giáo án hóa học 10 cơ bản

64 1,752 13
  • Loading ...
1/64 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/07/2013, 01:25

Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế Ngày soạn: 8/8/2007 tiết 1 : ôn tập đầu năm A/ Kiến thức cần ôn tập 1. Củng cố lại toàn bộ kiến thức về nguyên tử , nguyên tố hoá học , hoá trị , định luật bảo toàn nguyên tố , Mol . 2. Rèn luyện cho các em phơng pháp giải một số bài tập về các phần trên 3. Rèn luyện khả năng t duy , phân tích của học sinh B/ Chuẩn bị : 1. Của thầy ; Hệ thống các câu hỏi ( Bài soạn ) + Phiếu học tập 2. Của trò : SGK hoá học 8 + 9 C/ Phơng pháp : 1. Đàm thoại gợi mỏ 2. Học tập theo nhóm nhỏ 3. Nghiên cứu D/ Nội dung ôn tập 1. ổn định tổ chức lớp ( 1phút ) 2. Nội dung bài mới Hoạt động 1 : Nguyên tử Giáo viên phát phiếu học tập số 1: ( 10 phút ) Bài 1: Hãy điền những từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống 1. Nguyên tử là các hạt vô cùng và . 2. Nguyên tử của bất kì nguyên tố nào cũng gồm mang điện tích dơng và mang điện tích 3.Electron đợc ký hiệu là điện tích ,khối lợng rất nhỏ bé.Trong nguyên tử các . chuyển động rất nhanh và đợc xếp thành từng lớp . 4. Hạt nhân nguyên tử nằm ở .nguyên tử. Hạt nhân gồm hạt .và kí hiệu lần lợt là .và . Bài 2: Hãy điền vào ô trống những số liệu thích hợp Nguyên tử Số p Sốe Số lớp e Số e lớp trong cùng Số e lớp ngoài cùng N 7 2 2 Na 11 2 S 16 2 Ar 18 2 Học sinh thảo luận và điền từ vào chỗ trống Bài 1: 1. Nguyên tử là các hạt vô cùng nhỏ bé và trung hoà về điện 2.Nguyên tử của bất kì nguyên tố nào cũng gồm các hạt proton mang điện tích dơng và các electron mang điện tích âm 3.Electron đợc ký hiệu là e điện tích âm ,khối lợng rất nhỏ bé.Trong nguyên tử các e chuyển động rất nhanh và đợc xếp thành từng lớp . 4.Hạt nhân nguyên tử nằm ở tâm nguyên tử. Hạt nhân gồm hạt proton và hạt nơtron kí hiệu lần lợt là p và e Bài 2: Hãy điền vào ô trống những số liệu thích hợp Nguyên tử Số p Số e Số lớp e Số e lớp trong cùng Số e lớp ngoài cùng N 7 7 2 2 5 Na 11 11 11 2 1 S 16 16 16 2 6 Ar 18 18 18 2 8 Hoạt động 2 : Nguyên tố hoá học( 5 phút ) Giáo viên phát phiếu học tập số 2:( Chọn đáp án đúng) Câu 1: Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng số hạt . trong hạt nhân A. Proton B. Notron C. Electron D. Tất cả đều đúng Câu 2 : Những nguyên tử của cùng nguyên tố tính chất hoá học : Giáo án hoá học 10 bản Trang 1 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế A. Khác nhau B. Tơng tự nhau C. Giống nhau D. Tất cả đều sai Học sinh thảo luận và trả lời Câu 1: Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng số hạt . trong hạt nhân A. Proton B. Notron C. Electron D. Cả A và C đều đúng Câu 2 : Những nguyên tử của cùng nguyên tố tính chất hoá học : A. Khác nhau B. Tơng tự nhau C. Giống nhau D. Tất cả đều sai Hoạt động 3 : Hoá trị của nguyên tố ( 10 phút ) Giáo viên : Yêu cầu học sinh nêu khái niện về hoá trị , cách xác định hoá trị cho ví dụ minh hoạ ? Học sinh: Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi : 1.Hoá trị : Hoá trị là con số la mã biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố kia ví dụ : Nguyên tử O Cl Al Hoá trị II I III 2.Có hai cách xác định hoá trị : Cách 1 : Dựa vào hoá trị cuả H ( là I) Hợp chất H 2 O H 2 S NH 3 Nguyên tử O S N Hoá trị II II III Cách 2: Dựa vào hoá trị của O ( Là II) Hợp chất H 2 O SO 2 Fe 2 O 3 Nguyên tử H S Fe Hoá trị I IV III Trong một công thức hoá học ta luôn : Tích chỉ số với hoá trị của nguyên tố này luôn bằng tích chỉ số với hoá trị của nguyên tố kia . Tổng quát : Xét hợp chất a b x y A B với { a , b là hoá trị x ,y là chỉ số Ta ax = by = x b y a . Công thức này để tính hoá trị , hoặc thành lập công thức hoá học . Ví dụ 1: Xác định hoá trị của S biết trong hợp chất SO 3 oxi hoá trị II ? Giải : 2 3 S O a . Ta : a.1 = 2 . 3 a = 6 ( S hoá trị VI) Ví dụ 2: Thành lập công thức hoá học của nhôm oxit ( Biết Al hoá trị III , Oxi hoá trị II ) Giải : 3 2 x y Al O ta : 3.x = 2.y = 2 3 x y . Chọn x=2 , y=3 Công thức phân tử là Al 2 O 3 Hoạt động 4: Định luật bảo toàn khối lợng ( 5 phút ) Giáo viên phát phiếu học tập số 3: Câu 1:Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lợng ? Câu 2: Cho sơ đồ phản ứng : A + B C + D . Hãy viết biểu thức bảo toàn khối lợng cho phẩn ứng trên ? Học sinh thảo luận và trả lời câu hỏi : 1.Trong một phản ứng hoá học , tổng khối lợng của các chất phản ứng luôn bằng tổng khối lợng của các chất sản phẩm . 2. Cho sơ đồ phản ứng : A + B C + D . Biểu thức bảo toàn khối lợng là + = + A phản ứng B phản ứng C D m m m m Giáo viên : Trong sơ đồ phản ứng ở trên nếu biết khối lợng của một trong ba chất ta thể tìm đợc khối lợng của chất còn lại bằng cách áp dụng định luật bảo toàn khối lợng ! Hoạt động 5: Mol ( 10 phút ) Giáo viên nêu câu hỏi Câu 1: Mol là gì ? Câu 2 : Khối lợng mol là gì ? Giáo án hoá học 10 bản Trang 2 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế Câu 3 : Thể tích mol là gì ? Câu 4 : Công thức chuyển đổi giữa khối lợng thể tích và lợng chất ? Học sinh thảo luận và trả lời 1. Mol là lợng chất chứa 6.10 23 nguyên tử hay phân tử chất đó . Bất kì 1 mol chất nào cũng 6.10 23 nguyên tử hay phân tử chất đó . 2.Khối lợng mol (kí hiệu là M) của một chất là khối lợng tính bằng gam của 6.10 23 nguyên tử hay phân tử chất đó 3.Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm bởi 6.10 23 phân tử của chất khí đó . ở đktc thể tích1mol chất khí bằng 22,4 lít . 4.Sự chuyển đổi giữa khối lợng (m ) , thể tích (V) , Lợng chất (n) theo các công thức sau : (N l s ố avogađro N= 6.10 23 ) E/ Củng cố và dặn dò: ( 4 phút ) 1. Nắm vững đợc đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử . 2. Hiểu đợc nguyên tố hoá học là gì 3. Nhớ đợc hoá trị của một số nguyên tố hoá học thờng gặp 4. Nắm đợc nội dung của định luật bảo toàn khối lợng 5. Nắm đợc khái niệm mol Dặn dò : Các em về ôn tập các phần : 1. Tỉ khối của chất khí 2. Dung dịch 3. Phân loại các hợp chất vô 4. Bảng hệ thống tuần hoàn Ngày soạn :10/8/2007 Tiết 2: Ôn tập đầu năm A/ Kiến thức cần ôn tập 1.Củng cố lại toàn bộ kiến thức về tỉ khối , Dung dịch , Phân loại hợp chất vô , Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học 2.Rèn luyện cho các em phơng pháp giải một số bài tập về các phần trên 3.Rèn luyện khả năng t duy , phân tích của học sinh B/ Chuẩn bị : 1.Của thầy ; Hệ thống các câu hỏi ( Bài soạn ) + Phiếu học tập 2.Của trò : SGK hoá học 8 + 9 C/ Phơng pháp : 1.Đàm thoại gợi mỏ 2.Học tập theo nhóm nhỏ 3.Nghiên cứu D/ Nội dung ôn tập 1.ổn định tổ chức lớp ( 1phút ) 2.Nội dung bài mới Hoạt động 1: Tỉ khối (10 phút ) Giáo viên phát phiếu học tập số 1 Câu 1: Tỉ khối của khí A so với khí B cho ta biết điều gì ? Câu 2: Viết công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B , Của khí A so với không khí ? Lấy thí dụ minh hoạ ? Câu 3: áp dụng tính tỉ khối của Oxi so với Hiđro , Cacbonic so với Clo ? Học sinh thảo luận và trả lời 1. Tỉ khối của khí A so với khí B cho biết khí A nặng hay nhẹ hơn khí B bao nhiêu lần . 2. Công thức : Tỉ khối của khí A so với khí B Giáo án hoá học 10 bản Trang 3 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Khối lợng chất (m) Lợng chất (n) Thể tích chất khí (V) Số phân tử chất (A) ơ m n= M m = n.M ơ V=22,4.n V n = 22,4 A n = N A = n . N Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế { = A A/B A B B M d M , M lần lượt là khối lượng mol của khí A và B M ) *ví dụ : = = = 2 2 2 2 O O / H H M 32 d 16 M 2 Tỉ khối của khí A so với không khí : ( ) = = = 2 2 2 A A A/K k K M M d Coi như M 29 M 29 *Ví dụ : = = 2 2 2 2 CO CO / K K M 44 d 1,52 M 29 3. áp dụng : = = 2 2 2 2 O O / H H M 32 d 16 M 2 , = = 2 2 2 2 CO CO / Cl Cl M 44 d 0,62 M 71 Hoạt động 2: Dung dịch ( 6 phút ) Giáo viên nêu câu hỏi : Câu 1:Nêu khái niện về nồng độ C% , công thức ? Câu 2: Nêu khái niệm về nồng độ C M , công thức ? Học sinh nghiên cứu và trả lời 1. Nồng độ C% Nồng độ C% của một dung dịch cho biết số gam chất tan trong 100 gam dung dịch . Công thức : m ct C% = x100 m dd m : Khối lượng chất tan , được biểu thị bằng gam ct m : Khối lượng dung dịch , được biểu thị bằng gam dd 2.Nồng độ mol /l Nồng độ mol /lit (C M ) của một dung dịch cho biết số mol chất tan trong một lít dung dịch Công thức : { = n n : số mol chất tan , biểu thị bằng gam C M V: Thể tích dung dịch , biểu thị bằng lít V Hoạt động 3: Phân loại hợp chất vô ( 14 phút ) Giáo viên phát phiếu học tập số 2: Câu1: Dựa theo tính chất hoá học hợp chất vô thể đợc phân thành mấy loại ? Tính chát đặc trng của mỗi loại đó ? Câu 2: Hoàn thành các phản ứng sau : a. CO 2 + Ca(OH) 2 b. Na 2 O + H 2 O c. Zn + HCl d. CuSO 4 + NaOH Học sinh thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi 1. Dựa theo tính chất hoá học hợp chất vô sẽ đợc phân thành 4 loại : 1.Oxit Oxit bazơ : Hầu hết là oxit của kim loại : ví dụ : Na 2 O , CaO , Fe 2 O 3 , CuO Tính chất đặc trng : Tác dụng với axit Muối + nớc : ví dụ : CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O Oxit axit : Hầu hết là oxit phi kim : Ví dụ : CO 2 , P 2 O 5 , SO 2 , SO 3 Tính chất đặc trng : Tác dụng với kiềm Muối + nớc 2NaOH + CO 2 Na 2 CO 3 + H 2 O Hoặc : NaOH + CO 2 NaHCO 3 2. Axit : Ví dụ : HCl , HNO 3 , H 2 SO 4 , H 3 PO 4 . Tính chất đặc trng: Tác dụng với bazơ Muối + nớc :ví dụ : H 2 SO 4 + Cu(OH) 2 CuSO 4 + 2H 2 O 3.Bazơ : *ví dụ : NaOH , Ca(OH) 2 , Cu(OH) 2 Tính chất hoá học đặc trng :Tác dụng với axit Muối + nớc , ví dụ :NaOH + HCl NaCl + H 2 O 4.Muối ví dụ : NaCl , CuSO 4 , CaCO 3 Tính chất : thể tách dụng với axit , bazơ , muối , kim loại . ví dụ : NaCl + AgNO 3 AgCl + NaNO 3 Giáo án hoá học 10 bản Trang 4 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + CO 2 + H 2 O CuSO 4 + Fe FeSO 4 + Cu 2. Hoàn thành các phơng trình phản ứng a.CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O b.Na 2 O + H 2 O 2NaOH c. Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 d.CuSO 4 + 2NaOH Cu(OH) 2 + Na 2 SO 4 Hoạt động 4 : Bảng hệ thống tuần hoàn (10 phút ) Giáo viên phát phiếu học tập số 2:( Điền từ thích hợp vào chỗ trống ) 1. Ô nguyên tố cho ta biết : số hiệu nguyên tử , , , nguyên tử khối của nguyên tố đó . Ví Dụ : 2.Chu kì gồm các nguyên tố mà các nguyên tử của chúng cùng . và đợc sắp xếp theo chiều . của điện tích hạt nhân . *Trong mỗi chu kì khi đi từ trái qua phải : - số e ở lớp ngoài cùng tăng dần theo thứ tự . - Tính kim loại tính phi kim . 3.Nhóm : Gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng số và đợc sắp xếp theo chiều tăng dần của nguyên tử . *Trong mỗi nhóm đi từ trên xuống dới : - Số thứ tự của lớp tăng dần từ - Tính kim dần tính phi kim . Học sinh thảo luận và làm bài 1. Ô nguyên tố cho ta biết : số hiệu nguyên tử , kí hiệu hoá học , tên nguyên tố , nguyên tử khối của nguyên tố đó . Ví dụ : 2. Chu kì gồm các nguyên tố mà các nguyên tử của chúng cùng số lớp electron và đợc sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân . *Trong mỗi chu kì khi đi từ trái qua phải : - số e ở lớp ngoài cùng tăng dần theo thứ tự 1 8 - Tính kim loại giảm dần tính phi kim tăng dần 3.Nhóm : Gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng số electron ngoài cùng bằng nhau và đợc sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử . *Trong mỗi nhóm đi từ trên xuống dới : - Số thứ tự của lớp tăng dần từ 1 7 - Tính kim loại tăng dần tính phi kim giảm dần E/ Củng cố và dặndò 1. Củng cố : - Nắm vững công thức tính tỉ khối - Nắm vững các công thức tính nồng độ và biết vận dụng để làm bài tập - Biết phân loại hợp chất vô , biết viết các phơng trình phản ứng để minh hoạ - Hiểu đợc cấu tạo bảng hệ thống tuần hoàn Giáo án hoá học 10 bản Trang 5 Giáo viên : Nguyễn văn Thế 8 O Oxygen 15,9994 8 O Oxygen 15,9994 kí hiệu hoá học Tên nguyên tố Số hiệu nguyên tử Nguyên tử khối Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế 2. Dặn dò : Các em về nhà nghiên cứu trớc bài 1: Thành phần nguyên tử NGày soạn:11/8/2007 Tiết 3: Bài 1:Thành phần nguyên tử A. Mục tiêu bài học. 1. Về kiến thức Học sinh biết: Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất của nguyên tố. Nguyên tử cấu tạo phức tạp. Nguyên tử cấu tạo rỗng. 2. Về kỹ năng Rèn luyện phơng pháp t duy trừu tợng. Làm quen với phán đoán, suy luận khoa học. Rèn luyện kĩ năng tính toán: tính khối lợng, kích thớc nguyên tử. B. chuẩn bị Giáo viên: Phóng to mô phỏng thí nghiệm tìm ra electron của J.J.Thomson. Phần mềm mô phỏng thí nghiệm chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử. Phần mềm mô tả thành phần cấu tạo nguyên tử và cấu tạo rỗng của nguyên tử. Học sinh: Đọc lại sách giáo khoa Hóa học lớp 8 phần cấu tạo nguyên tử. C/ Phơng pháp : 1.Đàm thoại gợi mỏ 2.Học tập theo nhóm nhỏ 3.Nghiên cứu D. Tiến trình giảng dạy 1.ổn định tổ chức lớp ( 1phút ) 2.Nội dung bài mới Ta biết mọi vật thể đều đợc tạo ra từ chất này hay chất khác. Thế còn các chất đợc tạo ra từ đâu? Câu hỏi đó đã đợc đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã câu trả lời rõ ràng và các em sẽ đợc biết trong bài này. Hoạt động của thầy Hoạt động của học sinh Thành phần nguyên tử I. Thành phần cấu tạo nguyên tử 1. Sự tìm ra electron Hoạt động 1: GV cho HS quan sát thí nghiệm mô phỏng tìm ra electron của J.J.Thomson và mô tả thí nghiệm. GV: tại sao tia đi từ cực âm sang cực dơng lại lệch về phía bản mang điện tích dơng và bị đẩy ra xa bản mang điện tích âm? Chính vì vậy mà tia đó gọi là tia âm cực. Bản chất của tia âm cực là chùm các hạt nhỏ bé mang điện tích âm, gọi là các electron. 2. Sự tìm ra proton. Hoạt động 2: Năm 1916 khi nghiên cứu cẩn thận sự phóng điện trong khí loãng, Rutherford thấy rằng, ngoài tia âm cực còn một dòng các hạt khác điện tích bằng điện tích của electron nhng ngợc dấu. Các hạt đó là các ion dơng đợc tạo nên khi các hạt electron va chạm mạnh vào các ion dơng đợc tạo nên khi các hạt electron va chạm mạnh vào các nguyên tử trung hòa làm bật electron của chúng ra. Nếu khí trong ống phóng điện là Thành phần nguyên tử I. Thành phần cấu tạo nguyên tử 1. Sự tìm ra electron Năm 1897, Thomson đã phát hiện ta tia âm cực, mà bản chất là các chùm hạt nhỏ bé mang điện tích âm, gọi là các electron (e). q e = -1,602.10 -19 C m e = 9,1095.10 -31 kg 2. Sự tìm ra proton. - Năm 1916, Rutherford đã phát hiện ra proton (p). H H + + e p q = +1,602.10 -19 C = -q e p m = 1,6726.10 -27 kg 1u - Các hạt electron (e) và proton (p) trong thành phần của mọi nguyên tử. Giáo án hoá học 10 bản Trang 6 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế hiđro thì tạo ra ion dơng nhẹ nhất, gọi là proton. 3. Sự tìm ra nơtron. Hoạt động 3: Năm 1932, Chatwick (cộng tác viên của Rutherford) dùng hạt bắn phá một tấm kim loại beri mỏng đã phát hiện ra một loại hạt mới khối lợng xấp xỉ proton, nhng không mang điện, đợc gọi là hạt nơtron (kí hiệu bằng chữ n) 4. Sự khám phá ra hạt nhân nguyên tử. Hoạt động 4: GV cho HS quan sát thí nghiệm mô phỏng chứng minh sự tồn tại của hạt nhân nguyên tử và mô tả thí nghiệm. GV: Các em quan sát thí nghiệm và hãy nêu nhận xét về đờng đi của các hạt khi nó đi qua lá vàng? GV giải thích: Trong nguyên tử, các phần tử mang điện tích dơng khi đi gần đến hoặc va phải hạt cũng mang điện tích dơng, khối lợng lớn nên nó bị đẩy và chuyển động chệch hớng hoặc bị bật ngợc trở lại. Hạt mang điện tích dơng đó chính là hạt nhân nguyên tử. GV đa ra phần mô phỏng cấu tạo nguyên tử. Hoạt động 5: GV lu ý: - Các electron hoàn toàn giống nhau. - Nguyên tử trung hòa điện nên trong nguyên tử số electron bằng số proton. II. Kích th ớc và khối l ợng của nguyên tử 1. Kích thớc Hoạt động 6: Phiếu học tập số 1: 1. Để đo kích thớc nguyên tử ngời ta dùng đơn vị nào ? A. A 0 B. nm C. m D.Cả A vàB 2. Cách quy đổi nào sau đây đúng? A. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -8 cm =10 -10 m B. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -7 cm =10 -10 m C. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -9 cm =10 -10 m D. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -6 cm =10 -10 m 3. Điền thông tin còn thiếu vào bảng sau đờng kính(nm) So sánh Nguyên tử d nt = nt hn d d = Hạt nhân d hn = hn e ,p d d = 3. Sự tìm ra nơtron. Năm 1932, Chatwick đã phát hiện ra hạt nơtron (n). q n = 0 m n =1,6748.10 -27 kg m p 4. Sự khám phá ra hạt nhân nguyên tử. Nguyên tử cấu tạo rỗng, gồm: - Hạt nhân nằm ở tâm của nguyên tử, gồm proton và nơtron, nên hạt nhân mang điện tích dơng. - Vỏ electron của nguyên tử gồm các electron chuyển động xung quanh hạt nhân. - Nguyên tử trung hòa điện nên trong nguyên tử số electron bằng số proton. II. Kích th ớc và khối l ợng của nguyên tử 1.Kích thớc : a. Nguyên tử kích thớc rất nhỏ nên phải dùng đơn vị đo là angstron (A 0 ) hoặc nanomet( nm) 1A 0 =10 -1 nm = 10 -8 cm =10 -10 m b. đờng kính(nm) So sánh Nguyên tử d nt = 10 -1 nt hn d d = 10 4 Hạt nhân d hn = 10 -5 hn e ,p d d = 10 3 Giáo án hoá học 10 bản Trang 7 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế Hạt p hoặc e e , p d = nt e, p d d = 2. Đơn vị khối lợng nguyên tử. Hoạt động 7 Kiến thức trọng tâm của mục này là cho HS hiểu đợc thế nào là khối lợng nguyên tử tuyệt đối và đơn vị khối lợng nguyên tử. GV đặt vấn đề: thực nghiệm đã xác định đ- ợc khối lợng của nguyên tử C là 19,9026.10 - 27 kg. Đó là khối lợng tuyệt đối của nguyên tử C, trị số rất nhỏ. Để thuận tiện cho việc tính toán, ngời ta lấy giá trị 1/12 khối l- ợng nguyên tử C (đvC) làm đơn vị khối lợng nguyên tử. Hạt p hoặc e e , p d = 10 -8 nt e, p d d = 10 7 Từ bảng trên ta thấy nguyên tử cấu tạo rỗng Nếu coi nguyên tử là hình cầu ta V= 3 4 R 3 2. Đơn vị khối lợng nguyên tử. 1u = 27 27 19,9264.10 1,6605.10 12 kg kg = -27 KLNT tuyệt đối(kg) KLNT(u)= 1,6605.10 kg VD:Tính khối lợng nguyên tử hiđro theo đvC, biết khối lợng nguyên tử tuyệt đối của nó là 1,6725.10 -27 kg. M H = = -27 27 1,6725.10 1,08 1,6605.10 kg u kg KLNT đợc tính bằng đvC gọi là nguyên tử khối. M (u) p.1 + n.1 M (u) p + n E/ Củng cố và dặn dò :( 4 phút ) 1.Củng cố :( Học sinh làm bài tập trong SGK) Bài tập 1 (SGK trang 9) Chọn B. Hạt proton và nơtron Bài tập 2: (SGK trang 9) Chọn D: nơtron , proton và electron Bài 3 (SGK trang 9) Ta : 4 4 4 4 nt nt hn hn x x d 10 d 10 d 10 6 =6.10 cm=600m d = = = chọn C 2. Dặn dò :Về nhà làm các bài còn lại 4,5 và trong SBT . Học bài cũ , chuẩn bị bài mới NGày soạn: 13/8/2007 TIếT 4: BàI 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hoá học -đồng vị A/ Mục tiêu bài học 1. Về kiến thức Học sinh hiểu : - Sự liên quan giữa điện tích hạt nhân, số p, số e - Số khối của hạt nhân - Khái niệm nguyên tố hoá học , số hiệu nguyên tố , kí hiệu hoá hoc 2. Kỹ năng : Xác định đợc số e, số p, số n khi biết kí hiệu nguyên tử,số khối của nguyên tử và ngợc lại B/ Chuẩn bị : GV: Các phiếu học tập HS : Nắm vững đặc điểm các hạt cấu tạo nên nguyên tử C/ Phơng pháp : 1.Đàm thoại gợi mỏ 2.Học tập theo nhóm nhỏ 3.Nghiên cứu D/ Tiến trình GIảNG DạY 1.ổn định tổ chức lớp ( 1phút ) Giáo án hoá học 10 bản Trang 8 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế 2.Kiểm tra bài cũ : (5 phút) Câu 1: Nêu đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử ? Câu 2: Bài tập 5 (SGK trang 9) 3. Nội dung bài mới : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Hạt nhân nguyên tử Hoạt động1 : ( 10 phút ) Gv cho học sinh làm phiếu học tập số 1 : Câu 1 : Điền thông tin vào bảng sau : Đặc tính Vỏ nguyên tử Hạt nhân p n Khối l- ợng (u) Điện tích Câu 2 : Từ bảng số liệu ở câu 1 : Các em hãy điền các thông tin còn thiếu vào chỗ trống a. Điện tích của hạt nhân là điện tích của hạt . b. Nếu Z proton thì số đơn vị điện tích hạt nhân là và điện tích hạt nhân là c.số đơn vị điện tích hạt nhân = . = . 2.Số khối Hoạt động 2 : ( 5 Phút) Phiếu học tập số 2 Câu 1 : (Điền từ còn thiếu vào chỗ trống ) a.Số khối ( Kí hiệu là A) bằng tổng số hạt . và tổng số hạt b. A = . + c. Điền các số liệu thích hợp vào bảng sau : Nguyên tử Số p( Z) Số n( N) Số khối A Na 11 12 Cl 17 35 Mg 12 24 II. Nguyên tố hoá học Hoạt động 3 (15 phút) 1.Định nghĩa Giáo viên : Yêu cầu học sinh nêu định nghĩa nguyên tố hoá học trong SGK ? Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học đặc điểm gì giống nhau ? 2. Số hiệu nguyên tử Số hiệu nguyên tử là gì ? Biết đợc số hiệu nguyên tử ta xác định đợc những đại lợng nào ? 3. Kí hiệu nguyên tử Phiếu học tập số 3 Câu 1: Đại lợng nào là đại lợng đặc trng cho nguyên tử? Câu 2:Điền các thông tin vào các ô trống cho thích hợp : I. Hạt nhân nguyên tử Học sinh thảo luận nhóm : Câu 1: Đặc tính Vỏ nguyên tử Hạt nhân p n Khối lợng (u) O,00055u 1u 1u Điện tích 1- 1+ 0 Câu 2: a. Điện tích của hạt nhân là điện tích của hạt proton b. Nếu Z proton thì số đơn vị điện tích hạt nhân là Z và điện tích hạt nhân là Z+. c.số đơn vị điện tích hạt nhân = số p = số e 2.Số khối Học sinh thảo luận nhóm nhỏ a. Số khối ( Kí hiệu là A) bằng tổng số hạt proton ( Z) và tổng số hạt nơtron (N) b. A = Z+ N c. Nguyên tử Số p( Z) Số n( N) Số khối A Na 11 12 23 Cl 17 18 35 Mg 12 12 24 II. Nguyên tố hoá học 1.Định nghĩa Định nghĩa : Nguyên tố hoá học là những nguyên tử cùng điện tích hạt nhân . Các nguyên tử thuộc cùng một nguyên tố hoá tính chất hoá học giống nhau . 2. Số hiệu nguyên tử Số đơn vị điện tích hạt nhân của một nguyên tử của 1 nguyên tố đợc gọi là số hiệu nguyên tử nguyên tố đó( Kí hiệu là Z) Số hiệu nguyên tử cho ta biết : Số hiệu nguyên tử = số p = số e = số đvđt hạt nhân 3. Kí hiệu nguyên tử 1. A và Z là hai đại lợng đặc trng cho nguyên tử 2. Giáo án hoá học 10 bản Trang 9 Giáo viên : Nguyễn văn Thế X A Kí hiệu nguyên tố Z Số khối A Số hiệu nguyên tử Z Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế E/ Củng cố và dặn dò ( 9 phút ) 1. Củng cố : Bài 1: Điền các thông tin thích hợp vào bảng sau Nguyên tử Số p Số n Số e Số đơn vị điện tích hạt nhân Số khối A Số hiệu nguyên tử Điện tích hạt nhân C 6 7 N 7 14 Ca 20 20 O 8 8 Al 13 27 Học sinh điền thông tin vào bảng Nguyên tử Số p Số n Số e Số đơn vị điện tích hạt nhân Số khối A Số hiệu nguyên tử Điện tích hạt nhân C 6 7 6 6 13 6 6+ N 7 7 7 7 14 7 7+ Ca 20 20 20 20 40 20 20+ O 8 8 8 8 16 8 8+ Al 13 14 13 13 27 13 13+ Dặn dò Về nhà làm các bài tập 1,2 4 Trong SGK trang 13+14 , các bài tập trong SBT , học bài cũ và chuẩn bị bài mối NGày soạn: 15/8/2007 Tiết 5 BàI 2: Hạt nhân nguyên tử Nguyên tố hoá học -đồng vị A/ Mục tiêu bài học 1.Học sinh hiểu: Khái niệm đồng vị. Khái niệm nguyên tử khối trung bình. 2.Học sinh vận dụng: Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố hóa học một cách thành thạo. B/ chuẩn bị 1.Giáo viên: mô phỏng các đồng vị của hiđro 2. Học sinh : Học bài cũ và chuẩn bị bài mới C/ PHƯƠNG PHáP : 1.Đàm thoại gợi mỏ 2.Học tập theo nhóm nhỏ 3.Nghiên cứu D/ Tiến trình giảng dạy 1.ổn định tổ chức lớp (1phút) 2.Kiểm tra bài cũ :( 9 phút ) Học sinh 1: Giáo án hoá học 10 bản Trang 10 Giáo viên : Nguyễn văn Thế X A L ớ p v ỏ ( e ) A = Z + N [...]... Chọn đáp án : B Học sinh 3 : Bài tập 3 : Chọn đáp án : B Học sinh 4 : Bài tập 4 : Chọn đáp án : D 2.Dặn dò : về nhà làm các bài tập còn lại và chuẩn bị bào mới Ngày soạn: 21/8/2007 TIếT 8 : Bài 5 :Cấu hình electron của nguyên tử A/ Mục tiêu bài học Giáo án hoá học 10 bản Trang 17 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế 1 Về kiến thức Học sinh... (6phút) Giáo viên gọi 2 học sinh lên bảng làm bài tập 4,5 trong sgk trang 30 các học sinh còn lại làm bài vào vở và theo dõi bài Học sinh 1: Bài 4: 1s22s22p63s23p64s2 4 2 Kim loại ( vì 2 e lớp ngoài cùng 4s2) Học sinh 2: Bài 5: Giáo án hoá học 10 bản Trang 23 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Cấu hình (Z=20) a lớp e b e lớp ngoài cùng c ngyên tố đó là Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên... Chuẩn bị 1.Thầy : Cho học sinh chuẩn bị trớc bài luyện tập Sơ đồ phân bố mức năng lợng của các lớp và các phân lớp Soạn bài giáo án điện tử ,sử dụng máy chiếu Giáo án hoá học 10 bản Trang 20 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế Phiếu học tập 2 Trò : ôn bài cũ và chuẩn bị bài mới C/ PHƯƠNG PHáP : 1.Đàm thoại gợi mỏ 2 .Học tập theo nhóm nhỏ... động 4:( 10 phút ) Giáo viên yêu cầu hai học sinh lên bảng làm các bài tập 5 , 6 trong SGK trang 18 ,các học sinh còn lại làm bài vào vở và theo dõi các bạn làm trên bảng : Học sinh 1: Bài tập 5 Thể tích của 1 nguyên tử Ca là : 25,87 VCa = 4,3 .10 23 cm 3 6, 023 .10 23 Thể tích thực của 1 nguyên tử Ca là : VCa thực = 4,3 .10 23.0, 74 = 3,182 .10 23 cm 3 Giáo án hoá học 10 bản Trang 14 Giáo viên... cố : Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập trong SGK trang 47 Học sinh : Bài 1:Chọn D Bài 2: Chọn D Bài 3: Các đại lợng biến đổi tuần hoàn là số e lớp ngoài cùng Bài 4: Chọn A Giáo án hoá học 10 bản Trang 32 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế Ngày soạn :20/9/2007 TIíET 16:bài 9: sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hoá học. .. axit bazơ của chúng III So sánh tính chất hoá học của một số nguyên tố với các nguyên tố lân cận Để giải quyết bài toán loại này chúng ta phải sắp xếp các nguyên tố đã cho vào chu kì và nhóm từ đó dựa vào quy luật biến đổi của các nguyên tố trong chu kì và nhóm để so sánh Giáo án hoá học 10 bản Trang 35 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế... nguyên tử của các nguyên tố nhóm A Hoạt động 2 :( 7 phút ) Giáo viên treo bảng 5 (SGK) phóng to cho học sinh quan sát nêu câu hỏi : II/ Cấu hình e nguyên tử của các nguyên tố nhóm A 1 Cấu hình e lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A Giáo án hoá học 10 bản Trang 29 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế - Em nhận xét gì về số e lớp... phút ) 1.Củng cố : Giáo viên ra bài tập học sinh làm bài Câu 1: Nguyên tử Kcấu hình e ngoài cùng là 4s1 Vậy hạt nhân nguyên tử K gồm : A 19 proton và 19 electron B 20 notron và 19 electron C 19 proton và 20 notron Giáo án hoá học 10 bản Trang 24 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế D 19 proton và 19 electron và 20 notron Học sinh : Chọn D... cùng Giáo án hoá học 10 bản Trang 26 Giáo viên : Nguyễn văn Thế Cấu hình e ngoài cùng Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 bản Giáo viên : Nguyễn văn Thế cùng cùng 1 1 H(Z=1) 1s1 He(Z=2) 1s2 2 2 Li(Z=3) 2s1 Ne(Z =10) 2s23p6 1 3 3 Na(Z=11) 3s Ar(Z=18) 3s23p6 4 4 K(Z=19) 4s1 Kr(Z=36) 4s26p6 1 5 5 Rb(Z=37) 5s Xe(Z=54) 5s25p6 1 6 6 Cs( Z=55) 6s Rn(Z=86) 6s26p6 Chu kì 7 cha hoàn thành Giáo viên ; Dùng bảng... TUầN HOàN tố TRONG BảNG TUầN HOàN Hoạt động 1 :( 5 phút ) GV hớng dẫn học sinh nghiên cứu SGK Học sinh đọc SGK để biết sơ lợc về sự phát minh ra bảng tuần hoàn Hoạt động 2 :(8 phút) Học sinh hiểu và ghi nhớ các nguyên tắc sau : GV : Treo bảng tuần hoàn các nguyên 1 Các nguyên tố đợc sắp xếp theo chiều tăng dần của tố hoá học lên bảng và nêu câu hỏi : Giáo án hoá học 10 bản Trang 25 Giáo viên : Nguyễn . =10 -1 nm = 10 -8 cm =10 -10 m B. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -7 cm =10 -10 m C. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -9 cm =10 -10 m D. 1A 0 =10 -1 nm = 10 -6 cm =10 -10 m 3. Điền. ) Học sinh 1: Giáo án hoá học 10 cơ bản Trang 10 Giáo viên : Nguyễn văn Thế X A L ớ p v ỏ ( e ) A = Z + N Trờng THPT Lý Bôn - Giáo án 10 cơ bản Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án hóa học 10 cơ bản, giáo án hóa học 10 cơ bản, giáo án hóa học 10 cơ bản, Sè oxi ho¸ 1.Kh¸i niƯn:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn