SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5, 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao Mai

28 862 1
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2017, 23:34

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao MaiSKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non hệ thống mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Mục tiêu giáo dục Mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện, hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho trẻ có nhiều hội lĩnh hội kiến thức để áp dụng kiến thức tiếp thu vào thực tiễn sống trẻ Ngày để bước kịp với xu phát triển chung thời đại để đáp ứng nhu cầu chuyển đất nước ngành học Mầm non phải phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trẻ cho phù hợp theo phát triển kinh tế – xã hội Đó tạo lớp người vừa có trí thức, có lòng yêu quê hương đất nước, vừa biết yêu đẹp, giàu ước mơ sáng tạo, phẩm chất cần hình thành cho trẻ từ năm đầu đời, hình thành cho trẻ qua cảm nhận âm điệu, vần thơ, câu chuyện Văn học nghệ thuật mà đặc biệt thơ, truyện phương tiện quan trọng góp phần hình thành nhân cách cho trẻ cách toàn diện (Đức – Trí – Thể – Mĩ) Với quan điểm ấy, nhiều hình thức thông qua môn học hoạt động, giáo dục mầm non góp phần xây dựng giáo dục người lứa tuổi thơ Mà làm quen với văn học môn học chiếm vị trí vô quan trọng Nó không giúp trẻ phát triển mặt thẩm mĩ mà kích thích trí tưởng tượng sáng tạo trẻ Trẻ cảm nhận, đồng điệu với niềm vui, nỗi buồn nhân vật truyện, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên qua tác phẩm thơ, ca dao, tục ngữ… Nó góp phần tích cực giúp trẻ hình thành phát triển kỹ năng, lời nói hoạt động đời sống, mở rộng hiểu biết trẻ giới xung quanh, giáo dục đạo đức thẩm mỹ thông qua tác phẩm văn học Mặt khác thực giảng dạy tốt môn làm quen với văn học điều kiện thuận lợi, tạo tiền đề cho trẻ học tốt môn văn học sau học phổ thông Thế lúc giáo viên làm cho trẻ hứng thú với hoạt động số câu truyện dài kịch tính trẻ thường khó khăn việc nhớ nội dung câu truyện, nói chuyện riêng, không nghe hết câu truyện Tại đơn vị Tôi công tác đa số trẻ quê Quảng Nam trẻ nói ngọng Bên cạnh có số truyện giáo viên khó chuyển thể sang kịch sân khấu, học liệu cho trẻ sử dụng hoạt động dẫn đến kết học chưa cao Thực tế giảng dạy tác phẩm văn học cho trẻ 5-6 tuổi trường nay, nhiều vấn đề cần khắc phục như: Sự am hiểu tác phẩm văn học giáo viên, lối dẫn dắt lôi trẻ, diễn cảm tác phẩm, minh họa nhân vật tác phẩm…Đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao, sáng tạo, động giảng dạy để trẻ đạt kết tốt làm quen với tác phẩm văn học Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Từ suy nghĩ đặt câu hỏi: “Tại trẻ chưa hứng thú với hoạt động làm quen văn học?”, “Làm để giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học? ”… Để trả lời cho câu hỏi này, chọn đề tàiMột số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường Mầm non Sao Mai” để nghiên cứu áp dụng cho trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học Đó lí chọn đề tài nghiên cứu 2.Mục tiêu nhiệm vụ đề tài: Đề tài thực với mục tiêu đặt là: Giúp trẻtuổi biết thể biểu cảm, hình tượng vật người, tranh vẽ nên ngôn ngữ Phát triển nhận thức, thẩm mỹ trẻ thông qua lời nói hành động, biểu cảm cô Mặt khác trẻ biết thể hiện, cử hành động qua nhân vật tác phẩm văn học Rèn luyện phát triển ngôn ngữ mạch lạc, phát triển khả nghe, hiểu ngôn ngữ hình ảnh nội dung thông qua tác phẩm văn học Trẻ bộc lộ tình cảm trước nhân vật, rèn khả đọc, kể diễn cảm, luyện tập để phát âm tất từ tiếng Việt, kể từ khó Phát triển khả ghi nhớ, tăng khả cảm thụ Hoạt động làm quen văn học hứng thú, gây quan sát ý trẻ Trẻ củng cố lại tác phẩm, ghi nhớ tác phẩm tốt hơn, giáo dục lòng yêu người, yêu quê hương đất nước Tạo hội cho trẻ thể vai chơi thông qua tác phẩm văn học, tạo hội cho trẻ học tốt hơn, tự tin giao tiếp Đề tài thực với nhiệm vụ đặt là: Tìm hiểu khả nhận thức trẻ tiếp xúc học tác phẩm thông qua hoạt động làm quen văn học Xây dựng kế hoạch giảng dạy lựa chọn phương pháp tổ chức hoạt động làm quen với văn học có hiệu quả, sát với thực tế để phù hợp với tình hình trẻ lớp, lựa chọn đề tài phù hợp giúp trẻ hứng thú tham gia.Trẻ làm quen tác phẩm văn học vừa sức kích thích suy nghĩ, sáng tạo trẻ hứng thú tham gia hoạt động Nắm vững hoạt động chủ đạo trẻ vui chơi để xây dựng tổ chức cho trẻ làm quen với văn học thông qua trò chơi Nghiên cứu kĩ tác phẩm, đọc diễn cảm sử dụng phương tiện hoạt động làm quen văn học Tạo môi trường văn học để tác phẩm văn học tiếp xúc với trẻ, vừa làm quen tác phẩm mới, mà trẻ lại củng cố tác phẩm học Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Phối hợp với phụ huynh chặt chẽ để rèn thêm kiến thức cho trẻ quyên góp đồ dùng nguyên liệu để giúp tiết học phong phú, sinh động có hiệu Tự học tập tìm tài liệu học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn Lồng ghép môn Làm quen văn học môn học khác, hoạt động làm quen tác phẩm văn học lúc nơi Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu đề tài là: Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu khuôn khổ: Một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học Đối tượng khảo sát: Trẻ - tuổi trường Mầm non Sao Mai Thời gian nghiên cứu: Từ tháng năm 2016 đến tháng năm 2017 (năm học 2016 - 2017) Phương pháp nghiên cứu: Để thực tốt biện pháp giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học sử dụng số phương pháp sau: a Nhóm phương pháp lý luận: Dựa quan điểm “ Mẫu giáo tốt mở đầu cho giáo dục tốt” Dựa vào đường lối giáo dục Đảng, Nhà nước Việc đổi giáo dục Mầm non, luôn làm theo lời dạy Bác Hồ “ Làm Mẫu giáo tức thay mẹ dạy trẻ Muốn làm phải yêu trẻ Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ, chịu khó nuôi dạy cháu Dạy trẻ trồng non, trồng non tốt sau lên tốt, dạy trẻ tốt sau cháu làm người tốt Đối với trẻ phải dạy cho cháu biết đoàn kết, ham học, ham làm, cho cháu giữ tính chất trẻ Phải cho cháu có tính kỹ thuật vui vẻ, hoạt bát không khúm lúm, đặt đâu ngồi đấy” b Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra, Phương pháp tổng hợp, phương pháp khảo nghiệm, thực nghiệm Phương pháp điều tra: Đối với phương pháp giúp khảo sát mứ độ nhận thức trẻ môn văn học, từ xác định mục tiêu biện pháp cụ thể phù hợp với khả trẻ Phương pháp tổng hợp: Sau có đầy đủ luận chứng đề tài thu thập được, tiến hành tổng hợp nội dung đề xuất số biện pháp có tính khả thi việc giúp trẻ học tốt môn văn học,… Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Một số phương pháp khác như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp trải nghiệm thực tế II Phần nội dung: Cơ sở lý luận: Nhà văn M.Goócki định nghĩa “Văn học nghệ thuật ngôn từ” rõ ngôn từ chất liệu xây dựng lên hình tượng văn học Chất liệu ngôn từ “kho vô tận âm thanh, tranh khái niệm” (nhà nghiên cứu phê bình văn học Nga Biêlinxki) Văn học môn quan trọng trẻ mầm non, phương tiện phát triển ngôn ngữ cho trẻ có đủ vốn từ để nói lưu loát, diễn đạt gãy gọn biết sữ dụng từ lúc, chỗ, mà việc dạy trẻ làm quen với từ ngữ nghệ thuật từ tượng hình, từ tượng giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát, khả tư độc lập suy nghĩ Xuất phát từ vai trò cụ thể hoạt động dạy trẻ làm quen với văn học môn học thiếu trương trình chăm sóc giáo dục trẻ Ví việc nâng cao chất lượng dạy trẻ làm quen với tác phẩm văn học vấn đề quan trọng đỗi hình thức tổ chức giáo dục mầm non Mỗi đứa trẻ có đặc điểm tâm sinh lý khác nhau, đứa trẻ giống hoàn toàn Mỗi trẻ có lực nhận thức khác Chính cho trẻ làm quen với văn học quan trọng, thông qua thơ câu chuyện trẻ phân biệt lời hay lẻ phải, biết người tốt, việc tốt, qua trẻ học gương tốt hay rút học bổ ích câu chuyện Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học làm quen với tác phẩm nghệ thuật Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học thực nhiệm vụ trọng tâm ngành học mầm non lĩnh vực phát triển ngôn ngữ - giáo dục nghệ thuật Vậy cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học? Từ vẻ đẹp nhỏ nhặt hàng ngày qua cư xử mang tình người mà nảy sinh hành động cao thượng, tính cách nhân Những tác phẩm văn học cho trẻ mầm non có ảnh hưởng lớn đến việc giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ Những hình tượng tươi sáng, tranh giàu chất thơ thiên nhiên vẽ lên tác phẩm, nhạc điệu vần thơ, tính chuẩn xác biểu cảm ngôn ngữ cháu yêu thích Cảm nhận vẻ đẹp ngôn ngữ từ trẻ ghi nhớ hứng thú đọc kể lại câu truyện, câu thơ từ vốn từ ngữ tăng lên, ngôn ngữ trẻ trở lên phong phú, tích cực Tình yêu ngôn ngữ trẻ cần giáo dục từ thời ấu thơ, trẻ mang tới trường phổ thông mai sau cháu thêm yêu văn học nước nhà Như ca dao có câu “ Uốn từ thuở non, dạy từ thuở bé thơ” Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Trẻ cảm nhận vẻ đẹp ngôn ngữ: Sự trầm bổng nhịp điệu, sắc thái tình cảm giọng nói, khả gợi thanh, gợi hình ảnh, màu sắc, cảm xúc… tác phẩm văn chương Để từ đó, trẻ có khả sử dụng khả ngôn ngữ diễn đạt, giao tiếp Làm quen với tác phẩm văn học giúp khơi gợi trẻ rung động, hứng thú có ấn tượng với hình tượng nghệ thuật, hay, đẹp tác phẩm Trẻ thể sáng tạo đọc kể theo trí tưởng tượng Cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học góp phần mở rộng, phát triển nhận thức, giáo dục đạo đức, giáo dục thẩm mĩ, phát triển ngôn ngữ phát triển trẻ húng thú với hoạt động đọc thơ, kể truyện, đóng kịch… Là giáo viên mầm non tiếp cận với chương trình giáo dục mầm non mới, thân thấy cần phát huy khả sáng tạo cách truyền thụ kiến thức cho trẻ, môn Làm quen tác phẩm văn học, từ giúp trẻ cảm nhận tác phẩm cách tích cực hơn, lồng ghép giáo dục trẻ thông qua nội dung tác phẩm văn học hiệu 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Trước tiên phải nói đến thực trạng lớp Trường Mầm non Sao Mai Độ tuổi trẻ đồng đều, đa số trẻ ngoan, chăm học, học đều, nhà trường cha mẹ học sinh quan tâm mua sắm đồ dùng phục vụ học tập cho trẻ Tận dụng nhiều nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng ngộ nghĩnh Số lượng đồ dùng đồ chơi công ty sản xuất để phục vụ cho môn làm quen văn học phong phú, đa dạng, đẹp mắt Bản thân người thích môn văn học, nhiệt tình, chịu khó tìm tòi, lắng nghe góp ý Ban Giám Hiệu học hỏi chuyên môn đồng nghiệp thực tế lý thuyết thuận lợi lớn Qua thực chuyên đề, nhiều năm nghề, tích góp nhiều kinh nghiệm, nắm phương pháp môn, yêu cầu thể loại, độ tuổi Qua biện pháp sư phạm nhằm giúp trẻ học tốt môn làm quen với văn học giáo viên linh hoạt, sáng tạo phát huy tích tích cực, chủ động trẻ với tiêu chí mà giáo dục mầm non đặt là: Lấy trẻ làm trọng tâm, trẻ tiếp thu theo hướng tích cực lúc nơi, ý đến phát triển cá nhân, giáo dục gắn liền với thực tế sống Bản thân người thích môn văn học, nhiệt tình, chịu khó tìm tòi, lắng nghe góp ý Ban Giám Hiệu học hỏi chuyên môn đồng nghiệp thực tế lý thuyết Có quan tâm Ban Giám Hiệu, nhiệt tình giúp đỡ chuyên môn, đồng nghiệp phụ huynh học sinh Phụ huynh quan tâm tới em, phối kết hợp với nhà trường trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Chất lượng trẻ - tuổi làm quen văn học thể qua số liệu khảo sát đầu năm sau: Đối tượng khảo sát Học sinh 5- tuổi Nội dung khảo sát Ngôn ngữ mạch lạc Số trẻ đạt Tốt Khá 11/38 17/38 Trung bình 10/38 Thuộc kể nội dung câu chuyện 13/38 15/38 10/38 Phát triển nhận thức 15/38 15/38 8/38 Phát triển thẩm mỹ 15/38 13/38 10/38 Bên cạnh gặp khó khăn 94,6% trẻ em nông dân nên quan tâm, chăm sóc, bồi dưỡng bố mẹ, trẻ nhút nhát, khả nhận thức công tác phối kết hợp giáo viên với phụ huynh việc cho trẻ làm quen với văn học có nhiều hạn chế Cơ sở vật chất không đảm bảo, chưa đáp ứng 50% yêu cầu ngành, lớp học không quy cách lớp mẫu giáo, nhà vệ sinh, chỗ cất đồ dùng đồ chơi không đảm bảo vệ sinh, đồ dùng phục vụ môn văn học hạn chế nên việc học tập cháu chưa đảm bảo Khi làm đồ dùng đồ chơi, giáo viên hạn chế khiếu thẩm mỹ Trong lớp số trẻ học yếu nên việc nhận thức hạn chế Trang thiết bị dạy học nhà trường thiếu thốn: ví dụ nhà trường chưa có máy chiếu ti vi hình lớn để kết nối với máy tính để áp dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy Đa số giáo viên nắm vững nội dung, phương pháp chương trình dạy song việc vận dụng phương pháp, thủ pháp vào tiết học để tiết học đạt hiệu chưa cao, nhiều giáo viên ý làm để nâng cao chất lượng học số yếu tố chủ quan khách quan nên kết dạy tiết học nhiều mức độ khác nhau, có cô giáo có khả vẽ tranh khả ngôn ngữ khiếu sư phạm lại hạn chế Ví dụ: Cô Trần Thị Phương giáo viên trẻ nổ, sáng tạo Biết tự thiết kế giáo án điện tử vẽ tranh Nhưng cô người Quảng Nam nên giọng đọc khó nghe, giọng đọc không truyền cảm nên trẻ không hứng thú Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Và chưa sử dụng tốt sắc thái tình cảm giọng nói, trầm bổng nhịp điệu nên tác phẩm văn chương chưa khai thác hết vẻ đẹp Trẻ phát triển không đều, số trẻ nhút nhát, số trẻ thể tác phẩm văn học qua hình thức học thuộc lòng chưa biết ngắt nhịp, chưa biết thể ngôn ngữ biểu cảm, hình tượng thể tác phẩm văn học Công tác phối kết hợp giáo viên với phụ huynh việc cho trẻ làm quen với văn học có nhiều hạn chế Vốn từ trẻ nghèo, khả ý, ghi nhớ khả diễn đạt trẻ hạn chế Trẻ chưa biết cách đọc thơ diễn cảm, kể truyện diễn cảm, khả nhập vai nhân vật chậm, lóng ngóng, chưa tích cực sáng tạo, hóa thân thành nhân vật theo nội dung truyện, trẻ chưa hứng thú với việc kể truyện sáng tạo Trẻ vào đầu năm học nên số trẻ nhút nhát chưa phát huy hết lực trẻ Trẻ nói ngọng theo miền nhiều trẻ không phát âm âm “n” ví dụ: Quả “na” trẻ đọc thành “la” “Trời nắng” đọc thành “trời lắng”… Các học liệu cho trẻ sử dụng hoạt động làm quen với văn học ít, chưa phong phú, đa dạng Từ tích lũy, học hỏi được, qua kinh nghiệm thực tế vận dụng nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học qua năm giảng dạy, cộng với việc nhìn nhận rõ thực trạng khách quan chủ quan, rõ nguyên nhân dẫn đến thực trạng Nên số biện pháp sư phạm giúp trẻ học tốt môn làm quen văn học mà đưa có biện pháp cụ thể để giải nguyên nhân cụ thể để việc tổ chức hoạt động làm quen với văn học cho trẻ 5-6 tuổi thực tốt Chưa có đầu tư đồ dùng, phương tiện, đồ dùng trực quan để trẻ cảm nhận tác phẩm văn học cách dễ hiểu nhất, chưa có nghiên cứu, phân tích kĩ tác phẩm văn học Do đặc thù trường bán trú nên thời gian để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ hạn chế Nội dung hình thức giải pháp, biện pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp: Lựa chọn đề tài phù hợp với khả nhận thức trẻ giúp trẻ lĩnh hội kiến thức tốt hơn, phát triển khả ngôn ngữ mạch lạc, phát triển vốn từ khắc sâu tác phẩm văn học vào trí nhớ Trẻ không cảm thấy khó khăn việc lĩnh hội, từ tập trung ý Trẻ hứng thú giúp trẻ có phát triển đồng Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Hình tượng trực quan quan trọng với trẻ, với trẻ thơ lời nói cụ thể có hình ảnh trực quan minh họa giáo viên giúp trẻ cảm nhận tác phẩm cách dễ hiểu Khi lựa chọn giải pháp trẻ hứng thú, ý quan sát, lắng nghe cô đọc sử dụng đồ dùng Nếu sử dụng biện pháp thành công rèn cho trẻ có giọng đọc, kể lưu loát, biết luyến láy, giọng điệu, ngữ điệu ngắt giọng, cường độ Giúp trẻ cảm thụ tác phẩm văn học Cô cần biết lồng ghép kiến thức văn học vào môn hoạt động, nhằm củng cố kiến thức học, đồng thời luyện khả phát âm, cách diễn đạt cho trẻ Hơn nữa, tích hợp với môn học khác làm cho tiết học trở nên sôi động, hấp dẫn tránh nhàm chán, tẻ nhạt trẻ Biện pháp giúp trẻ ghi nhớ tác phẩm văn học, trẻ nhớ lâu nhắc lại môn học khác, hoạt động khác Sử dụng tốt biện pháp giúp tiết học lôi cuốn, phát triển ngôn ngữ ghi nhớ tác phẩm Đây biện pháp quan trọng giúp giáo viên sưu tầm tranh ảnh, nội dung truyện, giúp trẻ có điều kiện tiếp cận với tác phẩm từ trẻ thích đọc truyện Khi sử dụng giải pháp trẻ tiếp xúc với với tác phẩm tường, góc truyện thơ góc chủ đề, trẻ có điều kiện tiếp cận nhiều làm khắc sâu hình tượng ghi nhớ tác phẩm văn học Qua biện pháp giúp trẻ hiểu thơ, câu truyện, cần cung cấp cho trẻ cách dễ dàng có phối hợp phụ huynh Biện pháp giúp phụ huynh biết học chủ đề gì, rèn thêm nhà, từ chất lượng nâng cao Ngoài biện pháp giúp trẻ học lúc nơi, góp nguyên vật liệu, quyên góp đồ dùng cho tiết dạy sinh động, phong phú Nếu thực tốt với tác phẩm văn học khó nhờ cha mẹ học sinh cho em tìm hiểu thêm nhà củng cố kiến thức trẻ học lớp b Nội dung cách thực giải pháp, biện pháp: Xác định rõ mục tiêu chăm sóc giáo dục trẻ quan trọng hàng đầu nên trọng vào nội dung cách thức để thực nghiên cứu tìm hiểu để nâng cao trình độ, cụ thể môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai - Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp cho trẻ làm quen với văn học: Như biết: Sự phát triển tâm lý trẻ phụ thuộc vào phát triển ngôn ngữ trí tuệ trẻ phát triển hoàn thiện trẻ lĩnh hội ngôn ngữ Do dó, việc phát triển ngôn ngữ, giúp trẻ phát âm quan trọng Điều cho thấy cần phát triển ngôn ngữ lúc, phù hợp với lứa tuổi Môi trường ngôn ngữ điều kiện thiếu Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai không đâu khác, Trường Mầm Non nơi tổ chức môi trường giao tiếp tích cực giúp cho ngôn ngữ trẻ phát triển tốt Ngay từ đầu năm học xác định khă nhận thức trẻ lớp phân loại theo nhóm Đối với trẻ, độ tuổi phát triển tâm sinh lý trẻ không đồng đều, có cháu nhanh nhẹn, hoạt bát, nói lưu loát tiếp thu nhanh Trái lại, có trẻ giao tiếp nói chưa biết diễn đạt ý nghĩ rõ ràng ngôn ngữ, thể chưa trọn câu, trọn nghĩa Do vậy, đòi hỏi cô giáo phải hiểu đặc điểm tâm lý trẻ Từ xây dựng kế hoạch lựa chọn biện pháp hướng dẫn, rèn luyện, đề tài cho phù hợp với đối tượng Tôi xây dựng kế hoạch theo ngày, tuần , tháng mục đích để theo dõi phát triển khả lĩnh hội kiến thức trẻ Ví dụ : Với trẻ thông minh nhanh nhẹn, lời nói, câu đố, câu hỏi gợi mở hình ảnh hình trẻ hiểu Nhưng trẻ chậm chạp, nhút nhát, cô cần chuẩn bị câu hỏi ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu dành nhiều thời gian quan tâm đến trẻ Đặc biệt ý đến việc sửa sai trẻ nói ngọng, nói lắp Ví dụ: Có trẻ hay sai dấu ngã nói thành dấu hỏi (“Mũ” nói thành “mủ”- “cái mủ”) “Sữa” trẻ nói thành “sửa” – ( uống sửa) Lại có trẻ hay ngọng nguyên âm: L phát âm thành N, S phát âm thành X… Cô sửa tật trẻ cách: cô phát âm câu mẫu nhiều lần câu có chứa nguyên âm hay phụ âm đầu mà trẻ hay sai, trẻ thực hành nói theo mẫu cô Cho trẻ phát âm từ nói đồ vật, cảnh vật, vật v.v….có chứa âm liên quan đến lỗi trẻ như: mũ, bé ngã, xanh, sâu Bé chơi “Dung dăng dung dẻ” Với trẻ nói không lưu loát, phần đặc điểm cá tính, phần có lẽ vốn từ trẻ nghèo Với trẻ này, cô nên rèn luyện cung cấp vốn từ cho trẻ cách tạo hội cho trẻ giao Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai tiếp nhiều với cô, với bạn như: Thường xuyên cho trẻ trả lời câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp cô học, chơi Bên cạnh cần tạo tình điều kiện cho trẻ giao tiếp với bạn thông qua hoạt động vui chơi, học tập, qua trò chơi phân vai, vận động, dân gian … từ trẻ nghe bạn đọc, cô đọc đọc theo Như giảm phần lời nói ngọng Đối với trẻ hiếu động, nghịch ngợm, ý, cô cần có biện pháp thu hút ý trẻ cách hướng trẻ vào câu hỏi kích thích trẻ trả lời, sử dụng công nghệ thông tin, tranh ảnh, mô hình lôi hấp dẫn, ý trẻ, Với cử âu yếm nhẹ nhàng, lời nói ân cần động viên khen ngợi khéo léo, kịp thời giúp trẻ cố gắng vươn lên học tập - Biện pháp 2: Sử dụng phương tiện trực quan tăng hứng thú cho trẻ Trẻ mẫu giáo thích nghe cô kể chuyện, đặc biệt truyện cổ tích Nhưng muốn kể chuyện đạt kết tốt giáo viên cần nắm vững phương pháp, biết sử dụng thủ thuật kể chuyện diễn cảm vận dụng phương pháp cách linh hoạt dạy Trước hết giáo viên cần nghiên cứu soạn giảng cho kĩ, xác định tác phẩm cung cấp kiến thức cho trẻ, chuẩn bị đồ dùng sao, giới thiệu nào, trẻ ứng dụng nhu sống… * Giới thiệu bài: Vào đầu tiết học, cô cần khéo léo thu hút trẻ tham gia hoạt động nhiều hình thức dùng câu đố, ca dao, tục ngữ, hát có nội dung gần gũi liên quan đến truyện kể Hoặc hình ảnh, vật thật đại diện cho nhân vật truyện, tạo bất ngờ gây ý đặc biệt trẻ Ví dụ: Với câu truyện “Ai đáng khen nhiều hơn”, cô sử dụng câu đố: “Mắt hồng lông trắng, tai dài, bạn ăn cà rốt chi?” Hay với chuyện “Chàng rùa” cô dẫn dắt: “Chúng ta có mẹ, có cha Cha mẹ người sinh ra, nuôi dạy khôn lớn, trưởng thành Biết ơn cha mẹ, nhiều người biết sống yêu thương, hiếu thảo với cha mẹ, chàng Rùa người sống Để hiểu rõ chàng Rùa, hôm cô kể cho cháu nghe câu chuyện “Chàng Rùa” Hoặc với truyện “Tấm Cám”, cô đọc: “Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người” Đó lời ai? Trong truyện ? Có nhiều hình thức giới thiệu Song, giáo viên phải khéo léo lựa chọn cho phù hợp với tác phẩm, lôi tập trung ý hứng thú trẻ từ phút giây tiết học Sử dụng đồ dùng đơn giản, ngộ nghĩnh, gần gũi để thu hút trẻ đồ dùng đồ chơi tự tạo trẻ làm ví dụ dùng ống chỉ, lõi giấy, hộp giấy, chai lọ…để tạo thành số nhân vật, vẽ thêm mắt mũi, gắn râu tóc, quần áo làm thành số nhân vật cho trẻ lồng vào ngón tay làm rối đóng vai nhân vật Sử dụng hình ảnh powerpoint sưu tầm tranh ảnh, chọn nhứng hình ảnh có Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 10 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai “ Con công/hay múa Nó múa/làm Nó rụt /cổ vào Nó xòe/cánh ra”… Hay “rau xanh” cô phải đọc theo cách đối đáp, (đọc nhẹ cuối câu, chữ rau đọc nhẹ đọc mạnh chữ cuối) “Che mưa che nắng Chỉ đường lên chùa Là rau tần ô Hành hương thơm ngát Bỏ vô nồi kho Mực tím ngan ngát Là rau diếp cá Là rau mồng tơi Cho vô cối giã Mình yêu suốt đời Là rau cua Là rau má” Đồng thời đọc mẫu cô cần ý thể kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu làm cho thơ trở nên sống động Từ thu hút ý trẻ, tạo cho trẻ hưng phấn, hứng thú đọc thơ, cho trẻ đọc nhẩm, đọc thầm theo cô Cô dạy trẻ đọc thơ qua tranh để nâng cao chất lượng văn học làm quen với chữ viết số hình ảnh đọc luân phiên, đọc đối, đọc đuổi.v.v Khi trẻ đọc thuộc thơ, cô cho trẻ biểu diễn thơ phối hợp làm động tác minh hoạ Động tác minh hoạ giúp trẻ dễ nhớ làm cho tiết học thêm sinh động Để tránh mệt mỏi, cô cần ý thay đổi hình thức, thay đổi đội hình, xen kẽ trò chơi nhẹ phần chuyển tiếp tiết học trò chơi “Bốn mùa” “ Chim bay cò bay” “pha nước chanh”.v.v…Một điều quan trọng thiếu sửa sai kịp thời cho trẻ cách phát âm, cách luyện giọng thể cảm xúc thơ Để củng cố thơ, câu chuyện cô tổ chức trò chơi để khắc sâu kiến thức vừa cung cấp cho trẻ + Sử dụng phương tiện trực quan: Có thể nói chuẩn bị chu đáo cô yếu tố quan trọng mang lại thành công cho tiết dạy “Làm quen với Văn học” môn mang nét đặc trưng riêng, muốn dạy tốt cần phải có đầu tư thích đáng: Đầu tư cho việc nghiên cứu tác phẩm, chuẩn bị đồ dùng trước hết phải thuộc tác phẩm Từ nghiên cứu soạn để xác định mục đích yêu cầu thể loại mà sử dụng phương pháp truyền thụ cho phù hợp Bài soạn có đầy đủ, chi tiết sáng tạo tiết dạy sinh động, hấp dẫn lôi trẻ Vì giáo viên cần cố gắng nghiên cứu tài liệu hướng dẫn Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 14 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai môn, tham gia học tập chuyên đề, thường xuyên dự giáo viên giàu kinh nghiệm, tham gia thao giảng dự thi tay nghề … Biết đúc rút kinh nghiệm phương pháp, cách tổ chức tiết học thủ thuật, nghệ thuật giáo viên lên lớp Ngoài ra, nên theo dõi chương trình dành cho thiếu nhi như: Vườn cổ tích, khoa học giáo dục v.v Đặc biệt, tư trẻ tư trực quan hình tượng Vì song song với việc nghiên cứu tác phẩm, chuẩn bị giáo án, cô cần phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo đồ dùng ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào dạy Đó giáo cụ trực quan cần thiết, phương tiện tốt để trẻ tri giác, giúp trẻ ghi nhận vật, tượng dễ dàng bền vững Yêu cầu hình ảnh, đồ dùng phải đẹp, đẹp muốn nói hình ảnh, đồ dùng có màu sắc hài hoà Kích cỡ hợp lý, mang tính khoa học, sáng tạo, tính giáo dục, tính thực tiễn, phù hợp với thơ, câu chuyện, sử dụng tiết dạy cách có hệ thống logic Có thể tận dụng vật liệu vải vụn, bông, len, xốp, lon bia, bìa bịch ….để tạo nên đồ dùng đẹp như: Rối, tranh minh hoạ, mô hình, tranh động … trang phục văn nghệ để trẻ thể tái tạo lại tác phẩm thông qua trò chơi đóng kịch Vòng thể dục, chướng ngại vật hoa, lá, cỏ, xốp Giấy màu, hồ dán, bút màu để trẻ sử dụng tích hợp môn học khác Đó nhân vật rối, rối dược cắt may vải vụn, có mái tóc bện sợi len màu đen, vàng óng ả, đôi mắt đen tròn hột nút nhỏ xinh Những miếng xốp màu, bìa cứng, hột hạt dán thành vật, xanh, hoa làm tranh thêm sống động, phù hợp với nội dung tác phẩm - Biện pháp 3: Tích hợp văn học với môn học khác hoạt động: * Phối hợp môn học: Do đặc điểm tâm, sinh lý cuả trẻ phát triển chưa hoàn thiện, vốn từ nghèo, trí nhớ có chủ định, khả phát âm, khả diễn đạt hạn chế Vì vậy, trình hướng dẫn môn học khác, cô cần biết lồng ghép kiến thức văn học vào, nhằm củng cố kiến thức học, đồng thời luyện khả phát âm, cách diễn đạt cho trẻ Hơn nữa, tích hợp với môn học khác làm cho tiết học trở nên sôi động, hấp dẫn tránh nhàm chán, tẻ nhạt trẻ Ví dụ: Với môn : “Khám phá khoa học” Đề tài: Một số phương tiên giao thông Cô dùng câu đố : “Xe hai bánh Chạy bon bon Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 15 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Máy nổ giòn Kêu bình bịch” (Xe máy) Hay câu đố: “Chẳng phải chim mà bay trời Chở nhiều người khắp nơi” (Máy bay) Để giới thiệu củng cố kiến thức cho trẻ Những câu đố nghe vừa vui, vừa dí dỏm, sinh động, vừa giúp trẻ dễ nhớ, dễ phân biệt phương tiện giao thông Đồng thời, qua trẻ cảm nhận hay, đẹp, cách gieo vần, ngắt giọng, âm điệu, nhịp điệu thơ, câu đố Hay với môn “Làm quen với chữ cái” Có lẽ môn học có tác dụng hỗ trợ nhiều cho môn văn học Hướng dẫn trẻ làm quen với chữ giúp trẻ nhận biết phát âm chữ Trẻ phát âm chuẩn đọc thơ, kể chuyện rõ ràng, mạch lạc diễn cảm Bằng câu thơ : “O tròn trứng gà Ô đội mũ , thời có râu” Hay câu đố : “Nét tròn em đọc chữ o Khuyết nửa cho chữ gì?” Từ giúp trẻ ghi nhớ dấu hiệu chữ dễ dàng Ngoài ra, vào đầu họcLàm quen với toán”; “Tạo hình” cô cho trẻ đọc thơ học Như vậy, vừa để ổn định lớp học, vừa có tác động củng cố kiến thức cho trẻ Hoặc cho trẻ đọc thơ, ca dao, đồng dao trình tổ chức tiết học Chẳng hạn: Khi chuyển tiếp phần với phần khác tiết học, làm thay đổi bầu không khí, có tác dụng luyện kỹ đọc thơ, luyện phát âm Các môn học chương trình có tương hỗ lẫn “Làm quen với Văn học” lồng ghép với môn học khác ngược lại, trình tổ chức tiết học văn học, môn học khác tích hợp, đan xen cách hợp lý chặt chẽ nhiều hình thức phong phú, đa dạng hấp dẫn Ví dụ: Với thơ “Bó hoa tặng cô” Phần củng cố luyện tập, cô tổ chức thi đua đội với nhiều hình thức tập “Thể dục kỹ năng”; “Toán” ; “Làm quen chữ cái” kết hợp tạo hình vào học Từ tạo nên bầu không khí vui tươi, thoải mái hưng phấn cho trẻ, giáo dục Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 16 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai tinh thần tập thể, tính mạnh dạn tự tin cố gắng thành tích đội trẻ Ví dụ: Với thơ “Bó hoa tặng cô”cho trẻ thi đua bật qua vòng, dán hoa mang chữ học, đếm số hoa đội dán sau lần chơi, gắn đọc chữ số tương ứng với số lượng hoa, phát âm chữ có hoa * Phối kết hợp với hoạt động: Hoạt động trời: Để đạt kết cao môn văn học cần lồng ghép thêm cho trẻ hoạt động trời Ngoài việc truyền thụ kiến thức tiết học, cần luyện tập cho trẻ Ví dụ :Trong trình dạo, cô cho trẻ vừa đi, vừa đọc thơ học theo chủ đề Hoặc quây quần bóng mát, tổ chức cho trẻ đọc thơ theo nhóm đối đáp với nhau, làm quen với đồng dao, ca dao nói thiên nhiên đất nước, tình cảm gia đình, câu thơ đoán tên nhân vật, vật v.v…Cũng cho trẻ xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh, dùng phấn vẽ lên sân nhân vật truyện cổ tích mà cháu thích Làm quen với thơ, câu chuyện học ….Qua làm giàu vốn từ, hiểu biết, rèn kỹ đọc thơ, kể truyện phát triển trí tưởng tượng, sáng tạo khả phán đoán trẻ Hình : Cô trẻ hoạt động trời, xem tranh + Hoạt động vui chơi: Trò chơi trẻ phản ánh độc đáo, sáng tạo trẻ với môi trường xung quanh, đặc biệt với trò chơi phân vai, trò chơi đóng kịch Bằng học mà chơi, thông qua chơi mà học, giáo viên tổ chức cho trẻ chơi đóng kịch vào buổi vui chơi cuối tuần Với trang phục đẹp : mặt nạ, mũ ….ngộ nghĩnh, chắn trẻ hào hứng thích thú Hoặc Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 17 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai dạng “Chương trình dành cho người yêu thơ”, “Liên hoan văn nghệ”…cho cháu kể truyện, đọc thơ, đọc đồng dao… nhiều hình thức Hình: Trẻ đọc đồng dao vui văn nghệ cuối tuần Ngoài ra, cô tận dụng thời gian đón trẻ, trả trẻ dán thơ câu chuyện dự định kể vào ngày mai góc tuyên truyền để phụ huynh theo dõi làm quen dần nhà, gợi ý cho trẻ tự kể truyện, đọc thơ, chơi trò chơi, câu đố, ôn luyện kiến thức văn học hoạt động góc …cần biết phối kết hợp với phụ huynh học sinh để bồi dưỡng, rèn luyện kiến thức văn học phát triển ngôn ngữ cho trẻ Thông báo với phụ huynh chương trình học hàng ngày trẻ, gợi ý phụ huynh giúp trẻ củng cố thơ, câu chuyện học lớp hình thức biểu diễn lại cho ông bà, cha mẹ nghe với động viên khích lệ gia đình Giờ đón trẻ, trả trẻ, cô trao đổi với phụ huynh cách đọc thơ, kể truyện, cách thể cảm xúc phù hợp với nhân vật tác phẩm Qua hình thành nét tính cách, phẩm chất đạo đức tốt cho trẻ *Trò chơi tích hợp: Với chương trình Mầm non nay, môn học đan xen, lồng ghép nhằm nâng cao tính hiệu quả, với đặc điểm giáo dục mầm non, cho trẻ học mà chơi, thông qua chơi mà học, văn học không giúp trẻ nghe kể chuyện, đọc thơ mà tích hợp môn học khác hình thức tổ chức trò chơi Qua trò chơi giáo viên đánh giá kiến thức mà trẻ thu lượm mức độ nào, cao hay thấp Đưa trò chơi vào lớp học lồng ghép khéo léo, cho học thêm sinh động Nên ý phối hợp trò chơi động tĩnh Lựa chọn trò chơi tích hợp nhiều môn học khác, vậy, cần nhớ: Trò chơi dù tổ chức hình thức phải đảm bảo tính vừa sức hứng thú đối vởi trẻ, không lạm dụng, ôm đồm thái làm lu mờ nội dung đề tài tiết học Ví dụ: Với câu truyện “Chàng Rùa”, cô tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn” Bằng cách: Chia trẻ thành đội có số lượng người nhau, thi đua chuyển gỗ (đồ chơi) làm nhà cho Vua Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 18 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Hình: Trẻ chơi trò chơi chuyển gỗ Đếm số lượng gỗ mà đội chuyển được, so sánh số lượng nhiều hơn, gắn, đọc chữ số tương ứng với kết đội phát âm chữ có gỗ Với tập theo đường hẹp động tác người vác gỗ Sau phút chơi, đội có kết cao mà không phạm luật thắng Hoặc giáo viên cho trẻ chơi: Chọn nhân vật gắn vị trí; đoán tên nhân vật; gắn từ phù hợp với tranh; gắn chữ với từ tranh.v.v…Các trò chơi tổ chức mang tính thi đua tổ, nhóm với nhau.Trẻ chơi cách tự nguyện, hứng thú thoải mái Ngoài cô tổ chức trò chơi mang tính tích hợp tạo hình như: nặn, tô, vẽ ghép tranh nhân vật truyện Ví dụ: Nặn thỏ Mẹ, thỏ anh, thỏ em truyện “Ai đáng khen nhiều hơn” Vẽ hình: cậu bé, bầu truyện “ Quả bầu tiên” Ghép mảng tranh thành tranh hoàn chỉnh nhân vật Thỏ, Gấu, táo chuyện “Quả táo”.v.v Cô cần thay đổi hình thức chơi cách linh hoạt, chẳng hạn: Khi cho trẻ chơi ghép mảng tranh chuyện Quả táo, nhạc, trẻ thực tập bật qua vòng thể dục chui qua cổng, gắn mảng tranh ghép thành tranh hoàn chỉnh Sau lượt chơi, cô dừng lại kiểm tra, cho trẻ nhận xét, đánh giá kết trò chơi, cô cần khen ngợi, động viên trẻ kịp thời, kích thích cố gắng, tích cực hưng phấn trẻ Sau lượt chơi, trò chơi nên thay đổi số trẻ chơi, tạo điều kiện cho nhiều cháu tham gia nâng yêu cầu trẻ chơi với lượt chơi sau Như kết học cao Giờ học kết thúc sau phần chơi hát, câu thơ hay trò chơi nhẹ “chim bay, cò bay, tạo dáng”.v.v Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 19 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai - Biện pháp 4: Tạo môi trường văn học trường, lớp theo chủ đề: Ngay từ đầu năm học nhà trường lên kế hoạch cụ thể cho chủ đề, sau huy động nhân lực lớp làm tranh trang trí chủ đề treo tường, làm tranh góc tuyên truyền cho cha mẹ hiểu chủ đề học, từ cha mẹ trẻ cung cấp thêm số nội dung văn học liên quan đến chủ đề trẻ họctrẻ tạo tranh to, tranh truyện cổ tích, tranh trang trí góc sách truyện đẹp mắt, lôi hấp dẫn trẻ giúp trẻ yêu thích môn làm quen văn học Ví dụ: Cô dán tranh rời tường cho trẻ lên xếp kể, chuẩn bị loại tranh truyện với nội dung hình thức phong phú theo chủ đề góc thư viện cho trẻ xem Ngoài linh hoạt trang trí môi trường lớp, ví dụ: Khi cho trẻ dạo chơi vườn rau, bí mật chuẩn bị vận dụng liên quan đến học “sự tích đậu” chuẩn bị hạt đậu hạt đậu nảy mầm đậu đậu có quả,…sau cho trẻ tự khám phá kể cho trẻ nghe câu chuyện Qua cách cho trẻ làm quen mô hình trẻ lớp thích thú nhớ câu chuyện lâu - Biện pháp 5: Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt môn làm quen văn văn học: Ngay từ đầu năm học nhà trường họp phụ huynh toàn trường bầu ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm hỗ trợ cho nhà trường thống kế hoạch công tác, liên hệ thường xuyên với phụ huynh nhiều hình thức như: họp phụ huynh, bảng thông báo, qua đón trả trẻ nêu nên yêu cầu cụ thể vấn đề cần phối hợp với gia đình trẻ Ví dụ: Từ ngày tháng năm 2015 đến ngày 10 tháng 09 năm 2015 cần phụ huynh đóng góp vật liệu, giấy báo cũ, bìa, cây, hạt… Ở nhà phụ huynh đọc cho trẻ nghe truyện thơ trường Mầm non, photocopy nội dung câu chuyện học nhờ phụ huynh đọc kể cho trẻ nghe, yêu cầu giáo viên nên thông báo cho phụ huynh đón trả trẻ Sau thời gian đưa yêu cầu phụ huynh, giáo viên đưa số thông tin Thông báo danh sách phụ huynh thực yêu cầu, nhắc lại yêu cầu với số phụ huynh Khi đánh giá sau chủ đề phải có phần nhận xét công tác phối hợp với gia đình (Những thực được, tồn gì? Có rút kinh nghiệm, hướng giải nào?) Vào ngày lễ hội ví dụ “ Đêm hội trăng rằm” cô phối hợp với phụ huynh làm đồ dùng minh họa, trang trí quần áo, sân khấu để trẻ đóng kịch, diễn rối… Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 20 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai c Mối quan hệ giải pháp biện pháp: Các giải pháp biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ bổ sung cho Để làm tốt đề tài trước hết cần lập kế hoạch xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp cho trẻ làm quen với văn học, dựa vào đặc điểm tâm lý trẻ sưu tầm sử dụng phương tiện trực quan tăng hứng thú cho trẻ Tích hợp văn học với môn học khác hoạt động hàng ngày nhằm củng cố, rèn luyện kiến thức cho trẻ; Bên cạnh tiếp tục tạo môi trường văn học trường, lớp theo chủ đề lúc nơi, Cuối phát triển thêm công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt môn làm quen văn văn học Dựa vào đặc điểm trẻ lớp sử dụng linh hoạt biện pháp giúp cảm nhận tác phẩm nhẹ nhàng, gần gũi, không vượt hiểu biết trẻ, nhận thức khả cảm thụ văn học trẻ tốt d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Kết khảo nghiệm: Bằng hình thức hoàn toàn lòng với kết mà trẻ tiếp thu tác phẩm văn học qua hoạt động hàng ngày trẻ Giá trị khoa học: Mong từ kinh nghiệm giúp ích cho giáo viên trường có cách truyền thụ tác phẩm văn học cho trẻ ngày hay, hấp dẫn lôi trẻ xem môn nghệ thuật cần pháp huy Những biện pháp có tính khả thi sau sáu tháng áp dụng nhóm lớp 5-6 tuổi trường Thì thấy chất lượng cho trẻ làm quen với văn học nâng lên, qua khảo sát, qua dự lớp 100% trẻ thực thích thú tham gia vào hoạt động văn học, tích cực tham gia vào tiết kể truyện, đọc thơ, tham gia hào hứng vào hoạt động tập thể đóng kịch, tham dự buổi thi đọc thơ, kể truyện diễn cảm, buổi sinh hoạt cuối tuần… Toát lên không khí vui tươi phấn, tạo động lực thúc đẩy phong trào sưu tầm, sáng tác câu chuyện phục vụ cho môn học Đặc biệt nhận ủng hộ nhiệt tình từ phụ huynh Tham gia vào hoạt đông làm quen văn học, trẻ có điều kiện để phát triển cảm xúc, tư sáng tạo, khả diễn đạt lưu loát, rõ ràng Đặc biệt, trẻ biết sử dụng từ lúc, chỗ, làm quen với từ ngữ nghệ thuật, từ giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, óc quan sát khả tư độc lập Đối tượng khảo sát Học sinh 5- tuổi Nội dung khảo sát Ngôn ngữ mạch lạc Số trẻ đạt Tốt 24/38 (Tổng số: 38 Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Khá 11/38 Trung bình 3/38 Trường Mầm non Sao Mai 21 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Thuộc kể nội dung câu chuyện 24/38 7/38 4/38 Phát triển nhận thức 26/38 10/38 2/38 Phát triển thẩm mỹ 25/38 8/38 5/38 III Phần kết luận, Kiến nghị: Kết luận: Những nhận định chung: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn làm quen văn học trường Mầm non Sao Mai có phần nâng cao chất lượng học môn làm quen văn học cho cháu 5-6 tuổi trường Mầm non Sao Mai Mức độ nhận thức, cảm thụ văn học cháu tăng lên rõ rệt so với ban đầu năm học Các giải pháp giúp cho giáo viên nhiều việc bồi dưỡng chuyên môn, lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ Đặc biệt hỗ trợ cho người làm công tác đạo chuyên môn áp dụng công việc có hiệu Quan trọng biện pháp có tính khả thi thúc đẩy để giáo dục văn học trường Mầm non thật hoạt động giúp trẻ phát triển toàn diên Khả ứng dụng: Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi học tốt môn Làm quen văn học trường Mầm non Sao Mai áp dụng 4/4 lớp trường Mầm non Sao Mai Với kết ý nghĩa sáng kiến áp dụng cho số trường Mầm non khu vực huyện Krông Ana, góp phần nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen văn học Đề tài phát triển mở rộng thêm cho năm học sau, ta nâng cao yêu cầu với trẻ Và sáng tạo hình thức tổ chức hấp dẫn Bài học kinh nghiệm: Thứ là: Hiểu nắm ý nghĩa, tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen văn học trẻ nhà trường từ giáo viên không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua giáo viên môn Thứ hai là: Sử dụng hiệu cách đọc diễn cảm, kể truyện diễn cảm từ tạo điều kiện cho giáo viên tự tin truyền thụ kiến thức cho trẻ, giúp trẻ cảm nhận tác phẩm cách có hiệu Thứ ba là: Tạo môi trường văn học trường lớp Mầm non yếu tố quan trọng thúc đẩy thành công việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học nhà trường, qua biện pháp giúp trẻ hứng thú yêu môn học Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 22 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Thứ tư là: Làm tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh nhà trường, tuyên truyền vận động phụ huynh ủng hộ vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt cho chuyên đề Ngoài kết hợp với loa đài truyền thôn, buôn làm tốt công tác tuyên truyền, đưa bài, đưa tin tạo đồng tình phụ huynh Thứ năm là: Việc tự học tự bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao nghiệp vụ giáo viên biện pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng giảng dạy môn văn học nhà trường Biết tìm tòi học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, nhanh nhạy, tiếp cận, nắm bắt phương pháp Tích cực sưu tầm, cải biên, sáng tác thơ, câu chuyện, tranh minh họa, trò chơi bổ trợ cho thơ, câu chuyện chủ đề cho trẻ hoạt động Thứ sáu là: Biết phối hợp, đan xen môn Văn học với môn học khác Tích hợp, lồng ghép môn học khác vào tiết văn học Tận dụng hội cho trẻ làm quen với Văn học lúc, nơi cách hợp lý, nhiều hình thức Kiến nghị Đối với Phòng giáo dục đào tạo: Quan tâm đầu tư xây dựng sở vật chất phòng môn, trang thiết bị, … phục vụ cho việc nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với văn học nhà trường Đối với trường Mầm non Sao Mai: Tăng cường công tác tham mưu cấp đầu tư trang thiết bị phù hợp điều kiện cần thiết đơn vị Bình Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Người Viết Nguyễn Hoài Thanh Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 23 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Nguyễn Văn Nhẫn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 24 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai TÀI LIỆU TT Tên tài liệu Tác giả Nhà sản xuất Tạp chí GDMN Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam Tài liệu bồi dưỡng Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam thường xuyên Thực trạng trường MN Sao Mai kinh nghịêm thân Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam Cơ sở lý luận khoa học môn làm quen văn học Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam Phương pháp tổ chức hoạt động làm quen tác phẩm văn học Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam Kế hoạch giáo dục tổ chức thực hoạt động giáo dục Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam Tuyển chọn giáo án cho lớp mẫu giáo 5-6 tuổi lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Mầm Non Chương trình giáo dục Mầm Non Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Việt Nam 10 Hướng dẫn sử dụng đánh Sưu tầm Nhà xuất giáo dục Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Ghi Trường Mầm non Sao Mai 25 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em Mầm Non MỤC LỤC I Phần mở đầu ….1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 II Phần nội dung: Cơ sở lí luận: Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp b Nội dung cách thức thực giải pháp .8 Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp tổ chức hoạt động phù hợp cho trẻ làm quen với văn học Biện pháp 2: Sử dụng phương tiện trực quan tăng hứng thú cho trẻ 10 Biện pháp 3: Tích hợp văn học với môn học khác hoạt động……………….15 Biện pháp 4: Tạo môi trường văn học trường, lớp theo chủ đề 20 Biện pháp 5: Tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ giúp trẻ học tốt môn làm quen văn văn học…………………………………………………………………………………………….20 c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 21 d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng 21 III Phần kết luận, kiến nghị 22 Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 26 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Kết luận 22 Kiến nghị 23 Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 27 Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai 28 ... việc giúp trẻ học tốt môn văn học, … Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Một số phương pháp. .. dạy trẻ Giáo viên: Nguyễn Hoài Thanh Trường Mầm non Sao Mai Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Chất lượng trẻ - tuổi làm quen văn học thể qua số. . .Một số biện pháp giúp trẻ - tuổi học tốt môn làm quen văn học trường mầm non Sao Mai Từ suy nghĩ đặt câu hỏi: Tại trẻ chưa hứng thú với hoạt động làm quen văn học? ”, Làm để giúp trẻ học tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5, 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao Mai, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5, 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao Mai, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 5, 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non Sao Mai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn