Bài 19 bài giảng chi tiết giai bpt mũ logarit bằng pp bien doi thong thuong

1 146 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2017, 15:58

Khóa học LTĐH đảm bảo môn Toán – Thầy Lê Bá Trần Phương Chuyên đề 05 Phương trình, hệ phương trình, bất phương trình GIẢI BPT LOGARIT BẰNG PP BIẾN ĐỔI THÔNG THƢỜNG TÀI LIỆU BÀI GIẢNG Giáo viên: LÊ BÁ TRẦN PHƢƠNG Bài Giải bất phương trình: 183 x   32 x 11.64 x 3 Bài Giải bất phương trình: Bài Giải bất phương trình: x  x  1 3x  x  21 x  4x  21 x  Bài Giải bất phương trình: 4.log32 x  2x 1.log3 x  3.2x  2x log32 x  8.log3 x  12 2 Bài Giải bất phương trình:   log225  x  1  log5   log ( x  1)  2x 1  log ( x  3)3  log ( x  3) 0 Bài Giải bất phương trình: 2x  Bài Giải bất phương trình: xloga x1  a x Giáo viên: Lê Bá Trần Phƣơng Nguồn: Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 Hocmai.vn - Trang | -
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 19 bài giảng chi tiết giai bpt mũ logarit bằng pp bien doi thong thuong , Bài 19 bài giảng chi tiết giai bpt mũ logarit bằng pp bien doi thong thuong , Bài 19 bài giảng chi tiết giai bpt mũ logarit bằng pp bien doi thong thuong