Bài 3. Giới thiệu về máy tính

9 188 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2017, 10:13

Bµi 3. Giíi thiÖu vÒ m¸y tÝnh <tiÕp> a. Mµn h×nh (Monitor) b. M¸y in (Printer) 7. ThiÕt bÞ ra (Output Device) Lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®­a d÷ liÖu ra tõ m¸y tÝnh. c. Loa vµ tai nghe (Speaker - Headphone) d. M¸y chiÕu (Projector) e. M«®em (Modem) c¸c thiÕt bÞ cña m¸y tÝnh 8. Hoạt động của máy tính Nguyên lí mã hoá nhị phân: Thông tin có nhiều dạng khác nhau như số, văn bản, hình ảnh, âm thanh. Khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung dãy bit. Dãy bit đó là mã nhị phân của thông tin mà nó biểu diễn Nguyên lý điều khiển bằng chương trình Máy tính hoạt động theo chương trình Thông tin về một lệnh bao gồm: 1. Địa chỉ của lệnh trong bộ nhớ 2. Mã của thao tác cần thực hiện 3. Địa chỉ các ô nhớ liên quan Nguyên lý lưu trữ chương trình Lệnh được đưa vào máy tính dưới dạng mã nhị phân để lưu trữ, xử lý như những dữ liệu khác Nguyên lý truy cập theo địa chỉ: Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó. Khi xử lý dữ liệu, máy tính xử lý đồng thời một dãy bit. Dãy bit như vậy gọi là từ máy. Độ dài từ máy có thể là 8, 16, 32 hay 64 bit phụ Thuộc kiến trúc từng máy. 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 Mã hoá nhị phân Điều khiển bằng chương trình Lưu trữ chương trình Truy cập theo địa chỉ Nguyên lý: Nguyên lý Phôn Nôi Man Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lý chung gọi là Nguyên lý Phôn Nôi - Man Nguyên lí Phôn Nôi-man [...].. .Giới thiệu về máy tính 1 Khái niệm hệ thống tin học 2 Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 3 Bộ xử lí trung tâm (CPU) 4 Bộ nhớ trong 5 Bộ nhớ trong 6 Thiết bị vào 7 Thiết bị ra 8 Hoạt động của máy tính Chúc các em lớp 10A3 học tốt! Bài 3: Giới thiệu máy tính Thiết bị (output device ) - Chức năng: Thiết bị dùng để đưa liệu máy tính - Gồm nhiều loại: hình, máy in, máy chiếu, loa tai nghe, môđem … a) Màn hình (Monitor) -) Màn hình có cấu tạo tương tự hình ti vi -) Khi làm việc , ta có thêt xem hình tập hợp điểm ảnh (Pixel), điểm có độ sáng, màu săc khác Thiết bị (output decive) a) Màn hình (monitor) - Chất lượng hình định số sau: * Độ phân giải : Độ phân giải cao hình ảnh hiển thị hình mịn sắc nét VD: Màn hình có độ phân giải 800 x 600 hiểu hình hiển thị 600 dòng, dòng 800 điểm ảnh Thiết bị (outpt device) a) Màn hình (,omnitor) * Chế độ màu: Các hình màu có 16 hay 256 màu, chí có hàng triệu àu khác 7 Thiết bị (output decive) b) Máy in (printer ) - Máy in có nhiều loại như: Máy in kim Máy in phun Máy in laser Thiết bị (output decive) c) Máy chiếu (Projector) - Máy chiếu thiết bị dùng để hiển thị nội dung hình máy tính lên ảnh rộng Giáo án số: 2 Bài 3: Giới thiệu về máy tính (Tiết 1/3) Ngày soạn: 20/09/2007 Ngày dạy: 25/09/2007 Giảng Lớp: 10A3 I. Mc ớch yờu cu 1. Mc ớch - Gii thiu cho hc sinh bit c khỏi nim h thng Tin Hc. - Gii thiu cu trỳc chung ca cỏc loi mỏy tớnh v b x lý trung tõm. 2. Yờu cu - Hc sinh ý thc dc vic mun s dung tt mỏy tớnh cn cú hiu bit v nú v phi rốn luyn tỏc phong lm vic khoa hc, chun xỏc II. Ni dung 1. n nh t chc lp (5 phỳt) Lp: 10A3 S s: 37 Vng: 2. Kim tra bi c (8 phỳt) Cõu hi: Cõu 1: Thụng tin l gỡ? Kể tên các đơn vị đo thông tin ?. Cõu 2: H m c s 16 s dng cỏc kớ hiu no ? Tr li : Cõu 1: Thụng tin l nhng hiu bit ca con ngi v mt thc th no ú. n v o lng thụng tin l bit, cú cỏc n v khỏc k byte, KB, MB, GB, TP, PB. Cõu 2: H m c s 16 s dng cỏc kớ hiu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 3. Bi mi (30 phỳt) 1 GV : Trong gi trc cỏc Em bit c cỏch biu diờn thụng tin v bit c khỏi nim tin hc trong gi ny cụ s cung cỏc em hc sang bi mi bi 3 : Gii thiu v mỏy tớnh. Ni dung Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh 1. Khỏi nim h thng Tin Hc (7) - H thng Tin Hc dựng nhp, x lý, xut, truyn v lu tr thụng tin. - Hệ thống tin học gồm ba thành phần: Phần cứng (Hardware) gồm máy tính và một số thiết bị liên quan. Phần mềm (Software) gồm các chơng trình. Chơng trình là một dãy lệnh, mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy tính biết điều cần làm. Sự quản lí và điều khiển của con ngời. 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính (13 ) - Sơ đồ cấu trúc của một máy tính nh sau: Trong đó:- các mũi tên trong sơ đồ ký GV : dựng s khi mụ hỡnh ca mt mỏy tớnh. GV t cõu hi : Cỏc em cho cụ bit trong mỏy tớnh cú cỏc thit b no? Mong i HS: GV a ra vớ d : Khi git qun ỏo : qun ỏo bn, x phũng nc ( nhp); vũ qun ỏo bn vi x phũng v gi bng nhiu nc ( x lý) n khi qun ỏo sch ( xut) GV: vy trong h thng Tin Hc gm thnh phn. GV cho HS ghi bi. GV đặt câu hỏi: Theo các Em trong 3 thành phần trên thành phần nào là thành phần quan trọng nhất? Mong đợi HS: cả 3 thành phần và ở đây HS có thể đa ra nhiều tình huống trả lời. GV nhận xét: Cả 3 thành phần trên thành phần nào cũng quan trọng nhng quan trong hơn đó là sự quản ý và điều khiển của con ngời. GV: đa ra sơ đồ khối, sau đó giải thích sơ đồ đó cho HS: Dữ liệu vào trong máy thông qua thiết bị vào hoặc bộ nhớ ngoài, máy lu giữ, tập hợp, xử lý và đa kết quả ra thông qua thiết bị ra hoặc bộ nhớ ngoài. ? GV đặt câu hỏi: Qua sơ đồ cô vừa nêu Em nào cho cô biết cấu trúc chung của máy tính gồm những gì? và thiết bị nào trong máy tíh sẽ đợc lu trữ thông tinh? Mong đợi HS: Bộ xử lý trung tâm, Bộ nhớ trong, thiết bị ra vào, bộ nhớ ngoài, đĩa cứng 2 Ni dung Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh hiệu việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận của máy tính. 3. Bộ xử lý trung tâm ( CPU Central Processing Unil) (10 ) CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chơng trình. CPU gồm hai bộ phận chính: bộ điều khiển (CU Control Unit) và bộ số học/lôgic (ALU Arithmetic/Logic Unit). - Bộ điều khiển không trực tiếp thực hiện chơng trình mà hớng dẫn các bộ phận khác của máy tính làm điều đó. - Bộ số học/lôgic thực hiện các phép toán số học và lôgic, các thao tác xử lí thông tin đều là tích hợp của các phép toán này. - Ngoài hai bộ phận chính nêu trên, CPU còn có thêm một số thành phần khác nh thanh ghi (Register) và vùng nhớ kết (Cache). GV: Từ câu hỏi trên GV chuyển sang mục 3. Đi tìm hiểu từng thiết bị mà ở mục 2 đã trình bày. - GV cho HS ghi xong khái niệm - GV lấy CPU cho HS xem và giới thiệu CPU. - GV cho các em về xem thêm hình 11 trong sách giáo khoa trang 20 - GV giải thích BÀI 03 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TIN HỌC + Các em cho biết trong máy tính có các thiết bò nào ? HEÄ THOÁNG TIN HOÏC BÀI 03 1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG TIN HỌC  Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lý, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.  Hệ thống tin học gồm 3 thành phần: - Phần cứng - Phần mềm - Sự quản lý và điều khiển của con người. 2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MỘT MÁY TÍNH Theo các em chiếc máy tính này bao gồm các bộ phận nào ? Theo các em thì thiết bò nào trong máy tính sẽ lưu trữ thông tin ? 2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MỘT MÁY TÍNH Bộ nhớ ngoài Thiết bò vào Thiết bò ra Bộ điều khiển Bộ xử lí trung tâm Bộ nhớ trong Bộ số học/logic 2. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC CỦA MỘT MÁY TÍNH * Gồm các bộ phận chính sau: - Bộ xử lý trung tâm (CPU: Central Processing Unit) - Bộ nhớ trong (Main Memory) - Bộ nhớ ngoài (Sencondary Memory) - Thiết bò vào (Input Device) - Thiết bò ra (Output Device) 3. Boọ xửỷ lyự trung taõm (CPU-Central Processing Unit) 3. Bộ xử lý trung tâm (CPU-Central Processing Unit)  Là phần quan trọng nhất trong MT, đó là thiết bò thực hiện chương trình. Vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lý. - Bộ điều khiển CU (Control Unit): điều khiển các bộ phận khác làm việc. - Bộ số học/logic ALU (Arithmetic/Logic Unit): thực hiện các phép tính số học và logic.  Gồm hai bộ phận chính: 4. BOÄ NHÔÙ TRONG [...]... nhớ flash 5 BỘ NHỚ NGOÀI - Đóa mềm: Đường kính dài 8.89cm với dung lượng 1,44MB - Đóa cứng: Có dung lượng lớn và tốc độ đọc ghi nhanh và được gắn cố đònh trong máy 6 THIẾT BỊ VÀO  Dùng đưa thông tin vào máy Có nhiều loại thiết bò vào như : bàn phím, chuột, máy quét, wedcam… 7 THIẾT BỊ RA  Thiết bò ra dùng để đưa dữ liệu ra từ máy tính Có nhiều loại thiết bò ra như : Màn hình, máy in, máy chiếu, loa... chương trình và dữ liệu đưa vào cũng như dữ liệu thu được trong qúa trình thực hiện chương trình  Gồm 2 phần: - ROM (Read Only Memory ): Bộ nhớ chỉ đọc, chứa chương trình hệ thống, thực hiện việc kiểm tra máy và tạo sự giao diện ban đầu của máy với các chương trình - RAM (Random Acess Memory ): dùng ghi nhớ thông tin trong khi máy làm việc, khi tắc máy các thông tin trong RAM bò xóa 5 BỘ NHỚ NGOÀI ... từ máy tính Có nhiều loại thiết bò ra như : Màn hình, máy in, máy chiếu, loa … 8 HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY TÍNH máy tính hoạt động theo chương trình Chương trình là một dãy các lệnh Thông tin của mỗi lệnh gồm: + Đòa chỉ của lệnh trong bộ nhớ + Mã của các thao tác + Đòa chỉ của các ô nhớ liên quan Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Bài 3. Giới thiệu về máy tính Bài 3. Giới thiệu về máy tính 1. Khái niệm hệ thống tin học Phần cứng (Hardware). Phần mềm (Software). Sự quản lí và điều khiển của con người. Là hệ thống dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền, lưu trữ thông tin. Gồm ba thành phần: Gồm máy tính và các thiết bị Gồm các chương trình Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Thiết bị vào Thiết bị ra Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học / lôgic Bộ nhớ trong Bộ nhớ ngoài (Bàn phím, chuột, máy quét) (Màn hình, máy in, loa) Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni 3 3. Bộ xử lí trung tâm (CPU) Là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chương trình. Bộ điều khiển (Control Unit) Điều khiển các bộ phận thực hiện chương trình. Bộ số học/lôgic (Arithmetic/Logic Unit) Thực hiện các phép toán số học và lôgic. Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội 4 4. Bé nhí Lµ n¬i ch­¬ng tr×nh ®­îc ®­a vµo ®Ó thùc hiÖn vµ lµ n¬i l­u tr÷ d÷ liÖu ®ang ®­îc xö lÝ.  ROM (Read Only Memory).  RAM (Random Access Memory). a a. Bé nhí trong (Main memory) Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni b. Bộ nhớ ngoài (Secondary memory) Dùng để lưu trữ lâu dài dữ liệu và hỗ trợ bộ nhớ trong (thường là đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị nhớ flash ). Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Lµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®Ó ®­a th«ng tin vµo m¸y tÝnh. Chuét (Mouse) M¸y quÐt (Scanner) Webcam Bµn phÝm (Keyboard) 5 5. ThiÕt bÞ vµo, ra a. ThiÕt bÞ vµo (Input Device) Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Mµn h×nh (Monitor) M¸y in (Printer) Loa vµ tai nghe (Speaker - Headphone) M¸y chiÕu (Projector) b. b. ThiÕt bÞ ra (Output Device) Lµ c¸c thiÕt bÞ ®Ó ®­a d÷ liÖu ra tõ m¸y tÝnh. Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội Trường THPT Phan Đình Phùng – Hà Nội c¸c thiÕt bÞ cña m¸y tÝnh 1 2 3 4 5 6 Là thiết bị duy nhất của máy tính có tên của một loài vật ? MOUSE iyTNAHM Là thiết bị để đưa dữ liệu âm thanh ra môi trường bên ngoài ? Headphone Là tên của bộ nhớ trong có thể ghi và đọc dữ liệu trong lúc làm việc? RAM Là tên của một thiết bị có cấu tạo tương tự như một chiếc ti vi ? Monitor Là tên của một thiết bị mà khi đưa thông tin vào máy tính người ta gõ lên nó ? Keyboard Là thiết bị dùng để đưa dữ liệu ra giấy ? printer hnítyáM Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni Trng THPT Phan ỡnh Phựng H Ni 6. Hoạt động của máy tính Nguyên lí lưu trữ chương trình 0000 0001 0010 0011 Nguyên lí điều khiển bằng chương trình Lệnh và dữ liệu được lưu trữ, xử lí trong máy dưới dạng mã nhị phân. Máy tính hoạt động theo chương trình. Tại mỗi thời điểm máy tính chỉ thực hiện một lệnh. Nó thực hiện rất nhanh. Nguyên lí truy cập theo địa chỉ Việc truy cập dữ liệu trong máy tính được thực hiện thông qua địa chỉ nơi lưu trữ dữ liệu đó. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung: Nguyên lí Phôn Nôi-man. Nguyên lí Phôn Nôi-man 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 [...].. . Trường THPT Vĩnh Thuận Giáo án tin học 10 Bài 03: GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH I – Mục tiêu - Học sinh biết khái niệm về hệ thống tin học - HS biết được cấu trúc chung của các loại máy tính thong qua máy vi tính và sơ lược về hoạt động của máy. - Biết được máy vi tính điều khiển bằng chương trình. - Biết các thong tin chính về về một lệnh và lệnh là dạng dữ liệu đặc biệt được máy tính lưu trữ và xử lý tương tự như dữ liệu theo nghĩa thong thường. II – Chuẩn bị 1. Giáo viên - Bảng vẽ trên giấy A1 sơ đồ cấu trúc máy tính để thuyết trình cho HS dể hiểu hơn. - Các dụng cụ như: RAM, đĩa CD, USB, Chuột….(nếu có thể thì chuẩn bị một máy vi tính). 2. Học sinh Đọc bài trước ở nhà, có thể tìm hiểu các bộ phận của máy trước nếu có máy vi tính ở nhà. III – Phương pháp Trong bài này, tôi vận dụng một số phương pháp như: phương pháp diễn giảng, đàm thoại gợi mở, đọc sách… Ngoài ra, tôi còn kết hợp một số phương pháp thích hợp khác. IV – Nội dung – Tiến trình lên lớp 1. Kiểm tra bài cũ Câu 1: Thông tin là gì? Cho 2 ví dụ về thông tin. Dữ liệu là gì? Câu 2: Các hệ đếm nào thường dung trong tin học? Chuyển các số sau từ hệ thập phân sang hệ nhị phân: 085 10 , 125 10 2. Nội dung – Tiến trình lên lớp Hoạt động của Trò Hoạt động của Thầy Nội dung Bổ sung  Gồm có: Màn hình, CPU, chuột, bàn phím,…  Màn hình để hiện thị những gì ta nhập vào, bàn phím dùng để nhập dữ liệu, mở máy vi tính,…  Kể tên các phận của máy vi tính mà em biết.  Các bộ phận đó có những tác dụng và chức năng như thế nào?  Để tìm hiểu rõ hơn về những vấn 1. Khái niệm về hệ thống tin học: Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin - Hệ thống tin học gồm 3 thành phần + Phần cứng + Phần mềm + Sự quản lý và điều khiển của con người GV: Ngô Hồng Sa Tổ Tin học 1 Tuần: 03 Tiết: 05 - 06 Trường THPT Vĩnh Thuận Giáo án tin học 10  Hệ thống tin học gồm có 3 thành phần chính: - Phần cứng - Phần mềm -Sự quản lý và điều khiển của con người.  Theo em nghĩ là phần cứng.  Theo em là phần mềm. đề này, ta tìm hiểu bài 03.  Máy tính bao gồm nhiều thiết bị. Các thiết bị này là các thành phần trong hệ thống tin học.  Em hãy cho biết hệ thống tin học gồm có các thành phần nào? Kể tên các thành phần đó.  Theo các em thành phần nào là quan trọng nhất?  Bạn nào có ý kiến khác?  Nói chung thành phần nào cũng quan trọng xong thành phần thứ 3 là quan trọng nhất bởi vì nếu không có sự quản lý và điều khiển của con người thì 2 thành phần còn lại trở nên vô dụng. Từ các thành phần trên ta có định nghĩa: Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin  Hiện nay có rất nhiều loại máy tính nhưng chúng đều có chung 1 sơ đồ cấu trúc. GV: Ngô Hồng Sa Tổ Tin học 2 Bộ nhớ ngoài Bộ xử lí trung tâm Bộ điều khiển Bộ số học logic Bộ nhớ trong Thiết bị vào Thiết bị ra Trường THPT Vĩnh Thuận Giáo án tin học 10  Bộ xử lý trung tâm, bộ nhớ ngoài/trong, thiết bị vào/ra  Theo em, bộ xử lý trung tâm là quan trọng nhất.  (Treo bảng vẽ sơ đồ cấu trúc lên bảng): Nhìn vào sơ đồ, ta thấy cấu trúc máy tính bao gồm các bộ phận nào?  Theo em bộ phận nào quan trọng nhất?  Muốn biết rõ hơn, chúng ta tìm hiểu cụ thể từng bộ .. .Bài 3: Giới thiệu máy tính Thiết bị (output device ) - Chức năng: Thiết bị dùng để đưa liệu máy tính - Gồm nhiều loại: hình, máy in, máy chiếu, loa tai nghe, môđem... b) Máy in (printer ) - Máy in có nhiều loại như: Máy in kim Máy in phun Máy in laser Thiết bị (output decive) c) Máy chiếu (Projector) - Máy chiếu thiết bị dùng để hiển thị nội dung hình máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3. Giới thiệu về máy tính, Bài 3. Giới thiệu về máy tính, Bài 3. Giới thiệu về máy tính

Từ khóa liên quan