Tuần 1 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (tuần 1)

31 5,828 26
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2017, 14:51

Giáo án lớp 3C - Tuần 1- Năm học 2017 - 2018 Tuần Thứ hai ngày 29 tháng năm 2017 Tập đọc - Kể chuyện CẬU BÉ THÔNG MINH I MỤC TIÊU : A Tập đọc: - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi thông minh tài trí cậu bé ( Trả lời câu hỏi SGK ) B Kể chuyện: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm 3.Đồ dùng dạy học: -GV: +Tranh minh họa học +Bảng phụ :Viết câu, đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: A.Tập đọc Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động 1: Hoạt động khởi - Cả lớp hát động (5 phút) a) Giới thiệu chủ điểm - Một học sinh đọc tên chủ điểm - Gv giới thiệu tranh chủ điểm chủ điểm SGK TV tập - Giải thích nội dung chủ điểm - Giới thiệu chủ điểm măng non -Quan sát tranh chủ điểm b) Giới thiệu - Treo tranh: Bức tranh vẽ cảnh gì? - Cảnh cậu bé nói chuyện với nhà vua, quần thần chứng kiến cảnh nói chuyện hai người - Khi nói chuyện với nhà vua, vẻ - Trông tự tin mặt cậu bé nào? -GV ghi tên - Học sinh nghe giới thiệu, ghi Bài 2.1 Luyện đọc (20 phút) a.Mục tiêu: - Đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ; bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật b Cách tiến hành : - Đọc mẫu: Giáo viên đọc mẫu toàn Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 -Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: - Đọc câu: (2 lượt.) - GV yêu cầu học sinh đọc câu lần - Học sinh nối tiếp đọc câu - GV hướng dẫn sửa phát âm sai - Học sinh luyện phát âm - GV yêu cầu đọc học sinh đọc câu - Học sinh nối tiếp đọc câu đến hết lần *) Lưu ý : - số hs đọc ngọng l/n: Lan, Quý - Hướng dẫn đọc đoạn giải nghĩa từ khó: + Đoạn1: (từ đầu đến lên đường) - Cả lớp đọc thầm đoạn (từ đầu đến chịu tội) - GV đọc mẫu - Một học sinh đọc thành tiếng Câu dài ngắt : … vùng nọ/ đẻ trứng,/ chịu tội + Lời cậu bé: Bình tĩnh, tự tin - Tìm từ trái nghĩa với “bình tĩnh” - Trái với bình tĩnh là: bối rối, lúng túng - Giáo viên: “ bình tĩnh” cậu bé làm chủ mình, không bối rối lúng túng trước mệnh lệnh kỳ quặc nhà vua - Nơi gọi “ kinh đô”? -Nơi vua triều đình đóng Lưu ý : Rèn lỗi : Câu 2: lệnh, làng (l), vùng (n) + Đoạn 2: GV đọc mẫu - Một học sinh đọc.Lớp đọc thầm đoạn + GV hướng dẫn đọc: đọc thể lời nhân vật (giọng vua, cậu bé); + Câu Nhấn giọng: om sòm ngắt nghỉ đúng, lên giọng + Lời vua: Đọc giọng oai nghiêm, sau bực tức + Lời cậu bé: đọc giọng dí dỏm, ngắt sau tiếng "tâu, con" - “ Om sòm” có nghĩa gì?/SGK - Là ầm ĩ , gây náo động + Đoạn 3: - HS đọc thành tiếng đoạn - Giáo viên sửa cách ngắt giọng + Câu 3: Câu dài ngắt sau tiếng "vua, sắc' Nhấn giọng "rèn, xẻ" - “ Sứ giả” người nào? - Là người vua phái giao thiệp với người khác , nước khác - Thế “ trọng thưởng”? - Là tặng cho phần thưởng lớn * Đọc tiếp nối đoạn: - học sinh nối tiếp đọc đoạn * Đọc theo nhóm: - Mỗi nhóm 2-3 hs tự đọc sửa cho - Giáo viên theo dõi sửa sai * Đọc đồng thanh: - Học sinh đọc đồng đoạn 2.2 Hướng dẫn tìm hiểu (12 phút): a.Mục tiêu: - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi thông minh tài trí cậu bé ( Trả lời câu hỏi SGK ) b Cách tiến hành : *Đoạn 1: - Đọc thầm đoạn Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 ?:Nhà vua nghĩ kế để tìm - Ra lệnh cho làng vùng phải nộp người tài? gà trống biết đẻ trứng ?: Khi nhận lệnh, thái độ - Rất lo sợ dân chúng nào? ?: Vì họ lại lo sợ? - Vì gà trống đẻ trứng Dân chúng lo sợ, cậu bé lại muốn gặp vua Cuộc gặp gỡ cậu bé nhà vua nào? *.Đoạn 2: - Đọc thầm đoạn ?: Cậu bé làm để gặp - Đến trước cung vua kêu khóc om sòm nhà vua? ?: Khi gặp nhà vua, cậu bé nói - Bố cậu đẻ em bé điều vô lý gì? ?: Đức vua nói nghe điều vô - Đức vua quát cậu nói bố cậu đàn lý đó? ông đẻ ?: Cậu bé bình tĩnh đáp lại lời nhà - Cậu bé hỏi lại đức vua lại lệnh cho vua nào? dân làng nộp gà trống biết đẻ trứng? Vậy cậu bé buộc nhà vua thừa nhận gà trống đẻ trứng * Đoạn 3: - Đọc thầm đoạn Thảo luận nhóm ?:Trong thử tài lần sau, cậu bé - Rèn kim khâu thành dao thật yêu cầu điều gì? sắc để xẻ thịt chim ?: Có thể rèn dao từ - Không thể rèn kim khâu không? ?: Vì cậu bé lại tâu với nhà vua - Để cậu thực lệnh nhà việc làm được? vua làm mâm cỗ từ chim sẻ ?: Cậu bé truyện có đáng - Cậu bé truyện người thông minh, khâm phục? tài trí Chốt : Câu chuyện ca ngợi tài trí, thông minh cậu bé 2.3 Luyện đọc lại (15 phút): Gv đọc mẫu đoạn - Chia lớp thành nhóm hs - Thực hành luyện đọc nhóm theo vai: “người dẫn chuyện, cậu bé, nhà vua -Thi đọc phân vai - đến nhóm thi đọc - Tuyên dương nhóm đọc tốt - Cả lớp theo dõi, nhận xét B.Kể chuyện (15 phút) Mục tiêu : Giúp học sinh rèn kĩ kể chuyện, Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ - Hiểu nội dung ý nghĩa câu chuyện Cách tiến hành: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh a)Nêu yêu cầu: b) Hướng dẫn kể chuyện: * GV tranh 1: - Học sinh quan sát Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Quân lính làm gì? - Lệnh Đức vua gì? - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Đang thông báo lệnh Đức vua - Đức vua lệnh cho làng phải nộp gà trống biết đẻ trứng - Dân làng có thái độ - Vô lo sợ nhận lệnh? - Kể thành đoạn - GV yêu cầu học sinh kể nội - học sinh kể dung đoạn - Lớp theo dõi, nhận xét + Có nội dung, trình tự không? + Nói thành câu chưa? + Từ ngữ dùng có phù hợp không? + Kể có tự nhiên không? * Kể đoạn 2, làm tương tự: - Yêu cầu học sinh nối tiếp kể lại - lần, lần học sinh kể câu chuyện - Lớp theo dõi, nhận xét - Giáo viên tuyên dương học sinh kể tốt, có sáng tạo * Câu hỏi gợi ý đoạn 2: - Khi gặp nhà vua, cậu bé nói - Học sinh trả lời gì, làm ? - Thái độ nhà vua - Nhà vua giận dữ, quát láo nói: “Cha nghe điều cậu bé nói? đàn ông đẻ được” * Câu hỏi gợi ý đoạn 3: - Lần thử tài thứ 2, vua yêu cầu - Học sinh kể cậu bé làm gì? - Đức vua định sau - Học sinh kể lại lần thử tài thứ ? Hoạt động kết nối ( phút): - Trong câu chuyện em thích ? - HS nêu Vì sao? - Về kể lại câu chuyện cho người thân nghe - Nhận xét – Tuyên dương - Chuẩn bị bài: Hai bàn tay em - -Toán ĐỌC, VIẾT , SO SÁNH ,CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: - Biết cách đọc, viết, so sánh số có ba chữ số - Làm BT 1, 2, 3,4 II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động (5 phút) : Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Kiểm tra chuẩn bị học sinh - Trò chơi :Ai nhanh đúng? +Gv đọc vài số có chữ số -Hs viết số bảng +GV viết vài số có chữ số - Hs đọc số tương ứng - Giới thiệu bài: - Học sinh nghe giới thiệu, ghi Ôn tập đọc, viết số(10 phút): * Mục tiêu : Giúp HS ôn tập đọc viết số * Cách tiến hành : - Giáo viên đọc số: 456; 227; 134; 506; 609; 780 - Giáo viên ghi bảng: 178; 596; 683; 277; 354; 946; 105; 215; 664; 355 Bài 1(T.3) Gv nhận xét -2 Học sinh viết bảng lớp - Lớp viết bảng - Học sinh nối tiếp đọc - Lớp nhận xét - Học sinh đọc bài.- Ghi kết vào - Đổi kiểm tra chéo, nhận xét c Ôn tập thứ tự lớp (10 phút) * Mục tiêu : Giúp HS ôn tập xếp thứ tự số * Cách tiến hành : Bài 2: - học sinh lên bảng làm.- Lớp làm - Giáo viên treo bảng phụ - Nhận xét bảng, sửa sai a) 310 311 312 313 314 31 316 317 318 319 b) 400 399 398 397 396 39 394 393 392 391 - Tại lại điền 312 vào sau - Vì theo cách đếm 310; 311; 312 311? Hoặc: 310 + = 311 311 + = 312 312 + = 313 - Nhận xét dãy số? - Là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 310 đến 319 - Tại phần b lại điền - Vì 400 - = 399; 399 - = 398 398 vào sau 399? Hoặc: 399 số liền trước 400 398 số liền trước 399 - Nhận xét dãy số? - Là dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ tự giảm dần từ 400 đến 391 d Ôn luyện so sánh số thứ tự số: Bài 3:( làm ) - Bài yêu cầu - Đọc đề làm gì? - So sánh số * Hướng dẫn HS làm bài: - Vì số có hàng trăm 303 có - Tại điền 303 < 330? chục, 330 có chục chục < chục nên 303 < 330 - Đánh giá, nhận xét - Học sinh tự làm Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C * Chốt: Nêu cách so sánh hai số có chữ số? Bài 4: Đánh giá, chữa - Số lớn dãy số số nào? - Vì 735 số lớn dãy số trên? - Số bé dãy số số nào? Vì sao? - Chữa Chốt: Dựa vào đâu em tìm số lớn nhất, số bé dãy số? Bài 4: ( làm ) - Chấm, chữa Hoạt động nối tiếp (4 phút) - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 So sánh theo hàng Từ hàng cao đến hàng thấp - Đọc đề.1HS lên bảng Lớp làm ô ly - 735 - Vì có số hàng trăm lớn - 142 Vì có số hàng trăm bé - So sánh hai số có chữ số - Đọc đề - Lớp làm ô ly - GV nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - GV dặn HS nhà ôn tập thêm cộng, trừ số có ba chữ số (không nhớ) giải toán nhiều hơn, - Ôn thêm đọc, viết số có chữ số -Đạo đức BÀI 1: KÍNH YÊU BÁC HỒ (TIẾT 1) I MỤC TIÊU: Học sinh biết: - Bác Hồ vị lãnh tụ vĩ đại, có công lao to lớn đất nước,với dân tộc - Tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ - Thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác *Học sinh hiểu ghi nhớ làm theo “5 điều Bác hồ dạy Thiếu niên Nhi đồng” * Học sinh có tình cảm yêu quý kính trọng Bác Hồ II CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; Thảo luận nhóm 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm 3.Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Một số thơ, hát, câu chuyện, tranh ảnh, băng hình Bác Hồ,về tình cảm Bác Hồ với Thiếu nhi Giấy khổ to, bút viết bảng (phát cho nhóm) Năm điều Bác Hồ dạy; Các ảnh dùng cho hoạt động 1của tiết III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 Hoạt động dạy: Hoạt động học: Hoạt động1- Khởi động (3 phút): - Hát :“Ai yêu Bác Hồ Chí Minh -Hát, kiểm tra sĩ số Thiếu niên Nhi đồng”, nhạc lời Phong -Kiểm tra đồ dùng học tập hs Nhã -Giới thiệu 2.Hoạt động-Hình thành kiến thức 2.1 Việc 1: Thảo luận nhóm: (10 phút) - Quan sát ảnh 1, 2, 3, 4, sách  Mục tiêu: HS biết được: Bác Hồ vị giáo khoa, tìm hiểu nội dung đặt tên lãnh tụ vĩ đại có công lao to lớn cho ảnh.Các nhóm thảo luận đất nước, với dân tộc Tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ  Cách tiến hành: - Chia lớp thành nhóm yêu cầu - Tiến hành quan sát tranh nhóm quan sát ảnh trang thảo luận nhóm Bài tập đạo đức tìm hiểu nội dung - Đại diện nhóm trình bày kết đặt tên phù hợp cho ảnh thảo luận - GV thu kết thảo luận - Các nhóm khác ý lắng nghe Bổ - Nhận xét bổ sung ý kiến nhóm sung sửa chữa cho nhóm bạn - Nhận xét, chốt kết * Thảo luận lớp: Giáo viên hỏi - Yêu cầu thảo luận lớp để tìm hiểu - đến HS trả lời HS khác ý lắng thêm Bác theo câu hỏi gợi ý nghe, bổ sung - Yêu cầu đến HS trả lời - HS ý lắng nghe - Giáo viên nhận xét -Lớp nhận xét + Em biết Bác Hồ? -Hs nêu + Bác sinh ngày, tháng, năm nào? - 19-5-1890 + Quê Bác đâu? - Làng Sen- xã Kim Liên- huyện Nam Đàn- tỉnh Nghệ An + Bác Hồ có tên gọi khác? - Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Quốc, Anh Ba, Ông Ké, Hồ Chí Minh + Tình cảm Bác Hồ Thiếu - Bác yêu quý quan tâm tới cháu nhi nào? thiếu nhi + Bác có công lao với đất nước, với - Bác tìm đường cứu nước, lãnh dân tộc ta? đạo nhân dân đánh giặc giành độc lập - Nhận xét, chốt kết đúng.Gv giới thiệu thêm Bác Hồ 2.2.Việc 2: Phân tích truyện “Các cháu vào với Bác” (10 phút)  Mục tiêu: HS biết tình cảm thiếu nhi với Bác Hồ việc em cần làm để tỏ lòng kính yêu Bác Hồ  Cách tiến hành: - Giáo viên kể chuyện - Qua câu chuyện, em thấy tình cảm - Bác yêu quý quan tâm tới cháu Bác cháu thiếu nhi thiếu nhi nào? Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Thiếu nhi cần làm để tỏ lòng kính - Ghi nhớ, thực tốt điều Bác Hồ yêu Bác? dạy Chốt: Bác yêu thương quan tâm đến thiếu nhi.Vì em chăm ngoan, học giỏi xứng đáng Cháu ngoan BH 2.3 Việc 3: Tìm hiểu điều Bác Hồ dạy: c Hoạt động : Thảo luận cặp đôi (10 phút)  Mục tiêu: Giúp HS hiểu ghi nhớ nội dung năm điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng Cách tiến hành: - Yêu cầu: Thảo luận cặp đôi, ghi giấy - Thảo luận cặp đôi: việc cần làm thiếu nhi để tỏ lòng - đến HS đọc công việc mà kính yêu Bác Hồ thiếu nhi cần làm - Yêu cầu HS tìm hiểu Năm điều Bác Hồ - - HS đọc Năm điều Bác Hồ dạy dạy - đến HS trả lời, lấy ví dụ cụ thể - Nhận xét, tuyên dương HS thân thực tốt Năm điều Bác Hồ dạy - Nhắc nhở lớp noi gương HS ngoan * GV liên hệ giáo dục HS: Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu Để thể lòng kính yêu Bác Hồ, HS cần phải học tập va làm theo lời Bác dạy Hoạt động nối tiếp (2 phút): - Ghi nhớ, thực tốt điều Bác Hồ dạy Giáo viên nhận xét tiết học, dặn chuẩn bị tiết sau - Sưu tầm thơ, hát, tranh, truyện Bác - -Thứ ba ngày 29 tháng năm 2017 Tập đọc HAI BÀN TAY EM I MỤC TIÊU: - Đọc , rành mạch , biết nghỉ sau khổ thơ , dũng thơ - Hiểu nội dung thơ: Hai bàn tay đẹp, có ích đáng yêu (Trả lời CH SGK; thuộc 2, khổ thơ bài) II.CHUẨN BỊ : Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; Hoạt động nhóm; Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: * GV: - Tranh minh hoạ đọc Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Bảng phụ viết khổ thơ cần hướng dẫn * Học sinh: -SGK TV3 tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1- Khởi động (5 phút): -Kể lại đoạn câu chuyện” Cậu - HS kể lại trả lời câu hỏi bé thông minh” trả lời câu hỏi GV nhận xét - GV giới thiệu Ghi tựa lên bảng 2.Hoạt động 2- Luyện đọc(10 phút): * Mục tiêu : Giúp học sinh rèn kĩ đọc lưu loát, đọc hiểu đọc diễn cảm * Cách tiến hành: a.Đọc mẫu GV đọc mẫu thơ lần - HS ý nghe hướng dẫn h/s cách đọc - HS đọc b Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ *Đọc câu luyện phát âm từ - HS đọc tiếp nối em dòng tìm từ khó dễ lẫn khó: nụ , nằm ngủ, siêng … - Ghi bảng từ khó : nụ, nằm ngủ, - Luyện phát âm từ gv yêu cầu siêng … * Lưu ý : số em cần rèn ngọng l/n : Bình, Tuấn * Đọc khổ thơ trước lớp - HS nối tiếp khổ thơ -Hướng dẫn đọc câu khó : - 1-2 HS đọc Hai bàn tay em/ Như hoa đầu cành// Hoa hồng hồng nụ// Cánh tròn ngón xinh // + Tìm từ gần nghĩa với từ siêng - HS trả lời + Đặt câu với từ thủ thỉ ? Ví dụ : Đêm đêm, mẹ thường thủ thỉ kể chuyện cho em nghe *Đọc khổ thơ nhóm - HS đọc theo cặp - GV theo dõi ,HD HS đọc - Đọc đồng thơ - Cả lớp đọc đồng Hoạt động 3- Tìm hiểu (8 phút): * Mục tiêu : Giúp học sinh hiểu nội dung thơ: Hai bàn tay đẹp, có ích đáng yêu (Trả lời CH SGK; thuộc 2, khổ thơ bài) * Cách tiến hành: + Khổ thơ : * 1HS đọc khổ thơ Họ tên GV Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Hai bàn tay bé so sánh với ? -> Được so sánh với nụ hồng, -Em có cảm nhận hai bàn tay ngón tay xinh bé ? -> Hai bàn tay bé đẹp đáng yêu Hình ảnh so sánh đẹp -> Chốt: Tác giả sử dụng hình ảnh so sánh tả bàn tay + Khổ thơ : hs đọc khổ thơ lại , lớp đọc thầm - Hai bàn tay thân thiết với bé - Buổi tối : hai hoa ngủ bé ? - Buổi sáng : tay giúp bé đánh -Hình ảnh tay viết làm chữ nở hoa - Khi bé học hai bàn tay siêng chữ giấy cho em thấy điều ? đẹp hoa nở hàng giấy -Tay người bạn -> Như người bạn tâm tỡnh, thủ thỉ với với bé ? Chốt: Bé yêu đôi bàn tay -> HS phát biểu suy nghĩ mình đẹp, có ích đáng Khổ thơ : bàn tay bé tả đẹp nụ yêu hồng Khổ thơ : tay bé cạnh - Em thích khổ thơ ? sao? , lúc bé ngủ tay ấp ôm lòng bé thật thân thiết tình cảm Khổ thơ : tay bé thật có ích giúp bé đánh , trải tóc , … Khổ thơ : tay làm cho chữ nở hoa giấy Khổ thơ : Tay người bạn tâm tình bé 4.Hoạt động 4-Luyện đọc diễn cảm - HS đọc đồng –HTL(12 phút): * Mục tiêu : Giúp học sinh rèn kĩ đọc diễn cảm thuộc 2, khổ thơ * Cách tiến hành: - GV xoá dần từ , cụm từ để - HS thi đọc thuộc lòng thơ lại tiếng đầu dòng ( khổ thơ - Thi đọc tiếp sức theo tổ lại tương tự ) - Tổ chức cho h/s đọc thi khổ - Thi đọc cá nhân theo khổ thơ hình thơ, thơ thức hái hoa dân chủ Nhận xét tuyên dương - 2-3 HS thi đọc thuộc 5.Hoạt động 5- Tiếp nối (2 phút): - GV nhận xét tiết học - Về nhà học thuộc lòng thơ Chuẩn bị : Đơn xin vào đội Chính tả (Tập chép) CẬU BÉ THÔNG MINH I MỤC TIÊU: - Chép xác trình bày quy định tả , không mắc lỗi Họ tên GV 10 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Biết cộng trừ (không nhớ) số có chữ số - Biết giải toán “ Tìm x ” , giải toán có lời văn ( có phép trừ ) - Bài tập cần làm: Bài 1, 2, II II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, 3.Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: mảnh bìa hình tam giác vuông - Học sinh: Bộ đồ dùng học toán III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1- Khởi động (3 phút): GV nêu (miệng) - học sinh làm -Nhận xét ,đánh giá Tính nhẩm: 900 +50 + = Chốt: ? Nêu tên gọi thành phần kết 800 - 500 = phép tính trên? - Nhận xét – đánh giá - Giới thiệu 2.Hoạt động 2-Thực hành(30 phút): * Mục tiêu: -Biết cộng trừ (không nhớ) số có chữ số - Biết giải toán “ Tìm x ” , giải toán có lời văn ( có phép trừ ) * Cách tiến hành: - học sinh lên bảng, học sinh làm Bài 1: - Giáo viên yêu cầu học sinh tự tính.- Lớp làm làm Chữa bảng Chốt: Khi đặt tính thực phép - Ta đặt cho: Hàng đơn vị thẳng tính cộng (trừ) số có chữ số với số hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, có hai chữ số em cần lưu ý gì? hàng trăm thẳng hàng trăm ?: Khi cộng (trừ) số em thực theo -Thực từ phải sang trái, phải thẳng thứ tự nào? cột thẳng hàng với - Thực từ đâu đến đâu -Từ trái sang phải Bài 2: Gv nêu yêu cầu - học sinh làm bảng, lớp làm a x – 125 = 344 b x + 125 = 266 x = 344 + 125 x = 266 – 125 x = 469 X = 141 - Vì phần a tìm x lại thực phép - Vì x số bị trừ ; Muốn tìm số bị trừ ta cộng ? lấy hiệu cộng với số trừ - Tại phần b lại thực phép trừ ? - Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng Chữa trừ số hạng biết Bài 3: - HS đọc đề - Bài toán cho biết gì?- yêu cầu tìm gì? -1 HS lên bảng, lớp làm nhận xét Chữa , nhận xét Giải Chốt: Về cách giải toán “Tìm số hạng Số nữ đội đồng diễn có là: tổng 285-140 = 145 (em) Họ tên GV 17 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1- Năm học 2017 - 2018 Đáp số: 145 em Hoạt động 3: Tiếp nối (4 phút) : ?: Muốn tìm số hạng, số bị trừ chưa biết - 2hs nêu em lầm nào? - GV nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - HS nhà làm tập thêm Tập viết ÔN CHỮ HOA: A I MỤC TIÊU: - Viết chữ hoa A ( dòng ),V ,D ( dòng ) ; viết tên riêng Vừ A Dính (1 dòng ) câu ứng dụng ( lần ) cỡ chữ nhỏ: “Anh em thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.” - Chữ viết rõ ràng, tương đối nét thẳng hàng ; bước đầu biết nối nét chữ viết hoa với chữ viết thường chữ ghi tiếng II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Mẫu chữ hoa A, V, D viết bảng phụ có đủ đường kẻ đánh số đường kẻ - Tên riêng câu ứng dụng viết sẵn bảng lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS Ổn định tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: - Kiểm tra chuẩn bị nhà học sinh học sinh ngồi cạnh kiểm tra cho - Giáo viên: Muốn viết đẹp, em cần phải thật cẩn thận, kiên nhẫn Dạy- học mới: 3.1 Giới thiệu bài: - Học sinh nghe giới thiệu, ghi 3.2 Hướng dẫn viết chữ viết hoa: a Quan sát nêu quy trình viết chữ “A, V, D” hoa: - Trong tên riêng câu ứng dụng có - A, V, D chữ hoa nào? - Treo bảng chữ - 3Học sinh nêu lại quy trình viết - Giáo viên viết mẫu cho học sinh quan - Học sinh theo dõi, quan sát sát kết hợp nhắc quy trình b Viết bảng: - học sinh viết bảng lớp - Lớp viết bảng A, V, D 3.3 Viết từ ứng dụng: - học sinh đọc từ ứng dụng a Vừ A Dính tên thiếu niên dân tộc H’mông, hi sinh kháng chiến chống Pháp để bảo vệ Cách mạng b Quan sát nhận xét: - Gồm chữ, chữ nào? - chữ:Vừ-A- Dính Họ tên GV 18 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Trong từ ứng dụng, chữ có - V, A, D cao ly rưỡi chiều cao nào? - Các chữ lại cao ly -Viết bảng : Gv nhận xét 2hs + bảng : Vừ A Dính 3.4 Hướng dẫn viết câu ứng dụng: a Giới thiệu câu ứng dụng: - Giáo viên giải thích: Câu tục ngữ nói - học sinh đọc câu ứng dụng “Anh em thân thiết chân với tay nên lúc phải đùm bọc, yêu thương nhau” b Quan sát, nhận xét: - Trong từ câu dụng, chữ có - A, h, y, R, l cao ly rưỡi chiều cao nào? - đ, d cao ly - t cao ly rưỡi - Các chữ lại cao ly c Viết bảng - Giáo viên sửa lỗi.: - Học sinh viết bảng con: Anh, Rách 3.5 Viết tập viết: - Yêu cầu học sinh quan sát mẫu - Học sinh viết - Giáo viên sửa lỗi - Chấm (10 bài) Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học - -Thể dục BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI: NHANH LÊN BẠN ƠI! I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Phổ biến số quy định tập luyện Yêu cầu học sinh hiểu thực - Giới thiệu chương trình môn học Yêu cầu học sinh biết điểm chương trình, có thái độ đúng, tinh thần rèn luyện tích cực Kỹ năng: Chơi trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” Yêu cầu học sinh biết cách chơi tam gia trò chơi chủ động, sáng tạo Giáo dục: Giáo dục tinh thần rèn luyện tích cực II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân thoáng mát, phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Định lượng Nội dung Phương pháp Số Thời lần gian 1.Phần mở đầu - Tập chung lớp theo hàng - 3’ - Theo đội hình hàng dọc dọc - Phổ biến nội dung buổi 1 - 2’ - Quay theo đội hình hàng ngang học - Giậm chân chỗ, vỗ tay theo -Cho Hs khởi động 1 - 2’ nhịp hát Họ tên GV 19 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C 2.Phần - Phân công tổ nhóm thực chọn cán môn học - Nhắc lại nội quy tập luyện phổ biến nội dung buổi học - Tuần 1- Năm học 2017 - 2018 2- 3’ - Học sinh thực -7’ - Học sinh nhắc lại được: + Khẩn trương tập hợp lớp + Quần áo, trang phục phải gọn gàng; giày dép quai hậu + Khi tập luyện: vào lớp phải xin phép + ốm đau không tập luyện phải xin phép, báo cáo giáo viên + Tích cực tham gia tập luyện Đảm bảo an toàn kỉ luật học xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - Học sinh tự sửa lại trang phục - Tập thể dục phát triển chung lớp (mỗi động tác lần, nhịp) - Chỉnh đốn trang phục, vệ sinh tập luyện - Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi” - Giáo viên hướng dẫn - Nhận xét, sửa sai - Ôn số động tác ĐHĐN lớp - 7’ - 3’ - Học sinh chơi - 7’ - Học sinh ôn lại: + Tập hợp hàng dọc + Dóng hàng + Điểm số + Quay phải, trái + Đứng nghiêm, nghỉ + Dàn hàng, dồn hàng - Đội hình hàng dọc 3.Phần kết thúc - Đi thường 1 - 2’ theo nhịp 1-2, 1-2 - Hệ thống lại - Nhận xét học - Giáo viên hô: “Giải tán” Học sinh : “Khoẻ” Thứ năm ngày 30 tháng năm 2017 Chính tả(Nghe viết) CHƠI CHUYỀN I MỤC TIÊU: - Nghe viết lại xác tả ; trình bày hình thức thơ - Điền vần ao / oao vào chỗ trống ( BT ) - Làm BT ( ) a II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; Họ tên GV 20 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm 3.Đồ dùng dạy học: *GV: - Kẻ sẵn bảng chữ ( Không ghi nội dung ) để kiểm tra - Bảng phụ viết nội dung tập *HS: Vở , bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1- Khởi động (3 phút): - Gọi học sinh lên bảng - Viết theo giáo viên đọc: lo sợ, rèn luyện, siêng - Chữa bài, đánh giá - Học sinh nhận xét - Giới thiệu - Học sinh ghi 2.Hoạt động 2- Hướng dẫn viết tả (5 phút): * Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu đoạn viết, luyện viết từ ngữ khó, dễ lẫn biết trình bày hình thức thơ * Cách tiến hành: a Tìm hiểu nội dung thơ: - Giáo viên đọc thơ - Một học sinh đọc thơ - Một học sinh đọc khổ thơ - Khổ thơ cho em biết điều gì? - Cho biết cách bạn chơi chuyền: mắt nhìn, tay chuyền, miệng nói - Một học sinh đọc khổ thơ - Khổ thơ nói điều gì? - ý nói chơi chuyền giúp bạn tinh mắt, nhanh nhẹn, có sức dẻo dai để mai lớn lên làm tốt công việc dây chuyền nhà máy b Hướng dẫn cách trình bày: - Bài thơ có dòng? - Bài thơ có 18 dòng - Mỗi dòng thơ có chữ? - Mỗi dòng thơ có chữ - Chữ đầu dòng thơ viết - Chữ đầu dòng thơ viết hoa nào? - Trong thơ, câu thơ - Các câu:“Chuyền chuyền hai đôi” đặt ngoặc kép, sao? Vì câu nói bạn chơi chuyền - Để cho đẹp mắt, viết - Để cho đẹp mắt, viết ta nên lùi ta nên lùi vào ô? vào ô c Hướng dẫn viết từ khó: - Trong có từ khó, dễ - Học sinh nêu từ: chuyền, que, lớn lên, lẫn? dẻo dai, sáng - Giáo viên đọc từ khó - học sinh viết bảng Lớp viết bảng 3.Hoạt động 3- Viết tả (1517 phút): * Mục tiêu : Giúp học sinh trình bày đúng, đẹp thơ, biết tự tự sửa lỗi nhận xét, sửa lỗi cho bạn * Cách tiến hành: - Học sinh viết Họ tên GV 21 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên đọc tả * Soát lỗi: - Giáo viên đọc lại lần - HS đổi cho nhau, dùng bút chì soát lỗi * Đánh giá, nhận xét bài:6-7 5.Hoạt động 5- Làm tập (5 phút): * Mục tiêu : Giúp học sinh điền vần ao / oao vào chỗ trống ( BT ) * Cách tiến hành: Bài 2: - Một học sinh đọc yêu cầu - Giáo viên nhận xét, sửa lỗi - 2hs lên bảng làm bài, lớp làm - Cả lớp đọc đồng thanh:ngọt ngào, mèo kêu ngoao ngoao, ngao ngán Bài 3: Cho học sinh làm phần a - Một học sinh đọc yêu cầu - hs lên bảng, lớp làm vào - Nhận xét, chữa Lời giải :lành, nổi, liềm 6.Hoạt động 6- Tiếp nối (2 phút): GV nhận xét học Toán CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỨ SỐ ( CÓ NHỚ MỘT LẦN) I MỤC TIÊU: - Biết cách thực phép tính cộng số có chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm ) - Tính độ dài đường gấp khúc - Làm BT ( cột 1, 2,3 ) ; BT ( cột 1, 2, ) ; BT (a ) ; BT II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, 3.Đồ dùng dạy học: -GV: Phấn màu, số loại tiền - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1- Khởi động (3 phút): - Học sinh lên bảng , lớp làm bảng - Nhận xét, đánh giá x – 345 = 134 132 + x = 657 - Giới thiệu 2.Hoạt động 2- Hướng dẫn thực phép cộng số có chữ số (có nhớ lần) (10 phút): * Mục tiêu : Giúp HS biết cách thực phép cộng phép cộng số có chữ số (có nhớ lần) * Cách tiến hành: a Phép cộng: 435 + 127 - học sinh lên bảng đặt tính tính Họ tên GV 22 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên viết: 435 + 127 = ? - Lớp thực vào bảng Chốt: Phép cộng có khác với - học sinh nêu miệng cách tính phép cộng học? 435 ?: Khi thực phép cộng mà hàng (Nhớ sang hàng chục) + 127 562 đơn vị có kết lớn 10 em cần lưu ý điều gì? ?; nêu cách thực Thực từ phải sang trái b Phép cộng: 256 + 162 - học sinh làm bảng Lớp làm bảng - Giáo viên viết: 256 + 162 = ? - học sinh nêu miệng cách tính 256 - Con có nhận xét cộng phép - Nhận xét: + 162 tính? + Phép cộng 435 + 127 = 562 418 Chốt: Phép cộng có nhớ hàng trăm phép cộng có nhớ lần từ hàng đơn vị sang hàng chục + Phép cộng: 256 + 162 phép cộng có nhớ lần từ hàng chục sang hàng trăm 3.Hoạt động 3- Luyện tập (20 phút): * Mục tiêu : Rèn kĩ thực thực phép tính cộng số có chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm ) * Cách tiến hành : Bài 1( cột 1,2,3 ): - Nêu yêu cầu toán - Giáo viên chữa bài, nhận xét - hS lên bảng làm.- Lớp làm bảng Chốt: ? Khi thực phép cộng có nhớ 256 417 555 sang hàng chục, hàng trăm em cần lưu ý + 125 + 168 + 209 gì? 381 585 746 Bài 2:( cột 1, 2, ) (làm tương tự 1): - hS lên bảng làm.- Lớp làm bảng 256 452 166 + 182 + 361 + 283 438 813 449 - Nhận xét, đánh giá - Nhận xét chữa Bài 3a: - Bài toán yêu cầu gì? - Đặt tính tính Chốt: Khi đặt tính, cần ý gì? - Hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị; hàng chục thẳng hàng chục; hàng trăm thẳng hàng trăm -Khi thực phép cộng có nhớ em cần - cộng từ phải sang trái lưu ý gì? - học sinh lên bảng làm.- Lớp làm 235 256 333 + 417 + 70 + 47 652 326 380 - Giáo viên đánh giá - Nhận xét bảng Bài 4: - Bài toán yêu cầu gì? - Tính độ dài đường gấp khúc - Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta - Tính tổng độ dài đoạn thẳng làm nào? đường gấp khúc - Đường gấp khúc ABC gồm - Đoạn AB đoạn BC Họ tên GV 23 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C đoạn thẳng tạo thành? - Hãy nêu độ dài đoạn? - Tuần 1- Năm học 2017 - 2018 - AB = 126 cm, BC = 137 cm - học sinh làm bảng- Lớp làm - Giáo viên chữa bài, đánh giá Độ dài đường gấp khúc ABC Chốt: Muốn tính độ dài đường gấp khúc 126cm + 137cm= 243 (cm) em làm ? Đs :243 cm 4.Hoạt động 4- Tiếp nối (2 phút): Chốt lại cách cộng số có chữ số Tập làm văn NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN I MỤC TIÊU: - Trình bày số thông tin tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ( BT ) - Điền nội dung vào mẫu Đơn xin cấp thẻ đọc sách ( BT2 ) II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm 3.Đồ dùng dạy học: *Giáo viên: -Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách - Bảng phụ viết sẵn mẫu đơn sách giáo khoa - Đồ dùng phục vụ trò chơi:Hái hoa dân chủ * Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1- Khởi động (3 -Hát : Đội ca phút): Kiểm tra chuẩn bị hs -Giới thiệu mới: 2.Hoạt động 2- Thực hành : a.Việc : Nói Đội Thiếu niên Tiền phong (12 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh trình bày số thông tin tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh * Cách tiến hành: Bài 1: Tổ chức trò chơi hái hoa dân chủ - Các câu hỏi: - Đáp án trả lời: + Đội thành lập ngày nào, + Ngày 15 - - 1941, Pắc Bó, Cao Bằng với đâu? tên gọi lúc đầu Đội Nhi Đồng Cứu Quốc + Những Đội viên Nông Văn Dền Nông Văn Thàn Đội ai? Lý Văn Tịnh Lý Thị Mì Lý Thị Xậu - GV đưa huy hiệu Đội HS - Học sinh quan sát quan sát - Hãy tả lại khăn quàng Đội - Màu đỏ , hình tam giác, phần cờ viên Tổ quốc - Giáo viên đưa khăn quàng - Học sinh chuyền tay quan sát Họ tên GV 24 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C cho học sinh quan sát - Bài hát “ Đội ca” sáng tác? - Nêu tên số phong trào Đội? - Tuần 1- Năm học 2017 - 2018 - Nhạc sĩ Phong Nhã - Công tác Trần Quốc Toản, Phát động từ năm 1947 - Phong trào kế hoạch nhỏ, phát động từ năm 1960 - Phong trào thiếu nhi làm nghìn việc tốt, phát động từ năm 1981 GT: Gv nêu số thông tin tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh cho HS biết b.Việc : Điền vào tờ giấy in sẵn (12 phút) * Mục tiêu : Giúp học sinh làm tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu + Hình thức mẫu đơn xin cấp - Lá đơn gồm phần: thể đọc sách gồm có phần + Phần đầu: nào? Tên nước ta ( Quốc hiệu) tiêu ngữ + Cách trình bày phần Địa điểm, ngày tháng năm viết đơn đơn? Tên đơn Địa nhận đơn + Phần 2: Họ tên, ngày sinh , địa chỉ, trường, lớp người viết đơn Nguyện vọng người viết đơn + Phần cuối: Người viết đơn ký ghi rõ họ tên - Giáo viên yêu cầu học sinh - Học sinh chữa lại phần viết sai chữa lại phần viết sai Lưu ý: GV nói số thông tin Đội TNTP HCM cho HS biết 3.Hoạt động 3- Tiếp nối (5 phút) : - Gọi HS đọc đơn xin cấp thẻ -1-2 hs đọc đọc sách -Nêu số câu hỏi Đội 2-3 hs nêu - Về xem lại bài, nhớ mẫu đơn, thực hành điền xác - Nhận xét tiết học * GD: Giáo dục học sinh noi gương Bác Hồ “Yêu tổ quốc, yêu đồng bào” - -Thể dục Họ tên GV 25 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 BÀI : ÔN MỘT SỐ KỸ NĂNG ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ I Mục tiêu: Kiến thức: - Ôn số kỹ ĐHĐN học lớp 1, Yêu cầu thực động tác nhanh chóng, trật tự theo đội hinh tập luyện - Chơi trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” học lớp Yêu cầu biết cách chơi chơi luật Kỹ năng: Thực tốt nội dung luyện tập Giáo dục: Tham gia nghiêm túc, tích cực II Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Sân trường sẽ, đảm bảo an toàn - Phương tiện: Còi, kẻ sân vòng tròn chơi trò chơi III Nội dung phương pháp lên lớp: Nội dung Định lượng Phương pháp Số Thời lần gian 1.Phần mở đầu - Lớp trưởng cho tập hợp lớp 2-3 1’ - hàng dọc - Giáo viên hướng dẫn lớp trưởng tập - hàng dọc chuyển thành hợp, báo cáo, sau phổ biến nội - 3’ hàng ngang để báo cáo dung, yêu cầu học - Đội hình hàng ngang - Nhắc nhở học sinh thực nội 1’ quy, chỉnh đốn trang phục vệ sinh nơi tập - hàng dọc, dọc sân trường - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc 1’ - Cán điều khiển lớp chơi *Trò chơi: làm theo hiệu lệnh 2.Phần - Ôn tập hợp hàng dọc, quay phải, quay trái, đứng nghiêm, nghỉ, dàn hàng, dồn hàng, cách chào báo cáo xin phép vào lớp, - Giáo viên nêu động tác, làm mẫu Dùng lệnh để hô * Chơi trò chơi: “Nhóm ba nhóm bảy” - Nêu tên trò chơi - Sau số lần chơi, em thắng biểu dương, nhóm nào, em thực không bị Họ tên GV 26 10’ - Học sinh tập động tác - Sau thành thạo xen kẽ động tác - 6’ - Chia lớp thành đơn vị tổ để tập - Các tổ thi đua biểu diễn xem tổ nhanh đẹp + Lần 1: Tổ + Tổ tập + Lần 2: Tổ + Tổ tập + Lần 3: tổ thắng tranh giải - 8’ - Học sinh nhắc lại cách chơi - Học sinh chơi thử 1-2 lần - Học sinh chơi Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 thừa phải vừa vừa hát lò cò xung quanh lớp - Giáo viên hướng dẫn 3.Phần kết thúc 1 - 2’ - Đứng quanh vòng tròn, vỗ - Giáo viên học sinh hệ thống tay hát nhận xét 2’ - Về ôn động tác tay - Dặn học sinh ôn luyện nhà chống hông (dang ngang) - -Thứ sáu ngày 31 tháng năm 2017 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Biết thực phép tính cộng số có chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm ) - Làm BT , ,3 ,4 II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, 3.Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Hoạt động 1- Khởi động (3 phút): -Đặt tính tính - hs lên bảng, lớp làm bảng con: 346 + 24 175 + 453 - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Các học sinh khác nhận xét - Chốt: Cách đặt tính thực phép tính có nhớ sang hàng chục, trăm - Giới thiệu mới: - Học sinh nghe giới thiệu, ghi 2.Hoạt động 2- Thực hành (30 phút): * Mục tiêu: Rèn kĩ thực phép tính cộng số có chữ số (có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm ) * Cách tiến hành: Bài 1: ?: Khi thực phép cộng có nhớ, - học sinh đọc đề em cần lưu ý điều gì? - hs lên bảng Lớp làm Chốt: Cách thực tính cộng có nhớ - hs nêu rõ cách đặt tính tính sang hàng chục, trăm: -Nhận xét, chữa - Giáo viên chữa bài, đánh giá 367 487 85 108 + + + + 120 302 72 75 487 789 157 183 Bài 2: - Bài toán yêu cầu gì? - học sinh đọc đề Chốt: Cách thực cộng hai số có ba - Học sinh nêu cách tính thực chữ số có nhớ lần (sang hàng kề bên) - hs lên bảng, lớp làm Họ tên GV 27 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C Năm học 2017 - 2018 367 487 93 168 + + + + 125 130 58 503 492 617 151 671 - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Nhận xét làm bạn Bài - học sinh đọc đề - Thùng thứ có lít dầu? - 125 lít dầu - Thùng thứ hai có lít dầu? - 135 lít dầu - Bài toán hỏi gì? - Cả hai thùng có lít dầu? - HS đọc đề toán dự kiến theo tóm tắt - HS lên bảng giải, lớp giải Bài giải: ?::Muốn biết hai thùng có lít Cả hai thùng có số lít là: dầu ta làm nào? 125 + 135 = 260 ( lít ) - Giáo viên chữa Đáp số: 260 lít Bài 4: - học sinh đọc đề - Cho học sinh xác định yêu cầu - học sinh nối tiếp nhẩm làm phép tính trước lớp - học sinh ngồi cạnh đổi để kiểm tra 3.Hoạt động 3- Tiếp nối (2 phút): - Hôm học gì? Luyện tập cộng số có chữ số(không nhớ) - Gv nhận xét tiết học -Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (TIẾT 1) I MỤC TIÊU : - HS biết cách gấp tàu thủy ống khói - Rèn HS gấp tàu thủy ống khói quy trình kỹ thuật II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm 3.Đồ dùng dạy học: Giáo viên:Mẫu tàu thủy ống khói gấp giấy có kích thước đủ lớn để HS lớp quan sát ( mẫu) Học sinh :Giấy nháp giấy thủ công, kéo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động 1- Khởi động (3 phút): Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập HS nhận xét -Giới thiệu mới: 2.Hoạt động Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét (10 phút) * Mục tiêu: HS quan sát nhận xét đặc điểm hình dáng tàu thuỷ ống khói Họ tên GV - Tuần 1- 28 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1* Cách tiến hành: - GV gắn mẫu tàu thủy ống khói + Màu sắc tàu thủy ? + Nêu đặc điểm ống khói? + Hình dáng bên thành tàu? Năm học 2017 - 2018 HS quan sát - Màu xanh biển - ống khói tàu giống -Mỗi bên thành tàu có hình tam giác giống nhau, mũi tàu thẳng đứng - - GV giải thích : hình mẫu đồ chơi gấp gần giống tàu thủy Trong thực tế, tàu thủy làm sắt, thép có cấu tạo phức tạp nhiều - GV gợi ý để HS suy nghĩ : Gấp tàu thủy ? Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn mẫu (15 - HS tiếp tục quan sát mẫu phút) * Mục tiêu: GV HD HS biết gấp theo quy trình * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS nêu cách tạo tờ giấy hình vuông - Yêu cầu HS dựa vào bảng quy trình nêu - HS thực bước: bước thực +B1: Gấp cắt bỏ tờ giấy hình vuông +B2 : gấp lấy điểm đường dấu gấp hình vuông +B3 : gấp thành tàu thủy ống khói 4.Hoạt động : Thực hành * Mục tiêu: HS biết gấp theo quy trình - HS thực * Cách tiến hành: - GV chia nhóm HS GV theo dõi sửa chữa - Giáo viên ý: Trong bước 1, cần gấp cắt cho bốn cạnh hình vuông thẳng hình gấp đẹp Sau lần gấp, cần miết kỹ đường gấp cho phẳng - Giáo viên quan sát học sinh lúng túng thực giáo viên cần hướng dẫn lại để học sinh lớp biết cách thực - Nhận xét , tuyên dương - HS nộp sản phẩm - Nhận xét sản phẩm HS Hoạt động nối tiếp (5 phút): * GDBVMT: Tàu thuỷ chạy sông, biển, cần xăng, dầu Khi chạy khói nhiên liệu chạy tàu thải hai ống khói Cần Họ tên GV 29 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1sử dụng tàu thuỷ tiết kiệm xăng, dầu + Giáo viên nhận xét – tuyên dương, dặn dò học sinh nhà tập gấp tàu thủy gai ống khói + Tiết sau học Năm học 2017 - 2018 Nhận xét học - -Tự nhiên xã hội BÀI 2: NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO ? I MỤC TIÊU - Sau học HS có khả hiểu ta nên thở mũi mà không nên thở miệng - Nói ích lợi việc hít thở không khí rong lành tác hại việc hít thở không khí có nhiều khí các-bo-níc, nhiều khói, bụi đỗi với sức khoẻ người II II.CHUẨN BỊ : 1.Phương pháp dạy học : Vấn đáp; Trực quan, Thực hành – Luyện tập, Động não; Làm việc nhóm 2.Hình thức tổ chức dạy học: lớp, cá nhân, nhóm 3.Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ SGK trang 6, 7, gương soi nhỏ đủ cho nhóm - Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động 1- Khởi động (3 phút): - Kể tên phận quan hô hấp - Mũi, khí quản, phế quản, hai phổi Gv nhận xét, đánh giá -Lớp nhận xét -Giới thiệu mới: 2.Hoạt động 2- Hình thành kiến thức a Việc : Thảo luận nhóm (15 phút) * Mục tiêu : Giải thích ta nên thở mũi mà không nên thở miệng * Cách tiến hành : - GV yêu cầu Hs quan sát mũi - HS lấy gương soi QS lỗ mũi * Các em nhìn thấy mũi ? * Khi bị sổ mũi, em thấy có chảy từ - HS trả lời hai lỗ mũi ? * Hằng ngày dùng khăn lau phía mũi, em thấy khăn có ? * Tại thở mũi tốt thở miệng? - GV yêu cầu Ha quan sát mũi * Các em nhìn thấy mũi ? * GVKL : Thở mũi hợp vệ sinh, có lợi cho sức khoẻ, nên thở mũi b Hoạt động : Làm việc với SGK (12 phút) * Mục tiêu : Nói ích lợi việc hít thở không khí lành tác hại Họ tên GV 30 Trường Tiểu họcGiáo án lớp 3C - Tuần 1Năm học 2017 - 2018 việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi sức khoẻ * Cách tiến hành : + Bước : Làm việc theo cặp - Quan sát H3, 4, theo cặp * Bức tranh thể không khí - HS thảo luận lành, tranh thể không khí có nhiều khói bụi ? * Khi thở không khí lành bạn cảm thấy ? * Nêu cảm giác bạn phải thở không khí có nhiều khói bụi ? + Bước : Làm việc lớp - Đại diện nhóm lên trình bày * Thở không khí lành có lợi ? - Nhóm khác nhận xét * Thở không khí có nhiều khói bụi, có hại ? * GVKL : Không khí lành không khí chữa nhiều khí ô - xi, khí - bo níc khói bụi, Khí ô - xi cần cho hoạt động sống thể Vì vậy, thở không khí lành giúp khoẻ mạnh Không khí chứa nhiều khí cac - bo - níc, khói, bụi, không khí bị ô nhiễm Vì vậy, thở không khí bị ô nhiễm có hại cho sức khoẻ Hoạt động tiếp nối (5 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Dặn học sinh xem lại bài, chuẩn bị sau - Họ tên GV 31 Trường Tiểu học ... 2: - học sinh lên bảng làm.- Lớp làm - Giáo viên treo bảng phụ - Nhận xét bảng, sửa sai a) 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 31 6 31 7 31 8 31 9 b) 400 39 9 39 8 39 7 39 6 39 39 4 39 3 39 2 3 91 - Tại lại điền 31 2 vào... Vì theo cách đếm 31 0 ; 31 1 ; 31 2 31 1 ? Hoặc: 31 0 + = 31 1 31 1 + = 31 2 31 2 + = 31 3 - Nhận xét dãy số? - Là dãy số tự nhiên liên tiếp từ 31 0 đến 31 9 - Tại phần b lại điền - Vì 400 - = 39 9; 39 9 - = 39 8... GV 27 Trường Tiểu học … Giáo án lớp 3C Năm học 2 017 - 2 018 36 7 487 93 16 8 + + + + 12 5 13 0 58 5 03 492 617 15 1 6 71 - Giáo viên nhận xét, đánh giá - Nhận xét làm bạn Bài - học sinh đọc đề - Thùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (tuần 1) , Tuần 1 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (tuần 1) , Tuần 1 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh (tuần 1)

Từ khóa liên quan