Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 2

25 241 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 21:38

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Lời nói đầu Môn học công nghệ chế tạo máy đóng vai trò quan trọng chơng trình đào tạo kỹ s cán kỹ thuật thiết kế chế tạo loại máy, thiết bị phục vụ ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy kỳ đồ án có tầm quan trọng sinh viên khoa khí Đồ án giúp cho sinh viên hiểu kiến thức học môn công nghệ chế tạo máy mà môn khác nh: máy công cụ, dụng cụ cắt Đồ án giúp cho sinh viên đợc hiểu dần thiết kế tính toán qui trình công nghệ chế tạo chi tiết cụ thể Đợc giúp đỡ hớng dẫn tận tình thầy Trơng Hoành Sơn môn công nghệ chế tạo máy đến đồ án môn học em hoàn thành Tuy nhiên việc thiết kế đồ án không tránh khỏi sai sót em mong đợc bảo thầy bảo bạn Em xin chân thành cảm ơn thầy Trơng Hoành Sơn giúp đỡ em hoàn thành công việc đợc giao Hà Nội, ngày 20/11/2003 Sinh viên: Nguyễn Đức Minh Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Nội dung thuyết minh tính toán Đồ án môn học công Nghệ Chế Tạo Máy Phân tích chức làm việc chi tiết: Theo đề thiết kế: Thiết kế quy trình công nghệ gia công thân gối đỡ phụ với sản lợng 10000 chi tiết/năm, điều kiện sản xuất tự Chi tiết Thân gối đỡ phụ có chức đỡ phụ cho đầu kéo máng cào P.R.P 150 Đây dạng chi tiết họ chi tiết dạng hộp, có nhiệm vụ chi tiết sở để lắp đơn vị lắp (cụ thể đầu máng cào P.R.P 150) tạo thành phận máy nhằm thực nhiệm vụ động học kéo máng cào Phân tích tính công nghệ kết cấu chi tiết: Chi tiết thân gối đỡ phụ có kết cấu thoả mãn tính công nghệ chi tiết dạng hộp, cụ thể : - chi tiết có đủ độ cứng vững để không bị biến dạng gia công (chiều dày lớn 85 mm) ding chế độ cắt cao, đạt suốt cao - Các bề mặt dùng làm chuẩn có đủ diện tích định cho phép thực nhiều nguyên công dùng bề mặt làm chuẩn cho phép thực trình gá đặt nhanh - Các lỗ ren chi tiết có kết cấu đơn giản ( bề mặt trụ trơn), rãnh dạng định hình, bề mặt lỗ không đứt quãng Các lỗ đồng tâm có đờng kính giảm dần từ vào (150, 135, 100, 81) - Chi tiết lỗ nghiêng so với bề mặt đáy bề mặt ăn dao Xác định dạng sản xuất: Sản lợng hàng năm đợc xác định theo công thức sau đây: N = N1m(1 + (+)/100) Trong đó: N : Số sản phẩm (số máy) đợc sản xuất năm N1 : Số chi tiết đợc sản xuất năm, N1 = 10000(chiếc) m : Số chi tiết sản phẩm, m=1 : Số chi tiết đợc chế tạo thêm để dự trữ (5% đến 7%) : tỉ lệ phế phẩm, = 3% - 6% Chọn + = 7% N = 10000.1.(1 + 7%) = 10700 ( chi tiết) Sau xác định đợc sản lợng hàng năm ta phải xác định trọng lợng chi tiết Trọng lợng chi tiết đợc xác định theo công thức: Q = V. Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Từ vẽ chi tiết ta xác định đợc thể tích chi tiết V = 203 (dm3) Với vật liệu gang xám ta có trọng lợng riêng = (6,8 7,4) kg/dm3 Chọn = kg/dm3, đó: Q = 203.7 = 14,21 (kg) Theo bảng trang 13 Thiết kế đồ án CNCTM, ta đợc dạng sản xuất dạng hàng khối Chọn phơng pháp chọn phôi: Chi tiết đợc làm gang xám, kết cáu gồm nhiều bề mặt trụ trong, đơn giản, sản lợng hàng năm lớn ta chọn phơn pháp đúc để chế tạo phôi Lập sơ nguyên công: - Nguyên công : Tiện mặt đầu mặt trụ 160 W W - Nguyên công : Tiện mặt đầu, mặt trụ 150, 100, 81 W W Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 - Nguyên công3 : Khoan lỗ 26 - Nguyên công : Khoan lỗ 10,5 gá đặt tơng tự nguyên công - Nguyên công 5: Ta rô lỗ M12x25 - Nguyên công : Kiểm tra độ - Nguyên công : Kiểm tra Thiết kế nguyên công cụ thể: a Nguyên công : Định vị: Hai mặt đầu tay biên cần W đảm bảo độ song song cần phảI đối xứng qua mặt phẳng đối xứng chi tiết, ta sử dụng cấu kẹp tự định tâm hạn chế bậc tự do, má kẹp hai khối v khối v di động mặt chuẩn thô mặt bên Kẹp chặt: Dùng hai khối v kẹp chặt chi tiết, phơng thức lực kẹp song song với mặt định vị dùng khối v vát tạo lực vuông góc với mặt định vị Chọn máy: Máy phay đứng 6H10 Công W suất máy Nm = 3kW Chọn dao: Phay dao phay đĩa mặt đầu gắn mảnh thép gió, có kích thớc sau( Tra theo bảng 4-93 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): D = 100 mm, d =32 mm, B = 40 mm, số Z = 10 Lợng d gia công: Phay lần với lợng d phay thô Zb1 = 2.5 mm lợng d màI thô Zb2 = 0.5 mm Chế độ cắt: Xác định chế độ cắt cho dao Chiều sâu cắt t = 2.5 mm, lợng chạy dao S = 0.2mm/răng, tốc độ Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 cắt V = 34,5 (34,5 31)m/phút Các hệ số hiệu chỉnh: K1: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào nhóm tính thép cho bảng 5-225 Sổ tay CNCTM2- k1 = K2: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng tháI bề mặt gia công chu kỳ bền dao cho bảng 5-120 Sổ tay CNCTM2- k2 = 0,8 K3: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào dạng gia công cho bảng 5-132 Sổ tay CNCTM2- k3 = Vậy tốc độ tính toán là: Vt=Vb.k1.k2.k3= 34,5.1.0,8.1 = 27,6 m/phút Số vòng quay trục theo tốc độ tính toán là: 1000 vt 1000 27,6 = = 87.9 vòng/phút nt = .d 3,14.100 Ta chọn số vòng quay theo máy nm = 50 vòng/phút Nh vậy, tốc độ cắt thực tế là: .d.nm 3,14.100.50 = = 31,4 m/phút Vtt = 1000 1000 Lợng chạy dao phút S p = Sr.z.n = 0,2.10.50 =100 mm/phút Theo máy ta có Sm = 95 mm/phút i Nguyên công II:Phay mặt đầu,mặt lại Lấy mặt vừa gia công làm mặt chuẩn.cách tính toán t ơng tự nh nguyên công Nguyên công3: Gia công vấu máy phay lỡi Lập sơ đồ gá đặt: Gia công vấu cần đảm bảo độ phẳng độ nhám đạt yêu cầu.Ta định vị lỗ thô có đợc nhờ phơng pháp tạo phôi.Mặt bên hạn chế bậc tự do, hai chốt trụ hạn chế bậc tự Kẹp chặt: Dùng cấu má kẹp ,kep cách xiết chặt ốc Chọn máy: Máy phay đứng 6H10 Công suất máy N m = 3kW Chọn dao: Phay dao phay đĩa mặt đầu gắn mảnh thép gió, có kích thớc sau( Tra theo bảng 4-93 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): D = 100 mm, d =32 mm, B = 40 mm, số Z = 10 Lợng d gia công: Phay lần với lợng d phay thô Zb1 = 2.5 mm lợng d màI thô Zb2 = 0.5 mm Chế độ cắt: Xác định chế độ cắt cho dao Chiều sâu cắt t = 2.5 mm, lợng chạy dao S = 0.2mm/răng, tốc độ cắt V = 34,5 (34,5 31)m/phút Các hệ số hiệu chỉnh: K1: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào nhóm tính thép cho bảng 5-225 Sổ tay CNCTM2- k1 = Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 K2: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng tháI bề mặt gia công chu kỳ bền dao cho bảng 5-120 Sổ tay CNCTM2- k2 = 0,8 K3: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào dạng gia công cho bảng 5-132 Sổ tay CNCTM2- k3 = Vậy tốc độ tính toán là: Vt=Vb.k1.k2.k3= 34,5.1.0,8.1 = 27,6 m/phút Số vòng quay trục theo tốc độ tính toán là: 1000 vt 1000 27,6 = = 87.9 vòng/phút nt = .d 3,14.100 Ta chọn số vòng quay theo máy nm = 50 vòng/phút Nh vậy, tốc độ cắt thực tế là: .d.nm 3,14.100.50 = = 31,4 m/phút Vtt = 1000 1000 Lợng chạy dao phút S p = Sr.z.n = 0,2.10.50 =100 mm/phút Theo máy ta có Sm = 95 mm/phút Nguyên công4:Phay mặt lắp ghép rao phay ngón chuôI côn Chọn dao: Mũi rao phay gắn mảnh hợp kim cứng loạI T15K10 D=(50)mm, L=(190)mm, l=(32)mm( Tra theo bảng 4-69, Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): Lợng d gia công: Phay lần với lợng d phay thô Zb1 = 2.5 mm lợng d màI thô Zb2 = 0.5 mm Chế độ cắt: : Xác định chế độ cắt cho dao Chiều sâu cắt t = 2.5 mm, lợng chạy dao S = 0.2mm/răng, tốc độ cắt V = 34,5 (34,5 31)m/phút Các hệ số hiệu chỉnh: K1: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào nhóm tính thép cho bảng 5-225 Sổ tay CNCTM2- k1 = K2: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng tháI bề mặt gia công chu kỳ bền dao cho bảng 5-120 Sổ tay CNCTM2- k2 = 0,8 K3: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào dạng gia công cho bảng 5-132 Sổ tay CNCTM2- k3 = Vậy tốc độ tính toán là: Vt=Vb.k1.k2.k3= 34,5.1.0,8.1 = 27,6 m/phút Số vòng quay trục theo tốc độ tính toán là: 1000 vt 1000 27,6 = = 87.9 vòng/phút nt = .d 3,14.100 Ta chọn số vòng quay theo máy nm = 50 vòng/phút Nh vậy, tốc độ cắt thực tế là: .d.nm 3,14.100.50 = = 31,4 m/phút Vtt = 1000 1000 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Lợng chạy dao phút S p = Sr.z.n = 0,2.10.50 =100 mm/phút Theo máy ta có Sm = 95 mm/phút Xác định chế độ cắt cho, Khoan chiều sâu cắt t=6,4 mm, S=0.1mm/vòng,V=29,2m/phút Ta tra đợc hệ số phụ thuộc: k1 : Hệ số phụ thuộc vào chu kỳ bền, B5-109 Sổ tay CNCTM tập 2, k1 = k2 : Hệ số phụ thuộc vàotrạng thái bề mặt phôi,B5-109 Sổtay CNCTM t.2, k2=1 k3 : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào Mác hợp kim cứng, B5-109 Sổ tay CNCTM tập 2, k3 = vt = vb.k1.k2.k3 = 29,2.1.1.1.1 = 29,2 m/phút Ta xác định số vòng quay tính toán trục n t vào công thức: 1000 vt 1000 29,2 = = 726,5 vòng/phút nt = .d 3,14.13.14 Số vòng quay trục theo dãy số vòng quay: nm = 696 vòng/phút lợng chạy dao S = 0,1 mm/vòng Nguyên công5: Khoét, Doa,hai lỗ định vị 16: Gia công lỗ định vị cần đảm bảo xác cao Rz=3,2 để bảo đảm lắp ghép xác hai nửa biên.Cần đảm bảo độ song song với đờng dóng tâm biên.Định vị nhờ vấu gia công làm chuẩn lực kẹp đợc thực hai má kẹp nhờ hai bu lông đợc xiết chặt Kẹp chặt: Dùng cấu má kẹp đợc xiết chặt từ mặt bên biên bu lông Chọn máy: Máy khoan đứng 2A135 có đờng kính mũi khoan lớn khoan thép có độ bền trung bình max = 35mm Công suất máy Nm =4 kW Chọn dao: Mũi Khoét có lắp mảnh hợp kim cứng D = 29.5 mm, Mũi Doa thép gió D = 30mm,Vát mép thép gió D = 35mm ( Tra theo bảng 4-47, 4-49 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): Lợng d gia công: Gia công lần với lợng d khoét Zb1 = 1,25 mm lợng d Doa Zb2 = 0,25 mm Chế độ cắt: Xác định chế độ cắt cho Khoét Chiều sâu cắt t = 1,25 mm, lợng chạy dao S =0.8 mm/vòng(0.8ữ 1), tốc độ cắt V =72 mm/phút Ta tra đợc hệ số phụ thuộc: k1 : Hệ số phụ thuộc vào chu kỳ bền, B5-109 Sổ tay CNCTM tập 2, k1 = k2 : Hệ số phụ thuộc vàotrạng thái bề mặt phôi,B5-109 Sổtay CNCTM t.2, k2=1 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 k3 : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào Mác hợp kim cứng, B5-109 Sổ tay CNCTM tập 2, k3 = vt = vb.k1.k2.k3 = 72.1.1.1.1 =72 mm/phút Ta xác định số vòng quay tính toán trục n t vào công thức: nt = 1000.v t 1000.72 = = 790,69 vòng/phút d 3,14.29 Số vòng quay trục theo dãy số vòng quay: nm = 696 vòng/phút lợng chạy dao S = 0,1 mm/vòng Xác định chế độ cắt cho Doa Chiều sâu cắt t = 0,25 mm, lợng chạy dao S = (1 ữ 1,3 )mm/vòng, tốc độ cắt V = 10 mm/vòng Ta xác định số vòng quay tính toán trục n t vào công thức: nt = 1000.v t 1000.10 = = 106,2 vòng/phút d 3,14.30 Số vòng quay trục theo dãy số vòng quay: n m = 89 vòng/phút lợng chạy dao S = 0,1 mm/vòng ii Nguyên công 6:Khoan lỗ Lập sơ đồ gá đặt: Khoan lỗ đầu lớn cần đảm bảo độ xuyên tâm tâm lỗ tâm lỗ biên đầu to ta sử dụng cấu để hạn chế bậc tự nh sau: mặt đầu hạn chế bậc tự do, chốt trụ ngắn hạn chế bậc tự chốt lạI hạn chế bậc tự Kẹp chặt: Dùng cấu đòn kẹp,phơng đòn kẹp theo phơng nằm ngang lực kẹp cách xiết chặt bu lông Chọn máy: Máy khoan đứng 2A125 có đờng kính mũi khoan lớn khoan thép có độ bền trung bình max = 25mm Công suất máy N m = 2,8 kW Chọn dao: Mũi khoan có kích thớc nh sau d = mm ( Tra theo bảng 4-40, 4-41 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): Lợng d gia công: Gia công lần với lợng d khoan Z = d/2 = mm Chế độ cắt: Xác định chế độ cắt cho khoan lần lỗ 4, chiều sâu cắt t = mm, lợng chạy dao S = 0,17 (0.14ữ 0,18)mm/vòng, tốc độ cắt V = 27,5 m/phút Ta có hệ số: K1: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chu kỳ bền T dao, k1 = K2: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào trạng thái thép, k2 = Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 K1: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào chiều sâu lỗ, k3 = K4: Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào Mác vật liệu mũi khoan, k1 = vt = vb.k1.k2.k3.k4 = 27,5.1.1.1.1 = 27,5 m/phút Ta xác định số vòng quay tính toán trục n t 1000 vt 1000 27,5 = = 2189,5v/ph vào công thức: nt = .d 3,14.4 ta chọn số vòng quay trục theo dãy số vòng quay: nm = 2025vòng/phút Nguyên công 7: Khoan ,khoét,doa lỗ đấu nhỏ55 Gia công lỗ đầu nhỏ cần đảm bảo độ vuông góc hai mặt bên biên.Định vị nhờ mặt bên biên làm chuẩn tinh,lực kẹp từ xuống dới.Mặt bên biên hạn chế bậc tự do, chốt chám hạn chế bậc tự do,chốt chống xoay hạn chế bậc tự Kẹp chặt: Dùng cấu má kẹp đợc xiết chặt từ mặt biên bu lông xuống Chọn máy: Máy khoan đứng 2A135 có đờng kính mũi khoan lớn khoan thép có độ bền trung bình max = 55mm Công suất máy Nm =4 kW Chọn dao: Mũi Khoét có lắp mảnh hợp kim cứng D = 29.5 mm, Mũi Doa thép gió D = 30mm,Vát mép thép gió D = 35mm ( Tra theo bảng 4-47, 4-49 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): Lợng d gia công: Gia công lần với lợng d khoét Zb1 = 1,25 mm lợng d Doa Zb2 = 0,25 mm Chế độ cắt: Xác định chế độ cắt cho Khoét Chiều sâu cắt t = 1,25 mm, lợng chạy dao S =0.8 mm/vòng(0.8ữ 1), tốc độ cắt V =72 mm/phút Ta tra đợc hệ số phụ thuộc: k1 : Hệ số phụ thuộc vào chu kỳ bền, B5-109 Sổ tay CNCTM tập 2, k1 = k2 : Hệ số phụ thuộc vàotrạng thái bề mặt phôi,B5-109 Sổtay CNCTM t.2, k2=1 k3 : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào Mác hợp kim cứng, B5-109 Sổ tay CNCTM tập 2, k3 = vt = vb.k1.k2.k3 = 72.1.1.1.1 =72 mm/phút Ta xác định số vòng quay tính toán trục n t vào công thức: nt = 1000.v t 1000.72 = = 790,69 vòng/phút d 3,14.29 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Số vòng quay trục theo dãy số vòng quay: nm = 696 vòng/phút lợng chạy dao S = 0,1 mm/vòng Xác định chế độ cắt cho Doa Chiều sâu cắt t = 0,25 mm, lợng chạy dao S = (1 ữ 1,3 )mm/vòng, tốc độ cắt V = 10 mm/vòng Ta xác định số vòng quay tính toán trục n t vào công thức: nt = 1000.v t 1000.10 = = 106,2 vòng/phút d 3,14.30 Số vòng quay trục theo dãy số vòng quay: n m = 89 vòng/phút lợng chạy dao S = 0,1 mm/vòng iii Nguyên công Khoan ,khoét ,doa lỗ đầu to 81 Đồ gá,định vị ,lực kep tơng tự nh nguyên công 7.Cách tính tơng tự nh nguyên công iv Nguyên công9 :Kiểm tra Kiểm tra độ không song song hai tâm lỗ 13 30 Kiểm tra độ không vuông góc đờng tâm lỗ măt đầu Tính lợng d bề mặt đó, tất bề mặt gia công khác chi tiết tra theo Sổ tay Công nghệ [7] Tính lợng d bề mặt 55+0,021 Độ xác phôi dập cấp , trọng lợng phôi: kg vật liệu phôi: thép 20 Qui trình công nghệ gồm hai nguyên công (hai bớc) : khoét doa Chi tiết đợc định vị mặt phẳng đầu ( hạn chế bậc tự do), chốt trụ ngắn lỗ 13+0,018 ( hạn chế bậc tự do), khối V tuỳ động định vị vào đờng kính đầu biên lớn ( hạn chế bậc tự do) Công thức tính lợng d cho bề mặt trụ đối xứng +0,021 55 : Zmin = Rza + Ti + a2 + b2 Trong : RZa : Chiều cao nhấp nhô tế vi bớc công nghệ sát trớc để lại Ta : Chiều sâu lớp h hỏng bề mặt bớc công nghệ sát trớc để lại a : Sai lệch vị trí không gian bớc công nghệ sát trớc để lại ( độ cong vênh, độ lệch tâm, độ không song song ) b : Sai số gá đặt chi tiết bớc công nghệ thực Theo bảng 10 Thiết kế Đồ án công nghệ Chế tạo Máy, ta có: Rz = 150 àm Ti = 200 àm 10 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Sai lệch vị trí không gian tổng cộng đợc xác định theo công thức sau: a = c2 + cm Giá trị cong vênh c lỗ đợc tính theo hai phơng hớng kính hớng trục: c= ( k d) + ( k l ) = ( 1,5.30) + ( 1,5.14) = 50 àm Trong đó: - k :lấy theo bảng 15 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy - l,d :là chiều dài đờng kính lỗ Giá trị cm (Độ xê dịch phôi dập ) đợc tra theo bảng 3.77 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 1, cm = 0.3 mm = 300àm a = 502 +3002 = 304,14 àm Sai lệch không gian lại sau khoét là: = k.a gia công lỗ k = 0,05, gia công thô( hệ số xác hoá) = 0,05.304,14 =15,207 àm Sai số gá đặt chi tiết b bớc nguyên công thực đợc xác định tổng véctơ sai số chuẩn c sai số kẹp chặt, không xét đến sai số đồ gá: b = c2 + k2 Trong đó: c : sai số chuẩn( gốc kích thớc không trùng với chuẩn định vị) c = 0.2 + 2.e (chọn e = 0- không tồn độ lệch tâm) c = 0,2 k: sại số kẹp chặt (Bảng 24) k = 70 àm b = c2 + k2 = 702 + 2002 = 211.9 àm Bây ta xác định lợng d nhỏ theo công thức: 2.Zmin = 2.(RZi-1 + Ti-1 + i21 + i2 ) = 2.(150 + 200 + 304,142 + 211,92 ) = 2.720,68 = 1441,36 àm Lợng d nhỏ khoét (gia công thô): 2.Zmin = 1441,36 àm Tính lợng d cho bớc gia công tinh( doa): = k. = 0,05.304,14 = 15.207 àm b = 0,05.211,9 = 10,595 àm RZi = 50 àm Ti = 50 àm ( sau khoét thô đạt cấp xác theo Bảng 13 ) 2.Zmin = 2.(50 + 50 + 15,2072 + 10,5952 ) 11 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 = 2.118,53 = 237.07 àm Ta lập đợc bảng tính toán lợng d nh sau: Bớc RZa Ti à m m 15 20 Phôi 0 Kho 50 50 ét Doa a àm 304 14 15.6 18 b Zmt dt Dmin Dmax àm m àm àm mm mm 28.3 25 29.7 83 30.0 21 20 00 10 26.3 25 29.6 83 29.9 96 28.3 25 211 72 29.7 83 10.5 11 30.0 25 95 21 Tổn g = 2000 25 = 1975 = 3671 1678 2Zm 2Zm in ax àm àm 144 335 238 313 167 367 = 2Z bmax Kiểm tra: Tph Tch 2Zbmin Tính chế độ cắt bề mặt đó, tất bề mặt gia công khác chi tiết tra theo Sổ tay Công nghệ [7] Nguyên công tính chế độ cắt( trùng nguyên công thiết kế đồ gá): Nguyên công Phay mặt đầu để đạt kích thớc 55 0,02 cấp nhẵn bóng Ra = àm Ta có thông số đầu vào: Phay máy phay nằm vạn với công suất động N m = 3kW Phay hai dao phay đĩa ba mặt gắn mảnh thép gió, có kích thớc sau( Tra theo bảng 4-84 Sổ tay Công nghệ Chế Tạo Máy tập 2): D = 100 mm, d =32 mm, B = 40 mm, số Z = 10 Ta có: - Chiều sâu phay t = 50 mm - Chiều rộng phay B = 66,67 mm - Lợng chạy dao S = 0,065 - Tốc độ cắt V(m/ph) Tốc độ cắt đợc tính theo công thức: C v D q 322.1000,2 k 0,91= 226,99 V = m x y u P v = T t S z B Z 1800,2.500,1.0,0650,4.66,670,2180 m/ph Trong đó: Cv, m, x, y, u, q p: hệ số số mũ cho bảng 539- Sổ tay CNCTM tập Cv = 322, m = 0.2, x = 0,1, y = 0,4, u = 0.2, q = 0.2, p = 0, T : chu kỳ bền dao cho bảng 5-40- Sổ tay CNCTM tập T = 180 phút kv: hệ số hiệu chỉnh chung cho tốc độ cắt phụ thuộc vào điều kiện cắt cụ thể 12 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 kv = kMV.knv.kuv =1,14.0,8.1 = 0,91 Trong đó: kMV- hệ số phụ thuộc vào chất lợng vật liệu gia công cho bảng 5-1ữ 5-4 nv kMV 750 750 = 1. = k n B 650 0.9 = 1,14 Trong đó: b : Giới hạn bền vật liệu, b = 650 Mpa Kn : Hệ số điều chỉnh phụ thuộc vào nhóm thép theo tính gia công, kn = Nv : số mũ cho bảng 5-2, nv = 0.9 knv- hệ số phụ thuộc vào trạng thái bề mặt phôi cho bảng 5-5, km = 0,8 kuv- hệ số phụ thuộc vào vật liệu dụng cụ cắt cho bảng 5-6, knv = - Lực cắt Pz, N: Lực cắt đợc tính theo công thức: 10.82,5.500,95.0,0650,866,671.1.10 10.C P t x S Zy B u Z k MV = 0,935 = PZ = D q n w 1001,1.722,890 22800 N Trong đó: Z số dao phay, Z =10 răng; N số vòng quay dao: 1000 226,99 1000.v N= = = 722,89 vòng/phút d 3,14.100 Cp - số mũ cho bảng 41 Cp = 82.5, x = 0.95, y = 0.8, u = 1.1, q = 1.1, w = Kmp hệ số điều chỉnh cho chất lợng vật liệu gia công thép gang cho bảng 5-9: 0.3 n B 650 = Kmp = = 0.935 750 750 Giá trị lực cắt thành phần khác: Lực ngang P h, Lực thẳng đứng Pv, Lực hớng kính Py, Lực hớng trục Px đợc xác định từ quan hệ cắt theo bảng 5-42: Py = 0,3.Pz = 0,3.22800 = 6840 N - Mômen xoắn Mx [Nm], để tính trục dao theo uốn: Mx = Pz D 2.100 - Công suất cắt Ne [kw] Tính thời gian cho tất nguyên công: Trong sản xuất hàng loạt sản xuất hàng khối thời gian nguyên công đợc xác định theo công thức sau đây: Ttc = To + Tp + Tpv + Ttn 13 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Trong : Ttc - Thời gian (thời gian nguyên công) To - Thời gian ( thời gian cần thiết để biến đổi trực tiếp hình dạng, kích thớc tính chất lí chi tiết; thời gian đợc thực máy tay trờng hợp gia công cụ thể có công thức tính tơng ứng) Tp - Thời gian phụ ( thời gian cần thiết để ngời công nhân gá, tháo chi tiết, mở máy, chọn chế độ cắt, dịch chuyển ụ dao bàn máy, kiểm tra kích thớc chi tiết ) Khi xác định thời gian nguyên công ta giá trị gần Tp = 10%To Tpv Thời gian phục vụ chỗ làm việc gồm: thời gian phục vụ kỹ thuật (Tpvkt) để thay đổi dụng cụ, màI dao, sửa đá, điều chỉnh máy, điều chỉnh dụng cụ (Tpvkt = 8%To); thời gian phục vụ tổ chức (Tpvtc) để tra dầu cho máy, thu dọn chỗ làm việc, bàn giao ca kíp (Tpvtc=3%To) Ttn Thời gian nghỉ ngơi tự nhiên công nhân (T tn = 5%To) Xác định thời gian theo công thức sau đây: To = L + L1 + L2 S n Trong đó: L Chiều dài bề mặt gia công (mm) L1 Chiều dài ăn dao (mm) L2 Chiều dài thoát dao (mm) S Lợng chạy dao vòng(mm/vòng) n Số vòng quay hành trình kép phút 8.1 Thời gian nguyên công 1: Phay mặt đầu dao phay mặt đầu: L = 37.34 mm L1 = t ( D t ) + (0,5 + 3) = 50(100 50) + = 50 mm L2 = (2 ữ 5) mm 37.34+ 50+ L + L1 + L2 To1 = = = 0,019 phút S n 95.50 8.2 Thời gian nguyên công 3: Khoan Doa Vát mép lỗ 13: - Khoan: L = 14 mm D 13,14 L1 = cotg + (0.5 ữ 2) = cotg300 + (0,5 ữ 2) = mm 2 L2 = (1 ữ 3) mm 14 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 To3.1 = 14+ + L + L1 + L2 = = 0,3 phút S n 0,1.696 - Doa: L = 14 mm L1 = 13,14 12,8 Dd cotg + (0.5 ữ 2) = cotg300 + (0,5ữ 2) = 2 mm L2 = (1 ữ 3) mm To3.2 = 14+ + L + L1 + L2 = = 0,754 phút S n 0,1.252 - Vát mép: L = mm L1 = (0,5 ữ 2) mm To3.3 = 1+ L + L1 = = 0,034 phút 0,1.696 S n 8.3 Thời gian nguyên công 4: Khoét - Doa - Vát mép lỗ 30: - Khoét: L = 14 mm 29,5 27 Dd L1 = cotg + (0.5 ữ 2) = cotg300 + (0,5 ữ 2) = 2 mm L2 = (1 ữ 3) mm 14+ + L + L1 + L2 To4.1 = = = 0,287 phút S n 0,1.696 - Doa: L = 14 mm L1 = mm Dd 30 29,5 cotg + (0.5 ữ 2) = cotg300 + (0,5ữ 2) = 2 L2 = (1 ữ 3) mm To4.2 = 14+ + L + L1 + L2 = = 2,135 phút S n 0,1.89 - Vát mép: L = mm L1 = (0,5 ữ 2) mm 1+ L + L1 To4.3 = = = 0,034 phút S n 0,1.696 8.5 Thời gian nguyên công 6: Khoan lỗ dầu đầu nhỏ: - Khoan lỗ dầu 4, không thông suốt: L = 2,63 mm 15 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 D cotg + (0.5 ữ 2) = cotg300 + (0,5 ữ 2) = 3mm 2 2,63+ L + L1 = = = 0,016 phút S n 0,17.2025 L1 = To6 Vậy thời gian để gia công chi tiết là: To = T01 + T03.1 + T03.2 + T03.3 + T04.3 + T04.1 + T04.2 + T06 + T07 = 3,614 phút 10 Thiết kế đồ gá gia công đồ gá kiểm tra định giáo viên hớng dẫn.(Nguyên công I: Đồ gá dùng Nguyên công Phay hạ bậc) Khi thiết kế đồ gá cần tuân theo bớc sau đây: 9.1 * Chọn máy : Ta chọn máy phay đứng 6H12 có đặc tính sau : - Khoảng cách a từ đờng trục ( mặt mút ) trục tới bàn máy, mm : 30 - 400 - Khoảng cách b từ sống trợt thân máy tới tâm bàn máy, mm : 220 480 - Khoảng cách c từ đờng trục trục tới sống trợt thẳng đứng thân máy, mm : 320 - Khoảng cách e lớn từ mặt sau bàn máy tới sống trợt thân máy, mm : 320 - Bớc tiến bàn máy thẳng đứng, mm/ph : 390 - Lực kéo lớn cấu chạy dao, kg Dọc : 1500 Ngang : 1200 Đứng : 500 - Đờng kính lỗ trục chính, mm : 29 - Độ côn trục : No3 - Đờng kính trục gá dao, mm : 40,50 - Số cấp tốc độ trục : 18 - Phạm vi điều chỉnh tốc độ trục chính, vg/ph : 30 1500 - Công suốt động chính, kw : 4,5 - Công suốt động chạy dao, kw : 1,7 - Khối lợng máy, kg : 2900 - Kích thớc phủ bì, mm Dài : 2100 Rộng : 2440 Cao : 1875 - Kích thớc bàn máy, mm : Rộng : 320 Dài : 1250 - Số rãnh chữ T : - Chiều rộng rãnh chữ T, mm : 18 16 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 - Khoảng cách hai ránh : 70 - Dịch chuyển lớn bàn máy, mm Dọc : 700 Ngang : 260 Thẳng đứng : 350 - Dịch chuyển nhanh bàn máy, mm/ph Dọc : 2300 Ngang : 260 Thẳng đứng : 770 - Số bớc tiến bàn máy : 16 - Bớc tiến bàn máy, mm/ph : Dọc : 35 980 Ngang : 25 765 * Dụng cụ cắt : Chọn dao phay mặt đầu có : - Đờng kính : D = 40 (mm) - Đờng kính : d = 16 (mm) - Chiều dày dao : L = 32 (mm) - Số theo loại : Z = 10 * Chế độ cắt : - Lợng chạy dao : Tra bảng 5-34 sổ tay công nghệ chế tạo máy tập cho máycó công suốt nhỏ kw, gia công gang ta đợc S = 0,15 0,30 , chọn Sz = 0,2 mm/vòng - Tốc độ cắt : C v D q V =m x y u p T t S z B Z kv Tra bảng 5-39 sổ tay công nghệ chế tạo máy tập cho dao phay mặt đầu gia công gang xám có HB 190, vật liệu lỡi cắt P6M5 có dung dịch bôI trơn nguội ta đợc : Cv = 42; q = 0,2; x = 0,1; y = 0,4; u = 0,1; p = 0,1; m = 0,15 Trong : T : Chu kì bền dao Tra bảng 5-40 sổ tay công nghệ chế tạo máy tập ta đợc T = 120 (phút) kv : Hệ số điều chỉnh chung cho tốc độ cắt phụ thuộc điều kiện cắt, cụ thể : kv = Kmv.Knv.Kuv Tra bảng 5-1; 5-6 sổ tay công nghệ chế tạo máy tập ta đợc : nv 190 Kmv = HB Knv = 0,8 , với nv = 1,25; HB = 190 ta đợc Kmv = 17 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Kub = kv = 1.1.0,8 = 0,8 0, 42 40 V= 1200,15.10,1.0,20, 4.250,1.100,1 0,8 = 37,56 (m/ph) Từ công thức : 100 V n= D thay V, D vào ta đợc 100 37,56 n = 3,14.40 300 (v/ph) So sánh với số vòng quay tiêu chuẩn củ máy 6H82 chọn n = 300 (v/ph) * Lực cắt : phay lực cắt đợc xác định theo công thức 10.C p t x S zy B u Z Pz = D q n w Trong : Z : Số răn dao phay, Z = 10 n : Số vòng quay dao, n = 300 (v/ph) Cp, x, y, u, q, w : Các hệ số đợc tra bảng 5-41 Ta có : Cp = 491; x = 1; y = 0,75; u = 1,1; q = 1,3; w = 0,2 KMP : Hệ số điều chỉnh cho chất lợng vật liệu gia công, gang hệ số náy đợc tính theo công thức : HB KMP = 190 n , HB =190 ; n = KMP = 10.491.11.0,2 0, 75.251,1.10 Pz = 401,3.300 0, = 1338 (N) * Momen xoắn Mx trục máy : Pz D 2.100 Mx = 1338.40 = 2.100 = 267,6 (Nm) * Công suốt cắt Ne : Pz V 1020.600 Ne = 1338.37,56 = 1020.60 = 0,82 (kw) 9.2 Xác định phơng pháp định vị Hai mặt đầu tay biên cần đảm bảo độ song song cần phải đối xứng qua mặt phẳng đối xứng chi tiết, ta 18 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 sử dụng cấu kẹp hai khối V, mặt chuẩn thô hạn chế bậc tự 9.3 Trong trờng hợp có phôi để gia công cụ thể cần xác định kích thớc thực bề mặt dùng làm chuẩn để từ chọn kết cấu đồ định vị cho hợp lí: định vị vào hai đầu tay biên mặt làm chuẩn thô cần có khối V di động để kẹp chặt chi tiết lại 9.4 Vẽ đờng bao chi tiết nguyên công thiết kế đồ gá( theo tỉ lệ 1:1) Đờng bao chi tiết vẽ nét chấm gạch Việc thể hai ba hình chiếu tuỳ thuộc vào mức độ phức tạp đồ gá Hình chiếu thứ chi tiết phải đợc thể vị trí gia công máy 9.5 Xác định phơng, chiều điểm đặt lực cắt, lực kẹp Phơng lực kẹp song song với thân tay biên có hớng từ phía tiến vào tự định tâm Điểm đăt lực kẹp ta chọn vào phiến kẹp (PK thu gọn về) 9.6 Xác định vị trí vẽ kết cấu đồ định vị( cần đảm bảo cho lực cắt, lực kẹp hớng vào đồ định vị vuông góc song song với chúng) 9.7 Tính lực kẹp cần thiết Khi phay ta thấy: Lực kẹp cần thiết để kẹp chặt chi tiết phay mặt đầu đầu to lớn phay đầu nhỏ Bởi ta cần tính phay đầu to Dựa vào sơ đồ cắt ta xác định đợc gia công chi tiết có xu hớng đẩy chốt tỳ cố định: Ps W=K f Trong đó: Ps : Lực chạy dao mục 7, Ps = (0,3 ữ 0,4) Pz = 6840N f : hệ số ma sát mặt chuẩn đồ định vị, mặt thô f = 0,2 ữ 0,3 Nếu thêm hệ số K ta có: K : Các hệ số phụ thuộc K0 : Hệ số an toàn trờng hợp K0 = 1,5ữ 2; 19 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 K1 : Hệ số kể đến lợng d không trờng hợp gia công thô K1 = 1,2; K2 : Hệ số kể đến dao cùn làm tăng lực cắt, K2 = 1ữ 1,9; K3 : Hệ số kể đến cắt không liên tục làm tăng lực cắt, K = 1; K4 : Hệ số kể đến nguồn sinh lực không ổn định kẹp tay, K4 = 1,3; K5 : Hệ số kể đến vị trí tay quay cấu kẹp có thuận tiện không, kẹp chặt tay góc quay < 90 o K5 = 1; K6 : Hệ số kể đến mômen lật phôi quay điểm tựa, định vị phiến tỳ K6 = 1,5; K = K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 = 2.1,2.1,5.1.1,3.1.1,5 = 7,02 6840 = 160056N W=7,02 0,3 9.8 Chọn cấu kẹp chặt Cơ cấu phụ thuộc vào loại đồ gá vị trí hay nhiều vị trí, phụ thuộc vào sản lợng chi tiết hay trị số lực kẹp: Ta chọn cấu kẹp Êtô( kẹp ren) 9.9 Vẽ cấu dẫn hớng so dao 9.10 Vẽ chi tiết phụ đồ gá nh vít, lò xo, đai ốc phận khác nh cấu phân độ 9.11 Vẽ thân đồ gá 9.12 Vẽ hình chiếu đồ gá xác định vị trí tất chi tiết đồ gá Cần ý tới tính công nghệ gia công lắp ráp, đồng thời phải ý tới phơng pháp gá tháo chi tiết, phơng pháp thoát gia công 9.13 Vẽ phần cắt trích cần thiết đồ gá 9.14 Lập bảng kê khai chi tiết đồ gá 9.15 Tính sai số chế tạo cho phép đồ gá [CT] 9.15.1 Các thành phần sai số gá đặt Khi thiết kế đồ gá cần ý số điểm sau đây: - Sai số đồ gá ảnh hởng đến sai số kích thớc gia công, nhng phần lớn ảnh hởng đến sai số vị trí tơng quan bề mặt gia công bề mặt chuẩn - Nếu chi tiết đợc gia công dao định hình dao định kích thớc sai số đồ gá không ảnh hởng đến kích thớc sai số hình dáng bề mặt gia công - Khi gia công phiến dẫn dụng cụ sai số đồ gá ảnh hởng đến khoảng cách tâm lỗ gia công khoảng cách từ mặt định vị tới tâm lỗ - Sai số đồ gá phân độ ảnh hởng đến sai số bề mặt gia công 20 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 - Khi phay, bào, chuốt đồ gá nhiều vị trí độ xác kích thớc độ xác vị trí bề mặt gia công phụ thuộc vào vị trí tơng quan chi tiết định vị đồ gá - Độ không song song mặt định vị mặt đáy đồ gá gây sai số dạng bề mặt gia công bề măt chuẩn Sai số gá đặt đợc tính theo công thức sau( phơng sai số khó xác định ta dùng công thức véctơ ): gd = c + k + dcg = c + k + ct + m + dc Trong đó: - c: sai số chuẩn chuẩn định vị không trùng với gốc kích thớc gây - k: sai số kẹp chặt lực kẹp gây Sai số kẹp chặt đợc xác định theo công thức bảng 20-24 Cần nhớ phơng lực kẹp vuông góc với phơng kích thớc thực sai số kẹp chặt không - m: sai số mòn Sai số mòn đợc xác định theo công thức sau đây: m = N (àm) = 0,3 8000 = 26,83 àm - đc: sai số điều chỉnh đợc sinh trình lắp ráp điều chỉnh đồ gá Sai số điều chỉnh phụ thuộc vào khả điều chỉnh dụng cụ để điều chỉnh lắp ráp Trong thực tế tính toán đồ gá ta lấy đc = ữ 10 àm - gđ: sai số gá đặt, tính toán đồ gá ta lấy giá trị sai số gá đặt cho phép: [gđ] = 1/3 - với - dung sai nguyên công [gđ] = 200/3 = 66,67 àm - ct: sai số chế tạo cho phép đồ gá [ct] Sai số cần đợc xác định thiết kế đồDo đa số sai số phân bố theo qui luật chuẩn phơng chúng khó xác định nên ta sử dụng công thức sau để tính sai số gá đặt cho phép: [ct] = [ gd ] [ c2 + k2 + m2 + dc2 ] = 66,67 [ 26,83 + 10 ] = 60,21 àm = 0,06 mm 9.16 Dựa vào sai số chế tạo cho phép [CT] đặt yêu cầu kỹ thuật đồ gá 21 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Tài liệu tham khảo Sổ tay công nghệ chế tạo máy Nhà xuất khoa học kỹ thuật Tập 1,2 Sổ tay công nghệ chế tạo máy Nhà xuất Trờng đại học Bách khoa Hà Nội Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy Pgs-Pts Trần Văn Định Đồ gá khí hoá tự động hoá - Pgs-Pts Lê Văn Tiến - Pgs-Pts Trần Văn Định - Pts Trần Xuân Việt Tính toán thiết kế máy công cụ - Phạm Đắp Công nghệ chế tạo máy (Giáo trình) Sơ đồ gá đặt, phơng chiều, điểm đặt ngoại lực Gọi f1 f2 hệ số ma sát bề mặt định vị chi tiết với đồ định vị hệ số ma sát bề mặt kẹp mỏ kẹp Khi cắt bề mặt xuất lực ma sát W.(f 1+ f2) Để kẹp chặt chi tiết trình K Pz gia công lực kẹp phảI thoả mãn điều kiện : (f + f ) W.(f1 + f2) = K.Fz W 1= Trong : K : Hệ số điều chỉnh, K = K0.K1.K2.K3.K4.K5.K6 - K0 : Hệ số n toàn trờng hợp K0 = 1,5ữ 2, chọn K0 = 1,5 - K1 : Hệ số kể đến lợng d không đều, gia công thô nên K1 = 1,2 22 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 - K2 : Hệ số kể đến dao cùn làm tăng lực cắt, K2 = 1ữ 1,9, chọn K2 = - K3 : Hệ số tính đến lực cắt không liên tục, K = 1ữ 1,2; chọn K3 = - K4 : Hệ số tính đến nguồn sinh lực không ổn định, lấy K4 = - K5 : Hệ số tính đến độ thuận tiện tay quay cấu kẹp, lấy K5 = 1,2 - K6 : Hệ số tính đến momen lật, chi tiết định vị phiến tì K6 = 1,5 K = 1,5.1,2.1.1.1.1,2.1,5 = 3,51 W : lực kẹp cần thiết Fz : lực cắt dụng cụ cắt gây ra, Fz = 1338 (N) f1, f2 : hệ số ma sát, mặt định vị mặt thô nên chọn f1 = 0,6 ; f2 = 0,3 3,51.1338 (0,6 + 0,3) W= = 5218 (N) Chọn cấu kẹp Để thuận tiện cho trình công nghệ, suốt, dễ thao tác ta chọn cấu kẹp ren ốc đòn Sơ đồ cấu : W (l + l ) Từ sơ đồ ta có : Q.l = W.(l + l1) Q = l Chọn l = l1 ta đợc : Q = 2.W = 2.5218 = 10436 (N) Với Q = 10436, tra bảng 8-51 sổ tay công nghệ chế tạo máy tập ta chọn loại đai ốc có d = 24 (mm) với thông số : - Bán kính trung bình rtb = 11,02 mm - Chiều dài tay vặn : L = 310 mm - Lực tác dụng vào tay vặn : P = 150 N - Lực kẹp : Q = 11400 N * Phiến tì : Ta chọn phiến tì loại II : Các thông số : H B 14 L 60 l 10 l1 40 23 D 10 d 5,5 b 12 h h1 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 * Sai số gá đặt : kẹp phôi , tác dụng lực kẹp xuất sai số, mặt khác thân đố gá có sai số, chuẩn định vị không trùng với gốc kích thớc gây sai số Tổng hợp sai số ta có sai số gá đặt Sai số gá đặt đợc tính theo công thức : 2 2 gđ =c + K + ct + m + dc Trong : - gđ : Sai số gá đặt, phôi đợc định vị phiến tì, mặt chuẩn thô, kích thớc 25, dung sai cần đạt 200 àm chọn gđ = (1/3).IT = (1/3).200 70 àm - c : Sai số chuẩn Vì gốc kích thớc trùng với chuẩn định vị nên c =0 - k : Sai số kẹp chặt : k =( kI ) + ( kII ) + ( kIII ) Với : - kI + km : Sai số lực kẹp không 1 3+ 3 W , ( + R ) R 100 max + 0,9. B .Q ( 2+ ) /( 3+ ) = A.c'. T b (2 + ).Q Q A kI - định II k III k : Sai số độ nhám mặt chuẩn không 3+ Q = Rmax A c ' b T kII - : Sai số độ sóng mặt chuẩn không ổn RB 3 RB + 2. W3 = A R W B3 kIII .Q W3 Cơ cấu định vị phiến tì tra bảng 7-12 ta có : Rmax = 11,2 àm Rmax = 7,5 àm 24 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 W3 = 4,7 àm W3 = (0,250,2).W3, chọn W3 = 0,15.W3 = 0,705 RB3 = 700 àm Chọn RB3 = 0,2.RB3 = 140 àm = 1,95 àm b3 = 0,7 c = Lực tác dụng Q = = 5218,2(N) Q = 0,3.Q = 0,3.5218,2=1565,46 (N) Diện tích danh nghĩa cáu địn vị : A = 14.60 = 840 mm2 02 32 + = E0 E3 Vật liệu chi tiết gia công gang E3 = 140 GPa; à3 = 0,25 HB = 170-190 Vật liệu đồ gá thép có : E0 = 210 GPa; à0 = 0,3 1= 0,3 210 + 0,25 = 1,1.10 -3 GPa-1 140 Thay vào công thức tính Ita đợc : = II0,682 (àm); = k k III 2,76 k(àm); = 0,0)13 (àm - m : Sai số mòn đợc xác định theo công thức : m = N : Hệ số, = 0,18 N : Số lợng chi tiết đợc gá đồ gá, lấy N = 500 m = 0,18 = 4,02 (àm) 500 - đc : Sai số điều chỉnh, lấy đc = 10 (àm) Từ công thức tính sai số gá đặt ta rút công thức tính sai số chế tạo : ct = ( + + + ) gd c k m dc Thay vào ta có : ct =70 (0 + 2,76 + 4,02 + 10 ) 25 = 69 (àm) ... thuật đồ gá 21 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Tài liệu tham khảo Sổ tay công nghệ chế tạo máy Nhà xuất khoa học kỹ thuật Tập 1 ,2 Sổ tay công nghệ chế tạo máy Nhà... số gá đặt chi tiết bớc công nghệ thực Theo bảng 10 Thiết kế Đồ án công nghệ Chế tạo Máy, ta có: Rz = 150 àm Ti = 20 0 àm 10 Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy Nguyễn Đức Minh CTM7-K44 Sai lệch... k = 70 àm b = c2 + k2 = 7 02 + 20 02 = 21 1.9 àm Bây ta xác định lợng d nhỏ theo công thức: 2. Zmin = 2. (RZi-1 + Ti-1 + i21 + i2 ) = 2. (150 + 20 0 + 304,1 42 + 21 1, 92 ) = 2. 720 ,68 = 1441,36 àm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 2 , Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 2 , Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 2

Từ khóa liên quan