Các dạng cân bằng

38 612 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:27

1 KÍNH CHÀO KÍNH CHÀO QUÝ THẦY QUÝ THẦY CÔ GIÁO VÀ CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ! CÁC EM HỌC SINH ! Bài Bài 20 20 : : CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ MẶT CHÂN ĐẾ GVBM: Nguyễn Thò Quỳnh Nga Tổ : Lý- KTCN Năm học : 2007-2008 2 KIỂM TRA BÀI CŨ * Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy F = F 1 + F 2 * Gía của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghòch với độ lớn của hai lực ấy * F 1 / F 2 = d 2 / d 1 (Chia trong) Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều? Gía của hợp lực như thế nào? 3 Lực chỉ gây ra tác dụng quay khi giá của lực không đi qua • a>Trọng tâm • b>Trục quay • c>Trục quay qua trọng tâm • d>Trục quay cố đònh 4 CÓ BAO GIỜ CÁC EM TỰ HỎI ? Tại sao ô tô chất trên nóc nhiều hàng nặng, dễ bò lật đổ ở những chỗ đường nghiêng? Tại sao không lật đổ được con lật đật? 5 Bài 20 Bài 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ CHÂN ĐẾ 6 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.Cân bằng không bền 2.Cân bằng bền 3.Cân bằng phiếm đònh 7 1.Cân bằng không bền O P G I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG Tại sao thước đứng yên ? 8 Cân bằng không bền O I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG Thước chuyển động rời xa vò trí cân bằng? 9 Cân bằng không bền O P G d (+) CÁC DẠNG CÂN BẰNG Momen lực khác không đưa vật rời xa VTCB ban đầu 10 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.Cân bằng không bền Khi vật bò kéo ra khỏi vò trí cân bằng một chút, mà trọng lực của vật có xu hướng kéo nó ra xa vò trí cân bằng, thì đó là vò trí cân bằng không bền. [...]... 14 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 3 .Cân bằng phiếm đònh O G P 15 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O 16 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh O G O P Momen lực bằng không 17 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1.CÂN BĂNG KHÔNG BỀN 2 CÂN BẰNG BỀN 3.CÂN BẰNG PHIẾM ĐỊNH Khi vật bò kéo ra khỏi vò trí cân bằng một chút, mà trọng lực của vật có xu hướng,giữ nó đứng yên ở vò trí mới, thì đó là vò trí cân bằng phiếm đònh 18 I.CÁC DẠNG...CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 Cân bằng bền O Tại sao thước đứng yên ? 11 CÁC DẠNG CÂN BẰNG 2 .Cân bằng bền O G P 12 CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền O d G P (+) Momen lực khác không đưa vật trở về VTCB ban đầu 13 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không bền 2 .Cân bằng bền Khi vật bò kéo ra khỏi vò trí cân bằng một chút, mà trọng lực của vật có xu hướng kéo nó trở về vò trí cân bằng, thì đó là vò trí cân bằng bền... I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG Nguyên nhân nào đã gây ra các dạng cân bằng khác nhau ? * Đó chính là vò trí trọng tâm của vật 19 NGUYÊN NHÂN GÂY RA CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng bền O G Trọng tâm ở VT thấp nhất Vi trí cân bằng bền 20 NGUYÊN NHÂN GÂY RA CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng không bền + + + O + Vi trí cân bằng không bền + G+ Trọng tâm ở Vò trí cao nhất 21 NGUYÊN NHÂN GÂY RA CÁC DẠNG CÂN BẰNG Cân bằng phiếm đònh... đổi Vi trí cân bằng phiếm đònh 22 Hãy cho biết dạng CÁC DẠNG CÂN BẰNG cân bằng của quả cầu đồng chất trên một mặt phẳng có ( Cân bằng không bền) dạng như hình bên? B A ( Cân bằng phiếm đònh) C ( Cân bằng bền) 23 II.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân đế là gì? 2.Điều kiện cân bằng 3.Mức vững vàng của cân bằng 24 II.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân đế là gì? 25 II CÂN BĂNG CỦA... IV 29 II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT Điều kiện CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 2.Điều kiện cân bằng Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay là trọng tâm ‘Rơi ‘ G G trên mặt chân đế) P P cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì? G G P P 30 II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 1 Mặt chân đế là gì? 2 Điều kiện cân bằng 3 Mức vững vàng của cân bằng 31 II CÂN BẰNG CỦA... đỡ bằng cả mặt đáy * Mặt chân đế là mặt đáy của vật 26 II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ Mặt chân đế - Những vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ chỉ ở một số diện tích rời nhau * Mặt chân đế là đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc đó 27 II.CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 1.Mặt chân đế là gì? 2.Điều kiện cân bằng 28 II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 2.Điều kiện cân bằng. .. vò trí trọng CHÂN ĐẾ mặt tâm và diện tích I chân vữ cá Mứcđếù ởngc hình I,II,III? vàng của cân II bằng được xác đònh bởi yếu tố nào ? III IV Độ cao trọng tâm và diện tích mặt chân đế 32 Muốn tăng mức vững vàng của cân bằng ta phải làm thế nào ? A B 33 II CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ 3 Mức vững vàng cân bằng Muốn tăng mức vững vàng của vật có mặ sao ô tô Tại t chân đế ta phải hạ thấp trọng tâm... trọng tâm và trên diệ đế sao chấttăng nócn tích mặt chânTạicủa vật nhiều hàng không lật đổ nặng, dễ bò lật được con lật đổ ở những chỗ đật? đường nghiêng? ●G ●G ●G 34 Mức vững vàng của cân bằng Vận dụng 35 Củng cố Cân bằng không bền Tại sao người nghệ só làm xiếc khi đi trên dây lại cầm theo cái cây dài? 36 . Bài 20 CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÁC DẠNG CÂN BẰNG CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ CHÂN ĐẾ 6 I.CÁC DẠNG CÂN BẰNG 1 .Cân bằng không. vò trí cân bằng bền. 1 .Cân bằng không bền. 15 3 .Cân bằng phiếm đònh O P G CÁC DẠNG CÂN BẰNG 16 Cân bằng phiếm đònh O CÁC DẠNG CÂN BẰNG 17 Cân bằng phiếm
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng cân bằng, Các dạng cân bằng, Các dạng cân bằng

Từ khóa liên quan