một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi b thông qua chuyện kể ở trường mầm non thọ thanh huyện thường xuân

21 262 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2017, 17:18

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUÂN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B THÔNG QUA CHUYỆN KỂ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỌ THANH HUYỆN THƯỜNG XUÂN Người thực hiện: Lê Thị Hường Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường Mầm non Thọ Thanh Sáng kiến kinh nghiệm thuộc lĩnh vực: Chuyên môn THANH HOÁ, NĂM 2017 MỤC LỤC Mở đầu ………………………………………………………… 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu………………………………………… 1.3 Đối tượng nghiên cứu………………………………………… 1.4 Phương pháp nghiên cứu……………………………………… Nội dung sáng kiến kinh nghiệm……………………… 2.1 Cơ sở lí luận…………………………………………………… 2.2 Thực trạng sáng kiến kinh nghiệm… 2.3 Những giải pháp sử dụng để giải vấn đề…………… 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm………………………… Kết luận, kiến nghị …………………………………………… Kết luận…………………………………………………………… Kiến nghị…………………………………………………………… Tài liệu tham khảo………………………………………………… 1-2 2 2 2-3 3-5 5-15 15-16 16 16 16-17 18 Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng trường mầm non, hoạt động nhằm giúp trẻ hình thành phát triển lực ngôn ngữ nghe, nói, tiền đọc tiền viết, mà giúp trẻ phát triển khả tư duy, nhận thức, tình cảm Đó cầu nối giúp trẻ bước vào giới lung linh huyền ảo, rực rỡ sắc màu xã hội loài người Vì vậy, trẻ nói mạch lạc làm quen với chữ viết tiếng việt, chuẩn bị sẵn sàng để bước vào lớp yêu cầu trọng tâm phát triển ngôn ngữ cho trẻ trường mầm non Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ phát triển khả nghe, hiểu ngôn ngữ, khả trình bày có logic, có trình tự, xác có hình ảnh nội dung định Vì ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc phát triển tư duy, hình thành phát triển nhân cách, công cụ để trẻ giao tiếp, học tập vui chơi Ngôn ngữ có vai trò việc phát triển trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ phát triển thể lực cho trẻ Ngôn ngữ đóng vai trò đặc biệt quan trọng đời sống người tuổi Mầm non Ca dao xưa có câu “Dạy từ thủa thơ” câu ca dao vào lòng người quên Mỗi lớn lên từ tiếng ru dịu bà mẹ cất lên “Cháu cháu với bà” “Con ngủ cho ngoan” Đã hoà vào tâm hồn ta ru ta khôn lớn cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể mang lại nguồn vốn từ vô phong phú, đa dạng, đầy hấp dẫn với trẻ thơ Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể cung cấp cho trẻ lượng vốn từ để từ trẻ giao tiếp ứng xử cách khéo léo, mạnh dạn tự tin giao tiếp ứng xử ngày Nhưng, việc cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thể loại truyện kể trường Mầm non gặp phải số khó khăn sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học Trong sống hàng ngày sử dụng lời nói để trò chuyện, đàm thoại, thảo luận, trình bày hiểu biết, suy nghĩ giải vấn đề sống kể lại câu truyện nghe, chứng kiến hay tự nghĩ ra, sáng tạo Muốn phát triển kĩ nghe hiểu nói trẻ trước hết phải hút trẻ tham gia vào hoạt động ngôn ngữ trò chuyện, đàm thoại kể chuyện Là giáo viên đứng lớp 4-5 tuổi thấy trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua kể chuyện đặc biệt kể chuyện sáng tạo đóng kịch hạn chế Trong giao tiếp trẻ chưa mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến mình, trẻ nói ngọng, nói lắp, diển đạt chưa mạch lạc, nói chưa đủ câu Chính phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi vô cần thiết để giúp trẻ phát triển cách toàn diện Với nhiệm vụ khơi dậy trẻ tình yêu từ ngữ nghệ thuật thông qua cách đọc kể diễn cảm, cao biết dùng ngôn ngữ để kể chuyện sáng tạo, đóng kịch Đây nhiệm vụ phức tạp, yêu cầu kể chuyện sáng tạo hay đóng kịch trẻ phải tự nghĩ nội dung câu chuyện, tạo cấu trúc logic thể qua lời nói Vì tất những lý này, tự đặt mục tiêu cho phải làm để giúp trẻ học thật tốt môn văn học Tôi không ngừng suy nghĩ sáng tạo, để tìm tình gây hứng thú, cách thức giảng dạy mẻ có hiệu tạo môi trường học tập tốt cho trẻ Bằng tất nỗ lực, cố gắng mình, xin chia sẻ vài kinh nghiệm nhỏ với đồng chí, đồng nghiệp thông qua đề tài “Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi B thông qua chuyện kể trường mầm non Thọ Thanh” Mong kinh nghiệm nhỏ vận dụng hiệu vào tiết dạy đồng chí 1.2 Mục đích nghiên cứu Với mục đích để nâng cao chất lượng dạy trẻ 4-5 tuổi đọc thơ, kể chuyện diễn cảm nhằm phát huy tích cực, chủ động, sáng tạo phù hợp với mục đích giáo dục trình độ nhận thức trẻ - Nghiên cứu vấn đề lý luận biện pháp dạy trẻ - tuổi phát triển ngôn ngữ thông qua đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, kể chuyện sáng tạo đóng kịch - Đề số phương pháp, giải pháp hữu hiệu nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo -5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ đọc thơ, kể chuyện diễn cảm, kể chuyện sáng tạo đóng kịch - Đánh giá kết có ý kiến đề nghị để nâng cao chất lượng công tác dạy trẻ tuổi đọc thơ, kể chuyện diển cảm 1.3 Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi B thông qua chuyện kể trường mầm non Thọ Thanh 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra - Phương pháp trực quan - Phương pháp dùng lời - Phương pháp thực hành, trải nghiệm - Phương pháp thực nghiệm - Phương pháp đánh giá kết Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận Phát triển ngôn ngữ cho trẻ nhiệm vụ quan trọng chương trình giáo dục toàn diện cho trẻ Hiện việc trẻ em nói trống, nói không đủ câu chiếm số lượng không nhỏ khó cho việc tiếp cận với tác phẩm văn học trẻ phần nghèo nàn vốn từ, phần trẻ phải diễn đạt cho mạch lạc Ngôn ngữ trẻ phát triển tốt giúp trẻ nhận thức giao tiếp tốt góp phần quan trọng vào việc hình thành phát triển nhân cách cho trẻ Việc phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ giao tiếp giúp trẻ dễ dàng tiếp cận với môn khoa học khác như: Môi trường xung quanh, làm quen với toán, âm nhạc, tạo hình… mà điều muốn nói đây, đặc biệt thông qua môn làm quen văn học Bộ môn làm quen văn học dạy trẻ đọc thơ, kể chuyện, kể chuyện sáng tạo, đóng kịch… tạo cho trẻ hoạt động nhiều Việc phát triển vốn từ luyện phát âm dạy trẻ nói ngữ pháp… tách rời môn học hoạt động trẻ Mỗi từ cung cấp cho trẻ phải dựa biểu tượng cụ thể, có nghĩa, gắn liền với âm tình sử dụng chúng Nội dung vốn từ cung cấp cho trẻ hình thức ngữ pháp phải phụ thuộc vào khả tiếp xúc, hoạt động nhận thức trẻ Phát triển ngôn ngữ mức độ, giới hạn, yêu cầu việc cho trẻ tiếp xúc với tác phẩm văn học qua nghệ thuật đọc kể chuyện cô giáo Hoạt động nhằm dẫn dắt, hướng dẫn trẻ cảm nhận giá trị nội dung, nghệ thuật phong phú tác phẩm, khơi gợi trẻ rung động, hứng thú dối với văn học, có ấn tượng hình tượng nghệ thuật, hay đẹp tác phẩm thể cảm nhận qua hoạt động mang tính chất văn học nghệ thuật đọc thơ, kể chuyện, chơi trò chơi đóng kịch Cao tiến tới sáng tạo vần thơ, câu chuyện theo tưởng tượng mình, góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách trẻ Với nhiệm vụ khơi dậy trẻ tình yêu từ ngữ nghệ thuật thông qua cách đọc kể diễn cảm, cao biết dùng ngôn ngữ để kể chuyện sáng tạo Đây nhiệm vụ phức tạp, yêu cầu kể chuyện sáng tạo trẻ phải tự nghĩ nội dung câu chuyện, tạo cấu trúc logic thể qua lời nói tương ứng hình ảnh (lời nói kết hợp với sử dụng đồ dùng trực quan) Yêu cầu đòi hỏi trẻ phải có vốn từ phong phú, kỹ tổng hợp, kỹ truyền đạt ý nghĩ cách xác, tập trung ý nói biểu cảm Những kỹ trẻ lĩnh hội trình nhận thức có hệ thống đường luyện tập thường xuyên ngày 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm * Thuận lợi Trong năm học 2016 - 2017 nhà trường phân công phụ trách lớp mẫu giáo - tuổi B với sĩ số lớp 42 cháu, cháu nam 22 cháu, nữ 20 cháu, có cháu mới, cháu dân tộc mường Các cháu độ tuổi, trẻ ngoan, mạnh dạn hồn nhiên, khả tiếp thu trẻ tương đối đồng Trẻ thích học, thích khám phá, trẻ có nề nếp học tập tốt Đó thuận lợi lớn để rèn luyện phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi thông qua kể chuyện Bản thân giáo viên phụ lớp mẫu giáo - tuổi có trình độ chuẩn, yêu nghề mến trẻ, ham học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nhiệt tình động Tôi tìm tòi tự làm số đồ dùng, đồ chơi để phục vụ tiết dạy vào hoạt động vui chơi trẻ Tôi xác định mục đích yêu cầu tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi thông qua kể chuyện Bản thân quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu chuyên môn xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo điều kiện giúp thực tốt chương trình đổi Một số phụ huynh lớp quan tâm đến việc học em mình, phối hợp với giáo viên việc dạy dỗ cháu thường xuyên ủng hộ nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học vui chơi cho cháu * Khó khăn Mặc dù nhà trường mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi thiếu chưa phong phú chủng loại Trường nằm khu vực nông thôn, ®a sè lµ em gia đình n«ng nghiÖp nªn đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, số gia đình chưa thực quan tâm đến việc học hành cái, c ó số gia đình bố mẹ làm ăn xa bé với ông bà việc phối hợp giáo viên phụ huynh có phần hạn chế nên ảnh hưởng đến chất lượng dạy học Số trẻ đông gây khó khăn cho việc phân nhóm hoạt động Khả cảm thụ tác phẩm văn học trẻ không đồng Một số trẻ phát âm ngọng chưa đủ từ, lúng túng giao tiếp, thiếu tự tin giao tiếp Một số trẻ chưa phân biệt đựơc khác phát âm mà tiếp nhận cách chung chung nên trẻ chưa ý đến thành phần câu, từ, bớt âm nói Đa phần trẻ nói phát âm ảnh hưởng ngôn ngữ người lớn xung quanh, trẻ nói tiếng địa phương Bên cạnh số giáo viên khả cảm nhận tác phẩm văn học thơ chuyện hạn chế giọng đọc cách phối hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ, minh họa chưa bộc lộ cảm xúc hấp dẫn hút trẻ, phương pháp lồng ghép tích hợp chưa linh hoạt sáng tạo kết trẻ chưa cao, trẻ chưa thực say mê, hào hứng, sử dụng đồ dùng dạy học chưa có khoa học, dẫn đến học trẻ tập trung ý hiệu tiết học chưa cao Bên cạnh trẻ nhút nhát có số trẻ hiếu động nên ảnh hưởng đến trình cảm thụ tích cực trẻ Từ vấn đề có liên quan đến đề tài tiến hành kháo sát học sinh lớp tuổi B kết kiểm tra trước thực nghiệm: Kết khảo sát đầu năm Xếp loại Đạt Chưa đạt Nội dung Tổng số trẻ Số trẻ Tỉ lệ Số trẻ Tỉ lệ % % Trẻ biết kể lại trình tự câu chuyện 42 25 59,5 17 40,5 cách mạch lạc Trẻ nói rõ ràng mạch lac, nói nhiều câu đầy đủ, trẻ hiểu ý nghĩa 42 21 50 21 50 số từ Trể tự tin giao tiếp với 42 23 54,8 19 45,2 người xung quanh Trẻ biết kể chuyện theo tranh, kể 42 19 45,2 23 54,8 chuyện theo trí nhớ Trẻ biết kể chuyện sáng tạo 42 17 40,5 25 59,5 Trẻ biết đóng kịch 42 16 38 26 62 Qua khảo sát thực tế lần tỷ lệ cháu đạt việc phát triển ngôn ngữ trẻ - tuổi thông qua kể chuyện thấp Từ thực trạng để nâng cao phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi thông qua kể chuyên có đạt kết cao Tôi mạnh dạn đưa sáng kiến kinh nghiêm “ Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4-5 tuổi thông qua hoạt động kể chuyện” nhằm góp phần nhỏ bé vào lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2.3 Các giải pháp tổ chức thực Qua áp dụng thực chuyên đề hàng năm phòng tổ chức, qua nghiên cứa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì II ( 2004 - 2007) module MN Thường xuyên nghiên cứu kỹ soạn, soạn trước giảng dạy Làm, mua sắm, sưu tầm đủ đồ dùng, đồ chơi phong phú hấp dẫn với trẻ đảm bảo tính khoa học như: Tranh, rối, vật thật Để thu hút, lôi trẻ vào học lựa chọn hình thức tổ chức * Biện pháp Làm đồ dùng, đồ chơi Với kinh nghiện thân thực tế năm gần đây, có nhiều thơ, câu chuyện tranh thơ, chuyện giáo viên phải nghĩ cách làm để có tranh sinh động đẩm bảo nội dung Vì mà cách để làm đồ dùng, đồ chơi quan trọng Tôi tận dụng nguyên vật liệu có sẳn địa phương như: sách báo, lịch cũ, ống lon, trai nhựa, xốp, vải vụn, cành khô, quần áo cũ để làm đồ dùng, đồ chơi nhằm cho trẻ tiếp thu để phát triển ngôn ngữ cho trẻ hiệu Dựa vào chủ đề triển khai kế hoạch làm đồ dùng, đồ chơi cách cụ thể chủ đề có đồ chơi phục vụ cho trình giảng dạy vui chơi, cho cháu vào hoạt động chơi góc để trẻ tạo đồ chơi làm cây, giấy vụn, hột hạt vẽ tô màu tranh, hình ảnh trẻ siêu tầm gợi mở cho trẻ tưởng tượng kể chuyện Từ quần áo, vải vụn, ống giấy hướng dẩn trẻ làm rối thật xinh xắn từ câu chuyện cổ tích trẻ học được, sáng tạo nhân vật trẻ thích Ví dụ: Làm rối giấy lụa mềm, vỏ xốp làm đầu bọc vải gắn len làm tóc, vẽ mắt mũi miệng… sau cắt vải quanh làm áo, váy cho nhân vật Làm rối ngắn tay: Lấy bóng làm đầu nhân vật, vẽ mắt, mũi, tai… Sau lấy bìa cứng cuộn lại làm thân lồng vào tay Làm rối dẹt: Vẽ hình nhân vật vào giấy tô màu, cắt dán vào bìa cứng gắn que để kết hợp kể chuyện qua rổi dẹt gây hứng thú cho trẻ Làm rối vải: Trước tiên phải ke mảng vào giấy sau vẽ lên vải, khâu mảng lại với nhau, quan trọng khâu nhồi cho hình khối cân đối đẹp, tiếp đến đính mắt vẽ thêm chi tiết khác Làm rối que: Ghép que đũa song song với nhau, dán băng dính vào đầu que cố định chúng với khía vào 1/2 đồ dài hai que tính từ lên, bẻ nhẹ que điểm khía hai bên để làm chân rối Đặt ngang que thứ đoạn để làm tay rối cố định que dây Làm đầu rối cách gọt miếng xốp vò giấy cho thật mềm, vo thành cục tròn, bên bọc giấy vải Gắn đầu rối vào que dây Vẽ tóc, mắt, mũi, miệng cho rối, trang trí rối cho đẹp làm mũ, nơ, tay, chân, quần áo Hình ảnh: Hình ảnh đồ dùng đồ chơi tự làm * Biện pháp Tạo môi trường ngôn ngữ phong phú đa dạng giúp trẻ học tập rèn luyện phát triển ngôn ngữ Môi trường giáo dục có tác dụng mạnh mẽ trực tiếp đến phát triển tâm sinh lý trẻ, trẻ làm quen với câu chuyện lúc, nọi nơi mà môi trường giáo dục có vị trí vô quan trọng việc nâng cao chất lượng dạy học cho trẻ Tôi tạo môi trường không gian lớp học đẹp sinh động, hút trẻ, lớp trang trí góc sản phẩm cô trẻ, phù hợp với chủ đề, hình ảnh đẹp tượng trưng cho trẻ nhập vai vào nhân vật câu chuyện để trẻ thể qua tái tạo hình ảnh nhân vật phát triển tính sáng tạo Ví dụ: Khi thực hoạt động Văn học mà trọng tâm kể chuyện ( Đọc thơ) nên tổ chức phòng chức để trẻ tự soi gương chỉnh sửa động tác lên tập kể lại chuyện góc tạo hình trẻ xé dán nặn nhân vật câu chuyện cho trẻ nhập vai, kể lại câu chuyện qua hình ảnh mà cô trò vừa làm Trong trình cho trẻ hoạt động góc tạo tình đặt câu hỏi, khuyến khích bạn tham gia trao đổi giao tiếp với bạn nhút nhát Ở góc văn học trưng bày hình ảnh nhân vật chuyện cổ tích Ví dụ: Hình ảnh nhân vật Tích Chu, bà Tích Chu Cô Tiên áp dụng vào câu chuyện Tích Chu trẻ làm quen Trong lớp tận dụng diện tích phòng học, ý bố trí xếp học cụ, đội hình để tạo môi trường học tập thoải mái cho trẻ Ví dụ: Khi thực hoạt động làm quen văn học thể loại truyện kể mà trọng tâm dạy kể chuyện sáng tạo tận dụng không gian lớp học để bày dụng cụ kể chuyện, đặt tranh rối cho trẻ dễ sử dụng, kích thích trẻ hoạt động tích cực Tôi thường xuyên ý đến khả phát âm trẻ để có điều chỉnh sửa sai, rèn luyện khả ngôn ngữ cho trẻ Bản thân trước tổ chức hoạt động phải tự luyện giọng kể, cách sử dụng tranh, rối, mô hình… để giúp trẻ cảm thụ tác phẩm văn học cách tốt * Biện pháp Quá trình cho trẻ làm quen với văn học Ví dụ: Chủ điểm giới động vật, kể cho trẻ nghe chuyện “ Giọng hót chim sơn ca” giáo viên cho trẻ xem tranh, gọi tên trò chuyện loài chim, sau giáo viên sử dụng rối dẹt để kể chuyện cho trẻ nghe, cô thể giọng kể thật diễn cảm - Trò chuyện nội dung câu chuyện; - Trong chuyện có ai, chim hót hay nhất? - Tại chim họa mi hót hay đến thế? - Trong chuyện tả giọng hót chim sơn ca hay (Mê ly, tuyệt vời), tiếng suối chảy, tiếng nào( róc rách, rì rào, xào xạc) - Cho trẻ làm quen với câu mô tả, cho trẻ đồng phát âm (Mê ly, tuyệt vời, róc rách, rì rào, xào xạc) Khả thay đổi giọng đọc, giọng kể cô cách tài tình lực hút hứng thú trẻ Đặc biệt lần trẻ tiếp xúc với tác phẩm mới, nghệ thuật đọc, kể cô lại quan trọng gấp bội Khi kể chuyện đọc thơ cô cần tạo tình bất ngờ để thể tình tiết câu chuyện, thêm vào chuyện hành động minh hoạ Những lần sau cô cho trẻ nhập vai nhân vật thể hiện, trẻ thể vai cô động viên khuyến khích trẻ Ví dụ: Chủ điểm giới thực vật: Trong thơ “Cây dây leo” cô dùng thủ thuật gây hứng thú sau cho trẻ gọi tên loại cây, phân nhóm loại thân gỗ - thân mềm, dây leo Thảo luận nhu cầu sống loại cây, đọc thơ cô ý nhấn mạnh vào từ, tí teo, bò ra, nghển cổ, tắm nắng gió, gội mưa rào, ngắt giọng câu hỏi Với dạy, thể loại đưa hệ thống câu hỏi chuẩn bị có tính lôgic, để đàm thoại với trẻ cách sôi theo phương trâm: “lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy trí tưởng tượng, cảm xúc trẻ, tình liên hệ thực tiễn, sáng tạo phù hợp với nội dung mà trẻ không bị áp đặt cách gò bó Cùng với dạy, dùng thủ thuật khác để dẫn dắt vào chuyển hoạt động cách linh hoạt Tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch phương pháp tốt để phát triển ngôn ngữ đối thoại cho trẻ Trẻ làm quen với mẫu câu văn học gọt giũa, chọn lọc Khi trẻ cố gắng thể ngữ điệu, tính cách nhân vật mà trẻ đóng, giúp cho ngôn ngữ trẻ mang sắc thái biểu cảm rõ rệt Hình ảnh: Trẻ đóng kịch Ví dụ: Chủ điểm giới động vật, câu chuyện “ Bác gấu đen hai thỏ” + Cảnh 1: Hình ảnh bác Gấu đen khu rừng có nhiều cối, mưa rơi trút nước, gió thổi ào làm nghiêng ngả cối xa xa nhà với ánh lửa bập bùng thỏ nâu + Cảnh 2: Bác gấu đứng trước nhà thỏ nâu run lên rét, mưa rơi lộp bộp, gió thổi ào bác gấy lập cập gõ cửa tiếng động cốc cốc - Lời bác Gấu cất lên: ''Thỏ nâu ơi, thỏ nâu à, mưa to cho bác trú nhờ có không?'' - Thỏ nâu mở cửa, tiếng cửa kêu, vẻ mặt ngái ngủ giọng nói làu bàu - Người Bác to làm đổ nhà cháu - Bác gấu run nhiều hơn, giọng nói ôm ồm, tiếng mưa rơi, gió thổi - Bác nhẹ mà, không làm đổ nhà cháu đâu - Thỏ nâu nói giọng dứt khoát: Nhẹ đổ, không nhẹ đổ, bác đi - Tiếng đóng cửa sập lại, bác gấu lại bước lặng lề, tiếng mưa rơi, hạt mưa to quất vào người bác gấu, gió thổi dội muốn làm bác gấu nghiêng ngả đi, bay tới tấp, cối quằn quại Như vậy, hình thức để kể câu chuyện học: Cô kể diễn cảm trẻ nghe; kể diễn cảm kết hợp hình ảnh minh hoạ; xem hình kích thích ý trẻ vào câu chuyện Ví dụ: Chủ điểm giới động vật: Truyện “Dê nhanh trí” cho tổ đội mũ làm dê trắng, tổ đội mũ làm dê đen, tổ đội mũ làm cho sói để trẻ tự thể hành động, điệu nhân vật cho quen thành thạo Sau phân vai cho trẻ theo vai nhân vật truyện cho trẻ nhắc lại lời thoại nhân vật truyện mà trẻ đóng Lúc cô giáo người dẫn truyện trẻ tự diễn theo nội dung câu truyện Khi trẻ diễn xong lên cho trẻ tự nhận xét vai diễn mình, bạn, từ trẻ xác định thái độ trẻ nhân vật truyện yêu hay ghét - Trò chơi đóng kịch thực giúp trẻ cảm nhận tác phẩm văn học cách sâu sắc để đạt điều việc trang trí sân khấu hoá trang cho trẻ quan trong, với câu truyện “3 Lợn nhỏ” làm sân khấu có che, trang trí cảnh phù hợp với câu truyện - Bên cạnh việc làm mô hình sân khấu việc hoá trang cho trẻ đóng kịch cần thiết Với nhân vật “3 Lợn” cho trẻ mặc mặt nạ hình lợn, bao tay giầy hình chân lợn áo quần màu sắc khác phù hợp với tính cách nhân vật - Việc hoá trang bố trí sân khấu phù hợp, trang phục đẹp giúp trẻ tự tin nhập vai tạo cho trẻ hứng thú với diễn - Với câu truyện “Chú thỏ thông minh” sử dụng mô hình sân khấu khu rừng nhỏ, có hoa, cỏ, cây… nhân vật truyện cách điệu hoá, thỏ mặc quần áo, chân… - Khi dạy, dùng cánh tay lồng vào rối, điều khiển rối ba ngón tay, ngón cái, trỏ, cho cử phù hợp với lời thoại truyện… Ví dụ: Chủ điểm gia đình, câu chuyện Tích Chu - Cháu Cường đóng vai Tích Chu: Lúc đầu ham chơi, thái độ không lời, sau biết lỗi tỏ thái độ nhận lỗi, giọng trầm (Bà ơi, bà đâu! Bà lại với cháu, cháu mang nước cho bà, bà ơi!) - Cháu Ngọc Hân A đóng vai bà: (giọng run run, rứt khoát) Bà đây! Bà không đâu! - Cháu Ngân Quỳnh đóng vai bà tiên: (tính cách hay giúp đỡ người, giọng dịu dàng,nhỏ nhẹ) Nếu cháu muốn bà cháu trở lại thành người cháu phải lấy nước suối tiên cho bà cháu uống Đường lên suối tiên xa cháu có không? - Nhờ việc sử dụng nghệ thuật rối tiết học mà số trẻ có khả cảm thụ tác phẩm văn học đạt cao, đa số trẻ nhớ nội dung câu truyện, lời thoại nhân vật truyện qua trẻ biết nhận xét đánh giá tính cách nhân vật truyện người xấu? Ai người tốt * Biện pháp Dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn ngữ lời kể sáng tạo Bên cạnh môi trường hoạt động với đầy đủ loại đồ dùng trực quan đa dang phong phú, thu hút tham gia kể chuyện sáng tạo trẻ dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp Khi dạy trẻ kể chuyện sáng tạo trước tiên phải siêu tầm nhiều loại tranh ảnh gần gủi với trẻ, trẻ xem tranh trò chuyện qua tranh ảnh lúc nơi, sở cho trẻ có kiến thức vững vàng thực kể chuyện sáng tạo Qua cách làm trẻ biết đánh giá nhận xét đặc điểm tính cách nhân vật thông qua ngôn ngữ nói * Dạy trẻ kể chuỵên theo tranh vẽ: Cô cho trẻ xem tranh, giới thiệu tranh " Thỏ trắng nhổ cho cá sấu" Chủ đề nghề nghiệp Mục đích giúp trẻ giúp trẻ gọi tên, nói đặc điểm hình ảnh tranh yêu cầu trẻ nhìn vào tranh kể thành câu chuyện Ví dụ: Ông bụt bà tiên người tốt bụng giúp đỡ người gặp khó khăn, chó sói gian ác, mụ phù thủy độc ác Bên cạnh định hướng cho trẻ quan sát tranh truyện, cho trẻ xem qua đĩa hình câu chuyện Đồng thời kết hợp tri giác với đàm thoại cô trẻ, giúp trẻ nhận xét đánh giá nội dung truyện cách xác nói lên ý tưởng 10 Ví dụ: Hình ảnh thỏ bác sĩ tài ba thỏ không chiệu nhổ cho cá sấu đơn giản thỏ sợ cá sấu ăn thịt Hình ảnh: Dạy trẻ cách sử dụng nhân vật phù hợp với ngôn ngữ lời kể sáng tạo Ví dụ: Dạy trẻ ghép tranh kể chuyện, chọn tranh mà trẻ thích ghép thành câu chuyện sau kể tranh kết hợp với lời nói dẫn thông qua nhân vật tranh truyện " Thỏ Trắng học"; " Gấu bị sâu răng" Dạy trẻ kể chuyện sa bàn: Chọn nhân vật mà trẻ thích kết hợp di chuyển nhân vật sa bàn, nói đến đâu đưa nhân vật đến đó, lời kể theo nhân vật sử dụng Ví dụ: Trẻ kể chuyện theo nhóm theo câu truyện " Cáo Thỏ Gà trống" trẻ nhận vai nhân vật sau tìm hình ảnh phù hợp với nhân vật mà đảm nhận, hình ảnh Cáo xuất hiện, cáo có nhà băng, trẻ cầm hình ảnh Thỏ di chuyển nói Thỏ có nhà gỗ Cô cho trẻ đánh giá nhận xét câu chuyện nhóm vừa kể, cô theo dõi cách sử dụng đồ dùng trực quan trẻ để cô góp ý nhận xét Qua cách làm giúp trẻ linh hoạt sử dụng đồ dùng trực quan kết hợp với ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc " Mắt nhìn, miệng nói, tai nghe, tay sử dụng" *Biện pháp Lồng ghép môn học khác, hoạt động ngày để dạy trẻ kể chuyện sáng tạo 11 Với lới kể diễn cảm, hấp dẫn làm rung động người nghe, biết tích hợp môn học khác hay làm thay đổi không khí, làm thay đổi trạng thái kể chuyện Bằng lời ca, lời đối thoại,những câu đố, đồng dao, ca dao hay số trò chơi xen lẫn Ví dụ: Môn Âm nhạc: Đề tài: “ Cái mũi” cô tổ chức cho trẻ đọc thơ theo bài: “Tâm mũi” Cô kết hợp đưa văn học vào từ lúc vào Đề tài: Câu chuyện “Chú vịt xám” cho trẻ vận động theo “Một vịt” Hoạt động khám phá khoa học , chủ đề số vật nuôi gia đình, câu chuyện “Gà trống vịt bầu” trẻ biết tên, đặc điểm, nơi sống số vật Toán: Tên dạy “dài ngắn – cao thấp” Câu chuyện “cháu ngoan” trẻ áp dụng so sánh đặc điểm bên ngoài… Đề tài: “Vẽ phương tiện giao thông bé thích” cô cho trẻ đọc thơ “ Tiếng động quanh em” Cô trò chuyện với trẻ phương tiện giao thông, có nhiều loại phương tiện giao thông, cô cháu bắt chước tiếng còi xe phương tiện giao thông nào, vẽ phương tiện giao thông mà yêu thích… Ví dụ: Đối với số tiết học theo chủ điểm gần gũi với trẻ, chẳng hạn “ Thế giới thực vật” sử dụng loại hoa thật cho trẻ tri giác, nếm, ngửi kích thích hứng thú trẻ tham gia hoạt động Tôi sử dụng phương pháp dùng lời, cho trẻ phát biểu ý kiến riêng trẻ Trong trình đàm thoại thường dùng câu hỏi mở để kích thích phát triển tư trẻ.Cứ trẻ thoải mái bày tỏ hiểu biết Ví dụ: Câu hỏi “ Cháu làm thế?”, “Cháu thấy trò chơi nào?” thay cho câu hỏi “ Cháu xem tranh à?”, “ Cháu có thích trò chơi không?” Hoạt động buổi sáng đón trẻ, giáo viên kể câu chuyện chủ đề gia đình thông qua câu chuyện “Cả nhà làm việc” để trẻ hiểu thêm công việc người Hoặc tổ chức thi kể chuyện diễn cảm hoạt động tự chọn Bạn kể chuyện hay cổ vũ động viên để kích thích trẻ bộc lộ khả Hay sinh hoạt chiều, giáo viên cho trẻ ôn luyện kể chuyện diễn cảm câu chuyện liên quan đến chủ đề câu chuyện sáng hôm trẻ học Việc tích hợp môn học khác, hoạt động khác ngày Ví dụ: Chủ điểm “ nghề nghiệp” dạy với đề tài: “ Chú cảnh sát giao thông”, cho trẻ đóng vai Chú cảnh sát giao thông hướng dẫn cho bà cụ biển báo cấm, cảnh sát giao thông giúp bà cụ qua đường 12 Hình ảnh: Chú cảnh sát giao thông hướng dẫn biển báo Ngoài phương thức cũ, ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết học văn học, cách quay đoạn clip mô cho thơ, câu chuyện dạy, hình ảnh làm trẻ * Biện pháp Dạy trẻ kể lại vật tượng mà trẻ quan sát thông qua hoạt động khác Ví dụ: Chủ đề thân: Trẻ kể tác dụng phận thể Giáo viên cho trẻ kể lại tên phận thể, yêu cầu trẻ phải nói công dụng phận thể dạng mô tả: " Nhờ có mắt nên nhìn thấy bầu trời xanh, đám mây màu trắng " " Nhờ có tai nghe thấy tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng cô giáo nói, " " nhờ có tay vẽ, múa, tự xúc cơm ăn, tự mặc quần áo " cô hướng cho trẻ để trẻ mở rộng câu nói trẻ, sau cô cho trẻ đọc thơ phận, kể lại chuyện theo trí nhớ trẻ Ví dụ: Các câu hỏi kích thích trẻ giải thích, đoán, suy đoán Nhờ có mà chim bay lên trời cao đâu mà có mưa, biết, tượng xảy nào? Điều sảy ta thả viên bi vào chậu nước, Điều xảy ta phơi khô nắng? - Khi dạy trẻ đa dạng câu hỏi buộc trẻ phải suy nghĩ để trả lời thấy trẻ phát triển nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, trò chuyện đàm thoại nên sử dụng câu hỏi cách linh hoạt tùy thuộc vào cá nhân trẻ 13 Ví dụ: Trong hoạt động cô giúp trẻ mạnh dạn, biết tự giới thiệu thân: Giáo viên sử dụng tạo tình bạn vẹt đến thăm lớp mình, trò chuyện với trẻ sau yêu cầu trẻ đặt câu hỏi với vẹt Bạn tên gì? Tôi tên vẹt đỏ, năm bạn tuổi Năm tuổi Bạn mặc áo màu vậy, bạn thích chơi trò chơi gì? Dạy trẻ kể tượng, kiện sống hàng ngày, điều trẻ biết, tưởng tượng… Trẻ phải tự chọn nội dung, hình thức ngôn ngữ xếp chúng theo trật tự định * Dạy trẻ kể chuỵên theo trí nhớ: - Mục đích: Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, ghi rõ mẫu câu cần luyện - Chọn đề tài phù hợp với nhận thức kinh nghiệm trẻ Để trẻ nghi nhớ cách có chủ đích chuẩn bị kể tốt, thường giao nhiệm vụ trước cho trẻ Ví dụ: Hai ngày nghỉ cuối tuần, nhà làm gì? Các ý nhớ việc làm chơi để kể lại cho cô bạn nghe " Bạn mẹ siêu thị, bán gì? mẹ mua gì? * Biện pháp Công tác tuyên truyền giáo viên phụ huynh Sự kết hợp chặt chẽ gia đình nhà trường việc dạy trẻ đọc thơ kể chuyện điều kiện tốt để trẻ phát huy khả cảm nhận biết đọc kể lại tác phẩm thơ chuyện cách diễn cảm, thể giọng điệu, tình cảm nhân vật Vì vậy, cha mẹ trẻ cần quan tâm xem chương trình học trẻ lớp để nhà cha mẹ trẻ ôn lại, cha mẹ mua cho trẻ loại sách báo, băng đĩa thơ, câu chuyện phù hợp với trẻ để trẻ ôn luyện lại thơ câu chuyện mà trẻ học lớp Vì vậy, phối kết hợp với số hình thức sau: Qua buổi họp phụ huynh đưa vào nội dung tuyên truyền việc dạy trẻ đọc thơ kể chuyện giúp phụ huynh hiểu tầm quan trọng việc phát triển ngôn ngữ từ để đưa biện pháp cụ thể Bằng cách cô ghi nội dung thơ câu chuyện góc tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh theo dõi nhà kiểm tra trẻ qua nội dung trẻ học Hàng ngày đón trả trẻ gặp gỡ trao đổi với phụ huynh việc tiếp thu lớp trẻ để kết hợp phụ huynh có biện pháp giúp đỡ trẻ, bồi dưỡng cho trẻ Trên tiết học theo dõi để tìm sai trẻ tìm cách gặp phụ huynh trao đổi, động viên phụ huynh giúp đỡ thêm cho trẻ nhà Ví dụ: Có vài trẻ ảnh hưởng tiếng địa phương nên hay phát âm sai cháu Phạm Long dạy trẻ hát Đường chân trẻ phát âm chân thành chưn, hay tre trẻ phát âm thành te 14 Đối với trẻ tiếp thu tốt, đọc thơ kể chuyện hay, diễn cảm gặp trao đổi phụ huynh để nhà bố mẹ động viên khen ngợi trẻ kịp thời Từ đó, vận động phụ huynh đóng góp nguyên liệu, phế liệu làm đồ dùng đồ chơi thùng giấy, ống lon, hộp sữa, bảng, chai nhựa, quần áo cũ, cung cấp sách chuyện tranh ảnh, dụng cụ hóa trang… phục vụ cho tiết đọc thơ, kể chuyện Nhiều gia đình nhiệt tình việc dạy thể việc làm mô hình gia đình, làm tranh ảnh chủ đề nhà để tạo “tài nhí” tâm hồn trẻ Đặc biệt phụ huynh trao đổi thường xuyên với giáo viên chủ nhiệm tình hình việc học tập trẻ để giáo viên tìm biện pháp dạy trẻ phù hợp 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Qua số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi nêu sau thời gian nhận thấy trẻ lớp đạt kết sau: Theo quan điểm giáo dục trẻ theo hướng đổi lấy trẻ làm trung tâm giáo viên người hướng dẫn, tạo hội cho trẻ hoạt động vui chơi tìm tòi khám phá Trẻ hoạt động không bị áp đặt để phát huy lực thân, trao đổi, nhận xét nên trẻ trở nên động Trẻ nói mạch lạc, rõ ràng, nói đủ câu, không nói lắp, nói ngọng Trẻ có hứng thú đóng vai nhân vật chuyện biết dùng lời nói, cử hành động nhân vật cách khéo léo Trẻ mạnh dạn tự tin thể hiện, đóng kịch, kể câu chuyện, biết thể tình cảm trước vật tượng câu đơn, câu ghép khác Trẻ biết diển đạt suy nghỉ nhận xét thân theo tình đối tượng thích hợp lời nói Trẻ biết nghe phân biệt âm thanh, ngữ điệu giọng nói khác nhau, biết phân biệt cảm xúc thái độ nhân vật qua giọng nói Đặc biệt trẻ biết kể lại trình tự câu chuyện cách rõ ràng, dễ hiểu, kể chuyện sáng tạo theo đồ vật, theo tranh, theo chủ đề Biết cách ngắt giọng nghỉ giọng lúc, chỗ Kết khảo sát cuối năm Xếp loại Đạt Chưa đạt Nội dung Tổng Tỉ lệ số trẻ Số trẻ Số trẻ Tỉ lệ % % Trẻ biết kể lại trình tự câu chuyện 42 37 88,1 11,9 cách mạch lạc Trẻ nói rõ ràng mạch lac, nói nhiều câu đầy đủ, trẻ hiểu ý nghĩa 42 39 92,9 7,1 số từ Trể tự tin giao tiếp với 42 37 88,1 11,9 người xung quanh Trẻ biết kể chuyện theo tranh, kể 42 35 83,3 16,7 15 chuyện theo trí nhớ Trẻ biết kể chuyện sáng tạo 42 34 81 19 Trẻ biết đóng kịch 42 32 76,2 10 23,8 Với kết cho thấy khả phát triển ngôn ngữ trẻ tăng lên so với trước Các cháu yêu thích có hứng thú tham gia hoạt động văn học Kết luận, kiến nghị * Kết luận Từ kết rút học kinh nghiệm dạy trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4-5 tuổi thông qua kể chuyện Ngôn ngữ đóng vai trò vô quan trọng chúng ta, tảng tư hiểu biết Qua ngôn ngữ, người tiếp nhận thông tin giới xung quanh Đối với trẻ vậy, trẻ hiểu biết hơn, thông minh ngôn ngữ trẻ tốt Chính cha mẹ cô giáo phải tạo hội cho trẻ phát triển ngôn ngữ diễn đạt ý Dạy chuyện cho trẻ đường dể dàng để phát triển ngôn ngữ Giáo viên cần nâng cao trình độ ngôn ngữ thân mình, coi ngôn ngữ phương tiện giáo dục chủ đạo Giáo viên cần tham gia lớp học như: Bồi dưỡng thường xuyên, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, học hỏi đồng nghiệp đẻ có kiến thức hiểu biết chuyên môn, kịp thời cập nhật thông tin cách nhanh chóng Giáo viên phải biết luyện giọng đọc, kể diễn cảm kết hợp với ánh mắt cử phù hợp với nôi dung tác phẩm Giáo viên phải thực yêu trẻ xem trẻ mình, có tâm huyết với nghề nghiệp, biết nắm bắt tình hình tâm sinh lý trẻ Sưu tầm tranh ảnh có nội dung phù hợp, trao đổi kiến thức tự học qua sách báo, internet, qua đồng nghiệp Khuyến khích trẻ mạnh dạn tự tin nói ý nghĩ qua nội dung thơ hay câu chuyện nhằm giúp trẻ luyện cách trình bày diễn đạt lời nói mạnh lạc rõ ràng Nói mạch lạc chứng tỏ ngôn ngữ trẻ đạt yêu cầu cao mặt biểu âm thanh, từ diễn đạt, câu ngữ pháp, mạnh dạn tự tin giao tiếp Đề tài nghên cứu làm sở vững cho việc học tập trẻ năm Trên số biện pháp hữu ích nhằm giúp trẻ phát triển ngôn ngữ mạch lạc qua lỉnh vực phát triển ngôn ngữ Tôi mong ủng hộ đồng nghiệp cấp lảnh đạo * Kiến nghị 16 Phát triển ngôn ngữ cho trẻ - tuổi thông qua chuyện kể Để thực tốt đề tài mong muốn cấp lãnh đạo cấp quan tâm nhiều việc bổ sung thêm thiết bị, máy tính, máy chiếu, đồ dùng cho môn văn học nói riêng để trẻ có thêm nhiều đồ dùng để phục vụ cho tiết dạy Để hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm này, quan tâm giúp đỡ chị em đồng nghiệp đặc biệt BGH nhà trường Nhưng không tránh khỏi thiếu sót mong đóng góp ý kiến ban lảnh đạo cấp bạn đồng nghiệp để sáng kiến ngày tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Thọ Thanh, ngày 10 tháng 03 năm 2017 XÁC NHẬN Tôi xin cam đoan SKKN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ viết,không chép nội dung người khác Người viết sáng kiến Hà Thị Tự Lê Thị Hường 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi giáo dục Tài liệu, chuyên đề làm quen văn học phòng giáo dục đào tạo huyện Thường Xuân Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non chu kì ( 2004 - 2007) Bài 9: Kích thích phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên module MN Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, mục tiêu kết mong đợi trẻ mầm non ngôn ngữ Tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non theo hướng tích hợp Các hoạt động phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non ( Theo chương trình giáo dục mầm non mới) Tạp chí Giáo dục Mầm non Trang web.thư viện giáo án điện tử Mầm non Tuyển chọn thơ ca, truyện theo chủ đề lớp 4-5 tuổi 10 Tâm lí học trẻ em 18 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Lê Thị Hường Chức vụ đơn vị công tác: Giao viên trường mầm non Thọ Thanh Kết Cấp đánh đánh giá Năm học giá xếp loại TT Tên đề tài SKKN xếp loại đánh giá xếp (Phòng, Sở, (A, B, loại Tỉnh ) C) Phòng Một số biện pháp phát triển GD&ĐT nhận thức thông qua hoạt động Huyện C 2012-2013 Thường cho trẻ làm quen với toán Xuân Một số biện pháp ứng dụng công Phòng GD&ĐT nghệ thông tin việc xây Huyện C 2014-2015 dựng giáo án điện tử dạy trẻ Thường Xuân tuổi 19 ... trò chuyện, đàm thoại kể chuyện Là giáo viên đứng lớp 4- 5 tuổi thấy trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua kể chuyện đặc biệt kể chuyện sáng tạo đóng kịch hạn chế Trong giao tiếp trẻ. .. 23 54 , 8 chuyện theo trí nhớ Trẻ biết kể chuyện sáng tạo 42 17 40 ,5 25 59 ,5 Trẻ biết đóng kịch 42 16 38 26 62 Qua khảo sát thực tế lần tỷ lệ cháu đạt việc phát triển ngôn ngữ trẻ - tuổi thông qua. .. pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - tuổi B thông qua chuyện kể trường mầm non Thọ Thanh 1 .4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp điều tra - Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi b thông qua chuyện kể ở trường mầm non thọ thanh huyện thường xuân , một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi b thông qua chuyện kể ở trường mầm non thọ thanh huyện thường xuân , một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi b thông qua chuyện kể ở trường mầm non thọ thanh huyện thường xuân

Từ khóa liên quan