Bài 3 : Giới thiệu về máy tình

3 933 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Giáo án số: 2 Bài 3: Giới thiệu về máy tính (Tiết 1/3) Ngày soạn: 20/09/2007 Ngày dạy: 25/09/2007 Giảng Lớp: 10A3 I. Mc ớch yờu cu 1. Mc ớch - Gii thiu cho hc sinh bit c khỏi nim h thng Tin Hc. - Gii thiu cu trỳc chung ca cỏc loi mỏy tớnh v b x lý trung tõm. 2. Yờu cu - Hc sinh ý thc dc vic mun s dung tt mỏy tớnh cn cú hiu bit v nú v phi rốn luyn tỏc phong lm vic khoa hc, chun xỏc II. Ni dung 1. n nh t chc lp (5 phỳt) Lp: 10A3 S s: 37 Vng: 2. Kim tra bi c (8 phỳt) Cõu hi: Cõu 1: Thụng tin l gỡ? Kể tên các đơn vị đo thông tin ?. Cõu 2: H m c s 16 s dng cỏc kớ hiu no ? Tr li : Cõu 1: Thụng tin l nhng hiu bit ca con ngi v mt thc th no ú. n v o lng thụng tin l bit, cú cỏc n v khỏc k byte, KB, MB, GB, TP, PB. Cõu 2: H m c s 16 s dng cỏc kớ hiu 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F 3. Bi mi (30 phỳt) 1 GV : Trong gi trc cỏc Em bit c cỏch biu diờn thụng tin v bit c khỏi nim tin hc trong gi ny cụ s cung cỏc em hc sang bi mi bi 3 : Gii thiu v mỏy tớnh. Ni dung Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh 1. Khỏi nim h thng Tin Hc (7) - H thng Tin Hc dựng nhp, x lý, xut, truyn v lu tr thụng tin. - Hệ thống tin học gồm ba thành phần: Phần cứng (Hardware) gồm máy tính và một số thiết bị liên quan. Phần mềm (Software) gồm các chơng trình. Chơng trình là một dãy lệnh, mỗi lệnh là một chỉ dẫn cho máy tính biết điều cần làm. Sự quản lí và điều khiển của con ngời. 2. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính (13 ) - Sơ đồ cấu trúc của một máy tính nh sau: Trong đó:- các mũi tên trong sơ đồ ký GV : dựng s khi mụ hỡnh ca mt mỏy tớnh. GV t cõu hi : Cỏc em cho cụ bit trong mỏy tớnh cú cỏc thit b no? Mong i HS: GV a ra vớ d : Khi git qun ỏo : qun ỏo bn, x phũng nc ( nhp); vũ qun ỏo bn vi x phũng v gi bng nhiu nc ( x lý) n khi qun ỏo sch ( xut) GV: vy trong h thng Tin Hc gm thnh phn. GV cho HS ghi bi. GV đặt câu hỏi: Theo các Em trong 3 thành phần trên thành phần nào là thành phần quan trọng nhất? Mong đợi HS: cả 3 thành phần và ở đây HS có thể đa ra nhiều tình huống trả lời. GV nhận xét: Cả 3 thành phần trên thành phần nào cũng quan trọng nhng quan trong hơn đó là sự quản ý và điều khiển của con ngời. GV: đa ra sơ đồ khối, sau đó giải thích sơ đồ đó cho HS: Dữ liệu vào trong máy thông qua thiết bị vào hoặc bộ nhớ ngoài, máy lu giữ, tập hợp, xử lý và đa kết quả ra thông qua thiết bị ra hoặc bộ nhớ ngoài. ? GV đặt câu hỏi: Qua sơ đồ cô vừa nêu Em nào cho cô biết cấu trúc chung của máy tính gồm những gì? và thiết bị nào trong máy tíh sẽ đợc lu trữ thông tinh? Mong đợi HS: Bộ xử lý trung tâm, Bộ nhớ trong, thiết bị ra vào, bộ nhớ ngoài, đĩa cứng 2 Ni dung Hot ng ca giỏo viờn v hc sinh hiệu việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận của máy tính. 3. Bộ xử lý trung tâm ( CPU Central Processing Unil) (10 ) CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực hiện chơng trình. CPU gồm hai bộ phận chính: bộ điều khiển (CU Control Unit) và bộ số học/lôgic (ALU Arithmetic/Logic Unit). - Bộ điều khiển không trực tiếp thực hiện chơng trình mà hớng dẫn các bộ phận khác của máy tính làm điều đó. - Bộ số học/lôgic thực hiện các phép toán số học và lôgic, các thao tác xử lí thông tin đều là tích hợp của các phép toán này. - Ngoài hai bộ phận chính nêu trên, CPU còn có thêm một số thành phần khác nh thanh ghi (Register) và vùng nhớ kết (Cache). GV: Từ câu hỏi trên GV chuyển sang mục 3. Đi tìm hiểu từng thiết bị mà ở mục 2 đã trình bày. - GV cho HS ghi xong khái niệm - GV lấy CPU cho HS xem và giới thiệu CPU. - GV cho các em về xem thêm hình 11 trong sách giáo khoa trang 20 - GV giải thích và cho HS ghi bài. Cho học sinh ghi bài 4. Cng c, m rng (1 phỳt) Về nhà các em học lại bài: Cấu trúc của một máy tính và chức năng của CPU. 5. Bi tp v nh (1 phỳt) - Hc bi. - Tr li cõu hi 1,2 SGK. - Bi tp 1.15, 1.14 SBT. - Về các em xem bài trớc mục 4,5,6 để tiết sau ta học tiếp. 3 . Giáo án s : 2 Bài 3: Giới thiệu về máy tính (Tiết 1 /3) Ngày soạn: 20/09/2007 Ngày dạy: 25/09/2007 Giảng Lớp: 10A3 I. Mc ớch yờu cu 1. Mc. chc lp (5 phỳt) Lp: 10A3 S s: 37 Vng: 2. Kim tra bi c (8 phỳt) Cõu hi: Cõu 1: Thụng tin l gỡ? Kể tên các đơn vị đo thông tin ?. Cõu 2: H m c s 16 s dng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 : Giới thiệu về máy tình, Bài 3 : Giới thiệu về máy tình, Bài 3 : Giới thiệu về máy tình