[Doc] Mẫu Hợp đồng thuê nhà - Tenancy Agreement

4 564 2
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2017, 16:43

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà song ngữ tiếng việt và tiếng anh phù hợp cho kí cho thuê nhà để ở, cho thuê làm văn phòng .Dùng từ ngắn gọn phù hợp văn phòng hành chính .Đầy đủ các yếu tố, điều khoản liên quan. SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM Independence - Freedom - Happiness - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tenancy Agreement HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHA THIS AGREEMENT is made on the / / … Between Name Họ và tên Telephone Address Ward, Dist., HCMC Phường, Quận , Thành Phố Hồ Chí Minh Tên TK Bank A/c USD Swift code Số điện thoại Địa chi A/c name Bank name Hợp đồng được ký kết vào ngày / /… Giữa ANZBank – Ha Noi Branch ANZBVNVX Hereinafter known as "the Landlord" which expression where the context so admits shall include the LandIord's successors and assigns of the one part, And Số tài khoản USD Ngân Hàng ANZ – Chi nhánh Tên ngân hàng – chi nhánh Hà Nội Mã Swift ANZBVNVX Trong hợp đồng được gọi là Bên Cho Thuê bao gồm chủ nh hợp pháp và người được ủy quyền Và Tenant name Passport No Tên khách thuê Nationality Số passport Telephone Quốc tịch Điện thoại Hereinafter known as "the Tenant" which expression where the context so admits shall include the Tenant's occupiers and assigns of the other part Trong hợp đồng được gọi là Bên Thuê bao gồm tất cả nhữn người ở nhà WHEREBY IT IS AGREED AS FOLLOWS: Article A: Leasing Details A.1 That the Landlord agrees to let and the Tenant agrees A.2 to take all that premises known as house … Ward, district 1, Ho Chi Minh city with the fixtures, fittings and other effects therein (as more fully described in the Inventory List attached) for a period of one year (01) commencing from The Tenant agrees to pay every month rental for the house in the sum of (Not including tax fee) Article B: Deposit & Payment Terms B.1 The Tenant will place a deposit for lease of … The NHỮNG ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN: Điều A: Thông tin nhà cho thuê A.1 Bên cho thuê đồng ý cho Bên Thuê thuê nhà số … quận 1, thành phố Hồ Chí Minh với tất cả trang thiết bị, dụng cụ, đồ đạc được liệt kê chi tiết “ Biên bản bàn giao nhà” được đính kèm theo hợp đồng, với thời gian th là (01) năm A.2 Bên Thuê đồng ý thuê nhà với giá là:) tháng (chưa bao gồm phí xuất hóa đơn tài chính) Điều B: Đặt cọc và Phương thức toán B.1 Bên Thuê sẽ gửi tiền cọc là …Tiền cọc này sẽ được hoàn trả lại cho Bên Thuê hợp đồng kết thúc và Bên Thuê B.2 B.3 B.4 deposit will be returned to the Tenant after termination of this Agreement less any deduction for missing or damaged fixtures, fittings and other effects, and after paying all owed electricity bills In case the lease is terminated before the / /…., for any reasons except those mentioned in Article E Clauses and which will then cause the Tenant to forfeit the deposit to the Landlord The rent is due every one month in advance on the first week of payment and the Tenant is responsible to make payment within ten (10) working days past the due date as “grace period” The first payment will be made on / /… A penalty for late payment, which is five percents (5%) of the rent, will be charged on the tenant The late payment is any amount of the rent to be paid after the 10th day of month The payment which will be paid in transferred phải toán tất cả chi phí sửa chữa hư hỏng nếu có, phí điện nước, và các chi phí liên quan khác nếu có Tron trường hợp kết thúc hợp đồng trước thời hạn / /… với bất cứ lý nào ngoại trừ những lý đã được đề cập ở điều E mục và mục thì Bên Thuê sẽ mất số tiền cọc này B.2 Tiền thuê được toán hằng tháng mười (10 ngày làm việc của tuần đầu tiên của kỳ toán Kỳ toán đầu tiên sẽ được thực hiện vào ngày / /… B.3 Bên Thuê sẽ phải chịu phạt 5% giá thêu nhà cho mỗ lần toán chậm sau ngày 10 của tháng B.4 Tiền thuê nhà được toán bằng chuyển khoản Điều C: Trách nhiệm Bên Cho Thuê C.2 Bên Cho Thuê có trách nhiệm sau: C.2.1 Bàn giao nhà với đầy đủ trang thiết bị cho Bên Thuê ký hợp đồng cho th nhà C.2.2 Đảm bảo Bên Thuê độc quyền sử dụng că nhà C.2.3 Lắp đặt cáp TV, điện, nước, internet và các trang vật dụng đầy đủ đã được liệt kê bản bàn giao nhà C.2.4 Nhanh chóng sửa chữa tất cả hư hỏng liên quan tới cấu trúc tường, trần, sàn, hệ thống ống thông, điện nước, máy lạnh, má nước nóng Bên Thuê yêu cầu bị hư hỏ không sử dụng không đúng, trừ những hỏng nhỏ Bên Thuê hay khách của Bên Thuê, Bên Thuê phải sửa chữa hư hỏng n C.2.5 Đăng ký tạm trú tạm vắng cho khách thuê C.2.6 Có quyền cho khách khác xem Căn nhà 30 ngày cuối trước Hợp Đồng kết thúc hoặ hết hạn Bên Cho Thuê sẽ thông báo trước cho Bên Thuê và được sự đồng ý cuả Bên Cho Thuê C.2.7 Bên Cho Thuê có nghĩa vụ phải cung cấp hóa đơn tài cho Bên Thuê nếu có yê cầu, và tiền thuê nhà sẽ là :….usd m tháng (đã bao gồm phí xuất hóa đơn tài chính) Article C: Landlord’s Responsibility C.1 The Landlord will be liable for the following: C.2.1 Hand over the house together with its utilities and equipment to the Tenant on the first day of validity of this agreement C.2.2 Guarantee the right of access and private use of the premises C.2.3 Install cable TV, electricity, water, internet and all furniture and fixtures enumerated in the attached inventory C.2.4 When notified by the Tenant of malfunctions in any fixtures and fittings enumerated in the attached inventory or structural damage, take immediate appropriate action except the malfunction caused by the Tenant C.2.5 To be responsible to register the Tenant's temporary residence to the Local Authorities C.2.6 To have right to show the premises to other tenants within the last 30-days before the Apartment Lease Contract expires or terminates The Landlord has to inform and have the Tenant’s prior consent before doing this C.2.7 Should be pay all fee for VAT invoice when Tenant required And the rental fee is … usd (including tax fee) Article D: The Tenant’s Responsibility D.1 No part of this agreement confers upon the Tenant the D.2 right to re-let and/or sub-let the house and/or engages in any alterations to the structural design of the premises without prior written agreement by the Landlord The Tenant will be liable for the following: Điều D: Trách nhiệm của Bên Thuê D.1 Không được quyền chuyển nhượng hợp đồng hoặc cho thuê lại nhà và phải được sự đồng ý của Bên Cho Th việc thay đồi,sửa chữa, cải tạo nhà D.2 Bên Thuê có trách nhiệm sau : D.2.1 Thanh toán tiền nhà đúng kỳ hạn đã nêu Điều B mục D.2.2 Sử dụng nhà đúng mục đích đã nêu trê D.2.1 Pay rent on time, as stipulated in Article B Clause D.2.2 Use the premises in keeping with the contents of this agreement and eventually in handing back the premises D.2.3 Ensure that the premises with all fixtures and fittings enumerated in the attached inventory are in good condition as of the first day of this agreement with the provision for normal wear-and-tear D.2.4 Take responsibility for any interior damage to the house and its neighbors (i.e in case of water leakage) D.2.5 Pay the Landlord for any missing or damaged interior, fixtures and fittings enumerated in the attached inventory for equivalent cost of replacement D.2.6 Comply with public order of the management of the building and Vietnam law D.2.7 Not allow to keep, buy, and sell weapons, drugs, flammable and explosive things If those things happen, the Tenant will take responsibility with the government D.2.8 Send the Landlord copy of ID card or valid passport and other future occupant’s on or before the start date D.2.9 Be responsible for his / her own property cho tới kết thúc hợp đồng D.2.3 Đảm bảo các vật dụng trang thiết bị đồ đạc đượ nêu biên bản bàn giao tình trạng lúc đầu ngoại trừ những hao mòn tự nhiên D.2.4 Tự chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hỏng làm ảnh hưởng tới nhà hoặc những nhà kề bên ( ri nước ) D.2.5 Thanh toán lại cho Bên Cho Thuê chi phí sửa chữa hoặc mua mới những vật dụng trang thiết bị đồ đạc bị hư hỏng hay thất lạc D.2.6 Tuân thủ theo quy định tòa nhà và pháp luật Việ Nam D.2.7 Không được tàng trữ, mua bán vũ khí các loại, chất gây nghiện, chất cháy nổ Bên Thuê tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu việc này xảy D.2.8 Gửi bản photo visa, passport, thẻ cư trú còn thờ hạn cho Bên Cho Thuê trước vào ở D.2.9 Tự bảo quản tài sản của mình Điều E: Khoản chấm dứt hợp đồng trước hạn Article E: Premature Agreement Termination E.1 This agreement may be terminated by the following E.2 and the payment in advance shall be confiscated by the Landlord: E.1.1 In case there is any violation of the clauses of this agreement by the Tenant and/or any such violations are not corrected within reasonable time, the Landlord shall have the right to terminate this agreement by giving a two-week prior written notice to the Tenant This agreement will be terminated and void without prior notice in each of the following cases: E.2.1 The house is demolished or taken to pieces on decision of competent authorities E.2.2 Major modification of the environment E.2.3 Any degradation which alter the living conditions E.2.4 Modification of the health environment E3 If the lease is terminated arising from the Landlord’s fault, the Landlord shall be responsible to refund the deposit, as stipulated in Article C Clause 2, and has to pay three months rental as penalty to the Tenant Article F: Renewal or Termination of Agreement E.1 Hợp đồng này có thể được chấm dứt trước thời hạn và Bên Cho Thuê sẽ không hoàn trả lại tiền thuê đã được toán trước nếu: E.1.1 Trong trường hợp Bên Thuê gây rối làm m trật tự, gây ảnh hưởng nghiêm trọng Bên Cho Thuê có quyền chấm dứt hợp đồng và thông báo bằng văn bản cho Bên Thuê trư hai tuần E.2 Hợp đồng này sẽ kết thúc và không còn giá trị pháp lý những trường hợp sau: E.2.1 Căn nhà bị phá dỡ theo quyết định của quan có thẩm quyền E.2.2 Thiên tai E.2.3 Bất cứ vấn đề xuống cấp của sở hạ tần gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến điều kiện sinh sống E.2.4 Sự thay đổi nghiêm trọng về môi trường ản hưởng đến sức khỏe cư dân E3 Nếu Bên Cho Thuê chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì Bên Cho Thuê phải trả lại số tiền cọc và bồi thường ba thá tiền thuê nhà cho Bên Thuê Điều F: Gia hạn hoặc kết thúc hợp đồng F.1 Sự tái ký hợp đồng phải được thông báo trước tháng F.1 The renewal of this agreement must be concluded at least one calendar month prior to its expiration, on a rental fee that is to be mutually agreed upon with or without any other amendments to the terms of this agreement F.2 Upon expiry and/or termination of this agreement and G.1 G.2 G.3 G.4 without a subsequent renewal, the Tenant shall remove all furniture and fixtures installed by him/her or his/her dependants during the occupancy Article G: General Clauses Every change or amendment to this contract shall be agreed mutually upon by both the Landlord and the Tenant and done so consequently in writing This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam All disputes arising between the parties concerned, out of/or relation to this agreement shall be finally settled by the local court having jurisdiction over the Landlord This agreement is made into 02 original copies Each party keeps one copy This agreement is valid from the signing date Hai bên cùng thương lượng lại giá thuê và những thay đổ khác nếu có F.2 Nếu quá thời gian gia hạn hợp đồng mà hai bên vẫn chưa thương lượng thì Bên Thuê sẽ phải dọn ngoài và tháo gỡ hết vật dụng cá nhân của Bên Thuê suốt thời gia cư ngụ Điều G: Cam kết chung G.1 Mọi sự thay đổi hoặc bổ sung hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai bên và được thông báo bằng văn bản G.2 Hợp đồng này tuân theo pháp luật Việt Nam G.3 Mọi vấn đề tranh chấp không thể giải quyết được giữa bên thì sẽ trình lên tòa án có thẩm quyền để giải quyết G.4 Hợp đồng này được in thành 02 bản Mỗi bên giữ bản Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký kết ,Bên Cho thuê đã đọc và đồng ý ,as the Tenant of the Property confirm acceptance of the above _ Bên Cho Thuê ( đại diện ) đã ky _ Signed by (On behalf of) the Tenant ... nước, máy lạnh, má nước nóng Bên Thuê yêu cầu bị hư hỏ không sử dụng không đúng, trừ những hỏng nhỏ Bên Thuê hay khách của Bên Thuê, Bên Thuê phải sửa chữa hư hỏng n C.2.5... Bên Thuê và được sự đồng ý cuả Bên Cho Thuê C.2.7 Bên Cho Thuê có nghĩa vụ phải cung cấp hóa đơn tài cho Bên Thuê nếu có yê cầu, và tiền thuê nhà sẽ là :….usd m tháng (đã bao... Termination of Agreement E.1 Hợp đồng này có thể được chấm dứt trước thời hạn và Bên Cho Thuê sẽ không hoàn trả lại tiền thuê đã được toán trước nếu: E.1.1 Trong trường hợp Bên Thuê
- Xem thêm -

Xem thêm: [Doc] Mẫu Hợp đồng thuê nhà - Tenancy Agreement, [Doc] Mẫu Hợp đồng thuê nhà - Tenancy Agreement, [Doc] Mẫu Hợp đồng thuê nhà - Tenancy Agreement