Skkn một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc ở trường mn

17 251 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2017, 21:53

Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN MỤC LỤC I Phần mở đầu: Trang Lý chọn đề tài………………………………………………… 2 Mục tiêu nhiệm vụ đề tài…………………………………… Đối tượng nghiên cứu…………………………………………… Phạm vi nghiên cứu……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu………………………………………… II Phần nội dung: Cơ sở lý luận:…………………………………………………… Thực trạng…………………………………………………………4 2.1 Thuận lợi, khó khăn…………………………………………… 2.2 Thành công, hạn chế…………………………………………… 2.3 Mặt mạnh, mặt yếu………………………………………………6 2.4 Các nguyên nhân yếu tố tác động…………………………… 2.5 Phân tích dánh giá vấn đề thực trạng…………………… Các giải pháp, biện pháp thực hiện:……………………………… 3.1 Mục tiêu biện pháp, giải pháp……………………………….7 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp………… 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp……………………… 12 3.4 Mối quan hệ biện pháp, giải pháp…………………… 12 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu… 13 Kết thu qua khảo nghiệm……………………………… 13 III Phần kết luận – kiến nghị: Kết luận………………………………………………………… 14 Kiến nghị………………………………………………………… 14 Tài liệu tham khảo…………………………………………………… H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen 16 Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN I Phần mở đầu Lý chọn đề tài - Giáo dục âm nhạc hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, tạo đời sống văn hóa lành mạnh, góp phần phát triển trí tuệ thể chất cho trẻ Giáo dục âm nhạc thực với mục đích nâng cao khả thực hành, tạo cho trẻ cảm thụ nghệ thuật qua tác phẩm âm nhạc - Giáo dục âm nhạc trường mầm non thực thông qua dạng hoạt động: Ca hát, nghe hát, vận động theo nhạc trò chơi âm nhạc… - Âm nhạc giống ăn tinh thần thiếu sống hàng ngày chúng ta, mang đến cho giây phút thư giãn thực thoải mái, cho ta cảm nhận đẹp tự nhiên, quê hương, đất nước, người… - Âm nhạc phương tiện giúp trẻ nhận thức giới xung quanh, qua hoạt động âm nhạc giúp trẻ phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm… Đối với trẻ, âm nhạc giới kì diệu đầy cảm xúc, trẻ tiếp nhận âm nhạc từ nằm bụng mẹ Trẻ mầm non dễ xúc cảm, vốn ngây thơ, sáng nên việc cho trẻ tiếp xúc với âm nhạc nhu cầu thiếu tuổi mẫu giáo, xúc cảm thẩm mĩ trẻ phát triển nhanh, tâm hồn trẻ nhạy cảm, dễ xúc cảm với cảnh vật xung quanh, trẻ dễ dàng nhận vẻ đẹp biết cảm thụ đẹp, trẻ thích học múa hát học nhanh cách bắt chước, trẻ đến với nghệ thuật cách tự nhiên - Trẻ thường xuyên ca hát, vận động theo nhạc phát triển tính tích cực, sáng tạo mà có vai trò quan trọng việc phát triển khiếu, nói giáo dục âm nhạc đường hoàn thiện đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ thể lực cho trẻ, thời điểm phát bồi dưỡng khiếu âm nhạc trẻ - Là giáo viên mầm non Tôi nhận thấy trẻ em thông minh lanh lợi, mong muốn truyền đạt thật nhiều kiến thức cho trẻ, giúp trẻ phát triển hết khả vốn có Chính mà không ngừng suy nghĩ sáng tạo, để tìm cách thức giảng dạy tạo môi trường học tập thật tốt cho trẻ Bằng tất nổ lực, cố gắng đó, tìm phương pháp hữu hiệu để phục vụ tốt cho hoạt động Chính lẽ đó, mạnh dạn lựa chọn đề tài: “Một số biện pháp cho trẻ Mẫu giáotuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường mầm non” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài - Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu môn Giáo dục âm nhạc - Nhiệm vụ: Người giáo viên tìm cho “nghệ thuật lên lớp” để thực mục tiêu đề cách tốt hơn…và tìm biện pháp giúp giải mâu thuẫn chất lượng, hiệu môn âm nhạc Đối tượng nghiên cứu