Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Ba Vì

44 687 4
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/05/2017, 15:11

Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của nước ta, yếu tố con người luôn được đặt lên hàng đầu. Con người được coi là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới,điều này càng có ý nghĩa hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước.Đất nước ta đang trên đà phát triển,quá trình hội nhâp và mở cửa với các nước trên thế giới ngày càng mạnh mẽ. Bên cạnh những thuận lợi, những cơ hội chúng ta cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Trước tình hình này đòi hỏi đội ngũ CBCC trong cơ quan hành chính không chỉ ở cấp trung ương mà ở cấp địa phương phải có đủ năng lực, giỏi về chuyên môn và tốt về phẩm chất chính trị để đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên con đường Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Qua đó có thể thấy tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cấp. Trong đó quy trình đào tạo, bồi dưỡng đúng, phù hợp và hiệu quả sẽ góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, giúp cán bộ, công chức có cơ hội học hỏi, trao dồi thêm hiểu biết, kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ và trọng trách của mình.Nắm vững tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì phối hợp với các cơ quan đơn vị làm tốt các đề án, kế hoạch, linh hoạt trong việc thực hiện quy trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng chính sự nỗ lực của tập thể, những năm qua Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì cùng các cơ quan đơn vị đã đạt được những thành tựu đáng kể.Từ những lí do trên, em chọn chuyên đề “ Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội ” làm chuyên đề báo cáo thực tập. BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA   BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Họ tên sinh viên : Phùng Công Tráng Lớp : Kh14 Quản lý công Niên khóa : 2013-2017 Thời gian thực tập : Từ ngày 6/03/2017 đến ngày 28/4/2017 Địa điểm thực tập : Phòng Nội vụ huyện Ba Vì, T.p Hà Nội Giảng viên hướng dẫn : ThS Đỗ Tuấn Anh Hà Nội, tháng năm 2017 ` LỜI CẢM ƠN Thực tập nội dung bắt buộc chương trình đào tạo hệ Đại học quy, với mục đích nâng cao, bổ sung kiến thức thực tế hoạt động quan nhà nước Học viện Hành Quốc gia tạo điều kiện để sinh viên có thời gian thực tập, có hội tiếp xúc với thực tế, tìm hiểu, quan sát thực quy trình công việc tổ chức, hoạt động cán bộ, công chức quan nhà nước Để hoàn thành tốt Báo cáo thực tập với đề tài “Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội ” cố gắng, nỗ lực thân, em nhận quan tâm, giúp đỡ chân thành từ nhiều phía khác Qua Báo cáo thực tập này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: - Lãnh đạo, Ban Giám đốc Học viện thầy (cô) giảng viên khoa Hành học, chuyên ngành Quản lý công hướng dẫn tận tình cho chúng em suốt thời gian thực tập - Lãnh đạo Phòng, anh (chị) chuyên viên Phòng Nội Vụ huyện Ba Vì hướng dẫn, góp ý để em hoàn thành Báo cáo thực tập - ThS Đỗ Tuấn Anh tận tình hướng dẫn, góp ý giúp em hoàn thành tốt Báo cáo thực tập - Gia đình, bạn bè người thân bên cạnh động viên để em hoàn thành tốt Báo cáo thực tập Xin chân thành cảm ơn Do thời gian nghiên cứu không dài, kiến thức thực tế nhiều hạn chế, báo cáo thực tập không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến quý báu thầy cô để báo cáo em hoàn thiện ` DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải ĐTBD Đào tạo, bồi dưỡng CBCC Cán bộ, công chức UBND Ủy ban nhân dân HĐND Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận tổ quốc LLCT Lý luận trị DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ Sơ đồ tổ chức Phòng Nội vụ huyện Ba Vì Sơ đồ Sơ đồ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Sơ đồ Công tác đào tạo, bồi dưỡng Bảng Cơ cấu nhân Phòng Nội vụ Bảng Nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2016 UBND huyện Ba Vì MỤC LỤC ` Mục lục A LỜI MỞ ĐẦU A LỜI MỞ ĐẦU Trong giai đoạn phát triển nước ta, yếu tố người đặt lên hàng đầu Con người coi nhân tố định thắng lợi công đổi mới,điều có ý nghĩa đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước Đất nước ta đà phát triển,quá trình hội nhâp mở cửa với nước giới ngày mạnh mẽ Bên cạnh thuận lợi, hội gặp không khó khăn thách thức Trước tình hình đòi hỏi đội ngũ CBCC quan hành không cấp trung ương mà cấp địa phương phải có đủ lực, giỏi chuyên môn tốt phẩm chất trị để đưa đất ` nước vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên đường Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng nhân dân ta lựa chọn Qua thấy tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp Trong quy trình đào tạo, bồi dưỡng đúng, phù hợp hiệu góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, giúp cán bộ, công chức có hội học hỏi, trao dồi thêm hiểu biết, kinh nghiệm để thực tốt nhiệm vụ trọng trách Nắm vững tầm quan trọng đó, năm qua, Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì phối hợp với quan đơn vị làm tốt đề án, kế hoạch, linh hoạt việc thực quy trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, lực đội ngũ cán bộ, công chức Tuy gặp không khó khăn, nỗ lực tập thể, năm qua Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì quan đơn vị đạt thành tựu đáng kể Từ lí trên, em chọn chuyên đề “ Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội ” làm chuyên đề báo cáo thực tập ` Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh B PHẦN TỔNG QUAN Báo cáo chung tình hình thực tập Căn Quyết định Số 1918/2005/QĐ-HCQG ngày 30 tháng 12 năm 2005 Giám đốc Học viện Hành Quốc gia việc Ban hành Quy định tổ chức thực tập cho sinh viên Đại học hệ quy Theo kế hoạch thực tập Phòng Đào tạo Học viện Hành quốc gia 1.1 Thời gian thực tập: Tổng thời gian thực tập: 08 tuần (Từ ngày 06/3/2017 đến ngày 28/04/2016) 1.2 Địa điểm thực tập: Phòng Nội vụ Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì 1.3 Kế hoạch thực tập Thời gian Tuần (Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 10/03/2017) Tuần (Từ ngày 13/03/2017 đến ngày 17/03/2017) Tuần (Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017) Tuần (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) Tuần Nội dung công việc cụ thể - Trình diện quan thực tập - Nhận phân công nhiệm vụ lãnh đạo Phòng - Tiếp xúc bước đầu làm quen với phương tiện máy móc quan - Trao đổi ý tưởng đề tài thực tập với người trực tiếp hướng dẫn thực tập, nhận góp ý chỉnh sữa đề tài phù hợp - Xây dựng hoàn thiện đề cương báo cáo thực tập - Nghiên cứu quy chế, cấu tổ chức quan - Thực công việc phân công quan - Tiếp tục tìm hiểu văn bản, thông tin, số liệu có liên quan đến đề tài thực tập - Tham gia hỗ trợ chương trình Phòng - Hoàn thiện đề cương báo cáo thực tập sau giáo viên hướng dẫn chỉnh sữa - Tiếp tục nghiên cứu thông tin đề tài thực tập - Hoàn thành nhiệm vụ, công việc phân công - Học hỏi, tìm hiểu tiếp thu công việc quan - Thực công việc phân công SV: PHÙNG CÔNG TRÁNG Báo cáo thực tập (Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017) Tuần (Từ ngày 10/04/2017 đến ngày 14/4/2017) GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh - Trao đổi thắc mắc, vấn đề cần thiết với người trực tiếp hướng dẫn -Viết báo cáo thực tập - Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc tài liệu, số liệu liên quan, cần thiết cho báo cáo - Tiếp tục quan sát, học hỏi từ nhiệm vụ phân công - Tiếp tục viết báo cáo Tuần (Từ ngày 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017) Tuần (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017) - Thực nhiệm vụ phân công - Chỉnh sữa, hoàn thành báo cáo thực tập - Thực công việc phân công - Xin ý kiến người hướng dẫn lãnh đạo quan thực tập báo cáo - Hoàn thành nộp báo cáo - Gửi lời cảm ơn đến quan thực tập Báo cáo kết thực tập 2.1 Những nội dung công việc sinh viên thực trình thực tập Thời gian Tuần (Từ ngày 06/03/2017 đến ngày 10/03/2017 ) Tuần (Từ ngày 13/03/2017 Nội dung công việc - Trình diện quan thực tập - Nhận phân công nhiệm vụ lãnh đạo Phòng - Tiếp xúc bước đầu làm quen với phương tiện máy móc quan Đánh giá - Hoàn thành công việc - Soạn thảo kế hoạch, công văn phân công người hướng dẫn - Trao đổi ý tưởng đề tài thực tập với - Hoàn thành công việc người trực tiếp hướng dẫn thực tập, - Sắp xếp hồ sơ cho nhận góp ý chỉnh sữa đề tài phù Phòng Nội vụ: công SV: PHÙNG CÔNG TRÁNG Báo cáo thực tập đến ngày 17/03/2017 ) Tuần (Từ ngày 20/3/2017 đến ngày 24/3/2017) Tuần (Từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017) Tuần (Từ ngày 03/04/2017 đến ngày 07/04/2017 ) hợp - Xây dựng hoàn thiện đề cương báo cáo thực tập - Nghiên cứu quy chế, cấu tổ chức quan - Thực công việc phân công quan - Tiếp tục tìm hiểu văn bản, thông tin, số liệu có liên quan đến đề tài thực tập - Tham gia hỗ trợ chương trình Phòng - Hoàn thiện đề cương báo cáo thực tập sau giáo viên hướng dẫn chỉnh sữa - Tiếp tục nghiên cứu thông tin đề tài thực tập - Hoàn thành nhiệm vụ, công việc phân công - Học hỏi, tìm hiểu tiếp thu công việc quan - Thực công việc phân công - Trao đổi thắc mắc, vấn đề cần thiết với người trực tiếp hướng dẫn -Viết báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh văn, thông báo, báo cáo - Đóng dấu văn - Hoàn thành công việc - Phân loại văn đến ngày, photo văn - Hoàn thành công việc - Sắp xếp hồ sơ nhân phường - Hoàn thành công việc - Nhập liệu hồ sơ điện tử - Tiếp tục nghiên cứu, chọn lọc tài Hoàn thành công việc liệu, số liệu liên quan, cần thiết cho báo cáo Tuần (Từ ngày 10/04/2017 - Tiếp tục quan sát, học hỏi từ đến ngày nhiệm vụ phân công 14/4/2017) - Tiếp tục viết báo cáo Tuần (Từ ngày - Thực nhiệm vụ phân công Hoàn thành công việc - Chỉnh sữa, hoàn thành báo cáo thực SV: PHÙNG CÔNG TRÁNG Báo cáo thực tập 17/4/2017 đến ngày 21/4/2017) Tuần (Từ ngày 24/4/2017 đến ngày 28/4/2017) GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh tập - Thực công việc phân công Hoàn thành công việc - Xin ý kiến người hướng dẫn lãnh đạo quan thực tập báo cáo - Hoàn thành nộp báo cáo - Gửi lời cảm ơn đến quan thực tập 2.2 Những kết thu nhận trình thực tập - Được làm quen với máy móc, trang thiết bị phục vụ trình làm việc - Tiếp xúc trực tiếp với loại văn bản, hướng dẫn soạn thảo chỉnh sữa văn phục vụ công việc Phòng Nội vụ - Làm quen tiến hành đóng dấu loại văn qua hướng dẫn người hướng dẫn 2.3 Những thuận lợi, khó khăn trình thực tập a) Những thuận lợi Được quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình Lãnh đạo, cô chú, anh chị Phòng Nội vụ huyện Ba Vì Được cô chú, anh chị hướng dẫn sử dụng trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ công việc phòng cách nhiệt tình Môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, hòa đồng Trong trình làm báo cáo, nhận giúp đỡ, chia sẽ, hỗ trợ tài liệu, thông tin từ cô chú, anh chị SV: PHÙNG CÔNG TRÁNG Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Thời gian thực tập xuyên suốt giúp em tiếp xúc với nhiều công việc, có nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, trao đổi với người trực tiếp hướng dẫn đồng thời tích lũy nhiều học kinh nghiệm b) Những khó khăn Lần tiếp xúc với công việc trực tiếp quan hành nhà nước cấp quận nên nhiều bở ngỡ, rụt rè Kiến thức thân hạn chế nên việc nghiên cứu tiếp xúc với văn quan chậm C BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP PHẦN I TÌM HIỂU CHUNG VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP Địa vị pháp lý Phòng Nội vụ huyện Ba Vì quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì Phòng Nội vụ huyện Ba Vì có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng, chịu đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện tổ chức, biên chế công tác Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì; đồng thời chịu hướng dân, kiểm tra, tra chuyên môn, nghiệp vụ Sở Nội vụ Hà Nội Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Chức năng: Phòng Nội vụ huyện Ba Vì có chức tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì thực chức quản lý nhà nước lĩnh vực: tổ chức, biên chế quan hành chính, nghiệp Nhà nước; cải cách hành chính; quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, SV: PHÙNG CÔNG TRÁNG 10 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Bước 3: Thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Là bước thực hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đươc xây dựng ban hành Việc thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thực có phê chuẩn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Mỗi khóa học phải có định mở lớp quan cử cán bộ, công chức học Căn vào bảng tổng hợp kế hoạch dự toán kinh phí ĐTBD Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phê duyệt, phòng Nội vụ phối hợp với sở đào tạo tiến hành triển khai lớp ĐTBD cụ thể Các công việc cần phải thực là: Liên hệ với sở đào tạo để mở lớp học, thông báo chiêu sinh đến CBCC, mời giảng viên giảng dạy, chuẩn bị phương tiện kỹ thuật phục vụ việc học tập…Hoạt động lớp học phòng Nội vụ nắm bắt thông qua sở đào tạo, qua cán lớp Trên sở phòng Nội vụ tiến hành đánh giá kết ĐTBD Việc thực kế hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì thực thông qua sơ đồ sau: Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Sơ đồ 3: Công tác đào tạo, bồi dưỡng Nhận văn chiêu sinh quan cấp trên, chuyển phận chuyên môn Bộ phận chuyên môn tham mưu văn đăng kí tham dự lớp đào tạo, bồi dưỡng trình lãnh đạo quan Chuyển file phần mềm quản lý hồ sơ, lấy số phát hành văn Phát hành văn đến quan đơn vị liên quan Nhân thông tin đăng ký từ quan, đơn vị gửi Chuyển file phần mềm hồ sơ điện tử đến Văn thư UBND huyện lấy số phát hành Phát hành văn đến quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt văn Nhận Thông báo nhập học từ quan tổ chức đào tạo, bôì dưỡng UBND huyện xem xét tờ trình văn đăng ký tham dự lớp từ Phòng Nội vụ Đối chiếu danh sách đăng ký với tiêu chuẩn chiêu sinh lớp cụ thể Tổng hợp danh sách đăng ký trước thời hạn quy định quan thành phố Gửi văn thông báo nhập học đến quan, đơn vị có học viên tham dự Lãnh đạo UBND có thẩm quyền ký Thông báo Theo dõi, ghi nhận, số lượng, chất lượng lớp đào tạo, bồi dưỡng Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Giải vấn đề phát sinh, vướng mắc trình tổ chức thực Trong trình thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải lưu ý số nội dung sau: Quy định trách nhiệm đối tượng tham gia vào việc tổ chức thực khóa học: - Bộ phận tổ chức cán bộ, công chức - Cơ sở đào tạo, bồi dương - Giảng viên đứng lớp - Cán bộ, công chức cử đào tạo - Cán quản lý lớp học - Bộ phận tài vụ, kế toán - Bộ phận hậu cần Kiểm tra, giám sát trình đào tạo, bồi dưỡng giải vấn đề phát sinh - Đối với giảng viên: mức độ giờ, hoàn thành nội dung giảng… - Đối với học viên: kiểm tra số buổi vắng mặt, thái độ trình học tập… - Đối với sở vật chất dạy học: kiểm tra máy chiếu, trang thiết bị hô trợ trình lên lớp… Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Bước 4: Đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng Đây bước cuối quy trình đào tạo, bồi dưỡng Là trình thu thập xử lý thông tin toàn trình đào tạo, bồi dưỡng Nhằm xác định đưa kết luận mức độ đạt mục tiêu đặt từ trước Sau kết thúc khóa học ĐTBD, phòng Nội vụ tiến hành đánh giá, tổng hợp toàn diện trình thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng mà trực tiếp đánh giá kết hoạt động ĐTBD thông qua số cụ thể tổng hợp Kết nhằm rút điểm mạnh, hạn chế chương trình đào tạo Trên sở rút kinh nghiệm cho khóa đào tạo sau Đánh giá kết ĐTBD đánh giá thành tính học tập CBCC tham gia khóa học, kịp thời ghi nhận cá nhân xuất sắc phên bình cá nhân thái độ học tập đắn Nhận xét “ Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì” 4.1 Kết đào tạo, bồi dưỡng 4.1.1 Số lớp giao theo định UBND thành phố Trong năm 2016, huyện Ba Vì giao mở 68 lớp với 43 nội dung 8.310 học viên (Bồi dưỡng công tác Đảng: 10 nội dung, Bồi dưỡng công tác MTTQ đoàn thể: 06 nội dung, bồi dưỡng khối quyền: 27 nội dung) 4.1.2 Số lớp mở huyện năm 2016 Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh - Các lớp mở huyện: năm 2016, theo báo cáo Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện, toàn huyện tính đến hết tháng 10/2016, mở 23 lớp với 13 nội dung 2747 học viên (Bồi dưỡng công tác Đảng: 07 nội dung, Bồi dưỡng công tác MTTQ đoàn thể: 03 nội dung, bồi dưỡng khối quyền: 04 nội dung) - Cử đào tạo thành phố: số cán bộ, công chức, viên chức cử đào tạo, bồi dưỡng năm 2016: - Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên: 05 người - Bồi dưỡng tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính: 01 người - Đào tạo Thạc sỹ: 04 người - Đào tạo Cao cấp LLCT: 03 người 4.2 Nhận xét quy trình đào tạo bồi dưỡng 4.2.1 Những mặt đạt quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì Trong việc thực quy trình đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ, công chức, Uỷ ban nhân dân Huyện Ba Vì tuân thủ, triển khai kịp thời văn hướng dẫn cấp Các quan, đơn vị phân công thực nghiêm chỉnh chấp hành, phối hợp thực có hiệu kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng Các quan, đơn vị có cán bộ, công chức cử đào tạo, bồi dưỡng kịp thời nắm bắt kế hoạch, văn hướng dẫn, tạo điều kiện thuân lợi cho cán bộ, công chức trình học tập Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Trong trình thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quan, đơn vị tuân thủ thời gian thực hiện, gửi báo cáo đánh giá nhu cầu cho Uỷ ban nhân dân quận thời hạn, tạo điều kiện triển khai kịp thời, có hiệu kế hoạch mang tính cấp bách Qua trình đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức có bước biến chuyển kỹ nhận thức, thực công việc hiệu Bước đánh giá hiệu đào tạo, bồi dưỡng cung cấp sở để đánh giá xác chất lượng đội ngũ cán, công chức quận Uỷ ban nhân dận huyện Ba Vì chủ động việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên có khảo sát mức độ nhu cầu cán bộ, công chức 4.2.2 Những hạn chế quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân Huyện Ba Vì Các phòng, ban chưa chủ động việc xây dựng, đăng ký mở lớp nguyên nhân năm trước đăng ký mở lớp, lớp lại không duyệt duyệt phía huyện không mở lớp đến không khuyến khích, động viên số phòng, ban chuyên môn việc đăng ký đào tạo, bồi dưỡng năm Việc phân bổ kinh phí chi cho đào tạo bồi dưỡng chưa hợp lý (các lớp thuộc khối đảng khối quyền phân bổ cho trung tâm bồi dưỡng trị) thống nhịp nhàng đầu vào đầu ra, xảy thực trạng là: đơn vị chuyên mở lớp, đơn vị chuyên làm theo dõi, tổng hợp kết đào tạo bồi dưỡng năm Cũng UBND huyện cần xin ý kiến Sở Nội vụ mở lớp lớp ngày theo quy định thành phố không nắm Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh thời gian, kế hoạch cụ thể lớp khối quyền để xin ý kiến báo cáo Sở Nội vụ Một số khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức diễn thời gian dẫn việc đánh giá, tổng hợp nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chưa xác, kịp thời Việc xác định nhu cầu đào tạo , bồi dưỡng cán công chức quận phải vào tiêu quan cấp trên, chưa đáp ứng hết nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tất cán bộ, công chức Một số quan, đơn vị chậm trễ việc xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, thống kê chung Chưa có quy chế cụ thể trình kiểm tra, giám sát lớp đào tạo, bồi dưỡng dẫn đến việc đánh giá hiệu nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chưa hiệu Nguyên nhân: Số lượng nhân phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa đáp ứng đủ yêu cầu khối lượng công việc, dẫn đến tải công việc Một số quan, đơn vị chưa đánh giá cao tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung quy trình đào tạo, bồi dưỡng nói riêng, việc cử cán bộ, công chức học chưa xác lực, trình độ chuyên môn dẫn đến hiệu sau đào tạo, bồi dưỡng không cao Một phận cán bộ, công chức cử học chưa ý thức tầm quan trọng việc nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ qua việc đào tạo, bồi dưỡng Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh Bài học kinh nghiệm Có chế cụ thể quan, đơn vị không hoàn thành yêu cầu việc xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quan, đơn vị Tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm đánh giá khách quan, có hiệu sau trình đào tạo, bồi dưỡng Chú trọng thực tốt công tác phổ biến, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng với quan, đơn vị Nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị Chủ động việc xây dựng kế hoạch đào tạo, có phương pháp nắm bắt kịp thời nhu cầu học tập cán bộ, công chức Củng cố sở, vật chất, trang thiết bị phục trình đào tạo, bồi dưỡng Trong trình thực kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải tạo thời gian, địa điểm thuận lợi cho cán bộ, công chức Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh PHẦN III GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TẠI UBND HUYỆN BA VÌ Giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Ba Vì - Tăng cường lãnh đạo toàn diện Huyện ủy, UBND huyện, lãnh đạo, quản lý quan, đơn vị công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng hiệu quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Đây coi nhiệm vụ cần thiết để đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa CBCC theo chủ trương Đảng quy định nhà nước - Xây dựng thực đồng chế, sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; gắn kết chặt chẽ đào tạo, quản lý sử dụng cán bộ, công chức; đổi mới, tổ chức thực tốt sách ưu đãi, khuyến khích, đồng thời chăm lo, quan tâm tích cực đến đội ngũ cán bộ, công chức làm việc nay; Khen thưởng, kỷ luật nghiêm trường hợp quan cử đào tạo không hoàn thành khóa học theo quy định - Đối với lớp đào tạo nghiệp vụ đề xuất với sở đào tạo đổi chương trình, nội dung, phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trị thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội huyện; đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức yêu cầu bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ nhằm nâng cao lực hoạt động thực tiễn đội ngũ cán bộ, công chức quan, đơn vị Đổi phương pháp, hình thức tổ chức ĐTBD CBCC Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học viên; tăng cường hoạt động hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, chọn mô hình nghiên cứu, tổng kết thực tiễn sở - Chú trọng đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị đại phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu giảng viên học viên - Tăng cường mở lớp ĐTBD cấp Huyện để giảm bớt khó khăn việc lại chỗ CBCC đưuọc cử tham gia khóa ĐTBD - Hằng năm tổ chức khảo sát lấy ý kiến CBCC công tác đào tạo nhằm đổi phương thức đào tạo người việc nâng cao khả thực thi công vụ CBCCđáp ứng yêu cầu ngày phát triển xã hội - Ưu tiên kinh phí cho đào tạo nghiệp vụ lớp bồi dưỡng, khuyến khích CBCC, có sách chế hỗ trợ cho CBCC tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn theo hướng tập trung nghiên cứu ứng dụng lĩnh vực ưu tiên như: phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực cải cách hành chính… Một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức UBND huyện Ba Vì - Chỉ đạo ngành có liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhóm khác theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị phân công - Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động tham gia lớp, khóa đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề Tạo điều kiện cho sở dạy nghề công lập, thực việc đơn giản hóa thủ tục hành cho sở nhằm khuyến khích việc dạy học hiệu Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh - Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy, học; tăng cường công tác quản lý nhà nước - Thực việc sơ kết, đánh giá, tổng kết rút kinh nghiệm tìm học trình triển khai thực - Tăng cường lớp đào tạo liên kết Thành phố địa phương, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia lớp đào tạo, bồi dưỡng - Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ Đảng, quản lý cấp quyền công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; làm tốt công tác xây dựng quy hoạch cán kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng - Có chế độ đãi ngộ tốt giảng viên, chuyên gia giỏi nhằm thu hút nguồn nhân lực tham gia vào khoá giảng dạy - Thường xuyên mở khoá đào tạo nước ngắn hạn, dài hạn năm; kết hợp với mở rộng đối tượng cán bộ, công chức đào tạo cán bộ, công chức trẻ, có cống hiến - Tăng cường đầu tư phát huy tác dụng trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, học tập quản lý - Đổi hoạt động giảng dạy, tăng cường hoạt động thực tế, chuyến bồi dưỡng ngoại khoá nhằm thay đổi không khí học tập Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh KẾT LUẬN Việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán công chức thông qua quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực tốt mang lại nhiều hiệu tích cực, góp phần xây dựng hành sạch, vững mạnh, thống Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộc, công chức công việc đơn giản, đòi hỏi tâm, bền lòng đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất phục vụ nhân dân Do đó, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng việc thực quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức phải trọng cần quan tâm Quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì nói riêng Thành phố Hà Nội nói chung quan tâm, không tạo động lực cho cán bộ, công chức huyện Ba Vì, mà tạo niềm tin cho nhân dân vào quyền, nhà nước xã hội Nhưng để đạt nhiều thành nữa, cần có quan tâm, hỗ trợ từ quan cấp Nếu mạnh dạn thay đổi, áp dụng phương pháp mới, đại sớm khắc phục khó khăn đưa quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thực có hiệu Với kiến thức học 04 năm Học viện Hành Quốc gia kiến thức học hai tháng thực tập vừa qua, hy vọng nội dung đưa góp phần vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thông qua quy trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì Báo cáo thực tập GVHD: ThS Đỗ Tuấn Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Cán công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2010 Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực số điều Nghị định số 18/2010/ NĐ-CP ngày 05/3/2010 Chính phủ ĐTBD công chức (Thông tư số 03) Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng công chức giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội Báo cáo số 421/BC-UBND ngày 31/11/2016 báo cáo kết công tác đào tạo bồi dưỡng năm 2016, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017 Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 19 tháng năm 2016 Uỷ ban nhân dân huyện Ba Vì việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Ba Vì năm 2017 giai đoạn 2016-2020 Báo cáo số 471 /BC-UBND ngày 11 tháng năm 2016 UBND huyện Ba Vì báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2016 kế hoạch biên chế năm 2017 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Giảng viên hướng dẫn: ThS Đỗ Tuấn Anh Học viện Hành Quốc gia Sinh viên thực hiện: Phùng Công Tráng Lớp: KH14 – Quản lý công Khóa: 2013 – 2017 NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………… Hà Nội, ngày…tháng…năm 2017 GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Ba Vì, Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Ba Vì, Quy trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức tại UBND huyện Ba Vì

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn