Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án khu đô thị mới thịnh liệt, quận hoàng mai,thành phố hà nội (tt)

19 367 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 12:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI TẠ VĂN LUẬN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH Nội – 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC NỘI TẠ VĂN LUẬN KHÓA: 2014-2016 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG TẠI BAN QUẢN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI THỊNH LIỆT, QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ NỘI Chuyên ngành: Quản đô thị & công trình Mã số: 60.58.01.06 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN ĐÔ THỊ & CÔNG TRÌNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM XUÂN ANH Nội – 2016 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến thầy giáo PGS.TS Phạm Xuân Anh, PGS.TS Đinh Tuấn Hải người thầy dành nhiều thời gian công sức hướng dẫn cho trình thực luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Khoa sau Đại học, ban giám hiệu nhà trường thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Nội hướng dẫn giúp đỡ nhiều trình học tập Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn đến đồng nghiệp, bạn bè người thân tạo điều kiện, động viên giúp đỡ công việc, cung cấp tài liệu, khích lệ trao đổi ý kiến suốt trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Nội, tháng năm 2016 Tác giả Luận văn Tạ Văn Luận LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ Hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai – thành phố Nội công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Luận văn Tạ Văn Luận MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ DANH MỤC BẢNG, BIỂU MỞ ĐẦU chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Các khái niệm (thuật ngữ) Cấu trúc luận văn NỘI DUNG Chương Tổng quan phát triển khu đô thị Nội, khu đô thị Thịnh Liệt thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 1.1 Tổng quan phát triển khu đô thị Nội 1.2 Giới thiệu chung Khu đô thị Thịnh Liệt trình thành lập Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 10 1.2.1 Khu đô thị Thịnh Liệt 10 1.2.2 Quá trình thành lập Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 25 1.3 Thực trạng công tác quản dự án Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 25 1.3.1 Thực trạng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 25 1.3.2 Thực trạng cấu tổ chức Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt ……………………………………………………………………….28 1.3.3 Thực trạng việc ban hành áp dụng quy trình quy chế quản dự án 31 1.4 Những kết đạt tồn công tác quản dự án Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 40 1.4.1 Những kết đạt 40 1.4.2 Những tồn 40 1.4.3 Nguyên nhân tồn 42 Chương Cơ sở khoa học pháp công tác quản dự án đầu xây dựng 44 2.1 Cơ sở khoa học công tác quản dự án đầu xây dựng 44 2.1.1 Một số khái niệm 44 2.1.2 Các đặc trưng dự án đầu xây dựng công tác quản dự án đầu xây dựng 46 2.1.3 Các nội dung quản dự án 48 2.1.4 Các mục tiêu quản dự án 49 2.1.5 Ý nghĩa quản dự án 50 2.1.6 Trình tự thực dự án đầu xây dựng công trình 51 2.2 Cơ sở pháp công tác quản dự án đầu xây dựng 57 2.2.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật Quốc hội, Chính phủ ban hành ……………………………………………………………………… 57 2.2.2 Văn pháp thành phố Nội 59 2.2.3 Các văn pháp Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng ……………………………………………………………………… 60 Chương Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 62 3.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 62 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt 63 3.2.1 Giải pháp tổng thể cấu tổ chức quản 63 3.2.2 Giải pháp cụ thể thông qua việc hoàn thiện chức nhiệm vụ quyền hạn phòng/ban 64 3.2.3 Giải pháp cụ thể việc quy trình hóa việc giải công việc theo chức nhiệm vụ phòng/ban 87 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 97 Kết luận 97 Kiến nghị 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ BQLDA Ban quản dự án BVTC Bản vẽ thi công CĐT Chủ đầu DAĐT Dự án đầu ĐTMT Đánh giá tác động môi trường ĐTXD Đầu xây dựng GPMB Giải phóng mặt HSĐX Hồ sơ đề xuất HSYC Hồ sơ yêu cầu HSMT Hồ sơ mời thầu KĐTM Khu đô thị KT-XH Kinh tế xã hội KTKT Kinh tế kỹ thuật LCNT Lựa chọn nhà thầu QLDA Quản dự án TDT Tổng dự toán TMĐT Tổng mức đầu TCT Tổng công ty UBND Uỷ ban nhân dân VLXD Vật liệu xây dựng XDCT Xây dựng công trình DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, … Số hiệu hình Tên hình Hình 1.1 Một góc khu đô thị Mỹ Đình Hình 1.2 Dự án khu đô thị Lê Trọng Tấn, Đông, Nội Hình 1.3 Phối cảnh Khu đô thị Thịnh Liệt Sơ đồ 1.1 Tổ chức máy quản BQLDA Sơ đồ 1.2 Quy trình công tác lựa chọn nhà thầu Sơ đồ 1.3 Quy trình quản thi công BQLDA Sơ đồ 2.1 Trình tự thực dự án giai đoạn chuẩn bị đầu đồ 2.2 Trình tự thực dự án giai đoạn thực đầu đồ 2.3 Trình tự thực dự án giai đoạn kết thúc đầu Tổ chức máy quản Công ty thành lập Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.1 Quy trình lựa chọn nhà thầu Sơ đồ 3.2 Quy trình quản thi côngđồ 3.3 Quy trình quản chi phí DANH MỤC BẢNG, BIỂU Số hiệu bảng, biểu Bảng 1.1 Tên bảng, biểu Bảng tổng hợp cấu sử dụng đất MỞ ĐẦU chọn đề tài KĐTM Thịnh Liệt có tổng diện tích 35,14ha Tổng công ty LICOGI làm Chủ đầu Để triển khai thực Dự án Tổng công ty LICOGI thành lập BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt với chức nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tổ chức quản lý, điều hành, triển khai thực dự án đầu xây dựng KĐTM Thịnh Liệt Do vướng mắc chế, công tác đền bù giải phóng mặt trầm lắng thị trường bất động sản năm qua, Chủ đầu dự án có thay đổi tiến độ thực dự án, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kế hoạch triển khai dự án Đến giải phóng mặt 70% diện tích dự án, bắt đầu triển khai thực công trình hạ tầng kỹ thuật thi công phần móng công trình tái định cư CT5 Bên cạnh kết đạt tồn công tác QLDA đầu xây dựng BQLDA: thời gian thực công việc bị kéo dài; phương án lựa chọn nhà thầu, kế hoạch đấu thầu chưa kịp thời; chưa thực hết chức nhiệm vụ việc thương thảo, ký kết hợp đồng giao nhận thầu với nhà thầu trúng thầu; công tác nghiệm thu xác nhận khối lượng, hồ sơ nghiệm thu toán cho nhà thầu chậm… Với yêu cầu công tác quản dự án giai đoạn sau năm 2015 triển khai nhiều hạng mục, dự án thành phần, khối lượng công việc tăng lên nhiều, công tác quản theo phức tạp Trước yêu cầu thực tế đòi hỏi phải đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án khắc phục tồn đồng thời thích ứng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2 Chính việc hoàn thiện công tác QLDA đầu xây dựng BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt cần thiết Do vậy, chọn vấn đề: “Hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai – thành phố Nội” làm đề tài luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản đô thị & công trình  Mục đích nghiên cứu - Phân tích thực trạng công tác QLDA BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác QLDA BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt  Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản dự án đầu xây dựng BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu số tồn đưa giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt  Phương pháp nghiên cứu - Sử dụng phương pháp thu thập số liệu thông qua báo cáo, hồ sơ dự án BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt có liên quan đến công tác quản dự án đầu xây dựng - Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh  Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Làm rõ thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng công trình Ban QLDA khu đô thị Thịnh Liệt - Làm rõ sở khoa học luận quản dự án đầu xây dựng - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt 3  Các khái niệm (thuật ngữ) - Đầu tư: định bỏ vốn (tiền trí tuệ …) để nhằm mục đích thu lợi ích tương lai Lợi ích hiểu phạm trù rộng, song suy cho lợi ích không lợi ích tài lợi ích kinh tế xã hội - Dự án đầu xây dựng công trình: tập hợp đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng cải tạo công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, trì, nâng cao chất lượng công trình sản phẩm, dịch vụ thời hạn định - Khu đô thị mới: khu vực đô thị, đầu xây dựng đồng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà - Chủ đầu xây dựng công trình: tổ chức/cá nhân sở hữu vốn giao quản sử dụng vốn để đầu xây dựng công trình - Quản dự án: việc lập kế hoạch, tổ chức quản lý, giám sát trình phát triển dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành thời gian, phạm vi ngân sách duyệt, đảm bảo chất lượng, đạt mục tiêu cụ thể dự án mục đích đề  Cấu trúc luận văn MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chương Tổng quan phát triển khu đô thị Nội, khu đô thị Thịnh Liệt thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt Chương Cơ sở khoa học pháp công tác quản dự án đầu xây dựng Chương Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản dự án đầu xây dựng Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản dự án đầu xây dựng, quản chất lượng công trình xây dựng hoạt động quản kinh tế đặc thù, phức tạp, biến động, điều kiện môi trường pháp lý, chế sách quản kinh tế chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng thay đổi nước ta Đầu xây dựng quản đầu xây dựng hai mặt trình thống có liên quan chặt chẽ với Để nâng cao hiệu đầu xây