H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MNMột số biện pháp cho trẻ Mẫu giáotuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường mầm non” Phạm vi nghiên cứu - Học sinh lớp Lá phân hiệu Buôn Mblơt - Trường mầm non Hoa Sen Xã Ea Bông - Huyện Krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp quan sát - Phương pháp đàm thoại - Phương pháp phân tích II Phần nội dung Cơ sở lý luận - Như biết âm nhạc tác động vào người từ nằm nôi nghe tiếng ru mẹ Âm nhạc trẻ giới kỳ diệu đầy cảm xúc Tâm hồn trẻ ngây thơ sáng, luôn vui vẻ tiếp xúc với âm nhạc nhu cầu thiếu với trẻtrẻ lứa tuổi mầm non âm nhạc môn học giúp trẻ phát triển toàn diện Thông qua âm nhạc trẻ linh họat, mạnh dạn, thông minh qua việc sáng tạo động tác minh họa kết hợp hát rèn luyện cho trẻ, vận động theo nhạc thúc đẩy vận động thể, nhanh nhẹn khéo léo, bền bỉ dẻo dai qua động tác - Âm nhạc trẻ giới kỳ quan đầy cảm xúc, tâm hồn trẻ ngây thơ sáng, luôn vui vẻ tiếp xúc với âm nhạc nhu cầu thiếu trẻ Bởi âm nhạc coi phương tiện giáo dục nhân cách cho trẻ Trong chương trình giáo dục mầm non, môn giáo dục âm nhạc môn nghệ thuật gần gũi với trẻ, hoạt động trẻ yêu thích, nguồn hứng thú mạnh mẽ để trẻ cảm thụ nghệ thuật phương tiện thiết thực cho hoạt động giáo dục khác Có thể coi âm nhạc phận tách rời với công tác chăm sóc giáo dục trẻ - Khi trẻ bước vào tuổi mẫu giáo, từ tuổi trở lên trẻ cảm nhận hát điệu nhạc Tuy nhiên lòng yêu thích âm nhạc trẻ lại nhiều mức độ khác nhau, có trẻ yêu đến độ say mê, có trẻ lại thờ nhạc vang lên Và mức độ yêu âm nhạc phần lớn hoàn cảnh sống, giáo dục người lớn xung quanh Vì giáo dục âm nhạc phương tiện giáo dục thẩm mỹ, giáo dục đạo đức, góp phần phát triển trí tuệ có tác động lớn đến phát triển tâm sinh lí trẻ - Tất nội dung cần tiến hành thường xuyên trẻ Đặc biệt để nâng cao chất lượng, yêu thích âm nhạc trẻ giáo viên phải tự tạo nhiều đồ chơi, đồ dùng dạy học phù hợp, tích hợp giáo dục âm nhạc với hoạt động sống ngày trường Mầm non cách lôgic, có hiệu H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN Thực trạng Giáo dục âm nhạc trường mầm non giáo dục cho trẻ lòng yêu âm nhạc, biết cảm thụ âm nhạc thông qua hoạt động âm nhạc phong phú như: Ca hát, vận động, nghe hát, múa trẻ chơi âm nhạc Đặc biệt trẻ tuổi, giáo dục âm nhạc đem lại cho trẻ ấn tượng, khái niệm âm nhạc, dần hình thành tâm hồn trẻ, tạo điều kiện phát triển thị hiếu âm nhạc Đây bước khởi đầu giúp trẻ biết lựa chọn, đánh giá tác phẩm âm nhạc biết cách biểu diễn mức độ đơn giản Ca hát nội dung giáo dục âm nhạc, loại hình nghệ thuật có giá trị biểu cảm cao tác động đến người nghe âm nhạc lời ca, phản ánh sống sinh hoạt, tâm tư tình cảm người gần gũi với người, đông đảo công chúng yêu thích Trong trường mầm non ca hát hoạt động thực thường xuyên liên tục lồng ghép hoạt động trẻ, cầu nối hoạt động với hoạt động khác nguồn tạo hứng thú mạnh mẽ để trẻ tham gia vào hoạt động Tuy nhiên trẻ ca hát ta thường nhận thấy đôi lúc có phần không xác giai điệu lời ca, chí trẻ tự sáng tác lời không phù hợp nội dung Mặt khác kỹ thuật hát trẻ hạn chế giọng, hơi, âm vực tiết tấu làm giảm tính nghệ thuật hát Ngoài quan phát âm trẻ chưa thực hoàn chỉnh, âm phát yếu, thở ngắn, nông đặc biệt phối hợp tai nghe giọng chưa thật chủ động Do trẻ hát chưa có tính nghệ thuật Vậy làm để trẻ hát hay, hát xác tác phẩm âm nhạc vấn đề không đơn giản Trẻ gặp nhiều khó khăn gặp phải vấn đề phức tạp mà chuẩn bị dần từ vấn đề đơn giản, có thuận lợi khó khăn sau: * Thuận lợi - Về phía nhà trường + Được quan tâm tạo điều kiện sở vật chất: Lớp học rộng rãi, thoáng mát, thuận lợi chotrẻ hoạt động Lớp học trang bị loa, ti vi, máy tính… để giáo viên tổ chức hoạt động + Nhà trường thường xuyên tổ chức chuyên đề, dự thăm lớp, khuyến khích, động viên giáo viên tổ chức hoạt động, đánh giá rút kinh nghiệm + Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp chuyên đề Phòng giáo dục đơn vị trường bạn tổ chức - Về phía giáo viên: + Luôn đồng nghiệp trao đổi, học hỏi chuyên môn giúp đỡ +Thường xuyên tìm tòi, khám phá hát, nhạc để nâng cao chất lượng giảng dạy H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN + Nhờ quan tâm giúp đỡ nhiệt tình chuyên môn xây dựng phương pháp đổi công nghệ thông tin, tổ chức dự giờ, hội giảng góp ý Từ thân rút số kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giảng dạy - Trẻ thích hát từ nhỏ, gần biết nói trẻ bắt đầu học hát, trẻ người lớn dạy cho nhiều hát, hiểu nội dung hát Chính điều mà phần trẻ làm quen với môn âm nhạc Điều giúp giáo viên dễ dàng việc chuyển tải kiến thức - Về phía phụ huynh + Một số phụ huynh quan tâm đến khiếu riêng trẻ + Lớp học đóng địa bàn, đa số trẻ sống gần trường, lớp tạo điều kiện thuận tiện việc đưa đón trẻ đến trường * Khó khăn - Bản thân chưa qua đào tạo dụng cụ âm nhạc chuyên nghiệp : Đàn Organ, múa, âm nhạc… - Cơ sở vật chất, đồ dùng phục vụ cho âm nhạc hạn chế : Đàn, nhạc cụ, nhà trường chưa có phòng chức riêng để phát triển âm nhạc cho trẻ có khiếu - Trang thiết bị đồ dùng hạn chế, nhận thức phụ huynh học sinh chưa đồng đều, cho việc cho trẻ đến trường chơi học thứ yếu - Số trẻ lớp chưa đồng chất lượng, số cháu nhút nhát lên biểu diễn văn nghệ cô bạn - Đa số phụ huynh làm nghề nông, kinh tế gia đình khó khăn, trình độ hiểu biết họ hạn chế nên họ trọng đến việc làm kinh tế không quan tâm đến việc giáo dục âm nhạc cháu, cô có thời gian để trao đổi với phụ huynh đặc điểm riêng, mặt mạnh, yếu em họ * Thành công - Sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào hoạt động âm nhạc trẻ trường, học trẻ hứng thú tham gia hoạt động, qua tiết mục hát múa, trò chơi âm nhạc, vận động tự trẻ có sáng tạo, học thoải mái, không gò bó, trẻ thực đạt yêu cầu * Hạn chế - Bên cạnh có số hạn chế sở vật chất môi trường hoạt động nên mức độ đạt chưa ý muốn - Giáo viên lớp đông không đào tạo ngang nhau, người có khả riêng, quán tổ chức hoạt động có nhiều khó khăn Thời gian cho hoạt động ít, trẻ có hội H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN rèn luyện Một số trẻ lớp nhút nhát, khả âm nhạc trẻ không đồng * Mặt mạnh - Khi thực đề tài, để hoạt động âm nhạc hấp dẫn, lôi đòi hỏi giáo viên phải học tập, nâng cao kiến thức, mà chuyên môn giáo viên ngày nâng cao - Giáo viên nắm vững phương pháp, có thêm nhiều kinh nghiêm để tổ chức tốt hoạt động - Trẻ tham gia nhiều hoạt động văn nghệ nhà trường, giúp trẻ thể nâng cao tính tự tin Những hoạt động vô ý nghĩa với trẻ, giúp trẻ có hội rèn luyện thỏa sức thể hiện, mà tiết học trẻ mạnh dạn nhiệt tình * Mặt yếu - Trẻ chưa tích cực tham gia vào hoạt động ca hát - Trẻ hát chưa giai điệu, hát không rõ lời hát sai lời - Khi nghe nhạc trẻ chưa thể cảm xúc nên chưa động nhún nhảy - Khả cảm thụ âm nhạc trẻ lớp không đồng khiếu trẻ khác - Khả âm nhạc giáo viên hạn chế cường độ, cao độ, âm thanh, dụng cụ âm nhạc… Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp - Để giúp trẻ tham gia vào hoạt động nói chung hoạt động “nghệ thuật” (hoạt động âm nhạc) nói riêng, trước hết cần rèn luyện nề nếp cho trẻ từ ban đầu trẻ có nề nếp tốt với hướng dẫn khoa học cô giúp trẻ say mê với học, thể cảm xúc, trí tưởng tượng cho hoạt động nghệ thuật - Những biện pháp, giải pháp nêu đề tài nhằm mục tiêu giúp trẻ nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc Trẻ phát huy hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo hoạt động, khơi dậy khiếu âm nhạc cho trẻ - Giáo viên trau dồi thêm kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ sư phạm b Nội dung cách thức thực giải pháp Biện pháp Khảo sát chất lượng học sinh đầu năm Để áp dụng biện pháp cách tích cực phù hợp cô cần đánh giá mức độ nhận thức trẻ từ đầu năm, xếp loại trẻ theo trình độ trẻ có Qua việc khảo sát tình hình chất lượng với môn Âm nhạc lớp tôi, thấy tỉ lệ trẻ đạt thấp so với tỷ lệ chưa đạt H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN Khả ca hát trẻ Số trẻ 20h/s Tốt Khá Trung bình 6h/s= 30% 7h/s = 35% 7h/s = 35% Với kết khảo sát cho thấy khả ca hát cháu chưa tốt, cháu chưa mạnh dạn phát huy hết khả mình, từ tìm tòi ứng dụng số biện pháp sau Biện pháp 2: Tạo môi trường học tập, rèn luyện cho trẻ - Để có tiết học sôi hào hứng từ đầu, người dạy trước tổ chức hoạt động phải tự luyện đàn, giọng hát nghe hát…để giúp trẻ cảm thụ âm nhạc cách xác - Trẻ mầm non phát âm chưa chuẩn giáo viên cần ý đến khả phát âm trẻ để có điều chỉnh sửa sai rèn luyện cho trẻ - Tôi thay đổi trang trí góc âm nhạc thật sinh động theo chủ điểm để gây thu hút với trẻ Góc âm nhạc nơi trẻ có điều kiện để thể khả âm nhạc mình, trẻ làm quen, ôn luyện, củng cố vận dụng phát triển kỹ âm nhạc qua trò chơi, hoạt động sáng tạo làm phát triển khả sáng tạo trẻ - Tôi ý tận dụng diện tích phòng học, góc âm nhạc cách phù hợp ý bố trí, xếp dụng cụ, đồ dùng âm nhạc để tạo môi trường học gần gũi, thoải mái cho trẻ Cung cấp cho trẻ nhiều nguồn âm thanh: loại lon, thùng thiếc, thùng giấy chứa đậu, hột hạt, gạo, loại đá, dụng cụ nhà bếp, khối gỗ, chén sành Có thể để giấy báo hay loại giây phế liệu có kích cỡ lớn, tạo điều kiện cho trẻ sáng tạo kiểu áo váy theo ý tưởng cá nhân, phục vụ chơi vũ hội hóa trang, nhảy múa tự Tôi sưu tầm thể phong phú thể loại băng nhạc thiếu nhi, mầm non, dân ca, nhạc cổ điển loại nhạc cụ dân tộc Khi có điều kiện dùng mô hình, tranh cho trẻ quan sát - Ngoài có số đồ dùng khuyến khích trẻ sáng tạo vận động theo nhạc như: khăn choàng, cờ đuôi nheo, vòng đeo tay, chân, búp bê vải hay thú nhồi làm bạn nhảy trẻ Tất đồ dùng, đồ chơi phải trạng thái mở, trẻ dễ dàng lấy sử dụng - Khi bố trí góc âm nhạc cần ý cho nơi tiếng ồn trẻ tạo góc không ảnh hưởng, làm phiền đến hoạt động yên tĩnh góc khác Tại góc âm nhạc, ý tạo điều kiện cho trẻ thể ý tưởng, mong muốn trẻ, đặc biệt phát huy tác dụng trẻ hỗ trợ nhau, liên kết với tổ chức hoạt động mang tính nghệ thuật Khuyến khích trẻ tự làm hay trẻ trang trí số đồ dùng đồ chơi để vỗ hay gõ đệm hát nhằm gây hứng thú cho trẻ sử dụng Có thể cho trẻ phối hợp chơi với nhóm tạo hình trang trí váy H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN áo làm mặt nạ hóa trang Trẻ vô sung sướng sử dụng đồ dùng trẻ tạo ra, để thực hoạt động âm nhạc Biện pháp 3: Tổ chức tiết học nhẹ nhàng, linh hoạt - Vào sinh động để thu hút ý trẻ: Có thể sử dụng đồ dùng vật thật hay câu đố, đoạn clip làm bật chủ đề dạy Ví dụ: chủ đề thực vật: Dạy hát “Màu hoa” cô giáo trang trí lớp số loại hoa tươi để thu hút trẻ chủ đề động vật: Dạy vận động minh họa hát “Đố bạn” cô dùng câu đố loại động vật, sử dụng mũ minh họa vật nhắc tới hát cho trẻ đội, hình thức tổ chức thi để trẻ thể Tổ chức hoạt động đa dạng dựa vào hoạt động trọng tâm Ví dụ: Tổ chức vận động minh họa trọng tâm cho trẻ làm quen với cô đội mở đầu để giới thiệu vận động minh họa theo hát: “Chú đội” Ví dụ: Nghe hát trọng tâm cô cho trẻ nghe nhiều hình thức khác như: Nghe cô hát điệu bộ, cử minh họa, hay cô diễn rối, cô cho nghe giai điệu để trẻ cảm nhận, cho trẻ xem video… Cô diễn rối nghe hát “ Ba em công nhân lái xe” Tổ chức biểu diễn sử dụng nhiều hình thức như: Múa, hát, hát nối tiếp… Biện pháp 4: Đưa ứng dụng CNTT vào tiết học - Thường xuyên vào mạng trang web như: nhạc cua tôi, zing me.mp3 để tìm tư liệu phù hợp với nội dung dạy sau làm hiệu ứng với hình ảnh, ảnh động, cắt nhạc sử dụng dạy Ví dụ: chủ đề thân: Bài hát“ Mừng sinh nhật” Sử dụng hình ảnh, đoạn clip “Bé bạn dự buổi sinh nhật bạn” - chủ đề nghề nghiệp: dạy hát “Cháu yêu cô công nhân” Có thể kết hợp cho trẻ xem hình ảnh “chú công nhân xây nhà, cô công nhân may quần áo” tương ứng vào câu hát, đến câu hát nói trẻ xem hình ảnh tương ứng người đó, trẻ vừa hát hưởng ứng theo hát cách vỗ tay theo tiết tấu hát Tiết học trẻ thêm vui nhộn sinh động - Với hát nghe thuộc điệu dân ca, cô cho trẻ xem hình ảnh, clip thi hát dân ca, hát đối, hát quan họ hội Lim Khi trẻ trực tiếp xem đoạn video clip, cô biểu diễm trang phục áo tứ thân trẻ hứng thú có cảm xúc với điệu dân ca đó: Bài nghe hát: “Hoa thơm bướm lượn” H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN Ví dụ: Với hát dân ca, đưa hình ảnh lễ hội ngày hội chợ măng non: Kéo cưa lừa sẻ, thằng Bờm có quạt mo, cô giáo em hoa ê ban “Thằng Bờm có quạt mo” Với hát Bác Hồ, nghe hát “Ai yêu nhi đồng Bác Hồ Chí Minh” kết hợp cho trẻ xem hình ảnh, clip Bác Hồ với cháu thiếu nhi trẻ thấy Bác Hồ hiền từ giống người ông gần gũi với cháu Ví dụ: Các trò chơi âm nhạc, sưu tầm âm gần gũi thực tế tượng thiên nhiên: Tiếng suối chảy róc rách, tiếng mưa rơi rì rào, tiếng gió thổi vi vu, tiếng chim hót véo von Những âm sống (tiếng còi tàu, tiếng còi ô tô, tiếng gà gáy), để phát triển nhạy cảm tai nghe cho trẻ Biện pháp 5: Sử dụng loại nhạc cụ đa dạng - Khi trẻ khai thác hết, chơi liên tục, trẻ cảm thấy chán thay đổi không khí Ví dụ như: Dùng lời kích thích trẻ : “Hôm góc âm nhạc có đồ dùng đồ chơi mới, đến thử xem” Mỗi lần nên thay đổi 3- đồ dùng, đồ chơi Giáo viên khuyến khích trẻ trải nghiệm, tìm tòi, khám phá đồ dùng đồ chơi mới, cô để trẻ tự khám phá đồ dùng, đồ chơi Ví dụ: giúp đỡ cô trình trẻ chơi, trẻ tự phát âm chén sành chén sứ chứa lượng nước khác nhau, chén tạo âm khác Giáo viên gợi ý cho trẻ biết phối hợp đồ dùng đồ chơi cũ với đồ dùng đồ chơi mới, gây hứng thú cho trẻ Ví dụ: Để gõ đệm cho hát, gợi ý trẻ sử dụng trống lắc, phách trẻ kết hợp với việc sử dụng đũa gõ ly thủy tinh có lượng nước khác tạo tổ hợp âm hài hòa, hay Trong trình trẻ chơi góc âm nhạc, giáo viên tận dụng để giới thiệu cho số đàn dân tộc trẻ biết Ví dụ đàn tranh, sau cô giới thiệu chọn tiếng đàn tranh đàn organ, cô cho trẻ nghe hát quen thuộc giúp trẻ dễ cảm thụ - Ngoài dụng cụ mua sẵn hoa vải, hoa nhựa, phách tre, trống lắc…Giáo viên cần cung cấp nhiều nguồn âm thanh: loại lon, thùng thiếc, thùng giấy chứa đậu, hột hạt, gạo, loại đá, dụng cụ nhà bếp, khối gỗ, chén sành Có thể để giấy báo hay loại giây phế liệu có kích cỡ lớn, tạo điều kiện cho trẻ sáng tạo kiểu áo váy… theo tư tưởng nhân vật, phục vụ chơi vũ hội hóa trang, nhảy múa tự Giáo viên cần sưu tầm thể phong phú thể loại băng nhạc thiếu nhi, mầm non, dân ca, nhạc cổ điển… loại nhạc cụ dân tộc Nếu có điều kiện dùng đàn thật hay sử dụng mô hình, tranh cho trẻ quan sát Ngoài cần có số đồ dùng khuyến khích trẻ sáng tạo vận động theo nhạc như: khăn choàng, cờ đuôi nheo, ṿòng đeo tay, chân, búp bê vải hay thú nhồi làm bạn nhảy trẻ H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN Tất đồ dùng, đồ chơi phải trạng thái mở, trẻ dễ dàng lấy sử dụng Ví dụ: Nắp sữa làm trống lắc, chia ly nhựa bỏ hạt – hột vào, muỗng…và ý trang trí đa dạng màu sắc để thu hút trẻ - Để kích thích tính ṭò mò, ham hiểu biết lôi trẻ vào góc chơi âm nhạc, giáo viên phải ý thay đổi chất liệu, thiết bị tạo âm khác định kỳ, tạo điều kiện cho trẻ sử dụng tối đa Ví dụ: Cái nắp xoong, úp xuống ta đánh âm khác so với ta ngửa ra, hay đánh đỉnh âm khác với ta đánh để ngửa nắp Biện pháp 6: Sử dụng loại trang phục gây hứng thú cho trẻ Để tạo cho trẻ trang phục biểu diễn hấp dẫn, bắt mắt, dùng trang phục làm từ ruy băng, giấy màu loại, trang kim, xốp màu, phế liệu Cô trẻ trang trí để làm trang phục kích thích trẻ tham gia hoạt động Trẻ mặc quần áo tham gia trang trí phấn khởi hứng thú với hoạt động âm nhạc Rèn nề nếp kỹ cho trẻ: Qua tiết học hoạt động, rèn cho trẻ biết thực theo hiệu lệnh, lệnh tạo cho trẻ có cảm giác tự tin, mạnh dạn lên biểu diễn Tìm cách vào sinh động để thu hút ý trẻ Ví dụ: chủ điểm “động vật” dạy với đề tài: “Gà trống thổi kèn”, hóa trang đóng gà trống thổi kèn để gây hứng thú cho trẻ Ví dụ: chủ điểm “nghề nghiệp” dạy với đề tài: “Ba em công nhân lái xe” dùng trang phuc em bé hát ba làm nghề lái xe Bài hát: “Ba em công nhân lái xe” Biện pháp 7: Kết hợp âm nhạc với môn học khác - Theo phương pháp dạy tích hợp môn âm nhạc lồng ghép, kết hợp với tất môn khác giúp cho môn khác trở nên sinh động Ví dụ: Môn Làm quen văn học Đề tài: “ Chú thỏ tinh khôn” cô tổ chức cho trẻ vận động theo bài: “Trời nắng- Trời mưa” Ví dụ: Môn tạo hình: Đề tài: “Vẽ hoa mùa xuân” cô cho trẻ hát “Màu hoa” Môn MTXQ Đề tài: Động vật nuôi gia đình, có hát “Một vịt”, “Gà trống, mèo con, cún con”, “Con gà trống” Môn toán H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 10 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN Đề tài: “Cao – thấp hơn” có hát “Năm ngón tay ngoan” Biện pháp 8: Tổ chức ôn luyện lúc nơi ôn luyện thông qua lễ hội - Trong ổn định tổ chức, hay chuyển hoạt động, ổn định trẻ hát mà trẻ thích, chơi trò chơi dựa nội dung hát - Thông qua hoạt động tổ chức lễ hội tổ chức hoạt động âm nhạc theo chương trình biểu diễn văn nghệ mà 100% trẻ tham gia nhằm giúp trẻ hứng thú với môn âm nhạc cho trẻ Ví dụ: ngày Khai giảng, lễ hội 20/11, Noel, tết Dương lịch, mừng ngày 8/3 Lễ Tổng kết Biện pháp 9: Chú ý rèn nề nếp, rèn kỹ cho trẻ Trẻ biết thực kỹ cần thiết cho lứa tuổi: Vỗ, gõ múa (với vận động bản) trẻ có cảm giác tự tin, mạnh dạn, nhanh nhẹn linh hoạt qua việc trẻ thực hoạt động âm nhạc Thường xuyên ý đến việc giúp trẻ cảm thụ âm nhạc sống theo vốn có kỹ yêu thích âm nhạc cá nhân trẻ Rèn thêm cho trẻ số động tác múa như: nhún chân, cuộn tay, lắc mông nhịp nhàng theo lời hát Vận động múa sáng tạo cách làm trẻ vui thích để phát triển kỹ thể chất Múa tạo hội để trẻ giải tỏa lượng, kích thích trí tưởng tượng phát huy tính sáng tạo Múa sáng tạo bao gồm cử động thân thể nhằm truyền đạt nội dung hình ảnh (ví dụ gió), ý tưởng (ví dụ hành trình) cảm giác Tạo điều kiện cho trẻ tự thỏa thuận tự chọn vận động theo ý thích sáng tạo trẻ Cô dùng lời để khuyến khích, động viên trẻ thực hoạt động sáng tạo khác mà không trùng với vận động bạn Biện pháp 10: Trao đổi với phụ huynh Như thấy môi trường tiếp xúc trẻ chủ yếu gia đình nhà trường Chính việc kết hợp gia đình nhà trường biện pháp thiếu Phụ huynh nhân tố định việc tạo nguồn nhiên liệu để làm đồ dùng góc, góc làm quen với âm nhạc Ngay đầu năm học tổ chức họp phụ huynh, tuyên truyền với phụ huynh tầm quan trọng việc cho trẻ đến trường để trẻ làm quen với trường lớp, với bạn, giao lưu với bạn Ngoài trao đổi với phụ huynh vấn đề chăm sóc giáo dục trẻ trường nhà để cô giáo phụ huynh kết hợp dạy trẻ Đặc biệt đề cập đến tầm quan trọng môn “Làm quen với âm nhạc” môn học giúp trẻ phát triển thẩm mĩ Đối với trẻ tiếp thu chậm trực tiếp trao đổi với phụ huynh để đưa biện pháp để trẻ tiếp thu kiến thức cách tốt H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 11 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các biện pháp nêu đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau, tạo thành mối liên kết với (vd: muốn trẻ biết hát, biết cảm nhận giai điệu êm dịu ban nhạc dạy trẻ trường mà phải biết phối hợp với phụ huynh trẻ nhà, nhờ họ tạo điều kiện trẻ nhà cho trẻ làm quen với âm nhạc hát ru cho trẻ ngủ, hát cho trẻ nghe, dạy trẻ hát, múa…) Bằng cố gắng thân, ham học hỏi mạnh dạn áp dụng biện pháp trên, nhằm phát triển thẩm mĩ cho trẻ thông qua hoạt động làm quen với âm nhạc, nhận thấy việc kết hợp sử dụng nhiều hình thức khác để phát triển tính cảm thụ âm nhạc cho trẻ phương pháp hữu hiệu để đạt kết cao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí trẻ d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu - Kết khảo nghiệm: Qua vài kinh nghiệm tự nghiên cứu áp dụng cho cháu lớp thời gian ngắn thấy có chuyển biến cách rõ rệt đạt kết sau: Số trẻ Khả ca hát trẻ Tốt 60h/s 30h/s= 50% Khá 20h/s = 33,5% Trung bình 10h/s =16,5% - Giá trị khoa học: Với kết cho thấy khả ca hát tốt cháu tăng lên Các cháu yêu thích có hứng thú tham gia hoạt động âm nhạc Sau vận dụng số biện pháp thấy trẻ phát triển tốt số kỹ như: Kỹ giao tiếp, kỹ thể cảm xúc, kỹ thẩm mỹ, kỹ nhận thức - Kỹ giao tiếp: Khi tham gia hoạt động âm nhạc trẻ hoạt động với bạn, biểu diễn trẻ học cách trình bày, giới thiệu - Kỹ thể cảm xúc: Trẻ biết cách thể cảm xúc theo nội dung hát biểu diển trẻ biết giao lưu tình cảm với khán giả - Kỹ thẩm mỹ: Trẻ biết yêu âm nhạc, biết yêu quý đẹp Biết thể sắc thái, động tác minh họa đẹp - Kỹ nhận thức: Tạo điều kiện để trẻ có thêm hiểu biết xã hội, kiến thức văn hóa, hay môi trường xung quanh trẻ H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 12 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN + Qua vài kinh nghiệm tự tìm tòi, nghiên cứu áp dụng cho cháu lớp thời gian ngắn thấy có chuyển biến cách rõ rệt, có hiệu quả, đạt kết cao - Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động âm nhạc, trẻ tham gia chơi tự tin, mạnh dạn đạt: 100% - Trẻ hát lời, nhạc hát đạt: 100% - Trẻ vận động theo hát: Tự tin, mạnh dạn đạt: 99% - Trẻ thích hoc, đến lớp ngoan, nghe lời cô đạt 100% - Giáo viên lên lớp nhẹ nhàng, linh hoạt, tự tin, tiết dạy đạt: 95% - Giáo viên lồng ghép nhiều âm nhạc vào hoạt động có chủ đích khác - Giáo viên tham gia tích cực vào hoạt động sưu tầm, sáng tác trò chơi âm nhạc + Giá trị khoa học: Với đề tài áp dụng vài biện pháp nhỏ mang lại cho lớp kết lớn việc phát triển thẩm mỹ cho trẻ, nhờ trẻ tích cực tham gia cac hoạt động văn nghệ hơn, chuẩn bị tâm cho trẻ lên lớp III Phần kết luận - kiến nghị Kết luận Qua sáng kiến “Một số biện pháp cho trẻ Mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường mầm non” Bản thân thấy rằng, việc làm quen với âm nhạc cho trẻ - tuổi trọng tâm nội dung lớn chương trình giáo dục cho trẻ Mầm non Nhằm phát triển ngôn ngữ, tính thẩm mỹ mặt phát triển khác nhân cách toàn diện, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị cho trẻ học phổ thông sau - Trong trình làm đề tài, thân trọng nội dung giúp trẻ tự học tốt môn âm nhạc, áp dụng thực tế lớp học mình, tập trung tìm hiểu trí tuệ, khiếu sáng tạo trẻ, với nội dung học chương trình thấy áp dụng trẻ phù hợp, hát, múa có nội dung phong phú gần gũi với trẻ Với kinh nghiệm áp dụng kịp thời bồi dưỡng cho trẻ có khiếu nhân rộng trẻ khác - Qua tìm hiểu tâm sinh lý trẻ giúp hiểu trẻ muốn gì? trẻ thích gì? trẻ làm gì? (qua quan sát, trò chuyện, trao đổi với phụ huynh trẻ, với trẻ) từ lựa chọn nội dung, hoạt động văn nghệ phù hợp vào mạng nội dung chủ điểm mạng nội dung loại hình hoạt động âm nhạc trẻ - Việc giúp trẻ học tốt hứng thú môn âm nhạc điều mà giáo viên mong đạt Vì cần tận dụng phương pháp, biện pháp, lồng ghép môn khác cho phù hợp gây hứng thú với trẻ H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 13 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN - Cần cố gắng trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm đồng nghiệp người trước không ngừng luyện tập môn âm nhạc - Giáo viên cần gần gũi để phát sáng tạo trẻ, khen ngợi , động viên sửa sai kịp thời tạo môi trường học tốt cho trẻ - Lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, biết sửa chữa khuyết điểm phát huy ưu điểm thân Bản thân tự rút kinh nghiệm sau hoạt động để giúp trẻ phát triển tốt - Đồng thời thực tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh Kiến nghị - Nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên tham quan học tập đơn vị khác để trau dồi, học hỏi kinh nghiệm, học hỏi dự tiết dạy mẫu, dạy giỏi để nâng cao trình độ chuyên môn - Bổ sung hỗ trợ tài liệu để giáo viên học hỏi, tiếp cận - Chuyên môn tạo nhiều điều kiện cho giáo viên tham dự lớp tập huấn tổ chức buổi chuyên đề chương trình mầm non mới, giúp cho giáo viên trao dồi thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành nhiệm vụ tốt - Để phát triển đầy đủ mặt phát triển cho trẻ tốt thông qua hoạt động làm quen âm nhạc, mong nhà trường tạo điều kiện để đồ dùng dạy học đồ chơi trẻ phong phú, đa dạng Trên số kinh nghiệm đưa nhiều hạn chế mong cấp lãnh đạo, chị em đồng nghiệp góp ý kiến, bổ xung nhận xét để viết phong phú, sáng tạo hiệu Tôi xin chân thành cảm ơn! EaBông, ngày 20 tháng 01 năm 2017 Người viết H’ Ngoăc Hmõk H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 14 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 15 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non chu kỳ II năm 2004- 2007 Tài liệu biện pháp nâng cao chất lượng trẻ làm quen với hoạt động âm nhạc trẻ mầm non Tài liệu tập huấn chuyên đề giáo dục mầm non Chuyên đề đặc san giáo dục mầm non Tài liệu số sáng kiến kinh nghiệm Bộ giáo dục mầm non Luật Giáo dục – Nhà suất trị quốc gia Một số vấn đề quản lý giáo dục Mầm non – Nhà xuất Đại học quốc gia – Hà nội Bộ Giáo dục Đào tạo- vụ GDMN- Trung tâm Nghiên cứu GDMN Hướng dẫn thực công tác chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Nhà xuất Hà Nôi Năm 2001 H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 16 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 17 ... chăm sóc giáo dục trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi Nhà xuất Hà Nôi Năm 2001 H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang 16 Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN H’... ít, trẻ có hội H’ Ngoăc Hmõk – trường Mầm non Hoa Sen Trang Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN rèn luyện Một số trẻ lớp nhút nhát, khả âm nhạc trẻ. . .Một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo - tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc trường MN I Phần mở đầu Lý chọn đề tài - Giáo dục âm nhạc hoạt động nghệ thuật có tác dụng giáo dục thẩm mỹ, tạo đời sống
- Xem thêm -

Xem thêm: Skkn một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc ở trường mn , Skkn một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc ở trường mn , Skkn một số biện pháp cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc ở trường mn , b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, III. Phần kết luận - kiến nghị

Từ khóa liên quan