GIAY MOI HOP PHU HUYNH

2 415 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/09/2017, 07:38

PHÒNG GD & ĐT … TRƯỜNG THCS … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH Trân trọng kính mời phụ huynh em: ………………………………Học lớp: Đúng vào lúc … h ngày … tháng 09 năm 2016 Đến phòng học lớp … Trường THCS …… Lý : Để thông báo tình hình đầu năm học số công việc quan trọng Rất mong quý phụ huynh đến Xin trân trọng cảm ơn …… , ngày … tháng 09 năm 2014 GVCN PHÒNG GD & ĐT … TRƯỜNG THCS … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự – Hạnh phúc GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH Trân trọng kính mời phụ huynh em: ………………………………Học lớp: Đúng vào lúc … h ngày … tháng 09 năm 2016 Đến phòng học lớp … Trường THCS …… Lý : Để thông báo tình hình đầu năm học số công việc quan trọng Rất mong quý phụ huynh đến Xin trân trọng cảm ơn …… , ngày … tháng 09 năm 2014 GVCN
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAY MOI HOP PHU HUYNH, GIAY MOI HOP PHU HUYNH, GIAY MOI HOP PHU HUYNH

Từ khóa liên quan