BIÊN bản họp BÌNH xét THI ĐUA HKII VA CUỐI năm

3 5,536 63
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/09/2017, 20:19

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA HKII VÀ CUỐI NĂM NĂM HỌC 2016 – 2017 Thời gian : 07giờ 30 phút, ngày 23/5/2017 Địa điểm : Văn phòng Tổ KHTN trường THCS Sào Báy I.Thành phần : Có mặt: ./9 đồng chí Vắng: Chủ trì: Đồng chí Bùi Xuân Cảnh Thư kí: Đồng chí Hà Thị Hạnh II.Nội dung: 1, Nhận xét đánh giá kế hoạch hoạt động tổ năm học 2016-2017 *Ưu điểm : - 100% GV, NV tổ thực tốt đường lối sách Đảng Pháp luật nhà nước - Thực tốt quy chế chuyên môn ngành trường đề - Đảm bảo ngày công lao động - Duy trì tốt nề nếp sinh hoạt chuyên môn tổ, lớp chủ nhiệm - Tổ chức ôn tập, Hoàn thành chương trình học kỳ I, học kỳ II thời gian qui định - Tổ chức thi HKI, KHII nghiêm túc, quy chế - Thực tốt qui chế chuyên môn, soạn bài, chấm chữa bài, lấy điểm quy chế, vào điểm thời gian quy định - Tổng hợp chất lượng Nộp báo cáo theo thời gian quy định - Dự kiểm tra SP nhà giáo, dự gờ TX đạt loại trở lên - Tham gia học tập đầy đủ chuyên đề phòng, trường tổ chức - Thực thàng công Chuyên đề: + Chuyên đề môn Địa lí + Chuyên đề môn Vật lí - Tham gia thi GVG huyện đạt 01/01 đ/c - Tham gia thi BDTX đạt 06/06 đ/c - Thực tốt việc bồi dưỡng phụ đạo học sinh - Tổ chức tốt việc ôn luyện cho HS thi HSG huyện, thi giải toán MT cầm tay, vv - Các đồng chí Gv tổ có đầy đủ hồ sơ, giáo án theo quy định, soạn giảng thời gian, mẫu; đảm bảo lượng kiến thức cần truyền thụ - Công tác khác: GVCN thành viên tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao * Tồn tại: - Một số tiết soạn số đ/c trình bày chưa khoa học, lề chưa đúng, thiếu cẩn thận, ngày giảng chưa khớp với sổ kế hoạch - Việc tự bố trí dạy bù thực chưa tốt để dồn tiết tuần cuối làm việc học HS bị chống chéo số môn - Việc tham gia dự số đ/c Rút kinh nghiệm dạy chậm - Việc sử dụng TBDH, ứng dụng CNTT vào dạy học chưa thường xuyên - Ý thức học tập số HS - HS ý tưởng sản phẩm sáng tạo KHKT 2 Bình xét thi đua HKII: Đồng chí Bùi Xuân Cảnh – Tổ trưởng thông qua tiêu chí xét thi đua - Căn vào công văn hướng dẫn xét thi đua, đánh giá, xếp loại cấp - Căn vào bảng chấm công công đoàn, tổ chuyên môn - Căn vào kết kiểm tra hồ sơ, giáo án việc thực nhiệm vụ giáo viên - Căn vào vào kết hoạt động cua lớp chủ nhiệm(Đối với GVCN) đoàn thể nhà trường Các đồng chí Gv tổ tiến hành bình xét TĐ HKII năm học 2016-2017, cộng điểm xếp loại cụ thể sau: Bùi Xuân Cảnh Lê Trung Hoàn Đinh Thị Huệ Hà Thị Hạnh Nguyễn Thị Hải Bùi Văn Mạnh Nguyễn Văn Thông Phạm Văn Thuật Lê Thị Mai XL chung 10 10 9,96 9,96 9,98 10 9,96 9,93 8,4 Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Xuất sắc Khá Ghi Họ tên XL Hồ Các sơ, giáo hoạt án động khác Tốt 10 Tốt 10 Tốt 10 Tốt 10 Tốt 10 Tốt 10 Tốt 10 Tốt 10 Tốt Tổng Điểm TT XL Phẩm chất CT, Đạo đức, Lối sống Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Bình xét thi đua cuối năm: Đồng chí Bùi Xuân Cảnh – Tổ trưởng thông qua tiêu chí xét thi đua ban thi đua nhà trường - Căn vào tiêu giao tiêu phấn đấu tổ năm học 2016 2017 - Căn vào hoạt động tổ năm học 2016 - 2017 - Căn vào chất lượng giáo dục giảng dạy năm học 2016 - 2017 - Căn vào dự thao giảng dự đột xuất, kiểm tra giáo án định kì đột xuất - Căn vào vào kết hoạt động cua lớp chủ nhiệm(Đối với GVCN) đoàn thể nhà trường Các đồng chí Gv tổ tiến hành bình xét TĐ năm học 2016-2017, cộng điểm xếp loại cụ thể sau: Họ tên Lê Trung Hoàn Bùi Xuân Cảnh Đinh Thị Huệ Hà Thị Hạnh Nguyễn Thị Hải Bùi Văn Mạnh Nguyễn Văn Thông Phạm Văn Thuật Lê Thị Mai Tổng Điểm TT XL Phẩm XL Các chất CT, Hồ sơ, hoạt Đạo đức, giáo động Lối sống án khác Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt 10 Tốt Tốt XLTĐ CN 9,8 10 9,98 9,96 9,99 9,95 9,97 9,93 8,15 CSTĐCS LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT LĐTT Ghi HT tốt nhiện vụ * Về danh hiệu cá nhân - Chiến sĩ thi đua sở: 01 đ/c - LĐTT ngành khen: 08đ/c - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 01đ/c Ý kiến thành viên tổ Hoàn toàn trí với kết Biên thông qua trước tổ 100% tổ viên trí Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 30 ngày Thư ký Tổ trưởng ...2 Bình xét thi đua HKII: Đồng chí Bùi Xuân Cảnh – Tổ trưởng thông qua tiêu chí xét thi đua - Căn vào công văn hướng dẫn xét thi đua, đánh giá, xếp loại cấp - Căn vào bảng chấm công... Tốt Tốt Tốt Tốt Tốt Bình xét thi đua cuối năm: Đồng chí Bùi Xuân Cảnh – Tổ trưởng thông qua tiêu chí xét thi đua ban thi đua nhà trường - Căn vào tiêu giao tiêu phấn đấu tổ năm học 2016 2017 -... hoạt động cua lớp chủ nhiệm(Đối với GVCN) đoàn thể nhà trường Các đồng chí Gv tổ tiến hành bình xét TĐ HKII năm học 2016-2017, cộng điểm xếp loại cụ thể sau: Bùi Xuân Cảnh Lê Trung Hoàn Đinh Thị
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN bản họp BÌNH xét THI ĐUA HKII VA CUỐI năm , BIÊN bản họp BÌNH xét THI ĐUA HKII VA CUỐI năm , BIÊN bản họp BÌNH xét THI ĐUA HKII VA CUỐI năm

Từ khóa liên quan