Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 107 trục khửu

27 183 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 21:30

Lời nói đầu Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy nhằm cung cấp kiến thức để giải vấn đề tổng hợp công nghệ chế tạo Sau thiết kế đồ án môn học công nghệ chế tạo máy, sinh viên đợc làm quen với cách sử dụng tài liệu, sổ tay, tiêu chuẩn khả kết hợp so sánh kiến thức lý thuyết thực tế sản xuất, độc lập sáng tạo để giải vấn đề công nghệ cụ thể Trong phần thuyết minh gồm có: Tính toán chi tiết gia công, xác định dạng sản xuất, xác định phơng pháp chế tạo phôi, thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết, tính thời gian gia công, tính lơng d, tính toán thiết kế đồ gá Những giáo trình tra cứu: Công nghệ chế tạo máy (Tập 2), Máy cắt kim loại, Nguyên lý cắt kim loại, đồ gá,sổ tay Atlas đồ gá,sổ tay công nghệ chế tạo máy(T ập 2) Đợc giúp đỡ tận tình thầy giáo đến em hoàn thành nhiệm vụ mình, nhiều thiếu sót trình làm đồ án, em kính mong bảo tận tình thy môn để em củng cố thêm kiến thức hoàn thành tốt nhiệm vụ Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên: V Anh Tun 1 N CễNG NGH CH TO MY 1.Phõn tớch chc nng lm vic ca chi tit õy l mt trc khuu dng nguyờn nú cú nhiờm v bin chuyn ng quay thnh chuyn tinh tin v ngc li nh tay biờn Trc khuu chu lc khớ th T,Z lc khớ th v lc quỏn tớnh ca nhúm pistong truyn gõy Ngoi truc khuu cũn lc quỏn tớnh ly tõm ca cỏc lng quay lc tõm ca bn thõn truc khuu v cỏc truyn Nhng lc ny gõy un ,xon ,dao ng xon v dao ng ngang ca truc khuu bao gm : Cú hai c khuu hai Hai u trc cú then lp ghộp bỏnh rng Cú hai mỏ khuu Mt cht khuu +C khuu c gia cụng v s lý b mt t cng v búng cao C khuu thng rng lm rónh dn du bụi trn n cỏc c v cht khỏc ca trc khuu + Cht khuu cng c gia cụng v s lý t búng v cng cao + Mỏ khuu ta dựng hai mỏ khuu dng ụvan nhm gim trng lng v cú sc bn u Phõn bit tớnh cụng ngh kt cu : 2 Chi tiết gia công chi tiết dạng trục Các bề mặt trục có khả gia công dao tiện thông thờng Trong trờng hợp then trục phải giữ nguyên kết cấu Kết cấu trục không đối xứng gia công máy chép hình thuỷ lực Trên chi tiết có hai lỗ nghiêng ta phải chế tạo đồ gá để gia công lỗ nghiêng Ta có l/d=906/92
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 107 trục khửu , Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 107 trục khửu , Thuyết minh đồ án công nghệ chế tạo máy 107 trục khửu

Từ khóa liên quan