Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4

27 1,815 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/09/2017, 22:32

Tuần1 Thứ bảy ngày 29 tháng năm 2015 GKNS BÀI 1: THÁI ĐỘ KHI LẮNG NGHE I MỤC TIÊU: - Biết lắng nghe giao tiếp - Luôn chủ động tích cực lắng nghe - Đồng cảm với người nói II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: -GV: Phiếu tập, tình SGK -HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Giới thiệu sơ sách THKNS Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a) Khám phá: Hỏi: Khi giao tiếp với người, cần - Một vài HS trả lời có thái độ nào? - Lắng nghe để dẫn dắt vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: Giúp HS biết việc cần chuẩn bị trước lắng nghe, có thái độ tích cực, nhiệt tình lắng nghe * PP/Kĩ thuật dạy học: Chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi * Cách tiến hành: a Chuẩn bị lắng nghe: - HS lắng nghe - Giáo viên nêu tình - Hỏi: Trước gặp người khác, em thường - HS trả lời: lắng nghe chuẩn bị nói hay lắng nghe? - Nhận xét- tuyên dương - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm Em cần chuẩn bị trước lắng nghe? - HS thảo luận trình bày: Thái độ nhiệt tình, thái độ mong muốn nghe, hướng phía người nói, tư - Nhận xét- kết luận ngồi nghe,… - Hỏi để rút học: - HS trả lời:Em chuẩn -Chủ động lắng nghe gì? bị lắng nghe trước giao - Chủ động lắng nghe giúp ta đạt điều tiếp với người khác, gì? - Nhận xét- Kết luận- Gọi nghiều HS nhắc lại b Tích cực nhiệt tình - Cho HS đọc thảo luận tình SGK theo nhóm Nhóm 1,3,5,7 thảo luận tình 1; nhóm 2,4,6,8 thảo luận tình - Kết luận: Tình 1: Không; Tình 2: không - Tổ chức cho HS hoàn thành phiếu tập: Lắng nghe nghư tích cực nhiệt tình? - Nhận xét- kết luận - HDHS đọc thuộc thơ: lắng nghe HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: HS biết thông điệp Liên hợp quốc thể đồng cảm người nói * PP/Kĩ thuật dạy học: Chia nhóm, giao nhiệm vụ, đặt câu hỏi, tìm kiếm thông tin * Cách tiến hành: a Cấp độ lắng nghe: Thảo luận: Theo em, lắng nghe để làm gì? - Giáo viên chia nhóm- giao nhiệm vụ cho nhóm hoàn thành tập 1+2 SGK - Nhận xét- Kết luận: Lắng nghe để: lấy thông tin, phân tích tình hình thấu hiểu người nói; thông điệp Liên hiệp quốc là:Tôn trọng sống, từ bỏ bạo lực, chia sẻ với người, lắng nghe để thấu hiểu, bảo vệ hành tinh, tìm lại đoàn kết b Thể đồng cảm: - Gọi HS đọc truyện ( cho HS sắm vai) Hỏi: Sự đồng cảm Bi mẹ thể điều gì? - Nhận xét- tuyên dương Hỏi để rút KL: Lắng nghe đồng cảm gì? c) Thực hành: chủ động lắng nghe Chủ động lắng nghe giúp em đạt điều mong muốn - HS đọc thảo luận tình - HS trình bày kết thảo luận - HS hoàn thành phiếu tập - HS thảo luận hoàn thành tập trình bày - Nhiều HS nhắc lại cho thuộc - Cả lớp lắng nghe trả lời câu hỏi - HS trả lời phần hướng dẫn trang SGK * Địa điểm: lớp( theo cặp, nhóm) Thực hành lúc nơi - HS thực hành * Thời gian: Sau học, nhà, * Nội dung: Em hỏi bạn thân em khó khăn mà bạn gặp em lắng nghe đồng cảm bạn nói d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Tuần Thứ bảy ngày tháng năm 2015 GDKNS BÀI 2: ĐỘNG VIÊN, CHĂM SÓC I MỤC TIÊU: - Hiểu tầm qua trọng động viên, chăm sóc - Biết cách quan tâm, chia sẻ với người xung quanh II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK, tập số cử thể động viên - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 1.Bài cũ: HS Đọc trước lớp cảm nhận hiểu khó khăn vất vả bố mẹ - GV tuyên dương 2.