khung giáo án định hướng phát triển năng lực môn tiếng việt

6 808 16
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2017, 13:14

khung giáo án mẫu môn Tiếng Việt theo định hướng phát triển năng lực học sinhPHÂN MÔN TẬP ĐỌC1. Hoạt động khởi động Chơi trò chơi khởi động nhẹ nhàng Chơi trò chơi khởi động liện quan đến bài học: Đố vui, hát, … GV giới thiệu chủ điểm bài học một cách nhẹ nhàng2. Hoạt động đọc:a. Căn cứ Căn cứ vào yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của môn học: + Nội dung yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng đối với từng bài học được hiểu là CHUẨN (cơ bản, tối thiểu) đòi hỏi toàn bộ học sinh phải đạt được.+ Phần Ghi chú xác định nội dung học sinh có thể thực hiện để đạt được ở mức độ cao hơn, theo năng lực của từng cá nhân. Căn cứ vào bảng Chuẩn theo Giai đoạnVí dụ: Giữa học kì I: Khoảng 100 tiếng phútCuối học kì I: Khoảng 110 tiếng phútGiữa học kì II: Khoảng 115 tiếng phútCuối học kì II: Khoảng 120 tiếng phút Căn cứ vào yêu cầu cụ thể của từng loại văn bản+ Văn bản nghệ thuật+ Văn bản phi nghệ thuậtb. Thực hiệnb.1. Đọc mẫu Gv đọc: Khi lớp không có chưa có đối tượng 3, 4. Giai đoạn mới nhận lớp) HS đọc: Khi lớp có học sinh đọc tốt Nếu lớp có nhiều em đọc tốt thì nên luân phiên HS đọc mẫu => Phát triển được nhiều HS có năng lực Các bạn còn lại học được nhiều điểm tốt từ mỗi bạn Cách tổ chức: Làm việc cả lớpb.2. Đọc thầm Đọc thầm để tìm hiểu bài Đọc thầm lướt để nắm nội dung, tóm tắt ý… Cách tổ chức: Làm việc cá nhân độc lập.... PHÂN MÔN TẬP ĐỌC Hoạt động khởi động - Chơi trò chơi khởi động nhẹ nhàng Chơi trò chơi khởi động liện quan đến học: Đố vui, hát, … - GV giới thiệu chủ điểm/ học cách nhẹ nhàng Hoạt động đọc: a Căn - Căn vào yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ môn học: + Nội dung yêu cầu cần đạt kiến thức kĩ học hiểu CHUẨN (cơ bản, tối thiểu) đòi hỏi toàn học sinh phải đạt + Phần Ghi xác định nội dung học sinh thực để đạt mức độ cao hơn, theo lực cá nhân - Căn vào bảng Chuẩn theo Giai đoạn Ví dụ: Giữa học kì I: Khoảng 100 tiếng/ phút Cuối học kì I: Khoảng 110 tiếng/ phút Giữa học kì II: Khoảng 115 tiếng/ phút Cuối học kì II: Khoảng 120 tiếng/ phút - Căn vào yêu cầu cụ thể loại văn + Văn nghệ thuật + Văn phi nghệ thuật b Thực b.1 Đọc mẫu - Gv đọc: Khi lớp không có/ chưa có đối tượng 3, Giai đoạn nhận lớp) - HS đọc: Khi lớp có học sinh đọc tốt/ Nếu lớp có nhiều em đọc tốt nên luân phiên HS đọc mẫu => Phát triển nhiều HS có lực/ Các bạn lại học nhiều điểm tốt từ bạn - Cách tổ chức: Làm việc lớp b.2 Đọc thầm - Đọc thầm để tìm hiểu bài/ Đọc thầm lướt để nắm nội dung, tóm tắt ý… - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân/ độc lập b.3 Đọc từ - Lựa chọn từ phát âm phù hợp với vùng miền/ phương ngữ/ đa số học sinh hay mắc Ví dụ: + Vần: (con cóc/ cooc, trong/ troong….chân thật/ chưn thựt, ngân nga/ ngưn nga… mẹ/ mệ, đẹp/ đệp…) + Phụ âm n/l - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm đọc trước lớp b.4: Đọc câu - Nên lựa chọn câu dài dấu câu câu có cụm từ bắt buộc phải đọc liền, nêu ngắt nghỉ sai dẫn đến sai ý nghĩa nội dung cần truyền đat để giúp em ngắt nghỉ Tránh chọn câu rõ cách đọc không phát huy lực học trò - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm đọc trước lớp b.5: Đọc diễn cảm/ Luyện đọc lại - Dựa vào Chuẩn kiến thức kĩ phân hóa đối tượng - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm đọc trước lớp b.6: Đọc thuộc lòng - Đối tượng mức 1, 2: Có thể thuộc lòng đoạn/ thuộc đọc chưa liền mạch, chưa diễn cảm - Đối tượng mức 3, 4: Thuộc lòng, đọc diễn cảm, biết kết hợp biểu diễn đọc (Sử dụng ngôn ngữ hình thể, nét mặt…) - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => đọc trước lớp Hoạt động tìm hiểu bài: a Tìm hiểu nghĩa từ: - Mức 1, : Giải nghĩa nôm na/ đặt câu có từ cần giải nghĩa/ tìm từ trái nghĩa, đồng nghĩa…(Hiểu dùng từ tương đối …) - Mức 3,4: giải nghĩa cách đầy đủ, độ xác cao, đưa từ vào văn cảnh phù hợp…(Hiểu sử dụng phù hợp…) Khuyến khích học sinh sử dụng từ điển cần thiết - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm trả lời trước lớp b Tìm hiểu nội dung - Mức 1, 2: Trả lời câu hỏi mang tính chất tái Có thể phải tách nhỏ câu hỏi để dễ trả lời Có thể phải thêm câu hỏi phụ để dẫn đắt - Mức 3, 4: Trả lời câu hỏi mang tính chất tổng hợp/ Biết tìm nội dung đoạn/ Tìm nội dung, ý nghĩa bài…Tránh hỏi câu hỏi vượt trình độ HS - Cách tổ chức: + Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm trả lời trước lớp + Tổ chức trò chơi học tập… PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Hoạt động nhận diện đặc điểm loại văn - Đọc mục nhận xét, trả lời câu hỏi gợi ý Trao đổi thảo luận, rút nhận xét - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => cặp đôi => nhóm =>cả lớp 2.Hoạt động làm tập thực hành • • • • • Nắm vững yêu cầu tập (cá nhân) Làm thử phần nhận xét (cá nhân=>lớp) Luyện tập theo yêu cầu (cá nhân) Nhận xét, đánh giá kết (nhóm =>lớp) - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => cặp đôi => nhóm =>cả lớp Hoạt động luyện tập theo đề - Đọc kĩ đề, xác định nội dung (cá nhân) - Dựa vào gợi ý, thực (cá nhân) - Nhận xét đánh giá (nhóm =>lớp) - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm =>cả lớp • Lưu ý: Viết đoạn văn theo yêu cầu: Mức 1,2: Viết yêu cầu, câu văn ngữ pháp, rõ ý, … Mức 3, 4: Viết có mở có kết, câu văn diễn đạt tốt, sử dụng biện pháp nghệ thuật viết, ý logic, kết cấu chặt chẽ… PHÂN MÔN KỂ CHUYỆN Nghe - kể a) Hoạt động khởi động /Kiểm tra cũ - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm Làm việc lớp b) Hoạt động GT : GV giới thiệu chuyện lời lời kết hợp đồ dùng trực quan băng hình - Cách tổ chức: Làm việc lớp c) Hoạt động HS nghe kể truyện - Giáo viên kể lần 1, HS nghe - Giáo viên kể lần 2, vừa kể vừa vào tranh, HS nghe kết hợp nhìn hình minh họa Nếu lớp có HS biết câu chuyện, kể cho HS kể lần - Cách tổ chức: Làm việc lớp d) Hoạt động HS kể chuyện - Kể đoạn nối tiếp nhóm (Mọi đối tượng tham gia) - Kể toàn câu chuyện nhóm (Mọi đối tượng tham gia nội dung kể thể rõ phân hóa) - Thi kể đoạn nối tiếp trước lớp (Chọn đối tượng kể tốt nhóm) - Thi kể toàn câu chuyện trước lớp (Chọn đối tượng kể tốt nhóm) - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm =>cả lớp e) Hoạt động HS tìm hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Nói nhân vật - Nói ý nghĩa câu chuyện - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm =>cả lớp g) Hoạt động củng cố, dặn dò - Cách tổ chức: Làm việc lớp Lưu ý: - GV kể chuyện hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo yêu cầu SGK : SGK gợi HS nhớ lại câu chuyện tranh minh họa GV không nên tăng thêm, giảm bớt số tranh thay đổi nội dung tranh SGK - GV cần tế nhị hướng dẫn HS kể chuyện: + Nên động viên khuyến khich để em tự nhiên, hồn nhiên, kể cho anh, chi, em hay bạn bè nhà + Nếu có em kể lúng túng quên chuyện, GV nhắc cách nhẹ nhàng để em nhớ lại câu chuyện Nếu có em kể thiếu xác, không nên ngắt lời đột ngột Chỉ nhận xét em kể xong +Chú trọng nhân xét lời HS theo hướng khích lệ để em luôn cố gắng Kể chuyện nghe, học; chứng kiến tham gia a) Hoạt động khởi động/ kiểm tra cũ - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm Làm việc lớp b) Hoạt động GT GV giới thiệu yêu cầu kể chuyện tiết học - Cách tổ chức: Làm việc lớp c) Hoạt động HS tìm ví dụ phù hợp với yêu cầu tiết học(theo gợi ý SGK) - Cách tổ chức: Làm việc lớp d) Hoạt động HS kể truyện - Kể nhóm - Thi kể trước lớp - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm =>cả lớp e) Hoạt động trao đổi nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Nói nhât vật -Nói ý nghĩa câu chuyện - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => nhóm =>cả lớp ... nghỉ sai dẫn đến sai ý nghĩa nội dung cần truyền đat để giúp em ngắt nghỉ Tránh chọn câu rõ cách đọc không phát huy lực học trò - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm đọc trước lớp... Tìm nội dung, ý nghĩa bài…Tránh hỏi câu hỏi vượt trình độ HS - Cách tổ chức: + Làm việc cá nhân => căp đôi => nhóm trả lời trước lớp + Tổ chức trò chơi học tập… PHÂN MÔN TẬP LÀM VĂN Hoạt động nhận... theo yêu cầu (cá nhân) Nhận xét, đánh giá kết (nhóm =>lớp) - Cách tổ chức: Làm việc cá nhân => cặp đôi => nhóm =>cả lớp Hoạt động luyện tập theo đề - Đọc kĩ đề, xác định nội dung (cá nhân) - Dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: khung giáo án định hướng phát triển năng lực môn tiếng việt, khung giáo án định hướng phát triển năng lực môn tiếng việt, khung giáo án định hướng phát triển năng lực môn tiếng việt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn