Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

53 246 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/09/2017, 09:38

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ====== TRƢƠNG THỊ PHƢƠNG THẢO NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG GIẢI PHÓNG THUỐC CURCUMIN CỦA MÀNG CELLULOSE VI KHUẨN LÊN MEN TỪ MÔI TRƢỜNG NƢỚC DỪA GIÀ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học ngƣời động vật Ngƣời hƣớng dẫn khoa học TS NGUYỄN XUÂN THÀNH HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Xuân Thành, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già” Em xin bày tỏ lời cảm ơn tới thầy cô giáo khoa Sinh KTNN thầy cô Viện Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Do bước đầu vào thực tế sáng tạo nghiên cứu khoa học, kiến thức em hạn chế Do không tránh khỏi thiếu xót trình thực hiện, em mong nhận góp ý quý báu quý thầy cô bạn sinh viên để đề tài khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Một lần em xin cảm ơn giúp đỡ thầy cô, cảm ơn gia đình toàn thể bạn, bên động viên, giúp đỡ khích lệ em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên Trƣơng Thị Phƣơng Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài thực hướng dẫn TS Nguyễn Xuân Thành Kết nghiên cứu khóa luận trung thực không trùng lặp với đề tài khác Những trích dẫn, kết nghiên cứu có khóa luận lấy từ công bố thức có ghi rõ ràng Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên Trƣơng Thị Phƣơng Thảo MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Nội dung nghiên cứu Vật liệu phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 5.1 Ý nghĩa khoa học: 5.2 Ý nghĩa thực tiễn: NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan Cellulose vi khuẩn 1.1.1 Vi khuẩn sản sinh Cellulose vi khuẩn 1.1.2 Nguyên liệu để nuôi A xylinum nhằm thu màng Cellulose vi khuẩn 1.1.3 Cấu trúc màng Cellulose vi khuẩn 1.1.4 Đặc tính màng Cellulose vi khuẩn 1.1.5 Ứng dụng màng Cellulose vi khuẩn 1.2 Tổng quan curcumin 1.2.1 Sơ lược thuốc curcumin 1.2.2 Dược chất 11 1.2.3 Sinh khả dụng curcumin 13 1.2.4 Tính chất lí hóa curcumin 13 1.2.5 Rủi do, tác dụng phụ curcumin 14 1.2.6 Một số công trình nghiên cứu curcumin 14 1.2.7 Một số chế phẩm curcumin thị trường 16 Chƣơng VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 2.1 Vật liệu nghiên cứu 17 2.1.1 Hóa chất dung môi sử dụng nghiên cứu 17 2.1.2 Thiết bị sử dụng nghiên cứu 17 2.1 Vật liệu làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật tạo màng Cellulose vi khuẩn 17 2.2 Nội dung nghiên cứu 18 2.3 Phương pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Tạo màng Cellulose vi khuẩn từ môi trường nước dừa già 19 2.3.2 Phương pháp xây dựng đường chuẩn 21 2.3.3 Tạo màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin 23 2.3.4 Chuẩn bị môi trường đệm 24 2.3.5 Xác định lượng curcumin nạp vào màng Cellulose vi khuẩn 24 2.3.6 Khảo sát lượng thuốc giải phóng màng Cellulose vi khuẩn độ dày màng 0,3cm 0,5cm môi trường pH khác 25 2.3.7 Phương pháp xử lý thống kê 26 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 3.1 Màng Cellulose vi khuẩn nuôi cấy từ môi trường nước dừa già 28 3.2 Quy trình xử lý màng Cellulose vi khuẩn thô 30 3.3 Màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin 31 3.4 Khối lượng thuốc nạp vào màng Cellulose vi khuẩn 33 3.5 Lượng thuốc giải phóng từ màng Cellulose vi khuẩn vào môi trường pH khác 33 3.6 Kiểm tra động học chế giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO 42 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ đầy đủ Từ viết tắt Acetobacter xylinum A xylinum Optical density OD DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần nước dừa già Bảng 1.2 Ảnh hưởng pH lên màu dạng tồn curcumin 14 Bảng 2.1 Vật liệu làm môi trường nuôi cấy vi sinh vật tạo màng Cellulose vi khuẩn 18 Bảng 2.2 Thành phần môi trường tạo màng Cellulose vi khuẩn 19 Bảng 2.3 Bảng nồng độ curcumin giá trị OD247nm (n = 3) 22 Bảng 2.4 Môi trường đệm PBS 24 Bảng 3.1 Khối lượng thuốc nạp vào màng Cellulose vi khuẩn 33 Bảng 3.2 Mật độ quang phổ tiến hành giải phóng thuốc môi trường pH khác thời điểm khác 34 Bảng 3.3 Tỉ lệ phần trăm giải phóng thuốc curcumin màng môi trường pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) 36 Bảng 3.4 Hệ số tương quan bình phương R2, tốc độ giải phóng thuốc (k) trị số mũ giải phóng (n) môi trường pH khác 39 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1 Cấu trúc hóa học Cellulose vi khuẩn Hình 1.2 Cấu trúc hóa học curcumin Hình 2.1 Nội dung nghiên cứu 18 Hình 2.2 Sơ đồ tinh chế màng Cellulose vi khuẩn 20 Hình 2.3 Phổ UV - Vis curcumin 21 Hình 2.4 Phương trình đường chuẩn curcumin (n = 3) 23 Hình 3.1 Màng Cellulose vi khuẩn nuôi cấy môi trường nước dừa già 28 Hình 3.2 Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,3cm nuôi cấy môi trường nước dừa già 29 Hình 3.3 Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,5cm nuôi cấy môi trường nước dừa già 29 Hình 3.4 Quy trình xử lý để thu màng Cellulose vi khuẩn tinh khiết 30 Hình 3.5 Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,5cm nạp curcumin 31 Hình 3.6 Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,3cm nạp curcumin 32 Hình 3.7 Màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin 32 Hình 3.8 Biểu đồ so sánh mật độ quang lượng thuốc curcumin giải phóng màng có độ dày 0,3cm 0,5cm môi trường pH = (n=3) 35 Hình 3.9 Biểu đồ so sánh mật độ quang lượng thuốc curcumin giải phóng màng có độ dày 0,3cm 0,5cm môi trường pH = 12 (n=3) 35 Hình 3.10 Biểu đồ tỉ lệ dược chất giải phóng pH = 12 38 Hình 3.11 Biểu đồ tỉ lệ dược chất giải phóng pH =2 38 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nghệ (tên khoa học Curcuma longa) có tác dụng cho gan tiêu hóa, rối loạn kinh nguyệt chuột rút, vàng da, tác nhân chống viêm tốt Thành phần hoạt chất giúp nghệ phát huy tác dụng chăm sóc sức khỏe toàn diện curcumin Những năm gần đây, curcumin lên hoạt chất thời đại với số lượng 1000 nghiên cứu 6000 báo viết tác dụng Kết nghiên cứu khẳng định, curcumin tinh chất thiên nhiên tốt cho sức khỏe Curcumin nhà khoa học khẳng định hiệu việc hỗ trợ điều trị bệnh mãn tính, nan y như: ung thư, viêm loét dày (curcumin có tác dụng diệt 65 chủng lâm sàng vi khuẩn Helicobacte pylori, ức chế chất gây viêm COX2 [4], tăng tái tạo mạch máu, chống thiếu máu cục bộ, tăng tiết chất nhày dày Thử nghiệm lâm sàng cho curcumin an toàn liều cao (12g/ngày) người, nhiên sinh khả dụng Đây rào cản lớn khiến tinh chất nghệ curcumin chưa ứng dụng rộng rãi Curcumin tan nước (độ tan 0,001%) [25] curcumin hòa tan phần nhỏ vào dịch thể ống tiêu hóa, - 10% curcumin hấp thụ vào máu, lại bị chuyển hóa nhanh qua gan, làm cho sinh khả dụng thực tế curcumin đạt - 3% [17] Hiện nay, có nhiều nhà nghiên cứu vật liệu ứng dụng để vận chuyển thuốc nhằm làm tăng sinh khả dụng thuốc chế tạo bao phim pellet metoprolol succinat hệ thống bao tầng sôi tạo chế phẩm phóng thích kéo dài, hay sử dụng vật liệu liposome làm vật liệu dẫn thuốc đem lại nhiều hiệu định Trong năm gần đây, có ý đặc biệt việc sử dụng vật liệu sinh học sản phẩm chăm sóc sức khỏe khả tái tạo, tương thích sinh học phân hủy sinh học chúng Một vật liệu sinh học có đặc tính ý cellulose Vật liệu vượt trội so với polyme tự nhiên tổng hợp khác [19] Tuy nhiên, hình thái, đặc tính lĩnh vực ứng dụng cụ thể phụ thuộc nhiều vào nguồn gốc, tức "quá trình xây dựng" loại cellulose Cellulose vi khuẩn tạo thành từ Acetobacter xylinum (A xylinum) có cấu trúc hóa học giống cellulose thực vật có số tính chất hóa lý đặc biệt như: độ bền học, khả thấm hút nước cao, đường kính sợi nhỏ, độ tinh khiết cao, độ polymer hóa lớn, có khả phục hồi độ ẩm ban đầu [3], Theo kết nghiên cứu cho thấy màng Cellulose vi khuẩn tạo nên từ nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, sản xuất quy mô công nghiệp Ngoài màng Cellulose vi khuẩn rào cản oxi sinh vật khác ngăn cản phân hủy chất tế bào tác động UV, có tiềm cao cho ứng dụng hệ thống vận chuyển thuốc số ứng dụng y học khác Vì vậy, màng Cellulose vi khuẩn ứng dụng nhiều lĩnh vực như: thực phẩm, công nghiệp dệt, công nghiệp giấy, mĩ phẩm, y học, đáng ý kiểm soát hệ thống vận chuyển thuốc Cellulose vi khuẩn sử dụng vài hệ thống để phân phối thuốc Lin Huang et al [7] nghiên cứu việc sử dụng màng Cellulose vi khuẩn cho việc kiểm soát in vitro Berberine Ngoài thẩm thấu qua da, thí nghiệm kiểm soát giải phóng thuốc qua màng Cellulose vi khuẩn thử nghiệm mô dày, ruột Các kết thu cho thấy thuốc giải phóng với tốc độ chậm Với mục đích sử màng Cellulose vi khuẩn nạp thuốc curcumin nhằm tạo hệ thống giải phóng thuốc kéo dài với tốc độ chậm, từ khắc phục hạn chế thuốc, định hướng sử dụng thuốc cách hiệu nhất, xét thấy hướng nghiên cứu có nhiều triển vọng Đó lí lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu khả giải phóng thuốc Curcumin 3.3 Màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin Màng Cellulose vi khuẩn sau tinh chế thử độ tinh khiết nạp thuốc curcumin (20%) rửa loại bớt thuốc tự Cho màng Cellulose vi khuẩn vào bình có chứa 100ml dung dịch gồm 20mg thuốc curcumin dẫn vào dung dịch etanol 96% đến 100ml Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,5cm 0,3cm hấp thụ thuốc curcumin 20% thể hình 3.5 3.6 Hình 3.5 Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,5cm nạp curcumin 31 Hình 3.6 Màng Cellulose vi khuẩn có độ dày 0,3cm nạp curcumin Hình 3.7 Màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin 32 Nhận xét: Từ hình 3.7 ta thấy màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin thu có màu vàng tươi thuốc Cellulose vi khuẩn, chất dẻo dai, không bị giòn 3.4 Khối lƣợng thuốc đƣợc nạp vào màng Cellulose vi khuẩn Bảng 3.1 Khối lƣợng thuốc đƣợc nạp vào màng Cellulose vi khuẩn Độ dày Cƣờng Qt (mg) Thể tích màng (curcumin màng (cm) 0,3 0,5 20%) 20 20 Qd (mg) (cm3) mHt độ hấp (mg) thụ EE (%) (mg/cm3) 12,156 ± 7,844 ± 0,520 ± 39,22% ± 0,0018 0,0023 0,0018 0,0012 12,485 ± 7,515 ± 0,299 ± 37,575% ± 0,0021 0,0016 0,0015 0,0014 15,072 14,130 3.5 Lƣợng thuốc giải phóng từ màng Cellulose vi khuẩn vào môi trƣờng pH khác Màng Cellulose vi khuẩn sau hấp thụ thuốc tối đa cho vào bình chứa 100ml dung dịch đệm có pH = 2; pH = 12 Sau cho bình chứa dung dịch đệm màng Cellulose vi khuẩn nạp curcumin vào máy khuấy từ gia nhiệt khuấy tốc độ 100 vòng/phút nhiệt độ 37oC ± 0,5oC Sau khoảng thời gian 0,5h; 1h; 2h; 4h; 8h; 12h; 24h lấy mẫu tiến hành đo mật độ quang phổ mẫu từ tính tỉ lệ thuốc giải phóng khỏi màng Cellulose vi khuẩn theo công thức (3) Lượng mẫu rút lần 6ml sau bổ sung 6ml dung dịch đệm tương ứng 33 Lặp lại thí nghiệm lần, tiến hành đo mật độ quang mẫu lấy kết trung bình để tính toán Bảng 3.2 Mật độ quang tiến hành giải phóng thuốc môi trƣờng pH khác thời điểm khác Độ hấp thụ quang Giờ pH = (h) pH = 12 0,5cm 0,3cm 0,5cm 0,3cm 0,5 0,5cm 0,366 ± 0,0026 0,384 ± 0,0026 0,5cm 0,402 ± 0,0045 0,433 ± 0,0065 0,372 ± 0,0036 0,391 ± 0,0026 0,498 ± 0,0036 0,44 ± 0,0026 0,377 ± 0,0079 0,397 ± 0,002 0,414 ± 0,0015 0,449 ± 0,004 0,383 ± 0,0051 0,405 ± 0,0052 0,42 ± 0,0026 0,458 ± 0,0062 0,403 ± 0,0105 0,426 ± 0,004 0,430 ± 0,0065 0,474 ± 0,0088 12 0,389 ± 0,0043 0,409 ± 0,0073 0,416 ± 0,0034 0,445 ± 0,0052 24 0,379 ± 0,0026 0,4 ± 0,0075 0,406 ± 0,0072 0,437 ± 0,0036 Biểu đồ mật độ quang lượng thuốc curcumin giải phóng khoảng thời gian khác với độ dày màng khác môi trường pH khác thể hình 3.8; 3.9: 34 0.44 0.43 Mật độ quang (nm) 0.42 0.41 0.4 0.39 pH2(0,3) 0.38 pH2(0,5) 0.37 0.36 0.35 0.34 0.33 0,5h 1h 2h 4h 8h 12h 14h Thời gian (giờ) Hình 3.8 Biểu đồ so sánh mật độ quang lƣợng thuốc curcumin giải phóng màng có độ dày 0,3cm 0,5cm môi trƣờng pH = (n=3) 0.48 Mật độ quang (nm) 0.46 0.44 pH12(0,3) 0.42 pH12(0,5) 0.4 0.38 0.36 0,5h 1h 2h 4h 8h 12h 24h Thời gian (giờ) Hình 3.9 Biểu đồ so sánh mật độ quang lƣợng thuốc curcumin giải phóng màng có độ dày 0,3cm 0,5cm môi trƣờng pH = 12 (n=3) Nhận xét: Từ bảng 3.2 hình 3.8; 3.9 ta thấy môi trường pH = pH = 12 khả thuốc giải phóng qua màng Cellulose vi khuẩn 35 màng có độ dày 0,3cm 0,5cm lượng thuốc giải phóng đạt cực đại thời gian từ - 8h sau giảm dần không giải phóng thêm Sau khoảng 12 lượng thuốc giải phóng thay đổi đáng kể tức màng giải phóng thêm Thuốc giải phóng qua màng theo kiểu giải phóng kéo dài Ở pH = 12, khả giải phóng thuốc tốt pH = chứng tỏ môi trường kiềm thích hợp cho hòa tan curcumin Ở môi trường pH = màng dày 0,5cm giải phóng thuốc so với màng 0,3cm Từ số liệu thu bảng 3.2 ta thay vào công thức (3) để tính tỉ lệ giải phóng dược chất thời điểm lấy mẫu Kết trình bày bảng 3.3: Bảng 3.3 Tỉ lệ phần trăm giải phóng thuốc curcumin màng môi trường pH khác khoảng thời gian khác (n = 3) Độ dày màng Cellulose vi khuẩn pH Thời gian (giờ) 0,3cm 0,5 6,2630.3 ± 0,296 4,408 ± 0,309 7,12 ± 0,299 5,382 ± 0,444 7,853 ± 0,261 6,284 ± 0,971 8,841 ± 0,558 7,332 ± 0,696 11,328 ± 0,466 10,090 ± 1,377 12 9,266 ± 1,079 10,028± 0,712 24 8,563 ± 0,739 8,266 ± 0,528 0,5 11,821 ± 0,745 8,631 ± 0,492 36 (cm) 0,5cm 12 13,372 ± 0,351 9,896 ± 0,545 15,326 ± 0,873 11,173 ± 0,567 16,995 ± 0,82 12,492 ± 0,401 19,653± 1,146 14,321 ± 0,878 12 17,913 ± 0,797 13.386 ± 0,546 24 17,257 ± 0,625 12,821 ± 1,027 Nhận xét: Theo kết tỉ lệ giải phóng dược chất bảng 3.3 thấy sử dụng màng Cellulose vi khuẩn làm vật liệu chuyển thuốc lượng thuốc giải phóng môi trường pH = 12 lớn Với màng có độ dày 0,3cm môi trường pH = 12 tỉ lệ giải phóng đạt cực đại 19,653% Thực tế sinh khả dụng curcumin thấp đạt - 3%, khả tan môi trường pH acid trung tính thấp, nhiên sử dụng màng Cellulose vi khuẩn làm vật liệu chuyển thuốc ta thấy lượng curcumin tan môi trường pH acid tăng lên rõ rệt màng 0,3cm đạt giá trị lớn 11,328% khả giải phóng kéo dài tới 8h Biểu đồ tỉ lệ giải phóng dược chất màng có độ dày 0,3cm; 0,5cm môi trường pH = 12 trình bày hình 3.10 3.11: 37 Tỉ lệ dƣợc chất giải phóng (%) 25 20 15 R%pH12(0,3) 10 R%pH12(0,5 0,5h 1h 2h 4h 8h 12h 24h Thời gian (giờ) Tỉ lệ dƣợc chất giải phóng (%) Hình 3.10 Biểu đồ tỉ lệ dƣợc chất giải phóng pH = 12 12 10 R%pH2(0,3) R%pH2(0,5) 0,5h 1h 2h 4h 8h 12h 24h Thời gian (giờ) Hình 3.11 Biểu đồ tỉ lệ dƣợc chất giải phóng pH =2 Nhận xét: Từ biểu đồ hình 3.10 3.11 thấy môi trường pH màng 0,3cm giải phóng tốt màng 0,5cm Các màng có thời gian giải phóng kéo dài lên đến 8h 3.6 Kiểm tra động học chế giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn Sử dụng phần mềm DDSolver với mô hình cụ thể First - order, Higuchi, Hixson - Crowell Korsmeyer - Peppas làm mô hình động học để 38 phân tích dược động học giải phóng curcumin ta thu kết bảng 3.4 Bảng 3.4 Hệ số tƣơng quan bình phƣơng R2, tốc độ giải phóng thuốc (k) trị số mũ giải phóng (n) môi trƣờng pH khác pH pH = pH = 12 Mẫu Cellulose vi khuẩn First - k1 order 0,3cm 0,5cm 0,006 ± 0,0136 ± 0,0005 0,0005 13,626 ± R 1,323 0,3cm 0,013 ± 0,0005 16,225 ± 0,969 16,225 ± 0,96 0,5cm 0,009 ± 0,0005 16,176 ± 0,848 KH 2,843 ± 0,199 2,637 ± 0,233 5,427 ± 0,245 6,086 ± 0,437 R2 5,223 ± 0,726 0,835 ± 0,129 6,338 ± 0,439 4,009 ± 0,225 KHC 0,002 ± 0,002 ± 0,004 ± 0,003 ± 4,337 ± 0,25 16,669 ± 0,989 Higuchi Hixson Crowell 13,674 ± 16,485 ± R2 1,222 Kkp 7,427 ± 0,312 5,746 ± 0,601 13,994 ± 0,691 R2 0,479 ± 0,102 0,708 ± 0,072 0,712 ± 0,032 0,744 ± 0,005 n 0,094 ± 0,012 0,176 ± 0,007 0,101 ± 0,003 0,104 ± 0,005 0,838 10,223 ± 0,451 Korsmeyer - Peppas 39 Theo nghiên cứu trước đây: - Mô hình First - order đại diện cho tỉ lệ giải phóng thuốc phụ thuộc vào nồng độ thuốc - Mô hình Higuchi giả định việc giải phóng thuốc chế khuếch tán - Mô hình Korsmeyer - Peppas mô hình cung cấp nhìn toàn diện tỉ lệ giải phóng thuốc tỉ lệ với trương nở vật liệu mang thuốc, độ trương nở vật liệu cao tốc độ giải phóng thuốc cao Trong hệ thống khuếch tán Fickian [23], n < 0,43 xảy giải phóng thuốc theo chế khuếch tán qua vật liệu, 0,43 < n > 0,85 giải phóng thuốc xảy ra, n > 0,85 thuốc giải phóng ăn mòn vật liệu Theo bảng 3.4 giá trị n thu < 0,43 chứng tỏ có giải phóng thuốc theo chế khuếch tán, ăn mòn Cellulose vi khuẩn trình giải phóng thuốc Việc giải phóng thuốc pH = 12 lớn giải thích trương nở màng Cellulose vi khuẩn môi trường khác khác nhau, môi trường pH = 12 màng Cellulose vi khuẩn trương nở nhiều tạo nhiều khoảng trống làm màng trở nên lỏng lẻo hơn, tạo điều kiện cho curcumin khuếch tán qua lớp sợi cellulose nhiều Màng Cellulose vi khuẩn cấu tạo sợi polimer cao phân tử bền nên ăn mòn xảy trình giải phóng thuốc Như tỷ lệ giải phóng thuốc curcumin phụ thuộc vào môi trường đệm pH khác trương nở màng Cellulose vi khuẩn không phụ thuộc vào nồng độ curcumin 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau trình nghiên cứu đề tài thu kết sau: - Tạo màng Cellulose vi khuẩn từ vi khuẩn A xylinum lên men từ môi trường nước dừa già - Lượng thuốc curcumin giải phóng môi trường pH acid kiềm cho thấy môi trường kiềm cụ thể với pH = 12 màng Celulose vi khuẩn có tốc độ giải phóng thuốc nhanh so với môi trường acid pH = Màng có độ dài 0,3cm có khả giải phóng thuốc tốt màng có độ dày 0,5cm lượng thuốc giải phóng kéo dài lên tới 8h, tỉ lệ thuốc giải phóng cao đạt 19,653% - Kiểm tra dược động học chế giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn theo mô hình First - order, Higuchi, Hixson Crowell Korsmeyer - Peppas cho thấy thuốc giải phóng theo chế khuếch tán ăn mòn màng Cellulose vi khuẩn qua trình giải phóng thuốc Kiến nghị - Tiếp tục khảo sát khả giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn làm từ loại môi trường khác nước vo gạo, nước hoa quả, - Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng thuốc màng Cellulose vi khuẩn với số lượng mẫu lớn để phục vụ cho nghiên cứu in vivo - Tiếp tục nghiên cứu khả giải phóng loại thuốc khác màng Cellulose vi khuẩn để tăng sinh khả dụng loại thuốc 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Dương Thị Hồng Ánh, Phạm Văn Giang, Nguyễn Trần Linh, “Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano curcumin phương pháp nghiền bi kết hợp với đồng hóa tốc độ cao”,Trường Đại học Dược Hà Nội, số 1/2014, nghiên cứu dược thông tin thuốc Trịnh Hoàng Dương, Hà Diệu Ly, “Chiết xuất curcumin từ củ nghệ vàng xây dựng liệu chuẩn curcumin để thiết lập chất chuẩn chiết từ dược liệu”, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TP Hồ Chí Minh, tạp chí Dược học - 8/2011 số 424 năm 51 Nguyễn Văn Thanh (2006), "Nghiên cứu chế tạo màng cellulose trị bỏng từ Acetobacter xylium ”, Đề tài cấp bộ, Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh Tài liệu tiếng anh Aggarwal, B B.; Shishodia S (tháng 2006) “Molecular targets of dietary agents for prevention and therapy of cancef" Biochemical Pharmacology (Elsevier) 71 (10): 1397-1421 Almeida I.F et al (2014), “Bacterial cellulose membranes as drug delivery systems: An in vivo skin compatibility study”, European Journal of Pharmaceutics andBiopharmaceutics, 86(3), 332 - 336 Armando J D et al (2014), “Do bacterial cellulose membranes have potential in drug delivery systems”, Expert Opin, 136 - 142 Bambang Kuswandi & Jayus et al (2011), “Real - Time Monitoring of Shrimp Spoilage Using On - Package Sticker Sensor Based on Natural Dye of Curcumin ” 42 Bharst B AggarwalAnushereeKurar, Manoj S Agagarwal, and ShishirShishodia, chapter 23 CurcuminDrived from Turmeric (Curcuma longa): a Spice for all Seasons, Phytopharmaceuticals in Cancer Chemoprevetion, pages 350 - 387, 2005 Brown R M (1999), “Pure Appl”, Chem, 71 (5) catalyst contact reactor”, Journal of Colloid and Interface Science 319(2): 462 - 469 Chemoprevetion ”, pages 350 - 387, 2005 10 Czaja, W K., Young, D J., Kawecki, M & Brown Jr, R M 2007 “ The future prospects of microbial cellulose in biomedical applications ” Biomacromolecules 8(1): - 12 11 Francesca M et al “Nano - curcumin inhibits proliferation of esophageal adenocarcinoma cells and enhances the T cells mediated immune response Frontiers in oncology”, May 2013, vol 3, art 137, - 11 12 Grzegorczyn, S & Slezak, A 2007 “Kinetics of concentration boundary layers buildup in the system consisted of microbial cellulose biomembrane and electrolyte solutions” Journal of Membrane Science 304(1 - 2): 148 155 13 Hai - Peng Cheng, Pie - Ming Wang, Jech - Wei Chen and Wen - Teng Wu, (2002) “Cultivation of Acetobacter xylinum for Bacterial cellulose production in a modiýied airlift reactor”, Biotechnol, Appl, Biochem, 35,125 - 132 14 Hatcher H., Planalp R., Cho J., Torti F M., Torti S V (tháng năm 2008) “Curcumin: from ancient medicine to current clinical trials” Cell Mol Life Sci.65 (11): 1631-52 15 Hu, W., Chen, S., Li, X., Shi, S., Shen, W., Zhang, X & Wang, H 2009 “In situ synthesis of silver chloride nanoparticles into bacterial cellulose membranes” Materials Science and Engineering C 29(4): 1216 - 1219 43 16 Huang L et al (2013), “Nano-cellulose 3D-networks as controlled- release drug carriers ”, J Mater Chem B, (23), 2976-2984 17 I.Stankovic, “Curcumin”, 2004 18 Kawanishi et al (2005) “Curcumin down regulates smokeless tobacco - induced NF - KB activation and COX - expression in human oral premalignant and cancer cells ” 19 Klemm D et al (2009), “Nanocellulose materials - different cellulose, different functionality”, Macromol Symp, 280, 60-71 20 Kurosumi, A., Sasaki, C., Yamashita, Y & Nakamura, Y (2009) íí Utilization of various fruit juices as carbon source for production of bacterial cellulose by Acetobacter xylinum” NBRC 13693 Carbohydrate Polymers 76(2): 333 - 335 21 Liu J et al, “Recent progress in studying curcumin and its nano - preparations for cancer therapy” Cur Pharm Des, 2013, 19(11), 1974 - 93 22 Mehdi Shakibaei et al “Curcumin enhances the effect of chemotherapy against colorectal cancer cells by inhibition of NF - kB and Src protein kinase signalingpathways” Plos one, Feb 2013, vol 8, issue 2, eS7218 23 Nguyen TX et al (2014), “Chitosan - coated nano - liposomes for the oral delivery of berberine hydrochloride”, J Mater Chem B, 2, 71497159 24 Patel, U.D & Suresh, S (2008), “Complete dechlorination of pentachlorophenol using palladized bacterial cellulose in a rotating 25 Pubmed “org - Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers”- 1998 May; 64(4):353 - 6.Shishodia, “chapter 23 Curcumin Drived from Turmeric (Curcuma longa) :a Spice for All Seasons, Phytopharmaceuticals in Cancer 26 Srivastava, K C.; Bordia A.; Verma S K (tháng 1995) “Curcumin, a major component of the food spice turmeric (Curcuma longa), inhibits aggregation and alters eicosanoid metabolism in human blood platelets” Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 44 27 Trovatti E et al (2011), “Biocellulose membranes as supports for dermal release of lidocaine”, Biomacromolecules,12, 4162 - 4168 28 Wan, Y.Z., Luo, H., He, F., Liang, H., Huang, Y., & Li, X L 2009 “Mechanical, moisture absorption, and biodegradation behaviours of bacterial cellulose fibre - reinforced starch biocomposites” Composites Science and Technology 69(7 - 8): 1212 - 1217 29 Wippermann, J., Schumann, D., Klemm, D., Kosmehl, H., Salehi - Gelani, S., & Wahlers, T 2009 “Preliminary Results of Small Arterial Substitute Performed with a New Cylindrical Biomaterial Composed of Bacterial Cellulose” European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 37(5): 592 - 596 45 ... cứu khả giải phóng thuốc Curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già" Mục đích nghiên cứu - Thiết kế hệ thống màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già. .. - Nghiên cứu khả giải phóng thuốc curcumin màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già Nội dung nghiên cứu - Tạo màng Cellulose vi khuẩn kiểm tra số đặc tính lí hóa màng xử lý màng. .. + Xây dựng quy trình tạo màng Cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già + Từ màng Cellulose vi khuẩn tạo dùng làm hệ thống giải phóng thuốc + Từ kết nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già, Nghiên cứu khả năng giải phóng thuốc curcumin của màng cellulose vi khuẩn lên men từ môi trường nước dừa già

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn