Bài tập chương 6

28 301 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2017, 22:42

Trường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh Chương 6: NHÓM OXIA. KIẾN THỨC CẦN NHỚI. KHÁI QUÁT VỀ NHÓM OXI1. Vị trí nhóm oxi trong bảng tuần hoàn các nguyên tốNguyên tố Điện tử hóa trị Bán kính nguyên tử Độ âm điệnOxi (O) 2s22p60,66 3,5Lưu huỳnh (S) 3s23p61,04 2,6Selen (Se) 4s24p61,14 2,5Telu (Te) 5s25p61,32 2,3Polonium (Po) 6s26p61,90 2,0Các nguyên tố nhóm oxi nằm ở phân nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nên tính chất hóa học điển hình của chúng là tính phi kim.2. Cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm oxia. Giống nhau: Các nguyên tố nhóm oxi có 6e ở lớp ngoài cùng, với e độc thân, nên có thể có nhận 2e để có số oxi hóa -2 (tính phi kim). Khi đi từ oxi đến telu, tính oxi hóa giảm dần.b. Khác nhau:- Oxi có kiểu phân tử bền từ phân tử 2 nguyên tử (O2), 3 nguyên tử (O3) sang các phân tử mạch vòng khép kín S8; Se8 và phân tử mạch dài Se∞ ; Te∞ .- Trong hợp chất, oxi thường có số oxi hóa -2, đôi khi là -1 (như: H2O2; Na2O2), -1/2 (như: HO2; KO2), +2 (OF2). Trong hợp chất, các nguyên tố S, Se, Te ngoài số oxi hóa -2 còn có số oxi hóa +2, +4, +6.3. Trạng thái tự nhiêna. Oxi là nguyên tố phổ biến nhất trên Trái Đất, chiếm khoảng 20% thể tích không khí; khoảng 50% khối lượng Trái Đất; 60% khối lượng cơ thể con người; 89% khối lượng nước.b. Lưu huỳnh là nguyên tố phổ biến dưới dạng tự sinh. Các khoáng quan trọng của lưu huỳnh là:+ Marabilit (Na2SO4.10H2O) + Thạch cao (CaSO4.2H2O) + Pirit (FeS2)+ Galenit (PbS) + Sfalertit (ZnS)c. Hàm lượng của selen và telu cũng tương đối lớn, chúng là các nguyên tố phân tán, thường đi kèm với lưu huỳnh tự do hoặc quặng sunfua.d. Poloni là nguyên tố phóng xạ, thường có mặt trong các quặng uranium.4. Tính chất vật lí- Lưu huỳnh rắn có t0nc= 1200C; t0s= 4500C, không dẫn điện, không dẫn nhiệt, không tan trong nước, dễ tan trong dung môi hữu cơ. Trong hơi lưu huỳnh, tùy thuộc vào nhiệt độ mà lưu huỳnh có thể tồn tại ở dạng S; S2; S4; S6; S8.- Selen tồn tại ở hai dạng thù hình: Se xám và Se đỏ. Se xám bền hơn và có t0nc= 2190C; t0s= 6550C, là chất bán dẫn.- Telu bền ở dạng thù hình lục phương, là chất rắn màu trắng bạc và có t0nc= 4500C; t0s= 9900C, là chất bán dẫn.- Polonium là kim loại mềm, màu trắng bạc, có tính phóng xạ.II. OXI. OZON. HIĐROPEOXIT1. Oxia. Tính chất vật lí – Trạng thái tự nhiên- Oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước.- Oxi là sản phẩm của quá trình quang hợp: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2b. Tính chất hóa học- Oxi tác dụng với hầu hết các kim loại (trừ Au, Pt)4K + O2 → 2K2O 2Mg + O2 →0t 2MgO 2Cu + O2 →0t 2CuO- Oxi tác dụng với hầu hết các phi kim, tạo thành hợp chất cộng hóa trị (phần lớn khi tan trong nước, tạo môi trường axit) S + O2 →0t SO24P + 5O2 →0t 2P2O5- Nhiều hợp chất cháy trong khí quyển oxi, tạo thành oxit và hợp chất mới.2H2S + 3O2 →0t 2SO2 + 2H2O C2H5OH + 3O2 →0t 2CO2 + 3H2OBài học và bài tập chương 6 nhóm Oxi 1asTrường THPT tầm Vu 2 GV Nguyễn Đặng Vinh c. Ứng dụng: Oxi có vai trò quan trọng đến sự sống của con người và động vật. Mỗi ngày trung bình cần 20 – 30 m3 không khí / người để thở.d. Điều chế- Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng cách phân hủy những hợp chất giàu oxi như: KMnO4, KClO3, H2O2.2KMnO4 →0t K2MnO4 + MnO2 + O2 2KClO3  →2MnO 2KCl + 3O22H2O2  →2MnO 2H2O + O2- Trong công nghiệp, người ta chưng cất phân đoạn không khí lỏng, thu được oxi ở - 1830C hoặc có thể điện phân nước, thu được oxi ở cực dương. 2H2O →dp 2H2 + O22. Ozon. CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!!! Tiết 57: BÀI TẬP A Ôn tập kiến thức  Viết công thức tính nhiệt lượng giải thích đại lượng có công thức Viết phương trình cân nhiệt  Viết biểu thức nguyên lí I nhiệt động lực học nêu quy ước dấu  Hiệu suất làm việc động nhiệt tính công thức nào? A Ôn tập kiến thức CT tính nhiệt lượng: Q = mc∆t Q tỏa= Q thu PT cân nhiệt: m1c1∆ttỏa = m2c2∆tthu Biểu thức NL I NĐLH: ∆U = A + Q Quy ước dấu: A>0 Vật nhận công A0 Vật nhận nhiệt Q0 B ∆U = Q + A với A > C ∆U = Q + A với A < D ∆U = Q với Q < 17 Câu 10 Biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4180 J/(kg.K) Nhiệt lượng cần cung cấp cho kg nước 20 oC đến sôi : A 8.104 J.C 33,44 104 J B 10 104 J D 32.103 J 18 Câu 11 Câu sau nói nhiệt lượng không đúng? A Nhiệt lượng số đo độ tăng nội vật trình truyền nhiệt B Một vật lúc có nội năng, lúc có nhiệt lượng C Đơn vị nhiệt lượng đơn vị nội D Nhiệt lượng nội 19 Câu 12 Trường hợp sau ứng với trình đẳng tích nhiệt độ giảm? A ∆U = Q với Q >0 B ∆U = Q + A với A > C ∆U = Q + A với A < D ∆U = Q với Q < 20 Câu 13: Hình thức sau hình thức làm thay đổi nội vật cách truyền nhiệt: A Cọ sát B Đối lưu C Bức xạ nhiệt D Dẫn nhiệt 21 Câu 14 Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước C đến sôi bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4180 J/(kg.K) A 2,09.10 J B 3.10 J C.4,18.10 J D 5.10 J 22 Câu 15 Chuyển động không cần đến biến đổi nhiệt lượng thành công: A Chuyển động đèn kéo quân B Sự bật lên nắp ấm sôi C Bè trôi theo dòng sông D Sự bay lên khí cầu nhờ đốt nóng khí bên khí cầu 23 Câu 16 Một động nhiệt làm việc sau thời gian tác nhân nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng Q = 1.5.106 J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng Q2 = 1.2.106 J Hiệu suất động là: A 20% C 30% B 25% D 35% 24 Câu 17 Chọn câu đúng: A Động nhiệt thiết bị biến đổi nội thành công B Động nhiệt thiết bị biến đổi công thành nhiệt lượng C Động nhiệt thiết bị biến đổi công thành nội D Động nhiệt thiết bị biến đổi nhiệt lượng thành công 25 Câu 18 Hiệu suất động nhiệt 40%, nhiệt lượng nguồng nóng cung cấp 800J công mà động thực là: A 2kJ C 800J B 320J D 480J Câu 19 Chọn câu đúng: 26 A Nội khí lý tưởng bao gồm động chuyển động nhiệt phân tử tương tác chúng, nội phụ thuộc vào nhiệt độ thể tích B Nội khí lý tưởng bao gồm động chuyển động nhiệt phân tử tương tác chúng, nội phụ thuộc vào nhiệt độ, thể tích áp suất C Nội khí lý tưởng tương tác phân tử khí, nội phụ thuộc vào thể tích khí D Nội khí lý tưởng động chuyển động nhiệt phân tử khí, nội phụ thuộc vào nhiệt độ 27 Câu 20 Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100J Khí nở thực công 60J đẩy pittông lên Độ biến thiên nội khí là: A 20J C 40J B 30J D 50J CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM!!! Bài tập chương V1. Hãy chứng minh rằng JK flip-flop có thể chuyển sang D flip-flop với một cổng đảo đặt giữa các ngõ nhập J và K2. Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật JK. Khi ngõ nhập x=0, trạng thái mạch lật không thay đổi. Khi x=1, dãy trạng thái là 11,01,10,00 và lặp lại.3. Một mạch tuần tự gồm 2 D flip-flop A và B , 2 ngõ nhập x,y một ngõ xuất z. Phương trình các ngõ nhập vào các flip-flop và ngõ xuất mạch như sau:DA = xy + xADB = xB + xAZ = Ba. Vẽ lược độ luận lý của mạchb. Lập bảng trạng thái.4. Thiết kế mạch đếm nhị phân 2-bit là một mạch tuần tự có đồng hồ đi qua một dãy trạng thái nhị phân 00, 01, 10, 11 và lặp lại khi ngõ nhập ngoài x có trị 1. Trạng thái mạch không đổi khi x = 0. 5. Thiết kế mạch đếm giảm 2 bit. Đây là mạch tuần tự có 2 flip-flop và 1 ngõ nhập x. Khi x=0, trạng thái mạch lật không đổi. Khi x=1, dãy trạng thái là 11, 10, 01, 00 và lặp lại.6. Thiết kế mạch tuần tự có 2 mạch lật JK, A và B và 2 ngõ vào E và x. Nếu E=0 mạch giữ nguyên trạng thái bất chấp x. Khi E=1 và x =1 mạch chuyển trạng thái từ 00 sang 01 sang 10 sang 11 về 00 và lặp lại. (ở đây E-Enable giống như cổng điều khiển cho phép mạch hoạt động hay không)7. Thiết kế mạch tuần tự dùng mạch lật T. Khi ngõ nhập x=0, trạng thái mạch lật không thay đổi. Khi x=1, dãy trạng thái là 00,10,01,11 và lặp lại.bài tập chương mộtBT 1.1 Cho dãy )()].([)( 1 nrectnrectnxNM−=với N > M 1. Rút gọn biểu thức và xác định độ dài của x(n). 2. Xác định x(n) bằng phương pháp đồ thị với N = 5 và M = 3.BT 1.2 Hãy biểu diễn dãy )()()( 43224−−−= nrectnrectnxn dưới các dạng bảng số liệu, dãy số liệu và đồ thị.BT 1.3 Cho dãy x(n) có đồ thị trên hình 1.50, hãy vẽ đồ thị các dãy sau : 1. )()( 21−= nxny 2. )3().()(22−−= nunxny x(n) 3. )()(3nxny −= 4. )()( 24nxny −= 5. )().()( 125+−= nnxnyδ n 6. )()( 26nxny = 7. )()( 127−= nxny Hình 1.50 : Đồ thị của BT 1.3 8. )()()( 1248−+=−nrectnxnynBT 1.4 Hãy viết biểu thức của các dãy sau qua dãy u(n) : 1. Dãy xung đơn vị δ (n - k) 4. Dãy cho trên hình 1.52 2. Dãy xung đơn vị δ (n + k) 5. Dãy chữ nhật rectN(n - k) 3. Dãy cho trên hình 1.51 6. Dãy chữ nhật rectN(n + k) x(n) x(n) n n Hình 1.51 : BT 1.4 câu 3 Hình 1.52 : BT 1.4 câu 4BT 1.5 Hãy viết biểu thức của các dãy sau qua dãy δ (n) : 1. )()( 131+= nrectnx 3. )]()()( 21[223−−−= nrectnrectnx 2. )()( 1.5,022−= nrectnx 4. )]()( 1243−=−nrectnxnBT 1.6 Cho dãy x(n) = rectN(n), hãy viết biểu thức của dãy xung chữ nhật tuần hoàn y(n) tạo bởi các dãy x(n) với chu kỳ bằng P mẫu (P > N). BT 1.7 Tính các tham số cơ bản của các tín hiệu số sau : 1. )()( 321−=−nnxnδ3. )()(432 nrectnxn= 2. )()( 2,02nunxn−= 4. )()( 5,04nunxn=BT 1.8 Xét tính tuyến tính, bất biến, nhân quả của các hệ xử lý số sau : 1. )()(21nxny = 3. )(3)(nxeny = 2. bnxany += )(.)(2 4. )()( 24nxny =BT 1.9 Tính các tích chập sau và biểu diễn kết quả dưới dạng bảng : 1. )(*)()( 2241−−= nrectnuny 2. )(*)()( 242nunrectny −= 3. ])()([*)()( 2243−+−= nununrectny BT 1.10 Tìm phản ứng y(n) của hệ xử lý số có đặc tính xung h(n) và tác động x(n) trên hình 1.53 bằng cách tính trực tiếp tích chập. x(n) h(n) n nHình 1.53 : Đồ thị của BT 1.106341 2- 10 , 80 , 4100 , 2331 2- 110- 253 41120- 1 631 2 211310 , 64 000 , 20 , 40 , 8BT 1.11 Tính tích chập bằng phương pháp đồ thị để tìm phản ứng y(n) của hệ xử lý số có đặc tính xung h(n) và tác động x(n) ở hình 1.54. Hãy biểu diễn phản ứng y(n) dưới các dạng đồ thị và dãy số liệu. x(n) h(n) n nHình 1.54 : Đồ thị của BT 1.11BT 1.12 Với tác động )()(45,0 nrectnxn=, hãy tìm phản ứng y(n) của hệ xử lý số có đặc tính xung )()(32 nrectnhn=. BT 1.13 Xét tính ổn định của các hệ xử lý số có đặc tính xung như sau : 1. )(.)( 221−=−nunnhn3. )()( 25,03−=−nunnh 2. )()( 212−=−nunnh4. )()( 2224−=−nunnhnBT 1.14 Hệ xử lý số có quan hệ vào ra )(.)()( 2−+= nxnnxny thuộc loại nào theo phân loại các hệ xử lý số ? Hãy cho biết tính ổn định của hệ xử lý số đó.BT 1.15 Tìm đặc tính xung h(n) và nhận xét về tính nhân quả, tính ổn định của hệ xử lý số có quan hệ vào ra như sau : .)(21 .)1(21)()( +−++−+= knxnxnxnykBT 1.16 Giải phương trình sai phân y(n) = x(n) + 2y(n - 1)với tác động x(n) = u(n - 1) và điều kiện ban đầu y(-1) = 01. Giải bằng phương pháp thế.2. Giải bằng phương pháp tìm nghiệm tổng quát.BT 1.17 Cho điều kiện ban đầu là y(-2) = y(-1) = 0 , hãy giải phương trình sai phân y(n) - 3y(n - 1) + 2y(n - 2) = x(n) + x(n - 2)1. Với tác động x(n) = δ (n - 1) .2. Với tác động x(n) = u (n) .BT 1.18 Tìm đặc tính xung h(n) và xác định tính ổn định của hệ xử lý số được mô tả bằng phương trình sai phân : y(n) - 2y(n - 1) - 3y(n - 2) = 4x(n) - 2x(n - 1)BT 1.19 Tìm phản ứng y(n) của hệ xử lý số TTBBNQ có đặc tính xung h(n) và tác động x(n) hữu hạn cho trong bảng 1.4 dưới đây. Bảng 1.4n0 1 2 3h(n)0,5 1 0,5 0x(n)1 0,5 0,25 0BT 1.20 Tìm đặc tính xung h(n) và xác định tính ổn định của hệ xử lý số có sơ đồ cấu trúc trên hình 1.55.Hình 1.55 : Sơ đồ cấu trúc của BT 1.20BT 1.21 Hãy xây B i t p Ch ng haià ậ ươBT 2.1. S d ng công th c nh ngh a tìm ử ụ ứ đị ĩ để)(ziX v à)]([ ziXRC : 1. )()( 11−= nuanxn 4. )()( 14−= nbnxnδ2. )()(2nunx −= 5. )()( 15+= nbnxnδ3. )()()(13nunuanxn−−−= 6. )()()( 116−+−= nuanbnxnnδBT 2.2 S d ng các tính ch t c a bi n i ử ụ ấ ủ ế đổ Z tìm để)(ziX v à)]([ ziXRC :1. )()( 21−= nuanxn4. )(.)(4nuannxn−=−2. )()(2nuanxn−= 5. )()()( 25−−=−nuanuanxnn3. )()(3nuanxn−=−6. )(*)()( 26−=−nnuanxnδBT 2.3 Hãy tìm bi n i ế đổ Z thu n v mi n h i t c a các dãy sau :àậ ề ộ ụ ủ1. )()( 21−= nrectnxN4. )(.)(4nrectannxNn=2. )()(2nrectanxNn=5. Nnrectanxn)()(5−=3. )(.)(3nrectnnxN=6. )(*)()( 26−= nrectnunxNBT 2.4 Hãy tìm các h m g c nhân qu sau b ng ph ng pháp th ng d :à ố ả ằ ươ ặ ư1. 21)).(()(5,0152+−+=zzzzX2. 21211)(−−+−=zzzXBT 2.5 Hãy tìm các h m g c nhân qu v ph n nhân qu c a các h m nh à à àố ả ả ả ủ ả Z sau b ng ph ng pháp khai tri n th nhàằ ươ ể chu i lu th a :ỗ ỹ ừ1. 2)(1+=zzzX 2. 22)()(1−=zzzXBT 2.6 Hãy tìm các h m g c nhân qu c a các h m nh à àố ả ủ ả Z sau :1. 221)()()(11−+=zzzX3. 211352121)(−−−+−−=zzzzX2. )()()(11222−+=zzzX4. 24))(()(31232−++=zzzzXBT 2.7 Hãy tìm các h m g c ph n nhân qu c a các h m nh à àố ả ả ủ ả Z sau :1. 221)()()(11−+=zzzX2. 211252121)(−−−+−−=zzzzXBT 2.8 Hãy tìm các h m g c nhân qu c a các h m nh à àố ả ủ ả Z sau :1. )()(2131+=−−zzzX3. 233))(()(131218−−=zzzzX2. )()(12432++=zzzzX4. )()(125,33284224+−+=zzzzzXBT 2.9 Xác nh ph n ng đị ả ứ y(n) v tính n nh c a à ổ đị ủ h x lý s có c tính xung ệ ử ố đặ)()( 35,0 −= nunhn v tác ngà độ )cos()()( .3.2 nnunx =. BT 2.10 Cho h x lý s có ph ng trình sai phân ệ ử ố ươ)()()( 23 nxnyny =−−1. Tìm h m h th ng à ệ ố H(z) v xác nh tính n nh c a h .à đị ổ đị ủ ệ2. Tìm c tính xung đặ h(n) c a h .ủ ệ3. V i tác ng ớ độ)()( 23 −= nunxn, hãy tìm ph n ng ả ứ y(n) c a h .ủ ệBT 2.11 Cho h x lý s có c tính xung ệ ử ố đặ)().()( 12 nunhn−=. Hãy tìm tác ng độ x(n) h l m vi c n nh.àđể ệ ệ ổ địBT 2.12 Hãy xác nh tính n nh c a các h x lý s đị ổ đị ủ ệ ử ố TTBBNQ sau :1. )()(2121135223−−−−−++−=zzzzzH 2. )()(41032622+++=zzzzHBT 2.13 Hãy xác nh tính n nh c a các h x lý s đị ổ đị ủ ệ ử ố TTBBNQ sau :1. )()(3213125861−−−−−−+−=zzzzzH117 3 2 -2X(z) 2. )()(1375,11293523422−++−−+=zzzzzzzHBT 2.14 Tìm ph n ng ả ứ y(n) v xét tính n nh c a h x lý s có ph ng trình sai phânà ổ đị ủ ệ ử ố ươ )()()()()( 23275,113 −+−−−−= nxnxnynyny , v i ớ tác ng độ)()( 13 −= nunxn, v i u ki n uà đ ề ệ đầ 12)( =−y, 21)( =−y.BT 2.15 Hãy gi i ph ng trình sai phân ả ươ)()()( 13,0 −+= nynxnyvới tác ng độ).sin()()( 3,03 nnunxπ= v i uà đ ề ki n ban u b ng không. Xác nh dao ng t do ệ đầ ằ đị độ ự y0(n) v dao ng c ng b c à độ ưỡ ứ yp(n) .BT 2.16 Hãy gi i ph ng trình sai phân ả ươ)()()( 134 −+= nynxnyvới tác ng độ).cos()()( 5,03 nnunxnπ−=v i uà đ ề ki n ban u b ng không. Xác nh dao ng t do ệ đầ ằ đị độ ự y0(n) v dao ng c ng b c à độ ưỡ ứ yp(n).BT 2.17 Tìm c tính xung đặ h(n) c a h x lý s ủ ệ ử ố TTBBNQ có s c u trúc trên hình ơ đồ ấ 2.20, v xét tính n nh c aà ổ đị ủ h .ệHình 2.20 : Sơ đồ cấu trúc hệ xử lý số của BT 2.17.BT 2.18 Hãy xây d ng s c u trúc c a h x lý s có h m h th ng l : à àự ơ đồ ấ ủ ệ ử ố ệ ố).()(3232−+=zzzzHBT 2.19 Cho h x lý s ệ ử ố TTBBNQ có s c u trúc trên hình ơ đồ ấ 2.21, tìm ph n ng ả ứ y(n) c a h khi tác ngủ ệ độ )sin()()( .5.2 nnunxn−=Hình 2.21 : Sơ đồ cấu trúc hệ xử lý số của BT 2.19.BT 2.20 Tìm h m h th ng à ệ ố H(z) v xét tính n nh c a h x lý s có s kh i trên hình à ổ đị ủ ệ ử ố ơ đồ ố 2.22.Hình 2.22 : Sơ đồ khối của hệ xử lý số ở BT 2.20.BT 2.21 Tìm h m t ng quan à ươ)(mrxyc a dãyủ)()( nuanxn=v i các dãy : ớ 1. )()(1nuny =3. )()(4nrectnyN=1180,5X(z) Y(z)+ 3+ 21−z1−zX(z) Y(z)++ -21−z0,51−z1−zX(z) Y(z)+ +2510+z12,0−−z124−z12−−z 2. )()(2nuanyn−=4. )()(5nnyδ= BT 2.22 Hãy xác nh h m t t ng quan àđị ự b i t p ch ng n mà ậ ươ ăBT 5.1 Hãy ch ng minh bi u th c ứ ể ứ [5.2-16] xác nh c tính t n s đị đặ ầ ố H(ejω) c a b l c s ủ ộ ọ ố FIR pha tuy n tính lo iế ạ 2 :−−=∑−=2121.cos)()(21NNjnjennbeHωωω v i ớ−=nhnbN2.2)(BT 5.2 Hãy ch ng minh bi u th c ứ ể ứ [5.2-20]xác nh c tính t n s đị đặ ầ ố H(ejω) c a b l c s ủ ộ ọ ố FIR pha tuy n tính lo i ế ạ 3 :−−−=∑=ωωπω212211.).sin()()(NNjnjennceH v i ớ−−=nhncN21.2)( BT 5.3 Hãy ch ng minh bi u th c ứ ể ứ [5.2-24] xác nh c tính t n s đị đặ ầ ố H(ejω) c a b l c s ủ ộ ọ ố FIR pha tuy n tính lo i ế ạ 4 :−−=∑−=ωωπω21221 sin)()(21NNjnjenndeH v i ớ−=nhndN2.2)(BT 5.4 Xác nh bi u th c và v th c a c a s tam giác đị ể ứ ẽ đồ ị ủ ử ổ wT(n - n0)N v i ớ N = 7 và n0 = 4 . Hãy v nậ d ng tính i x ng c a c a s tam giác tìm c tính t n s ụ đố ứ ủ ử ổ để đặ ầ ố WT(ejω), v th c tính biênẽ đồ ị đặ t n s độ ầ ố WT(ejω) và xác nh các tham s đị ố∆ωT và λT c a c a s ã cho.ủ ử ổ đBT 5.5 Hãy xác nh bi u th c và v th c a c a s đị ể ứ ẽ đồ ị ủ ử ổ cosin wC(n - n0)N v i ớ N = 8 và n0 = 4 . V n d ngậ ụ tính i x ng c a c a s đố ứ ủ ử ổ cosin tìm c tính t n s để đặ ầ ố WC(ejω), v th c tính biên t n sẽ đồ ị đặ độ ầ ố WC(ejω) và xác nh các tham s đị ố∆ωC và λC c a c a s ã cho.ủ ử ổ đBT 5.6 Xác nh bi u th c và v th c a c a s đị ể ứ ẽ đồ ị ủ ử ổ Hanning wHn(n)N v i ớ N = 7 . Hãy v n d ng tính iậ ụ đố x ng c a c a s ứ ủ ử ổ Hanning tìm c tính t n s để đặ ầ ố WHn(ejω), v th c tính biên t n sẽ đồ ị đặ độ ầ ố WHn(ejω) và xác nh các tham s đị ố∆ωHn và λHn c a c a s ã cho.ủ ử ổ đBT 5.7 Xác nh bi u th c và v th c a c a s đị ể ứ ẽ đồ ị ủ ử ổ Hamming wHm(n)N v i ớ N = 8 . V n d ng tính iậ ụ đố x ng c a c a s ứ ủ ử ổ Hamming tìm c tính t n s để đặ ầ ố WHm(ejω), v th c tính biên t n sẽ đồ ị đặ độ ầ ố WHm(ejω) và xác nh các tham s đị ố∆ωHm và λHm c a c a s ã cho.ủ ử ổ đBT 5.8 B ng ph ng pháp c a s , t ng h p b l c thông th p ằ ươ ử ổ ổ ợ ộ ọ ấ FIR pha tuy n tính có t n s c t ế ầ ố ắωc = π/4 , v i ớ N = 9. a. Dùng c a s ử ổ cosin ; b. Dùng c a s ử ổ Hamming.Xây d ng c tính biên t n s ự đặ độ ầ ố HN(ejω), xác nh v so sánh các tham s àđị ố δ1 , δ2 , ∆ωp nh n c khi dùngậ đượ hai d ng c a s trên.ạ ử ổBT 5.9 B ng ph ng pháp c a s , t ng h p b l c thông cao ằ ươ ử ổ ổ ợ ộ ọ FIR pha tuy n tính có t n s c t ế ầ ố ắωc = π/4 , v i ớ N = 8. a. Dùng c a s ch nh t ; b. Dùng c a s ử ổ ữ ậ ử ổ Hanning.Xây d ng c tính biên t n s ự đặ độ ầ ố HN(ejω), xác nh và so sánh các tham s đị ố δ1 , δ2 , ∆ωp nh nậ c khi dùng hai d ng c a s trên.đượ ạ ử ổBT 5.10 T các c tính biên t n s c a b l c thông cao nh n c ừ đặ độ ầ ố ủ ộ ọ ậ đượ ở BT 5.9 , hãy xây d ng các c tính biênự đặ t n s c a b l c thông cao độ ầ ố ủ ộ ọ FIR pha tuy n tính có t n s c t ế ầ ố ắωc = π/4 , v i ớ N = 8. Xác nh đị δ1 , δ2 , ∆ωp và so sánh v i các tham s nh n c ớ ố ậ đượ ở BT 5.9BT 5.11 B ng ph ng pháp c a s , t ng h p b l c d i thông ằ ươ ử ổ ổ ợ ộ ọ ả FIR pha tuy n tính có t n s c t ế ầ ố ắωc1 = π/4 , ωc2 = π/3 , v i ớ N = 8. a. Dùng c a s tam giác ; b. Dùng c a s ử ổ ử ổ Hamming.Hãy xây d ng c tính biên t n s ự đặ độ ầ ố HN(ejω), xác nh v so sánh các tham s àđị ố δ1 , δ2 , ∆ωp nh n c khiậ đượ dùng hai c a s trên.ử ổBT 5.12 B ng ph ng pháp c a s , t ng h p b l c d i ch n ằ ươ ử ổ ổ ợ ộ ọ ả ặ FIR pha tuy n tính có t n s c t ế ầ ố ắωc1 = π/4 , ωc2 = π/3 , v i ớ N = 9. a. Dùng c a s ử ổ cosin ; b. Dùng c a s ử ổ Hanning.Xây d ng c tính biên t n s ự đặ độ ầ ố HN(ejω), xác nh và so sánh các tham s đị ố δ1 , δ2 , ∆ωp nh nậ c khi dùng hai d ng c a s trên.đượ ạ ử ổBT 5.13 T c tính biên t n s c a b l c d i ch n nh n c ừ đặ độ ầ ố ủ ộ ọ ả ặ ậ đượ ở BT 5.12, hãy xác nh c tính biên t n sđị đặ độ ầ ố c a b l c d i thông ủ ộ ọ ả FIR pha tuy n tính có ếωc1 = π/4 , ωc2 = π/3 , N = 9. ...Tiết 57: BÀI TẬP A Ôn tập kiến thức  Viết công thức tính nhiệt lượng giải thích đại lượng có công thức Viết phương... hiệu suất ĐCN: Q1 − Q2 H= = Q1 Q1 A CT tính nhiệt lượng: Q = mc∆t B Bài tập PT cân nhiệt: Q tỏa= Q thu m1c1∆ttỏa = m2c2∆tthu o Bài Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 0,118 kg nước nhiệt độ 20... khí bên khí cầu 23 Câu 16 Một động nhiệt làm việc sau thời gian tác nhân nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng Q = 1.5.1 06 J, truyền cho nguồn lạnh nhiệt lượng Q2 = 1.2.1 06 J Hiệu suất động là: A 20%
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương 6, Bài tập chương 6, Bài tập chương 6, A. Ôn tập kiến thức