Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã sầm sơn

89 161 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2017, 14:59

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu thực khoa học, độc lập Các số liệu, kết trực tiếp tác giả thu thập, thống kê xử lý Các nguồn liệu khác tác giả sử dụng luận văn có ghi ́H U Ế nguồn gốc trích dẫn xuất xứ Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ Tác giả luận văn i Lê Hoàng Anh LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu nhà trường, kinh nghiệp trình công tác, thực tập Chi cục thuế thị xã Sầm Sơn nổ lực cố gắng thân Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều hỗ trợ từ phòng ban, Chi cục thuế Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Toàn dành nhiều thời U Ế gian, hướng dẫn tận tình chu đáo cho trình xây dựng đề ́H cương, nghiên cứu hoàn thành luận văn Tôi xin chân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học kinh tế Huế TÊ nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt trình học tập hoàn thiện đề tài luận văn H Tôi xin chân thành cảm ơn đến tập thể Ban lãnh đạo, cán công chức IN Chi cục thuế thị xã Sầm giúp đỡ thời gian thực tập thực K luận văn ̣C Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh O động viên, khích lệ trình học tập nghiên cứu ̣I H Mặc dù thân cố gắng nhiều Luận văn tránh khỏi khiếm khuyết, hạn chế Rất mong góp ý chân thành Đ A Quý thầy, cô giáo, đồng nghiệp bạn đọc để luận văn hoàn thiện Tác giả luận văn Lê Hoàng Anh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Họ tên: Lê Hoàng Anh Chuyên nghành: Quản trị Kinh doanh Niên khóa: 2014 – 2016 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Sầm Sơn Ế Tính cấp thiết đề tài U Trong năm vừa qua Luật Quản lý thuế góp phần thay đổi ́H diện mạo công tác quản lý quan thuế, chuyển từ quản lý truyền thống mang TÊ tính thủ công sang phương thức quản lý đại theo chế người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế tự chịu trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế theo pháp luật thuế, công tác kiểm tra thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm H quan thuế nhằm giám sát hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh IN nghĩa vụ nộp thuế biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn ngừa xử lý K kịp thời tượng trốn thuế, gian lận thuế, dây dưa nợ đọng thuế, góp phần ̣C làm tăng bảo đảm nguồn thu NSNN O Phương pháp nghiên cứu ̣I H Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng hợp, phân tích, thống kê, so sánh, đối chiếu, hệ thống hóa lý luận, từ đánh giá thực trạng vấn Đ A đề nghiên cứu để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn Kết nghiên cứu đóng góp khoa học luận văn Trên sở nghiên cứu lý luận luận văn phân tích, đánh giá, khách quan thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn Từ đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế cần khắc phục đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn thời gian tới iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ ii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii Ế DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii U DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ ix ́H PHẦN MỞ ĐẦU .1 TÊ Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu H Đối tượng phạm vi nghiên cứu: .2 IN Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài K Kết cấu luận văn ̣C CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG CÔNG TÁC O KIỂM TRA THUẾ ̣I H 1.1 Lý luận kiểm tra thuế 1.1.1 Khái niệm kiểm tra thuế Đ A 1.1.2 Đặc điểm kiểm tra thuế 1.1.3 Phân loại kiểm tra thuế .6 1.2 Nội dung nguyên tắc kiểm tra thuế 1.2.1 Nội dung kiểm tra thuế .7 1.2.2 Quy trình kiểm tra thuế 1.2.3 Nguyên tắc kiểm tra thuế 10 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm tra thuế 11 1.3.1 Nhân tố bên 11 iv 1.2.5 Nhân tố bên 13 1.4 Tiêu chí đánh giá hiệu công tác kiểm tra thuế .16 1.4.1 Tiêu chí định tính .16 1.4.2 Tiêu chí định lượng 18 1.5 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm tra thuế quản lý thuế 19 1.5.1 Vai trò công tác kiểm tra thuế 19 1.5.2 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm tra thuế 20 Ế CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC U THUẾ THỊ XÃ SẦM SƠN GIAI ĐOẠN 2011 – 2014 22 ́H 2.1 Đặc điểm kinh tế xã hội TX Sầm Sơn cấu, tổ chức Chi cục thuế TX TÊ Sầm Sơn 22 2.1.1Đặc điểm kinh tế- xã hội TX Sầm Sơn 22 H 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế TX.Sầm Sơn 23 IN 2.1.3 Đội ngũ cán công chức Chi cục thuế TX Sầm Sơn 25 2.1.4Vị trí, chức năng, nhiệm vụ đội kiểm tra thuế cấu tổ chức máy K Chi Cục thuế TX Sầm Sơn 25 ̣C 2.1.5 Tình hình thực nhiệm vụ thu NS Chi cục thuế TX Sầm Sơn từ năm O 2011 – 2014 .27 ̣I H 2.2 Thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn 28 2.2.1 Khái quát quy trình kiểm tra thuế 28 Đ A 2.2.2 Tổ chức lực lượng cán kiểm tra 31 2.2.3 Tình hình thực công tác kiểm tra trụ sở CQT .33 2.2.4 Tình hình thực công tác kiểm tra thuế trụ sở NNT .38 2.2.5 Về công tác xác minh hóa đơn 45 2.2.6 Tác động công tác kiểm tra thuế đến tình hình thực thu ngân sách 46 2.3 Đánh giá hiệu công tác kiểm tra Chi cục thuế TX Sầm Sơn thời gian qua 47 2.3.1 Kết đạt 47 v 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế .51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THỊ XÃ SẦM SƠN ĐẾN NĂM 2017 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO56 3.1 Định hướng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sầm Sơn đến năm 2017 56 3.1.1 Định hướng chung 56 3.1.2 Định hướng công tác kiểm tra đến năm 2017 57 U Ế 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế ́H Chi cục thuế TX Sầm Sơn 58 3.2.1Nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra TÊ hàng năm 59 H 3.2.2 Từng bước hoàn thiện kỹ thuật, quy trình kiểm tra thuế 60 IN 3.2.3 Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm tra thuế 70 3.2.4 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống sở liệu phục vụ công tác K kiểm tra thuế 72 ̣C 3.2.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT 75 O KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78 ̣I H KẾT LUẬN .78 Đ A KIẾN NGHỊ 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN NHẬN XÉT PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA XÁC NHẬN HOÀN THIỆN vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cơ quan thuế CSDL Cơ sở liệu CNTT Công nghệ thông tin DN Doanh nghiệp GTGT Giá trị gia tăng QLT_APP Hệ thống thông tin quản lý cấp cục TINCC Hệ thống quản lý thông tin NNT NNT Người nộp thuế NSNN Ngân sách nhà nước NS Ngân sách TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp U ́H TÊ H IN K ̣C Thị xã Đ A ̣I H O TX Ế CQT vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu 2.1 Đội ngũ cán công chức Chi cục thuế TX Sầm Sơn .25 Biểu 2.2: Tình hình thực nhiệm vụ thu NS Chi cục thuế TX Sầm Sơn từ năm 2011 – 2014 28 Biểu 2.3: Tổ chức phân công cán kiểm tra công tác quản lý doanh nghiệp Chi cục thuế TX Sầm Sơn 32 Kết kiểm tra hồ sơ thuế trụ sở CQT 35 Biểu 2.5: Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Công ty cổ U Ế Biểu 2.4: ́H phần dịch vụ thương mại du lịch Tân Hoàng Hà 37 Kế hoạch kiểm tra thuế từ 2011 đến 2014 39 Biểu 2.7: Kết hoạt động kiểm tra thuế từ năm 2011 đến năm 2014 40 Biểu 2.8: Tình hình kê khai thuế năm 2013 Công ty CP XD & TM H TÊ Biểu 2.6: Biểu 2.9: IN Trung Thành 42 Kết kiểm tra hoàn thuế từ năm 2011 đến 2014 .44 Báo cáo chi tiết kết kiểm tra hồ sơ khai thuế trụ sở quan ̣C Biểu 3.1: K Biểu 2.10: Kết công tác xác minh hóa đơn Chi cục thuế TX Sầm Sơn .45 Bảng kê chi tiết tình hình thực kê khai thuế GTGT hoạt ̣I H Biểu 3.2: O thuế 61 động ăn uống, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn 62 Bảng kê chi tiết tình hình thực kê khai thuế GTGT hoạt Đ A Biểu 3.3: động XDCB 64 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình kiểm tra thuế .10 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức Chi cục thuế TX.Sầm Sơn 24 ix PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm vừa qua Luật Quản lý thuế góp phần thay đổi diện mạo công tác quản lý quan thuế, chuyển từ quản lý truyền thống mang tính thủ công sang phương thức quản lý đại theo chế người nộp thuế tự tính, tự khai, tự nộp thuế tự chịu trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế theo pháp Ế luật thuế, công tác kiểm tra thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm U quan thuế nhằm giám sát hoạt động, giao dịch liên quan đến phát sinh ́H nghĩa vụ nộp thuế biện pháp hữu hiệu nhằm phát hiện, ngăn ngừa xử lý làm tăng bảo đảm nguồn thu NSNN TÊ kịp thời tượng trốn thuế, gian lận thuế, dây dưa nợ đọng thuế, góp phần Công tác quản lý thuế nói chung công tác kiểm tra thuế nói riêng Chi H cục thuế TX Sầm Sơn dần hoàn thiện đại hóa theo IN “Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020” Công tác kiểm tra thuế K Chi cục thuế TX Sầm Sơn năm qua phát huy vai trò tích ̣C cực không đóng góp đáng kể vào công tác chống thất thu thuế mà góp phần O nâng cao tính tuân thủ pháp luật người nộp thuế Tuy nhiên, công tác kiểm tra ̣I H thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn tránh khỏi tồn tại, hạn chế trước tình hình nên kinh tế ngày phát triển, số lượng NNT địa quản lý Đ A không ngừng tăng lên, thủ đoạn trốn thuế NNT ngày tinh vi, phức tạp, rủi ro không tuân thủ pháp luật thuế thất thu NSNN ngày cao Tại Chi cục thuế Thị xã Sầm Sơn, công tác kiểm tra thuế quan tâm mức Tuy vậy, bên cạnh kết đạt được, công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Sầm Sơn hạn chế định cần nghiên cứu khắc phục, hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đề Xuất phát từ tình hình thực tế việc nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp Chi cục thuế Thị xã Sầm Sơn" có ý nghĩa thiết thực quan trọng, mang tính cấp thiết mặt lý luận thực tiễn Ba là, Đối với quan thuế việc phân tích báo cáo tài đặc biệt quan trọng thực chế người nộp thuế tự khai, tự nộp thuế để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa xử lý trường hợp vi phạm pháp luật thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn cần nghiên cứu áp dụng kỹ thuật phân tích báo cáo tài để lựa chọn người nộp thuế tiêu có dấu hiệu kê khai sai, trốn thuế đồng thời tham mưu định biện pháp kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế người nộp thuế Ế Việc phân tích báo cáo tài doanh nghiệp phục vụ cho công tác kiểm tra U thuế sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp cân đối, phương pháp phân tiêu có dấu hiệu vi phạm thuế ́H tích nhân tố ảnh hưởng, phương pháp hồi quy, nhiên qua phân tích phải TÊ + Phương pháp so sánh: Phương pháp so sánh sử dụng để so sánh số liệu tiêu báo cáo tài kỳ kỳ kế toán, H sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối so sánh tương đối nhiên để phân tích báo IN cáo tài cho mục đích kiểm tra thuế chủ yếu dùng phương pháp so sánh tương đối K gồm phương pháp so sánh theo chiều dọc (gọi phân tích theo chiều dọc) phương pháp so sánh theo chiều ngang (gọi phân tích theo chiều ngang) O ̣C - Kỹ thực phân tích theo chiều dọc báo cáo tài chính: ̣I H Thể tỷ lệ % tiêu báo cáo tài tiêu khác, cho biết mối quan hệ tiêu với báo cáo Đ A Phân tích theo chiều dọc tập trung vào mối quan hệ khoản tiền tập trung vào số tiền tuyệt đối báo cáo tài Mẫu số bảng cân đối tài sản thường tổng tài sản, giá trị tài sản đơn lẻ tử số coi tỷ lệ % tổng tài sản - Kỹ thực phân tích theo chiều ngang: Là việc sử dụng tỷ lệ % tỷ suất để xác định mức độ thay đổi tiêu năm so với năm hay nhiều năm sau Mức độ thay đổi tính cách chia cho số liệu kỳ báo cáo trước Phương pháp hiệu tính so sánh tỷ lệ phần trăm giai đoạn nhiều năm thay 66 đổi tỷ lệ phần trăm tiêu quan trọng thân tỷ lệ phần trăm thực tế + Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng Phân tích chủ yếu dựa vào mối quan hệ liên kết tiêu bảng cân đối kê toán, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối số phát sinh để phân tích mức độ phù hợp ảnh hưởng buộc tiêu Từ phát bất hợp lý tiêu để kiểm Ế tra xác định sai phạm thuế doanh nghiệp U Các quan hệ liên kết ảnh hưởng chủ yếu: ́H - Doanh thu (Báo cáo kết hoạt động SXKD) không thay đổi giảm TÊ trường hợp hàng gửi bán (TK 157) tăng doanh thu chưa thực (TK 3387) tăng bất hợp lý Cần xem xét kỹ nội dung thủ tục chi tiết TK 157 va H TK 3387 để phát sai phạm doanh nghiệp IN - Doanh thu (BC KQ HĐSXKD) không thay đổi giảm trường hợp số dư nợ phải thu khách hàng (TK 131) gia tăng không hợp lý Cần xem Sổ K chi tiết TK 131 TK 511 để phát sai phạm ̣C - Giá vốn hàng bán (TK 632) tăng trường hợp nguyên vật liệu O hàng hóa mua vào tăng không tương ứng không hợp lý Cần xem xét chi tiết ̣I H tài khoản liên quan như: TK 152, TK 155, TK156; TK531 để phát sai phạm doanh nghiệp Đ A - Chi phí bán hàng (TK641) tăng trường hợp hàng tồn kho (TK 155 TK 156) tăng, hàng gửi bán (TK157) tăng không hợp lý Cần xem xét chi tiết TK 641, TK 152, TK 153, TK 156, TK 211 để phát sai phạm doanh nghiệp - Chi phí lãi vay (TK 635) tăng trường hợp phát sinh đầu tư vào liên doanh (TK 222) liên kêt (TK 223), hoạt động XDCB (TK 241) không phát sinh lớn bất hợp lý cần xem xét chi tiết nguồn vốn vay (TK 331), sử dụng nguồn vốn cho vay đầu tư (TK 222, 223) để phát sai phạm doanh nghiệp + Phương pháp cân đối 67 Phương pháp cân đối phân tích chủ yếu dựa vào cân đối bảng cân đối số phát sinh để tìm dấu hiệu sai phạm thuế doanh nghiệp Phát sinh nợ TK 131 – Phát sinh có TK511+ Có TK 3331 => chênh lệch âm hạch toán sai, chênh lệch dương bỏ sót doanh thu Cần kiểm tra Sổ chi tiết TK 131, TK 511 TK 3331 để xác định nội dung mức độ sai phạm Phát sinh nợ TK 131 – Tổng giá trị bảng kê hóa đơn hàng hóa bán 12 tháng => chênh lệch dương bán hàng không xuất hóa đơn, hàng cho Ế biếu, tặng không ghi nhận doanh thu Chênh lệch âm kê trùng hóa đơn U bán hàng không vào sổ kế toán Cần đối chiếu Sổ chi tiết TK 131 với bảng kê ́H hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán 12 tháng để tìm sai phạm Phát sinh có TK 154 – Phát sinh nợ TK 155 => chênh lệch dương DN TÊ bán hàng không nhập kho, không ghi nhận doanh thu, không tính thuế GTGT thuế TNDN Chênh lệch âm doanh nghiệp kê trùng nhầm lẫn kiểm H kê kho Cần phải kiểm tra chi tiết TK 154 TK 155 để phát sai phạm IN Phát sinh có (TK 155 TK 156) – Phát sinh nợ TK 632 => chênh lệch K dương bán hàng không hạch toán doanh thu, không ghi nhận giá vốn Chênh lệch âm hàng bán bị trả lại không hạch toán giảm giá vốn, ghi nhận O ̣C chi phí không liên quan vào tài khoản để tăng giá vốn hàng bán ̣I H Phát sinh có TK 331 – Tổng giá trị bảng kê hóa đơn hàng hóa mua vào 12 tháng => chênh lệch âm doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp => Đối Đ A chiếu Sổ chi tiết TK 331 với bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào 12 tháng để tìm sai phạm Bốn là, giải pháp cho hoạt động kiểm tra hàng hóa tồn kho Hiện tình trạng doanh nghiệp nhập bán hàng luồng hóa đơn, bán hàng không xuất hóa đơn xảy phổ biến, dấu hiệu để nhận biết điều thực tế quy mô sản xuất kinh doanh đơn vị lớn nhiều so với doanh thu sổ sách kế toán Tuy nhiên việc kiểm tra hàng tồn kho NNT Chi cục thuế TP chưa thực cách triệt để, lý thủ tục phức tạp, nhiều quan chức tham gia, phải định kiểm tra hàng tồn kho, điều 68 khiến cán kiểm tra xuống kiểm tra toán bị động việc xác định hàng tồn kho thực tế thời điểm kiểm tra so với sổ sách kế toán, theo quy trình 528 ghi rõ: “Trong trình thực kiểm tra, Đoàn kiểm tra quyền kiểm tra tài sản, vật tư, hàng hoá, xem xét chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, tài liệu có liên quan phạm vi nội dung Quyết định kiểm tra thuế” Để giải tình trạng cán kiểm tra cần nắm rõ tình trạng hoạt động đơn vị xác định xác lượng hàng tồn kho thông qua bảng kê mua vào U tra hàng hóa tồn kho vào Quyết định kiểm tra trụ sở NNT Ế bán tờ khai thuế GTGT để đề xuất với lãnh đạo Chi cục thêm nội dung kiểm ́H Năm là, giải pháp cho hoạt động kiểm tra doanh thu TÊ Trên thực tế áp lực từ quan thuế, nên doanh nghiệp thường vào hóa đơn để ghi nhận doanh thu mà vào điều kiện ghi nhận doanh thu H theo quy định chuẩn mực kế toán số 14, nhiều trường hợp chưa thực sản IN xuất sản phẩm, dịch vụ thỏa thuận hai bên xuất hóa đơn thu tiền, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu (Nợ TK 111, 112 / Có TK 511, 3331), K ghi khoản nhận trước tiền hàng Ngược lại có nhiều trường hợp ̣C công trình xây dựng hoàn thành bên giao thầu chưa yêu cầu, chưa O có khả toán nên chưa yêu cầu xuất hóa đơn, doanh nghiệp nhận ̣I H thầu chưa ghi nhận doanh thu kỳ mà đợi phát hành hóa đơn ghi nhận doanh thu Như doanh nghiệp vi phạm Điều Mục Chương Thông tư số Đ A 123/TT-BTC ngày 27/7/2012 thời điểm xác định doanh thu, đồng thời vi phạm nguyên tắc phù hợp yêu cầu kế toán kịp thời, đầy đủ, Phương pháp đưa cán kiểm tra phải kiểm tra kĩ tất hợp đồng xây dựng, nhập vào biểu xây dựng 3.3, sau đối chiếu với biên nghiệm thu, nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu toán Nếu đơn vị xuất hóa đơn không thời điểm ghi biên nghiệm thu phải yêu cầu đơn vị điều chỉnh doanh thu công trình thời điểm ghi biên để giảm số thuế GTGT khấu trừ, tăng số phải nộp kỳ kê khai 69 3.2.3 Tăng cường nguồn nhân lực phục vụ công tác kiểm tra thuế Một là, nâng cao chất lượng cán kiểm tra thuế Kết công tác kiểm tra thuế phụ thuộc nhiều vào trình độ cán làm công tác kiểm tra thuế Đó việc nắm vững quy định pháp luật, không pháp luật thuế mà nắm vững pháp luật liên quan vận dụng vào thực tế, xử lý vấn đề phát sinh thẩm quyền Ngoài ra, cán kiểm tra thuế thiết phải có kỹ sử dụng công nghệ tin học, biết khai thác Ế thông tin có trình độ ngoại ngữ định để phục vụ kiểm tra doanh U nghiệp có vốn ĐTNN ́H - Xây dựng tiêu chuẩn cho nhóm công chức thực chức quản lý ngành, đặc biệt trọng chức kiểm tra thuế Phân cấp cán TÊ công chức theo lực hiệu công việc Đây nội dung quan trọng công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực máy ngành thuế H giai đoạn Đó điều kiện để Chi cục có tổ chức IN máy đại, hiệu Rà soát, đánh giá lực cán toàn Chi cục thuế, K phân loại cán ngành theo trình độ, độ tuổi, lực Xác định số lượng cán bố trí vào chức năng, phận quản lý theo cấu Lập kế O ̣C hoạch đào tạo đào tạo lại cán phù hợp với yêu cầu phát triển Xác định ̣I H số cán không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp tục sử dụng máy Xây dựng phương án xử lý, xếp số cán Đ A - Xây dựng chương trình đào tạo dài hạn, trung hạn ngắn hạn để nâng cao lực cán kiểm tra Đặc biệt, trọng đào tạo kỹ kiểm tra chuyên sâu, bồi dưỡng kiến thức kế toán doanh nghiệp, kỹ tin học Tạo điều kiện để cán kiểm tra tham gia lớp ngoại ngữ - Xây dựng đội ngũ cán kiểm tra thuế giỏi thông qua việc phát hiện, bồi dưỡng, quy hoạch đề bạt cách minh bạch, công bằng, nhằm nâng cao lực điều hành CQT - Thường xuyên tổ chức buổi phổ biến sách mới, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trình làm việc đội kiểm tra thuế Định kỳ tổ 70 chức sát hạch kiến thức vào kết sát hạch để đánh giá, xếp loại công chức, buộc cán kiểm tra phải trọng tự bồi dưỡng kiến thức chuyên môn - Thành lập Hội đồng chuyên môn bao gồm cán làm đoàn trưởng đoàn kiểm tra, chuyên nghiên cứu sắc thuế để có chương trình phân tích, phổ biến sách kiến nghị Cục thuế bất cập sách Xây dựng nhật ký kiểm tra thuế cho cán kiểm tra quy trình, phần việc cần thực vấn đề cần xử lý tiến hành kiểm tra trụ sở Ế NNT Phân công đội kiểm tra kết hợp đội tuyên truyền hỗ trợ luân phiên viết U chuyên đề phục vụ kiểm tra thuế như: chuyên đề xử lý hoá đơn bất hợp pháp, ́H chuyên đề kiểm tra giá vốn hàng bán doanh nghiệp thương mại, chuyên đề toán qua ngân hàng nhằm nâng cao lực cán kiểm tra, phục vụ trực TÊ tiếp cho công tác kiểm tra thuế - Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm cán có hành vi vi phạm H pháp luật thuế, vi phạm đạo đức nghề nghiệp Áp dụng quy chế trách nhiệm IN cán lãnh đạo trực tiếp có cán cấp vi phạm pháp luật thuế K Hai là, tăng cường số lượng cán kiểm tra thuế Số lượng cán làm công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn O ̣C mỏng gồm đội kiểm tra thuế với cán Để đáp ứng nhu ̣I H cầu kiểm tra thuế, với khối doanh nghiệp Chi cục quản lý ngày tăng số lượng tính chất phức tạp, thiết phải tăng cường số lượng cán thực Đ A kiểm tra thông qua: - Xây dựng kế hoạch tuyển dụng cán có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, tiêu chuẩn tuyển dụng, quy trình tuyển dụng đảm bảo chất lượng, - Thực luân chuyển cán làm công tác kiểm tra, đội kiểm tra, luân chuyển doanh nghiệp quản lý, bố trí, xếp cán làm công tác kiểm tra cách hợp lý, theo trình độ, độ tuổi để đạt hiệu cao Việc luân chuyển phải đảm bảo mục tiêu phát triển cán chuyên sâu cần tiến hành hợp lý, công khai, minh bạch 71 Ba là, đảm bảo chế độ làm việc thoả đáng cho đội ngũ kiểm tra Cần có chế độ tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng thoả đáng cho đội ngũ cán kiểm tra Hiện nay, tiền lương cán thuế nói chung cán kiểm tra thuế nói riêng thấp, gây khó khăn cho việc trì sồng hàng ngày cán Chế độ phụ cấp có tiền công tác phí với mức tượng trưng đồng cho toàn tập thể Chi cục, chi phí tiến hành kiểm tra trụ sở đơn vị cán kiểm tra phải tự chi trả, điều khó có tác dụng kích thích cán Ế công chức cống hiến cho công việc, dễ gây tình trạng cán kiểm U tra gây phiền hà cho doanh nghiệp Do vậy, cần có chế độ lương, thưởng thích ́H đáng, có kế hoạch nâng lương trước hạn cho cán bộ, chế độ phụ cấp thiết thực như: phụ cấp lại, phụ cấp tiền ăn trưa, phụ cấp điện thoại, giải chế độ TÊ làm thêm cho cán kiểm tra 3.2.4 Xây dựng, hoàn thiện hệ thống sở liệu phục vụ công tác kiểm tra thuế H Một là, xây dựng, cập nhật hệ thống sở liệu NNT phục vụ công IN tác kiểm tra thuế K Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ việc phân tích, đánh giá rủi ro phục vụ trình lập kế hoạch kiểm tra thuế sở NNT, cần thiết phải xây dựng ̣I H sau: O ̣C hệ thống sở liệu đầy đủ thường xuyên cập nhật theo hai dạng * Hệ thống thông tin trực tiếp: Đ A Thông tin trực tiếp thông tin CQT thu thập trực tiếp từ DN, DN báo cáo với CQT qua theo dõi trực tiếp DN bao gồm: - Thông tin thu thập từ hồ sơ pháp lý NNT: loại hình DN, quy mô, cấu tổ chức - Thông tin thu thập từ tờ khai tháng, tờ khai quý, tờ khai toán, báo cáo tài chính, hồ sơ giao dịch liên kết… - Thông tin tình hình tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp - Thông tin thu qua trình kiểm tra doanh nghiệp - Thông tin quan chức khác cung cấp 72 Một nguồn thông tin trực tiếp đầy đủ, xác sở bước đầu để CQT phân tích, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch, kiểm tra thuế * Thông tin gián tiếp Thông tin gián tiếp thông tin CQT thu thập từ nguồn CQT doanh nghiệp – nguồn thông tin từ bên thứ ba Thông tin gián tiếp CQT sử dụng để so sánh, đánh giá lại thông tin trực tiếp Việc thu thập thông tin gián tiếp từ nguồn sau : - Hiệp hội ngành nghề, đại diện doanh nghiệp U Ế - Phương tiện thông tin đại chúng báo chí, truyền hình, đài phát ́H thanh, internet - Qua tố cáo nội doanh nghiệp từ đối thủ cạnh tranh TÊ - Các quan quản lý Nhà nước khác - Thống kê kinh tế xã hội H - Nguồn thông tin thị trường chứng khoán IN Việc thu thập, xây dựng kho liệu thông tin gián tiếp quan trọng thông tin gián tiếp cho phép CQT đánh giá khách quan, toàn diện, thực tế K tình hình tuân thủ pháp luật NNT Xây dựng kho liệu thông tin trực ̣C gián cho phép CQT kết hợp với nguồn thông tin trực tiếp để phân tích, đánh O giá rủi ro xác ̣I H Hai là, phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác kiểm tra thuế Đ A - Bổ sung phần mềm liên thông phần mềm có: Đến thời điểm nay, Chi cục thuế TX Sầm Sơn có số ứng dụng hỗ trợ quản lý thuế như: BCTC (quản lý báo cáo tài chính), TTR (phần mềm quản lý tra, kiểm tra thuế), QLT, TINC, QTT, QHS, QLCV…) Tuy nhiên, mối liên thông liệu sở ứng dụng chưa tốt, dẫn đến nhiều thông tin phải nhập lại, không tận dụng nguồn liệu có Ví dụ: + Quyết định kiểm tra thuế sở NNT ban hành cập nhật vào QLCV, muốn theo dõi trình kiểm tra TTR cán kiểm tra phải nhập lại định 73 + Các liệu báo cáo tài doanh nghiệp quét mã vạch từ chương trình hỗ trợ kê khai HTKK muốn có liệu ứng dụng BCTC cán phải nhập lại thông tin Do vậy, cần thiết phải xây dựng phần mềm có chức liên thông, kết nối thông tin ứng dụng có để khai thác triệt để nguồn tài nguyên thông tin, tránh lặp lặp lại thao tác kỹ thuật gây thời gian tránh sai sót trình nhập liệu thủ công Ế Đặc biệt, cần bổ sung chức kết nối chương trình QLCV QLT U định kiểm tra Theo quy định Luật quản lý thuế, NNT có ́H quyền điều chỉnh hồ sơ khai thuế vào thời điểm trước CQT ban hành định kiểm tra thuế Vì vậy, việc liên thông thông tin thời điểm công bố TÊ định kiểm tra thuế sang chương trình QLT làm sở khoá không cho phép điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế NNT vô quan trọng H - Cần nhanh chóng xây dựng tổ chức hướng dẫn sử dụng phần mềm phân IN tích rủi ro để lựa chọn đối tượng kiểm tra K - Xây dựng ứng dụng nhận liệu bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào, bán kèm theo tờ khai thuế GTGT để CQT làm sở đánh giá, quản O ̣C lý NNT tốt thuận tiện việc đối chiếu xác minh hóa đơn ̣I H - Thường xuyên nâng cấp phần mềm tra cứu hoá đơn doanh nghiệp bỏ trốn để hỗ trợ cho công tác kiểm tra thuế, hoàn thiện phần mềm quản lý ấn Đ A - Hoàn thiện phần mềm hỗ trợ NNT qua mạng, xây dựng liệu thuế phục vụ cho việc hướng dẫn, giải đáp vướng mắc thuế - Nâng cấp sở liệu NNT, tiêu, đánh giá phân tích tình hình nộp thuế NNT Thường xuyên cập nhật thông tin NNT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin NNT Bổ sung trường liệu NNT hệ thống quản lý NNT như: thời hạn hoạt động, thông tin bên góp vốn, số người lao động hàng năm, mức độ ưu đãi, miễn giảm thuế, số lần kiểm tra thuế, thời kỳ kiểm tra thuế, số lần bị xử phạt vi phạm pháp luật thuế 74 3.2.5 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Với việc thực “Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011 – 2020” thủ tục hành thuế liên tục thay đổi, có thay đổi sách Chi cục thuế TX Sầm Sơn tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, nhiên với số lượng doanh nghiệp ngày tăng khiến việc vi phạm pháp luật thuế xảy phổ biến, vi phạm pháp luật thuế sai sót không cố ý gây ngày tăng Trong nguồn nhân lực cán kiểm tra Ế hạn chế việc hạn chế sai sót không cố ý thiếu hiểu biết thủ tục U hành thuế cần thiết quan trọng để công tác kiểm tra tập trung vào ́H đối tượng cố tình gian lận thuế Chính công tác tuyên truyền hỗ trợ TÊ người nộp thuế cần tăng cường nâng cao để nâng cao nhận thức giải tất vướng mắc NNT việc chấp hành thủ tục H hành thuế, tránh việc vi phạm thủ tục hành thuế không cố ý gây IN Do đó, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế, công tác tuyền K truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế cần tập trung thực với biện ̣C pháp cụ thể sau: O - Xây dựng kho liệu phục vụ công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Kho ̣I H liệu bao gồm tất Luật thuế, nghị định, thông tư văn bản, công văn hướng dẫn thực pháp luật thuế Thường xuyên cập nhật Đ A vướng mắc, khó khăn việc thực sách thuế mà NNT phản ánh - Rà soát, hoàn thiện quy trình, quy chế tuyên truyền hỗ trợ NNT chế tự khai tự nộp Xây dựng quy trình sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn công tác tuyên truyền hỗ trợ thuế - Hiện nay, công tác trả lời, giải đáp sách thuế trọng chưa thực đáp ứng đầy đủ nhu cầu NNT Số lượng NNT ngày tăng lên nhanh chóng, hệ thống văn sách thuế ngày nhiều hơn, đa dạng, phức tạp nên nhu cầu hướng dẫn, giải đáp sách thuế 75 ngày cao Do đó, cần bổ sung cán thực công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT Đồng thời cần ý thái độ cán tuyên truyền hỗ trợ tiếp đón NNT, tránh hiểu lầm phản ứng thiếu tích cực NNT - Tiếp tục triển khai phổ biến rộng rãi đến NNT việc thực nộp tờ khai thuế qua mạng Cần tuyên truyền lợi ích NNT tham gia nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng như: chủ động nộp hồ sơ khai thuế 24/24h, tiết kiệm thời gian, công sức so với việc đến tận CQT để nộp tờ khai, thông tin kê khai cập nhật Ế đầy đủ, xác, tránh lỗi số học nhập tờ khai thủ công, thông tin kê khai U bảo mật tuyệt đối ́H - Phối hợp với quan thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng TÊ công tác tuyên truyền, hỗ trợ Tổ chức buổi toạ đàm, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt nhu cầu phản ánh NNT vấn đề H liên quan Tổ chức chương trình phổ biến kiến thức thuế định kỳ đài phát IN truyền hình Giao lưu trực tuyến với NNT Phối hợp với tổ chức, cá nhân khác toàn xã hội nhằm thực tuyên truyền, hỗ trợ thuế Phối K hợp với ngành, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội… tuyên truyền, ̣C giáo dục pháp luật thuế O - Đưa nội dung tuyên truyền thuế vào nội dung sách giáo khoa, giáo trình ̣I H học sinh, sinh viên Đưa hệ thống sách thuế, văn pháp luật thuế, Đ A tình thuế mẫu biểu sổ sách kế toán, mẫu biểu hệ thống tờ khai, hồ sơ khai thuế vào chương trình học tập sinh viên, giúp sinh viên làm quen với công tác thuế từ ghế nhà trường, giúp sinh viên có kiến thức thực tế công việc trường Tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện cán thuế học sinh, sinh viên - Phát hành ấn phẩm tuyên truyền, hướng dẫn thực sách thuế nói chung vấn đề liên quan đến kiểm tra thuế nói riêng Xây dựng tài liệu hỗ trợ hướng dẫn kê khai, nộp thuế theo sắc thuế, theo ngành, nhóm đối tượng nộp thuế Thực cung cấp cho NNT phạm vi toàn quốc 76 - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền hỗ trợ Tổ chức xây dựng mẫu biểu, phương pháp điều tra, đánh giá chất lượng phục vụ CQT đối tượng ngành thuế Triển Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế khai điều tra, thu thập thông tin đánh giá hàng năm 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Công tác kiểm tra thuế khâu quan trọng mô hình quản lý thuế theo chức Công tác quản lý thuế nói chung công tác kiểm tra thuế nói riêng Chi cục thuế TX Sầm Sơn dần hoàn thiện đại hóa đáp ứng theo yêu cầu, mục tiêu ngành Công tác kiểm tra thuế Ế Chi cục thuế TX Sầm Sơn năm qua phát huy vai trò tích cực U đóng góp đáng kể vào công tác chống thất thu thuế, mà góp ́H phần nâng cao tuân thủ pháp luật người nộp thuế Tuy nhiên, kinh tế xã TÊ hội ngày phát triển, với việc thị xã Sầm Sơn nỗ lực phấn đấu trở thành thành phố loại 3, sở hạ tầng ngày mở rộng nâng cấp, địa giới hành H điều chỉnh mở rộng sáp nhập thêm xã Sầm Sơn, khu công IN nghiệp mở rộng, dẫn đến gia tăng số lượng doanh nghiệp đa dạng phức tạp ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, kéo theo hành vi K trốn thuế, gian lận thuế ngày tinh vi Thực tế đòi hỏi phải nâng ̣C cao hiệu công tác kiểm tra thuế nhằm bảo đảm công việc O thực nghĩa vụ NNT đảm bảo nguồn thu NSNN ̣I H Luận văn tập trung phân tích, hệ thống hóa giải nội dung chủ yếu sau: Đ A Thứ nhất, khái quát lý luận công tác kiểm tra thuế cần thiết phải hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn, đồng thời rõ kết đạt được, tồn tại, hạn chế công tác kiểm tra Chi cục thuế TX Sầm Sơn Thứ ba, từ thực trạng công tác kiểm tra thuế, luận văn đề xuất số giải pháp cụ thể, có tính khả thi nhằm hoàn thiện nâng cao hiệu công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn 78 KIẾN NGHỊ Kiến nghị với Cục thuế tỉnh Thanh Hóa - Xây dựng kinh phí cho kiểm tra trụ sở NNT - Cần tăng cường phối hợp Cục thuế Chi cục công tác kiểm tra thuế - Thường xuyên tổ chức hội nghị đánh giá, tổng kết công tác tra, kiểm tra thuế CQT địa bàn tỉnh Thanh Hóa Ế Kiến nghị với Bộ Tài Chính Tổng cục thuế U - Rà soát, hoàn thiện hệ thống sách pháp luật thuế cho phù hợp ́H thống - Tăng cường lực lượng cán kiểm tra thuế TÊ - Nâng cấp hệ thống phần mềm nối mạng toàn quốc lưu trữ tra cứu thông tin hồ sơ khai thuế NNT; triển khai đồng ứng dụng tin học cho H CQT cấp IN - Tăng cường đào tạo cán kiểm tra thuế K Kiến nghị với cấp ủy, quyền địa phương - Có sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh, tạo môi O ̣C trường kinh doanh ổn định, có sách thu hút đầu tư vào địa bàn, qua tạo ̣I H nguồn thu bền vững ổn định cho ngân sách địa phương - Chỉ đạo Ban, ngành phối hợp với Chi cục thuế TX Sầm Sơn Đ A công tác quản lý thuế nhằm tạo sức mạnh tổng hợp - Chỉ đạo Ban, ngành đẩy mạnh ứng dụng CNTT công tác quản lý; xây dựng ban hành quy chế khai thác CSDL chung địa phương nhằm phục vụ tốt cho việc cung cấp thông tin NNT Em xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Toàn tận tình giúp đỡ bảo em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em kính mong nhận góp ý thầy cô giáo, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2011), Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 20112020 kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2015, NXB Tài chính, Hà Nội Cục thuế Thanh Hoá (2008), Tài liệu bồi dưỡng cán công chức thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn (2011 – 2014), Báo cáo tổng kết công tác kiểm Ế tra thuế năm 2011, 2012, 2013, 2014 U Tài liệu bồi dưỡng kiến thức kế toán nâng cao cho cán làm công tác ́H tra, kiểm tra TÊ Tổng cục thuế (2008), Tài liệu đào tạo nghiệp vụ tra viên thuế, Hà Nội H Quốc hội Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật IN Quản lý thuế Tổng cục thuế, Quy trình kiểm tra thuế ban hành kèm Quyết định số K 528/QĐ-TCT ngày 29/05/2008 Tổng cục trưởng Tổng cục thuế ̣C Các viết, thảo luận, trao đổi Trang web điện tử Tổng cục thuế O (http://gdt.gov.vn), Tạp chí thuế (http://tapchithue.com.vn) trang điện tử ̣I H khác http://baothanhhoa.vn/ Đánh giá kết tình hình kinh tế - xã hội năm Đ A 2013, định hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 – UBND tỉnh Thanh Hóa 80 ... trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế thị xã Sầm Sơn năm gần đây, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm tra, thuế cục thuế, nâng cao hiệu hoạt động kiểm tra, tra người nộp thuế thời... thực tiễn thuế, kiểm tra thuế U - Phân tích lý luận chung kiểm tra thuế, cần thiết phải hoàn thiện công ́H tác kiểm tra thuế TÊ - Thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn đánh... 1: Kiểm tra thuế cần thiết hoàn thiện công tác kiểm tra thuế quản lý thuế Đ A Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế Chi cục thuế TX Sầm Sơn giai đoạn 2011-2014 Chương 3: Giải pháp hoàn thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã sầm sơn , Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã sầm sơn , Hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế thị xã sầm sơn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn