chương trình hành động

7 503 0
  • Loading ...
1/7 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Học viên: Đặng Mỹ Dung Lớp: A7 Đơn vò công tác: Trường THCS Phước Long. MỤC TIÊU Đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học cơ bản trên lớp như. Tổ chức các hoạt động theo cặp, nhóm. CHIẾN LƯC VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Thực hiện phối hợp các hình thức tổ chức hoạt động trên lớp. Thực hiện các phương pháp tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm. Nâng cao kỹ năng nghe, nói và giới thiệu (thuyết trình) trước tập thể đông người. THỬ THÁCH VÀ GIẢI PHÁP • THỬ THÁCH • Học sinh từ chối làm việc với bạn. • Không ai muốn làm việc với một học sinh nào đó. • Học sinh nhút nhát và không cởi mở. • Học sinh không tôn trọng, hoặc không lắng nghe ý kiến của bạn. • GIẢI PHÁP • THỜI GIAN BIỂU • TIẾN TRÌNH Giáo viên giới thiệu hoạt động, nêu mục đích và thời gian. Cá nhân nêu ý kiến. Học sinh hoạt động theo cặp. Thảo luận theo nhóm. Nhóm báo cáo công việc của mình và so sánh với các nhóm khác. Các nhóm khác nghe và nêu nhận xét. Giáo viên nhận xét và tóm tắt. THỜI GIAN → 2 phút → 3 phút → 3 phút → 3 phút → 5 phút → 2 phút CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN • Xin ý kiến nhận xét của các đồng nghiệp dự giờ. • Tham khảo trang Tài Nguyên của Sở Giáo Dục Đào Tạo theo đòa chỉ http://www.hcm.edu.vn/sogddt-qltn. CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý VÀ THEO DÕI . Đổi mới tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học cơ bản trên lớp như. Tổ chức các hoạt động theo cặp, nhóm. CHIẾN. tổ chức hoạt động trên lớp. Thực hiện các phương pháp tổ chức hoạt động theo cặp, nhóm. Nâng cao kỹ năng nghe, nói và giới thiệu (thuyết trình) trước tập
- Xem thêm -

Xem thêm: chương trình hành động, chương trình hành động, chương trình hành động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn