Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật

11 985 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/10/2012, 09:09

Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật. BẢNG 1: SỐT NGUỒN NHÂN LỰC THỰC HIỆN CƠNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỒN THỂTên các bộ, ngành, đồn thể…………………………………………………………………Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chun mơn Thời gian tham gia cơng tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chun ngành luật Chun ngành khác Kiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Khơng Có KhơngCán bộ quản lý tổ chức pháp chếCán bộ, cơng chức thực hiện PBGDPLBáo cáo viên pháp luậtBáo cáo viên tun truyền của ĐảngTrung ươngCấp tỉnhLãnh đạo TAND Tối cao1Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Thời gian tham gia công tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Không Có KhôngCấp tỉnhCấp huyệnThẩm phánTAND Tối caoCấp tỉnhCấp huyệnLãnh đạo VKSND VKSNDTối caoCấp tỉnhCấp huyệnVKSNDTối caoCấp tỉnh2Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Thời gian tham gia công tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Không Có KhôngKiểm sát viênCấp huyệnThành viên Ban công tác mặt trận khu dân cư ở địa phươngPhóng viên, biên tập viên pháp luật các cơ quan báo, đàiGiáo viên giảng dạy pháp luật trong các trường nghiệp vụ của bộ, ngành, đoàn thể (nếu có)Giáo viên giảng dạy pháp luật trong hệ 3Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Thời gian tham gia công tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Không Có Khôngthống Học viện chính trị- Hành chính quốc gia HCMGhi chú: PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học4BẢNG 2: SỐT NGUỒN NHÂN LỰC THAM GIA CƠNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬTCỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐTên các tỉnh, thành phố…………………………………………………………………Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chun mơn Thời gian tham gia cơng tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chun ngành luật Chun ngành khác<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Khơng Có KhơngLãnh đạo sở, ban, ngành, đồn thểCán bộ quản lý tổ chức pháp chếCán bộ, cơng chức tham gia cơng tác PBGDPL của các sở, ban, ngành (trừ cơng chức Sở Tư pháp sốt theo mẫu riêng)Cán bộ, hội viên Hội luật gia5Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Thời gian tham gia công tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Không Có KhôngPhóng viên, biên tập viên pháp luật các cơ quan báo, đài địa phươngGiáo viên dạy môn pháp luật tại các trường chính trị (nếu có)Cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtCán bộ, đoàn viên tỉnh, thành đoàn tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật6Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Thời gian tham gia công tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Không Có KhôngCán bộ, hội viên Hội nông dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luậtGhi chú: - PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học- Tòa án và Viện kiểm sát: soát đến cấp huyện. Các đối tượng còn lại: soát ở cấp tỉnh.BẢNG 3: SOÁT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 7Sở Tư pháp tỉnh/thành phố: ………………………………………………………………………………… Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Trình độ văn hóaThời gian tham giacông tác PBGDPLĐịnh kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Chưa tốt nghiệp PTTH Đã tốt nghiệp PTTH <5 năm5-10năm>10 năm<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp Có Không Có KhôngLãnh đạo Sở Tư phápLãnh đạo phòng PBGDPLLãnh đạo Trung tâm TGPLCán bộ, công chức phòng PBGDPLTrợ giúp viên pháp lý của Trung tâm, các Chi nhánh8Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Trình độ văn hóaThời gian tham giacông tác PBGDPLĐịnh kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Chưa tốt nghiệp PTTH Đã tốt nghiệp PTTH <5 năm5-10năm>10 nămKiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp Có Không Có KhôngThành viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư, Văn phòng Luật sưLuật sưLãnh đạo Trung tâm, Chi nhánh của Trung tâm TVPLTư vấn viên pháp luậtBáo cáo viên pháp luật cấp tỉnh9Đối tượng Số lượngTuổi, giới Trình độ chuyên môn Trình độ văn hóaThời gian tham giacông tác PBGDPLĐịnh kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Chưa tốt nghiệp PTTH Đã tốt nghiệp PTTH <5 năm5-10năm>10 nămKiến thức pháp luậtNghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp Có Không Có KhôngBáo cáo viên pháp luật cấp huyệnCán bộ tư pháp huyệnCán bộ tư pháp hộ tịch cấp xãTuyên truyền viên Hòa giải viênGhi chú: PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TGPL: trợ giúp pháp lý TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học10[...]... Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luật Nghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Khơng Có KhơngCán bộ, hội viên Hội nông dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Ghi chú: - PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học- Tòa án và Viện kiểm sát: sốt đến... chú: - PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học- Tòa án và Viện kiểm sát: sốt đến cấp huyện. Các đối tượng cịn lại: sốt ở cấp tỉnh.BẢNG 3: SỐT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 7 ... gia công tác PBGDPL Định kỳ tập huấnNam Nữ Chuyên ngành luật Chuyên ngành khác Kiến thức pháp luật Nghiệp vụ PBGDPL<56 tuổi56-60<51 tuổi51-55TS ThS ĐH Trung cấpTS ThS ĐH Trung cấp<5 năm5-10 >10 nămCó Khơng Có Khơng thống Học viện chính trị- Hành chính quốc gia HCMGhi chú: PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học4 Đối tượng Số lượngTuổi, . đối tượng còn lại: rà soát ở cấp tỉnh.BẢNG 3: RÀ SOÁT NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH TƯ PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 7Sở Tư pháp tỉnh/thành. tác phổ biến, giáo dục pháp luậtGhi chú: - PBGDPL: Phổ biến giáo dục pháp luật TS: tiến sĩ ThS: thạc sĩ ĐH: đại học- Tòa án và Viện kiểm sát: rà soát
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật, Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật, Mẫu thống kê, rà soát nguồn nhân lực phổ biển giáo dục pháp luật

Từ khóa liên quan