dạy học bằng sơ đồ tư duy sinh 12

18 971 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/05/2017, 10:11

A MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sự phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh toàn cầu hoá đặt yêu cầu người lao động, đặt yêu cầu cho nghiệp giáo dục hệ trẻ đào tạo nguồn nhân lực Một định hướng việc đổi giáo dục chuyển từ giáo dục mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang giáo dục trọng việc hình thành lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo người học Định hướng quan trọng đổi PPDH phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo, phát triển lực hành động, lực cộng tác làm việc người học Trong cấp học THPT nay, dạy lớp 12 gặp nhiều khó khăn đặc biệt dạy môn sinh học Vì kiến thức sinh học lớp 12 nhiều khó , nữa, học sinh có xu hướng học lệch mà môn sinh môn có học sinh chọn Do đó, trình dạy, đòi hỏi người giáo viên phải cẩn thận việc lựa chọn phương pháp cho phù hợp với nội dung để gây hứng thú cho học sinhSinh thái học” chương có nhiều kiến thức liên quan đến nhiều đối tượng sinh vật, môi trường, kiến thức liên quan chặt chẽ với Do đó, học sinh khó tiếp thu dễ nhầm lẫn Nhưng, sử dụng đồ nội dung học trình bày rõ ràng, học sinh thấy mối liến hệ nội dung kiến thức Vì vậy, chọn đề tài: “Dạy học chương phần sinh thái học môn sinh học 12 nâng cao đồ duy” Mục đích Giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm mối quan hệ thể với môi trường quần thể sinh vật Học sinh hình thành kĩ tóm tắt nội dung học đồ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: Phương pháp dạy đồ Phạm vi: Sinh học 12 nâng cao phần chương Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết: Lí luận dạy học sinh học, tài liệu hướng dẫn sử dụng đồ dạy học, SGK Phương pháp thực nghiệm: Lấy ý kiến chuyên gia, tổng kết kinh nghiệm sư phạm B PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Một số khái niệm bản - Phương pháp dạy học cách thức làm việc thầy giáo học sinh, nhờ mà học sinh nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành giới quan lực - đồ công cụ hỗ trợ đại, kỹ sử dụng não mẻ Tony Buzanôhàn chỉnh Đó kỹ thuật hình hoạ, dạng đồ, kết hợp từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp, tương thích với cấu trúc, hoạt động chức não 1.2 Cấu tạo đồ duy: 1.3 Cách thức lập đồ duy: Bước 1: Trung tâm tờ giấy vẽ hình ảnh viết từ khoá Bước 2: Nối nhánh (cấp một) đến trung tâm, nối nhánh nhánh cấp hai đến nhánh cấp một, nối nhánh cấp ba đến nhánh cấp hai, đường kẻ Các đường kẻ gần hình ảnh trung tâm tô đậm hơn, dày Chú ý: - Luôn sử dụng màu sắc - Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập nằm đường kẻ - Nên dùng đường kẻ cong thay đường thẳng đường cong tổ chức rõ ràng thu hút ý mắt nhiều - Bố trí thông tin quanh hình ảnh trung tâm 1.4 Đặc điểm kiến thức vvv Phần Sinh Bài thái học Tên 47 Chương Cơ thể môi trường 48 49 51 Chương Quần thể sinh vật 52 53 54 Môi trường nhân tố sinh thái Ảnh hưởng có nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật Ảnh hưởng có nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo) Khái niệm quần thể mối quan hệ cá thể trog quần thể Các đặc trưng quần thể Các đặc trưng quần thể (tiếp theo) Biến động số lượng quần thể 1.5 Phương pháp sử dụng đồ dạy học môn sinh học: đồ có vai trò quan trọng dạy học sinh học Thế việc sử dụng đồ vào khâu trình dạy học để phát huy hết tác dụng khó đồ sử dụng khâu khác trình giảng dạy như: kiểm tra cũ, nghiên cứu mới, củng cố, hướng dẫn học sinh làm việc nhà đồ giáo viên, học sinh, kết hợp giáo viên học sinh thiết kế đồ kết hợp câu hỏi tự lực, đàm thoại Ơristic phiếu học tập đồ sử dụng dạng đồ đầy đủ, đồ trống số phần, đồ câm đồ tổ chức cho học sinh làm việc nhân làm việc theo nhóm - đồ vẽ phần mềm vi tính, vẽ tay giấy bẳng đen Phương pháp sử dụng đồ khâu nghiên cứu gồm bước sau: Bước 1: Nghiên cứu mục tiêu học, phân tích nội dung sách giáo khoa Bước 2: Tùy thuộc vào mục tiêu, nội dung học trình độ học sinh để lựa chọn biện pháp sử dụng đồ ý trình bày Bước 3: Thiết kế lựa chọn đồ Bước 4: Soạn giáo án theo ý tưởng định CHƯƠNG II: DẠY HỌC BẰNG ĐỒ DUY 2.1 Nội dung kiến thức Phần 7: Chương 1: Cơ thể môi trường Chương 2: Quần thể sinh vật Sinh thái học Nội dung - Một số khái niệm môi trường - Khái niệm quần thể sống: môi trường, loại môi trường, - Mối quan hệ cá thể nhân tố sinh thái, nhóm nhân tố sinh quần thể thái - Đặc trưng quần thể - Sự tác động nhân tố sinh thái - Mối quan hệ quần thể vô sinh lên thể sinh vật, hình thành môi trường biến động số lượng đặc điểm thích nghi cá thể quần thể - Các qui luật tác động qua lại sinh vật với môi trường - Sự tác động sinh vật trở lại môi trường đồ tóm tắt 2.2 Các đồ sử dụng cho việc dạy học phần chương 2.2.1 đồ 47 2.2.2 đồ 48 đồ ảnh hưởng ánh sáng sinh vật đồ ảnh hưởng nhiệt độ sinh vật 2.2.3 đồ 49 2.2.4 đồ 51 2.2.5 đồ 52 2.2.6 đồ 53 2.2.7 đồ 54 2.3 Dạy học đồ Bài Hoạt động GV *Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm, phân loại môi trường nhân tố sinh thái + Nêu khái niệm môi trường + Treo tranh, yêu cầu hs quan sát cho biết có loại môi trường Bài 47: Môi trường nhân tố sinh thái + Môi trường cấu tao nhiều thành phần khác Điều kiện để yếu tố môi trường trở thành nhân tố sinh thái? Hoạt động HS - Nghiên cứu SGK, trả lòi - Quan sát tranh, trả lời + Có loại nhân tố sinh thái? Cho VD + Nhận xét, kết luận *Hoạt động 2: Tìm hiểu quy luật tác động nhân tố sinh thái giới hạn sinh thái + Nêu quy luật tác động + Tác đông nhân tố sinh thái lên thể sinh vật phù thuộc vào chất nhân tố, cường độ, liều lượng, cách thức thời gian tác động + Sinh vật tồn giới hạn định + Treo hình 47.1, phân tích khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái + Giải thích khác sức sống sinh vật khoảng thuận lợi khoảng chống chịu theo nhân tố nhiêt độ? * Hoạt động 3: Tìm hiểu nơi ổ sinh thái + Nơi ở, ổ sinh thái gi? + Yêu cầu hs quan sát hình 47.3 Phân tích phân chia nơi ổ sinh thái loài sẻ tán + Nhận xét, bổ sung + Sử dụng đồ để khái quát nội dung * Hoạt động 1: Tìm hiểu tác động ánh sáng Yêu cầu hs trả lời câu hỏi sau: + Kể tên số loài mọc nơi có nhiều ánh sáng, mọc nơi bóng râm Nhận xét đặc điểm loại + Gv nhận xét bổ sung + Kể tên số loài động vật hoạt động vào ban ngày ban đêm - Lắng nghe, ghi -Nghiên cứu SGK, trả lời -Lắng nghe -Quan sát hình, lắng nghe, đặc vấn đề thắc mắc -Phân tích, trả lời -Trả lời -Quan sát trả lời -Quan sát, tự hệ thống kiến thức -Liên hệ thực tế, tái kiến thức -Lắng nghe, ghi -Liên hệ thực tế trả + Nêu đặc điểm thích nghi nhóm động vật trên? Bài 48: Ảnh hưởng + Gv nhận xét, bổ sung nhân tố - Các yếu tó tự nhiên biến đổi có sinh thái lên đời chu kì theo quy luật thiên văn tạo cho sống sinh vật sinh vật hoạt động theo nhịp điệu chuẩn xác đồng hồ sinh học + Treo hình 48.5, yêu cầu hs quan sát nhận xét hoạt động theo nhịp điệu ngày đêm thực vật động vật + Nhận xét + Cho hs quan sát đồ ảnh hưởng ánh sáng sinh vật, tổng kết kiến thức phần * Hoạt động 2: Tìm hiểu tác động nhiệt độ + Giới hạn sinh thái gì? -Sinh vật sống giới hạn nhiệt độ hẹp (0°c – 50°c) + Nhiệt độ ảnh hưởng đến sinh vật? + Gv nhận xét, bổ sung + Dựa vào thân nhiệt, sinh vật chia thành hai nhóm: biến nhiệt đồng nhiệt (hằng nhiệt) + Nêu đặc điểm nhóm? Nhóm có khả phân bố rộng hơn? + Gv nhận xét, rút nội dung theo đồ ảnh hưởng nhiệt độ lên đời sống sinh vật * Hoạt động 1: Tìm hiểu ảnh hưởng độ ẩm - Cơ thể sinh vật chứa tới 50- 70 % nước chí 99% + Dựa vào độ ẩm người ta chia thực vật thành nhóm? Cho ví dụ? + Nêu đặc điểm nhóm + Động vật chia thành nhóm? Đặc điểm thích nghi nhóm + Cho biết ếch nhái thường xuất lời -Nghiên cứu SGK, trả lời -Lắng nghe, ghi -Quan sát hình 48.5, nghiên cứu SGK trả lời -Quan sát, ghi nhớ -Liên hệ kiến thức cũ, trả lời -Nghiên cứu SGK, trả lời -Lắng nghe, quan sát, ghi chép -Nghiên cứu SGK, trả lời -Liên hệ thực tế, vận đâu thời gian ngày Dạng thích nghi thuộc loại gì? Bài 49: Ảnh hưởng + Nhận xét, kết luận nhân tố Hoạt động 2: Tìm hiểu tác sinh thái lên đời động tổ hợp nhiệt - ẩm sống sinh vật (tt) + Treo hình 49.1, cho biết nhiệtẩm ảnh hưởng đến sinh vật + Nhận xét, bổ sung Hoạt động 3: Tìm hiểu tác động nhân tố khác + Nêu đặc điểm thực vật có đời sống thích nghi với phát tán nhờ gió + Đặc điểm động vật với vận động không khí + Bổ sung, kết luận Hoạt động 4: Tìm hiểu tác động trở lại sinh vật lên môi trường -Sinh vật không chịu ảnh hưởng nhân tố sinh thái mà tác động trở lại, biến đổi mạnh sinh vật sống tổ chức cao + Nêu ví dụ phân tích? + Nhận xét bổ sung *Khái quát lại nội dung đồ Hoạt động 1:Tìm hiểu khái niệm quần thể -Các cá thể tồn cách độc lập mà phải sống tổ chức xác định để sinh sản, chống kẻ thù, Tổ chức gọi quần thể + Cho biết khái niệm quần thể? Cho ví dụ + Chia nhóm ( bàn nhóm) trả lời lệnh SGK: Lựa chọn quần thể tổ hợp 10 nhóm cá thể Tại nói quần thể đơn vị tồn loài? +Kết luận, bổ sung *Hoạt động 2: Tìm hiểu mối dụng kiến thức - Quan sát hình 49.1, trả lời -Tái kiến thức cũ, trả lời -Lắng nghe, ghi chép - Lắng nghe -Liên hệ thực tế, trả lời -Lắng nghe, ghi nhớ -Lắng nghe -Nghiên cứu SGK trả lời -Thảo luận nhóm, cử đại diện trả lời quan hệ cá thể quần thể + Thế quan hệ hỗ trợ? - Mối quan hệ hỗ trợ tụ họp, sống bầy đàn, sống thành xã hội + Hãy nêu VD cách sống bầy đàn hay quần tụ đv mà em biết tự nhiên? + Trong cách sống bầy đàn, cá Bài 51: Khái niệm thể nhận biết tín hiệu quần thể nào? mối quan hệ + Từ bảng số liệu SGK thể quần thể khả lọc nước loại thân mềm thay đổi theo số lượng cá thể nhóm Cho biết ý nghĩa hỗ trợ + Nhận xét, kết luận -Nghiên cứu SGK, trả lời -Liên hệ thực tế -Lắng nghe, ghi chép -Nghiên cứu SGK, trả lời -Thảo luận nhóm + Khi quần thể dẫn đến quan hệ cạnh tranh? Cho VD + Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: ++ Nhóm 1: Vì cạnh tranh loài khốc liệt? Tại thực tế, cạnh tranh loài xảy ra? ++ Nhóm 2: Bên cạnh quan hệ cạnh tranh có quan hệ khác? Ý nghĩa quan hệ này? ++ Nhóm 3: Các cá thể loài có kí sinh vào không? Xuất điệu kiện nào? ++ Nhóm 4: Ở điều kiện xảy ăn thịt đồng loại? Điều có lợi cho tồn loài? + Nhận xét, bổ sung -Lắng nghe, quan + Khái quát nội dung theo đồ sát, hệ thống lại kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu phân bố quần thể không gian + Cho hs quan sát đồ phân bố cá thể không gian + Có dạng phân bố tiêu chuẩn qui định dạng phân bố cá -Quan sát, phân tích đồ, trả lời thể không gian nào? + Kết luận, bổ sung Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu trúc tuổi quần thể + Thế cấu trúc giới tính ? Bài 52: Các đặc + Trong thiên nhiên tỉ lệ đực /cái trưng tồn nào? Có phải loài sinh quần thể vật tỉ lệ đực/cái không? nêu vd minh họa - Tuổi thọ tính thời gian Hãy khái niệm dạng tuổi thọ? + Cấu trúc tuổi gì? + Dựa vào phát triển cá thể, người ta chia quần thể thành nhóm tuổi sinh thái ? + Treo hình 52.3 SGK, yêu cầu hs trả lời câu lệnh ? +Thế tháp tuổi quần thể? + Tổng kết lại kiến thức đồ + Cho hs trình bày lại kiến thức đồ + Cho hs quan sát tranh 52.4 SGK giải thích tăng dân số nhân loại - Lắng nghe -Nghiên cứu SGK, trả lời -Lắng nghe -Quan sát hình,trả lời -Lắng nghe, ghi chép -Hệ thống kiến thức -Quan sát tranh, lắng nghe Hoạt động 1: Tìm hiểu số khái niệm + Thế kích thước quần thể? -Nghiên cứu SGK, trả lời + Hãy phân biệt KT quần thể kích thước thể? (kích thước quần thể có cực trị: tối thiểu tối đ) + Khi quần thể đạt kích thước tối thiểu? Khi quần thể đạt kích thước tối đa ? Bài 53: Các đặc + Mật độ quần thể gì? trưng -Suy nghĩ trả lời + Trong vùng phân bố rộng, mật độ quần thể (tt) quần thể loài giun,dế,… thấp, cá thể hội gặp nhau, qt tồn không? Chúng chống chọi với bất trắc xảy môi trường bị ô nhiễm không? + Nếu đk mật độ đông nguồn thức ăn hạn hẹp, cá thể tìm đủ thức ăn để sinh sống hay không ? + Nhận xét, bổ sung Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân tố gây biến động kích thước quần thể -Kích thước quần thể thường biến động theo biến đổi nhân tố môi trường, trước hết nguồn thức ăn, thông qua mức sinh sản tử vong mức nhập cư di cư quần thể - KT quần thể mô tả công thức: Nt = N0 + B – D + I – E + Nguyên nhân gây biến động kích thước quần thể? + Cho hs quan sát đồ biến đổi kích thước quần thể, yêu cầu HS nêu khái niệm nêu ý nghĩa ng nhân trên? -Ngoài có số quan trọng mức sống sót + Mức sống sót gì? + Dựa vào hình 53.1 : mô tả đường cong sống nhóm động vật? + Nhận xét, bổ sung -Lắng nghe, ghi chép -Lắng nghe -Trả lời -Quan sát, trả lời -Quan sát hình -Lắng nghe, ghi chép Hoạt động 3: Tìm hiểu tăng trưởng kích thước quần thể -Lắng nghe, ghi nhớ + Sự tăng trưởng kích thước qthể phụ thuộc vào nhân tố nêu + Nếu gọi b tốc độ sinh sản riêng tức thời; d: tốc độ tử vong; r: hệ số CT: r= b-d Nếu b > d : qthể tăng số lượng -Nghiên cứu SGK, b = d : qthể ổn định trả lời b < d : qthể giảm số lượng + Môi trường ntn môi trường lý tuởng? Tuân theo đường cong nào? biểu thức ? + Đặc trưng môi trường không bị giới hạn môi trường bị giới hạn? + Kiểu tăng trưởng tuân theo biểu thức đường cong nào? + Bổ sung, kết luận *Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm biến động + Nêu khái niệm? Khi số lượng cá thể biến động? + Đây phản ứng tổng hợp quần thể trước biến đổi điều kiện sống, không gian sống, nhân tố môi trường khác, Bài 54: Biến động *Hoạt động 2: Các dạng biến số lượng cá thể động số lượng quần thể + Vẽ đồ biến động số lượng quần thể + Phân tích, khái quát nội dung *Hoạt động 3: Tìm hiểu chế điều chỉnh số lượng cá thể quần thể + Là thay đổi mối quan hệ chủ yếu mức sinh sản - tử vong + Thảo luận chế điều chỉnh hình thức: ++ Nhóm 1: Cạnh tranh ++ Nhóm 2: Sự di cư ++ Nhóm 3: Quan hệ mồi - vật ăn thịt ++ Nhóm 4: Vật chủ - vật kí sinh + Nhận xét, kết luận -Lắng nghe, ghi chép - Nghiên cứu SGK, trả lời -Lắng nghe -Quan sát -Lắng nghe, hệ thống kiến thức -Lắng nghe -Thảo luận nhóm - Cử đại diện trình bày - Nhận xét, bổ sung nhóm khác -Lắng nghe, ghi C KẾT LUẬN Việc sử dụng đồ dạy học không giúp học sinh tóm tắt đầy đủ nội dung học, thích thú học tập mà góp phần rèn luyện kĩ – kĩ xảo, phát triển sáng tạo cho em Có thể sử dụng đồ việc kiểm tra cũ, vào mới, khái quát nội dung phần hay toàn bài, Tùy thuộc vào nội dung mà ta sử dụng lúc để đạt hiệu cao Qua trình tìm hiểu việc dạy học phần sinh thái học phương pháp đồ duy, nhận thấy thầy cô nên sử dụng đồ duy, kết hợp với phương pháp khác để giảng sinh động, dễ hiểu, hấp dẫn em Giúp em kết nối nội dung bài, chương; biết mối liên hệ tổ chức sống sinh vật, nắm vững kiến thức trọng tâm D TÀI LIỆU THAM KHẢO - Đinh Quang Báo , 2001, Lý luận dạy học sinh học - Trần Thị Phú, Bài giảng lý luận dạy học sinh học – KTNN -http://ppdhsinhhoc12.weebly.com/bagravei-47-mocirci-tr4327901ng-vagravecaacutec-nhacircn-t7889-sinh-thaacutei.html -http://www.sodotuduy.com/so-do-tu-duy/so-do-tu-duy-la-gi.html ... pháp sử dụng sơ đồ tư dạy học môn sinh học: Sơ đồ tư có vai trò quan trọng dạy học sinh học Thế việc sử dụng sơ đồ tư vào khâu trình dạy học để phát huy hết tác dụng khó Sơ đồ tư sử dụng khâu... tác động sinh vật trở lại môi trường Sơ đồ tóm tắt 2.2 Các sơ đồ tư sử dụng cho việc dạy học phần chương 2.2.1 Sơ đồ tư 47 2.2.2 Sơ đồ tư 48 Sơ đồ tư ảnh hưởng ánh sáng sinh vật Sơ đồ tư ảnh... sinh vật Sơ đồ tư ảnh hưởng nhiệt độ sinh vật 2.2.3 Sơ đồ tư 49 2.2.4 Sơ đồ tư 51 2.2.5 Sơ đồ tư 52 2.2.6 Sơ đồ tư 53 2.2.7 Sơ đồ tư 54 2.3 Dạy học sơ đồ tư Bài Hoạt động GV *Hoạt động 1: Tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: dạy học bằng sơ đồ tư duy sinh 12, dạy học bằng sơ đồ tư duy sinh 12, dạy học bằng sơ đồ tư duy sinh 12