Những Thách Thức Đối Với Việc Xây Dựng Một Thư Viện Số Hiệu Quả

19 130 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2017, 08:11

"Những Thách Thức Đối Với Việc Xây Dựng Một Thư Viện Số Hiệu Quả" Nguyễn Hoàng Sơn TS Quản trị Thông tin & Tri thức,Đại học Công nghệ Xít- Ni,Úc Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện, ĐHQGHN Email: son.nh@vnu.edu.vn Mobi: 0946667829 http://lic.vnu.edu.vn/ Tổng quan về thư viện số (TVS)  Từ đầu năm 1990, cộng đồng TVS giới bước vào thập kỷ bùng nổ nghiên cứu phát triển TVS dựa nền tảng Internet công nghệ web (được phát triển rộng rãi từ 1990)  Vào năm thập kỷ này, xuất dự án  Sáng kiến TVS (Digital Library Initiative - DLI) giai đoạn 1994 – 2004 Hoa Kỳ,  Chương trìnhThư viện Điện Tử (Electronic Library Programme eLib) giai đoạn 1995 – 2000 Anh,  Các dự án TVS quốc tế NSF/JISC giai đọan 1999 – 2001,…  coi sáng kiến TVS chủ đạo, ảnh hưởng mạnh mẽ tới xây dung - phát triển TVS Hoa Kỳ, Anh, châu Âu, châu Á, châu Úc,…  TVScho phép người dùng tin truy cập qua mạng Internet nơi, lúc, thúc đẩy truyền bá tri thức - giáo dục kỷ nguyên số, khơi nguồn sáng tạo khoa học hỗ trợ định nhanh chóng, đúng đắn dựa liệu, văn có giá trị… số hóa thư viện sưu tập số bổ sung vào thư viện thông qua mua, trao đổi, tặng biếu truy cập mở…  Có nhiều loại hình TVS như: TVS quốc gia, TVS đại học, TVScông cộng,TVSchuyên ngành…  Điển hình Thư viện Quốc hội Mỹ http://www.loc.gov/đã số hóa hàng triệu văn kiện, gồm có hàng chục terabyte trên American Memory Website  Đây nguồn tư liệu hình ảnh, audio, video và nội dung trang web sử dụng phạm vi công cộng Gần hết thư mục và catalog của Thư viện liệt kê Thủ thư khắp giới có thể vào xem các catalog này, có thể sử dụng Library of Congress Control Number để biết xác nguồn gốc sách  Thư viện có văn khố online gọi là THOMAS, cung cấp thông tin về hoạt động Quốc hội, đó có nội dung dự luật, tường trình hoạt động thảo luận Quốc hội, tóm lược tình trạng dự luật, và Hiến pháp Hoa Kỳ 2 Các yếu tố cấu thành TVS: • TVS cấu thành yếu tố sau 2.2 Thư viện lai: Các thách thức việc xây dựng thư viện số hiệu Việt Nam 3.1 Thực trạng xây dựng phát triển TVS Việt Nam 3.2.1 Thách thức – Các điều kiện về Pháp lý - Kinh tế – Xã hội - Khoa học - Công nghệ – Giáo dục… Đây điều kiện tiên cho dự án TVS Nó nằm chủ trương, sách, quy định…của Nhà nước luật hóa, văn hóa làm sở pháp lý phát triển TVS đáp ứng nhu cầu phát triển nghiên cứu – giáo dục – khoa học côgn nghệ; Nó phụ thuộc vào khả tài thư viện xây dựng TVS (nguồn từ ngân sách hay tài trợ tổ chức – cá nhân nước); Nó phụ thuộc vào tiến khoa học công nghệ ứng dụng phát triển TVS (hạ tầng mạng, phần cứng, phần mềm…); Nó phụ thuộc vào nhu cầu thiết phải có TVS để thúc đầy giáo dục – truyền bá tri thức số – xây dựng xã hội thông tin – xã hội số kỷ nguyên tri thức… 3.2 Các thách thức đối với xây dựng và phát triển TVS 3.2.2.Nhân lực TVS: - Nghiên cứu đào tạo nhân lực TVS thách thức lớn xây dựng TVS Việt Nam - Các khoa chuyên ngành TTTV chuyển đổi từ đào tạo thư viện truyền thống sang TVS, - Tuy nhiên nghiên cứu TVS làm tiền đề để xây dựng phát triển chương trình đào tạo TVS vẫn còn manh mún, thiếu tính toàn diện ảnh hưởng lớn đến chương trình - Là ngành học chuyên gia đào tạo nước về TVS lại về số lượng, không đủ người cập nhật kiến thức về TVS giới để đem về ứng dụng có hệ thống, toàn diện phù hợp cho chương trình cần đổi - Do vậy, yếu tố làm giảm chất lượng chương trình đào tạo nhân lực TVS Việt Nam 3.2.2.Thách thức - Nhân lực TVS: - Nghiên cứu TVS và đào tạo nhân lực TVS là thách thức lớn nhất đối với xây dựng TVS ở Việt Nam - Các khoa chuyên ngành TTTV chuyển đổi từ đào tạo thư viện truyền thống sang TVS, nhiên những nghiên cứu TVS làm tiền đề để xây dựng và phát triển chương trình đào tạo TVS vẫn còn manh mún, thiếu tính toàn diện ảnh hưởng lớn đến các chương trình này - Là ngành học mới các chuyên gia được đào tạo tại nước ngoài về TVS lại quá ít về số lượng, không đủ người cập nhật kiến thức mới nhất về TVS thế giới để đem về ứng dụng có hệ thống, toàn diện và phù hợp cho các chương trình rất cần đổi mới này - Do vậy, các yếu tố làm giảm chất lượng các chương trình đào tạo nhân lực TVS Việt Nam 3.2.3 Thách thức - Công nghệ TVS: -Các công nghệ phần cứng và phần mềm phát triển đa dạng, nhiều chủng loại đáp ứng cho từng nhu cầu công nghệ đặc thù để xây dựng TVS -Do vậy, lựa chọn phần cứng cấu hình phù hợp, tương thích với phần mềm, phù hợp với khả tài chính, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài, tiết kiệm chi phí vận hành, đảm bảo cập nhật thường xuyên các phiên bản mới…là thách thức lớn về lựa chọn công nghệ cho thư viện Ví dụ: -lựa chọn mua phần mềm quản trị thư viện điện tử tích hợp (tự động hóa chu trình nghiệp vụ thư viện quản trị tài liệu in ấn kết hợp với quản trị tài nguyên số - sưu tập số) của Việt Nam (Kipos, Libol, iLib ) hay của nước ngoài (Aleph, Virtua ); -lựa chọn giữa phần mềm quản trị tài nguyên số miễn phí (Dspace, Greenstone ) hay trả phí (Rossetta, Contenpro, DRM ) -Giá tiền, sự tương thích phần cứng và mềm, sự tương thích hệ thống phần mềm mới với hệ thống sử dụng, chuyển đổi dữ liệu (siêu dữ liệu) từ cũ sang mới, lưu trữ tài nguyên số, bản quyền sử dụng chia sẻ tài nguyên số là những thách thức công nghệ rất quan trọng - Sự phát triển các thế hệ Web tác động lớn đến sự thay đổi mô hình phát triển TVS như: 3.2.4 Thách thức - Sưu tập số ( các CSDL nội sinh ngoại sinh) - Khả tài tính, nắm bắt rõ ràng nhu cầu tin, kiến thức rộng và chuyên sâu về các nguồn tin số… là những thách thức xây dựng các CSDL nội sinh và ngoại sinh - Xây dựng và phát triển CSDL nội sinh: lựa chọn tự số hóa hay thuê số hóa tài liệu; lựa chọn công nghệ máy số hóa, tốc độ số hóa, nhận dạng tài liệu, định dạng file lưu và file hiển thị; xây dựng các tiêu chí số hóa tài liệu in (Ví dụ: giá trị sử dụng, tính độc bản – quý hiếm,…), bản quyền số hóa tài liệu, bản quyền sử dụng tài liệu… - Xây dựng và phát triển CSDL ngoại sinh: khám phá và phát hiện tài nguyên truy cập mở có giá trị; lựa chọn mua CSDL theo nhu cầu và khả tài chính; mua CSDL theo hình thức liên kết Cosortium để tiết kiệm chi phí – tối ưu hóa sử dụng… - Tích hợp công nghệ, thống nhất nguồn tin số nội sinh và ngoại sinh bằng công nghệ tìm kiếm đám mây (URD2), hệ thống hóa và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên số phân tán của TVS… - Đảm không gian lưu trữ vật lý, an toàn dữ liệu, lưu trữ đám mây, lưu trữ và sử dụng định dạng format lâu dài của dữ liệu… 3.2.5 Thách thức - Người dùng tin TVS - Đào tạo người dùng tin kỹ sử dụng dịch vụ và sưu tập số của thư viên; đào tạo kiến thức thông tin để họ có thể nhận biết được nhu cầu tin, sử dụng các công cụ tìm kiếm tin, đánh giá thông tin, sử dụng thông tin hiệu quả, quyết định đúng đắn dựa thông tin tìm được, có khả tự học và tự nghiên cứu xuất đời… - TVS phải luôn marketing các sản phẩm dịch vụ thư viện, nắm rõ người dùng tin, truyền thông hiệu quả, đào tạo người dùng tin liên tục, tạo sự hấp dẫn – cuốn hút ngườ dùng tin sử dụng tối đa sản phẩm dịch vụ TVS…đây là thước đo để đánh giá tính hiệu quả, giá trị sử dụng của dự án TVS… 4.Kết luận: Qua phân tích tổng quan về TVS, các yếu tố cấu thành TVS, chúng ta thấy được thách thức chính ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng TVS hiệu quả Bài viết thể hiện hướng tiếp cận của chuyên gia Quản trị Thông tin Tri thức chuyên ngành TVS Tuy nhiên, còn nhiều hướng tiếp cận khác về các thách thức này từ phía các chuyên gia công nghệ thông tin; giáo dục; văn hóa;…cần được khai thác và bổ sung để giúp cán TVS xây dựng TVS hiệu quả Xin trân trọng cảm ơn! ... đạo, ảnh hưởng mạnh mẽ tới xây dung - phát triển TVS Hoa Kỳ, Anh, châu Âu, châu Á, châu Úc,…  TVScho phép người dùng tin truy cập qua mạng Internet nơi, lúc, thu c đẩy truyền bá tri thức... dụ: -lựa chọn mua phần mềm qua n trị thư viện điện tử tích hợp (tự động hóa chu trình nghiệp vụ thư viện qua n trị tài liệu in ấn kết hợp với qua n trị tài nguyên số - sưu... TVS… 4.Kết luận: Qua phân tích tổng quan về TVS, các yếu tố cấu thành TVS, chúng ta thấy được thách thức chính ảnh hưởng trực tiếp đến xây dựng TVS hiệu qua Bài viết thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Những Thách Thức Đối Với Việc Xây Dựng Một Thư Viện Số Hiệu Quả, Những Thách Thức Đối Với Việc Xây Dựng Một Thư Viện Số Hiệu Quả, Những Thách Thức Đối Với Việc Xây Dựng Một Thư Viện Số Hiệu Quả

Từ khóa liên quan