Bảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCS

14 316 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2017, 09:15

Bảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCSBảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCS 1 dt bat qui tac Quá khứ đơn Nghĩa động từ abide abode/abided lưu trú, lưu lại arise arose phát sinh awake awoke đánh thức, thức be was/were thì, là, bị bear bore mang, chịu dựng become became trở nên befall befell xảy đến begin began bắt đầu behold beheld ngắm nhìn bend bent bẻ cong beset beset bao quanh bespeak bespoke chứng tỏ bid bid trả giá bind bound buộc, trói bleed bled chảy máu blow blew thổi break broke đập vỡ breed bred nuôi, dạy dỗ bring brought mang đến broadcast broadcast phát build built xây dựng Động từ nguyên mẫu burn burnt/burned đốt, cháy buy bought mua cast cast ném, tung catch caught bắt, chụp chide chid/ chided mắng chửi choose chose chọn, lựa cleave clove/ cleft/ cleaved chẻ, tách hai cleave clave dính chặt come came đến, đến cost cost có giá crow crew/crewed gáy (gà) cut cut cắt, chặt deal dealt giao thiệp dig dug dive dove/ dived lặn; lao xuống drew drew vẽ; kéo dream dreamt/ dreamed mơ thấy drink drank uống drive drove lái xe dwell dwelt trú ngụ, eat ate ăn fall fell ngã; rơi feed fed cho ăn; ăn; nuôi; feel felt cảm thấy fight fought chiến đấu find found tìm thấy; thấy flee fled chạy trốn fling flung tung; quang fly flew bay forbear forbore nhịn forbid forbade/ forbad cấm đoán; cấm forecast forecast/ forecasted tiên đoán foresee foresaw thấy trước foretell foretold đoán trước forget forgot quên forgive forgave tha thứ forsake forsook ruồng bỏ freeze froze (làm) đông lại get got có gild gilt/ gilded mạ vàng gird girt/ girded đeo vào give gave cho go went grind ground nghiền; xay grow grew mọc; trồng hang móc lên; treo lên hear heard nghe heave hove/ heaved trục lên hide hid giấu; trốn; nấp hit hit đụng hurt hurt làm đau inlay inlaid cẩn; khảm input input đưa vào (máy điện toán) inset inset dát; ghép keep kept giữ kneel knelt/ kneeled quỳ knit knit/ knitted đan know knew biết; quen biết lay laid đặt; để lead led dẫn dắt; lãnh đạo leap leapt nhảy; nhảy qua learn learnt/ learned học; biết leave left đi; để lại lend lent cho mượn (vay) let let cho phép; lie lay nằm light lit/ lighted thắp sáng lose lost làm mất; make made chế tạo; sản xuất mean meant có nghĩa meet met gặp mặt mislay mislaid để lạc misread misread đọc sai misspell misspelt viết sai tả mistake mistook phạm lỗi, lầm lẫn misunderstand misunderstood hiểu lầm mow mowed cắt cỏ outbid outbid trả giá outdo outdid làm giỏi outgrow outgrew lớn nhanh output output cho (dữ kiện) outrun outran chạy nhanh hơn; vượt outsell outsold bán nhanh overcome overcame khắc phục overeat overate ăn nhiều overfly overflew bay qua overhang overhung nhô lên trên, treo lơ lửng overhear overheard nghe trộm overlay overlaid phủ lên overpay overpaid trả tiền overrun overran tràn ngập oversee oversaw trông nom overshoot overshot đích oversleep overslept ngủ quên overtake overtook đuổi bắt kịp overthrow overthrew lật đổ pay paid trả (tiền) prove proved chứng minh(tỏ) put put đặt; để read read đọc rebuild rebuilt xây dựng lại redo redid làm lại remake remade làm lại; chế tạo lại rend rent toạc ra; xé repay repaid hoàn tiền lại resell retold bán lại retake retook chiếm lại; tái chiếm rewrite rewrote viết lại rid rid giải thoát ride rode cưỡi ring rang rung chuông rise rose đứng dậy; mọc run ran chạy saw sawed cưa say said nói see saw nhìn thấy seek sought tìm kiếm sell sold bán send sent gửi sew sewed may shake shook lay; lắc shear sheared xén lông cừu shed shed rơi; rụng shine shone chiếu sáng shoot shot bắn show showed cho xem shrink shrank co rút shut shut đóng lại sing sang ca hát sink sank chìm; lặn sit sat ngồi slay slew sát hại; giết hại sleep slept ngủ slide slid trượt; lướt sling slung ném mạnh slink slunk smell smelt ngửi smite smote đập mạnh sow sowed gieo; rải speak spoke nói speed sped/ speeded chạy spell spelt/ spelled đánh vần spend spent tiêu sài spill spilt/ spilled tràn đổ spin spun/ span quay sợi spit spat khạc nhổ spoil spoilt/ spoiled làm hỏng spread spread lan truyền spring sprang nhảy stand stood đứng stave stove/ staved đâm thủng steal stole đánh cắp stick stuck ghim vào; đính sting stung châm ; chích; đốt stink stunk/ stank bốc muìi hôi strew strewed rắc , rải stride strode bước sải strike struck đánh đập string strung gắn dây vào strive strove cố sức swear swore tuyên thệ sweep swept quét swell swelled phồng ; sưng swim swam bơi; lội swing swung đong đưa take took cầm ; lấy teach taught dạy ; giảng dạy tear tore xé; rách tell told kể ; bảo think thought suy nghĩ throw threw ném ; liệng thrust thrust thọc ;nhấn tread trod giẫm ; đạp unbend unbent làm thẳng lại undercut undercut giá rẻ undergo underwent kinh qua underlie underlay nằm underpay undercut trả lương thấp undersell undersold bán rẻ understand understood hiểu undertake undertook đảm nhận underwrite underwrote bảo hiểm undo undid tháo unfreeze unfroze làm tan đông unwind unwound tháo uphold upheld ủng hộ upset upset đánh đổ; lật đổ wake woke/ waked thức giấc waylay waylaid mai phục wear wore mặc weave wove/ weaved dệt wed wed/ wedded kết hôn weep wept khóc wet wet / wetted làm ướt win won thắng ; chiến thắng wind wound quấn withdraw withdrew rút lui withhold withheld từ khước withstand withstood cầm cự work wrought / worked rèn (sắt) wring wrung vặn ; siết chặt write wrote viết Bảng danh sách động từ bất quy tắc rút gọn thường gặp với gần 100 từ Nguyên mẫu Quá khư đơn Ý nghĩa thường gặp awake awoke tỉnh táo be was, were beat beat đánh bại become became trở thành begin began bắt đầu bend bent uốn cong bet bet đặt cược bid bid thầu bite bit cắn blew đòn 10 blow 11 break broke nghỉ 12 bring brought mang lại 13 broadcast broadcast phát sóng 14 build built xây dựng 15 burn burned/burnt ghi 16 buy bought mua 17 catch caught bắt 18 choose chose chọn 19 come came đến 20 cost cost chi phí 21 cut cut cắt 22 dig dug đào 23 did làm 24 draw drew vẽ 25 dream dreamed/dreamt mơ 26 drive drove ổ đĩa 27 drink drank uống 28 eat ate ăn 29 fall fell giảm 30 feel felt cảm thấy 31 fight fought chiến 32 find found tìm 33 fly flew bay 34 forget forgot quên 35 forgive forgave tha thứ 36 freeze froze đóng băng 37 get got có 38 give gave cung cấp cho 39 go went 40 grow grew phát triển 41 hang treo 42 have had có 43 hear heard nghe 44 hide hid ẩn 45 hit hit nhấn 46 hold held tổ chức 47 hurt hurt tổn thương 48 keep kept giữ 49 know knew biết 50 lay laid đặt 51 lead led dẫn 52 learn learned/learnt học 53 leave left lại 54 lend lent cho vay 55 let let cho phép 56 lie lay lời nói dối 57 lose lost 58 make made làm 59 mean meant có nghĩa 60 meet met đáp ứng 61 pay paid trả 62 put put đặt 63 read read đọc 64 ride rode xe 65 ring rang vòng 66 rise rose tăng 67 run ran chạy 68 say said nói 69 see saw thấy 70 sell sold bán 71 send sent gửi 72 show showed chương trình 73 shut shut đóng 74 sing sang hát 75 sit sat ngồi 76 sleep slept ngủ 77 speak spoke nói 78 spend spent chi tiêu 79 stand stood đứng 80 swim swam bơi 81 take took có 82 teach taught dạy 83 tear tore xé 84 tell told nói 85 think thought nghĩ 86 throw threw ném 87 understand understood hiểu 88 wake woke thức 89 wear wore mặc 90 win won giành chiến thắng 91 write wrote viết ... withheld từ khước withstand withstood cầm cự work wrought / worked rèn (sắt) wring wrung vặn ; siết chặt write wrote viết Bảng danh sách động từ bất quy tắc rút gọn thường gặp với gần 100 từ Nguyên... leave left đi; để lại lend lent cho mượn (vay) let let cho phép; lie lay nằm light lit/ lighted thắp sáng lose lost làm mất; make made chế tạo; sản xuất mean meant có nghĩa meet met gặp mặt mislay... learned/learnt học 53 leave left lại 54 lend lent cho vay 55 let let cho phép 56 lie lay lời nói dối 57 lose lost 58 make made làm 59 mean meant có nghĩa 60 meet met đáp ứng 61 pay paid trả 62 put
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCS, Bảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCS, Bảng động từ bất qui tắc có nghĩa của từ cho THCS

Từ khóa liên quan