Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh ninh bình (tt)

15 161 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2017, 09:33

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BÙI ĐỨC THÁP GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DỰ ÁN QUẢN XỬ CHẤT THẢI RẮN TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI, NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI BÙI ĐỨC THÁP KHÓA: 2014- 2016 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TẠI DỰ ÁN QUẢN XỬ CHẤT THẢI RẮN TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: Kiến trúc Mã số: 60.58.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ ANH DŨNG TS NGUYỄN VĂN ĐỨC HÀ NỘI, NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ công trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu khoa học, kết nghiên cứu Luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Đức Tháp LỜI CẢM ƠN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS.TS.Lê Anh Dũng TS Nguyễn Anh Đức người thầy trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo bảo, dạy dỗ tác giả suốt trình học tập Tác giả xin trân trọng cảm, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa Sau Đại học tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trình học tập hoàn thành luận văn Xin trân trọng cảm ơn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Đức Tháp MỞ ĐẦU * chọn đề tài Dự án đầu tư quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình thị xã Tam Điệp (nay thành phố Tam Điệp), tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng Đây dự án đầu tư nguồn vốn vay ODA lớn tỉnh Ninh Bình Chính phủ Hàn Quốc vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam cấp qua ngân sách tỉnh Ninh Bình Mục đích chủ yếu dự án đạt mục tiêu ngắn hạn, trung hạn dài hạn để thu gom xử cách có hiệu loại rác thải sinh hoạt rác thải rắn công nghiệp tỉnh Ninh Bình, đồng thời dự án xây dựng nhà máy phân trộn đại, công suất 200 tấn/ ngày để tái chế cách có hiệu nguyên liệu sử dụng chế biến nguồn phân trộn hữu có chất lượng cao cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp địa bàn tỉnh Đây dự án có hệ thống dây chuyền công nghệ xử chất thải rắn, sử dụng công nghệ vi sinh tiến tiến, đồng thân thiện môi trường Hàn Quốc, gồm: phân loại kỹ thuật học kết hợp với nhặt thủ công băng chuyền; lên men phương pháp sinh học; công đoạn ủ chín tự động sàng, đóng bao Nhà máy có hệ thống điều khiển đại, bãi chôn lấp chất thải rắn xe chuyên dụng, nhập từ Hàn Quốc phục vụ sản xuất Nhà máy sau đưa vào sử dụng góp phần giải triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường đảm bảo công tác thu gom xử rác thải địa bàn tỉnh, đồng thời góp phần giải công ăn, việc làm cho người dân địa phương Trong trình thực đầu tư xây dựng công trình, Chủ đầu tư đơn vị có liên quan có nhiều có gắng công tác quản lý, điều hành tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam lĩnh vực đầu tư xây dựng số công ước quốc tế có liên quan Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, tồn tại, hạn chế giai đoạn đầu tư xây dựng dẫn đến chất lượng số hạng mục công trình chưa cao, xảy nhiều tượng nứt, lún sụt, thấm mốc, bong rộp, xây xong hư hỏng gây tốn kém, phải sửa chữa … dẫn đến hiệu đầu tư thấp, gây lãng phí Nguyên nhân chủ yếu là: Công tác quản chưa phù hợp, tồn nhiều khuyết điểm công tác quản chất lượng công trình xây dựng, kỹ làm việc theo nhóm thấp, thiếu phối hợp đơn vị liên quan… Việc giải vấn đề có nhiều ý kiến phân tích, đề xuất, để giải cách triệt để nhiều vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để bổ sung hoàn chỉnh nhằm phù hợp với thực tế xu hướng phát triển Chính vậy, đề tài "Giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng công trình Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình" nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nêu trên, để khắc phục hạn chế yếu hoàn thiện công tác quản chất lượng phù hợp, từ tổ chức triển khai thực dự án đầu tư xây dựng công trình đạt hiệu cao nhất, đồng thời rút kinh nghiệm cho dự án triển khai thời gian tới * Mục đích nghiên cứu - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản chất lượng công trình xây dựng thông qua Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình Làm rõ nguyên nhân dẫn đến yếu kém, tồn công tác quản chất lượng xây dựng công trình - Nghiên cứu đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản chất lượng công trình xây dựng * Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình - Phạm vi nghiên cứu: Công tác quản chất lượng công trình xây dựng Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình * Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu thuyết: + Đối chiếu với văn bản, quy phạm, tiêu chuẩn + Đối chiếu với thông tư, nghị định cấp có thẩm quyền ban hành + Phân tích, đánh giá, tổng hợp - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Khảo sát, thống kê số liệu điều tra, phân tích, so sánh * Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Ý nghĩa khoa học đề tài: Hệ thống sở luận, pháp công tác quản quản chất lượng công trình xây dựng Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình - Ý nghĩa thực tiễn: Hoàn chỉnh giải pháp quản chất lượng xây dựng thông qua Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình, đồng thời rút số học kinh nghiệm cho dự án có quy mô nguồn vốn tương tự, góp phần nâng cao hiệu kinh tế cho dự án đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Ninh Bình * Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, phụ lục, phần kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm có chương: Chương 1: Thực trạng công tác quản chất lượng công trình công xây dựng Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình Chương 2: Cơ sở khoa học pháp quản chất lượng công trình xây dựng Chương 3: Đề suất số giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng công trình xây dựng THÔNG BÁO Để xem phần văn tài liệu này, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội Email: digilib.hau@gmail.com TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 94 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình dự án trọng điểm tỉnh Ninh Bình Tuy nhiên công tác QLCL công trình xây dựng địa bàn tỉnh Ninh Bình nhiều địa phương khác nước tồn số bất cập gây an toàn xây dựng vận hành sử dụng, gây lãng phí vốn giảm hiệu đầu tư Luận văn đề cập đến “Giải pháp hoàn thiện công tác quản chất lượng công trình Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình” mang tính thiết thực, nhằm bước hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng công trình xây dựng cho Dự án đồng thời góp phần nâng cao hiệu QLNN lĩnh vực đầu tư xây dựng Việc đánh giá thực trạng công tác QLCL công trình xây dựng Dự án việc quan trọng để từ tìm nguyên nhân dẫn đến việc thiếu hiệu công tác QLCL công trình xây dựng Dự án Trên sở nguyên nhân để đưa giải pháp tối ưu việc nâng cao hiệu công tác QLCL công trình xây dựng Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình nói riêng dự án đầu tư xây dựng tỉnh Ninh Bình nói chung Luận văn nghiên cứu sở khoa học có liên quan như: Quản chất lượng nói chung; Quản chất lượng công trình xây dựng; Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quản chất lượng công trình xây dựng; Các tiêu chí phương pháp đánh giá quản chất lượng công trình xây dựng; Các quy định pháp chung quản chất lượng công trình xây dựng; Các quy định pháp quản chất lượng công trinh xây dựng Dự án Quản xử chất thải rắn Ninh Bình, để vận dụng vào việc tìm hiểu, đánh giá công tác quản chất lượng công trình xây dựng dựng Dự án Quản xử chất 95 thải rắn Ninh Bình Từ đề xuất giải pháp mang tính kinh tế khả thi nhằm nâng cao hiệu quản chất lượng công trình xây dựng Dự án Các nhóm giải pháp đưa Chương III gồm: Thành lập phận chuyên trách quản chất lượng; Xây dựng áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000; Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công trình từ khảo sát, thiết thi công xây dựng; Nâng cao lực cho ban quản dự án; Tăng cường công tác trao đổi thông tin nhà thầu liên quan với chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng công trình; Tăng cường công tác giám sát cộng đồng; Nâng cao hiệu quản chất lượng công trình xây dựng quan quản nhà nước Đây đề xuất, xuất phát từ yêu cầu thực tế thông qua trình xây dựng, vận hành Dự án Quản xử chất thải rắn tỉnh Ninh Bình Chủ đầu tư địa phương mang tính khả thi, hoàn toàn phù hợp với điều kiện Chủ đầu tư điều kiện kinh tế, kỹ thuật lực quản địa phương Có thể nghiên cứu ứng dụng vào công trình xây dựng tương tự địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng địa phương khác nói chung Kiến nghị Để có công trình xây dựng đảm bảo yêu cầu kỹ, mỹ thuật đảm bảo chất lượng, sử dụng tiết kiệm, hiệu vốn đầu tư, đòi hỏi trình Quản dự án đầu tư xây dựng công trình QLCL công trình, thực phải đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ xuyên suốt vòng đời Dự án từ hình thành ý tưởng đến nghiệm thu hoàn thành vận hành sử dụng công trình Vì vậy, đòi hỏi giải pháp đưa cần thực cách liệt, đồng tất chủ thể liên quan từ quan QLNN đến Chủ đầu tư Nhà thầu, tất khâu, công đoạn dự án - Kiến nghị với quan quản Nhà nước: 96 + Cần hệ thống lại văn pháp về lĩnh vực xây dựng; xây dựng ban hành văn hướng dẫn kịp thời có văn bản, luật ban hành Hệ thống văn pháp liên quan đến quản xây dựng đầu tư xây dựng có nhiều văn pháp luật hướng dẫn gồm: Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định Không vậy, văn pháp thường xuyên thay đổi, chỉnh sửa (trung bình đến năm lại có văn ra, thay văn cũ) Đây hệ thống văn đồ sộ, gây không khó khăn, lúng túng trình tìm hiểu áp dụng thực tế Đặc biệt luật ban hành thời gian có hiệu lực văn hướng dẫn cách xa + Đề nghị trung ương hỗ trợ nguồn vốn đa dạng hóa nguồn vốn cho dự án để dự án thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng Các dự án có tổng mức đầu tư lớn, điều kiện ngân sách hạn hẹp, sử dụng nguồn vốn nguồn vốn tỉnh dự án phải bố trí vốn nhiều năm dẫn đến thời gian hoàn thành dự án kéo dài nhà thầu thi công trông đợi vào vốn dẫn đến không đảm bảo tiến độ, chất lượng Vì đề nghị trung ương hỗ trợ tối thiểu 50% tổng mức đầu tư xây dựng cho dự án đặc biệt dự án có vốn lớn Đồng thời xã hội hóa để xây dựng số hạng mục - Kiến nghị Chủ đầu tư: + Rà soát lại máy quản lý, đánh giá trình độ chuyên môn cá nhân xếp hợp chuyên trách số phận, sở yêu cầu công việc để tinh giản máy quản Đảm bảo Ban Quản dự án có máy gọn nhẹ, làm việc hiệu Đặc biệt điều kiện khó khăn ngành xây dựng việc cần thiết 97 + Có chế đãi ngộ hợp với thành viên tham gia quản trực tiếp chuyên trách dự án, sở quy định nhà nước, không để tình trạng cào thu nhập phận tham gia trực tiếp, chuyên trách với phận làm việc hành + Thường xuyên tổ chức tập huấn, học hỏi kinh nghiệm đơn vị chuyên ngành QLDA dự án triển khai nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghệp vụ, kinh nghiệm cho đội ngũ cán thuộc Ban QLDA + Lựa chọn tổ chuyên trách kiểm tra quản lý, tư vấn cho lãnh đạo chịu trách nhiệm công tác QLCL dự án trước pháp luật - Kiến nghị nhà thầu: + Phải nghiêm túc thực quy định pháp luật lĩnh vực đơn vị đảm nhận, đảm bảo tính trung thực, cạnh tranh trọng thực nhiệm vụ tránh tượng “Hồ sơ lực vay mượn” + Quá trình thực phải đảm bảo yêu cầu đề xuất; công đoạn thực phải kiểm tra, nghiệm thu trình tự quy định khẳng định uy tín, lực đơn vị + Xây dựng hệ thống QLCL đơn vị theo nguyên tắc ISO thành lập hệ thống quản lý, kiểm soát theo ISO cho đơn vị để dần đến chuẩn hóa công đoạn đảm bảo nhu cầu thực tế hội nhập quốc tế Do việc nghiên cứu thực khuôn khổ Luận văn với nguồn lực thực thời gian thực hạn chế nên Luận văn tập trung nghiên cứu số nội dung liên quan đến công tác quản chất lượng công trình xây dựng Dự án, đưa số giải pháp mang tính tổng quát, chưa sâu vào vấn đề cụ thể Tác giả nhận thấy số vấn đề cần nghiên cứu thêm để đưa số mô hình hợp lý, linh hoạt hiệu công tác quản chất lượng công trình xây dựng 98 Dự án để áp dụng nhân rộng dự án có quy mô địa bàn tương tự Do thời gian trình độ hạn chế nên trình nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong muốn nhận góp ý thầy cô hội đồng, bạn bè đồng nghiệp để Luận văn hoàn thiện hơn./ ... pháp lý công tác quản quản lý chất lượng công trình xây dựng Dự án Quản lý xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình - Ý nghĩa thực tiễn: Hoàn chỉnh giải pháp quản lý chất lượng xây dựng thông qua Dự. .. trình công xây dựng Dự án Quản lý xử lý chất thải rắn tỉnh Ninh Bình Chương 2: Cơ sở khoa học pháp lý quản lý chất lượng công trình xây dựng Chương 3: Đề suất số giải pháp hoàn thiện công tác quản. .. Các quy định pháp lý chung quản lý chất lượng công trình xây dựng; Các quy định pháp lý quản lý chất lượng công trinh xây dựng Dự án Quản lý xử lý chất thải rắn Ninh Bình, để vận dụng vào việc tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh ninh bình (tt), Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh ninh bình (tt), Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại dự án quản lý và xử lý chất thải rắn tỉnh ninh bình (tt)

Từ khóa liên quan