Giám sát nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, BÊ TÔNG KHỐI LỚN, BÊ TÔNG CỌC NHỒI, BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG, lê trung nghĩa

74 449 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2017, 14:41

or g s GIÁM SÁTNGHIỆM THU KẾT CẤU co n TƠNG CỐT THÉP TỒN KHỐI et TƠNG KHỐI LỚN w v i TƠNG CỌC NHỒI NHÀ CAO TẦNG w w TƠNG DỰ ỨNG LỰC THÁNG 12/2005 TRUNG NGHĨA Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org A GIÁM SÁT THI CƠNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU TƠNG CỐT THÉP I PHẦN MỞ ĐẦU Giám sát nghiệm thu kết cấu tơng cốt thép khối xây sở tiêu chuẩn kỹ thuật hành w w w v i et co n s or g Kể từ kết cấu tơng cốt thép đời (cuối kỷ 19), đặc biệt từ đầu kỷ 20, lý thuyết tính tốn kết cấu BTCT hồn thiện tơng tơng cốt thép thay cho nhiều loại kết cấu gạch đá kết cấu thép truyền thống trước Hiện nhiều nước tỷ lệ xây dựng cơng trình, nhà cửa tơng cốt thép lên tới 70-80% Ở nước ta sản lượng thép sản xuất nước thấp, thép xây dựng (thép hình, thép thanh) kết cấu tơng cốt thép giữ vai trò chủ đạo cơng trình xây dựng dân dụng cơng nghiệp Sở dĩ kết cấu tơng cốt thép sử dụng rộng rãi chúng có ưu việt : - Hỗn hợp tơng hợp thành từ vật liệu có sẵn thiên nhiên dễ tìm kiếm đá, cát, sỏi với chất dính kết xi măng sản xuất chủ yếu từ đất sét đá vơi - Có khả chịu nén cao, kết hợp với thép làm cốt tạo nên kết cấu vừa chịu kéo vừa chịu nén tốt kết cấu chịu uốn hay nén lệch tâm kết cấu chịu lực cơng trình - Kết cấu tơng cốt thép dễ thoả mãn u cầu thẩm mỹ kiến trúc - Khả chịu lửa cao, chống tác động mơi trường tốt so với kết cấu khác thép, gỗ - Thường cho giá thành thấp kết cấu khác Tuy nhiên kết cấu BT, BTCT có trọng lượng thân lớn làm tăng trọng lượng cơng trình truyền xuống nền, móng Khi thi cơng kết cấu tơng cốt thép theo phương pháp đổ chỗ có lợi mặt chịu lực nhờ tính liền khối tơng lại tốn cho chi phí đà giáo chống ,Ván khn v.v… Những nhược điểm khắc phục cơng nghệ lắp ghép kết cấu từ sản phẩm đúc sẵn đúc sẵn cơng xưởng , nhà máy tơng Đặc biệt sử dụng tơng ứng lực trước (BTƯLT) với cơng nghệ căng trước hay căng Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g sau giảm đáng kể trọng lượng kết cấu khối lượng cốt thép tơng Xuất phát từ thực tế cho thấy cơng tác giám sát thi cơng kiểm tra chất lượng cơng trình xây dựng nói chung kết cấu BT, BTCT nói riêng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng việc đảm bảo chất lượng kết cấu chịu lực, đảm bảo độ bền vững, niên hạn sử dụng hiệu kinh tế kỹ thuật cơng trình xây dựng Một phương tiện để kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng hệ thống tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế, thi cơng, kiểm tra nghiệm thu cơng trình xây dựng Riêng kết cấu tơng cốt thép kết cấu gạch đá cần nghiên cứu tìm hiểu kỹ TCVN 4453-1995- Kết cấu tơng tơng cốt thép, quy phạm thi cơng nghiệm thu, TCVN 4085-1985- Kết cấu gạch đá, quy phạm thi cơng nghiệm thu Ngồi hai tiêu chuẩn cần tham khảo thêm số tiêu chuẩn thiết kế, thi cơng nghiệm thu kết cấu tơng khối xây có liên quan đây: - TCVN- 4453-1995 Kết cấu tơng tơng cốt thép tồn khối Quy phạm thi cơng nghiệmn thu - TCVN 4447-1987 Kết cấu tơng tơng lắp ghép Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCVN 4085-1985 Kết câu gạch đá Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCXD 202-1997 Nhà cao tầng - Thi cơng phần thân - TCXD 197-1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo tơng mác 400600 - TCXD 200-1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật bơm - TCXD 239-2000 tơng nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ tơng kết cấu cơng trình - TCVN 5592-1991 u cầu bảo dưỡng tơng tự nhiên - TCVN 3118-1993 tơng nặng - Phương pháp xác định cường độ nén - TCVN 5641-1991 Bể chứa tơng cốt thép Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCVN 5718-1993 Mái sàn cơng trình xây dựng u cầu chống thấm nước - QPTL-D6-1978 Quy phạm kỹ thuật thi cơng nghiệm thu kết cấu tơng tơng cốt thép thuỷ lợi Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w v i et co n s or g - TCVN 5573-1991 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu gạch đá gạch đá cốt thép - TCVN 5574-1991 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tơng cốt thép - TCXD 198-1997 Nhà cao tầng Thiết kế kết cấu tơng cốt thép tồn khối - TCXD 3934-1984 Ngun tắc thiết kế chống ăn mòn kết cấu tơng tơng cốt thép - TCXDVN 326-2004 Cọc khoan nhồi, tiêu chuẩn thi cơng nghiệm thu - TCVN 209-2004: Quản lý chất lượng xây lắp cơng trình xây dựng-Ngun tắc bản; - TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an tồn xây dựng; - TCXD 205 -1998: Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế - TCXDVN 269-2002: Cọc - Phương pháp thí nghiệm tải trọng tĩnh ép dọc trục Ngồi tiêu chuẩn quy phạm hành nước, sử dụng số tiêu chuẩn nước ngồi có liên quan, có : - BS 8110 Kết cấu tơng tơng cốt thép (Tiêu chuẩn Anh quốc) - ACI 318 Kết cấu tơng cốt thép ( tiêu chuẩn Hoa kỳ ) - GBJ 30-89 Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu tơng cốt thép (Trung quốc) - SNIP 03 01 - 84* Kết cấu tơng tơng cốt thép Tiêu chuẩn thiết kế (CHLB Nga) w Vai trò kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng (TVGS) cơng tác bảo đảm độ bền vững , tuổi thọ cơng trình kết cấu tơng cốt thép w Kết cấu BTCT cơng trình xương bảo đảm độ bền vững tuổi thọ ngơi nhà, cơng trình Những kết cấu thi cơng u cầu thiết kế kích thước hình học, tính chất lý vật liệu kết cấu thi cơng với chất lượng cao phạm vi sai số cho phép theo tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật hiên hành Kết cấu tơng cốt thép cơng trình thi cơng cơng nghệ đổ tồn khối, lắp ghép lắp ghép - tồn khối (lắp ghép phần) Mỗi cơng nghệ xây dựng đòi hỏi quy định, Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org et co n s or g quy trình dựng lắp riêng Trong tài liệu đề cập tới kết cấu BTCT tồn khối Kỹ sư tư vấn giám sát người thay mặt chủ đầu tư, chủ quản dự án hay hạng mục cơng trình theo dõi, giám sát, xử lý, nghiệm thu tồn cơng việc nhà thầu suốt q trình xây dựng sở hồ sơ thiết kế pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật hành chủ đầu tư khơng có u cầu đạc biệt khác Bởi kỹ sư TVGS thành viên viêc đảm bảo chất lượng, độ bền vững, tuổi thọ ngơi nhà, cơng trình Mọi hồ sơ thiết kế thẩm định chủ đầu tư phê duyệt, vai trò người thiết kế q trình thi cơng giám sát tác giả Nhưng trước tiên KS TVGS nhà thầu phải thực hồ sơ thiết kế thi cơng Cho dù phát bất hợp lý, thiếu sót thiết kế có quyền u cầu thiết kế giải quyết, xử lý mà khơng tự giải thay đổi, sửa chữa chữa khơng có ý kiến thức từ cư quan thiết kế Qua thực tế cho thấy chất lượng cơng trình, độ bền vững kết cấu phần lớn phụ thuộc vào trình độ chun mơn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, tính khách quan, nghiêm túc lương tâm nghề nghiệp đội ngũ KS TVGS w v i II NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG CƠNG TÁC TVGS CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU BTCT w w Trong cơng tác TVGS kết cấu BTCT nhà cơng trình TCVN 4453-1995 văn cần tn theo Tuy nhiên tiêu chuẩn đề cập tới u cầu kỹ thuật tối thiểu để kiểm tra nghiệm thu chất lượng thi cơng kết cấu tơng tơng cốt thép tồn khối Tiêu chuẩn dùng cho cơng tác thi cơng, nghiệm thu cấu kiện tơng thường nặng có khối tích γ= 1800-2500 kg/m3 Các kết cấu tơng ứng lực trước, kết cấu tơng nhẹ, tơng lắp ghép, kết cấu BTCT cơng trình đặc biệt cần tn thủ tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế thi cơng tương ứng khác Cơng tác Ván khn đà giáo Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org Ván khn đà giáo cần thiết kế thi cơng đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, khơng gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ đầm tơng Ván khn đà giáo cần gia cơng lắp dựng cho đảm bảo hình dáng kích thước kết cấu theo thiết kế Các loại Ván khn định hình, gia cơng trường, nhà máy, Ván khn đà giáo tiêu chuẩn sử dụng theo dẫn đơn vị chế tạo et co n s or g 1.1 Vật liệu làm Ván khn Ván khn ,đà giáo làm gỗ vật liệu địa phương khác Gỗ làm Ván khn đà giáo sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng hành (TCVN 1075-1971) Ván khn phải ghép kín, khít để khơng làm nước xi măng đổ đầm tơng, đồng thời bảo vệ tơng đổ tác động thời tiết Nên sử dụng Ván khn đà giáo kim loại phải ln chuyển nhiều lần kết cấu có kich thước tiết diện độ lớn Đối với kết cấu cơng- xon có độ vươn lớn, kết cấu vòm, thường phải đổ tơng độ cao lớn cần sử dụng Ván khn đà giáo kim loại đảm bảo u cầu kỹ thuật chất lượng đề w w w v i 1.2 Thiét kế Ván khn,đà giáo Ván khn phải thiết kế tính tốn theo trạng thái giới hạn bền biến dạng điều kiện ổn dịnh tổng thể ổn định cục Tải trọng tác động lên ván khn đà giáo bao gồm : Tải trọng thẳng đứng : - trọng lượng thân Ván khn, đà giáo - trọng lượng vữa tơng cốt thép lấy 2500kg/m3; - tải trọng người dụng cụ thi cơng: tính tốn Ván khn sàn, vòm lấy 250daN/m2, tính tốn cột chống đỡ lấy 100daN/m2 Ngồi phải kiểm tra mặt Ván khn sàn ,dầm với tải trọng tập trung người dụng cụ thi cơng 130daN, xe cải tiến chở đầy tơng 350daN tải trọng đầm rung lấy 200daN Nếu chiều rộng kết cấu Ván khn ghép lại với nhỏ 150mm lực tập trung nói phân cho hai kề Tải trọng ngang : Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w v i et co n s or g - tải trọng gió theo TCVN 2737- 1995, giá trị tải trọng tiêu chuẩn phép giảm 50%; - áp lực ngang tơng đổ tuỳ thuộc vao phương pháp đầm xác định sau: dùng đầm dùi p= γ H H ≤ R; p = γ ( 0,27V + 0,78 ) k1 k V≥ 0,5 H ≥ ; dùng đầm ngồi p = γ H v ≥4,5 H≤ 2R1 p = γ (0,27 V + 0,78 ) k1k2 V2m Các ký hiệu cơng thức lấy sau: p - áp lực ngang tối đa tơng tính daN/m2 γ - khối lượng thể tích hỗng hợp tơng đầm chặt tính daN/m3 H- chiều cao lớp hỗn hợp tơng tính m, V- tốc độ đổ tơng tính m/h, R - bán kính tác dụng đầm dùi lấy 0.7m R1 - bán kính tác dụng đầm ngồi lấy 1m k1 = 0,8 tơng có độ sụt từ 0.2 cm tới 4cm, = 1,0 độ sụt tơng từ đến 6cm, = 1,2 độ sụt tơng từ đến 12cm k2 = 1-1,15 nhiệt độ hỗn hợp ttơng từ đến 170C, = 0,95-0,9 nhiệt độ 18-320C, = 0,85 nhiệt độ 330C w w Tải trọng ngang tác động vào Ván khn đổ tơng máy ống vòi voi đổ trực tiếp đường ống từ máy tơng lấy 400 daN/m2 Khi đổ trực tiếp từ thùng có dung tích nhỏ 0,2m3 lấy 200daN/m2, thùng có dung tích từ 0,2 đến 0,8m3 lấy 400daN/m2 lớn 0,8m3 lấy 600daN/m2 Khi tính tốn phận Ván khn theo khả chịu lực, tải trọng tiêu chuẩn nêu phải nhân với hệ số vượt tải sau đây: 1,1 - với trọng lượng thân Ván khn, đà giáo, 1,2 - với trọng lượng tơng cốt thép 1,3 - với tải trọng người phương tiện vận chuyển, Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org co n s or g Khi xác định độ võng, chuyển vị phận Ván khn dùng giá trị tải trọng tiêu chuẩn Độ võng Ván khn tác động tải trọng khơng lớn giá trị sau: - Đối với Ván khn bề mặt lộ ngồi kết cấu: 1/400 nhịp phận Ván khn; - Đối với Ván khn bề mặt bị che khuất kết cấu: 1/250 nhịp phận Ván khn ; - Độ võng đàn hồi gỗ chống Ván khn độ lún gỗ chống Ván khn lấy 1/1000 nhịp tự kết cấu tơng cốt thép tương ứng Khi tính tốn ổn định Ván khn đà giáo phải xét đến tác động đồng thời tải trọng gío trọng lượng thân Nếu Ván khn lắp liền với cốt thép phải tính khối lượng cốt thép Hệ số vượt tải tải trọng gió 1,2 0,8 tải trọng chống lật Hệ số an tồn chống lật khơng nhỏ 1,25 Độ vồng Ván khn kết cấu dầm, vòm có độ lớn 4m xác định theo cơng thức sau: w w w v i et 3L f = -1000 L- độ kết cấu tính m Hiện phương pháp thi cơng hai tầng rưỡi áp dụng phổ biến xây dựng nhà nhiều tầng Tuy nhiên áp dụng phương pháp cần phải tiến hành bước tính tốn thiết kế phương án lắp đặt hệ giáo chống theo ngun tắc riêng Đây phương pháp thi cơng phù hợp với trình độ trang thiết bị thi cơng cơng trường nước, đồng thời mang lại hiệu mặt tiến độ, kinh tế, an tồn rõ rệt Thi cơng ván khn hai tầng rưỡi phải bố trí giáo chống số tầng thời điểm đổ tơng tầng Việc tháo ván khn sớm trước thời hạn đòi hỏi phải chống lại phần tính tốn cụ thể cho trường hợp Biện pháp chống lại dùng giàn giáo ,trụ đỡ ,cột, cột chống điều chỉnh chống lại cấu kiện tơng tháo ván khn trước thời hạn tơng đủ cường độ thiết kế Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g Giáo chống lại giúp cho việc tháo dỡ ván khn nhanh để sử dụng cho phần khác tầng cơng trình Giáo chống lại cho phép giảm tối thiểu lượng ván khn cho cơng trình mà đảm bảo tiến độ, giảm giá thành cơng trình Giáo chống lại giúp cho việc chất tải thi cơng tầng thuận lợi mà khơng ảnh hưởng chất lượng cơng trình Hệ giàn giáo chống lại cần tính tốn tuỳ thuộc tải trọng sàn, chiều cao tầng, mác tơng sàn thời gian thi cơng tầng (phần tơng) Hệ giáo chống tầng bố trí thường với mật độ 1,2x1,2m hay 1,5x1,5m cho sàn 0,6x1,2 m cho dầm tuỳ thuộc vào kết tính tốn khả chịu lực ổn định hệ giáo chống sử dụng (xem sơ đồ tính tốn giáo chống hình 1) Trong tính tốn hệ giáo chống cần kiểm tra khả chống chọc thủng đầu giáo khả chống nứt tơng sàn dầm giai đoạn chưa đạt cường độ thiết kế Hệ cột chống lại dùng giáo chống thơng thường, cần bố trí hệ giằng ngang cột theo hai phương Nếu dùng trụ chống đơn có điều chỉnh chiều cao (Symón, Decken, Outinord, Mills …) khơng cần có hệ giằng ngang Thời điểm chống lại theo phân đoạn, chống lại tầng phân đoạn đổ tơng xong để tránh hoạt tải thi cơng Trong tầng chống lại ván khn tháo đến đâu cần chống lại đến Một số trường hợp chiều dày sàn q nhỏ, tỷ lệ chiều dày cạnh sàn từ khoảng 1/45 đến 1/60 áp dụng biện pháp chống lại khơng có hiệu rõ rệt Trong trường hợp nên áp dụng phương pháp ván khn hai tầng giáo chống tiến độ thi cơng tơng tầng phải dài Cần lưu ý khơng chất tải tháo cột chống, ván khn chống lại Thực chống lại hỗ trợ cho cấu kiện thời gian chưa đạt đủ cường độ thiết kế cho phép chịu tải trọng phân bố mà cần phải sớm chất tải Cơng cụ chống lại phải có đủ khả chịu lực hệ chống đỡ ban đầu Cột chống phải bảo đảm ổn định chống lại 1.3 Lắp dựng đà giáo Lắp dựng đà giáo Ván khn cần đảm bảo u cầu sau : - Bề mặt Ván khn cần chống dính, Ván khn thành bên kết cấu tường, sàn, dầm cột nên lắp dựng cho phù hợp với Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g việc tháo dỡ sớm mà khơng ảnh hưởng đến phần Ván khn đà giáo lưu lại để chống đỡ Ván khn đáy dầm ,sàn cột chống - Trụ chống đà giáo phải đặt vững cứng, khơng bị trượt, khơng bị lún chịu tải trọng tác động q trình thi cơng - Khi ổn định Ván khn dây chằng móc neo cần phải tính tốn số lượng vị trí - Trong q trình lắp dựng Ván khn cần cấu tạo số lỗ thích hợp phía để cọ rửa mặt nước rác bẩn có chỗ ngồi, sau lỗ bịt kín lại Các u cầu kiểm tra nghiệm thu Ván khn, đà giáo bao gồm: - hình dáng kích thước, - kết cấu Ván khn, - độ phẳng giã ghép nối, - chi tiết chơn ngầm đặt sẵn, - chống dính vệ sinh bên Ván khn, - độ nghiêng, độ cao, - kết cấu đà giáo ,cột chống đà giáo ,độ cứng ổn định đà giáo Sai lệch cho phép Ván khn đà giáo lắp dựng song sau: - khoảng cách cột chống Ván khn tính mét dài ±25mm, tồn độ kết cấu ±75mm - Sai lệch mặt phẳng Ván khn đường giao so với chiều thẳng đứng độ nghiêng thiết kế tính mét dàI 5mm; - Sai lệch trục Ván khn so với thiết kế là: 15mm móng ; 8mm tường cột ; 10mm dầm xà vòm, Ván khn trượt, Ván khn leo Ván khn di động 1.4 Các u cầu tháo dỡ Ván khn Nếu khơng dùng phương pháp chống lại, Ván khn, đà giáo tháo dỡ khi tơng đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu trọng lượng thân tải trọng tac động giai đoạn thi cơng sau Ván khn thành dầm, cột, tường tháo dỡ tơng đạt cường độ 50 daN/cm2 Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org Tồn diễn biến q trình thi cơng nghiệm thu cơng trình cần ghi chép đầy đủ dạng biên xác nhận bên sổ nhật ký cơng trình 7.2 Các tài liệu bao gồm: Bản vẽ thiết kế, vẽ hồn cơng, phiếu kiểm tra chất lượng, biên nghiệm thu bên, nhật ký cơng trình cần chủ đầu tư lưu giữ cẩn thận để sử dụng lâu dài D THI CƠNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU TƠNG ỨNG LỰC TRƯỚC (BTƯLT) or g 7.1 w v i et co n s Tình hình ứng dụng kêt cấu tơng ƯLT xây dựng nước Kêt cấu tơng ứng lực trước sử dụng rộng rãi có hiệu hầu khắp nươc giới từ đầu kỷ 20 Ơ Việt nam có cơng trình giao thơng, nhà cửa sử dụng kết cấu tơng ƯLT từ năm 60 kỷ 20 (cầu BTƯLT Phù lỗ, kết cấu sàn, mái cỡ lớn nhà máy đóng tầu Bạch đằng, Các tường, sàn rỗng tơng ƯLT đúc sẵn từ Cu ba chuyển sang lắp dựng cơng trình Khách sạn Thắng lợi Hà nội Hiện khơng lĩnh vực xây dựng cầu mà xây dựng dân dụng cơng trình cơng nghiệp ứng dụng phổ biến loại kết cấu có nhiều ưu w w Sử dụng tơng ƯLT làm tăng độ cứng chống uốn, giảm độ võng hạn chế vết nứt, giảm nhẹ trọng lượng kết cấu cho phép tăng độ kết cấu với chiều cao kết cấu giảm 50-60% so với chiều cao kết cấu tơng thường Kể việc dùng tơng đúc chỗ xử dụng tơng ƯLT cho phép rút ngắn thời hạn thi cơng góp phần giảm giá thành xây lắp đáng kể, lĩnh vực xây dựng nhà cao tầng u cầu kỹ thuật kết cấu BTƯLT Cơng nghệ tơng ƯLT đòi hỏi kỹ thuật thi cơng, giám sát, kiểm tra chất lượng riêng, ngồi u cầu tơng thường Cơng tác thi cơng kết cấu tơng ƯLT có hai phần riêng biệt cơng tác thi cơng cốt thép ƯLT cơng tác khác tơng thường (cơng tác Ván khn, cơng tác cốt thép, cơng tác đổ tơng, bảo dưỡng tơng…) Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w v i et co n s or g Cơng tác ứng lực trước bao gồm gia cơng lắp dựng, kéo căng cốt thép ƯLT, cơng tác bơm vữa bảo vệ cốt thép ƯLT hồn thiện bảo vệ đầu neo Bởi ngồi u cầu tơng thường cần bổ sung số u cầu sau : tơng dùng kết cấu tơng ƯLT kể trường hợp dùng cốt thép có hay khơg có vỏ bảo vệ khơng có hàm lượng ion Cl- SO4-vượt giá trị 0,1% so với khối lượng xi măng Khi thi cơng, ngồi số mẫu thử cho tơng thường phải lấy thêm số lượng cần thiết để phục vụ cơng tác thi cơng ứng lực trước Cơng tác Ván khn phải xét đến tác động q trình gây ứng lực trước Ván khn thành Ván khn vùng đặt neo cơng tác cho cơng tác căng sau cốt thép ƯLT Khi thi cơng kết cấu tơng ứng lực trước phương pháp căng sau tơng đúc trường hay cao độ thiết kế, tơng cần thi cơng liên tục khơng có mạch ngừng kết cấu Trong trường hợp phải có mạch ngừng phải có tính tốn bổ xung biện pháp gia cường phải cắt nối thép ƯLT theo thiết kế Việc lắp đặt cốt thép thường cốt thép ƯLT phải tn thủ u cầu thiết kế Các sai lệch cho phép vị trí cốt thép ƯLT ống đặt cốt thép so với thiết kế quy định sau: - nhỏ 5mm chiều dày lớp bảo vệ cốt thép ƯLT, - kích thước vị trí điểm đặt cốt thép ƯLT (chiều cao đặt cáp) sai số cho phép tính theo kích thước thiết kế sau : 5mm chiều cao đặt cáp h ≤ 250mm, h/50 250 mm ≤ h≤ 2000mm, 40mm h > 2000 mm w Cơng tác căng thép ƯLT 3.1 u cầu thiết bị Thiết bị kéo căng thường dùng kích thuỷ lực tương ứng với lực căng cáp Thiết bị đo áp lực kích phái có cấp xác 1,5 Thiết bị kéo căng phải kiểm định để xác định đường cong quan hệ lực căng số đọc đồng hồ Thời gian kiểm định đồng hồ đo áp lực tháng sau 200 lần căng cáp ,nhưng khoảng thời Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org or g gian hai lần kiểm tra tồn thiết bị căng cáp khơng q tháng Trong thi cơng phát biểu bất thường phải dừng việc căng tiến hành kiểm định lại thiết bị Tại cơng trình cần tiến hành bước kéo thử sợi, hay bện cáp nhằm kiểm tra hệ số truyền lực kéo căng Các số liệu kéo thử so sánh với số liệu thiết kế quy định làm sở cho việc kéo đại trà Khi lắp kích kéo căng phải đảm bảo cho phương lực trùng với đường tâm ống luồn cáp trường hợp ống thẳng hay trùng với phương tiếp tuyến tâm ống trường hợp ống cong w w w v i et co n s 3.2 Cơng tác căng thép ƯLT Tuỳ thuộc vào u cầu thiết kế cơng nghệ mà cơng tác kéo căng thép ƯLT tiến hành theo phương pháp kéo khống chế kéo vượt lực Khi kéo vượt lực kéo tới ứng suất khơng vượt q 5% u cầu thiết kế đồng thời ứng suất cốt thép khơng vượt q 0,9 giớ hạn chảy 0,8 giới hạn bền Khi căng cáp, thép sợi, thép phải tiến hành đo độ dãn dài cốt thép Sai số cho phép so với tính tốn thiết kế - 5% +10% Nếu vượt q giá trị phải tạm dừng cơng tác kéo căng để tìm ngun nhân tìm biện pháp khắc phục Sai số cho phép giá trị ứng suất thực tế sau neo giữ cốt thép so với giá trị kiểm tra khơng vượt q ± 5% Độ co lại cốt thép đóng neo (độ tụt neo) phải đo khơng vượt q giá trị cho phép loại neo sử dụng Giá trị tụt neo cho phép thường khơng q 5-6mm Các giá trị phải xác định kéo kiểm tra loại neo sử dụng Nếu độ tụt neo sai số ứng suất kéo vượt q gía trị cho phép phải tiến hành biện pháp nhả neo kéo lại Số lượng cốt thép bị đứt bị tuột neo khơng vượt q 1% tổng số cốt thép tiết diện kết cấu Khơng có q sợi bị đứt tao cáp, đồng thời khơng cho phép có sợi bị đứt hai tao cáp kề Tổng lực kéo căng tiết diện kết cấu bị giảm cốt thép bị đứt hay bị tuột khơng vượt q 2% so với lực căng thiết kế Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org Cơng tác kéo căng số đo độ dãn dài , độ tụt neo phải ghi chép trung thực đầy đủ theo biểu mẫu chuẩn haydo thiết kế đưa w w v i et co n s or g 3.3 Các cơng nghệ căng thép ƯLT Có hai cơng nghệ căng : căng trước căng sau a Cơng nghệ căng trước Cơng nghệ căng trước gọi căng bệ hay mố thường dùng chế tạo cấu kiện đúc sẵn Mố chịu lực bệ kéo căng phải có đủ độ cứng khơng bị biến dạng, chuyển vị bị trượt căng nhiều sợi, cáp, bó cáp lúc Khi kéo căng đồng thời nhiều thanh, sợi, bó cáp phải điều chỉnh cho ứng suất kéo căng chúng có giá trị Trình tự bng cốt thép ƯLT để truyền lực phải thiết kế quy định Cường độ tơng truyền lực khơng thấp 80% cường độ thiết kế khơng nhỏ 25 MPa Đối với cốt thép mà ứng lực trước gây nên nén dọc trục tồn cốt thép ƯLT phải bng thả đồng thời Đối với kết cấu mà ứng lực trước tác dụng lệch tâm cốt ƯLT vùng chịu nén bng thả trước đến cốt thép vùng chịu nén nhiều Khi khơng thể bng cốt thép theo trình tự phải chia thành giai đoạn cho cốt thép bng đối xứng xen kẽ Trình tự cắt cốt thép sau truyền ƯLT (đóng neo) cần tiến hành theo thứ tự bng từ đầu đến đầu w b) Cơng nghệ căng sau Hiện cơng nghệ căng sau gặp hai trường hợp: dùng cáp có bám dính cáp khơng bám dính • Thi cơng cáp có bám dính Cáp có bám dính hay gọi cáp trần dùng cơng nghệ căng sau đặt ống kim loại mềm trước đổ tơng Kích thước vị trí ống đặt cốt thép cáp phải chọn lớn đường kính cốt thép ƯLT thuận tiện cho việc luồn cáp việc bơm vữa sau kéo căng Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g Bản đế neo hai đầu phải đặt vng góc với trục đường ống Cần bố trí thép giá đỡ ống đảm bảo chắn, neo vào cốt thép thường để khơng bị xê dịch q trình đổ tơng Khoảng cách giá định vị khơng lớn 1m ống thép trơn; khơng lớn 0,8m ống gợn sóng khơng q 0,5m ống cao su Cần bố trí ống thơng nước vị trí đỉnh cao đầu cuối ống Khoảng cách lỗ bơm vữa khơng nên q 30m ống có gợn sóng khơng q 12m đối vơí loại ống khác Bố trí đầu neo, đầu kéo căng phải phù hợp với u cầu thiết kế Trường hợp thiết kế khơng có u cầu cụ thể nhà thầu phải đề xuất trình tự căng cáp, phải đảm bảo u cầu sau: - Đối với cốt thép đặt ống kim loại có gợn sóng dạng cong thẳng có chiều dài khơng q 30m áp dụng kéo đầu - Đối với cốt thép ống kim loại khơng có gợn sóng đặt cong hay đặt thẳng có chiều dài lớn 24m phải thực kéo căng hai đầu - Khi cốt thép gồm nhiều bệ cáp kéo đầu nên bố trí đầu kéo căng sang hai đầu Trong trường hợp khơng để ống luồn cáp bị tia lửa điện tác động Cơng tác bơm vữa vào ống luồn cáp Sau căng cáp phải kịp thời bơm vữa vào ống luồn cáp Thời gian kể từ đặt cốt thép ƯLT vào ống đến kết thúc bơm vữa khơng vượt q 14 ngày Nếu q thời hạn nêu nhà thầu phải có biện pháp chống rỉ kịp thời cho cốt thép Cơng tác bơm vữa tiến hành sau kiểm tra chất lượng theo u cầu định Khơng bơm vữa đIều kiện nhiệt độ mơi trường thấp 50C Cơng tác kiểm tra vữa bơm trường cần đảm bảo u cầu sau: - Sự phù hợp vữa bơm phải thực trước bơm 24 - Trong ca bơm phải tiến hành kiểm tra độ nhớt vữa lần - Kiểm tra độ tách nước phải thực lần ca bơm Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org s or g Trước bơm vữa vào ống phải rửa làm ướt đường ống nước sạch, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nước cho vữa tơng Q trình bơm cần tiến hành từ lên Đối với ống đứng ống xiên điểm bơm phải đặt vị trí thấp đường ống áp lực bơm khơng vượt q 1,5 MPa, vận tốc bơm cần trì mức 6m/phút Trong q trình bơm phải mở lỗ khí kiểm tra độ thơng suốt vữa chảy ống Khi kiểm tra thấy ống đầy vữa ngừng bơm Nếu phát sai sót q trình bơm phải tiến hành lấy vữa khỏi ống lập lại tiến trình bơm Cơng tác bịt đầu neo phải tiến hành kịp thời sau kết thúc cơng tác bơm vữa bảo vệ cốt thép ƯLT w w w v i et co n • Cơng nghệ thi cơng cáp khơng bám dính (cáp có vỏ bọc) Cơng nghệ căng sau dùng cho trường hợp cáp khơng bám dính ngồi u cầu chung cho cơng nghệ căng sau cần tn thủ u cầu sau đây: Cốt thép trước đưa sử dụng cần kiểm tra sợi cáp nhằm đảm bảo tính ngun vẹn vỏ bọc Cần loại bỏ sợi cáp có vỏ bọc bị dập vỡ có tượng mỡ chảy Khi đặt cốt thép cần sử dụng kê thép thường đường kính từ 6-8mm neo vào cốt thép thường Khoảng cách kê khơng vượt q 1m 60 lần đương kính cốt thép ƯLT Neo phụ kiện đầu cuối cốt thép phải bảo vệ chống rỉ, xâm thực mơI trường suốt q trình trước sau bịt đầu neo Các biện pháp bảo vệ cốt thép, neo, phụ kiện phải tn thủ u cầu thiết kế thi cơng địa đIểm chịu ảnh hưởng mơi trường xâm thực nơi có độ ẩm cao thường xun, nơi sản xuất hố chất ăn mòn kim loại, vùng ven biển Việc kiểm tra, giám sát chất lượng cơng tác đặt thép, căng thép, ghi chép số liệu cắt thép, bịt đầu neo phải tiến hành thật nghiêm chỉnh theo u cầu thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật hành 3.4 Cơng tác an tồn nghiệm thu Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org Bơm vữa 4.1 et co n s or g Các thiết bị dùng cho thi cơng tơng ƯLT phải kiểm tra vận hành thử đảm bảo độ an tồn độ xác cao suốt q trình thi cơng Cơng nhân vận hành thiết bị phải tn thủ nghiêm ngặt quy trình hướng dẫn kỹ thuật cơng nghệ thi cơng tơng ƯLT Trong tiến hành kéo căng tuyệt đối khơng đứng phía sau kích Cơng nhân làm cơng tác cắt thép máy mài tốc độ cao, trộn vữa, bịt đầu neo cơng nghệ căng sau cơng trình phải đeo dây an tồn đeo kính bảo hiểm u cầu khác an tồn làm việc cao, sử dụng điện, sử dụng thiết bị nâng v.v… Các phần việc thi cơng tơng ứng lực trước nghiêm thu theo trình tự kết cấu tơng thường ngồi phải đảm bảo sác văn sau đây: - Các chứng hợp chuẩn chất lượng vật liệu (cốt thép, neo…), độ xác độ tin cậy, độ an tồn thiết bị … - Các ghi kết căng thép có xác nhận thiết kế - Các vẽ hồn cơng biên xử lý kỹ thuật cố có trường Chuẩn bị bơm vữa w v i Dựa kết qủa duyệt kéo căng cắt cáp, cắt đoạn cáp thừa bên ngồi cắt theo giá trị lớn hai lần đường kính cáp 20mm w w Trước bơm vữa 24h, đầu neo phải đắp kín vữa ximăng để tránh rò rỉ q trình bơm Phần lõm đầu neo lắp đầy vữa bêtơng, tốt sử dụng loại vữa bêtơng mác tơng cơng trình Nếu có u cầu, nước bơm vào đường cáp kiểm tra nước tất vòi bơm vữa Trong trường hợp có ống bị tắc tắc hồn tồn, cần làm trước bơm vữa Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org 4.2 Quy trình trộn vữa Trộn vữa máy bơm vữa , loại máy khuấy tròn có cánh Kiểm tra tình trạng máy trộn trứơc sử dụng Cho nước vào máy trộn tới mực u cầu or g Khởi động máy bơm vữa thêm vào phụ gia Sikament NN theo lượng định sẵn s Sau thêm ximăng vào bao theo lượng định sẵn trộn khoảng phút co n Thêm lượng phụ gia Sika Intraplast Z định sẵn vào trộn khoảng phút hỗn hợp vữa bơm vữa vào ống et Nếu cần dùng lưới lọc chu trình bơm tuần hồn để loại bỏ ximăng cục chưa tan có vữa 4.3 w v i Các thí nghiệm vữa thực theo u cầu kỹ sư Quy trình bơm vữa w w Vữa bơm vào ống đầu vào thân neo đầu kéo Phải kiểm tra vữa đầu vữa khơng bọt khí thành phần vữa giống máy trộn trước đóng ống Q trình bơm vữa cho đường cáp nên thực liên tục Nếu q trình bị ngưng chừng 2h, đường ống cần phải bơm nước rửa trước tiếp tục bơm lại Sau vữa thấy vữa chảy cuối đường cáp, ống bơm đóng lại trì áp lực xấp xỉ 0.7-Mpa 7-bar khoản 15 giây Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org Tất vòi bơm vữa phải cắt bề mặt bêtơng chuyển vòng 24h sau bơm vữa Ghi lại q trình bơm vữa báo cáo bơm vữa THỬ VỮA (Các cơng việc đánh dầu ‘bởi NTC’ nhà thầu thực hiện) or g 4.4 Độ sệt co n s Kiểm tra độ sệt vữa phễu hình nón Thời gian chảy đo đồng hồ bấm Thời gian bấm lúc vữa ngưng chảy Việc đo đạc thực trực tiếp khoảng thời gian 15 phút sau trộn vữa, thời gian để vữa chảy từ 12-28 giây Nếu bị lỗi, nghĩa thời gian chảy vữa dài 28 giây, cho thêm nước vào Độ rỉ nước w v i et Thí nghiêm tiến hành cho mẽ trộn w w Cơng tác đo đạc thực để đo lường tính hiệu chất phụ gia Kiểm tra độ rỉ nước hộp Plexiglas (đường kính 65mm, cao 440mm, độ chia đến 10ml) Hộp phải đăt mặt phẳng Đổ vữa vào hộp đến mức xấp xỉ 800mm đọc số xác Giá trị ghi vào báo cáo thí nghiệm Sau 3-24h, đo độ rỉ nước báo cáo Độ rỉ nước (%): Δ1x100 h Độ rỉ nước khơng phép vượt q 2% sau 3h, khơng vượt q 4% sau 4h Nước đựơc hấp thụ hết sau 24 Nếu q giá trị cho phép chất lượng vữa Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org khơng đạt u cầu, thay đổi cơng thức pha vữa làm lại thí nghiệm Q trình kiểm tra thực lần đầu cho pha chuẩn thiết kế bơm vữa Đo cường độ chịu nén vữa s or g Cường độ chịu nén vữa đo thử lần đầu Sau độ đầy vữa, đậy khn lại kim loại Mỗi ca làm việc 8h lấy tổ mẫu viên Sau 18-24h tháo mẫu khỏi khn bảo quản mẫu mơi trường ẩm ngâm nước Độ nén đo sau 28 ngày, lần thử mẫu Theo tiêu chuẩn, độ nén khối vữa sau 28 ngày tối thiểu 30 Mpa E co n Thí nghiệm thực ngày bơm vữa KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG VÀ NGHIỆM THU w w w v i et Đặc điểm kết cấu nhà cao tầng Đặc điểm bật kết cấu chịu lực nhà cao tầng chỗ có khả chịu tác động tảỉ trọng ngang lớn Bởi định nghĩa nhà cao tầng phương diện chịu lực khơng phụ thuộc vào số tầng Tiêu chuẩn nước có định nghĩa khác Ví dụ theo tiêu chuẩn tính tốn kết cấu hành nước ngơi nhà có chiều cao từ 40m trở lên cần phải xét đến thành phần động tải trọng gió Như xét đến tải trọng động đất nội lực sinh tải trọng ngang chiếm tỷ lệ lớn kết cấu chịu lực ngơi nhà Từ việc thiết kế hệ kết cấu chịu lực phải tn theo quy tắc riêng khác biệt với thiết kế nhà thấp tầng Khi số tầng tăng tải trọng thẳng đứng tăng nhanh kết cấu chịu lực cột, tường Mặc dù tơng vật liệu có ưu việt bật khả chịu nén dọc trục, song tác động loại tải trọng ngang sinh mơ uốn lớn cột, tường đến mức việc sử dụng kết cấu tơng đơi khơng hợp lý Một đặc đIểm quan trọng kết cấu nhà cao tầng thường bao gồm nhiều phận chịu lực khác biệt độ cứng Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org or g chống uốn chống trượt (khung, tường, lõi, sàn) Các kết cấu ln phải liên kết với để tạo thành hệ chịu lực thống chịu tác động loại tải trọng đứng tải trọng ngang Bởi tính tốn, thiết kế cấu tạo hệ chịu lực phải ln dảm bảo tính liên tục thống hệ kết cấu lựa chọn Độ cứng, độ ổn định ngơi nhà nói chung kết cấu nói riêng đòi hỏi khơng hệ kết cấu thân nhà mà phần đế nhà phải đảm bảo khả chống biến dạng, chuyển vị, chống lật, chống nghiêng ngơi nhà theo tiêu chuẩn định w w w v i et co n s Các hệ kết cấu sơ đồ tính tốn nhà cao tầng Để hiểu rõ tầm quan trọng phương diện chịu lực kết cấu ta xem sét số hệ thống kết cấu chịu lực thường gặp giải pháp thiết kế nhà cao tầng Căn vào hình dạng, kích thước, vị trí vai trò chịu lực kết cấu sử dụng cơng trình có hệ chịu lực sau đây: Hệ khung; Hệ tường (vách) ; Hệ lõi ( hộp ); Các hệ hỗn hợp: khung-vách, khung-lõi, khung-vách-lõi v v… kết hợp từ khung, tường, lõi Việc lựa chọn hệ chịu lực thường phụ thuộc vào chiều cao, giải pháp kiến trúc cơng nghệ xây dựng ngơi nhà Một vài hệ chịu lực thơng dụng bố trí mặt mặt cắt ngơi nhà thể hình Để tiện cho việc tính tốn người ta thường đưa sơ đồ tương ứng với việc bố trí phận kết cấu khác nhà cao tầng Sơ đồ khung: hệ khung nhiều tầng nhiều nhịp kết cấu tơng đổ liền khối thường dùng hệ khung nút cứng Trong thực tế gặp nhà có hệ khung t hệ có độ cứng uốn thấp so với hệ khác Hệ thích hợp cho ngơi nhà có chiều cao 40 m Sơ đồ khung-giằng: hệ kết cấu khung cột sử dụng phận thứ yếu chịu tải trọng ngang Tải trọng ngang chủ yếu kết cấu vách, lõi chịu Sơ đồ tính tốn áp dụng hầu hết nhà cao tầng có chiều cao tương đối lớn (30-50 tầng) Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w v i et co n s or g 10 Sơ đồ giằng: tính tốn ngơi nhà với tải trọng ngang cho dù kết cấu chịu lực khung, vách, song độ cứng uốn kết cấu nhỏ so với độ cứng uốn kết cấu hệ thống lõi (hộp) bỏ qua ta thường dùng sơ đồ giằng Sơ đồ thường áp dụng có hiệu cho ngơi nhà có chiều cao lớn Trong sơ đồ tinh tốn nhà cao tầng (hình 3) kết cấu sàn tầng có vai trò đặc biệt quan trọng việc truyền tải trọng ngang phân phối nội lực phận kết cấu Nó xem giằng ngang liên kết khớp hai đầu với phận kết cấu với giả thiết khơng bị biến dạng mặt phẳng nằm ngang Các ngơi nhà cao tầng xây dựng Việt nam thường dùng sơ đồ khung giằng tính tốn thiết kế hệ chịu lực Tuỳ thuộc vào cơng nghệ xây dựng kết cấu phần thân người ta phân chia theo sơ đồ kết cấu tơng đổ tồn khối, lắp ghép bán lắp ghép Tuy nhiên với sơ đồ tính tốn nêu sử dụng cho hệ chịu lực xây lắp theo cơng nghệ khác Ngày với trợ giúp phần mềm tính tốn hệ kết cấu chun dụng máy vi tính ta lý thuyết tính tốn cho hệ chịu lực Tuy phân chia rành rọt theo sơ đồ tính tốn cần thiết việc phân tích, đánh giá khả chịu lực ,về làm việc thực phận hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng w w Giám sát kiểm tra chất lượng phần thân Thi cơng kết cấu tơng cốt thép đổ liền khối phần thân ngồi u cầu chung kết cấu tơng thơng thường cần tn thủ dẫn u cầu TCXD 202-1997- Thi cơng phần thân nhà cao tầng Cơng tác giám sát ,kiểm tra chất lượng nghiệm thu bước xây dựng nhà cao tầng nói chung kết cấu phần thân nhà cao tầng nói riêng cần phải tn thủ tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật có liên quan với u cầu đặc biệt độ xác, sai số cho phép phận kết cấu chịu lực Chất lượng tơng mác thiết kế tơng cần phải tn thủ u cầu thiết kế, đảm bảo độ đồng cao tơng cấu kiện, kết cấu cao độ thiết kế Mọi phương án kỹ thuật thi cơng phải ln đảm bảo cường độ chuyển vị kết cấu dầm sàn khơng vượt q 50% giới hạn độ Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g võng cho phép khơng cho phép có vết nứt kết cấu trước chịu tải trọng sử dụng Đối với kết cấu dầm cong-xon có chiều cao tiết diện ≥ 700mm cần đặc biệt ý tới mạch dừng thi cơng biện pháp chống co ngót q trình tơng đơng cứng Cần phải hạn chế việc sử dụng loại phụ gia phụ gia đơng cứng nhanh kết cấu chịu uốn chịu kéo Phải thường xun đIều chỉnh biện pháp thi cơng tơng theo chiều cao nhà, dùng tơng bơm lên độ cao từ 30m trở lên Phải điều chỉnh kiểm tra độ sụt vữa tơng bơm theo chiều cao Phải theo dõi, giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu, thử mẫu tơng lấy trường Khi phát khuyết tật bề mặt tơng có dấu hiệu giảm chất lượng tơng cần phải tiến hành biện pháp kiểm tra mác tơng phương pháp thử nhanh trường để kịp thời đánh giá khắc phục hậu có Những cơng việc cần thiết phải thơng báo với tư vấn thiết kế Khi đổ tơng lúc khối lượng lớn bêtơng (trên 200m3) diện tích mặt sàn 500m2 cần đặc biệt ý tới cơng tác bảo dưỡng sau đổ tơng Cần đặc biệt ý tới vị trí xung yếu kết cấu chịu lực nút khung, điểm liên kết dầm, sàn với tường, vách lõi cứng Khi hàm lượng cốt thép tiết diện kết cấu vượt q 3% cần đặc biệt ý tới việc đặt cốt thép nút khung tiết diện có nối thép cột, cột tầng Trường hợp số lượng cốt thép q dày đặc gây khó khăn cho việc đổ tơng nên kiến nghị với thiết kế thay đổi chủng loại việc dùng thép có cường độ cao để thay , chí thay cốt thép cứng Giám sát kiểm tra chất lượng phần đế nhà cao tầng Trong xây dựng nhà cao tầng, nhằm đảm bảo khả chống lật, trường hợp dùng loại móng hộp, móng đặt đất, đá thiên nhiên, phần kết cấu từ cao độ 0,000 xuống đến đáy móng hay đáy đài móng cọc thường mở rộng so với diện tích mặt phần thân nên xem phần đế nhà Trong phạm vi đế nhà thường bao gồm những khối thấp tầng Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g tầng hầm Diện tích mặt đế nhà thường lớn mặt khối cao tầng thực tế thường liên kết tồn khối với kết cấu khối cao tầng khơng có khe biến dạng hay khe lún Ngồi sàn, khung, vách, lõi, cột thuộc phạm vi đế nhà đặc biệt ý tới kết cấu đế nhà hệ thống tường vây dọc theo chu vi phần chìm cao độ san đế nhà Cần ý tới đặc điểm sau q trình giám sát chất lượng kết cấu phần đế nhà : 11 u cầu chống thấm cao cho tường tầng hầm , 12 với khối lượng lớn tơng phần tầng hầm thường thi cơng với đế móng, đài cọc đòi hỏi phải phân chia thành nhiều đợt đổ tơng mạch dừng thi cơng Các mạch dừng phải bổ trí hợp lý, tránh cắt ngang q nhiều tiết diện nguy hiểm kết cấu chịu lực dầm, giằng móng, 13 u cầu kỹ thuật vật liệu dùng để chống thấm tầng hầm mạch dừng thi cơng, 14 u cầu kỹ thuật các kết cấu dùng cho hệ thống kỹ thuật điện, nước, điều hồ khơng khí, phòng chống cháy nằm phạm vi kết cấu đế nhà, 15 hàm lượng cốt thép lớn kết cấu chịu lực đế nhà (cột , vách, lõi cứng); 16 chất lượng thi cơng, phương án bảo vệ hố đào ảnh hưởng đến chất lượng thi cơng kết cấu đế nhà, - phức tạp việc nghiệm thu phần cơng đoạn thi cơng vị trí khơng thuận tiện độ sâu lớn khó kiểm tra , khó quan sát đo đạc Tại vị trí ngồi việc ghi chép số liệu cần thiết ghi lại hình ảnh trạng kết cấu làm sở cho việc nghiệm thu phần khuất sau đổ tơng, - tầm quan trọng cơng tác kiểm tra độ thẳng đứng độ nghiêng có phần đế nhà để kịp thời điều chỉnh tim, trục kết cấu tiếp tục thi cơng phần thân Đế nhà thường thi cơng theo cơng đoạn riêng biệt tồn ngơi phân chia theo gói thầu riêng việc việc lập hồ sơ hồn cơng văn nghiệm thu kỹ thuật phải tiến hành kịp thời xác Việc đánh giá chất lượng hệ thống kết cấu chịu lực phải tiến hành đồng thời cho phần thân đế nhà Các số liệu quan trắc lún, nghiêng biến dạng cơng trình, hay phận kết cấu Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org w w w v i et co n s or g tiến hành giai đoạn thi cơng ngơi nhà thường liệu quan trọng việc đánh giá chất lượng thi cơng, giám sát xây dựng cơng trình Trong q trình thi cơng kết cấu đế nhà phát sai lệch kích thước, tim trục, khuyết tật bề mặt tơng, tượng thấm mặt nền, bên tường tầng hầm phải kịp thời lập biên đề nghị ngừng thi cơng để xử lý trước tiếp tục thi cơng phần thân Trung tâm đào tạo xây dựng VIETCONS http://www.vietcons.org ...A GIÁM SÁT THI CƠNG VÀ NGHIỆM THU KẾT CẤU BÊ TƠNG CỐT THÉP I PHẦN MỞ ĐẦU Giám sát nghiệm thu kết cấu bê tơng cốt thép khối xây sở tiêu chuẩn kỹ thu t hành w w w v i et co n s or g Kể từ kết cấu. .. thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép - TCXD 19 8-1 997 Nhà cao tầng Thiết kế kết cấu bê tơng cốt thép tồn khối - TCXD 393 4-1 984 Ngun tắc thiết kế chống ăn mòn kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép - TCXDVN... TCVN- 445 3-1 995 Kết cấu bê tơng bê tơng cốt thép tồn khối Quy phạm thi cơng nghiệmn thu - TCVN 444 7-1 987 Kết cấu bê tơng bê tơng lắp ghép Quy phạm thi cơng nghiệm thu - TCVN 408 5-1 985 Kết câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, BÊ TÔNG KHỐI LỚN, BÊ TÔNG CỌC NHỒI, BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG, lê trung nghĩa, Giám sát nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, BÊ TÔNG KHỐI LỚN, BÊ TÔNG CỌC NHỒI, BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG, lê trung nghĩa, Giám sát nghiệm thu kết cấu bê tông cốt thép toàn khối, BÊ TÔNG KHỐI LỚN, BÊ TÔNG CỌC NHỒI, BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHÀ CAO TẦNG, lê trung nghĩa

Từ khóa liên quan