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a) Khám phá: Hỏi: Đã có lần em bị ốm gặp chuyện - Một vài HS trả lời không vui chưa? - Lắng nghe dẫn dắt vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1: Động viên: * Mục tiêu: Hs hiểu tầm quan trọng động viên biết cách động viên cho * PP/Kĩ thuật dạy học: lắng nghe, phân tích tình huống, hoàn tất nhiệm vụ, tự đặt câu hỏi * Cách tiến hành: a Tầm quan trọng động viên - HS đặt câu hỏi ( Một bạn hỏi - Gọi HS đọc truyện: Chú ếch điếc bạn trả lời) - Yêu cầu HS tự đặt câu hỏi cho nội dung truyện - Cho HS thảo luận nhóm câu hỏi: 1/ Theo em cần có lời động viên sống? 2/ Em cần động viên người khác nào? - Nhận xét- chốt ý - Cho HS hoàn thành tập: Nối lời động viên với hình ảnh phù hợp b Động viên nào? - Yêu cầu HS hoàn thành phiếu tập - nhận xét- sửa sai - Đưa tình HĐ2: Chăm sóc: * Mục tiêu: Hs biết phải chăm sóc người khác * PP/Kĩ thuật dạy học: xử lí tình huống, trình bày phút * Cách tiến hành: - Thảo luận: Em chăm sóc người ốm nào? - GV gọi HS đọc tình - Nhận xét hướng cho hs cách giải Bài tập: gọi HS đọc yêu cầu bài.- Yêu cầu lớp hoàn thành tập * Hỏi để rút nội dung học: ?- Món quà quý giá mà đời dành tặng cho gì? Chúng ta cần phải trân trọng quà nào? - Gọi nhiều HS nhắc lại -VD:hỏi: Bi Bốp gặp tai nạn gì? Trả lời: Hai ếch bị rơi xuống hố ………………………… - HS thảo luận trình bày hình Lời động viên 5 - HS xử lí tình - HS trình bày phút ý kiến - Lắng nghe hoàn thành tập - Trả lời nhắc lại c) Thực hành: * Địa điểm: Thực hành lớp.Ở nhà,… * Thời gian:Sau tiết học * Nội dung: - GV hướng dẫn học sinh số cử - HS thực hành theo hướng thể động viên: đập tay, vỗ vai, vỗ tay, dẫn giáo viên giơ ngón tay - Cho HS thực hành theo cặp - HS thực hành sắm vai - Luyện tập: Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi ý HS hoàn thành cách sắm vai d) Vận dụng: ?- Món quà quý giá mà đời dành tặng cho gì? Chúng ta cần phải trân trọng quà nào? - Dặn HS thực hành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Tuần Thứ bảy ngày 12 tháng năm 2015 GDKNS BÀI 3: GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT I MỤC TIÊU: - Giúp HS nhận biết xung đột thường gặp sống; Giải xung đột nhỏ sống người khác II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: dây chun,Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 2-Bài cũ: HS thể số cử thể động viên 3-Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH b) Khám phá: giới thiệu vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1:Xung đột xấu hay tốt: * Mục tiêu: HS hiểu nguyên nhân - Một vài HS trả lời dẫn đến xung đột phải kiểm soát xung đột * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, Hoàn thành - HS lắng nghe tập, giải tình * Cách tiến hành: a) Vì có xung đột? - Gọi 1HS đọc truyện “ Vai trò xung đột” - HS lắng nghe - Gọi hs tóm tắt lại nội dung câu chuyện - Tóm tắt lại nội dung câu - Cho hs thảo luận nhóm 4? chuyện 1/ Tại Bi Bốp lại xảy xung đột? - HS thảo luận trình bày 2/ Có phải xung đột xấu không? Xung theo nhóm đột Bi Và bốp có điểm tốt? điểm - Các nhóm khác nhận xétxấu? bổ sung GV kết luận: - Giáo viên đưa tình huống: Cô giáo……đúng ? Theo em bạn đúng? ? Làm để bạn không cãi nữa? -KL: Dưới góc nhìn khác nhau, việc hiểu theo nghĩa khác Xung đột xảy bạn có góc nhìn riêng Để tránh xung đột, cần lắng nghe, tôn trọng cách nhìn bạn b) Vì cần kiểm soát xung đột? - Cho học sinh hoàn thành tập trả lời câu hỏi tập ? Vì cần kiểm soát xung đột? HĐ2:Giải xung đột: * Mục tiêu: HS biết cách giải xung đột người khác * PP/Kĩ thuật dạy học: đặt câu hỏi, động não, chia nhóm, * Cách tiến hành: a) Khi bên xung đột ? Khi bên xung đột, em giải nào? - gọi nhiều HS nhắc lại b) Khi em rơi vào xung đột? - Hs trả lời câu hỏi tập KL: (Phần học SGK/16) - Gọi nhiều HS nhắc lại c) Thực hành: *Địa điểm: nơi * Thời gian: lúc * Nội dung: 1/ Cho HS thực hành giải xung đột bạn lớp, khu nhà em em anh chị em theo bước học - GV nhận xét d) Vận dụng: Hỏi: Vì có xung đột? Cần giải xung đột nào? - Dặn HS áp dụng đời sống - Nhận xét tiết học - HS trả lời tùy theo suy nghĩ - - HS trả lời phần học - Tách người xa nhauđể họ ngồi xuống ghế- cho họ uống nước- lắng nghe tích cực - HS thực hành theo nhóm -Hs trả lời Tuần Thứ bảy ngày 19 tháng năm 2015 GDKNS BÀI 4: TƯ DUY TÍCH CỰC I MỤC TIÊU: - Biết cách nhận xét người khác cách tốt nhất; nhìn thứ theo hướng tích cực II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK, tranh SGK - HS: SGK, bút, sáp màu, III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 2-Bài cũ: Nêu bước giải xung đột 3-Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH c) Khám phá: Giới thiệu ghi bảng b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1:Cách nhận xét tích cực: * Mục tiêu: Hs biết trình tự cách nhận xét tích cực khen trước đề xuất giải - HS lắng nghe pháp sau * PP/Kĩ thuật dạy học: thảo luận nhóm, giao nhiệm vụ * Cách tiến hành: a) Khen trước - HS hoàn thành tập: Đâu thông tin tiêu - HS trả lời: Lời chê cực? - Yêu cầu HS hoàn thành tình - HS đọc phần hướng dẫn hoàn thành tình ? Vì nhận xét người khác ta cần phải khen trước? b) Đề xuất giải pháp sau: + Thảo luận: Sau nhận xét điểm tốt bạn, em nhận xét nào? - HS Làm phiếu tập - HS làm phiếu tập - GV chốt ý: 1: nhận xét điểm cần tốt 2: Tình 1: Ý 3; Tình 2: ý KL: Khi nhận xét người khác, em nên khen trước, đề xuất thay đổi sau HĐ2:Tư tích cực: * Mục tiêu: HS hiểu phải nhìn vất cách tích cực đưa giải pháp tích cực * PP/Kĩ thuật dạy học: Trình bày phút * Cách tiến hành: a) Nhìn vào mặt tích cực - GV đưa tập KL: Sự vật vậy, kế khác cách nhìn mỡi người; Khi nhìn vật quanh mình, em nên nhìn tổng thể mặt tốt mặt xấu Sau tập trung vào mặt tích cực đề giải pháp b) Hướng tới giải pháp - Giáo viên đưa tờ giấy trắng có chứa chấm đen lên hỏi: ? 1/Cái đây? Em thấy gì? ? 2/ Đây tờ giấy trắng có chấm đen, liệu có chấm đen mà em vứt tờ giấy không? - Cho HS đọc thơ KL: đời sống, có điểm tốt, điểm xấu, cần…… HĐ2: Luyện tập: * Mục tiêu:HS hiểu thông điệp từ câu chuyện bốn nến * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, thảo luận nhóm * Cách tiến hành - Gọi Hs đọc truyện - HS thảo luận nhóm: ? Bài học em nhận từ câu chuyện nến gì? c) Thực hành: * Địa điểm: lớp * Thời gian:sau tiết học * Nội dung: 1/ Em quay sang hai bạn bên cạnh nhận xét bạn 2/ Em điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: - Nếu em bị tắc đường kẹt xe thì…………… - Nếu em vừa nhận điểm thì………………… - hS trình bày ý kiến - HS trả lời - Hãy thắp sáng lửa niềm tin người xung quanh - Nếu em vừa bị đồ yêu thích thì……………………………………………… 3/ Em bạn tạo thành nhóm, dùng sáo màu dụng cụ em có để biến tờ giấy sau thành tranh có ý nghĩa d) Vận dụng: Hỏi:Khi nhận xét người khác em cần ý điều gì? - Dặn HS áp dụng vào thực tế - Nhận xét tiết học Tuần Thứ bảy ngày 26 tháng năm 2015 GDKNS BÀI 5: NGƯỜI CHỦ NHÀ ĐÁNG YÊU I MỤC TIÊU: - Biết cách tạo thiện cảm với khách đến nhà; Biết cách tiếp khách cách lịch , thân thiện bố mẹ nhà II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 2-Bài cũ: 3-Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH d) Khám phá: ? có lần em nhà chưa? Nếu có - Một vài HS trả lời khách tới em làm gì? - Giáo viên dẫn dắt vào - HS lắng nghe b) Kết nối: HĐ1: Khách đến chơi nhà * Mục tiêu: Giúp hs đưa cách xử lí tình cách phù hợp * PP/Kĩ thuật dạy học: Hỏi trả lời, động não * Cách tiến hành: - Giáo viên nêu tình - HS lắng nghe ? 1/Nam ứng xử có khách đến nhà? - HS trả lời câu hỏi 2/ Nếu Nam, em làm nào? GV chốt ý phù hợp - Yêu cầu HS hoàn thành tập - HS hoàn thành tập - GV tổng kết đáp án phù hợp 1/ Ra xem 2/ Bác hàng xóm, bạn bè, họ hàng thân thiết +GV hỏi để rút học: 1? 1/Khi có khách gọi cửa, em cần làm gì? 2/ Em mở cửa cho vào nhà? 3/ Nếu người lạ người chưa tin tưởng em làm gì? - Gọi nhiều HS nhắc lại HĐ2:Chủ nhà đáng yêu: * Mục tiêu:HS nắm việc làm thể người chủ đáng yêu * PP/Kĩ thuật dạy học: Giao nhiệm vụ * Cách tiến hành: ? Khi em nhà mà có khách gọi cửa em làm gì? - Yêu cầu HS hoàn thành tập: Đánh số thứ tự từ đến 4… GV chốt ý đúng: 1: Mở cửa, chào; 2: Mời ngồi; 3: Mời nước: 4: Nói chuyện lịch sự, thân thiện HĐ3:Những việc cần làm: * Mục tiêu:HS nắm việc làm khách mời vào nhà * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, thảo luận nhóm * Cách tiến hành a) Mời ngồi: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm: Khi khách vào nhà, em mời khách ngồi nào? - GV hệ thống câu trả lời bảng KL: Khi khách vào nhà, em cần chủ động, tươi cười mời khách ngồi trước lời mời hành động tay hướng ghế ngồi khách b) Mời nước: ? 1/ Nên mời khách loại nước uống nào? 2/ Khi mang nước ra, em mời khách uống trước hay em uống trước? - GV phân tích đáp án HS chọn phù hợp, đáp án không phù hợp KL: Em mời khách uống trước, mời loại nước cồn, giúp giải khát phù hợp với 10 - HS trả lời câu hỏi - HS trả lời theo suy nghĩ - HS hoàn thành tập - HS thảo luận trả lời - Nhiều HS nhắc lại - HS trả lời Tuần 15 Thứ bảy ngày 17 tháng 01 năm 2015 GDKNS BÀI 7: MỞ BÀI THU HÚT I-MỤC TIÊU: -Thấy tầm quan trọng mở có nhiều cách để mở thu hút thuyết trình II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 2-Bài cũ: 3-Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH f) Khám phá: GV đưa số lời giới thiệu cho HS nhận xét Từ dẫn dắt - Một vài HS trả lời vào b) Kết nối: HĐ1: Tầm quan trọng - HS lắng nghe * Mục tiêu: HS biết tầm quan trọng việc mở thu hút * PP/Kĩ thuật dạy học: Hoàn thành nhiệm vụ, chia nhóm * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4: 1/ Ý nghĩa câu: “ Đầu xuôi đuôi lọt” gì? - Ví công việc bước đầu - GV chốt ý giải tốt bước sau dễ dàng - Phát phiếu tập cho HS- Nhận xét kết luận - HS hoàn thành tậpvà - cho HS đọc phần học trang 31 báo cáo b) Ấn tượng ban đầu: - Cho HS thảo luận: Ấn tượng ban đầu người - Hứng thú, say sưa va có thuyết trình có tác dụng với người thiện cảm,… nghe? - Cho HS hoàn thành phần tập - Tổng kết ý kiến rút kết luận chung ? Mở thu hút tác dụng gì? - Tạo ấn tượng với - Gọi nhiều học sinh nhắc lại người nghe, giúp người nghe có thiện cảm tốt với thuyết trình HĐ2:Các cách mở thu hút: 13 * Mục tiêu: HS biết số cách mở nhằm gây ấn tượng cho người nghe * PP/Kĩ thuật dạy học: động não, xử lí tình * Cách tiến hành: a) Gây sốc: Giáo viên hỏi câu hỏi ch HS thảo luậnt theo cặp phút để trả lời 1/ Cách mở thuyết trình gây sốc( tạo bất ngờ, thu hút đặc biệt) cho người nghe? - Cho HS hoàn thành tập KL: Những yếu tố để mở gây sốc cho người nghe phải đạt yếu tố: thông tin lạ, âm thanh, hình ảnh, tình bất ngờ b) Câu chuyện: - Gọi hs đọc câu chuyện: Hai dê qua cầu ? Câu chuyện mở cho chủ đề gì? ( Sự nhường nhịn sống) ? Khi người thuyết trình kể câu chuyện đưa câu hỏi để người nghe trả lời người nghe cảm thấy nào? c) Ví dụ minh họa: HS hoàn thành tập/35 d)Hài hước: HS hoàn thành tập theo nhóm e) Cảm tưởng: - Gọi HS đọc truyện ? Qua chuyện em rút học gì? - HS trả lời - Hoàn thành tập - Cả lớp lắng nghe - HS thảo luận theo nhóm - Trước thuyết trình nói cảm tưởng thân cách mở nhằm thu hút HĐ3 :Luyện tập: ý đồng cảm * Mục tiêu: HS biết số cách mở nhằm gây người nghe ấn tượng cho người nghe - HS thực hành theo nhóm* PP/Kĩ thuật dạy học: Hoàn thành nhiệm nhóm khác nhận xét, góp vụ, Chia nhóm, giao nhiệm vụ ý * Cách tiến hành: - Gọi hs đọc yêu cầu - Các nhóm hoàn thành - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm: nhiệm vụ trình bày c) Thực hành: 1/Em viết mô tả lại cho bạn xem mở dùng phương pháp Gây sốc? - HS thực hành lớp 14 - Sau tiết học 2/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương pháp Câu chuyện? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 3/ Em viết mô tả lại cho bạn xem mở dùng phương phápVí dụ minh họa? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 4/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương pháp hài hước? - HS thực hành lớp - Sau tiết học 5/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương phápNêu cảm tưởng thân? - HS thực hành lớp - Sau tiết học d) Vận dụng: Hỏi: Có cách mở gây thu hút ý người nghe? - Dặn HS Luyện tập để áp dụng vào tiết kể chuyện - Nhận xét tiết học Thứ bảy ngày 25 tháng 01 năm 2015 GDKNS BÀI 8: THÂN BÀI VÀ KẾT BÀI I MỤC TIÊU: Giúp học sinh biết cấu trúc phần thân hợp lí; Biết cách kết ấn tượng đáng nhớ từ áp dụng kể chuyện, tả đồ vật, cối,… II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK, đồ thị biểu ý người nghe buổi thuyết trình - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Hs nêu mở thu hút Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC 15 SINH g) Khám phá: Giới thiệu b) Kết nối: HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: * Cách tiến hành: - Một vài HS trả lời - HS lắng nghe HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học Thứ bảy ngày tháng 02 năm 2015 GDKNS Bài 9: HAI BÁN CẦU NÃO I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Hiểu cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não II Phương pháp/ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình III Phương tiện dạy học: - Mô hình não Tài liệu thực hành sống ( T 49- 50) 16 IV Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: ? Khi gặp toán khó cần phải suy nghĩ, phận thể giúp ta tìm đáp án? - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 9: Hai bán cầu não Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: - HS lắng nghe - Hiểu cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1:Cấu tạo chức năng: a Cấu tạo - Gọi HS đọc tập - HS đọc - HS làm việc cá nhân trả lời câu hỏi: ? Em có - HS nêu biết hai trợ thủ không? - GV nhận xét, chốt : Não gồm hai bán - HS nhắc lại cầu : Bán cầu não trái bán cầu não phải - Gv ghi vắn tắt bảng b, Chức năng: - Hãy làm việc cá nhân cách đánh dấu - HS làm việc cá nhân, ghi kết v vào ý em cho vào SGK - Gv gọi HS đọc câu hỏi trả lời - HS : Bán cầu não trái, bán cầu não phải - GV gọi hs đọc câu hỏi số chọn đáp án - làm trực tiếp vào SGK - Gv gọi HS nhận xét, Gv nhận xét GV kết luận:Hai bán cầu não có chức tư - HS đọc phần học chức điều khiển thể Hoạt động 2:Phát huy a Hoạt động hai bán cầu não: - GV đưa câu hỏi phần tập - Câu 1: Em thích học môn nàò? - HS trả lời - Câu 2: Dựa vào tranh SGK trả lời câu hỏi: Em làm việc tay phải hay tay trái chân phải hay chân trái? 17 - GV yêu cầu HS đọc câu hỏi 3,4,5 chọn đáp - HS tự chọn đáp án án mà em cho b, Phát triển cân HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc phần tập thảo luận nhóm đôi - HS thảo luận nhóm làm tập 1,2,3 điền V vào đáp án Thực hành: Gv đưa tình Gv giao việc: Yêu cầu HS đọc tình - HS thực hành theo dân thực hành cá nhân theo tình SGK - GV gọi HS thực hành bảng - 1- HS thực hành - GV đưa học: Chúng ta cần cân hai -HS lắng nghe nhác lại học bán cầu não để tận dụng mạnh não cách học môn Toán, Tiếng Việt, Và vận dụng hai bên thể Vận dụng: ? Nhắc lại nội dung học ngày hôm nay? - Gv tổng hợp kiến thức toàn bài: - Hiểu cấu tạo chức bán cầu não để cân phát huy sức mạnh hai bán cầu não Về: Tập dùng đũa , đá bóng,đá cầu làm công việc ngày bàng tay, chân không thuận để sử dụng tốt hai bên thể - Luyện tập thành thạo biểu diễn cho bố mẹ xem tập: Bùm chíu tung bóng ****************************** Thứ bảy ngày tháng 02 năm 2015 GDKNS Bài 10: ĐẶT MỤC TIÊU HỌC TẬP I Mục tiêu: Giúp học sinh: - Có thói quen đặt mục tiêu cho công việc - Luôn có định hướng rõ ràng trước làm việc II Phương pháp/ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình III Phương tiện dạy học: - Tranh, ảnh - Tài liệu thực hành sống ( T50-51) 18 IV Tiến trình dạy học: Khám phá: Giới thiệu bài: GV giới thiệu trực tiếp vào Bài 10: Đặt mục tiêu học tập Kết nối: ? Theo em mục tiêu học tập 2- HS nêu - GV nêu mục tiêu tiết học:Có thói quen đặt - HS lắng nghe mục tiêu cho công việc có định hướng rõ ràng trước làm việc - HS xác định rõ mục tiêu Hoạt động 1:Vì cần đặt mục tiêu? A, Định hướng -GV yêu cầu HS đọc truyện: Đừng để lạc HS, lớp đọc thầm mục tiêu - GV đưa câu hỏi:? Mục tiêu chó săn ai? - HS làm việc cá nhân: - Khi chó săn đuổi Hươu bất ngờ - Mục tiêu : Hươu xảy ra? - Thấy cáo chạy qua lại đuổi theo - Kết săn? cáo.thấy thỏ lại đuổi theo thỏ, tiếp tục lại săn chuột - Mục tiêu chó săn có rõ ràng không? - Không bắt - GV: đưa câu hỏi thảo luận: Mục tiêu định - Mục tiêu không rõ ràng hướng học tập nào? - HS thảo luận theo nhóm đôi trả ? Vì cần đặt mục tiêu ? lời câu hỏi theo hiểu biết - Gv ghi vắn tắt bảng -Mục tiêu giúp định hướng cho hành GV chốt: Khi làm việc phải có động em mục tiêu rõ ràng mục tiêu giúp định hướng cho hành động B, Tạo động lực - Goị HS đọc truyện : Mục tiêu tăng thêm động lực - HS đọc , lớp đọc thầm ? EM thấy Flo- ren- ci Che- wích người nào? - HS trả lời: Là người kiên trì - GV nhận xét, bổ sung không nhìn thấy mục tiêu * Thực hành: cố gắng - GV yêu cầu HS đọc tập làm: + GV yêu cầu HS đứng dậy thật nhanh,đi nhanh tốt - HS thực 19 ? Em tốc độ tăng dần hay giảm dần? Em có thấy thoải mái thực yêu cầu không? Bài 2: GV yêu cầu HS làm theo: Em đứng dậy nhanh cửa lớp? - GV đưa câu hỏi: So với lần trước, lần tốc độ có nhanh không? Em có cảm thấy thoải mái không? - GV nhận xét, bổ sung đưa học/ t 52 Hoạt động 2:Cách đặt mục tiêu A, Đạt mục tiêu thông minh - Yêu cầu HS đọc truyện - GV nêu câu hỏi thảo luận: Một mục tiêu cần yếu tố nào? ( bt 1) - GV gọi HS nhận xét - GV nhận xét - Dựa vào tập điền vào chỗ trống tập - GV nhận xét hướng dẫn HS : Khi đặt mục tiêu , em nên viết giấy mục tiêu Mục tiêu cần trả lời câu hỏi: + Cụ thể: Ai, gì,ở đâu? + Đo lường được: Bao nhiêu, bao lâu? + Có thể đạt được: Tại sao? + Hướng kết quả:Để làm gì? + Thời gian: Bao lâu, nào? * Thực hành - GV đưa câu hỏi: Em có phút thực mục tiêu lớp HS làm theo hiệu lệnh GV B, Lưu ý ứng dụng - Gọi HS đọc phần tập, làm - Gọi HS nêu kết HS khác nhận xét - GV nhận xét, rút học/ 54 Vận dụng: ? Nhắc lại nội dung học ngày hôm nay? 20 - HS nêu trước lớp -1-2 HS thực nêu cảm nghĩ - HS đọc mục học - HS đọc - HS thảo luận theo nhóm đôi - Đại diện nhóm trình bày ý kiến - HS nhận xét giải thích - HS làm việc cá nhân sau nêu kết -HS lắng nghe - 1- HS làm theo hiệu lệnh - HS đọc tập , lớp đọc thầm - HS làm việc cá nhân - HS nhận xét, bổ sung - 1-2 hs đọc họcs - Gv tổng hợp kiến thức toàn bài: Có thói quen đặt mục tiêu cho công việc có định hướng rõ ràng trước làm việc Về:Tự đặt mục tiêu Tiếng Anh, tiết kiệm tiền, đọc sách, viết mục tiêu ****************************** Thứ bảy ngày 14 tháng 02 năm 2015 GDKNS 11: HỌC CÁCH TIẾT KIỆM I Mục tiêu: Giúp học sinh: -Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết kiệm tiền II Phương pháp/ thuật dạy học tích cực: - Động não - Thảo luận nhóm - Xử lí tình III Phương tiện dạy học: - Tiền, kẹo đồ dùng học tập, tranh ảnh Tài liệu thực hành sống ( T 60- 62) IV Tiến trình dạy học: Khám phá: Gv nêu câu hỏi: - Vì cần phải đặt mục tiêu học tập?- HS trả lời - Gv nhận xét Giới thiệu bài: Bài 11- Học cách tiết kiệm tiền 21 Kết nối: - GV nêu mục tiêu tiết học: Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết kiệm tiền Hoạt động 1:Mua thứ cần thiết A, Phân biệt cần muốn -Yêu cầ HS đọc truyện GV hỏi: Nếu em Bi em làm gì? - GV đọc tập: Xếp nhu cầu bảng cột - Gọi HS trả lời - GV nhận xét - GV hỏi: Em hiểu cần, muốn? - GV nhận xét đưa học/ SGK/57 B, Mua hàng sao? - Cho HS quan sát tranh SGK yêu cầu HS tự làm tập, * Tình huống: GV nêu tình đưa câu hỏi: Em cho Bi lời khuyên Bi có nên mua không? Vì - GV nhận xét , giả thích rút học/ trang 59 * Thực hành: Em liệt kê thứ mà thực cần mua tháng này? Hoạt động 2: Sử dụng tiền A, Nhận biết loại tiền - GV cho HS nhận biết mệnh giá loại tiền mà GV cầm tay - GV hướng dẫn HS biết cách phân biệt mệnh giá loại tiền B, Cách tiêu tiền - GV đưa tình huống: Trong siêu thị có: Bim bim, Máy bay, Sữa tươi, ./SGK/ 60 GV hỏi: Mẹ cho em 20.000 đồng để tự mua hàng , em mua đồ gì? - Em bạn lớp bạn phát 5000 đồng Làm để mua nhiều đồ 22 - HS xác định rõ mục tiêu - HS, lớp đọc thầm - HS nêu theo ý - HS thảo luân theo nhóm đôi làm tập - Đại diện 1-2 nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét bổ sung - HS nêu - HS đọc phần học - HS tự làm việc cá nhân - HS nêu lòi khuyên ình cho bạn nghe - 1-2 HS đọc học ghi nhớ - HS nêu thứ cần thiết - HS đọc mệnh giá loại tiền - HS lắng nghe - HS đọc tình sách - HS nêu - 1-3 HS tự nêu cách làm nhất? - GV giải thích cho HS hiểu - Yêu cầu HS làm tập 1,2 - HS dùng bút chì đánh dấu x vào ô trống mà em cho hợp lí - GV nhận xét đưa học/ 62 C, Cách tiết kiệm tiền - GV đưa câu hỏi thảo luận: Có cách để tiết kiệm tiền? - GV chốt đưa số cách để HS biết tiết kiệm tiền - GV hát cho HS nghe hát: Con heo đất - GV yêu cầu HS đọc học - HS nêu: Bỏ tiền vào lợn , lập sổ chi tiêu, - 1-3 HS hát, lớp hát - HS đọc phần học Vận dụng: ? Nhắc lại nội dung học ngày hôm nay? - Gv tổng hợp kiến thức toàn bài: Hiểu giá trị đồng tiền, biết cách sử dụng tiết kiệm tiền Về: Lập kế hoạch chi tiêu cho hợp lí? Xem ngày tiết kiệm tiền? Thứ bảy ngày tháng năm 2015 GDKNS BÀI 12: TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH h) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời 23 HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: * Cách tiến hành: - HS lắng nghe HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 13: TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐỒNG ĐỘI I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH i) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học 24 * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học BÀI 14: NHẬN THỨC BẢN THÂN I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Bài cũ: 10.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH j) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập 25 - Nhận xét tiết học BÀI 15: CUỘC SỐNG TÍCH CỰC I MỤC TIÊU: II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - GV: Phiếu tập, tình SGK - HS: SGK, bút,… III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 11.Bài cũ: 12.Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH k) Khám phá: b) Kết nối: - Một vài HS trả lời HĐ1: Lắng nghe chủ động: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học: - HS lắng nghe * Cách tiến hành: HĐ2: Lắng nghe đồng cảm: * Mục tiêu: * PP/Kĩ thuật dạy học * Cách tiến hành: c) Thực hành: * Địa điểm: * Thời gian: * Nội dung: d) Vận dụng: Hỏi: Khi lắng nghe, ta cần có thái độ nào? - Dặn HS hoàn thành phần 3: Luyện tập - Nhận xét tiết học 26 27 ... - Yêu cầu HS hoàn thành tập giáo viên rút - HS hoàn thành tập học cho HS nêu lại c) Thực hành: * Địa điểm: Thực hành lớp * Thời gian:Sau tiết học * Nội dung: Hai bạn tạo thành nhóm, bạn đóng... c) Thực hành: 1/Em viết mô tả lại cho bạn xem mở dùng phương pháp Gây sốc? - HS thực hành lớp 14 - Sau tiết học 2/ Em viết mô tả lại thực cho bạn xem mở dùng phương pháp Câu chuyện? - HS thực hành. .. HS đọc tình - HS thực hành theo dân thực hành cá nhân theo tình SGK - GV gọi HS thực hành bảng - 1- HS thực hành - GV đưa học: Chúng ta cần cân hai -HS lắng nghe nhác lại học bán cầu não để tận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4, Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4, Giáo án thực hành kĩ năng sống lớp 4