nghe, đọc, cảm nhận đối tượng từ trước tới - Ghi chép lại tưởng tượng để lựa chọn, chắt lọc đưa vào viết 2.3.5 Hướng dẫn xây dựng đoạn văn mở bài, thân bài, kết xây dựng bố cục văn Bài tập luyện viết văn miêu tả tập viết thành đoạn, Khi học sinh thực viết văn miêu tả cần có thời gian suy nghĩ tìm cách diễn đạt( dùng từ, đặt câu, sử dụng biện pháp tu từ so sánh, nhân hoá,…) Vì vậy, yêu cầu đặt lời văn cần rõ ý, miêu tả sinh động, bộc lộ cảm xúc, bố cục văn chặt chẽ, hợp lí đoạn, toàn để tạo “chỉnh thể” Các tập xây dựng sở quy trình sản sinh ngôn chứa đựng nhiều tập hình thành phận( xác định yêu cầu nói, viết tìm ý, xếp ý thành đến viết đoạn văn, liên kết đoạn văn thành bài,…) viết học sinh rèn luyện chủ yếu qua tập viết đoạn văn trước viết văn hoàn chỉnh Do đó, trình thực tập rèn luyện viết, giáo viên cần giúp học sinh thực tốt yêu cầu nhóm tập sau: - Nhóm tập tiền sản sinh ngôn bản: gồm tập phân tích đề bài, xác định nội dung viết, tìm ý, xếp ý để chuẩn bị thực yêu câu viết( miêu tả) Việc phân tích tìm hiểu đề giúp học sinh xác định yêu cầu, nội dung, giới hạn đề Với đề cụ thể, phân tích tìm hiểu đề, em phải trả lời câu hỏi: Viết để làm gì? Viết gì? Viết cho ai? Thái độ cần bộc lộ viết nào? Tình cảm người viết phải thể qua cách miêu tả - Nhóm tập sản sinh ngôn gồm tập viết đoạn tập viết văn: + Bài tập viết đoạn văn: rèn cho học sinh tạo lập đoạn văn đảm bảo liên kết chặt chẽ ý Các đoạn văn luyện viết đoạn mở (trực tiếp, gián tiếp), đoạn thân (mở rộng, không mở rộng) Các đoạn phải có liền mạch ý (không rời rạc, lộn xộn), ý đoạn diễn tả theo trình tự định nhằm minh hoạ, cụ thể hoá ý (có mở đầu, triển khai kết thúc) Hướng dẫn học sinh viết đoạn văn: - Đoạn văn mở bài: Học sinh học hai cách mở bài: mở trực tiếp mở gián tiếp Giáo viên nên để học sinh lựa chọn cách mở mà cho hợp lí phù hợp với khả em Mở gián tiếp xuất phát từ vấn đề khác dẫn vào vấn đề cần nói tới, bắt đầu kiện, hoàn cảnh xuất vật định miêu tả; bắt đầu câu thơ, ca dao…có liên quan đến yêu cầu đề - Thân bài: Có thể gồm số đoạn văn, toàn nội dung miêu tả viết theo phần, ý xếp quan sát, chuẩn bị viết Trong đó, thể hình ảnh đối tượng miêu tả với ngôn từ biện pháp nghệ thuật mà người viết vận dụng để miêu tả - Đoạn văn kết bài: Kết phần nhỏ văn lại quan trọng đoạn kết thể nhiều tình cảm người viết với đối tượng miêu tả Thực tế cho thấy học sinh thường hay liệt kê cảm xúc làm phần kết khô cứng, gò bó, thiếu chân thực Các em thường làm kết không mở rộng, điều khiến văn chưa có hấp dẫn Do đó, giáo viên cần hướng dẫn, gợi ý để học sinh biết cách viết phần kết mở rộng cảm xúc cách tự nhiên Giáo viên dùng câu hỏi gợi mở để khêu gợi cảm xúc học sinh khứ, tại, tương lai; hoàn cảnh đối tượng tả VD: Tả trống trường: Ngày vào lớp 1, nghe tiếng trống trường, em có cảm giác gì? Bây học lớp rồi, ngày nghe tiếng trống, em thấy nào? + Bài tập viết văn: thường thực tiết học Chúng luyện cho học sinh triển khai nhiệm vụ giao tiếp thành Bài văn phải có bố cục chặt chẽ, có lời văn phù hợp với yêu cầu nội dung thể loại, đoạn văn phải liên kết với thành văn hoàn chỉnh, bố cục chặt chẽ theo ba phần: Mở bài: Giới thiệu đối tượng miêu tả, thể tình cảm, quan hệ người miêu tả với đối tượng miêu tả Thân bài: Dùng lời văn để tả, tái hiện, chụp chân dung đối tượng miêu tả góc nhìn định Có thể sử dụng biện pháp nghệ thuật để lột tả hình ảnh cách sinh động Kết luận: Nêu nhận thức, suy nghĩ, tình cảm, thái độ trực tiếp người miêu tả người nói chung đối tượng miêu tả Nhóm tập viết đoạn, tập khó nhất, đòi hỏi sáng tạo nhất, yêu cầu học sinh phải vận dụng cách tổng hợp hiểu biết, cảm xúc sống, đối tượng tả ngôn ngữ hình thành trước để tạo lập đoạn, Đây trình chuyển từ ý đến lời Giáo viên phải luyện cho học sinh diễn đạt muốn tả Ý diễn tả thành lời khác Học sinh phải biết lựa chọn cách diễn đạt có hiệu Để rèn luyện viết văn miêu tả cho học sinh, giáo viên phải giúp học sinh xác định mục đích viết, chủ đề viết trì chủ đề suốt viết để văn không lan man Thật khó phân định đúng, sai vănta đánh giá văn có hay không, có đặc sắc không? Vì thế, văn phải bộc lộ tình cảm chân thành, hồn nhiên em câu, đoạn bài, cô đọng lại phần kết Do vậy, giáo viên cần ý rèn cho học sinh cách tưởng tượng, bộc lộ cảm xúc văn cách thường xuyên, liên tục; từ tiết loại đến tiết xây dựng đoạn văn, tiết viết tiết trả 2.3.6 Luyện tập cách sử dụng biện pháp tu từ, biện pháp nghệ thuật viết văn Để bồi dưỡng diễn đạt, học sinh thực hành số tập luyện viết như: với từ cho sẵn, viết thành câu, luyện dùng từ cách sửa lỗi dùng từ; từ ý cho viết thành câu gợi tả, gợi cảm, viết có sử dụng biện pháp tu từ theo yêu cầu, làm tập mở rộng thành phần câu… để cách diễn đạt sinh động, gợi tả, gợi cảm Giáo viên cần tiến hành theo mức độ tăng dần, bước đầu yêu cầu học sinh đặt câu đúng, sau yêu cầu cao phải đặt câu có sử dụng biện pháp so sánh, nhân hoá, có dùng từ láy, từ ngữ gợi tả hình ảnh, âm hay từ biểu lộ tình cảm VD: Một học sinh tả bàn học: Mỗi lúc học mệt em thường gối má lên mặt bàn để cảm nhận hương thơm dìu dịu người bạn thân cần mẫn, miệt mài em giải toán khó Miêu tả vừa sinh động, tinh tế vừa tình cảm hút người đọc, người nghe Tuy nhiên, học sinh biết sử dụng biện pháp nghệ thuật miêu tả tự em có sẵn tâm hồn văn chương Học sinh phát tốt chi tiết có sử dụng biện pháp nghệ thuật viết văn lại khó vận dụng Tôi giúp em cách sau: VD: Cho đoạn văn: Mỗi hoa phần tử xã hội thắm tươi; người ta quên hoa, nghĩ đến cây, đến hàng, đến tán lớn xoè muôn ngàn bướm thắm đậu khít (Xuân Diệu) - Cho học sinh phát biện pháp nghệ thuật câu - Nêu tác dụng việc so sánh - Giải thích so sánh hoa phượng với muôn ngàn bướm thắm( mà con) - Tập vận dụng so sánh tương tự: so sánh hoa phượng với hình ảnh khác theo cảm nhận em, so sánh loài hoa hay khác với hình ảnh đó,giúp học sinh nhận cách so sánh thú vị, giàu sức gợi tả - Yêu cầu em ghi chép vào sổ tay câu văn, thơ có sử dụng hiệu biện pháp nghệ thuật 2.3.7 Thực nghiêm túc tiết trả tập làm văn: TLV trước hết chia thành nói, viếtlớp đầu cấp, ngữ em phát triển viết hình thành nên bị ảnh hưởng ngữ, em nói nào, viết ấy, mắc lỗi tính vào lỗi vi phạm phong cách Về sau, viết phát triển ảnh hưởng tích cực trở lại với ngữ Lên lớp 4,5 viết ngày phát triển TLV có vai trò hàng đầu việc phát triển Đặc biệt, học viết văn miêu tả, học sinh lớp bước đầu học diễn đạt lưu loát, giàu hình ảnh Mặt khác, liên kết nội dung liên kết bên khó nhận thấy, nhiều người thường ý đến hình thức ngôn từ mà không coi trọng đến lôgic ý Trong chữa văn cho học sinh, nhiều giáo viên thường ý chữa lỗi tả, chữa lời mà không chữa ý Người giáo viên cần hiểu rõ mục tiêu tiết trả để thực cách nghiêm túc, lưỡng, tránh làm “lấy lệ”, qua loa, đại khái - Chấm thật kĩ, thấy rõ ưu, nhược điểm viết; chữa lỗi tiêu biểu cần khắc phục cho em - Ghi lại lỗi học sinh theo loại: Lỗi tả, lỗi dùng từ, lỗi đặt câu, lỗi diễn đạt,…; Ghi lại từ, câu, đoạn văn hay - Thống kê phân loại theo mức độ Nhận xét chung ưu, nhược điểm viết học sinh Đây tiết học thực nhóm tập kiểm tra điều chỉnh Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lại đoạn viết, tự kiểm tra đối chiếu với mục đích yêu cầu đặt lúc đầu để tự đánh giá, sửa chữa viết Giáo viên cần hướng dẫn học sinh xem xét nội dung hình thức diễn đạt Có thể phải cho học sinh luyện viết lại đoạn, - Học sinh phải thấy lỗi văn bạn; sửa lỗi ghi nhớ nó; hiểu rõ có nhu cầu học hỏi từ, câu, đoạn văn hay, giàu hình ảnh sức gợi tả Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Trước cho học sinh học hỏi từ, câu, đoạn văn hay cần lưu ý cho em đọc lên (thành tiếng đọc thầm) cách diễn cảm tất em cảm nhận thú vị hay Tuy nhiên, ta không nên đòi hỏi cao học sinh Tuỳ vào đối tượng học sinh mà đặt em sửa lỗi hay học từ, câu, đoạn hay mức độ Giáo viên cần kiên trì, bền bỉ, nóng vội, kịp thời ghi nhận tiến học sinh dù nhỏ Từ đó, em viết dễ dàng hơn, thích thú hơn, có cảm xúc hơn, chất lượng viết nâng cao 2.3.8 Thực dạy học theo quan điểm tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường Dạy văn miêu tả đòi hỏi nhiệt tình giáo viên cao thấy tiến học sinh, khơi gợi em niềm say mê, thích thú Không tiết TLV dạy học sinh học viết văn, ta hướng dẫn em tiết học khác môn Tiếng Việt dạy em cảm thụ Tập đọc, dạy dùng từ, đặt câu tiết LTVC, kích thích nhu cầu miêu tả đồ vật tiếp xúc trò chuyện, hay ngoại khoá Trong lần hướng dẫn em xếp hàng vào lớp, nhìn thấy lăng sân trường nở hoa Tôi hỏi em: Sân trường hôm có điều vừa mới, vừa lạ đẹp? Các em quan sát nhanh nhận thấy điều muốn hỏi Bông hoa đẹp cho em cảm xúc gì? Các em hào hứng nói lên suy nghĩ Tôi giáo dục ý thức bảo vệ xanh cách hỏi em sau: Bông hoa đẹp kia, em có nên ngắt để tặng người em yêu quý không? Vì sao? Như vậy, thời điểm ngắn, đạt nhiều mục đích: Các em xếp hàng nhanh mà không căng thẳng; Kích thích em phát triển khả quan sát, nhận xét tinh tế, khả dùng ngôn ngữ để diễn đạt…Trong khoảng thời gian sau đó, tin nhiều em suy nghĩ vận dụng vốn từ để tả hoa theo cảm nhận riêng Bên cạnh đó, dạy học tích hợp với môn học khác làm giàu vốn sống, vốn hiểu biết em VD: Thông qua học chủ đề “ Thực vật động vật” môn Khoa học, học sinh có thêm hiểu biết đặc điểm số loài thực vật, động vật, hiểu cách chăm sóc ích lợi chúng Vì vậy, làm văn miêu tả( cối, vật), em tả cặn kẽ, sinh động thể tình cảm cách chân thật 2.3.9 Khen ngợi, động viên kịp thời Để kích thích học sinh học tập nói chung, học văn miêu tả nói riêng, Giáo viên nên dành cho em lời khen thích đáng Các em phấn khởi, tự tin phát huy khả tiềm tàng thân, từ loại bỏ lo âu, tự ti cố hữu 2.3.10 GV mạnh dạn đổi phương pháp dạy học, tích cực đăng dạy thao giảng phân môn Tập làm văn Trong trình giảng dạy, Gv cần nghiên cứu nội dung chương trình, mạnh dạn vận dụng phương pháp dạy học tích cực, không sợ kết đánh giá dạy mà trọng đến chất lượng học sinh Tích cực dạy thao giảng cho đồng nghiệp dự giờ, góp ý rút nhiều kinh nghiệm tốt cho việc dạy phân môn Trên số biện pháp mà áp dụng tương đối thành công dạy văn miêu tả cho học sinh lớp chủ nhiệm năm học vừa qua 2.4 Kết việc vận dụng biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh lớp * Mục đích vận dụng sáng kiến kinh nghiệm: - Trao đổi với đồng nghiệp biện pháp, phương pháp giảng dạy có hiệu - Đánh giá kết trình nghiên cứu, mặt tích cực, hạn chế thông qua việc học tiết TLV miêu tả học sinh * Nội dung thực nghiệm Thiết kế dạy: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI Đề 1: Hãy tả trường gắn với nhiều kỉ niệm em Đề 2: Hãy tả tay em vun trồng Đề 3: Em thích loài hoa nhất? Hãy tả loài hoa * Kết thực nghiệm - Cuối tiết dạy, thu học sinh viết để chấm khảo sát Kết thu được: Tổng số 23 riêng lớp 4C chủ nhiệm, : Số học sinh tả theo trình tự: 20/23; viết mạch lạc, rõ ràng: 17/23; viết mở gián tiếp kết mở rộng: 15/23; văn giàu hình ảnh, cảm xúc tốt: 12/23 - Sau tổ chức khảo sát khối với chung đề kiểm tra, chấm chữa nhận kết sau: Lớp 4A (25em) 4B (23em) 4C (23em) Cả khối (71) Hoàn thành Số lượng Tỉ lệ 25 100% 22 95,7% 23 100 % 70 98,6% Chưa hoàn thành Số lượng Tỉ lệ 0% 4,3% 0% 1,4% * Nhận xét: Qua trình nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo thực biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh cách bản, có kế hoạch, nhận số kết sau: Mặt mạnh: Tôi nhận thấy nhiệm vụ biết làm văn, học sinh chủ động, tự thể “tôi” cách rõ ràng bộc bạch riêng cách trọn vẹn Dạy Tập làm văn dạy em tập suy nghĩ riêng, tập sáng tạo, tập thể trung thực người qua học cụ thể Qua đánh giá thấy đa số em làm đạt yêu cầu, em sai số lỗi tả trình bày chưa yêu cầu nên nhận mức chưa hoàn thành Mặt hạn chế: Thời gian làm không dài( khoảng 20- 25 phút), nên em viết mang tâm trạng vội vàng, sợ hết Vì vậy, em chưa có chọn lựa, trau chuốt từ ngữ, câu văn,… nên phần hạn chế hiệu viết Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận Như vậy, dạy học sinh viết văn miêu tả có ý nghĩa to lớn có nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục phát triển Phân môn Tập làm văn phân môn thực hành giàu sức sáng tạo cá nhân Có nhiều cách để viết văn miêu tả có nhiều biện pháp để dạy văn miêu tả Trên sở kinh nghiệm giáo dục, giáo viên có cách thức dạy học riêng nhằm thực tốt nội dung chương trình quy định Tuy nhiên, để thành công dạy văn miêu tả, cá nhân nhận thấy giáo viên phải thực tốt yêu cầu sau: - Nắm mục tiêu môn học, học - Luôn tìm tòi, trau dồi kiến thức trình độ hiểu biết - Linh hoạt phương pháp giảng dạy - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh - Luôn thực quan điểm tích hợp dạy học - Phối hợp với hoạt động để tích luỹ vốn hiểu biết bồi dưỡng tâm hồn giàu cảm xúc em - Luôn kiểm tra, đánh giá mức độ kịp thời ghi nhận tiến học sinh - Chuyển đánh giá kết học tập giáo viên thành tự đánh giá học sinh Trên sở thực tế thân vận dụng đạt số kết quả, nhận thấy việc áp dụng biện pháp rèn viết văn miêu tả cho học sinh nêu đề tài việc làm khả quan, thực để đạt hiệu tốt 3.2 Kiến nghị- Đề xuất Trên sở thực tế thực nhiệm vụ vấn đề mà đề tài đề cập tới, xin có số ý kiến đề xuất sau: *Đối với giáo viên: - Giáo viên người định đến hiệu chất lượng dạy học Vì vậy, trước hết giáo viên phải người thầy tâm huyết, yêu thương học sinh phải thường xuyên tích luỹ kinh nghiệp dạy học sáng tạo việc lựa chọn hình thức phương pháp dạy học - Giáo viên cần tham gia đầy đủ nghiêm túc lớp học chuyên đề, tự nghiên cứu, đầu tư thời gian chuẩn bị cho công tác dạy học; vào trình độ học sinh trường, lớp để lên kế hoạch cho hoạt động dạy học phù hợp - Một điều theo quan trọng chữ “tâm” người thầy Cho dù người thầy có kiến thức phương pháp tối ưu nhiệt tình, yêu thương học sinh mình, trăn trở với học việc nắm bát vận dụng kiến thức học sinh kết học tập học sinh không mong muốn Vì mong giáo viên phải đề cao trách nhiệm vinh quang trồng người * Đối với nhà trường: - Cần đưa nội dung bồi dưỡng dạy học văn miêu tả vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên - Đánh giá dạy thi đua phải sở thực tế hiệu giảng dạy có tác dụng động viên khuyến khích sáng tạo giáo viên Khuyến khích giáo viên dạy thao giảng phân môn Tập làm văn - Ban giám hiệu nhà trường cần động viên, khuyến khích tinh thần tự giác khơi dậy tình yêu trách nhiệm nghề nghiệp giáo viên, để giáo viên thực nhân tố cho thành công nghiệp đổi Với thời gian ngắn, lực thân hạn chế nên đề tài đưa không tránh khỏi thiếu sót Kính mong góp ý bổ sung thầy, cô giáo, bạn đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Tôi xin cam đoan đề tài thân đăng từ đầu năm học năm tự nghiên cứu viết, không chép XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG Thanh Hóa, ngày tháng năm 2016 Người viết đề tài VC Trần Trịnh Vân ... nghiên cứu khoa học 1.3 Đối tượng nghiên cứu + Các dạng văn miêu tả lớp 4: Miêu tả đồ vật, miêu tả cối, miêu tả vật + Thực trạng dạy- học viết văn miêu tả học sinh lớp trường công tác 1 .4 Phương pháp... hợp số kinh nghiệm, biện pháp rèn kĩ viết văn miêu tả cho HS lớp 4, cụ thể sau: 2.3.1 Tạo động học văn miêu tả học sinh: Công việc dạy học TLV- sản sinh lời nói- tạo động cơ, nhu cầu nói năng, ... 1 .4 Phương pháp nghiên cứu 2 NỘI DUNG 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng dạy học văn miêu tả lớp 4 2.3 Một số biện pháp dạy học văn miêu tả cho học sinh lớp 2 .4 Kết việc vận dụng biện pháp rèn kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh nghiệm rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 , Kinh nghiệm rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4 , Kinh nghiệm rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 4

Từ khóa liên quan