QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG

18 155 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 08:23

QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG VÌ SAO CẦN CÓ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG ? • Điều lệ,Nội quy nhà trường quy định trách nhiệm thành viên nhà trường, • Quy tắc ứng xử phát huy tính tích cực, môi trường rèn luyện, giáo dục kỹ sống • Biến trình quản lý thành trình tự quản lý • Góp phần xây dựng quan văn hóa, thương hiệu nhà trường QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG LÀ GÌ? • Tập hợp chuẩn mực, giá trị, niềm tin hành vi ứng xử thông qua hoạt động giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập… người thầy (học sinh) nhằm tạo môi trường làm việc, học tập thân thiện, hợp tác, trách nhiệm, cởi mở, trung thực, văn minh MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA • Quy tắc ứng xử văn hóa trường học văn nhà trường ban hành đồng thuận đại đa số CBGVNV học sinh nhằm góp phần điều chỉnh cách thức ứng xử thành viên đơn vị cho ngày có văn hóa, thân thiện; đẩy lùi biểu tiêu cực ứng xử (nếu có) nhà trường • Ứng xử văn hóa nội dung công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh Bởi vậy, đơn vị phải xây dựng tổ chức thực có hiệu quả, góp phần thực thành công phong trào thi đua GIỚI HẠN NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG • NỘI DUNG: Những ứng xử giao tiếp, sinh hoạt, làm việc, học tập • PHẠM VI: Quan hệ nhà trường • ĐỐI TƯỢNG: CBGVNV nhà trường Học sinh (đối tượng liên quan: Khách, phụ huynh, môi trường, CSVC) NỘI DUNG TÓM TẮT a Ứng xử Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường với: - Đồng nghiệp - Học sinh - Phụ huynh - Khách đến thăm b Ứng xử học sinh đối với: - Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường - Bạn học - Khách đến trường - Môi trường, sở vật chất QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH Với Học sinh: *Trong sinh hoạt: - Khiêm tốn, tôn trọng, đoàn kết, thân thiện, không gây gỗ, đánh - Thông cảm, chia sẻ, giúp - Ngôn ngữ có văn hóa, lịch * Trong học tập: - Hợp tác, giúp tiến bộ.Trung thực, tự giác, có ý thức chống hành vi sai trái QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH Với Giáo viên, nhân viên: *Trong giao tiếp: - Chào hỏi, xưng hô bảo đảm lễ phép, kính trọng - Lịch sự, chân thật, không khúm múm, rụt rè; biết thành khẩn sửa sai *Trong học tập: phải chủ động, tích cực, sáng tạo thực dạy bảo thầy, cô giáo QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH Với Phụ huynh, Khách đến thăm: - Lễ phép chào hỏi, dẫn tận tình - Khi khách thăm lớp, đứng dậy chào, chăm chú lắng nghe - Mạnh dạn, tự tin giao tiếp QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH Với môi trường, sở vật chất: - Bảo vệ, chăm sóc môi trường an toàn, xanh, sạch, đẹp - Giữ gìn sử dụng hiệu sở vật chất, trang thiết bị QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN Với Học sinh: *Trong giảng dạy: Trách nhiệm, tậm tụy với học sinh Gương mẫu, chuẩn mực kĩ cương Thận trọng, khách quan, công đánh giá Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt * Trong giao tiếp: Thân ái, gần gủi, lắng nghe, chia sẻ, tôn trọng, động viên, kỉ luật tích cực Chủ động nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời Không gây khó khăn, phiền hà, lời nói, hành vi vi phạm nhân phẩm học sinh QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN - 2.Với Đồng nghiệp Trong giao tiếp phải lịch sự, chân thành, tôn trọng, không xúc phạm Trong công việc phải hợp tác, tiến bộ, khiêm tốn học hỏi, cộng đồng trách nhiệm Trong sinh hoạt phải đoàn kết, thẳng thắn, khách quan, chân thành, độ lượng Giúp gặp khó khăn, hoạn nạn QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN - 3.Với Phụ huynh học sinh Gắn bó thường xuyên, thông tin kịp thời, chính xác Lịch sự, hòa nhã, thân thiện Hướng dẫn, phối hợp giáo dục, giải thích cặn kẽ vướng mắc Tuyệt đối không lợi dụng, không gây phiền hà QUAN HỆ ỨNG XỬ CỦA GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 4.Với Khách: - Hiếu khách, lịch - Lắng nghe, suy nghĩ, vận dụng THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN • a Là văn hành chính soạn theo chương, điều • b Quy tắc ứng xử văn hóa ban hành kèm theo định thủ trưởng đơn vị QUY TRÌNH XÂY DỰNG • a Xây dựng từ đối tượng: - Đối với nội dung ứng xử học sinh: Thông qua giáo viên chủ nhiêm lớp, tổ chức học sinh chủ động đề xuất cách thức ứng xử học sinh thầy cô, nhân viên, khách đến trường đặc biệt bạn bè nhà trường - Đối với nội dung ứng xử CBGVNV: Thông qua tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản đề xuất cách thức ứng xử giáo viên, nhân viên đồng nghiệp, với học sinh khách, phụ huynh đến trường • b.Tổ chức thảo luận đoàn thể, tổ chức nhà trường để lấy ý kiến từ tìm quy tắc ứng xử có đồng thuận cao • c Ban hành văn chính thức áp dụng • d Điều chỉnh thấy không còn phù hợp hoặc chưa đầy đủ YÊU CẦU THỰC HIỆN 100% đơn vị trực thuộc phải: + Tổ chức soạn thảo thực + Có văn gửi Sở tháng 9/2011 XIN CÁM ƠN
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG, QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG, QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG NHÀ TRƯỜNG

Từ khóa liên quan