Chu de 1- HN10

18 331 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:25

Em thích ngheà gì? • Nghề là sản phẩm của xã hội loài người khi đã đạt tới một giai đoạn nhất định. 1) Thế nào là nghề ? • Nghề còn là hình thức hoạt động mà con người theo đuổi trong suốt cả cuộc đời. I\ Löïa choïn ngheà • Cá nhân một người không thể phù hợp với tất cả các nghề khác nhau mà chỉ có thể phù hợp với một nhóm nghề nào đó, thậm chí với chỉ một nghề. I\ Löïa choïn ngheà 2) Vì sao phải chọn nghề ? • Thế giới nghề nghiệp rất rộng lớn, có hàng ngàn nghề khác nhau. • Hàng năm có nhiều nghề mất đi và xuất hiện nhiều nghề mới do sự phát triển của khoa học và công nghệ. • Để chọn cho mình một nghề thích hợp cần phải dựa vào điều kiện của bản thân có đáp ứng được những yêu cầu của nghề hay không. Đây chính là cơ sở khoa học của việc chọn nghề. I\ Löïa choïn ngheà 3) Chọn nghề: • Quá trình chọn nghề phải xuất phát từ sự nhìn nhận, đánh giá về nghề. Sau đó căn cứ vào hứng thú, sở trường của bản thân mà xác định một trong số những nghề hiện có trong xã hội. • Trong cuộc sống, vấn đề chọn nghề tiến hành theo hai hướng: Con người lựa chọn nghề nghiệp cho mình nhưng nghề nghiệp cũng lựa chọn đối tượng cho chính nó. A. Chọn nghề là gì?  Trong khi còn đang học ở cấp phổ thông, mỗi học sinh cần chuẩn bị cho mình sự sẵn sàng về tâm lí đi vào lao động nghề nghiệp, thể hiện ở các mặt sau: I\ Löïa choïn ngheà 3) Chọn nghề:  Hiểu về một số nghề mà mình yêu thích, nắm chắc những yêu cầu của nghề đó đặt ra trước người lao động  Học tập thật tốt những môn học có liên quan đến việc học nghề với thái độ vui vẻ thoải mái.  Rèn luyện một số kĩ năng, kĩ xảo lao động mà nghề đó yêu cầu, một số phẩm chất, nhân cách mà người lao động trong nghề phải có  Tìm hiểu nhu cầu nhân lực của nghề và điều kiện theo trường học đào tạo. B. Những nguyên tắc chọn nghề có cơ sở khoa học: í ngha chớnh tr: Chn ngh cú c s khoa hc s to iu kin thun li phõn lung hc sinh sau khi dó tt nghip Trung hc Ph thụng. I\ Lửùa choùn nghe 3) Chn ngh: í ngha giỏo dc: Nh cú vic lm n ng v ngh phự hp nhõn cỏch ca con ngi s tng bc phỏt trin v hon thin qua hot ng ngh nghip. í ngha xó hi: T giỏc tỡm kim nhng ngh ang cn nhõn lc s lm gióm sc ộp ca xó hi i vi nc nh v vic lm v ci thin i sng. í ngha kinh t: Xõy dng nn kinh t th trng theo nh hng xó hi ch ngha, nõng cao nng lc cnh tranh ca nn kinh t nc nh trong xu hng ton cu hoỏ v hũa nhp kinh t th gii. C. í ngha ca vic chn ngh cú c s khoa hc:  Muốn tồn tại, con người trước hết phải thỏa mãn những nhu cầu vật chất như ăn, mặc, ở, đi lại. . . Nếu tách rời nghề nghiệp con người không thể thoả mãn được những nhu cầu cơ bản đó. Cho dù trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ hoá, nghề nghiệp vẫn là phương tiện quan trọng giúp con người có điều kiện sinh sống, thoả mãn các nhu cầu vật chất lẫn tinh thần. I\ Löïa choïn ngheà 4) Tại sao con người phải gắn bó với một nghề nhất định ? Tại sao con người và nghề nghiệp không thể tách rời ?  Tất thảy những sự theo đuổi tinh thần của con người đều trực tiếp hoặc gián tiếp có liên hệ khăng khít với nghề. Hạnh phúc, lí tưởng, sự nghiệp của con người có gắn bó máu thịt với nghề thì mới dài lâu và càng thêm ý nghĩa. • Nghề nghiệp là phương tiện mà mỗi con người dựa vào đó để sống và thoả mãn các nhu cầu của đời sống vật chất và tinh thần như sự đam mê, lòng nhiệt huyết, lý tưởng. . . • Con người chỉ thành công trong cuộc đời khi biết chọn nghề phù hợp với mình nhất. I\ Löïa choïn ngheà 4) Tại sao con người phải gắn bó với một nghề nhất định ? . Chọn nghề là gì?  Trong khi còn đang học ở cấp phổ thông, mỗi học sinh cần chu n bị cho mình sự sẵn sàng về tâm lí đi vào lao động nghề nghiệp, thể hiện. núng ny (bit t kim ch). Bit nhng nhn, khụng ni núng trong nhng trng hp khú chu, khụng va ý, bc mỡnh. Ii Sệẽ PHUỉ HễẽP NGHE 2) Cỏc mc phự hp ngh: Khụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chu de 1- HN10, Chu de 1- HN10, Chu de 1- HN10