TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 MỚI NHẤT NĂM HỌC 20172018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

46 10,493 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 16:26

LỜI GIỚI THIỆU Môn thực hành kỹ năng sống giúp học sinh nhận biết và có thái độ tích cực đối với những tình huống căng thẳng, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Đồng thời, sinh viên cũng có cách để ứng phó tích cực trong nhiều tình huống khác nhau, biết cách giải tỏa cảm xúc và làm chủ bản thân, luôn trau dồi kỹ năng suy nghĩ tích cực, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự nhận thức cảm xúc của bản thân. Chính vì tầm quan trọng to lớn ấy của kỹ năng sống, chúng ta cần tìm ra những biện pháp để rèn luyện kỹ năng sống cho bản than và cho học sinh thế hệ tương lai… Để rèn luyện kỹ năng sống, trước tiên ta phải hiểu về tính chất của chúng. Kỹ năng sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội. Hay nói một cách đơn giản hơn, kỹ năng sống mang hai đặc trưng: đặc trưng nghề nghiệp và đặc trưng vùng miền. Về đặc trưng nghề nghiệp, mỗi nghề nghiệp lại cần có một kỹ năng sống khác nhau. Ví dụ: Nếu bạn là sinh viên sư phạm, nghĩa là rất có thể bạn sẽ trở thành một cô giáo. Vì thế kỹ năng của bạn là: kỹ năng ăn nói, kỹ năng đứng lớp, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng truyền cảm hứng,… Nếu bạn là nhà báo trong tương lai. Kỹ năng của bạn là: kỹ năng bảo vệ sức khỏe, kỹ năng khai thác tư liệu, kỹ năng phát hiện đề tài,… Về đặc trưng vùng miền, ở mỗi vùng miền lại cần có một kỹ năng sống khác nhau để tồn tại và phát triển. Ví dụ, người sống ở vùng núi cao cần có kỹ năng làm ruộng bậc thang, kỹ năng dẫn nước từ suối về nhà,… người sống ở vùng biển cần kỹ năng đi biển đánh cá, kỹ năng đối phó với mưa bão,… Thực hành kĩ năng sống là biện pháp quyết định thành công của quá trình học tập kĩ năng sống. Trong đó, vận dụng linh hoạt và biến kỹ năng sống trên lý thuyết thành kĩ năng, khả năng ứng xử linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra trong cuộc sống là mục tiêu. Học phải đi đôi với hành, lĩnh vực nào cũng vậy và học kỹ năng sống cũng không là ngoại lệ. Ví dụ: một trong những kỹ năng sống cần kíp hiện nay là kỹ năng giao tiếp, nếu bạn chỉ chăm chăm học thuộc lý thuyết rằng: giao tiếp là phải kết hợp giữa nói và ánh mắt, giữa nói và ngôn ngữ cơ thể, là thế này là thế khác,… Nhưng nếu bạn không thường xuyên tiếp xúc với mọi người, không giao tiếp với những kỹ năng đã được học thì tất cả sẽ chỉ là lý thuyết và thiếu thực tế. “Mỗi chúng ta sinh ra là một viên kim cương lấp lánh với vẻ đẹp khác nhau, điều quan trọng là bạn nhận diện được điểm mạnh của mình, khai thác đúng và phát huy chúng chắc chắn tạo nên sức mạnh tuyệt vời”. Việc dạy thực hành kĩ năng sống cho học sinh là cần thiết, cấp bách vì các em học sinh tiểu học như tờ giấy trắng, con non nớt rất dễ sa ngã… Người giáo viên đóng vai trò quan trọng trong dạy thực hành kĩ năng sống cho học sinh. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn đọc cùng tham khảo, trải nghiệm tài liệu: TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 MỚI NHẤT NĂM HỌC 20172018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC. Chân trọng cảm ơn TƯ LIỆU GIÁO DỤC HỌC  - TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 2017-2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2017 LỜI GIỚI THIỆU Môn thực hành kỹ sống giúp học sinh nhận biết có thái độ tích cực tình căng thẳng, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, thử thách sống Đồng thời, sinh viên có cách để ứng phó tích cực nhiều tình khác nhau, biết cách giải tỏa cảm xúc làm chủ thân, trau dồi kỹ suy nghĩ tích cực, kỹ giao tiếp, kỹ tự nhận thức cảm xúc thân Chính tầm quan trọng to lớn kỹ sống, cần tìm biện pháp để rèn luyện kỹ sống cho than cho học sinh- hệ tương lai… Để rèn luyện kỹ sống, trước tiên ta phải hiểu tính chất chúng Kỹ sống vừa mang tính cá nhân vừa mang tính xã hội Hay nói cách đơn giản hơn, kỹ sống mang hai đặc trưng: đặc trưng nghề nghiệp đặc trưng vùng miền Về đặc trưng nghề nghiệp, nghề nghiệp lại cần có kỹ sống khác Ví dụ: Nếu bạn sinh viên sư phạm, nghĩa bạn trở thành cô giáo Vì kỹ bạn là: kỹ ăn nói, kỹ đứng lớp, kỹ thuyết phục, kỹ truyền cảm hứng,… Nếu bạn nhà báo tương lai Kỹ bạn là: kỹ bảo vệ sức khỏe, kỹ khai thác tư liệu, kỹ phát đề tài,… Về đặc trưng vùng miền, vùng miền lại cần có kỹ sống khác để tồn phát triển Ví dụ, người sống vùng núi cao cần có kỹ làm ruộng bậc thang, kỹ dẫn nước từ suối nhà,… người sống vùng biển cần kỹ biển đánh cá, kỹ đối phó với mưa bão,… Thực hành sống biện pháp định thành công trình học tập sống Trong đó, vận dụng linh hoạt biến kỹ sống lý thuyết thành năng, khả ứng xử linh hoạt, hiệu tình xảy sống mục tiêu Học phải đôi với hành, lĩnh vực học kỹ sống không ngoại lệ Ví dụ: kỹ sống cần kíp kỹ giao tiếp, bạn chăm chăm học thuộc lý thuyết rằng: giao tiếp phải kết hợp nói ánh mắt, nói ngôn ngữ thể, thế khác,… Nhưng bạn không thường xuyên tiếp xúc với người, không giao tiếp với kỹ học tất lý thuyết thiếu thực tế “Mỗi sinh viên kim cương lấp lánh với vẻ đẹp khác nhau, điều quan trọng bạn nhận diện điểm mạnh mình, khai thác phát huy chúng chắn tạo nên sức mạnh tuyệt vời” Việc dạy thực hành sống cho học sinh cần thiết, cấp bách em học sinh tiểu học tờ giấy trắng, non nớt dễ sa ngã… Người giáo viên đóng vai trò quan trọng dạy thực hành sống cho học sinh Trân trọng giới thiệu quý vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 2017-2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chân trọng cảm ơn! TÀI LIỆU GỒM CÁC NỘI DUNG: BÀI 1: HỌC CÁCH TIẾT KIỆM (4) BÀI 2: THỰC HIỆN NỘI QUY LỚP HỌC (8) BÀI 3: LẮNG NGHE VÀ CHIA SẺ (12) BÀI 4: NĂNG LÀM VIỆC NHÓM (17) BÀI 5: GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG TRONG HỌC TẬP BÀI 6: TÌM KIẾM, XỬ LÍ THÔNG TIN TRONG HỌC TẬP (24) BÀI 7: GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG XANH, SẠCH ĐẸP (28) BÀI 8: EM LÀ ĐỘI VIÊN XUẤT SẮC (32) BÀI 9: BÀI HỌC VỀ LÒNG TỰ TRỌNG (36) BÀI 10: BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẢN THÂN (40) BÀI 11: NHẬN THỨC BẢN THÂN (44) BÀI 12: SỨC MẠNH CUẢ SỰ ĐOÀN KẾT (48) BÀI 13: LÒNG TỰ HÀO (52) BÀI 14: TẠO MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN (56) TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 2017-2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THỰC HÀNH NĂNG SỐNG LỚP NĂM HỌC 20172018 CHỦ ĐỀ: TỰ PHỤC VỤ, TỰ QUẢN BÀI 1: HỌC CÁCH TIẾT KIỆM I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Biết trân trọng giá trị tiền bạc, thời gian - Biết thực hành tiết kiệm hành động nhỏ, phù hợp với khả nawgn thân - Vận dung kiến thức học vào sống II Phương tiện dạy học: - Tiền, kẹo đồ dùng học tập, tranh ảnh - Tài liệu thực hành sống ( T -7) III Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: - Vì cần phải tiết kiệm ?- HS trả lời - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 1- Học cách tiết kiệm Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: - Hiểu biết trân trọng giá trị đồng tiền, thời gian, biết cách sử dụng tiết kiệm - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1: Biết cách tiết kiệm A, Phân biệt hoang phí kẹt sỉ - HS, lớp đọc thầm -Yêu cầ HS đọc truyện: Minh Hoa - HS nêu theo ý BT Em học tập Minh hay Hoa? - HS thảo luân theo nhóm đôi làm tập BT 2: Đâu nhu cầu thiết yếu sống? Đâu mong muốn ( được) - Gọi HS trả lời - Đại diện 1-2 nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung - GV nhận xét - HS nêu - GV hỏi: Em hiểu nhu cầu thiết yếu, mong muốn? - HS đọc phần học B, Mua hàng sao? BT 3: Lập kế hoạch để mua đồ em cần - Cho HS quan sát tranh SGK yêu cầu HS tự làm tập, BT 4: Y/c HS liệt kê đồ muốn - HS tự làm việc cá nhân - HS nêu đồ vật muốn mua mua nhất, chuẩn bị đồ vật bỏ tiền tiết kiệm để mua đồ C Thực hành: HS nối BT 1,2/ - 1-2 HS đọc hoàn BT3: HS nêu việc em làm để thực thành hành tiết kiệm - HS nêu việc em - GV chốt việc cần làm để thực làm làm để hành tiết t\kiệm tiền cảu thời gian thực hành tiết kiệm Hoạt động 2: Em tự đánh giá - HS đọc bảng tự đánh giá hoàn thiện bảng đánh giá - Qua bảng đánh giá em thấy người biết tiết kiệm thời gian tiền bạc chưa? Củng cố, dặn dò: - HS tự nêu cách làm - Phân biệt tiết kiệm kẹt sỉ? - Nêu nhu cầu cần thiết điều - HS nêu mong muốn ? - Dặn: Phụ huynh nhận xét cuối học BÀI THỰ HIỆN NỘI QUY LỚP HỌC I Mục tiêu: - Hiểu ích lợi việc thực nội quy lớp học - Tạo dựng thói quen chấp hành tốt nội quy lớp học - Vận dụng điều học vào sống hàng ngày II Đồ dùng: - Tài liệu KNS: (T8-11) III Các hoạt động dạy học Khám phá: - Phân biết tiết kiệm với kẹt sỉ ? Vì cần tiết kiệm ?- HS trả lời - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 2-Thực nội quy lớp học Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: - Hiểu tạo dựng thói quen - HS xác định rõ mục tiêu thực chấp hành tốt nội quy lớp học Hoạt động 1: Biết giữ kỉ luật chung - HS, lớp đọc thầm -Yêu cầu HS đọc truyện: Bạn lớp phó kỉ luật - HS thảo luân theo nhóm đôi làm tập BT - Vì cô giáo lại cử Huy làm lớp phó phụ trách kỉ luật ? - Đại diện 1-2 nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung - Nêu ý nghĩa việc chấp hành nội quy lớp học? - Gọi HS trả lời - HS nêu - HS đọc phần học - GV nhận xét BT2: Đánh dấu X vào ý em chọn - Những việc làm thực nội quy lớp học ? BT 3: Thảo luận nhóm lợi ích việc thực nội quy lớp học ? BT 4: Viết quy tắc mà em tự - HS tự làm việc cá nhân -2 HS đọc hoàn thành BÀI 10 BIẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẢN THÂN I Mục tiêu: - Hiểu tầm quan trọng việc tự chịu trách nhiệm hành động - Rèn luyện thói quen tự chịu trách nhiệm thân - Có ý thức tự chịu trách nhiệm thân II Đồ dùng - Tài liệu KNS ( 40 – 43) A Bài cũ: - Nêu biểu người có lòng tự trọng ? - HS nêu - Nhận xét bạn - Vì cần có lòng tự trọng ? - GV nhận xét, đánh giá B Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Đọc truyện: Bạn Hiếu - HS lắng nghe, suy nghĩ dũng cảm thảo luận - GV yêu cầu HS thảo luận – BT1 - HS làm BT SGK - Vì Hiếu không bị thầy Hiệu trưởng mắn mà khen ? - Đại diện nhóm trình bày - Em rút học từ hành đọng Hiếu? - HS chọn ý đánh dấu x ô trống trước tranh vẽ việc BT2: Đánh dấu x vào ô trống ý em làm thể việc tự chịu chọn ? trách nhiệm - Gọi HS đọc làm - Gọi HS đọc trước lớp GV lớp nhận xét - HS đọc nối tiếp học/42, 43 HĐ 2: Bài học - HS đọc nêu nội dung học, việc làm thể tự chịu trách nhiệm với thân (T 42) điều cần tránh (T43) HĐ3: Đánh giá - HS tự đánh giá - GV nhận xét, đánh giá - HS tự đánh giá - HS nêu lại nội dung học - Vận dụng kiến thức học làm việc thể tự chịu trách nhiệm với thân Chuẩn 11: Nhận thức thân CHỦ ĐỀ: TRUNG THỰC, KỈ LUẬT, ĐOÀN KẾT BÀI 11 NHẬN THỨC BẢN THÂN I Mục tiêu: - Hiểu lợi ích nhận thức thân - Nhận thức thân - Vận dụng kiến thức học vào sống II Đồ dùng : - Tranh SGK Tài liệu KNS: ( T44 - 47) III Các hoạt động dạy học: A Bài cũ: - Nêu biểu người biết chịu trách nhiệm thân ? - HS nêu - Nhận xét bạn - Vì cần biết tự chịu trách nhiệm thân ? - GV nhận xét, đánh giá B Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Đọc truyện: Sự hối tiếc muộn màng - GV yêu cầu HS thảo luận – BT1 - HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận - HS làm BT SGK - Vì Hiếu không đăng vào đội - Đại diện nhóm trình bày tuyển thi học sinh giỏi trường ? - Có cách để nhận thức - HS chọn ý đánh dấu x thân ? ô trống trước ý BT2: Đánh dấu x vào ô trống ý em lợi ích nhận thức thân chọn ? - Gọi HS đọc làm - HS làm việc cá nhân - Gọi HS đọc trước lớp GV lớp nhận xét - TB trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung thêm BT3: Viết điểm tốt chưa tốt em? BT4: Viết đức tính tốt em ? HĐ 2: Bài học - HS đọc nối tiếp học/46, 47 - HS đọc nêu nội dung học (T46, 47) - HS tự đánh giá HĐ3: Đánh giá - HS tự đánh giá - HS nêu lại nội dung học - GV nhận xét, đánh giá - Vận dụng kiến thức học làm việc nên làm để nhận thức thân, biết ích lợi việc nhận thức thân Chuẩn 12: Sức mạnh đoàn kết BÀI 12 SỨC MẠNH CỦA SỰ ĐOÀN KẾT I Mục tiêu: - Biết lợi ích đoàn kết - Thực hành cách nâng cao tinh thần đoàn kết - Vận dụng kiến thức học vào sống II Đồ dùng : - Tranh SGK Tài liệu KNS: ( T48 - 51) III Các hoạt động dạy học: A Bài cũ: - Nêu việc làm thể người - HS nêu nhận thức thân ? - Nhận xét bạn - Nhận thức thân giúp ích cho ? - GV nhận xét, đánh giá B Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Đọc truyện: Bài học từ loài ngỗng - GV yêu cầu HS thảo luận – BT1 - HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận - HS làm BT SGK - Vì đàn ngỗng lại bay theo hình - Đại diện nhóm trình bày chữ V ? - Nêu ích lợi lớp em đoàn kết ? - HS chọn ý đánh dấu x - GV nhận xét, mở rộng phạm vi ô trống trước ý đoàn kết xóm làng, xã hội, loài lợi ích đoàn kết người giới - HS làm việc cá nhân BT2: Đánh dấu x vào ô trống ý em - TB trước lớp, bạn nhận chọn đâu lợi ích đoàn kết ? - Gọi HS đọc làm xét, bổ sung thêm - Gọi HS đọc trước lớp GV lớp nhận xét BT3: Đọc thơ nhà nói cho bố mẹ nghe điều em học từ - HS đọc nối tiếp bài thơ ? học/50,51 HĐ 2: Bài học - HS đọc nêu nội dung học (T50, 51) HĐ3: Đánh giá - HS tự đánh giá - HS tự đánh giá - HS nêu lại nội dung học - GV nhận xét, đánh giá - Vận dụng kiến thức học làm việc nên làm để phát huy tinh thần đoàn kết điều không nên làm để gây đoàn kết Chuẩn 13: Lòng tự hào BÀI 13 LÒNG TỰ HÀO I Mục tiêu: - Trình bày khái niệm ý nghĩa lòng tự hào - Biết thể lòng tự hào người thân, gia đình , quê hương,… - Vận dụng kiến thức học vào sống II Đồ dùng : - Tranh SGK Tài liệu KNS: ( T52 - 55) III Các hoạt động dạy học: A Bài cũ: - Nêu việc làm đẻ phát huy - HS nêu tinh thần đoàn kết lớp, trường,… ? - Nhận xét bạn - Đoàn kết giúp có ích lợi cho sống ? - GV nhận xét, đánh giá B Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Đọc truyện: Áo dài truyền thống - GV yêu cầu HS thảo luận - BT1 - Điều làm Hiếu cảm thấy tự hào ? - Theo em lòng tự hào ? - GV nhận xét, mở rộng kiến thức BT2: Thảo luận nhóm viết điều mà em tự hào trường lớp, gia đình,…? - Gọi HS đọc làm - HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận - HS làm BT SGK - Đại diện nhóm trình bày - HS thảo luận viết - TB trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung thêm - Làm việc lớp - Gọi HS đọc trước lớp GV lớp nhận xét - Làm việc cá nhân, trưng bày giới thiệu cho BT3: Lên kế hoạch tổ chức thăm bảo bạn nghe trường lớp, quê hương tàng hay di tích văn hoá lịch sử ? - HS đọc nối tiếp BT4 Vẽ trường, quê hương em? học/54,55 HĐ 2: Bài học - HS đọc nêu nội dung học (T54, 55) - HS tự đánh giá HĐ3: Đánh giá - HS nêu lại nội dung học - HS tự đánh giá - GV nhận xét, đánh giá Yêu cầu bố mẹ đánh giá Phát huy lòng tự hào thân Chuẩn 14: Tạo môi trường thân thiện BÀI 14 TẠO MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN I Mục tiêu: - Hiểu ích lợi việc tạo lập môi trường thân thiện - Rèn luyện thói quen tạo lập môi trường thân thiện - Vận dụng kiến thức học vào sống II Đồ dùng : - Tranh SGK Tài liệu KNS: ( T56 - 59) III Các hoạt động dạy học: A Bài cũ: - Thế lòng tự hào ? - HS nêu - Em làm để thewer lòng tự hào trường lớp, gia đình, quê hương ? - Nhận xét bạn - GV nhận xét, đánh giá B Bài mới: Giới thiệu HĐ 1: Đọc truyện: Câu chuyện lớp học - GV yêu cầu HS thảo luận - BT1 - Em học từ câu chuyện ? - HS lắng nghe, suy nghĩ thảo luận - HS làm BT SGK - Đại diện nhóm trình bày - Nêu lợi ích việc tạo lập môi trường thân thiện ? - HS làm việc cá nhân - GV nhận xét, mở rộng kiến thức - TB trước lớp, bạn nhận xét, bổ sung thêm BT2: Đánh dấu x vào ô trống trước ý em chọn: Những cách hiểu tạo lập môi trường thân thiện - Gọi HS đọc làm - Gọi HS đọc trước lớp GV lớp nhận xét - Làm việc cá nhân,chia sẻ với bạn nhóm BT3: Viết việc làm thể thân thiện em lớp, chia sẻ với bạn để thực ? BT4 Kể lại việc em tạo lập môi trường thân thiện gia đình Hãy nhờ bố mẹ nhận xét ghi lại kết - HS nêu nhà nhờ bố mẹ đánh giá, nhận xét - HS đọc nối tiếp học/58,59 HĐ 2: Bài học - HS đọc nêu nội dung học (T58, 59) - HS tự đánh giá HĐ3: Đánh giá - HS nêu lại nội dung học - HS tự đánh giá - GV nhận xét, đánh giá Yêu cầu bố mẹ đánh giá việc em làm để tạo lập môi trương thân thiện - Vận dụng học tạo lập môi trường sống thân thiện hữu ích ... THÂN (44 ) BÀI 12: SỨC MẠNH CUẢ SỰ ĐOÀN KẾT (48 ) BÀI 13: LÒNG TỰ HÀO (52) BÀI 14: TẠO MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN (56) TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 2017-2018 DÀNH... quý vị thầy cô giáo, bậc phụ huynh bạn đọc tham khảo, trải nghiệm tài liệu: TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP MỚI NHẤT NĂM HỌC 2017-2018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Chân trọng... Việc dạy thực hành kĩ sống cho học sinh cần thiết, cấp bách em học sinh tiểu học tờ giấy trắng, non nớt dễ sa ngã… Người giáo viên đóng vai trò quan trọng dạy thực hành kĩ sống cho học sinh Trân
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 MỚI NHẤT NĂM HỌC 20172018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC., TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 MỚI NHẤT NĂM HỌC 20172018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC., TUYỂN TẬP BÀI SOẠN GIÁO ÁN THỰC HÀNH KĨ NĂNG SỐNG LỚP 4 MỚI NHẤT NĂM HỌC 20172018 DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC.

Từ khóa liên quan