Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

36 210 1
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2017, 16:42

1. 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất. *Biện pháp: - Nhà nước nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. - Nhà nước phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thuỷ lợi: + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên + 1248, nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc + Nhà Lê Sơ cho đắp một số đoạn đê biển. - Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặt Nhà nước nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? => Đời sống nhân dân ấm no, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 2. 2. Phát triển thủ công nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: * Biểu hiện: - Các nghề thủ công cổ truyền (Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt) ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao - Việc khai thác tài nguyên ngày càng phát triển. - Các làng nghề thủ công ra đời (Bát Tràng-Hà Nội, Thổ Hà-Bắc Giang *Nguyên nhân: + Truyền thống nghề đã có từ xưa, nay được phát triển trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất. + Nhu cầu trong nước ngày càng tăng (nhất là khi Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ côngthế kỉ XI XV? b. b. Thủ công nghiệp nhà nước Thủ công nghiệp nhà nước - Nhà nước có những xưởng thủ công (Quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao (súng thần cơ, thuyền chiến có lầu). Thủ công nghiệp nhà nước phát triển như thế nào? đao (thời Trần) 3. 3. Mở rộng thương nghiệp Mở rộng thương nghiệp a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Hình thành các trung tâm buôn bán lớn: Thăng Long 36 phố phường, Phố Hiến b. Ngoại thương: - Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán. - Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút. * Nguyên nhân phát triển: - Nông nghiệp - thủ công phát triển - Đất nước độc lập ->Thống nhất tiền tệ, đo lường. Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thư ơng nghiệp đương thời? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của thư ơng nghiệp nước ta ở thế kỉ X - XV? Cảng lạch trường (thanh hoá) Vân đồn (quảng ninh) 4. 4. Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân - Hình thành hẳn XH PK (Quý tộc- địa chủ <-> nông dân (nông dân công nông dân tá điền) - Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc -> Bùng nổ khởi nghĩa nông dân. => Nhà Trần suy vong - Tể tướng Hồ Quý Ly tiến hành cải cách lớn để cứu vãn tình thế. -> Nhà Hồ thành lập. Xã hội Đại Việt ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân xét về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng Bi 18: CễNG CUC XY DNG V PHT TRIN KINH T TRONG CC TH K X-XV M rng, phỏt trin nụng nghip * Nguyờn nhõn: - Khai phỏ t hoang - Lp cỏc lng mi - T chc cỏc l hi v nụng nghip - Thu li c quan tõm - t lut phỏp v kinh t M rng, phỏt trin nụng nghip * í ngha: - n nh i sng nhõn dõn - Phỏt trin t nc - Cng c chớnh quyn thng tr Phỏt trin th cụng nghip a,Th cụng nghip nhõn dõn - Cỏc ngh th cụng c truyn nh: ỳc ng, rốn st, lm gm, dt ngy cng phỏt trin, cht lng sn phm ngy cng c nõng cao - Cỏc lng ngh th cụng i: Bỏt Trng (H Ni),Th H (Bc Giang), Chu u (Hi Dng) * Nguyờn nhõn phỏt trin: - Truyn thng ngh nghip cú - t nc c lp - Nhu cu nc tng * í ngha - n nh ngh nghip - Nõng cao trỡnh k thut b, Th cụng nghip nh nc - Nh nc thnh lp cỏc quan xng, trung th gii nc sn xut: Tin, v khớ, m ỏo cho vua quan quý tc hoc gúp phn xõy dng cung in, dinh th - Sn xut c mt s sn phm k thut cao: i bỏc, thuyn chin cú lu * Nhn xột: - Cỏc ngnh ngh th cụng phong phỳ, cht lng sn phm tt - Mc ớch: Phc v nhu cu nc l chớnh M rng thng nghip a, Ni thng -Cỏc ch lng, ch huyn, ch chựa mc lờn khp ni l ni nhõn dõn trao i sn phm nụng nghip v th cụng nghip - Kinh ụ Thng Long tr thnh ụ th ln ( 36 ph phng) b, Ngoi thng - Thi Lý - Trn, ngoi thng khỏ phỏt trin, nh nc cho xõy dng nhiu bn cng buụn bỏn vi nc ngoi -Vựng biờn gii Vit Trung cng hỡnh thnh cỏc im buụn bỏn - Thi Lờ ngoi thng b thu hp * Nguyờn nhõn dn n s phỏt trin: + Nụng nghip, th cụng nghip phỏt trin thỳc y thng nghip phỏt trin + Do thng nht tin t, o lng * Nhn xột: Thng nghip m rng, ch yu phỏt trin ni thng, cũn ngoi thng mi ch buụn bỏn vi Trung Quc v cỏc nc ụng Nam GM S THI TRN Gch i Vit quc quõn thnh chuyờn Tng pht Adi chựa Pht Tớch- Bc Ninh Np hp men xanh lc thi Lý Chuụng quy in Bỏt gm Mảnh đài sen men vàng Chu hoa nõu GM BT TRNG Con ng gm s ven sụng Hng tr thnh mt nhng cụgn trỡnh ngh thut c sc, k nim 1000 nm Thng Long - H Ni ng Thỏi Bỡnh Hng Bo ng Thiờn Phỳc Trn Bo Mt s loi tin thi Lý, Tiết 24: Bài 18 Công xây dựng phát triển kinh tế kỉ X- XV Mở rộng, phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a Thủ công nghiệp nhân dân b Thủ công nghiệp nhà nớc: - Nhà nớc thành lập quan xởng - Đầu kỉ XV, quan xởng chế đcụng ợc Sỳngtạo thn súng thần ( Đại bác), đóng thuyền chiến có lầu LỊCH SỬ 10 - BÀI 18 CÔNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV Bài cũ: vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Lê nêu nhận xét 1. MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP: Nhà nước nhân dân đã làm gì để phát triển kinh tế nông nghiệp? Sự phát triển nông nghiệp có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội? Quan sát các hình ảnh dưới đây hãy cho biết: [...]... men lục ( thế kỉ XIV -XV) Hình Rồng 2 PHÁT TRIỂN THỦ CÔNG NGHIỆP: -Các nghề thủ công cổ truyền ngày càng phát triển -Chất lượng sản phẩm ngày càng cao: chuông đồng, tượng Phật, đồ gốm tráng men, chạm khắc đá, kim hoàn, làm giấy Khai mỏ được đẩy mạnh -Xuất hiện các làng thủ công nghiệp xuất hiện các quan x ởng Ý nghĩa: Chứng tỏ tính chuyên môn hoá năng lực phát triển phong phú của thủ công nghiệp... Nội thương: - Chợ làng, chợ huyện, chợ chùa - Chợ phiên - Thăng Long là một đô thị lớn với 36 phố phường b Ngoại thương: - Buôn bán bằng đường biển với Trung Quốc các nước phương Nam - X y dựng cảng Vân đồn, Lạch trường, Thị Nại - Biên giới Việt Trung hình thành một số điểm trao đổi hàng hoá 3.Mở rộng thương nghiệp: Chợ làng x ât hiện nói lên điều gì? 3.Mở rộng thương nghiệp: Em hiểu thế nào là chợ... 3.Mở rộng thương nghiệp: Thăng Long với 36 phố phường Thăng long Vân đồn – Quảng Ninh Lạch trường - Thanh Hoá Thị Nại – Bình định 4.Tình hình phân hoá x hội: - Quý tộc, quan lại, địa chủ sở hữu lớn ruộng đất - Nông dân bị bần cùng hoá - = Khởi nghĩa nông dân nổ ra Dặn dò: soạn bài 19 câu hỏi cuối bài BÀI 18: CƠNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV • Với niềm tự hào chân ý chí vươn lên, từ kỉ X đến kỉ XV nhân dân ta nhiệt tình lao động xây dựng phát triển số kinh tế tự chủ toàn diện • Để hiểu công xây dựng phát triển kinh tế nhân dân Đại Việt từ kỉ X – XV tìm hiểu 18 NỘI DUNG Mở rộng phát triển nông nghiệp Phát triển thủ công nghiệp Mở rộng thương nghiệp Tình hình phân hóa xã hội đấu tranh nông dân mở rộng, phát triển nơng nghiệp: a Bối cảnh lịch sử: - Thế kỷ X - XV thời kỳ triều đại Ngơ, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ - Đây giai đoạn đầu kỷ phong kiến độc lập, đồng thời thời kỳ đất nước thống -Bối cảnh thuận lợi tạo điều kiện để phát triển kinh tế 1 mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: Nhà nước nhân dân Đại Việt làm để phát triển nơng nghiệp? Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp Khuyến khích sản xuất Cơng tác thuỷ lợi Biện pháp Nơng nghiệp phát triển Chính sách qn điền Bảo vệ sức kéo Phát triển giống trồng mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Diện tích đất ngày mở rộng nhờ: • Nhân dân tích cực khai hoang vùng châu thổ sơng lớn ven biển • Các vua Trần khuyến khích vương hầu q tộc khai hoang lập điền trang • Vua Lê cấp ruộng đất cho q tộc, quan lại đặt phép qn điền Lễ tịch điền Chủ tịch nước thực nghi lễ tịch điền Sự phát triển nơng nghiệp đương thời có ý nghĩa xã hội? Trả lời : Nơng nghiệp phát triển làm cho chế độ phong kiên củng cố phát triển  Đời sống nhân dân cải thiện mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Thủy lợi nhà nước quan tâm mở mang: • • Nhà Lý cho xây đắp đê 1248 Nhà Trần cho đắp đê quai vạc dọc sơng lớn từ đầu nguồn đến cửa biển Đặt quan: Hà đê sứ trơng nom đê điều: mở rộng, phát triển nơng nghiệp: b Sự phát triển nơng nghiệp: * Các nhà nước Lý - Trần - Lê quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống nơng nghiệp • • Nhà nước nhân dân góp sức phát triển nơng nghiệp Chính sách nhà nước thúc đẩy nơng nghiệp phát triển , đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, độc lập củng cố Năm 1248, nhà Trần tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sơng lớn, gọi “đê quai vạc” Cảnh đắp đê thời Trần CHÀO MỪNG Q THẦY CƠ VỀ DỰ GIỜ TRƯỜNG THPT NGUYỄN CƠNG PHƯƠNG MƠN: LỊCH SỬ-10 GV: NGUYỄN THỊ MẪN KIỂM TRA BÀI CŨ Em trình bày tổ chức máy quyền trung ương Thời Lê Sơ? Nhận xét? BÀI 18 CƠNG CUỘC XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỈ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương nghiệp Nhà nước phong kiến nhân dân Đại Việt làm để phát triển kinh tế nơng nghiệp ? Mở rộng,phát triển nơng nghiệp Mở rộng diện tích đất nơng nghiệp Làm lễ cày tịch điền Biện pháp Cơng tác thuỷ lợi Chính sách qn điền Nơng nghiệp phát triển Bảo vệ sức kéo Phát triển giống trồng Hằng năm vua làm lễ cày tịch điền Chủ tịch nước thực nghi lễ tịch điền ĐÀO KÊNH Cảnh đắp đê thời Trần 36 Các chợ làng, chợ liên làng, chợ chùa nhiều nơi Chợ làng xưa THĂNG LONG HÀ NỘI 36 PHỐ 38 Em trình bày phát triển ngoại thương nước ta từ kỉ X đến XV? Bài 18: Cơng xây dựng phát triển kinh tế kỷ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương nghiệp b Ngoại thương 40 Bài 18: Cơng xây dựng phát triển kinh tế kỷ X-XV Mở rộng, phát triển nơng nghiệp Phát triển thủ cơng nghiệp Mở rộng thương nghiệp a Nội thương b Ngoại thương - Thời Lý, Trần ngoại thương phát triển, nhà nước cho xây dựng cảng biển - Vùng biên giới Việt-Trung hình thành điểm bn bán - Thời Lê ngoại thương bị thu hẹp 41 Thương cảng Vân Đồn- Quảng Ninh 42 NHIỀU HẢI CẢNG QUAN TRỌNG THÀNH LẬP (CẢNG CÀN HẢI – NGHỆ AN) 43 Cảng Lạch Trường – Thanh Hố Em đánh thương nghiệp nước ta kỷ X - XV? 45 Nhận xét: - Ngun nhân phát triển: • Nơng nghiệp,thủ cơng nghiệp phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển • Thống tiền tệ, đo lường - Thương nghiệp mở rộng song chủ yếu phát triển nội thương ,còn ngoại thương phát triển hạn chế 46 CỦNG CỐ Niên đại vương triều tổ chức đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc sơng lớn : A Năm 981, nhà Tiền Lê B Năm 1248, nhà Trần C Năm 1142, nhà Lý D Năm 1401, nhà Hồ Tác dụng Vương triều Trần quan tâm tổ chức đắp đê : A Nhiều làng xã thành lập B Làng xóm bảo vệ, mùa màng ổn định, tạo điều kiện để khai hoang, mở rộng ruộng đồng, phát triển kinh tế C.Diện tích ruộng đất sản xuất nơng nghiệp mở rộng D Củng cố quốc phòng CÂU HỎI CỦNG CỐ KIẾN THỨC ĐÃ HỌC Những ngun nhân tạo nên phát triển nơng nghiệp kỉ X – XV ? Hãy nêu biểu nói lên phát triển thủ cơng nghiệp thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê ? 1. 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp Mở rộng, phát triển nông nghiệp * Bối cảnh lịch sử: Đây là giai đoạn đầu của thời kì phong kiến độc lập, cũng là lúc Đại Việt trở thành một quốc gia thống nhất. *Biện pháp: - Nhà nước nhân dân hợp lực đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác. - Nhà nước phát động nhân dân thực hiện tốt công tác thuỷ lợi: + Nhà Lý đã cho xây đắp những con đê đầu tiên + 1248, nhà Trần cho đắp hệ thống đê quai vạc + Nhà Lê Sơ cho đắp một số đoạn đê biển. - Các triều đại đều quan tâm bảo vệ sức kéo, phát triển giống cây trồng -> Nông nghiệp phát triển mọi mặt Nhà nước nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp? => Đời sống nhân dân ấm no, trật tự xã hội ổn định, độc lập được củng cố. Sự phát triển của nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội? 2. 2. Phát triển thủ công nghiệp Phát triển thủ công nghiệp a. Thủ công nghiệp trong nhân dân: * Biểu hiện: - Các nghề thủ công cổ truyền (Đúc đồng, rèn sắt, gốm, dệt) ngày càng phát triển, chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao - Việc khai thác tài nguyên ngày càng phát triển. - Các làng nghề thủ công ra đời (Bát Tràng-Hà Nội, Thổ Hà-Bắc Giang *Nguyên nhân: + Truyền thống nghề đã có từ xưa, nay được phát triển trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất. + Nhu cầu trong nước ngày càng tăng (nhất là khi Phật giáo phát triển) Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thủ công nghiệp trong nhân dân đương thời? Theo em, nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của các nghề thủ côngthế kỉ XI XV? b. b. Thủ công nghiệp nhà nước Thủ công nghiệp nhà nước - Nhà nước có những xưởng thủ công (Quan xưởng) chuyên sản xuất tiền, vũ khí, áo mũ cho vua quan - Đầu thế kỉ XV, sản xuất được một số sản phẩm kĩ thuật cao (súng thần cơ, thuyền chiến có lầu). Thủ công nghiệp nhà nước phát triển như thế nào? đao (thời Trần) 3. 3. Mở rộng thương nghiệp Mở rộng thương nghiệp a. Nội thương: - Các chợ làng, chợ huyện, chợ chùa mọc lên khắp nơi - Hình thành các trung tâm buôn bán lớn: Thăng Long 36 phố phường, Phố Hiến b. Ngoại thương: - Thời Lý-Trần: Khá phát triển Nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng, chợ biên giới cho thương nhân nước ngoài vào buôn bán. - Thời Lê Sơ, ngoại thương giảm sút. * Nguyên nhân phát triển: - Nông nghiệp - thủ công phát triển - Đất nước độc lập ->Thống nhất tiền tệ, đo lường. Em hãy tìm những biểu hiện phát triển của thư ơng nghiệp đương thời? Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển của thư ơng nghiệp nước ta ở thế kỉ X - XV? Cảng lạch trường (thanh hoá) Vân đồn (quảng ninh) 4. 4. Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân Tình hình phân hoá xã hội cuộc đấu tranh của nông dân - Hình thành hẳn XH PK (Quý tộc- địa chủ <-> nông dân (nông dân công nông dân tá điền) - Mâu thuẫn xã hội trở nên sâu sắc -> Bùng nổ khởi nghĩa nông dân. => Nhà Trần suy vong - Tể tướng Hồ Quý Ly tiến hành cải cách lớn để cứu vãn tình thế. -> Nhà Hồ thành lập. Xã hội Đại Việt ở thế kỉ XIV phân hoá ra sao? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Em hãy nhân xét về sự phát triển nông nghiệp nước ta ở các thế kỉ X XV? Em đánh giá như thế nào về sự phát triển của thủ công nghiệp nước ta đư ơng ... dân - Phát triển đất nước - Củng cố quyền thống trị 2 Phát triển thủ công nghiệp a,Thủ công nghiệp nhân dân - Các nghề thủ công cổ truyền như: Đúc đồng, rèn sắt, làm gốm, dệt ngày phát triển, ... nhân dẫn đến phát triển: + Nông nghiệp, thủ công nghiệp phát triển thúc đẩy thương nghiệp phát triển + Do thống tiền tệ, đo lường •* Nhận xét: Thương nghiệp mở rộng, chủ yếu phát triển nội thương,... phẩm nông nghiệp thủ công nghiệp - Kinh đô Thăng Long trở thành đô thị lớn ( 36 phố phường) b, Ngoại thương - Thời Lý - Trần, ngoại thương phát triển, nhà nước cho xây dựng nhiều bến cảng để
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV, Bài 18. Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỷ X-XV

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn