Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

8 249 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2017, 17:39

ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (TT) I. MỤC TIÊU: Giúp HS: - Làm quen với bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ. - Biết cách giải bài toán có liên quan đến quan hệ tỉ lệ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học KIỂM TRA BÀI CŨ - Kiểm tra bài cũ: May 8 cỏi ỏo hết 16m vải. Hỏi nếu may 10 cái áo như vậy hết bao nhiêu m vải? - 1 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dừi nhận xét. - GV nhận xét cho điểm HS. DẠY - HỌC BÀI MỚI 2.1. Giới thiệu bài: Hụm nay, - HS nghe để xác định nhiệm vụ chỳng ta vẫn tiếp tục Giải cỏc bài toỏn cú liờn quan tỉ lệ nhưng mối liên quan tỉ lệ này khác với tiết học trước. của tiết học. 2.2. Tỡm hiểu vớ dụ về quan hệ tỉ lệ (nghịch) a) GV cho HS đọc ví dụ - GV nêu một số câu hỏi – phân tích đề. - GV yờu cầu HS nhắc lại kết luận trờn - 2 HS lần lượt nhắc lại. b) Bài toỏn - GV gọi HS đọc đề bài toán trước lớp. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV nêu câu hỏi phân tích đề. - HS trả lời.  Giải bài toán bằng cách rút về đơn vị - GV yêu cầu HS đọc lại đề bài, cho HS giải cách rút về đơn vị. - Trình bày như C1 trong SGK/21.  Giải bằng cách tỡm tỉ số - GV cho HS đọc lại đề. - Yờu cầu HS giải cách tỡm tỉ số. - Cách trình bày như C2 trong SGK/21. 2.3. Luyện tập – Thực hành Bài 1 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài toán trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV cho HS làm vào vở. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 7 ngày : 10 người 5 ngày : người ? Bài giải Để làm xong công việc trong 1 ngày thì cần số người là: 10 x 7 = 70 (người) Để làm xong công việc trong 5 ngày thì cần số người là: 70 : 5 = 14 (người) Đáp số: 14 người. - GV yờu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - 1 HS chữa bài của bạn, HS cả lớp theo dừi bổ sung ý kiến. Bài 2 - GV gọi HS đọc đề bài toán. - GV yờu cầu HS giải bài toỏn. Túm tắt 120 người : 20 ngày 150 người : ngày ? Bài giải Để ăn hết số gạo đó trong 1 ngày thì cần số người là: 120 x 20 = 2400 (người) Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn. - HS chữa bài của bạn trờn bảng lớp. - GVgọi HS đọc đề bài toán. - 1 HS đọc đề bài trước lớp, HS cả lớp đọc thầm đề bài trong SGK. - GV yờu cầu HS làm bài. - 1 HS lờn bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập. Túm tắt 3 mỏy: 4 giờ 6 mỏy : giờ Bài giải Cách 1 Để hút hết nước hồ trong 1 giờ thì cần số mỏy bơm là: 3 x 4 = 12 (mỏy) Thời gian 6 máy bơm hút hết nước trong hồ là: 12 : 6 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. Cách 2 6 mỏy gấp 3 mỏy số lần là: 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy hút hết nước hồ trong: 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số: 2 giờ. - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn trờn bảng. - HS chữa bài của bạn trờn bảng. CỦNG CỐ - DẶN DÒ - GV tổng kết tiết học, dặn dũ HS chuẩn bị bài sau: Luyện tập. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU Người thực :Vũ Thị Thanh Trúc Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập cũ : 2/19 :Bạn Hà mua hai tá bút chì hết 30 000 đồng Hỏi bạn Mai muốn mua bút chì phải trả người bán tiền ? Bài giải : tá = 24 24 bút chì gấp bút chì số lần : 24 : = (lần ) Số tiền mua bút chì : 30000 : = 10000(đồng ) Đáp số : 10000 đồng Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Ví dụ : Có 100 kg gạo chia cho bao Số ki-lô-gam gạo bao Số bao gạo 5kg 20 bao 10kg 10 bao 20kg bao Nhận xét : Khi số kg gạo bao gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán :Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần người ?(Mức làm người ) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Tóm tắt : ngày : 12 người ngày : .người Cách : Cách Muốn đắp xong nhà ngày gấp ngày số lần : ngày,cần số người : : = ( lần ) 12 x = 24 ( người ) Muốn đắp xong nhà Muốn đắp xong nhà ngày ,cần số người : ngày ,cần số người : 12 : = ( người ) 24 : = (người ) Đáp số : người Đáp số : người Bước bước “Rút đơn vị ” Bước bước “Tìm tỉ số ” Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 1/21 : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người (Mức làm người ) Vở toán Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần : 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày cần : 70 : = 14 (người ) Đáp số : 14 người TOÁN ÔN TẬP BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (tt) I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh bước đầu làm quen với một dạng quan hệ tỉ lệ , biết cách giải bài toán có liên quan đến tiû lệ đó 2. Kó năng: Rèn học sinh nhận dạng toán nhanh, giải chính xác. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học. Vận dụng điều đã học vào cuộc sống. II. Chuẩn bò: - Thầy: Phấn màu, bảng phụ - Trò: Vở bài tập, bảng con, SGK, nháp. III. Các hoạt động: T G HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập - Giáo viên kiểm tra hai dạng toán tiû lệ đã học - 2 học sinh - Học sinh lần lượt sửa (SGK).  Giáo viên nhận xét cho điểm 1’ 3. Giới thiệu bài mới: Ôn tập giải toán (tt) - Hôm nay, chúng ta tiếp tục học dạng toán tỷ lệ tiếp theo thông qua tiết “Ôn tập giải toán” 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1:Nêu ví dụ – nhận xét Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu ví dụ dẫn đến quan hệ tiû lệ - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não _GV nêu ví dụ (SGK) - Học sinh tìm kết quả điền vào bảng viết sẵn trên bảng  học sinh nhận xét mối quan hệ giữa hai đại lượng. _GV cho HS quan sát bảng rồi nhận xét : “Số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần “ Lưu ý : không đưa ra khái niệm, thuật ngữ “tỉ lệ nghòch” * Hoạt động 2: Thực hành Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải các bài toán liên quan đến tiû lệ (dạng rút về đơn vò)  học sinh biết giải các bài toán có liên quan đến tiû lệ - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Đàm thoại, thực hành, động não  Bài toán 1: - Học sinh đọc đề - Tóm tắt - Giáo viên gợi ý: Học sinh suy nghó cá nhân tìm cách giải - Học sinh giải - Phương pháp dùng rút về đơn vò _GV phân tích bài toán để giải theo cách 2 “tìm tỉ số” - Khi làm bài HS có thể giải bài toán bằng 1 trong 2 cách * Hoạt động 3: Thực hành Mục tiêu: Rèn kó năng tính toán nhanh - Hoạt động cá nhân (thi đua tiếp sức 2 dãy) Phương pháp: Đ.thoại, thực hành, động não  Bài 1: - Học sinh đọc đề bài _GV gợi mở tìm ra cách giải bằng cách “rút về đơn - Học sinh ghi kết quả vào bảng dạng tiếp sức vò” Muốn làm xong công việc trong một ngày thì cần : 10  7 = 70 (người) Muốn làm xong công việc trong 5 ngày thì cần : 70 : 5 = 14 (người) Đáp số : 14 người  Giáo viên chốt lại - Lớp nhận xét  Bài 2: - Học sinh đọc đề - Nêu tóm tắt. Học sinh giải Một người ăn hết số gạo đó trong : 20  120 =2400 (ngày) 150 người sẽ ăn hết số gạo đó trong : 24000 : 150 = 16 (ngày) Đáp số : 16 ngày - Học sinh sửa bài - Nêu cách làm “Rút về đơn vò”  Giáo viên nhận xét  Bài 3: - HS đọc đề - Nêu tóm tắt. HS giải  Giáo viên chốt lại - Học sinh sửa bài - Phương pháp “Dùng tỉ số” 6 máy bơm so với 3 máy thì gấp : 6 : 3 = 2 (lần) 6 máy bơm hút hết nước hồ sau : 4 : 2 = 2 (giờ) Đáp số : 2 giờ 4’ * Hoạt động 4: Củng cố - Hoạt động nhóm bàn (bảng phụ) - Cho học sinh nhắc lại cách giải dạng toán quan hệ tỷ lệ 1’ 5. Tổng kết - dặn dò: - Làm bài nhà - Chuẩn bò: Luyện tập GIO VIấN :Huyứnh Ngoùc Baờng Taõm Th ngy 11 thỏng nm 2014 Toỏn BI C Mt lp hc cú 30 hc sinh, ú s hc sinh n bng s hc sinh nam Hi lp hc ú cú bao nhiờu hc sinh n, bao nhiờu hc sinh nam? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn BI C Chn ỏp ỏn ỳng nht 9m 5dm = m A 100 B B 10 C 95 Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn a) Vớ d: Mt ngi i b trung bỡnh mi gi i c 4km Em hóy cho bit quóng ng i c ca ngi i b gi, gi ? gi Quóng ng i c 4km Thi gian i gi gi 8km 12km Nhn xột: Khi thi gian gp lờn bao nhiờu ln thỡ quóng ng i c cng gp lờn by nhiờu ln Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn b) Bi toỏn: Mt ụ tụ gi i c 90km Hi gi ụ tụ ú i c bao nhiờu ki-lụ-một ? Túm tt: gi: 90km gi: km ? Th ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: gi: 90km gi: km ? Bài Cỏch Trong gi ụ tụ i c l: 90 : = 45 (km) (*) Trong gi ụ tụ i c l: 45 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (*) Bc ny l bc rỳt v n v giải: Cỏch gi gp gi s ln l: : = (ln) (**) Trong gi ụ tụ i c l: 90 x = 180 (km) ỏp s: 180 km (**) Bc ny l bc tỡm t s Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 1: Mua 5m vi ht 80000 ng Hi mua 7m vi loi ú ht bao nhiờu tin ? Bi gii: Túm tt: 5m: 80000 ng 7m: ng? Mua vi ht s tin l: 80000 : = 16000 (ng) Mua vi nh th ht s tin l: 16000 x = 112000 (ng) ỏp s: 112000 ng Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Bi 2: Mt i trng rng trung bỡnh c ngy trng c 1200 cõy thụng Hi 12 ngy i ú trng c bao nhiờu cõy thụng ? Túm tt: ngy : 1200 cõy 12 ngy:cõy? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 2: Túm tt: ễn v b sung v gii toỏn ngy: 1200 cõy 12 ngy:cõy? (Cỏch 1) Bi gii: (Cỏch 2) Trung bỡnh ngy trng c l: 12 ngy gp ngy s ln l: 1200 : = 400 (cõy) 12 : = (ln) Trong 12 ngy i ú trng c Trong 12 ngy i ú trng c l: l: 1200 x = 4800 (cõy) 400 x 12 = 4800 (cõy) ỏp s: 4800 cõy ỏp s: 4800 cõy Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn Túm tt: Bi S dõn mt xó hin cú 4000 ngi a/ a, Vi mc tng hng nm l C 1000 ngi tng: 21 ngi c 1000 ngi thỡ tng thờm 4000 ngi tng: ngi? 21 ngi Hóy tớnh xem nm sau s ca xó ú tng thờm b/ bao nhiờu ngi ? b,Nu h mc tng hng nm C 1000 ngi tng : 15 ngi xung c 1000 ngi ch tng 4000 ngi tng: ngi ? thờm 15 ngi thỡ sau mt nm dõn s ca xó ú tng thờm bao nhiờu ngi ? Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn Bi 3: ễn v b sung v gii toỏn Bi gii: a) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 21 x = 84 (ngi) b) 4000 ngi gp 1000 ngi s ln l: 4000 : 1000 = (ln) Sau nm s dõn ca xó ú tng thờm l: 15 x = 60 (ngi) ỏp s: a) 84 ngi b) 60 ngi Th ba ngy 24 thỏng nm 2013 Toỏn ễn v b sung v gii toỏn CNG C Mt ụ tụ c i 200km thỡ tiờu th ht 24 lớt xng Hóy vit s vo ch chm: 48 lớt xng a) Nu ụ tụ ó i 400 km thỡ tiờu th ht 12 lớt xng b) Nu ụ tụ ó i 100 km thỡ tiờu th ht V nh: cỏc em xem li cỏc bi v xem trc cỏc bi bi Luyn trang 19 + HSKK lm bi + HSKG lm bi 2, [...]... 2013 Toán Bài 3: Ôn tập bổ sung về giải toán Bài giải: a) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 21 x 4 = 84 (người) b) 4000 người gấp 1000 người số lần là: 4000 : 1000 = 4 (lần) Sau 1 năm số dân của xã đó tăng thêm là: 15 x 4 = 60 (người) Đáp số: a) 84 người b) 60 người Thứ ba ngày 24 tháng 9 năm 2013 Toán Ôn tập bổ sung về giải toán. .. về giải toán CỦNG CỐ Một ô tô cứ đi 200km thì tiêu thụ hết 24 lít xăng Hãy viết số vào chỗ chấm: 48 lít xăng a) Nếu ô tô đã đi 400 km thì tiêu thụ hết …… 12 lít xăng b) Nếu ô tô đã đi 100 km thì tiêu thụ hết Về nhà: các em xem lại các Tính nhanh:46. Tính nhanh:a) 732 – 272;b) 372 - 132c) 20022 – 22Bài giải:a) 732 – 272 = (73 + 27)(73 – 27) = 100 . 46 = 4600b) 372 - 132 = (37 + 13)(37 – 13) = 50 . 25 = 100 . 12 = 1200c) 20022 – 22 = (2002 + 2)(2002 – 2) = 2004 . 2000 = 400800 Giải tập trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo) Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, trang 21 SGK Toán 5: Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo) Bài trang 21 SGK Toán 10 người làm xong công việc phải hết ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người? (Mức làm người nhau) Đáp án hướng dẫn giải 1: Tóm tắt: ngày: 10 người ngày: … người? Bài giải Muốn làm xong công việc ngày cần: 10 × = 70 (người) Muốn làm xong công việc ngày cần: 70 : = 14 (người) Đáp số: 14 người Bài trang 21 SGK Toán Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn 20 ngày, thực tế có 150 người ăn Hỏi số gạo dự trữ đủ ăn ngày? (Mức ăn người nhau) Đáp án hướng dẫn giải 2: 120 người: 20 ngày 150 người: … ngày? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải Một người ăn hết số gạo trong: 20 × 120 = 2400 (ngày) 150 người ăn hết số gạo trong: 2400 : 150 = 16 (ngày) Đáp số: 16 ngày Bài trang 21 SGK Toán Để hút nước hồ, phải dùng máy bơm làm việc liên tục Vì muốn công việc hoàn thành sớm nên người ta dùng máy bơm Hỏi sau hút hồ? Đáp án hướng dẫn giải 3: Tóm tắt: máy bơm: máy bơm: … giờ? Giải máy bơm so với máy bơm gấp: : = (lần) máy bơm hút hồ sau: : = (giờ) Đáp số: Đáp án Hướng dẫn giải 1, 2, 3, trang 21 SGK Toán 5: Luyện tập Ôn tập bổ sung giải toán (tiếp theo) Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Một người mua 25 vở, giá 3000 đồng vừa hết số tiền có Cũng với số tiền đó, mua với giá 1500 đồng người mua vở? Đáp án hướng dẫn giải 1: Số tiền người là: 3000 × 25 = 75 000 (đồng) Số loại 1500 đồng mua là: 75 000 : 1500 = 50 (quyển) Đáp số: 50 Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập Một gia đình gồm người (bố, mẹ con) Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng người Nếu gia đình có thêm mà tổng thu nhập gia đình không thay đổi bình quân thu nhập hàng tháng người giảm tiền? Đáp án hướng dẫn giải 2: Thu nhập tháng gia đình là: 800 000 × = 400 000 (đồng) Nếu có thêm bình quân thu nhập người là: 400 000 : (3 + 1) = 600 000 ( đồng) Bình quân thu nhập người giảm đi: 800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng) Đáp số: 200 00 đồng Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập Một đội 10 người ngày đào 35 m nương Người ta bổ sung thêm 20 người đào ngày đào mét mương? (Mức đào người nhau) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án hướng dẫn giải 3: Trong ngày 20 người đào được: 30.20 = 70 (m) 10 Trong ngày đội đào được: 35 + 70 = 105 (m) Đáp số: 105m mương Bài trang 21 SGK Toán – Luyện tập Một xe tải chở 300 bao gạo, bao 50 kg Nếu chất lên xe loại bao gạo 75 kg xe chở bao? Đáp án hướng dẫn giải 4: Tóm tắt 50 kg: 300 kg 75 kg: bao? Giải Số ki-lô-gam gạo là: 50 × 300 = 15 000 (kg) Số bao loại 75 kg là: 15 000 : 75 = 200 (bao) Đáp số: 200 bao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6Bài 18. Đo chiều cao của 100 học sinh lớp 6 (đơn vị đo: cm) được kết quả theo bảng 26:a) Bảng này có gì khác so với những bảng "tần số" đã biết ?b) Ước tính số trung bình cộng trong trường hợp này.Hướng dẫn giải:a) Bảng này có khác so với bảng tần số đã học.Các giá trị khác nhau của biến lượng được "phân lớp" trong các lớp đều nhau (10 đơn vị) mà không tínhriêng từng giá trị khác nhau.b) Số trung bình cộngĐể tiện việc tính toán ta kẻ thêm vào sau cột ... tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài tập : 1/21 : 10 người làm xong công việc phải hết 7ngày Nay muốn làm xong công việc ngày cần người (Mức làm người ) Vở toán Thứ tư ngày... tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài /21 : Tóm tắt : ngày : 10 người ngày : người Bài giải : Muốn làm xong công việc ngày cần : 10 x = 70 (người ) Muốn làm xong công việc ngày... gấp lên lần số bao gạo có lại giảm nhiêu lần Thứ tư ngày 16 tháng năm 2009 Toán : Ôn tập bổ sung giải toán (tt) Bài toán :Muốn đắp xong nhà ngày ,cần có 12 người Hỏi muốn đắp xong nhà ngày cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo), Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)