Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nội

120 253 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2017, 21:03

Bộ giáo dục đào tạo Trờng Đại học Bách khoa Nội - Luận văn thạc sỹ khoa học Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp dân dụng theo Modul trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội Ngành: S phạm kỹ thuật M số: Nguyễn Thanh Trịnh Ngời hớng dẫn khoa học: TS Lê Thanh Nhu Nội 2006 Mục lục Trang Mục lục Lời cảm ơn Danh mục thuật ngữ viết tắt Mở đầu Chơng - Cơ sở lý luận việc Xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul 1.1 Dạy học theo lực thực (NLTH) 1.1.1 Những định hớng đổi mục tiêu, nội dung chơng trình đào tạo 1.1.2 Đào tạo dựa NLTH 11 1.2 Tổng quan chơng trình đào tạo theo Modul (CTM) 17 1.2.1 Một số thuật ngữ chơng trình đào tạo (CTĐT) 17 1.2.2 Modul đào tạo 19 1.2.3 Phân loại chơng trình đào tạo 25 1.2.4 Quan điểm tiếp cận xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul 30 1.2.5 Chơng trình đào tạo theo Modul 31 1.3 Quy trình xây dựng chơng trình đào tạo kết hợp Modul - môn học 33 1.3.1 Giai đoạn nghiên cứu 34 1.3.2 Phân tích ngành nghề theo phơng pháp DACUM kết hợp với phơng pháp chuyên gia 34 1.3.3 Phân tích công việc 34 1.3.4 Thiết kế chơng trình 34 1.3.5 Biên soạn chơng trình 35 1.3.6 Thử nghiệm chơng trình đào tạo 35 1.3.7 Đánh giá chơng trình đào tạo 35 1.3.8 Triển khai chơng trình đào tạo 36 Kết luận chơng Chơng - Đánh giá thực trạng chơng trình đào tạo trờng Trung học điện tử - điện lạnh Nội 2.1 Giới thiệu trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội 36 37 37 2.1.1 Một số đặc điểm trờng 37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức sở vật chất trờng 40 2.2 Phân tích đánh giá chơng trình đào tạo hành 42 2.2.1 Về phân phối thời gian toàn khoá 42 2.2.2 Về chơng trình môn học 44 2.2.3 Đặc điểm nội dung hình thức giảng dạy ngành Điện Công nghiệp Dân dụng (ĐCN & DD) trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội 46 2.2.4 Những hạn chế chơng trình đào tạo hành 47 2.2.5 Đề xuất xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul cho ngành ĐCN & DD 48 Kết luận chơng Chơng - Xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul cho ngành ĐCN & DD 3.1 Cấu trúc chơng trình đào tạo ngành ĐCN & DD theo Modul 49 50 50 3.1.1 Cơ sở lựa chọn môn học, xác định nội dung thời lợng môn học 50 3.1.2 Phân tích nghề 50 3.1.3 Phân cấp trình đào tạo 50 3.1.4 Cấu trúc môn học 51 3.1.5 Modul mã hoá Modul 52 3.1.6 Mô hình cấu trúc hoá chơng trình đào tạo ngành thuộc lĩnh vực điện 54 3.2 Cấu trúc chơng trình cụ thể 58 3.2.1 Nội dung chơng trình cụ thể 60 3.2.2 Chơng trình đào tạo ngành ĐCN & DD theo Modul 60 3.3 Tham khảo ý kiến chuyên gia 78 Kết luận chơng 79 Kết luận kiến nghị 80 Tài liệu tham khảo 81 Phụ lục Tóm tắt luận văn Lời cảm ơn Tác giả xin chân thành cảm ơn Khoa S phạm kỹ thuật, Trung tâm Bồi dỡng Đào tạo sau đại học - Đại học Bách khoa Nội tạo điều kiện để tác giả hoàn thành luận văn Đặc biệt, với lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin cảm ơn Tiến sĩ Lê Thanh Nhu, ngời trực tiếp hớng dẫn tác giả làm luận văn tác giả xin chân thành cảm ơn GS Nguyễn Minh Đờng, thày cô giáo Khoa S phạm kỹ thuật trờng Đại học Bách khoa Nội đóng góp ý kiến để tác giả hoàn thiện luận văn Xin cảm ơn cán giáo viên trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội, bạn học viên lớp cao học S phạm kỹ thuật khoá 2004 - 2006 cung cấp thêm t liệu, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trình làm luận văn Mặc dù cố gắng, song chắn không tránh khỏi thiếu sót định Rất mong đợc đóng góp ý kiến Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp, bạn đọc quan tâm đến đề tài luận văn Nội, tháng năm 2006 Tác giả Nguyễn Thanh Trịnh Danh mục thuật ngữ viết tắt CN Chứng nhận CNH - HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CNKT Công nhân kỹ thuật CTM Chơng trình đào tạo nghề theo Modul DACUM Develop A Curriculum ĐCN & DD Điện công nghiệp Dân dụng ĐKTĐ Điều khiển tự động ĐTN Đào tạo nghề GD - ĐT Giáo dục đào tạo GDNN Giáo dục nghề nghiệp KNTH Kỹ thực hành KN Kỹ KT Kỹ thuật KTV Kỹ thuật viên MKH Modul kỹ hành nghề LT Lý thuyết LTCM Lý thuyết chuyên môn LTCS Lý thuyết sở NLTH Năng lực thực TĐH Tự động hoá TH Trung học THN Thực hành nghề THPT Trung học phổ thông TCKNNĐT Tiêu chuẩn kỹ nghề đào tạo Mở đầu Lý nghiên cứu đề tài Định hớng Nghị kỳ họp thứ Quốc hội giáo dục khoá XI đề ra: Đổi nội dung, chơng trình, phơng pháp, phơng thức đào tạo đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lợng, hội nhập quốc tế, trọng vào nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ cao bồi dỡng nhân tài. Việt Nam đứng trớc ngỡng cửa hội nhập, trớc phát triển mạnh mẽ không ngừng khoa học giới, với xu nhịp độ phát triển nhanh chóng kinh tế xã hội, đòi hỏi giáo dục phải đổi toàn diện để đáp ứng đợc nhu cầu phát triển Với yêu cầu ngày cao mặt số lợng nh chất lợng nguồn nhân lực thị trờng lao động, trờng dạy nghề nớc cần có điều chỉnh để cho chơng trình đào tạo mềm dẻo, linh hoạt, có khả chuyển đổi, học suốt đời Những vấn đề gắn liền với quan điểm đào tạo, dạy học theo lực thực (NLTH) Cách tổ chức trình đào tạo dựa NLTH thể phơng thức đào tạo mang tính đại, mềm dẻo, linh hoạt, đào tạo theo kiểu tích luỹ dần kiến thức Các kiến thức đợc bố trí thành giai đoạn có tính bản, phân thành Modul lắp ghép đợc với Học đến đâu ngời học đợc công nhận trình độ đến theo chế đánh giá đủ tin cậy Những u việt đào tạo theo Modul đợc nhà đào tạo giới khai thác giáo dục, đào tạo tất cấp học, đối tợng mang lại nhiều kết cao Là giáo viên tham gia vào giảng dạy (lý thuyết, thực hành) quản lý đào tạo trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội, tác giả nhận thấy chơng trình đào tạo trờng phần lớn áp dụng theo kiểu truyền thống - đào tạo theo niên chế Với kế hoạch đào tạo cứng nhắc, chơng trình đào tạo nhà trờng trở lên linh hoạt hiệu làm ảnh hởng đến chất lợng dạy học tác giả nghiên cứu đề tài: Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội Mục đích nghiên cứu Tiến hành xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội nhằm nâng cao chất lợng dạy học Giả thiết khoa học Nếu ngành Điện Công nghiệp Dân dụng thực chơng trình đào tạo theo Modul giúp ngời học cá nhân hoá việc học tập, hình thành động cơ, hứng thú học tập, sở nâng cao chất lợng dạy học Đối tợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tợng nghiên cứu Nội dung chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul số học phần điển hình ngành Điện Công nghiệp Dân dụng Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu sở lý luận việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul - Đánh giá thực trạng chơng trình dạy học trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội - Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội Phơng pháp nghiên cứu 6.1 Phơng pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu sách, tài liệu, văn pháp quy có liên quan đến đề tài, sở phân tích, tổng hợp, khái quát hoá sở lý luận kế thừa kết nghiên cứu công trình có liên quan để có liệu giải vấn đề lý luận mà đề tài đặt 6.2 Phơng pháp nghiên cứu thực tiễn Phơng pháp chuyên gia: tổ chức khảo sát, trao đổi lấy ý kiến ngời có kinh nghiệm thực tiễn đào tạo, sản xuất, ý kiến chuyên gia có kinh nghiệm việc xây dựng chơng trình Cấu trúc luận văn Luận văn gồm chơng: Chơng 1- Cơ sở lý luận việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul Chơng - Đánh giá thực trạng chơng trình đào tạo trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Nội Chơng - Xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul cho ngành Điện Công nghiệp Dân dụng Chơng sở lý luận việc Xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul 1.1 Dạy học theo lực thực (NLTH) 1.1.1 Những định hớng đổi mục tiêu, nội dung chơng trình đào tạo 1.1.1.1 Đổi mục tiêu chơng trình đào tạo Trong thực tế, nói đến mục tiêu đào tạo cần đề cập đến diện đào tạo, trình độ kiến thức, kỹ thái độ theo yêu cầu thực tế sử dụng mà ngời tốt nghiệp phải đạt đợc, tức phải đề cập đến dựa vào tiêu chuẩn ngành nghề đào tạo Nh cần phải xác định đợc cấu mục tiêu đào tạo cho phù hợp đáp ứng đợc nhu cầu sử dụng nhân lực chỗ làm việc khác nhng mang tính điển hình, đại diện nh yêu cầu phát triển ngời toàn diện, bền vững giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội Việc đổi cấu mục tiêu đào tạo hay cấu trình độ đào tạo cần vừa đào tạo diện rộng, đáp ứng công nghệ thấp nhằm mục tiêu phổ cập nghề, vừa đào tạo mũi nhọn, đáp ứng công nghệ cao, cung cấp nguồn nhân lực thích hợp cho nghiệp công nghiệp hoá - đại hoá (CNH - HĐH), điều kiện kinh tế thị trờng, toàn cầu hoá hội nhập quốc tế Những tiến vợt bậc khoa học công nghệ, thay đổi tổ chức sản xuất phân công lao động xã hội nh đòi hỏi kinh tế trí thức dần hình thành, đòi hỏi ngời công nhân, nhân viên kỹ thuật cần đợc đào tạo trình độ cao lý thuyết đặc biệt thực hành so với trình độ đào tạo số ngành nghề có tính chất kỹ thuật công nghệ ngày đòi hỏi phân hoá mục tiêu đào tạo đội ngũ công nhân 10 kỹ thuật, kỹ thuật viên trung cấp theo hai hớng nhân lực kỹ thuật thực hành (kỹ nghệ thực hành) nh sau: - Hoặc phải nhân lực kỹ thuật thực hành trình độ công nhân lành nghề, có khả trực tiếp vận hành sản xuất cách độc lập mà có khả kiểm tra, hớng dẫn giám sát ngời khác số công việc có độ phức tạp trung bình - Hoặc phải nhân lực kỹ thuật thực hành trình độ cao với khả cao nh: khả phân tích, đánh giá đa định kỹ thuật, giải pháp xử lý cố, tình có độ phức tạp tơng đối cao hoạt động nghề nghiệp, khả giám sát phần quản lý, lãnh đạo nh thợ hay kỹ thuật viên cấp cao Bất luận cấp trình độ đào tạo nào, ngành nghề nào, ngày cần đặc biệt nhấn mạnh giá trị thái độ u tiên cần có ngời lao động, chúng phải đợc thể rõ mục tiêu đào tạo Đó giá trị thái độ, đạo đức, lơng tâm nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, tinh thần hợp tác, làm việc theo nhóm, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động 1.1.1.2 Đổi nội dung chơng trình đào tạo Việc đổi nội dung chơng trình đào tạo đào tạo nghề phải đảm bảo đợc yêu cầu chủ yếu nh: - Nội dung chơng trình phải phù hợp với nhu cầu thị trờng lao động ngành nghề cấp trình độ khác nhau; - Cấu trúc chơng trình phải đợc thiết kế liên thông cấp trình độ đào tạo để đảm bảo tính mềm dẻo, linh hoạt, tạo điều kiện cho ngời lao động học suốt đời, không ngừng nâng cao lực nghề nghiệp - Nội dung chơng trình cần đợc xây dựng theo hớng tiếp cận lực thực dựa vào tiêu chuẩn kiến thức kỹ thái độ hoạt động lao động nghề nghiệp đợc xác định rõ ràng để đảm bảo chất lợng đào Tài liệu học tập: Do Giáo viên cung cấp III Nội dung: 1, Lý thuyết: a, Nghiên cứu nhu cầu khách hàng b, Quảng cáo thơng mại c, Nghiệp vụ bán hàng 2, Thực hành: Bán hàng điện máy 30T Phụ lục Nội dung Modul M5 với m số ĐTCS02.5 Năm thứ M5 Điện tử công 90 ĐTCS02.5 suất Mục Học kỳ Mã số: Lý thuyết: Thực hành: 30 60 tiêu Sau hoàn thành Modul này, ngời học có lực: Modul + ứng dụng linh kiện điện tử công suất, kỹ thuật chỉnh lu dùng diode chỉnh lu có điều khiển, thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều để điều khiển động điện, nâng cao hiệu sử dụng loại máy điện, thiết bị điện Điều kiện đầu Modul đợc học sau Modul: vào + ĐLĐ 01.1: Đo lờng điện + MĐ 01.2: Máy điện khí cụ điện + ĐTCS 01.4: Mạch điện tử Mục tiêu thực Học xong Modul ngời học có lực: ứng dụng thiết bị nói để điều khiển động điện, nâng cao hiệu sử dụng loại máy điện, thiết bị điện Đề cơng nội Để thực mục tiêu Modul, nội dung bao gồm: dung Modul - Thiết bị đo lờng chuyển đổi - Thiết bị điện tử công nghiệp - Hệ thống điện tử công nghiệp Đánh giá kết Kiểm tra thờng xuyên học tập Lý thuyết: ngời học theo + Nắm vững đợc thiết bị đo lờng chuyển đổi mục tiêu Modul + Thống kê phân loại thiết bị điện tử công nghiệp + Phân tích đợc hệ thống điện tử công nghiệp Thực hành: + Sử dụng đợc thiết bị đo lờng chuyển đổi + Thống kê phân loại thiết bị điện tử công nghiệp + Kiểm tra đánh giá hệ thống điện tử công nghiệp Kiểm tra cuối Modul Phần lý thuyết + Thực lớp, giáo viên cho ngời học khoảng câu hỏi lý thuyết tập bao quát nội dung chơng trình học Ngời học thực thời gian ấn định 90 phút Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá đợc là: Phân loại thiết bị điện tử công nghiệp, phân tích đợc hệ thống điện tử công nghiệp Phần thực hành + Ngời học sử dụng đợc thiết bị đo lờng chuyển đổi, thống kê phân loại thiết bị điện tử công nghiệp, kiểm tra, đánh giá, sửa chữa hệ thống điện tử công nghiệp + Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá đợc là: kỹ năng, thao tác kiểm tra, đánh giá, sửa chữa hệ thống điện tử công nghiệp đảm bảo an toàn, vệ sinh Các nguồn lực Vật liệu yêu cầu vật liệu + Dây dẫn điện + Dây cáp điện Dụng cụ & trang bị + Nguồn điện AC công nghiệp + Nguồn điện DC đối xứng không đối xứng + Bộ đồng hồ đa + Máy sóng Osilo + Các linh kiện điện tử công suất, + Các chỉnh lu dùng diode chỉnh lu có điều khiển + Các thiết bị biến đổi dòng điện xoay chiều + Động điện, máy điện, thiết bị điện + Overhead Các tài liệu + Đỗ Xuân Tùng, Điện tử công suất + Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất + Nguyễn Bính, Điện tử công suất + Lander Cyril, Điện công suất điều khiển động điện + Phiếu thực hành Bài hớng dẫn thí nghiệm + Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Các đơn Thiết bị đo lờng nguyên chuyển đổi Lý thuyết Thực hành 10 20 Modul Mục tiêu thực hiện: + Nắm đợc tổng quan thiết bị đo lờng chuyển đổi Đề cơng nội dung: 1.1 Khái niệm 1.2 Các thiết bị đo lờng chuyển đổi 1.2.1 Phân loại 1.2.2 Đặc điểm 1.2.3 ứng dụng Thiết bị điện tử công Lý thuyết Thực hành 10 20 nghiệp Mục tiêu thực hiện: + Phân loại đợc thiết bị điện tử công nghiệp Đề cơng nội dung: 2.1 Diode công suất 2.2 Thyristor 2.3 Triac 2.4 Diac 2.5 Transistor công suất Hệ thống điện tử Lý thuyết Thực hành 10 20 công nghiệp Mục tiêu thực hiện: + ứng dụng thiết bị điện tử công nghiệp để điều khiển động điện, máy điện, thiết bị điện hệ thống điện tử công nghiệp Đề cơng nội dung: 3.1 Chỉnh lu không điều khiển 3.2 Chỉnh lu có điều khiển dùng thyristor 3.3 Bộ biến đổi điện áp chiều 3.4 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3.5 Nghịch lu biến tần 3.6 Một số ứng dụng Phụ lục Nội dung Modul M14 với m số ĐKDPLC04.14 Năm thứ M14 Mã số: Học kỳ ĐKDPLC04.14 180 ĐK dùng PLC Lý thuyết: 60 Mục tiêu Modul Thực hành: 120 Sau hoàn thành Modul này, ngời học có lực: + Điều khiển hệ thống dùng máy tính + Điều khiển hệ thống PLC + ứng dụng phơng pháp điều khiển lĩnh vực sản xuất Điều kiện đầu vào Modul đợc học sau Modul: + ĐLĐ 01.1: Đo lờng điện + MĐ 01.2: Máy điện khí cụ điện + ĐTCS 01.4: Điện tử công suất + ĐTS 02.5: Điện tử số + ĐKTĐ 03.14: Điều khiển tự động Mục tiêu thực Học xong Modul ngời học có lực: + Lập trình ứng dụng máy tính điều khiển với dạng ngôn ngữ lập trình khác + Hiểu rõ ngôn ngữ lập trình logic, phơng pháp lập trình + Lập trình cho điều khiển lập trình (PLC) + ứng dụng chúng cho điều khiển trình công nghiệp Đề cơng nội dung Để thực mục tiêu Modul, nội dung bao gồm: Modul + Ngôn ngữ lập trình PLC + Phơng pháp lập trình PLC + Điều khiển động + Điều khiển đèn giao thông + Chơng trình máy đóng gói sản phẩm + Cài đặt sử dụng chơng trình soạn thảo Step7Micro.WIN Đánh giá kết Kiểm tra thờng xuyên học tập ngời Lý thuyết: học theo mục tiêu + Viết đợc chơng trình điều khiển cho máy tính với Modul dạng ngôn ngữ lập trình khác + Hiểu rõ ngôn ngữ lập trình logic, phơng pháp lập trình + Viết đợc chơng trình điều khiển cho điều khiển lập trình (PLC) Thực hành: + Lập trình đợc máy tính điều khiển với dạng ngôn ngữ lập trình khác + Lập trình đợc điều khiển lập trình (PLC) + Điều khiển đợc trình công nghiệp: điều khiển động tuần tự, điều khiển đèn giao thông, chơng trình máy đóng gói sản phẩm Kiểm tra cuối Modul Phần lý thuyết + Thực lớp, giáo viên cho ngời học khoảng câu hỏi lý thuyết tập bao quát nội dung chơng trình học Ngời học thực thời gian ấn định 90 phút VD: Lý thuyết Trình bày cấu trúc cách thực chơng trình S7-200? Nêu phơng pháp lập trình PLC? Bài tập Lập sơ đồ logic cho lập trìnhđiều khiển động Lập lu đồ giải thuật cho lập trình điều khiển đèn giao thông Xây dựng chơng trình điều khiển động máy phay xởng khí + Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá đợc là: Hiểu rõ ngôn ngữ lập trình logic, phơng pháp lập trình, viết đợc chơng trình điều khiển cho điều khiển lập trình (PLC) Phần thực hành + Ngời học lập trình đợc máy tính điều khiển với dạng ngôn ngữ lập trình khác nhau, lập trình đợc điều khiển lập trình (PLC), điều khiển đợc trình công nghiệp + Các vấn đề trọng tâm phải đánh giá đợc là: kỹ năng, thao tác lập trình máy tính thành thạo, lập trình LAD, STL cho PLC quy cách, đảm bảo trình hoạt động hệ thống bình thờng Các nguồn lực Vật liệu yêu cầu vật liệu + Dây dẫn điện + Dây cáp điện Dụng cụ & trang bị + Nguồn điện AC công nghiệp + Nguồn điện DC đối xứng không đối xứng + Bộ đồng hồ đa + Máy sóng Osilo + Các panel CPU điều khiển + Máy tính với phần mềm Step7-Micro.WIN + Các hệ thống mô trình công nghiệp + Overhead Các tài liệu + Ian G.Warnnock, Programmable Controllers + Omron, Technical Training course + LG programmable controller Master- Kseries, LG InDustry Systems + TT hợp tác Đào tạo ĐH Bách Khoa Nội, Tự động hoá với Simatic S7-200 + Phiếu thực hành Bài hớng dẫn thí nghiệm + Bộ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Các đơn nguyên Ngôn ngữ lập trình Modul PLC Lý thuyết Thực hành 10 20 Mục tiêu thực hiện: + Nắm đợc tổng quan PLC S7-200: cấu hình cứng, cấu trúc nhớ, cổng vào mở rộng, chơng trình S7-200 + ứng dụng điều khiển công nghiệp Đề cơng nội dung: 1.1 Cấu hình cứng 1.2 Cấu trúc nhớ 1.2.1 Phân chia nhớ 1.2.2 Vùng liệu 1.2.3 Vùng đối tợng 1.3 Cổng vào mở rộng 1.4 Chơng trình S7-200 1.4.1 Cấu trúc chơng trình S7-200 1.4.2 Cách thực chơng trình S7-200 1.5 ứng dụng S7-200 điều khiển công nghiệp Phơng pháp lập trình Lý thuyết Thực hành 10 20 PLC Mục tiêu thực hiện: + Phân loại đợc ngôn ngữ phơng pháp lập trình PLC S7-200 + Nắm vững cú pháp lệnh, toán hạng giới hạn cho phép + Nắm vững tập lệnh Đề cơng nội dung: 2.1 Ngôn ngữ lập trình PLC 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Phơng pháp lập trình PLC 2.1.3 Cú pháp lệnh 2.1.4 Toán hạng giới hạn cho phép 2.2 Tập lệnh Điều khiển động Lý thuyết Thực hành 10 20 Mục tiêu thực hiện: + Nắm vững nguyên lý bớc thực điều khiển + Lập đợc chơng trình điều khiển động Đề cơng nội dung: 3.1 Giới thiệu nguyên lý điều khiển 3.2 Các bớc thực 3.3 Lập trình điều khiển 3.3.1 Sơ đồ kết nối 3.3.2 Sơ đồ logic 3.3.3 Lu đồ giải thuật 3.3.4 Nhập chơng trình 3.3.5 Chạy chơng trình 3.3.6 Kiểm tra kết 3.3.7 Nhận xét kết 3.3.8 Định hớng sử dụng Điều khiển đèn giao thông Lý thuyết Thực hành 10 20 Mục tiêu thực hiện: + Nắm vững nguyên lý bớc thực điều khiển + Lập đợc chơng trình điều khiển đèn giao thông Đề cơng nội dung: 4.1 Giới thiệu nguyên lý điều khiển 4.2 Các bớc thực 4.3 Lập trình điều khiển 4.3.1 Sơ đồ kết nối 4.3.2 Sơ đồ logic 4.3.3 Lu đồ giải thuật 4.3.4 Nhập chơng trình 4.3.5 Chạy chơng trình 4.3.6 Kiểm tra kết 4.3.7 Nhận xét kết 4.3.8 Định hớng sử dụng Chơng trình máy Lý thuyết Thực hành đóng gói sản phẩm 10 20 Mục tiêu thực hiện: + Nắm vững nguyên lý bớc thực điều khiển + Lập đợc chơng trình điều khiển đèn giao thông Đề cơng nội dung: 5.1 Giới thiệu nguyên lý điều khiển 5.2 Các bớc thực 5.3 Lập trình điều khiển 5.3.1 Sơ đồ kết nối 5.3.2 Sơ đồ logic 5.3.3 Lu đồ giải thuật 5.3.4 Nhập chơng trình 5.3.5 Chạy chơng trình 5.3.6 Kiểm tra kết 5.3.7 Nhận xét kết 5.3.8 Định hớng sử dụng Cài đặt sử dụng chơng trình soạn thảo Step7-Micro.WIN Lý thuyết Thực hành 10 20 Mục tiêu thực hiện: + Cài đặt đầy đủ chơng trình soạn thảo Step7Micro.WIN + Soạn thảo đợc chơng trình điều khiển LAD STL Đề cơng nội dung: 6.1 Cài đặt 6.1.1 Cài đặt khởi động Step 7-micro.WIN 6.1.2 Soạn thảo chơng trình LAD (giản đồ hình thang) 6.1.3 Soạn thảo chơng trình STL (liệt kê lệnh) 6.2 ứng dụng 6.3 Các ví dụ Phụ lục Phiếu thăm dò ý kiến việc Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp Dân dụng theo modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Nội Trên sở tài liệu đề tài nghiên cứu, mong Ông (Bà) cho biết ý kiến riêng cá nhân việc xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng, vấn đề sau: (Xin vui lòng đánh dấu () vào ô phù hợp ghi thêm vào dòng ( ) có ý kiến khác) I Về quan điểm xây dựng chơng trình: Xin Ông (Bà) cho biết ý kiến đánh giá việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul trờng dạy nghề nớc ta là: - Rất cần - Cần - Không cần - ý kiến khác: Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng là: - Rất cần - Cần - Không cần - ý kiến khác: II Về đề tài nghiên cứu: Xin Ông (Bà) cho ý kiến nhận xét sở lý luận việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul nh đợc trình bày đề tài là: - Khoa học, có tính thuyết phục cao - Chấp nhận đợc - Cha khoa học, cha có tính thuyết phục cao - Cần bổ xung, điều chỉnh ý kiến chung Ông (Bà) việc cấu trúc xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng: - Thể tính khoa học, sáng tạo - Đảm bảo yêu cầu - Không đạt yêu cầu đề - Cần bổ xung, điều chỉnh: Theo Ông (Bà) cấu trúc chơng trình đợc xây dựng đề tài so với thực tiễn là: - Phù hợp - Phù hợp - Không phù hợp - ý kiến khác: III Về tổ chức triển khai chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp Dân dụng theo Modul: Theo Ông (Bà) khả tổ chức chơng trình đào tạo ngành Điện công nghiệp Dân dung theo môđun là: - áp dụng đợc - Khó áp dụng - Không áp dụng đợc Những lý sau ảnh hởng đến việc tổ chức triển khai đào tạo: - Điều kiện sở vật chất - Kinh phí cho việc biên soạn tài liệu dạy học - Đội ngũ giáo viên - ý kiến khác: Quản lý trình đào tạo theo Modul là: - Quản lý đợc - Khó quản lý - Không quản lý đợc 10 ý kiến đóng góp khác (Nếu Ông (Bà) có bổ xung thêm ý kiến khác): 10 Xin Ông (Bà) cho biết thêm số thông tin cá nhân để tiện liên hệ cần thiết: - Họ tên: Chức vụ: - Đơn vị công tác: - Điện thoại: Email: Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ông (Bà)! ... ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Mục đích nghiên cứu Tiến hành xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo Modul trờng TH Điện tử. .. việc xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul - Đánh giá thực trạng chơng trình dạy học trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội - Xây dựng chơng trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp Dân dụng theo. .. chơng trình đào tạo trờng Trung học Điện tử - Điện lạnh Hà Nội Chơng - Xây dựng chơng trình đào tạo theo Modul cho ngành Điện Công nghiệp Dân dụng 9 Chơng sở lý luận việc Xây dựng chơng trình đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nội , Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nội , Xây dựng chương trình đào tạo ngành điện công nghiệp và dân dụng theo modul tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nội , CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO MUDUL, CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI, CHƯƠNG III: SÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO MODUL CHO NGÀNH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan