Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập môn vật lý lớp 12

17 867 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2017, 13:36

MỤC LỤC Nội dung MỞ ĐẦU Trang 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DỤNG SKKN 2.1 Cơ sở lý luận SKKN 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đổi phương pháp dạy học (PPDH) nhiệm vụ quan trọng cải cách giáo dục cải cách cấp trung học phổ thông Hiện vấn đề đổi PPDH nói chung đổi phương pháp dạy học môn vật lý nói riêng pháp chế hóa điều 28, luật Giáo dục:[2] “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh, phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập tập cho học sinh” Việc dạy học không dừng lại việc truyền thụ kiến thức cho học sinh mà quan trọng dạy cho học sinh phương pháp tự học, tự nghi nhớ, chiếm lĩnh kiến thức Vật lý môn khoa học vừa lý thuyết vừa thực nghiệm với nhiều kiến thức triều tượng ứng dụng rộng rãi đời sống Với cách dạy học theo truyền thống học sinh nhanh quên kiến thức nhớ kiến thức cách máy móc, không phát huy khả sáng tạo học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, phương pháp sử dụng “sơ đồ tư duy” giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, xác định kiến thức từ đạt hiệu cao học tập Mặt khác, sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh rèn luyện, phát triển tư logic, khả tự học, phát huy tính tích cực sáng tạo học sinh không học tập môn Vật lý mà môn học khác vấn đề khác sống Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài: “Sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh ghi nhớ kiến thức số dạng tập Vật lý lớp 12” 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Giúp học sinh cố, ghi nhớ kiến thức dạng tập cách nhanh nhất, hiệu Rèn luyện khả tư duy, sáng tạo học tập sống ngày Tạo hứng thú học tập đạt kết cao kỳ thi 1.3 Đối tượng nghiên cứu Các tiết tập, tiết dạy bồi dưỡng chương: + Dao động + Sóng điện từ + Dòng điện xoay chiều + Vật lý hạt nhân Môn vật lý lớp 12 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phân tích – tổng hợp - Đối chiếu – so sánh - Khảo sát thực tế - Phương pháp định tính - Phương pháp định lượng NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.1.1 Sơ đồ tư gì?[1 Trang 67 đến trang 72] Ghi chép sử dụng màu sắc Hình ảnh nhằm tìm tòi đào sâu Hình thức Mở rộng ý tưởng Tóm tắt ý nội dung Hệ thống hóa chủ đề Cơ chế hoạt động sơ đồ tư trọng tới hình ảnh, màu sắc, với mạng lưới liên tưởng (các nhánh) Sơ đồ tư công cụ đồ họa nối hình ảnh có liên hệ với vận dụng vào hỗ trợ dạy học kiến thức mới, cố kiến thức sau tiết học, ôn tập hệ thống hóa kiến thức sau chương ôn tập dạng tập… giúp cán quản lý giáo dục lập kế hoạch công tác Sơ đồ tư giúp học sinh học phương pháp học: Việc rèn luyện phương pháp học tập cho học sinh không biện pháp nâng cao hiệu dạy học mà mục tiêu dạy học Thực tế cho thấy số học sinh học chăm học kém, vật lý nói riêng môn khoa học tự nhiên nói chung, em thường học biết đấy, học phần sau quên phần trước liên kết kiến thức với nhau, vận dụng kiến thức học trước vào phần sau Sử dụng thành thạo sơ đồ tư dạy học học sinh học phương pháp học, tăng tính độc lập, chủ động, sáng tạo phát triển tư Sơ đồ tư giúp học sinh học tập cách tích cực: Một số nghiên cứu cho thấy não người hiểu sâu, nhớ lâu in đậm mà tự suy nghĩ ra, tự viết, vẽ theo ngôn ngữ việc sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh học tập cách tích cực, huy động tối đa tiềm não Việc học sinh tự vẽ sơ đồ tư có ưu điểm phát huy tối đa tính sáng tạo học sinh, phát triển khiếu hội họa, sở thích học sinh, em tự lựa chọn màu sắc (xanh, đỏ, vàng, tím…), đường nét (đậm, nhạt, thẳng cong…), em tự sáng tác sơ đồ tư thể rõ cách hiểu, cách trình bày kiến thức học sinh sơ đồ tư em tự thết kế nên em yêu quý, trân trọng tác phẩm Sơ đồ tư giúp học sinh ghi chép có hiệu quả: Do đặc điểm sơ đồ tư nên người thiết kế phải chọn lọc thông tin, từ ngữ, xếp, bố cục để ghi thông tin cần thiết logic, vậy, sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh hình thành cách ghi chép có hiệu Tác giả Stella Cottell tổng kết cách ghi chép có hiệu sơ đồ tư duy: Dùng từ khóa ý Viết cụm từ, không viết thành câu Dùng từ viết tắt Có tiêu đề Đánh số ý Liên kết ý nên dùng nét đứt, mũi tên, số, màu sắc,… Ghi chép nguồn gốc thông tin tra cứu lại dễ dàng Sử dụng màu sắc để ghi 2.1.2 Những kinh nghiệm lập sơ đồ tư duy[1 trang 70] + Các bước lập sơ đồ tư Bước Vẽ chủ đề trung tâm tờ giấy (Đặt nằm ngang) - Chủ đề phải thật bật - Phát triển ý nhỏ xung quanh - Sử dụng màu sắc, hình ảnh, biểu tượng minh họa Bước Vẽ thêm tiêu đề phụ vào chủ đề trung tâm: - Tiêu đề phụ gắn liền với trung tâm - Có thể vẽ chéo góc nằm box mầu riêng biệt - Mỗi nhánh nên sử dụng màu sắc khác Bước Triển khai vấn đề liên quan đến tiêu đề phụ (nhánh cấp 2) - Nguyên tắc cấp lớn nằm cấp bé (2 nằm 1, nằm 2…) - Mỗi nhánh nên dùng từ khóa, hình ảnh - Tất nhánh ý nên điểm tụ mầu Bước Sử dụng hình ảnh, biểu tượng cần thiết Cuối cùng: “Sáng tạo – sáng tạo sáng tạo” + Phân loại sơ đồ tư - Sơ đồ tư theo đề cương - Sơ đồ tư theo chương - Sơ đồ tư theo đề đoạn văn + Ưu điểm sơ đồ tư duy: - Dễ nắm trọng tâm vấn đề - Đỡ tốn thời gian ghi chép so với phương pháp cũ - Cải thiện sức sáng tạo trí nhớ, nắm bắt hội khám phá tìm hiểu - Hoàn thiện não, tiếp thu linh hoạt hiệu - Giúp người học tự tin vào khả - Trong giảng dạy học tập: tạo hứng thú cho học sinh, giáo viên tiết kiệm thời gian soạn giáo án, học sinh hiểu nhớ lâu vấn đề hơn… 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Thuận lợi - Đây phương pháp học tập thoải mái, vui vẻ sáng tạo, thú vị… - Đây xu chung giáo dục Việt Nam nên ủng hộ từ cấp, xã hội, phụ huynh, học sinh… - Chương trình môn Vật lý THPT có nhiều nội dung phù hợp với phương pháp giảng dạy dùng sơ đồ tư phát huy hiệu cao giáo viên tổ chức cho học sinh lĩnh hội kiến thức - Về sở vật chất có số đổi tạo điều kiện cho hoạt động học tập: phòng công nghệ thông tin, đèn chiếu, bảng phụ… - Giáo viên đào tạo tập huấn đổi phương pháp dạy học sử dụng sơ đồ tư giảng dạy - Xã hội tạo điều kiện cho người (GV HS) có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin từ nhiều phương tiện khác - Phương pháp sử dụng sơ đồ tư dạy học kiểu phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, khắc phục nhàm chán phương pháp dạy học truyền thống Vì vậy, gây hứng thú cho người học, kích thích học sinh tư tích cực 2.2.2 Khó khăn - Đây phương pháp dạy học nên giáo viên học sinh không tránh khỏi lúng túng số kỹ sử dụng lúc nào, nào, sưu tầm, xử lý thông tin, vẽ, ý tưởng… - Nội dung môn Vật lý THPT, đặc biệt Vật lý 12 mới, khô, khó, trừu tượng…nên giái viên khó dạy, học sinh khó học - Đòi hỏi giáo viên phải có nhiều kỹ kỹ sư phạm - Giáo viên khó khăn việc đánh giá cụ thể hiệu làm việc học sinh - Cơ sở vật chất có đổi chưa thực phù hợp: Số học sinh, không gian lớp học, trang thiết bị, đồ dùng dạy học, thời gian tiết học… - Năng lực học sinh không đồng nên việc vẽ sơ đồ tư máy móc không hiệu - Phương pháp chưa sử dụng phổ biến nên gây khó khăn cho giáo viên học sinh 2.2.3 Các sáng kiến kinh nghiệm giải pháp sử dụng để giải vấn đề Trong trình giảng dạy nhận thấy phương pháp dạy học sử dụng sơ đồ tư thường áp dụng việc cố học, tổng kết cuối chương, ôn tập lý thuyết cố dạng tập hay chuyên đề cho học sinh đặc biệt ôn luyện cho học sinh ôn thi THPT Quốc gia Một số sơ đồ tư cá nhân học sinh thực hiện: Trong chương trình vật lý 12, phần dao động cơ, dòng điện xoay chiều dao động điện từ có loạt đại lượng vật lý biên thiên điều hòa tần số vuông pha Để học sinh thâu tóm mảng kiến thức thi giáo viên đưa từ khóa để vẽ sơ đồ tư là: “Vuông pha” Từ chủ đề trung tâm này, tùy vào lực học sinh, giáo viên đưa câu hỏi gợi ý để học sinh vẽ sơ đồ tư Một số câu hỏi thường gặp: Điều kiện để hai đại lượng vật lý biến thiên điều hòa Vuông tần số vuông pha gì? Phương trình dao động hai đại lượng có pha dạng tổng quát nào? Mối liên hệ giá trị tức thời giá trị cực đại nào? Từ Giáo viên hướng dẫn học sinh hình thành sơ đồ tư sau Sau thành lập sơ đồ Giáo viên lại đặt câu hỏi: Trong chương dao động học, dòng điện xoay chiều chương dao động sóng điện từ có đại lượng vật lý vuông pha với nhau? Sau dạng sơ đồ tư đại lượng vuông pha: F=-mω2 Acos(ωt+φ) Lực kéo về(F) vận tốc(v) V sớm pha so với x Li độ(x) vần tốc(v) Dao động Vuông pha Vận tốc(v) gia tốc(a) a=-ω2Acos(ωt+φ) v=-ωAsin(ωt+φ) i=I0cosωt π u=L U0Lcos(ωt+ ) π u=L U0Lcos(ωt+ ) uL uR F lệch pha so với v a lệch pha so với v x=Acos(ωt+φ) π v=-ωAsin(ωt+φ+ ) u=R U0Rcosωt v=-ωAsin(ωt+φ) Điện xoay chiều uL i uC i i=I0cosωt π u=C U0Ccos(ωt- ) Vuông pha Điện xoay chiều Dao động điện từ uC uR q i u q Sơ đồ tư đại lượng vật lý biến thiên điều hòa vuông pha Qua sơ đồ ta thấyF acần thời gian ngăn, học sinh ghi nhớ nhiều kiến thức đặc biệt giúp học sinh có liên hệ kiến thức phần với Dao động Cùng pha Tương tự ta có Dao sơ đồđộng tư cho đại lượng biên thiên điều hòa điện từ tần số, pha ngược pha nhau: q u Sơ đồ tư đại lượng vật lý biến thiên điều hòa pha x = Acos(ωt + φ) a = -ω2 Asin(ωt + φ) a = -ω2 x a max =ω 2A a x Fmax = mω2 A x = Acos(ωt + φ) x = x max cos(ωt + φ) y = y max cos(ωt + φ ± π) Dao động F x Ngược pha Δφ = (2k +1)π F = -mω2 Asin(ωt + φ) F = -mω2 x Điện xoay chiều(RLC)) uL uC uL sớm pha π so với uC u L = U 0L cos(ωt + φ) u C = -U 0C cos(ωt + φ) U 0L = ZL U 0C ZC Sơ đồ tư đại lượng vật lý biến thiên điều hòa ngược pha Khi ôn tập kiến thức tương cộng hưởng mạch RLC Giáo viên đưa chủ đề trung tâm “Cộng hưởng mạch RLC” Từ tùy thuộc vào lực học sinh GV đặt câu hỏi mở để học sinh hoàn thiện sơ đồ tư Một số câu hỏi gợi ý: Khi C thay đổi có tượng liên quan đến cộng hưởng, L thay đổi có tượng liên quan đến cộng hưởng tương tự cho ω thay đổi 10 Sơ đồ tư tượng cộng hưởng mạch RLC lớp 12 Khi luyện thi THPT Quốc gia ôn tập cuối “Dao động điều hòa” để HS nắm kiến thức đặc trương dao động điều hòa GV đưa chủ đề trung tâm “Các đặc trưng dao động điều hòa” Các câu hỏi mở đặt cho học sinh: Đại lượng đặc trưng dao động điều hòa đại lượng nào? Nêu định nghĩa, viết biểu thức nêu đặc điểm đại lượng đó…? Sơ đồ tư đặc trương dao động điều hòa Tác giả: Lê Thùy Linh HS lớp 12A1 11 Tương tự vậy, ta có sơ đồ tư đặc trưng sóng Sơ đồ tư đặc trương sóng Tác giả: Trịnh Huy Trà HS lớp 12A1 Khi dạy ôn thi THPT Quốc gia phần phản ứng hạt nhân lớp 12 để học sinh nắm vững kiến thức tập liên quan thi Giáo viên đưa chủ đề trung tâm “Phản ứng hạt nhân” đặt câu hỏi mở để HS hoàn thiện sơ đồ tư Các câu hỏi mở đặt: Phương trình tổng quát phản ứng hạt nhân? Công thức tính lượng tỏa hay thu vào phản ứng hạt nhân? Có phản ứng hạt nhân tỏa lượng? 12 Sơ đồ tư đặc trương dao động điều hòa Tác giả: Trịnh Huy Trà HS lớp 12A1 2.2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm hoạt động giáo dục, với thân, đồng nghiệp nhà trường Sau kết thúc chương trình môn Vật lý 12, tiến hành kiểm tra kiến thức liên quan đến việc sử dụng sơ đồ tư Kết cụ thể thể bảng số liệu sau: Lớp 12A1 12A2 SL học sinh 43 42 Điểm TB SL % 0 0 Điểm TB SL 10 % 23,3 9,5 Điểm Điểm giỏi SL 20 30 SL 15 % 46,5 71,4 % 34,9 19 13 So sánh kết với kết năm trước chưa sử dụng sơ đồ tư kết cao số lượng học sinh đạt điểm giỏi Như vậy, sử dụng sơ đồ tư khả tiếp thu nhớ học học sinh lâu Chất lượng tiết dạy nâng lên, HS hứng thú hơn, việc vận dụng kiến thức vào để giải tập trở nên dễ dàng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Ý nghĩa giải pháp Qua năm thực giải pháp “Sử dụng sơ đồ tư dạy học học” , Tôi thực số dạy có dự đồng chí tổ môn, đồng nghiệp, có đóng góp ý kiến, nhận xét khách quan Chúng nhận thấy tiết ôn luyện đạt hiệu cao hơn, việc tiếp thu học học sinh không nhàm chán mà phát huy khả tư logic, liên hệ, liên tưởng, sáng tạo em Các em làm chủ việc tiếp thu kiến thức Khi sử dụng sơ đồ tư học bắt buộc tất 100% học sinh phải động não để tiếp thu nội dung học Học sinh tự khám phá ý tưởng hoàn chỉnh giáo viên bạn ngợi khen, em phấn khởi nhiều hứng thú môn học Các em khác cố gắng tự hoàn thiện Mỗi học sinh có tính cách, ý tưởng khác trình bày sơ đồ tư điều quan trọng em ghi nhớ lâu kiến thức học, kĩ thuyết trình trước đám đông làm việc nhóm hiệu Ý kiến đề xuất Để giải pháp gần với thực tế giảng dạy, mong bảo, đóng góp ý kiến thầy, cô giáo môn để giải pháp hoàn chỉnh hơn, sử dụng rộng rãi khối lớp nhiều môn học khác 14 Cùng với việc đổi mục tiêu nội dung dạy học, vấn đề đổi phương pháp dạy học theo triết lý lấy người học làm trung tâm, phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo người học Để làm điều người giáo viên phải vận dụng sáng tạo nhiều phương pháp khác vào giảng dạy Vì vậy, năm học tới mong Sở giáo dục đào tạo tiếp tục tổ chức thêm buổi sinh hoạt chuyên môn để tiếp thu nhiều phương pháp dạy học hay hiệu phục vụ nghiệp ” trăm năm trồng người ” Tôi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người khác Xác nhận thủ trưởng đơn vị Thanh hóa, ngày 22/5/2017 Người thực Trần Đình Đức 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tập huấn dạy học tích cực dự án Việt – Bỉ nhà xuất đại học sư phạm Điều 28SỞ luậtGIÁO giáo dục Việt nam DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT NÔNG CỐNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ SỐ DẠNG BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Người thực hiện: Trần Đình Đức Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị công tác: Trường THPT Nông Cống SKKN thuộc lĩnh vực: Vật lý 16 THANH HOÁ NĂM 2017 17 ... tài: Sử dụng sơ đồ tư giúp học sinh ghi nhớ kiến thức số dạng tập Vật lý lớp 12 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Giúp học sinh cố, ghi nhớ kiến thức dạng tập cách nhanh nhất, hiệu Rèn luyện khả tư duy, ... tạo học sinh Trong phương pháp dạy học tích cực, phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, xác định kiến thức từ đạt hiệu cao học tập Mặt khác, sử dụng sơ đồ tư giúp. .. NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ SỐ DẠNG BÀI TẬP MÔN VẬT LÝ LỚP 12 Người thực hiện: Trần Đình Đức Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Đơn vị công tác: Trường
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập môn vật lý lớp 12 , Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập môn vật lý lớp 12 , Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức cơ bản và một số dạng bài tập môn vật lý lớp 12

Từ khóa liên quan