TIET 7 BAI 3 GIOI THIEU VE MAY TINH (t3)

3 146 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2017, 08:15

Trường THPT Mai Thanh Thế GV: Huỳnh Thị Hảo TUẦN TIẾT Ngày soạn:6/09/2013 Chương I: Một số khái niệm tin học BÀI GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (T3) oOo -I- Mục đích, yêu cầu Về kiến thức - Biết máy tính hoạt động theo nguyên lý J.Von Neumann - Hiểu nguyên lý làm việc máy tính Về kỹ - Có thể miêu tả trình xử lý liệu máy tính II- Phương pháp phương tiện dạy học Phương pháp dạy học - Thuyết trình, đàm thoại, làm việc theo nhóm… Phương tiện dạy học - Giáo án, SGK, hình vẽ loại thiết bị máy tính, thiết bị cụ thể (Ram, CPU, Webcam….) III- Tiến trình dạy học Ổn định lớp.(1ph) Kiểm tra cũ (7ph) - Nêu lên khác ROM RAM? - Kể tên số loại thiết bị vào, máy tính? - Trình bày chức phận: CPU, nhớ trong, nhớ ngoài, thiết bị vào, thiết bị ra? Tiến trình dạy học T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GV NỘI DUNG BÀI HỌC G HS BÀI GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH (T3) 7’ Khái niêm hệ thống tin học Sơ đồ cấu trúc máy tính Bộ xử lý trung tâm Bộ nhớ Bộ nhớ Thiết bị vào Thiết bị (Output + Chỉ công dụng + Đưa liệu khỏi Device) thiết bị máy tính + Dùng để đưa liệu từ + Kể tên số thiết bị ra? + Màn hình, máy in, máy tính máy chiếu, loa, tai VD: hình, máy in, máy nghe… chiếu… + Công dụng cụ thể + Nói công dụng cụ thể loại thiết bị loại thiết bị 25’ + Ở tiết trước tìm hiểu máy tính cấu tạo từ thành phần nào, chức thành phần Giáo án tin học 10 Hoạt động máy tính Trang Trường THPT Mai Thanh Thế GV: Huỳnh Thị Hảo sao? Hôm tiếp tục nghiên cứu xem thành phần gộp chung lại nguyên tắc hoạt động sao? + Máy tính thực dãy lệnh cho trước + Máy tính hoạt động dựa nguyên lý nào? + Nguyên lý điều khiển chương trình + Máy tính hoạt động theo chương trình + Ở thời điểm máy tính + Ở thời điểm máy thực lệnh? tính thực lệnh + Thông tin lệnh bao + Lắng nghe, ghi chép gồm:  Điạ lệnh nhớ  Mã thao tác cần thực  Địa ô nhớ liên quan VD: “+”, , , “+” mã thao tác , , địa nơi lưu trữ tương ứng hai số a, b kết thao tác t + Lệnh đưa + Lệnh đựơc đưa máy vào máy tính dạng tính dạng nào? mã nhị phân để lưu trữ, xử lý liệu khác + Thông qua điạ + Máy tính lấy thông tin để chứa liệu xử lý thông qua gì? + Dữ liệu không + Dữ liệu máy tính xử lý bit mà xử lý xử lý nào? Có tên đồng thời dãy bit gọi gọi chung gì? từ máy Độ dài từ máy 8, 16, 32 hay 64 + Mã hoá nhị + Tất nguyên lý phát biểu nguyên lý phân, điều khiển Phôn Nôi-man (J.Von chương trình, lưu trữ Neumann) Thử phát biểu chương trình, truy cập Giáo án tin học 10 Nguyên lý điều khiển chương trình + máy tính hoạt động theo chương trình Nguyên lý lưu trữ chương trình Lệnh đưa vào máy tinh dạng mã nhị phân để lưu trữ xử lý liệu khác Nguyên lý truy cập theo địa Việc truy cập liệu máy tính thực thông qua địa nơi lưu trữ liệu Nguyên lý Phôn Nôi-man Mã hóa nhị phân, điều khiển chương trình, lưu trữ chương trình truy cập Trang Trường THPT Mai Thanh Thế nguyên lý này? GV: Huỳnh Thị Hảo theo địa nguyên lý Phôn Nôi-man theo địa tạo thành nguyên lý chung gọi nguyên lý Phôn Nôi-man + Sơ lược J.Von Neumann Củng cố (5ph) - Phát biểu lại nguyên lý Phôn Nôi-man - Lệnh đựơc đưa vào máy tính dạng nào? - Máy tính truy cập liệu cần xử lý thông qua nguyên lý nào? Dặn dò - Xem lại toàn học - Chuẩn bị cho tiết thực hành “Làm quen với máy tính” Ngày tháng năm Duyệt tổ trưởng Lê Thanh Điền La Thị Xuân Phương Giáo án tin học 10 Trang ... bit mà xử lý xử lý nào? Có tên đồng thời dãy bit gọi gọi chung gì? từ máy Độ dài từ máy 8, 16, 32 hay 64 + Mã hoá nhị + Tất nguyên lý phát biểu nguyên lý phân, điều khiển Phôn Nôi-man (J.Von... chương trình + máy tính hoạt động theo chương trình Nguyên lý lưu trữ chương trình Lệnh đưa vào máy tinh dạng mã nhị phân để lưu trữ xử lý liệu khác Nguyên lý truy cập theo địa Việc truy cập liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET 7 BAI 3 GIOI THIEU VE MAY TINH (t3) , TIET 7 BAI 3 GIOI THIEU VE MAY TINH (t3) , TIET 7 BAI 3 GIOI THIEU VE MAY TINH (t3)

Từ khóa liên quan