Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã hoằng quý, huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa

27 314 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2017, 12:59

Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VH, TT & DL THANH HÓA BÁO CÁO THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP ĐỀ TÀI: CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HOẰNG QUÝ, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA Sinh viên: Lê Thị Ngọc Anh Lớp: Đại học LTCQ QLNN K1B1 Khoa: Quản lý NN & Công tác XH GV hướng dẫn: TS.Lê Thị Thảo Thanh Hóa, tháng năm 2017 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Suốt thời gian học tâp, rèn luyện tại Trường Đại học Văn hóa thể thao Du lịch Thanh Hóa, em nhân quan tâm sâu sắc thầy, cô giáo đã tạo điều kiện giúp đỡ trang bị cho em kiến thức Quản lý Nhà nước Trong trình khảo sát làm báo cáo thực tế nghề nghiệp Để hoàn thành chương trình em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy, cô giáo Khoa Quản lý nhà nước – Công tác xã hội, đồng chí Đảng ủy xã Hoằng Quý, đặc biệt cô giáo hướng dẫn Tiến sỹ Lê Thị Thảo đã tân tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành báo cáo với đề tài: “Cơ cấu tổ chức hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa” Để có kết em xin tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, đồng chí Đảng ủy xã đã giúp đỡ em suốt trình học tâp khảo sát thực tế Vì thời gian trình độ có hạn nên báo cáo tránh khỏi hạn chế thiếu sót Rất mong đóng góp ý thầy, cô giáo để báo cáo hoàn thiện Cuối em xin kính chúc thầy, cô giáo, đồng chí Đảng ủy xã luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức trị xã hội Đảng cộng sản Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lâp, lãnh đạo rèn luyện Tổ chức Đoàn gồm đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng hệ trẻ, có vai trò quan trọng nghiệp cách mạng xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lúc sinh thời đạo Đoàn niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Đoàn niên lao động phải cánh tay đắc lực Đảng việc tổ chức giáo dục thiếu niên nhi đồng thành chiến sỹ tuyệt đối trung thành với nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Chủ nghĩa cộng sản” Vị trí, vai trò niên rất quan trọng niên chiếm tỷ lệ cao cấu dân số, nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng xung kích bảo vệ Tổ quốc, xây dựng văn hóa tiên tiến đâm đà sắc dân tộc hội nhâp quốc tế, lực lượng tiếp nối hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát triển, xây dựng nước Việt Nam theo đường xã hội chủ nghĩa Từ vai trò chiến lược to lớn niên, Đảng ta coi niên chứ không khác đặt vị trí trung tâm chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố nguồn nhân lực người Chăm lo, phát triển niên vừa mục tiêu, vừa động lực đảm bảo cho ổn định phát triển bền vững đất nước Từ trước sau ngày Đảng thành lâp đến nay, lớp lớp niên đã trải qua bao chặng đường đấu tranh anh dũng dân tộc, hệ trẻ nước ta đã tiếp bước theo đường cách mạng mà Đảng Bác Hồ đã vạch ra, đã với dân tộc ta làm nên cách mạng tháng Tám thắng lợi vĩ đại, Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, tấn công dây mùa xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, nhân tố định nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhâp kinh tế xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Trong trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Bác Hồ quan tâm đặc biệt đến công tác niên tổ chức đoàn niên Đảng đã bồi dưỡng, rèn luyện cán đoàn ưu tú cử họ sang làm công tác niên để xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đủ lực lãnh Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 đạo, tạo điều kiện môi trường thuân lợi cho niên cống hiến sức lực công xây dựng đất nước bước trưởng thành Dưới lãnh đạo trực tiếp Đảng, Ban thường vụ Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã Hoằng Quý với sở Đoàn toàn huyện đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động thi đua sôi thiết thực lâp thành tích chào mừng ngày lễ lớn quê hương, Đất nước, Đoàn Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, nhằm đoàn kết tâp hợp niên đáp ứng yêu cầu nguyện vọng niên, giúp đỡ họ có nhiều đóng góp cho xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Bản thân em nhân thấy tầm quan trọng hoạt động tổ chức Đoàn niên nước nói chung Đoàn niên xã Hoằng Quý nói riêng, vây trình nghiên cứu học tâp em chọn đề tài: “Cơ cấu tổ chức hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa” làm báo cáo thực tế nghề nghiệp Đề tài em báo cáo kết hoạt động công tác đoàn phong trào thiếu niên xã mạnh dạn đề xuất giải pháp để xây dựng phong trào niên xã ngày vững mạnh thời gian tới Mục đích: Quá trình lãnh đạo công tác đoàn phong trào thiếu nhi sở còn gặp nhiều khó khăn, nhất việc tâp hợp niên vào tổ chức đoàn tỷ lệ thấp, mức độ cống hiến tuổi trẻ còn nhiều hạn chế Vì em chọn đề tài sở khái quát vấn đề lý luân thực tiến hoạt động Đoàn niên với mong muốn đóng góp số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức sở đoàn, đáp ứng yêu cầu tổ chức đoàn trường học xã hội chủ nghĩa, chổ dựa tinh thần niên đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh Xứng đáng với danh hiệu đội hâu bị tin cây, cánh tay đắc lực Đảng Nhiệm vụ: - Nghiên cứu sở lý luân hoạt động Đoàn niên sở để đáp ứng nghiệp đổi đất nước - Nghiên cứu thực trạng hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đối tượng nghiên cứu: Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Khách thể nghiên cứu - Đội ngũ cán Đoàn, đoàn viên Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa .- Các chi đoàn thuộc Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Phạm vi nghiên cứu - Không gian nghiên cứu: Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Thời gian nghiên cứu: Năm từ năm 2016 đến đầu năm 2017 Phương pháp nghiên cứu: - Duy vât biện chứng; - Lôgic lịch sử; - Nghiên cứu tài liệu; - Hệ thống cấu trúc; - Thống kê số liệu Kết cấu nội dung đề tài chia làm phần : Chương 1: Giới thiệu khái quát Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chương 2: Tình hình hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Những giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HOẰNG QUÝ, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 1.1 Tên gọi, địa chỉ, thông tin liên hệ Tên gọi: Đoàn niên xã Hoằng Quý Địa điểm: xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0168.6874.295 Gmail: dtnhoangquy@gmail.com 1.2 Lịch sử hình thành phát triển Trong năm qua Đoàn niên xã Hoằng Quý với với quyền nhân dân xã nhà hăng hái thi đua lâp thành tích, thực hiện nhiệm vụ trị địa phương đã gặt hái nhiều thành công, góp phần củng cố xây dựng quê hương, Đất nước ngày giàu đẹp Khi thành lâp nhiệm vụ chủ yếu Đoàn niên tâp trung kiện toàn máy tổ chức, vân động đoàn viên niên xung kích tích cực tham gia vào kháng chiến chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, sứ mệnh, trách nhiệm hết sức lớn lao không đoàn niên mà toàn dân Hoạt động Đoàn niên xã đã tâp trung sâu vào củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh nâng cao chất lượng đoàn viên; chăm lo công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên niên lý luân trị chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng Đảng, Đoàn, giáo dục đạo đức lối sống để nâng cao ý thức trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ Là tổ chức Đảng, trường học cộng sản tuổi trẻ, Đoàn xã tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện nghị Đảng, pháp luât Nhà nước, truyền thống yêu nước, lối sống lành mạnh niên thông qua hoạt động Đoàn xã đã phát hiện, chủ động giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ lực phẩm chất cho cán đoàn đoàn viên niên, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn phong trào niên thời kỳ Hoạt động phong trào lớn có trọng tâm như: Phong trào niên xung kích đảm nhân công trình, việc khó; Phong trào lao động sáng tạo, học tâp nâng cao trình độ, xây dựng nếp sống ; hoạt động văn hóa - thể thao; đoàn kết - kết nghĩa, bảo vệ an ninh, môi truờng, phòng chống tệ nạn xã hội, chăm sóc bảo vệ thiếu niên nhi đồng đoàn viên niên tham gia tích cực có kết tốt Các hoạt động, phong trào đã thực hút, tâp hợp lực lượng niên gắn bó với tổ chức đoàn không ngừng học tâp, rèn luyện phấn đấu vươn lên, đồng thời đã làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng Trong năm trở trước, niên lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực Đảng, động lực tinh thần toàn dân, không sợ hi sinh niên xã Hoằng Quý sẵn sàng tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc Cho đến phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác xã hội, từ thiện triển khai sâu rộng động đảo đoàn viên, niên hưởng ứng tham gia Thường xuyên tổ chức hoạt động chăm sóc, thăm hỏi tặng quà gia đình sách, quyên góp xây dựng Nhà tưởng niệm Bác Hồ, tượng đài Lý Tự Trọng, nhà tình nghĩa, phòng học cho trẻ em vùng sâu vùng xa, ủng hộ quỹ trẻ thơ, tặng quà trẻ em gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em Cuba, ủng hộ đồng bào bị thiên tai Dưới lãnh đạo, đạo Ban chấp hành Đảng xã Hoằng Quý, Đoàn niên xã Hoằng Quý đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo đoàn viên niên mặt công tác, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ trị địa phương Với tâm thực hiện 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, Đoàn niên đã với đảng nhân dân xã Hoằng Quý sức thi đua Đặc biệt, Đoàn xã đã đảm nhiệm tiêu chí số 17 môi trường, đến xã đã công nhân xã đạt chuẩn nông thôn Trải qua 86 năm, Đoàn niên xã Hoằng Quý luôn củng cố ngày vững mạnh, hiện có 12 chi đoàn, hàng năm có 9/12 chi đoàn đạt vững mạnh chi đoàn chi hội yếu Tiếp bước cha anh, lãnh đạo cấp ủy Đảng, giúp đỡ quyền, phối hợp tổ chức, đoàn kết chung sức chung lòng Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 toàn thể đoàn viên, Đoàn niên xã Hoằng Quý phấn đấu hoàn thành xuất sắc nội dung đã đề góp phần xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp 1.3 Chức năng, nhiệm vụ 1.3.1 Chức - Là đội dự bị tin cây, đội quân xung kích cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước đoàn thể xã hội - Là trường học xã hội chủ nghĩa niên; môi trường lành mạnh để tâp hợp đoàn kết, giáo dục, rèn luyện phát triển nhân cách toàn diện, định hướng lý tưởng cao đẹp người xã hội chủ nghĩa, tạo hội, điều kiện cho niên cống hiến trưởng thành - Là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, đáng tuổi trẻ; phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; lực lượng nòng cốt trị phong trào niên tổ chức niên Việt Nam 1.3.2 Nhiệm vụ - Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên niên phấn đấu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, thực hiện theo chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luât Nhà nước, chấp hành nghiêm Điều lệ Đoàn Nghị Đoàn - Tổ chức hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên niên nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh địa phương - Phối hợp với quyền, ban ngành tổ chức trị - xã hội làm tốt công tác niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng Hội niên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, quyền 1.4 Cơ cấu tổ chức Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 Ban chấp hành Đoàn niên xã Hoằng Quý gồm 14 ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ gồm 03 đồng chí, 01 đồng chí Phó bí thư Quyền Bí thư, 01 đồng chí Phó bí thư, 01 đồng chí Ủy viên ban thường vụ Đoàn niên xã gồm 12 chi đoàn, tổng số 503 đoàn viên niên, chi đoàn có 01 Bí thư chi đoàn 01 Phó bí thư chi đoàn để vân động tổ chức cho đoàn viên thực hiện theo chương trình hoạt động Đoàn cấp trên, đồng thời có trách nhiệm tiếp thu, truyền đạt tâm tư, ý chí, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất đoàn viên lên Đoàn cấp để kịp thời có sách phù hợp Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN XÃ PHÓ BÍ THƯ QUYỀN BÍ THƯ ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ PHÓ BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ BCH BCH Chi đoàn Chi đoàn BCH BCH BCH BCH BCH BCH BCH BCH BCH Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn Chi đoàn 10 THCS 10 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 niên xã tích cực công tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phấn đấu phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày giàu đẹp CHƯƠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HOẰNG QUÝ, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 2.1 Khái quát tình hình đoàn viên niên xã Hoằng Quý Xã Hoằng Quý nằm phía Tây Bắc Huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm huyện khoảng 10 km, cách trung tâm thành phố Thanh Hoá 12 km phía Nam Là xã thuần nông, giao thông lại thuân tiện có tuyến đường sắt Bắc – Nam đường Quốc lộ 1A chạy qua địa phân Phía Bắc giáp xã Hoằng Kim; phía Đông giáp xã Hoằng Khê; phía Nam giáp xã Hoằng Quỳ; phía Tây giáp xã Hoằng Phú Toàn xã có 1226 hộ gia đình, với 4371nhân khẩu, sinh hoạt tại 10 sở thôn Đảng Xã Hoằng Quý có 379 đảng viên sinh hoạt 14 chi trực thuộc có 10 chi nông thôn, chi trường học chi trạm y tế Đoàn niên xã Hoằng Quý có 12 chi đoàn, 10 chi đoàn nông thôn chi đoàn khối trường học với tổng 503 đoàn viên niên Trong số đoàn viên niên hiện làm ăn xa, học trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 286 Số đoàn viên niên có mặt tại địa phương sinh hoạt tổ chức Đoàn - Hội 217, tỷ lệ đoàn kết tâp hợp niên đạt 60,5 % Tình hình tư tưởng, thái độ ý thức trị đoàn viên niên ổn định, vững vàng, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; phần lớn niên có ý chí tự lực, tự cường, chủ động chuẩn bị hành trang lâp thân, lâp nghiệp; có tinh thần xung phong tình nguyện, tích cực tham gia hoạt động xã hội; vai trò, vị trí niên xã hội khẳng định, niên nhân quan tâm nhiều cấp uỷ Đảng, quyền hệ thống trị địa phương 13 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 2.2 Kết hoạt động chủ yếu Đoàn niên xã Hoằng Quý 2.2.1 Công tác tuyên truyền, giáo dục Từ Chỉ thị, Nghị cấp ủy Đảng Đoàn cấp trên, Ban chấp hành Đoàn xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức cho đoàn viên niên tích cực tham gia buổi phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị, Nghị Đảng, Đoàn Cụ thể từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức cho đồng chí Ban chấp hành Đoàn xã tham gia đợt học tâp Nghị Đảng ủy xã tổ chức đợt học tâp Huyện đoàn phối hợp triển khai cụ thể như: học tâp, quán triệt Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 Bộ trị; Nghị 02 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chỉ thị 42 Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 18 Nghị 02 Ban thường vụ Tỉnh ủy Tuyên truyền đến đoàn viên niên chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luât Nhà nước Đặc biệt trọng đến quan điểm, chủ trương xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 - 2015, xây dựng thôn, xã kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020 Bên cạnh hàng năm tổ chức triển khai học tâp chuyên đề lý luân trị cho đoàn viên niên, qua giúp cán đoàn viên niên hiễu rõ nắm vững quan điểm đường lối Đảng nhiệm vụ đoàn viên niên thời kỳ đổi Tổ chức đợt sinh hoạt trị, hoạt động chào mừng ngày lễ, kỷ niệm, kiện trọng đại quê hương đất nước như: hoạt động liên hoan văn nghệ quần chúng, hoạt động thể dục thể thao, Thi tìm hiểu pháp luât, Hội trại hè truyền thống, Tết Trung thu Đặc biệt tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lâp Đoàn niên cộng sản Hồ Chí Minh Thông qua hoạt động đã giáo dục cho hệ trẻ truyền thống lịch sử vẻ vang quê hương đất nước Thông qua phong trào hành động cách mạng đã lồng ghép giáo dục pháp luât cho đoàn viên niên, nhất nội dung liên quan đến luât an toàn giao thông phòng chống tệ nạn xã hội, cụ thể treo băng zôn hiệu 03 lượt tuyên truyền qua hệ thống loa truyền “Ngày pháp luật” Việt Nam Phối hợp với quyền, MTTQ đoàn thể tổ chức 02 chương trình giao lưu văn nghệ quần chúng qua tuyên truyền cho đoàn viên niên nhân dân nét đẹp văn hóa truyền thống quê hương; tuyên truyền 14 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 vân động đoàn viên niên nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” xây dựng xã kiểu mẫu 2.2.2 Công tác xây dựng Đoàn, tập hợp niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và Đoàn thể Thực hiện Nghị 01 Ban chấp hành Tỉnh đoàn đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn viên nơi cư trú, năm qua Đoàn xã đã triển khai đến Chi đoàn làm tốt công tác rà soát, đánh giá theo dõi đoàn viên, tạo điều kiện để đoàn viên có điều kiện tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú Công tác tâp hợp đoàn kết niên Chi đoàn trọng, xem nhiệm vụ hàng đầu xây dựng củng cố tổ chức Đoàn Hiện đoàn viên niên đã tham gia vào tổ chức Đoàn quan, Doanh nghiệp, toàn xã có 217 ĐVTN có mặt tại địa phương, tỷ lệ tâp hợp đoàn kết niên đạt 60,5% Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tâp huấn cán Đoàn từ năm 2016 đến thực hiện thường xuyên, Đội ngũ Ban chấp hành đã có 02 đồng chí cử học trung cấp LLCT, 01 đồng chí học đại học, 01 đồng chí tham gia lớp Nghiệp vụ công tác Đoàn đồng chí Ban chấp hành tham gia lớp tâp huấn công tác Đoàn - Đội Huyện đoàn tổ chức Tích cực thực hiện vân động “Đoàn viên niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” Đoàn xã đã làm tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp Kết đã giới thiệu 06 đồng chí tham gia học lớp nhân thức Đảng Cộng sản Việt Nam, đã giới thiệu đề nghị kết nạp 03 đồng chí đứng vào hàng ngũ Đảng 2.2.3 Triển khai phong trào hành động cách mạng * Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc” Bám sát Nghị Đảng bộ, chương trình, kế hoạch Ủy ban nhân dân xã xây dựng nông thôn phong trào “Tuổi trẻ Hoằng Quý chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban thường vụ Đoàn xã đăng ký đảm nhân tiêu chí số 17 môi trường Tuyên truyền, vân động đoàn viên niên độ tuổi thực hiện tốt Luât nghĩa vụ quân Kết đã vân động từ 10 đến 15 đoàn viên niên độ tuổi đăng ký tham gia khám sơ tuyển tại trạm y tế xã; đồng chí trúng tuyển lên đường nhâp ngũ đã Ban chấp hành Đoàn xã gặp gỡ trao 15 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 quà, động viên kịp thời giúp đồng chí hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao Thực hiện tốt công tác hâu phương quân đội, trọng việc đào tạo, giới thiệu việc làm cho đội xuất ngũ; Phối hợp với Ủy ban Mặt trân Tổ quốc xã, tổ chức trị - xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình sách, em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp lễ, Tết nguyên đán hàng năm Thực hiện hoạt động chung sức sống cộng đồng, Đoàn xã đã tâp trung tổ chức hiệu hoạt động Tháng Thanh niên, kêu gọi đoàn viên niên tích cực tham gia hoạt động cao điểm Huyện đoàn, Đoàn xã phát động như: Chiến dịch “Hãy làm biển” theo kế hoạch Ban thường vụ Huyện đoàn Hoằng Hóa đạt hiệu cao; phối hợp với tổ chức công đoàn, Hội chữ thâp đỏ hàng năm vân động từ 10 đến 15 đoàn viên niên tham gia hiến máu nhân đạo thể hiện nghĩa cử cao đẹp đoàn viên niên; * Phong trào “Đồng hành với niên lập thân, lập nghiệp” Đoàn niên xã đã làm tốt công tác phối hợp với cấp uỷ, Ban giám hiệu trường phát động nhiều phong trào thi đua học tâp như: Phong trào “Học tập ngày mai lập nghiệp”, “Học, học nữa, học mãi”, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bộ Giáo dục Đào tạo phát động Phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương, đặc biệt Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mở lớp tâp huấn chuyển giao tiến khoa học vào sản xuất, chăn nuôi, mô hình sản xuất, loại cây, giống để đời sống niên ngày phát triển đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế niên làm chủ, giải việc làm cho niên tại địa phương Phối hợp với Ủy ban nhân dân động viên niên tham gia lớp tư vấn hướng nghiệp xuất lao động với công ty tư vấn tại địa phương để tuyển lao động tại nước Trung Đông, Đài Loan Hưởng ứng vân động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", hàng năm Đoàn niên xã đã chủ động phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ như: hoạt động văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng cấp đặc biệt hoạt động văn hóa văn nghệ dịp Hội trại hè 02/9 hàng năm hoạt động tổ chức “Đêm hội trăng rằm”, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên niên nói riêng nhân dân toàn xã nói chung Các hoạt động thể dục thể thao quần chúng quan 16 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 tâm trọng, Đoàn xã đã tổ chức cho đoàn viên niên tham gia nhiều hoạt động thể dục thể thao Huyện đoàn Đoàn xã tổ chức như: Chạy Việt dã, thi đấu cầu lông, bóng đá, bóng chuyền 2.2.4 Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Tổ chức nhiều hoạt động có trọng tâm, trọng điểm nhằm giáo dục, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho em thiếu nhi Xây dựng kế hoạch phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, tổ chức Chính trị - xã hội tổ chức thành công Hội trại hè truyền thống vào dịp 2/9, xây dựng kế hoạch tổ chức thành công Tết Trung thu “Đêm hội trăng rằm” cho em thiếu niên nhi đồng, qua tạo sân chơi bổ ích cho em dịp nghỉ hè Nhìn chung công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng đạt kết tốt, hoạt động thu hút tâp hợp đông đảo thiếu nhi tham gia tạo nên sân chơi vui tươi, bổ ích đoàn kết thực ngày hội tuổi thơ 2.2.5 Công tác tham mưu, phối hợp, đạo Đoàn xã đã chủ động đề xuất với cấp ủy, quyền việc quan tâm đạo công tác cán bộ, công tác niên, tiến tới xây dựng đội ngũ cán Đoàn có uy tín, trình độ, lực, tâm huyết; đảm bảo quy định “Quy chế cán Đoàn Thanh sản niên công Hồ Chí Minh” Quy định 1757 Ban thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết thực hiện chương trình phối hợp với quyền, ban ngành, đoàn thể Đổi công tác đạo, tổ chức thực hiện Đoàn, hướng mạnh Chi đoàn, chủ động, tích cực góp ý vào chủ trương lớn Đảng Đoàn cấp trên; chủ động tham mưu với Đảng ủy xã việc quản lý công tác cán bộ, quan tâm đạo công tác Đoàn phong trào thiếu niên 2.3 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 2.3.1 Tồn và hạn chế: Bên cạnh kết đạt công tác Đoàn phong trào thiếu niên xã còn nhiều tồn tại hạn chế nhất định là: Nhân thức số phân đoàn viên niên tổ chức Đoàn chưa cao Do phát triển kinh tế thị trường, nên số đông đoàn viên niên sau học tại trường Trung học phổ thông thường làm ăn xa hoặc vào làm việc ổn định tại khu công nghiệp, không tha thiết với tổ 17 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 chức nên đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác theo dõi quản lý đoàn viên niên, tổ chức hoạt động phong trào Đoàn Đội ngũ cán làm công tác Đoàn, Hội thường xuyên biến động, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực công tác còn nhiều hạn chế, chất luợng hoạt động chưa cao, mặt khác cán làm công tác Đoàn Chi đoàn chủ yếu kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp không có, phần ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ Chất lượng hoạt động Chi đoàn còn thấp Sinh hoạt chi đoàn chưa tổ chức thường xuyên, hình thức sinh hoạt hoạt động còn thiếu hấp dẫn, sáng tạo, chưa đáp ứng yêu cầu giai đoạn hiện Vai trò người đoàn viên chưa phát huy, khả vân động, tâp hợp đoàn viên niên còn nhiều hạn chế; phân đoàn viên còn thụ động, ý thức xây dựng tổ chức chưa cao, tình trạng bỏ sinh hoạt đoàn, thờ với hoạt động sinh hoạt tổ chức đoàn còn diễn nhiều nơi Chất lượng công tác Đoàn phong trào niên tổ chức sở Đoàn chưa đồng Một số đơn vị thiếu tích cực, hoạt động thiếu hiệu thiếu sức hấp dẫn, lan toả Một số đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm việc tham gia hoạt động Đoàn xã đạo Công tác tham mưu cho Cấp ủy, quyền còn thiếu chủ động, chưa thể hiện rõ nét vai trò tổ chức Đoàn việc tham gia thực hiện nhiệm vụ trị trọng tâm địa phương 2.3.2 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế: * Nguyên nhân khách quan - Ảnh hưởng tình hình giới, khu vực, mặt trái chế thị trường đã tác động đến tư tưởng, nhân thức, hành động niên công tác tâp hợp đoàn kết niên vào hoạt động tổ chức Đoàn - Những biểu hiện tiêu cực thiếu gương mẫu phân nhỏ cán đảng viên đã ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm phấn đấu vươn lên đoàn viên niên - Chế độ sách cho cán Đoàn thôn, điều kiện đảm bảo cho hoạt động Đoàn - Hội - Đội còn hạn chế, chưa đáp ứng hoạt động Đoàn - Hội tình hình * Nguyên nhân chủ quan 18 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 - Việc tạo nguồn, đào tạo, công tác tuyển chọn quy hoạch đội ngũ cán sở Đoàn còn nhiều bất câp Một số phân cán chưa thực nhiệt huyết với phong trào, chưa chủ động, sáng tạo công việc - Năng lực lãnh đạo, đạo Ban chấp hành, Ban thường vụ Đoàn xã còn nhiều hạn chế, thiếu nhiệt tình, thiếu sáng tạo - Một phân đoàn viên niên thích sống tự không thiết tha với tổ chức số phân đoàn viên niên có gia đình thường bỏ sinh hoạt - Công tác phối hợp Đoàn trường với Đoàn xã còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ 19 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 CHƯƠNG NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HOẰNG QUÝ Để phát huy nâng cao hoạt động tổ chức Đoàn, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò Đoàn niên phát triển kinh tế - xã hội, cần tâp trung vào giải pháp sau: 3.1 Công tác giáo dục Tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục lý tưởng cách mạng thông qua phổ biến chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị Đảng, Đoàn, sách pháp luât Nhà nước, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chiều rộng chiều sâu; Tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước tinh thần tự hào dân tộc cách tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, kiện quan trọng quê hương, đất nước, Đoàn, Hội, Đội như: ngày thành lâp Đảng 3/2; ngày thành lâp Đoàn 26/3 Phát huy vai trò nòng cốt trị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Thanh niên tổ chức niên, bước củng cố kiện toàn lại tổ chức Hội, bước thay đổi phương thức hoạt động, tạo nhiều cách làm mới, phong trào nhằm thu hút tâp hợp đoàn viên niên vào tổ chức 3.2 Công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng, quyền Đoàn thể Rà soát, củng cố, hoàn thiện tổ chức máy Đoàn Chủ động giới thiệu cán có chất lượng, đã trưởng thành để bổ sung cho cấp ủy Đảng, quyền đoàn thể cấp Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với cấp ủy, quyền chủ trương, sách niên công tác niên Tiếp tục triển khai có hiệu quy chế phối hợp công tác Đoàn xã với Ủy ban nhân dân xã; chương trình phối hợp với tổ chức kinh tế - trị xã hội giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo phát triển đoàn viên niên 3.3 Tổ chức phong trào phát huy niên xây dựng bảo vệ Tổ quốc 3.3.1 Phong trào Thanh niên tình nguyện 20 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 Tiếp tục triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, tâp trung vào hỗ trợ niên phát triển kinh tế với đẩy mạnh phong trào “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, tuyên dương mô hình điển hình tiêu biểu sản xuất, kinh doanh Tâp trung tổ chức hoạt động tình nguyện an sinh xã hội với đối tượng gia đình sách, gia đình có công với cách mạng 3.3.2 Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo Phát huy vai trò cấp Đoàn, Hội việc đẩy mạnh triển khai vân động “Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Tiếp tục mở rộng nâng cao hiệu hoạt động giao lưu, tổ chức đoàn xã 3.3.3 Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc Nâng cao vai trò tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên, niên tham gia phối hợp nắm bắt tình hình an ninh trât tự tại địa bàn phức tạp an ninh trât tự Cổ vũ, động viên niên sẵn sàng, hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc Tổ chức tuyên truyền, vân động niên tự nguyện khám tuyển nghĩa vụ quân Tăng cường hoạt động đội niên xung kích tham gia giữ gìn trât tự an toàn xã hội Tiếp tục tổ chức hoạt động tuyên truyền không uống rượu bia tham gia giao thông, thực hiện văn hóa giao thông 3.4 Tổ chức chương trình đồng hành, hỗ trợ thiếu nhi 3.4.1 Chương trình đồng hành với niên học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ Tiếp tục triển khai, thực hiện xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trường học thân thiện - học sinh tích cực 3.4.2 Chương trình đồng hành với niên khởi nghiệp, lập nghiệp Động viên đoàn viên niên tích cực tham gia lớp chuyển giao khoa học kỹ thuât, lớp nghề xã tổ chức, phát huy phong trào tự học hỏi, tìm kiếm phát triển ngành nghề việc làm, nhân rộng gương điển hình niên làm kinh tế giỏi, khuyến khích đoàn viên niên thi đua làm giàu đáng 3.4.3 Chương trình đồng hành với niên phát triển kỹ thực hành xã hội, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần Tổ chức chương trình hỗ trợ, đồng hành với niên nhằm nâng cao đời sống vât chất văn hóa tinh thần 21 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 Tăng cường hoạt động truyền thông nâng cao nhân thức tác hại bia, rượu, thuốc lá, ma túy chất kích thích khác, chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, sách dân số 3.5 Công tác phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống; định hướng giá trị cho thiếu niên nhi đồng thông qua phong trào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phát động; Nâng cao chất lượng công tác nhi đồng, đội viên lớn hoạt động thiếu nhi địa bàn dân cư; thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện đội viên” Phát huy vai trò cán đoàn viên niên việc chăm sóc, giáo dục bảo vệ thiếu niên nhi đồng thường xuyên tham mưu cho cấp ủy Đảng, quyền tiếp tục ban hành chế, sách chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng xây dựng Đội; chủ động huy động nguồn lực phục vụ công tác Đội phong trào thiếu nhi Xây dựng chương trình rèn luyện kỹ cho thiếu nhi 22 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động Đoàn Thanh niên có ý nghĩa chiến lược quan trọng mọi thời kỳ cách mạng Đặc biệt thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đoàn niên đầu tong mọi hoạt động làm nên nhiều thành tựu to lớn vào nghiệp bảo vệ xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày phát triển Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, việc đổi mới, nâng cao chât lượng hoạt động Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp chủ trương lớn mang tầm chiến lược, định trực tiếp nhằm phát huy tính sáng tạo mọi tầng lớp niên, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội Công tác đoàn phong trào thiếu niên xã thực đã gặt hái nhiều kêt quả, hoạt động phong trào: “Năm xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với niên lập thân lập nghiệp” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ nhân thức niên phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đời sống tinh thần đoàn viên niên cải thiện đáng kể Trong trình nghiên cứu đề tài, em đã nhân quan tâm giúp đỡ thầy, cô giáo đồng chí Đảng ủy xã Hoằng Quý thường xuyên trao đổi, giúp đỡ Đến nay, đề tài nghiên cứu thực tế nghề nghiệp em đã hoàn thành Tuy nhiên, trình hoàn thiện không tránh khỏi khiếm khuyết, sai sót, rất mong góp ý thầy, cô giáo đồng chí Đảng ủy xã để viết em hoàn thiện Kiến nghị, đề xuất - Chỉ đạo chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động sở - Khuyến khích đơn vị còn yếu, tạo hội cho họ có điều kiện để tham gia tốt có hiệu phong trào - Quan tâm đến hệ trẻ phải chọn gióa dục hệ trẻ nhiệm vụ quan trọng liên quan đến phát triển bền vững địa phương - Tăng cường đạo Đảng công tác Đoàn đặc biệt tình hình Đất nước hội nhâp kinh tế, cần có sách giáo dục niên hợp lý, phù hợp với địa phương 23 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 - Chỉ đạo chi tăng cường đạo đến Ban chấp hành chi đoàn thôn chương trình hoạt động Đoàn xã đề - Để hoạt động có hiệu cần nâng chế độ phụ cấp cho đội ngũ Ban chấp hành chi đoàn thôn Ủy viên Ban thường vụ Đoàn xã 24 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 PHỤ LỤC Một số hình ảnh hoạt động phong trào Đoàn xã Hoằng Quý Hội thao truyền thống cho em vào dịp nghỉ hè Tổ chức ngày hội Trung thu 25 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 Giúp đỡ gia đình sách Hoạt động tình nguyện Huyện Đoàn Đoàn xã tổ chức 26 Báo cáo thực tế nghề nghiệp Học viên: Lê Thị Ngọc Anh – Lớp ĐHLTCQ QLNN K1B1 TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Giáo trình lý luân nghiệp vụ xây dựng Đoàn Quyết định số 491/QĐ – TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn Luât niên 2005, Nghị định 120 năm 2007 hướng dẫn luât niên Nghị số 02 – NQ/TW ĐTN ngày 09/9/2008 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn sở Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX Hồ Chí Minh xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn Lê nin bàn niên, nhà xuất Thanh niên, Hà Nội Nghị Đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII 10 Nghị Đại hội Đảng huyện Hoằng Hóa lần thứ XXVI 11 Nghị Đại hội Đảng xã Hoằng Quý lần thứ XXVI 27 ... VỀ ĐOÀN THANH NIÊN XÃ HOẰNG QUÝ, HUYỆN HOẰNG HÓA, TỈNH THANH HÓA 1.1 Tên gọi, địa chỉ, thông tin liên hệ Tên gọi: Đoàn niên xã Hoằng Quý Địa điểm: xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. .. động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Đối tượng nghiên cứu: Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa Khách thể nghiên cứu - Đội ngũ cán Đoàn, đoàn viên Đoàn. .. hoạt động tổ chức Đoàn niên nước nói chung Đoàn niên xã Hoằng Quý nói riêng, vây trình nghiên cứu học tâp em chọn đề tài: Cơ cấu tổ chức hoạt động Đoàn niên xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã hoằng quý, huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa , Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã hoằng quý, huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa , Cơ cấu tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên xã hoằng quý, huyện hoằng hóa, tỉnh thanh hóa

Từ khóa liên quan