CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

7 166 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/08/2017, 12:27

ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com CHỦ ĐỀ 5: ÔN TẬP KIỂM TRA - CƠ HỌC VẬT RẮN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP Câu 1(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một vật rắn quay quanh nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định xuyên qua vật Sau 4s đầu tiên, vật rắn đạt tốc độ góc 20 rad/s Trong thời gian đó, điểm thuộc vật rắn (không nằm trục quay) quay góc có độ lớn A 40 rad B 10 rad C 20 rad D 120 rad Câu 2(CĐ 2007): Một vật rắn có momen quán tính trục quay ∆ cố định xuyên qua vật 5.10-3 kg.m2 Vật quay quanh trục quay ∆ với vận tốc góc 600 vòng/phút Lấy π2 =10, động quay vật A 20 J B 10 J C 0,5 J D 2,5 J Câu 3(CĐ 2007): Thanh AB mảnh, đồng chất, tiết diện có chiều dài 60 cm, khối lượng m Vật nhỏ có khối lượng 2m gắn đầu A Trọng tâm hệ cách đầu B khoảng A 50 cm B 20 cm C 10 cm D 15 cm Câu 4(CĐ 2007): Hệ học gồm AB có chiều dài l , khối lượng không đáng kể, đầu A gắn chất điểm có khối lượng m đầu B gắn chất điểm có khối lượng 3m Momen quán tính hệ trục vuông góc với AB qua trung điểm A m l2 B m l2 C m l2 D m l2 Câu 6(CĐ 2007): Một OA đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng kg Thanh quay quanh trục cố định theo phương ngang qua đầu O vuông góc với Đầu A treo sợi dây có khối lượng không đáng kể Bỏ qua ma sát trục quay, lấy g = 10 m/s2 Khi trạng thái cân theo phương ngang dây treo thẳng đứng, lực căng dây A N B 10 N C 20 N D N Câu 7(CĐ 2007): Tại thời điểm t = 0, vật rắn bắt đầu quay quanh trục cố định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi Sau s quay góc 25 rad Vận tốc góc tức thời vật thời điểm t = s A rad/s B 15 rad/s C 10 rad/s D 25 rad/s Câu 8(CĐ 2007): Ban đầu vận động viên trượt băng nghệ thuật hai tay dang rộng thực động tác quay quanh trục thẳng đứng qua trọng tâm người Bỏ qua ma sát ảnh hướng đến quay Sau vận động viên khép tay lại chuyển động quay A quay chậm lại B quay nhanh C dừng lại D không thay đổi Câu 9(CĐ 2007): Tác dụng ngẫu lực lên MN đặt sàn nằm ngang Thanh MN trục quay cố định Bỏ qua ma sát sàn Nếu mặt phẳng chứa ngẫu lực (mặt phẳng ngẫu lực) song song với sàn quay quanh trục qua A đầu M vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực B đầu N vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực C trọng tâm vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực D điểm vuông góc với mặt phẳng ngẫu lực Câu 12(ĐH – 2007): Một lắc vật lí mảnh, hình trụ, đồng chất, khối lượng m, chiều dài ℓ, dao động điều hòa (trong mặt phẳng thẳng đứng) quanh trục cố định Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có1thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com nằm ngang qua đầu Biết momen quán tính trục quay cho I = ml2/3 Tại nơi có gia tốc trọng trường g, dao động lắc có tần số góc A ω =√(3g/(2l)) B ω =√(g/l) C ω =√(g/(3l)) D ω = √(2g/(3l)) Câu 13(ĐH – 2007): Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A quay góc không khoảng thời gian B thời điểm, có vận tốc góc C thời điểm, không gia tốc góc D thời điểm, có vận tốc dài Câu 14(ĐH – 2007): Một vật rắn quay chậm dần quanh trục cố định xuyên qua vật A tích vận tốc góc gia tốc góc số âm B vận tốc góc có giá trị âm C gia tốc góc có giá trị âm D tích vận tốc góc gia tốc góc số dương Câu 16(ĐH – 2007): Có ba cầu nhỏ đồng chất khối lượng m1, m2 m3 gắn theo thứ tự điểm A, B C AC hình trụ mảnh, cứng, có khối lượng không đáng kể, cho xuyên qua tâm cầu Biết m1 = 2m2 = 2M AB = BC Để khối tâm hệ nằm trung điểm AB khối lượng m3 A M B 2M/3 C M/3 D 2M Câu 17(ĐH – 2007): Một người đứng mép sàn hình tròn, nằm ngang Sàn quay mặt phẳng nằm ngang quanh trục cố định, thẳng đứng, qua tâm sàn Bỏ qua lực cản Lúc đầu sàn người đứng yên Nếu người chạy quanh mép sàn theo chiều sàn A quay ngược chiều chuyển động người B đứng yên khối lượng sàn lớn khối lượng người C quay chiều chuyển động người sau quay ngược lại D quay chiều chuyển động người Câu 18(ĐH – 2007): Do phát xạ nên ngày (86400 s) khối lượng Mặt Trời giảm lượng 3,744.1014 kg Biết vận tốc ánh sáng chân không 3.108 m/s Công suất xạ (phát xạ) trung bình Mặt Trời A 6,9.1015 MW B 5,9.1010 MW C 3,9.1020 MW D 4,9.1040 MW Câu 19(ĐH – 2007): Một bánh xe có momen quán tính trục quay ∆ cố định kg.m2 đứng yên chịu tác dụng momen lực 30 N.m trục quay ∆ Bỏ qua lực cản Sau bao lâu, kể từ bắt đầu quay, bánh xe đạt tới vận tốc góc có độ lớn 100 rad/s? A 12 s B 15 s C 20 s D 30 s Câu 20(ĐH – 2007): Phát biểu sai nói momen quán tính vật rắn trục quay xác định? A Momen quán tính vật rắn luôn dương B Momen quán tính vật rắn dương, âm tùy thuộc vào chiều quay vật C Momen quán tính vật rắn đặc trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay D Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay Câu 21(CĐ 2008): Cho ba cầu nhỏ khối lượng tương ứng m1, m2 m3 gắn điểm A, B C (B nằm khoảng AC) cứng có khối lượng Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có2thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com không đáng kể Biết m1 = kg, m3 = kg BC = 2AB Để hệ (thanh ba cầu) có khối tâm nằm trung điểm BC A m2 = 2,5 kg B m2 = kg C m2 = 1,5 kg D m2 = kg Câu 22(CĐ 2008): Một bánh xe quay với tốc độ góc 24 rad/s bị hãm Bánh xe quay chậm dần với gia tốc góc có độ lớn rad/s2 Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng A 24 s B s C 12 s D 16 s Câu 23(CĐ 2008): Vật rắn thứ quay quanh trục cố định Δ1 có momen động lượng L1, momen quán tính trục Δ1 I1 = kg.m2 Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định Δ2 có momen động lượng L2, momen quán tính trục Δ2 I2 = kg.m2 Biết động quay hai vật rắn Tỉ số L1/ L2 A 4/9 B 2/3 C 9/4 D 3/2 Câu 24(CĐ 2008): Một vật rắn quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định Góc mà vật quay sau khoảng thời gian t, kể từ lúc vật bắt đầu quay tỉ lệ với A t2 B t C √t D 1/t Câu 26(CĐ 2008): Một vật rắn quay quanh trục cố định Δ tác dụng momen lực N.m Biết gia tốc góc vật có độ lớn rad/s2 Momen quán tính vật trục quay Δ A 0,7 kg.m2 B 1,2 kg.m2 C 1,5 kg.m2 D 2,0 kg.m Câu 27(CĐ 2008): Một AB đồng chất, tiết diện đều, chiều dài L đỡ nằm ngang nhờ giá đỡ đầu A giá đỡ điểm C Nếu giá đỡ đầu A chịu 1/4 trọng lượng giá đỡ điểm C phải cách đầu B đoạn A 2L/3 B 3L/4 C L/3 D L/2 Câu 28(CĐ 2008): Dao động học lắc vật lí đồng hồ lắc đồng hồ chạy dao động A trì B tắt dần C cưỡng D tự Câu 30(CĐ 2008): Một cứng có chiều dài 1,0 m, khối lượng không đáng kể Hai đầu gắn hai chất điểm có khối lượng kg kg Thanh quay mặt phẳng ngang quanh trục cố định thẳng đứng qua trung điểm với tốc độ góc 10 rad/s Momen động lượng A 12,5 kg.m2/s B 7,5 kg.m2/s C 10,0 kg.m2/s D 15,0 kg.m2/s Câu 32(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Momen lực tác dụng lên vật rắn có trục quay cố định có giá trị A không vật đứng yên quay B không đổi khác không làm vật quay C dương làm vật quay nhanh dần D âm làm vật quay chậm dần Câu 33(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Một bàn tròn phẳng nằm ngang bán kính 0,5 m có trục quay cố định thẳng đứng qua tâm bàn Momen quán tính bàn trục quay kg.m2 Bàn quay với tốc độ góc 2,05 rad/s người ta đặt nhẹ vật nhỏ khối lượng 0,2 kg vào mép bàn vật dính chặt vào Bỏ qua ma sát trục quay sức cản môi trường Tốc độ góc hệ (bàn vật) A 0,25 rad/s B rad/s C 2,05 rad/s D rad/s Câu 34(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Một mảnh AB đồng chất tiết diện đều, chiều dài ℓ , khối lượng m Tại đầu B người ta gắn chất điểm có khối lượng hệ (thanh chất điểm) cách đầu A đoạn Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có3thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ m Khối tâm ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com A ℓ B 2ℓ C ℓ D ℓ Câu 35 (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Một ròng rọc có trục quay nằm ngang cố định, bán kính R, khối lượng m Một sợi dây không dãn có khối lượng không đáng kể, đầu quấn quanh ròng rọc, đầu lại treo vật khối lượng m Biết dây không trượt ròng rọc Bỏ qua ma sát ròng rọc với trục quay sức cản môi trường Cho momen quán tính ròng rọc trục quay A g B g mR 2 C g gia tốc rơi tự g D 2g Câu 36(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Một mảnh đồng chất tiết diện đều, khối lượng m, chiều dài ℓ , quay xung quanh trục nằm ngang qua đầu vuông góc với Bỏ qua ma sát trục quay sức cản môi trường Mômen quán tính trục quay I = mℓ gia tốc rơi tự g Nếu thả không vận tốc đầu từ vị trí nằm ngang tới vị trí thẳng đứng có tốc độ góc ω A 2g 3ℓ B 3g ℓ C 3g 2ℓ D g 3ℓ Câu 37 (ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008): Phát biểu sau nói ngẫu lực ? A Momen ngẫu lực tác dụng làm biến đổi vận tốc góc vật B Hai lực ngẫu lực không cân C Đới với vật rắn trục quay cố định, ngẫu lực không làm quay vật D Hợp lực cửa ngẫu lực có giá (đường tác dụng) qua khối tâm vật Câu 38(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Một vật rắn quay quanh trục cố định qua vật có phương trình chuyển động ϕ = 10 + t ( ϕ tính rad t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A 10 rad/s 25 rad B rad/s 25 rad C 10 rad/s 35 rad D rad/s 35 rad Câu 39(ÐỀ ĐẠI HỌC – 2008) : Một đĩa phẳng quay quanh trục cố định qua tâm vuông góc với mặt phẳng đĩa với tốc độ góc không đổi Một điểm nằm mép đĩa A gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến B có gia tốc hướng tâm mà gia tốc tiếp tuyến C có gia tốc tiếp tuyến mà gia tốc hướng tâm D có gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến Câu 42(Đề thi cao đẳng năm 2009) : Một cứng đồng chất có chiều dài l, khối lượng m, quay quanh trục ∆ qua trung điểm vuông góc với Cho momen quán tính trục ∆ m mℓ Gắn chất điểm có khối lượng vào đầu 12 Momen quán tính hệ trục ∆ A mℓ B 13 mℓ 12 C mℓ D mℓ Câu 43(Đề thi cao đẳng năm 2009) : Coi Trái Đất cầu đồng chất có khối lượng m = 6,0.1024 kg, bán kính R = 6400 km momen quán tính trục ∆ qua tâm mR Lấy π = 3,14 Momen động lượng Trái Đất chuyển động quay xung quanh trục ∆ với chu kì 24 giờ, có giá trị A 2,9.1032 kg.m2/s B 8,9.1033 kg.m2/s C 1,7.1033 kg.m2/s D 7,1.1033 kg.m2/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có4thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com Câu 44(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một vật rắn quay biến đổi quanh trục cố định qua vật Một điểm xác định vật rắn không nằm trục quay có A độ lớn gia tốc tiếp tuyến thay đổi B gia tốc hướng tâm hướng vào tâm quỹ đạo tròn điểm C gia tốc góc biến thiên theo thời gian D tốc độ dài biến thiên theo hàm số bậc hai thời gian Câu 45(Đề thi cao đẳng năm 2009): Một đĩa tròn phẳng, đồng chất có khối lượng m = 2kg bán kính R = 0,5 m Biết momen quán tính trục ∆ qua tâm đối xứng vuông góc với mặt phẳng đĩa mR2 Từ trạng thái nghỉ, đĩa bắt đầu quay xung quanh trục ∆ cố định, tác dụng lực tiếp tuyến với mép đồng phẳng với đĩa Bỏ qua lực cản Sau s đĩa quay 36 rad Độ lớn lực A 4N B 3N C 6N D 2N Câu 49(ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay quanh trục cố định tác dụng momen lực không đổi khác không Trong trường hợp này, đại lượng thay đổi A Momen quán tính vật trục B Khối lượng vật C Momen động lượng vật trục D Gia tốc góc vật Câu 50(ĐỀ ĐH 2009): Từ trạng thái nghỉ, đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định với gia tốc không đổi Sau 10 s, đĩa quay góc 50 rad Góc mà đĩa quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad Câu 51(ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định, 3,14 s tốc độ góc tăng từ 120 vòng/phút đến 300 vòng/phút Lấy π = 3,14 Gia tốc góc vật rắn có độ lớn A rad/s2 B 12 rad/s2 C rad/s2 D rad/s2 Câu 52(ĐỀ ĐH 2009): Momen quán tính vật rắn trục quay cố định A Có giá trị dương âm tùy thuộc vào chiều quay vật rắn B Phụ thuộc vào momen ngoại lực gây chuyển động quay vật rắn C Đặc trưng cho mức quán tính vật rắn chuyển động quay quanh trục D Không phụ thuộc vào phân bố khối lượng vật rắn trục quay Câu 59(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Con lắc vật lí vật rắn quay quanh trục nằm ngang cố định Dưới tác dụng trọng lực, ma sát không đáng kể chu kì dao động nhỏ lắc A không phụ thuộc vào gia tốc trọng tường vị trí lắc dao động B phụ thuộc vào biên độ dao động lắc C phụ thuộc vào khoảng cách từ trọng tâm vật rắn đến trục quay D không phụ thuộc vào momen quán tính vật rắn trục quay Câu 60(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một bánh đà quay quanh trục cố định Tác dụng vào bánh đà momen hãm, momen động lượng bánh đà có độ lớn giảm từ 3,0 kg.m2/s xuống 0,9 kg.m2/s thời gian 1,5 s Momen hãm tác dụng lên bánh đà khoảng thời gian có độ lớn A 3,3 N.m B 14 N.m C 1,4 N.m D 33 N.m Câu 61(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định Tại t = 0, tốc độ góc vật ω0 Kể từ t = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2,5 rad/s B rad/s C 7,5 rad/s D 10 rad/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có5thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com Câu 62(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một thước nằm yên dọc theo trục tọa độ hệ quy chiếu quán tính K có chiều dài ℓ Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không chiều dài thước đo hệ K A 0,8ℓ B 0, 6ℓ C 0, 36ℓ D 0, 64ℓ Câu 63(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một vật rắn quay quanh trục cố định, có momen quán tính không đổi trục Nếu momen lực tác dụng lên vật khác không không đổi vật quay A với gia tốc góc không đổi B với tốc độ góc không đổi C chậm dần dừng hẳn D nhanh dần chậm dần Câu 64(Đề thi ĐH – CĐ năm 2011): Một đĩa tròn mỏng đồng chất có đường kính 30 cm, khối lượng 500 g quay quanh trục cố định qua tâm đĩa vuông góc với mặt phẳng đĩa Biết chu kỳ quay đĩa 0,03 s Công cần thực để làm cho đĩa dừng lại có độ lớn A 820 J B 123 J C 493 J D 246 J Câu 65 (DH 2012) Một đĩa bắt đầu xoay quay quanh trục cố định với gia tốc góc không đổi, sau 10s quay góc 50 rad Sau 20s kể từ lúc bắt đầu quay, góc mà đĩa quay A 400 rad B 100 rad C 300 rad D 200 rad Câu 66(DH 2012) Tại thời điểm t = 0, vật rắn bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục cố định ∆ Ở thời điểm t1 t2 = 4t1, momen động lượng vật trục ∆ L1 L2 Hệ thức liên hệ L1 L2 A L2 = 4L1 B L2 = 2L1 C L1 = 2L2 D L1 = 4L2 Câu 67(DH 2012) Khi đặt vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 0, π H hiệu điện chiều 12 V cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,4 A Sau đó, thay hiệu điện điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị hiệu dụng 12 V cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây A 0,30 A B 0,40 A C 0,24 A D 0,17 A Câu 68(DH 2012) Một có chiều dài riêng ℓ Cho chuyển động dọc theo phương chiều dài hệ quy chiếu quán tính có tốc độ 0,8 c (c tốc độ ánh sáng chân không) Trong hệ quy chiếu đó, chiều dài bị co bớt 0,4 m Giá trị ℓ A m B m C m D m Câu 69(DH 2012) Một bánh xe quay quanh trục cố định ( ∆ ) với động 1000 J Biết momen quán tính bánh xe trục ∆ 0,2 kg.m2 Tốc độ góc bánh xe A 50 rad/s B 10 rad/s C 200 rad/s D 100 rad/s Câu 70(DH 2012) Một đĩa tròn bắt đầu quay nhanh dần từ trạng thái nghỉ quanh trục qua tâm vuông góc với mặt đĩa, với gia tốc 0,25 rad/s2 Sau bao lâu, kể từ lúc bắt đầu quay, góc vectơ gia tốc tiếp tuyến vectơ gia tốc điểm nằm mép đĩa 450? A s B s C s D s Câu 74(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một vật rắn quay quanh trục cố định xuyên qua vật Các điểm vật rắn (không thuộc trục quay) A có gia tốc góc thời điểm B có tốc độ dài thời điểm C quay góc khác khoảng thời gian Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có6thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ep u rpor oc oc m o thttpt :p/://w/ w ww ww t.at ial ii lei u http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.co http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c t ph :t /t /pw: /w/ w w tw a i lt iaei ul iperuop cr oo mc http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c http://www.tailieupro.c Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) - ĐT: 01689.996.187 Diễn đàn: http://lophocthemcom - vuhoangbg@gmail.com D có tốc độ góc khác thời điểm Câu 75(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một cứng, nhẹ, chiều dài 2a Tại đầu có gắn viên bi nhỏ, khối lượng viên bi m Momen quán tính hệ (thanh viên bi) trục quay qua trung điểm vuông góc với A 2ma2 B ma2 C ma2 D ma2 Câu 76(CAO ĐẲNG NĂM 2012): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định xuyên qua vật Một điểm vật rắn (không thuộc trục quay) có A vectơ gia tốc tiếp tuyến hướng vào tâm quĩ đạo B độ lớn gia tốc tiếp tuyến không đổi C vectơ gia tốc tiếp tuyến ngược chiều với chiều quay thời điểm D độ lớn gia tốc tiếp tuyến thay đổi ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có7thêm nhiều tài liệu hay thú vị ;) CƠ HỌC VẬT RẮN BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC – ÔN, LUYỆN THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ ... phương trình chuyển động ϕ = 10 + t ( ϕ tính rad t tính giây) Tốc độ góc góc mà vật quay sau thời gian s kể từ thời điểm t = A 10 rad/s 25 rad B rad/s 25 rad C 10 rad/s 35 rad D rad/s 35 rad Câu... quanh trục cố định với gia tốc không đổi Sau 10 s, đĩa quay góc 50 rad Góc mà đĩa quay 10 s A 50 rad B 150 rad C 100 rad D 200 rad Câu 51 (ĐỀ ĐH 2009): Một vật rắn quay nhanh dần quanh trục cố định,... = , 10 s đầu, vật quay góc 150 rad giây thứ 10 vật quay góc 24 rad Giá trị ω0 A 2 ,5 rad/s B rad/s C 7 ,5 rad/s D 10 rad/s Truy cập http://www.tailieupro.com/ để có5thêm nhiều tài liệu hay thú
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA , CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA , CHU DE 5 ON TAP KIEM TRA

Từ khóa liên quan