dựng, phải làm tốt công tác quản dự án đầu xây dựng, công việc đòi hỏi liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành, nhiều chủ thể, tuân thủ chặt chẽ, trật tự kỷ cương, thủ tục trình tự xây dựng Khắc phục tiêu cực trình đầu tư, khai thác điều kiện đặc thù dự án Tuy nhiên trình phát triển lên, vật không đứng yên chỗ mà vận động phát triển theo quy luật Bởi chế sách đầu xây dựng phải luôn bổ sung điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu thực tế khách quan Đề tài tập trung vào đánh giá thực trạng công tác quản dự án đầu xây dựng đồng thời tìm hạn chế, nguyên nhân hạn chế, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản đầu xây dựng Ban QLDA KĐTM Thịnh Liệt Tác giả hy vọng giải pháp đưa góp phần vào việc nâng cao hiệu công tác quản dự án đầu xây dựng tại Ban QLDA KĐTM Thịnh Liệt giai đoạn Kính mong Thầy, Cô giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp quan tâm, đóng góp ý kiến để luận văn hoàn thiện 98 Kiến nghị - Nhà nước Thành phố Nội cần có chế ưu tiên hỗ trợ công tác giải phóng mặt ô đất lân cận dự án nhà cao tầng để đảm bảo tổng thể cảnh quan văn minh, tạo nên vùng không gian cao tầng hay điểm nhấn đô thị với khoảng không gian cảnh quan tương xứng - Tổng công ty LICOGI sớm tiến hành thủ tục cần thiết để chuyển đổi BQLDA KĐTM Thịnh Liệt thành công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp để đơn vị chủ động việc thực dự án - Công ty thành lập sớm ổn định tổ chức, tiến hành việc hoàn thiện cấu tổ chức máy quản lý, ban hành quy định chức nhiệm vụ quyền hạn phòng ban cách rõ ràng, tránh chồng chéo chức nhiệm vụ phòng ban Cần rà soát lại quy trình thực hiện, quy chế quản lý, biểu mẫu ban hành để ban hành lại cho phù hợp xây dựng bổ sung quy trình, quy chế, biểu mẫu 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Bộ Xây dựng (2016), hướng dẫn xác định quản chi phí đầu xây dựng, Thông số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Chính Phủ (2014), quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ (2015), quy định quản chất lượng bảo trì công trình xây dựng, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Đỗ Đình Đức – Bùi Mạnh Hùng (2012), Quản dự án đầu xây dựng công trình, nhà xuất Xây dựng Đinh Tuấn Hải – Lê Anh Dũng (2014), Phân tích mô hình quản Xây dựng, nhà xuất Xây dựng Từ Quang Phương (2005), Quản dự án đầu tư, nhà xuất Lao động – xã hội Quốc hội (2009), Luật quy hoạch đô thị, số 30/2009QH12 ngày 17/6/2009 Quốc hội (2013), Luật đấu thầu, số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội (2014), Luật Xây dựng, số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 10 Bùi Ngọc Toàn (2008), Quản dự án xây dựng giai đoạn thi công xây dựng công trình, nhà xuất Xây dựng 11 Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng (2004), thành lập Ban quản dự án KĐTM Thịnh Liệt trực thuộc Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng, Quyết định số 583QĐ/TCT-HĐQT ngày 30/8/2004 100 12 Tổng công ty Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng (2004), Quy chế tổ chức hoạt động Ban quản dự án khu đô thị Thịnh Liệt, Quyết định số 648QĐ/TCT-TCCB ngày 23/9/2004 13 Tổng công ty Tổng công ty Xây dựng phát triển hạ tầng (2014), công bố áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - 2008, số 127/TCT-ISO ngày 15/ /2014 14 UBND thành phố Nội (2012), quy định số nội dung quản đầu xây dựng dự án đầu địa bàn thành phố Nội, Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 15 UBND Thành phố Nội (2015), phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết KĐTM Thịnh Liệt tỷ lệ 1/500, Quyết định số 4506/QĐUBND ngày 09/9/2015 Tài liệu Internet: 16 www.kinhtedothi.vn 17 www.kientrucvietnam.org.vn 18 www.soxaydung.hanoi.gov.vn ... việc hoàn thiện công tác QLDA đầu tư xây dựng BQLDA khu đô thị Thịnh Liệt cần thiết Do vậy, chọn vấn đề: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án khu đô thị Thịnh Liệt,. .. khu đô thị Thịnh Liệt Chương Cơ sở khoa học pháp lý công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án khu đô thị. .. phát triển khu đô thị Hà Nội, khu đô thị Thịnh Liệt thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ban quản lý dự án khu đô thị Thịnh Liệt 1.1 Tổng quan phát triển khu đô thị Hà Nội 1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án khu đô thị mới thịnh liệt, quận hoàng mai,thành phố hà nội (tt), Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án khu đô thị mới thịnh liệt, quận hoàng mai,thành phố hà nội (tt), Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại ban quản lý dự án khu đô thị mới thịnh liệt, quận hoàng mai,thành phố hà nội (tt), LUẬN VĂN: TẠ VĂN LUẬN., DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm