Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)

27 412 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 15:16

Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt) HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM DOÃN QUANG HÙNG NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT GẮN VỚI DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG VÙNG VEN BIỂN HUYỆN GIAO THUỶ, TỈNH NAM ĐỊNH Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 62 85 01 03 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2017 Công trình hoàn thành tại: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thanh Trà PGS.TS Nguyễn Ích Tân Phản biện 1: PGS.TS Hồ Thị Lam Trà Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 2: PGS.TS Chu Văn Thỉnh Hội Khoa học Đất Việt Nam Phản biện 3: TS Mai Văn Phấn Tổng cục Quản lý đất đai Luận án bảo vệ trước Hội đồng Đánh giá luận án cấp Học viện họp tại: Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi phút, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Lương Định Của - Học viện Nông nghiệp Việt Nam PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Việt Nam thiên nhiên ưu với vùng biển, đảo khoảng 1.000.000 km2 3.000 km bờ biển giàu tài nguyên Du lịch sinh thái (DLST) cộng đồng loại hình du lịch ưu tiên phát triển chiến lược phát triển du lịch Việt Nam; nhiên lĩnh vực lý luận thực tiễn Việc tiến hành nghiên cứu DLST cộng đồng không giải hài hòa vấn đề cấp thiết, mà nâng cao đời sống dân cư, giảm áp lực lên tài nguyên, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa, đa dạng sinh học Huyện Giao Thuỷ có cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn với chiều dài bờ biển 32 km, có vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy rộng 7.100 Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam VQG Xuân Thủy điểm du lịch cần trọng phát triển với hướng khai thác sản phẩm đặc trưng DLST, du lịch văn hóa, du lịch biển, du lịch lễ hội,… Trước đây, kinh tế huyện Giao Thuỷ chủ yếu phát triển theo hướng Nông - Lâm - Ngư nghiệp Ngày nay, huyện xác định dịch vụ với DLST mũi nhọn Do vậy, việc phát triển DLST chìa khóa cho việc bảo vệ nguồn tài nguyên, môi trường ven biển 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá thực trạng định hướng sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định - Đề xuất giải pháp sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng địa bàn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định 1.3 ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu - Các yếu tố tác động đến sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng - Quỹ đất phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Các chủ thể tham gia hoạt động du lịch: khách du lịch, người tham gia hoạt động phục vụ quản lý du lịch 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: địa giới hành huyện Giao Thủy bao gồm 20 xã 02 thị trấn Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề sử dụng đất huyện Giao Thủy có liên quan đến phát triển DLST cộng đồng vùng ven biển Phạm vi thời gian: luận án tập trung nghiên cứu, phân tích tư liệu, số liệu sử dụng đất DLST cộng đồng vùng ven biển giai đoạn 2000 - 2015 Số liệu sơ cấp điều tra năm 2014 2015 1.4 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Xác định tiềm sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng địa bàn huyện Giao Thủy Xác định nhu cầu định hướng sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng phù hợp với phát triển KTXH bền vững địa bàn huyện Giao Thủy 1.5 Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Ý nghĩa khoa học: góp phần xây dựng sở khoa học cho việc sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy Ý nghĩa thực tiễn: góp phần cung cấp sở khoa học cho quyền địa phương tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu công tác quản lý sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng; phát triển sinh kế cho dân cư địa, kết hợp nâng cao ý thức người dân lĩnh vực bảo vệ nguồn tài nguyên môi trường ven biển, nhằm thực mục tiêu chiến lược phát triển KTXH địa phương PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG 2.1.1 Khái quát chung du lịch Du lịch hoạt động người nơi cư trú thường xuyên nhằm thoả mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng khoảng thời gian định(Quốc hội nước CHXHCNVN, 2005) Khách du lịch người du lịch kết hợp du lịch, trừ trường hợp học, làm việc hành nghề để nhận thu nhập nơi đến Tài nguyên du lịch cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên, di tích lịch sử văn hoá, công trình lao động sáng tạo người giá trị nhân văn khác sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, yếu tố để hình thành khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch, đô thị du lịch Tài nguyên du lịch tự nhiên gồm yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo, khí hậu, thuỷ văn, hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên sử dụng phục vụ mục đích du lịch Tài nguyên du lịch nhân văn gồm truyền thống văn hóa, yếu tố văn hoá, văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, công trình lao động sáng tạo người di sản văn hoá vật thể, phi vật thể khác sử dụng phục vụ mục đích du lịch Điểm du lịch nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan khách du lịch Điều kiện để công nhận điểm du lịch quốc gia: có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn; có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu trăm nghìn lượt khách du lịch năm; có đường giao thông thuận tiện đến điểm du lịch, có dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách du lịch; đáp ứng điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường theo quy định pháp luật Điểm du lịch quốc gia Thủ tướng Chính phủ định công nhận (Quốc hội nước CHXHCNVN, 2005) Khu du lịch nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu tài nguyên du lịch tự nhiên, quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng khách du lịch, đem lại hiệu KTXH môi trường Tuyến du lịch lộ trình liên kết khu du lịch, điểm du lịch, sở cung cấp dịch vụ du lịch, gắn với tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không Theo Tổ chức Respondsible Ecological Social Tours (1997) DLST cộng đồng “phương thức tổ chức du lịch đề cao môi trường, văn hóa xã hội DLST cộng đồng cộng đồng sở hữu quản lý, cộng đồng cho phép khách du lịch nâng cao nhận thức học hỏi cộng đồng, sống đời thường họ” Như vậy, DLST cộng đồng nét tinh túy DLST du lịch bền vững DLST cộng đồng nhấn mạnh vào ba yếu tố môi trường, du lịch cộng đồng Để hình thành phát triển DLST cộng đồng cần có tiềm tài nguyên môi trường tự nhiên nhân văn; có tham gia cộng đồng dân cư; có thị trường khách nước quốc tế; chế sách hợp lý; có hỗ trợ, giúp đỡ phủ, tổ chức phi phủ nước Theo UNWTO (2008) tiêu chí DLST cộng đồng là: (1) Người dân tham gia vào trình lên kế hoạch quản lý hoạt động du lịch cộng đồng; (2) Mang lại lợi ích cách công cho cộng đồng; (3) Bao gồm tất thành viên cộng đồng; (4) Quan tâm đến bền vững môi trường; (5) Tôn trọng văn hoá “cấu trúc xã hội” cộng đồng; (6) Có phương pháp để giúp người cộng đồng “vượt qua” ảnh hưởng khách du lịch; (7) Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến văn hoá môi trường; (8) Hướng dẫn tổng quan cho khách du lịch cộng đồng để giúp họ có hành động hợp lý trình du lịch; (9) Không yêu cầu người cộng đồng phải thực hoạt động trái với văn hoá/tôn giáo họ; (10) Không yêu cầu người dân cộng đồng tham gia vào hoạt động du lịch họ không muốn 2.1.2 Quy hoạch du lịch Quy hoạch DLST việc tổ chức phân chia đơn vị không gian lãnh thổ phạm vi khu vực có hệ sinh thái đặc trưng cho phù hợp với chức môi trường điều kiện tự nhiên vốn có nó, đồng thời tổ chức hoạt động DLST, bảo vệ tôn tạo hệ sinh thái cách hiệu Khu vực lựa chọn để phát triển DLST cần phải: có cảnh quan tự nhiên đẹp, hấp dẫn, với phong phú độc đáo giá trị văn hóa địa, có tính đại diện cho vùng; có tính đại diện cao cho vài hệ sinh thái điển hình, với tính ĐDSH cao, có tồn loài sinh đặc hữu có giá trị khoa học, dùng làm nơi tham quan nghiên cứu; gần với khu du lịch khác vùng, để tổ chức tour du lịch trọn gói, có khu vực quy hoạch điểm DLST bật quan trọng; có điều kiện đáp ứng dược yêu cầu hoạt động DLST sở hạ tầng, sở vật chất kĩ thuật,… tiếp cận cách dễ dàng, thuận lợi (Phạm Trung Lương, 2002) 2.1.3 Một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DLST cộng đồng là: tính hấp dẫn; tính an toàn; tính bền vững môi trường tự nhiên; tính thời vụ tính liên kết 2.2 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG Đất đai lớp phủ bề mặt vỏ trái đất thực thể sống hình thành thời gian dài, thành phần quan trọng làm nhiệm vụ nuôi sống tất sinh vật trái đất Những nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất: nhân tố tự nhiên; nhân tố KTXH nhân tố không gian Quy hoạch sử dụng đất liên quan đến quyền hưởng dụng đất, quyền khác gắn với đất việc quản lý đất đai Khái niệm sử dụng đất nói lên việc sử dụng đất, mặt nước công trình vị trí Do vậy, phân tích cấu trúc sử dụng đất vùng lãnh thổ thể việc sử dụng đất công trình mối liên hệ chức sử dụng đất với (Tôn Gia Huyên Nguyễn Đình Bồng, 2007) 2.3 SỬ DỤNG ĐẤT CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VIỆT NAM Sử dụng đất yếu tố thiếu để phát triển DLST cộng đồng có hiệu Quỹ đất cần cho mục đích phát triển DLST cộng đồng quỹ đất trực tiếp phục vụ cho phát triển du lịch (diện tích đất khu du lịch, diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên, diện tích đất khu di tích lịch sử, danh thắng) có quỹ đất khác phục vụ du lịch cách gián tiếp: đất xây dựng sở hạ tầng (giao thông; điện, nước); đất xây dựng sở vật chất kỹ thuật DLST cộng đồng (khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ tổng hợp, phương tiện vận chuyển du khách trang thiết bị khác; văn hóa, giao thông vận tải, điện, nước, thông tin liên lạc, y tế, thể thao,… (Nguyễn Văn Lưu, 2009); sở phục vụ ăn uống lưu trú; mạng lưới cửa hàng chuyên nghiệp; sở thể thao; sở y tế; công trình phục vụ hoạt động thông tin văn hoá phục vụ du lịch; sở phục vụ dịch vụ bổ sung khác Diện tích đất khác góp phần phát triển du lịch: diện tích đất nông nghiệp (sản xuất nông nghiệp, NTTS, ao hồ,…) Diện tích đất hộ dân tham gia vào hoạt động DLST cộng đồng (homestay); diện tích đất sông, ngòi tham gia vào hoạt động du lịch 2.3.1 Sử dụng đất cho phát triển du lịch sinh thái cộng đồng số nước giới Hoạt động du lịch nhà nghiên cứu quan tâm cố gắng tìm mô hình phát triển du lịch hiệu bền vững Một mô hình quan tâm nhiều mô hình DLST cộng đồng Một số công trình nghiên cứu điển hình như: Hiệp hội DLST xuất “DLST: hướng dẫn cho nhà lập kế hoạch - Chẩn đoán DLST hướng dẫn quy hoạch”, George (1998): quản lí khách tham quan, học từ VQG Galapagos; Kreg (1999): vấn đề quản lí DLST; David (2001): kế hoạch quốc gia phát triển DLST Guyana; David (2000): thiết kế phương tiện phục vụ DLST; Karrtrina (1998): bước nhằm khuyến khích tham gia dân địa phương vào dự án DLST Từ kinh nghiệm phát triển DLST cộng đồng rút số học là: cần có định hướng kế hoạch phát triển DLST cộng đồng rõ ràng; quản lý nhằm nâng cao sức chứa du lịch; tham gia người dân vào dự án phát triển DLST cộng đồng; thay đổi quan niệm bảo tồn phát triển; tổ chức quản lý VQG; phát huy mạnh tài nguyên du lịch hệ thống sở hạ tầng để hấp dẫn du khách; việc phân bổ đất đai để phục vụ phát triển DLST cộng đồng yêu cầu tất yếu yếu tố có ảnh hưởng quan trọng 2.3.2 Sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Việt Nam Các hình thức DLST cộng đồng Việt Nam: du lịch homestay, tham quan làng dân tộc, tìm hiểu lối sống, văn hoá người dân địa, tham quan nghiên cứu đa dạng sinh học,… diễn số nơi Lác - Mai Châu, Chiềng Yên - Sơn La, VQG Cát Bà, Khu bảo tồn Cù Lao Chàm - Hội An… Gần đây, số du khách tham gia du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng Việt Nam ngày tăng, mang tính tự phát, chưa có quy hoạch chưa khai thác hết tiềm tài nguyên du lịch Với lợi cảnh quan thiên nhiên, đa dạng hệ sinh thái, giá trị văn hoá, lịch sử, Việt Nam trở thành điểm DLST hấp dẫn với nhiều tiềm tài nguyên du lịch phong phú Mô hình DLST cộng đồng: DLST cộng đồng VQG Cúc Phương; VQG Bạch Mã; VQG Mũi Cà Mau 2.4 ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Hoạt động du lịch Việt Namđịnh hướng phát triển DLST cộng đồng phát triển chưa tương xứng với tiềm chưa có mô hình kinh doanh đích thực Việc tổ chức DLST cộng đồng mang tính tự phát Một số điểm du lịch có cảnh sắc thiên nhiên đẹp, có nhiều người xin thăm quan tổ chức thu tiền mà không cần lập đề án (như: nơi đón tiếp, cán hướng dẫn, sản phẩm du lịch ), không xây dựng sở vật chất nguồn nhân lực cụ thể… nên tác động xấu đến môi trường Ngược lại, số điểm du lịch giàu tiềm tài nguyên DLST cộng đồng lại chưa trọng đến tổ chức hoạt động dịch vụ Cho đến có nhiều công trình nghiên cứu DLST, tập trung chủ yếu vào đánh giá tiềm năng; công tác quy hoạch; sách phát triển DLST;… Các nghiên cứu có nhiều đóng góp nghiên cứu tiềm năng, nguồn lực, công tác quản lý tổ chức hoạt động DLST số địa phương Tuy nhiên chưa có công trình nghiên cứu sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng, đặc biệt tỉnh ven biển Nam Định Do vậy, đề tài nghiên cứu sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cần thiết nhằm trả lời câu hỏi: (1) DLST cộng đồng Giao Thủy phát triển nào? (2) Khả khai thác quỹ đất để phát triển DLST cộng đồng Giao Thủy sao? (3) Định hướng giải pháp sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng Giao Thủy? Để trả lời câu hỏi trên, đề tài nghiên cứu tập trung giải vấn đề là: (1) Đánh giá thực trạng sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy? (2) Tiềm sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng Giao Thủy? (3) Định hướng giải pháp sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng Giao Thủy? PHẦN NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Giao Thủy - Điều kiện tự nhiên: vị trí địa lý, địa hình, khí hậu… - Điều kiện KTXH: thực trạng phát triển kinh tế, chuyển dịch cấu kinh tế… - Tình hình quản lý sử dụng đất huyện Giao Thủy 3.1.2 Thực trạng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy - Thực trạng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng - Thực trạng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện 3.1.3 Đánh giá tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy - Tiềm phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Tiềm sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy 3.1.4 Định hướng sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy - Căn xây dựng định hướng sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng - Định hướng sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng đến năm 2020 - Giải pháp sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp Nguồn tài liệu, số liệu thứ cấp thu thập từ tài liệu công bố, từ sở ban ngành, từ phòng ban huyện Giao Thủy 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp Nguồn số liệu sơ cấp thu thập từ: khách tham quan du lịch, nông hộ tham gia hoạt động cộng đồng Đối với khách tham quan du lịch: cỡ mẫu lớn tổng thể, cỡ mẫu điều tra xác định theo công thức (Hair et al., 1998): Trong đó: n0 cỡ mẫu; t giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn; p ước tính tỷ lệ % tổng thể; q= 1- p; e = sai số cho phép Số lượng mẫu thực tế cần thiết điều tra 400 khách tham quan DLST cộng đồng Phương pháp thu thập thông tin từ khách du lịch phương pháp vấn trực bảng câu hỏi soạn sẵn Đối với hộ tham gia vào DLST cộng đồng: địa bàn xã Giao Xuân có 20 hộ gia đình tham gia vào DLST cộng đồng hình thức homestay 3.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu Phương pháp phân tích tổng hợp sử dụng để phân tích thực trạng tài nguyên du lịch thực trạng công tác tổ chức quản lý khai thác tài nguyên DLST cộng đồng 3.2.4 Xây dựng thang đo biến quan sát Sử dụng phương pháp phân tích định lượng định tính SPSS để thống kê đặc tính đối tượng điều tra (tính trung bình trọng số, tần suất xuất hiện…) Thang đo Likert dùng để đánh giá nhóm yếu tố tác động đến phát triển DLST cộng đồng theo mức độ từ: tốt: 5; tốt: 4; trung bình: 3; kém: 2; kém: Chỉ số đánh giá chung số bình quân gia quyền số lượng người trả lời theo mức độ áp dụng hệ số mức độ Mỗi nhóm tiêu chí xác định tiêu chí, tiêu chí đánh giá mức: tốt; tốt; trung bình; kém; Phân cấp đánh: Rất tốt ≥ 4,20; Tốt: 3,40 - 4,19; trung bình: 2,60 - 3,39; Kém: 1,8 - 2,59; Rất kém: < 1,80 3.2.5 Phương pháp đánh giá tiềm đất Tiềm đất để phát triển DLST đánh giá sở so sánh yêu cầu sử dụng đất với tiêu chí để đánh giá vườn quốc gia, khu du lịch quốc gia, làng nghề i) Bước 1: xây dựng tiêu chí để đánh giá Trong điều kiện cụ thể huyện Giao Thủy, tiêu chí lựa chọn để đánh giá tiềm tài nguyên du lịch gồm: tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn sở hạ tầng ii) Bước 2: chọn yếu tố đánh giá phương pháp đánh giá - Đối với VQG khu du lịch: so sánh đặc điểm tài nguyên du lịch VQG Xuân thủy khu du lịch Quất Lâm - Giao Phong với yêu cầu sử dụng đất để VQG, khu du lịch quốc gia công nhận (theo Luật Du lịch, 2005) - Đối với di tích lịch sử văn hóa, lễ hội, làng nghề truyền thống: so sánh đặc điểm tài nguyên du lịch nhân văn huyện với yêu cầu phát triển DLST cộng đồng Cụ thể di tích lịch sử văn hóa đánh giá tiêu chí là: có điểm di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh xếp hạng; di tích du khách đánh giá cao Các lễ hội văn hóa đánh giá tiêu chí là: có lễ hội văn hóa đa dạng đặc sắc; lễ hội du khách đánh giá cao Các làng nghề đánh giá tiêu chí là: đa dạng đặc sắc làng nghề; đa dạng đặc sắc làng nghề du khách đánh giá cao - Cơ sở hạ tầng đánh giá thông qua tiêu chí giao thông, CSHT phục vụ du lịch, công trình sáng tạo người đánh giá du khách - Tiềm sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng đánh giá với nhóm tiêu chí: điều kiện để hình thành phát triển DLST cộng đồng 10 tiêu chí DLST cộng đồng - Tổng hợp tiềm phát triển DLST cộng đồng đánh giá thông qua 10 nhóm tiêu chí gồm: tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững môi trường tự nhiên, tính thời vụ, tính liên kết, sở hạ tầng, sức chứa, chất lượng dịch vụ, thỏa mãn chất lượng cảm nhận Mỗi tiêu chí phân cấp thành mức: cao, khá, trung bình, 3.2.6 Phương pháp minh họa đồ Xây dựng đồ đánh giá tiềm định hướng sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng 3.2.7 Phương pháp phân tích SWOT Phương pháp phân tích SWOT sử dụng để tìm hiểu điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, quan trọng để định lựa chọn giải pháp sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 4.1 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN GIAO THỦY Giao Thủy có 32 km đường bờ biển, thuận lợi để phát triển KTXH theo hướng công nghiệp dịch vụ du lịch Cơ cấu kinh tế huyện năm qua có chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng- dịch vụ du lịch, giảm tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp (UBND huyện Giao Thủy, 2014) Năm 2014 dân số huyện 214.719 người (khẩu nông nghiệp 180.810; phi nông nghiệp 33.909) Tổng số lao động 141.576, có 96.121 lao động có việc làm Tỉ lệ hộ nghèo cao với 4,43% (UBND huyện Giao Thủy, 2015a) Tổng diện tích tự nhiên huyện Giao Thủy 23.775,62 Trong đó, đất nông nghiệp có 16.639,57 chiếm 69,99%, đất phi nông nghiệp có 6.372,58 chiếm 26,80%, đất chưa sử dụng có 763,47 chiếm 3,21% so với diện tích tự nhiên toàn huyện Ngoài huyện có 3.655,29 đất có (UBND huyện Giao Thủy, 2015b) 4.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG HUYỆN GIAO THỦY 4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy Từ Thông tư 19/2009/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường có hiệu lực, mã đất KBTNT đất khu du lịch thống kê, kiểm kê Trên địa bàn huyện Giao Thủy, diện tích KBTTN xác định theo diện tích khu Cồn Lu Cồn Ngạn thuộc KBTTN (VQG Xuân Thủy) toàn diện tích đất di tích danh thắng, đất KBTNT có khả phục vụ cho mục đích du lịch thống kê, kiểm kê vào diện tích đất khu du lịch (bảng 4.1) Đến năm 2015, diện tích đất di tích, danh thắng 8,63 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích đất tự nhiên biến động so với năm 2013 Đất tôn giáo, tín ngưỡng giảm từ 76,02 vào năm 2013 xuống 75,92 vào năm 2015 Đất phát triển hạ tầng tăng mạnh, từ 2.601,16 vào năm 2013 lên 3.885,21 vào năm 2015 Đất KBTTN tăng từ 3.100 vào năm 2013 lên 7.100 vào năm 2015 Diện tích đất khu du lịch tăng 253,8 ha, từ 135,63 vào năm 2013 lên 389,43 vào năm 2015 Bảng 4.1 Biến động sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy Chỉ tiêu Tổng diện tích đất tự nhiên Đất di tích, danh thắng Đất tôn giáo, tín ngưỡng Đất phát triển hạ tầng Đất khu bảo tồn thiên nhiên Đất khu du lịch Năm 2000 Năm 2013 Năm 2015 Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu Diện tích Cơ cấu (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) 23.206,5 100 23.823,80 100 23.775,62 100 7,65 0,03 8,63 0,04 8,63 0,04 58,03 0,25 76,02 0,32 75,92 0,32 2.461,12 10,60 2.601,16 10,92 3.885,21 16,34 2.748,40 11,84 3.100,00 13,01 7.100,00 29,89 10,00 0,04 135,63 0,57 389,43 1,64 - Những tồn việc sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy: đất xây dựng công trình sản xuất, kinh doanh thấp, hệ thống chợ khu kinh doanh dịch vụ địa bàn huyện chưa hoàn chỉnh Đất sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, thủy lợi,… chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch Đất sở hạ tầng xã hội văn hóa, giáo dục, y tế… thiếu mặt sở vật chất Một số nơi đất bị thu hẹp lấn, chiếm sử dụng vào mục đích khác 4.2.2 Thực trạng du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy Trên địa bàn huyện có loại hình du lịch: du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng biển; du lịch lễ hội du lịch tham quan điểm di tích lịch sử văn hóa Hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch địa bàn huyện đầu tư nâng cấp: tuyến đường tỉnh lộ quốc lộ 37B, đường 489, đường Bình Xuân, đường Tiến Hải Riêng Khu du lịch Quất Lâm đầu tư xây dựng km kè, trục đường nhựa với tổng chiều dài 3,1 km km đường bê tông; trạm cấp nước sạch; trạm biến áp điện công suất 250 KVA Huyện có 44 khách sạn, nhà nghỉ; 20 hộ dân phục vụ khách du lịch, 111 kiốt, 1.093 phòng nghỉ Tỷ lệ khách du lịch lựa chọn hình thức lưu trú khách sạn nhà nghỉ chiếm tỷ lệ cao (61,25%), tỷ lệ khách du lịch lựa chọn nhà dân tham gia du lịch chiếm 38,75% Các sở ăn uống nhỏ lẻ, chất lượng phục vụ khả chế biến ăn phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thẩm mỹ, chưa quản lý chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm Các loại hình dịch vụ phục vụ hoạt động vui chơi giải trí khu vực nghèo nàn Hiện khu du lịch Quất Lâm có 02 sân tennis, 40 sân cầu lông, 60 bàn bóng bàn, 03 bể bơi, hàng trăm phòng masage số phòng hát karaoke nhà nghỉ ki-ốt Bảng 4.2 Mức độ hài lòng du khách dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ Đánh giá chung Khách sạn Nhà dân 3,40 2,52 2,93 2,38 3,57 2,45 3,19 2,15 3,62 3,65 4,27 3,54 4,67 3,42 3,31 2,77 3,24 2,36 3,52 3,14 3,65 2,86 3,42 3,02 3,10 2,93 3,56 3,44 3,44 3,46 2,85 2,48 Tiêu chí đánh giá Số lượng tiện nghi phòng ngủ Sự đại trang thiết bị phòng ngủ Cách trang trí phòng ngủ Điều kiện vệ sinh Sự thuận lợi thời gian vào khách sạn Sự phù hợp giá chất lượng Giá thuê phòng thông báo rõ ràng Đảm bảo nhu cầu khách Đảm bảo yêu cầu khách đặt phòng 10 Thủ tục toán nhanh gọn 11 Đảm bảo an toàn tài sản cho du khách 12 Ít sai sót trình phục vụ 13 Khả xử lý khả xảy sai sót 14 Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình 15 Nhân viên có thái độ lịch sự, nhã nhặn 16 Nhân viên có khả giải đáp thắc mắc Đánh giá sở hạ tầng phục vụ du lịch sinh thái cho thấy: mức độ hài lòng du khách dịch vụ nhà nghỉ đánh giá thông qua 16 tiêu chí, với nhóm (ở khách sạn nhà dân) Kết nghiên cứu 245 khách du lịch cho thấy, nhìn chung du khách hài lòng với dịch vụ nghỉ khách sạn (mức đánh giá 16 tiêu chí > 2,6) Họ đánh giá cao phù hợp giá chất lượng phòng nghỉ (trung bình 4,67); thuận lợi giấc vào khách sạn (trung bình 4,27) Các tiêu chí đại trang thiết bị phòng ngủ; điều kiện vệ sinh; đảm bảo nhu cầu khách; khả xử lý sai sót trình phục vụ khả giải đáp thắc mắc du khách mức trung bình (trung bình từ 2,60 -3,39) Các tiêu chí lại đánh giá mức tốt Điều cho thấy cần phải khắc phục điều kiện phòng ngủ khách sạn nâng cao lực chuyên môn nhân viên phục vụ Đối với du khách nhà dân theo hình thức “homestay”, có 5/16 tiêu chí đánh giá mức độ tốt (trung bình từ 3,40-4,19), là: thuận lợi giấc; phù hợp giá chất lượng phòng ngủ; rõ ràng thông báo giá cả; chu đáo, nhiệt tình nhân viên; nhã nhặn, lịch nhân viên Một số tiêu chí bị đánh giá mức thấp (trung bình từ 1,80 -2,59), tiện nghi phòng ngủ; đại trang thiết bị; điều kiện vệ sinh; đảm bảo yêu cầu khách đặt trước; khả giải đáp thắc mắc du khách Rất nhiều du khách thích nhà dân để trải nghiệm sống, họ ngại vấn đề an toàn vấn đề vệ sinh Mặc chọn với nhà dân hầu hết du khách chọn dịch vụ ăn uống 4.2.6 Sự tham gia cộng đồng địa phương khai thác du lịch sinh thái a Sự tham gia người dân quản lý tài nguyên Liên kết Ban quản lý VQG quyền địa phương chưa chặt chẽ Hầu hết hoạt động mang tính tự phát nên hiệu chưa cao Các dịch vụ mà người dân tham gia chưa có quản lý, hướng dẫn cụ thể Các hoạt động người dân địa phương rừng bị hạn chế nhiều Người dân Ban quản lý VQG ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng với diện tích định hộ gia đình nhận tiền giao khoán theo quy định pháp luật Người dân vào rừng khai thác lâm sản theo quy định Ban quản lý VQG Các quan chức quyền địa phương gần chưa tham gia trực tiếp vào quản lý bảo vệ rừng Chính quyền địa phương cộng đồng thôn chủ yếu tham gia giám sát công tác phòng cháy chữa cháy rừng b Sự tham gia cộng đồng địa phương hoạt động du lịch sinh thái Hiện huyện Giao Thủy có tham gia cộng đồng địa phương vào hoạt động DLST như: tham gia đội văn nghệ dân tộc, giới thiệu lễ hội, phong tục, nếp sống người dân địa phương, giới thiệu làng nghề, hoạt động DLST Theo tổng hợp ý kiến điều tra người dân địa phương du lịch có xu hướng tác động tích cực cộng đồng dân cư địa phương, tăng nguồn thu nhập cho hộ gia đình Số lượng người dân tham gia vào hoạt động du lịch tăng lên, số lượng gia đình cho khách du lịch ngủ nhà có xu hướng tăng Người dân mong muốn tham gia nhiều vào hoạt động DLST địa bàn: bán hàng lưu niệm, cho thuê nhà ở, mong muốn quyền địa phương, ban quản lý khu du lịchđịnh hướng để người dân có hướng tiếp cận, tham gia vào hoạt động DLST cách tích cực, hiệu c Nhận xét tham gia người dân vào hoạt động DLST huyện Giao Thủy Kết đánh giá mức độ tham gia người dân hoạt động DLST cho thấy: DLST chưa nhận quan tâm người dân họ chưa nhận lợi ích rõ rệt từ hoạt động Người dân có thiện cảm với khách du lịch mong muốn mở rộng hoạt động DLST để có hội tham gia Nhu cầu cộng đồng dân cư địa phương việc hưởng lợi từ rừng bị hạn chế quy định quản lý rừng Chính để phát triển DLST cộng đồng cần xây dựng chế mô hình phát triển DLST phù hợp để gia tăng tham gia cộng đồng Khi người dân nhận thức đầy đủ trách nhiệm lợi ích mà họ hưởng từ hoạt động DLST họ lực lượng nòng cốt để phát triển DLST địa phương nhân tố quan trọng bảo tồn nguồn tài nguyên du lịch 4.3 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN GIAO THỦY 4.3.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện Tài nguyên DLST huyện Giao Thuỷ phong phú, đa dạng, kết hợp với khí hậu đồng ven biển lợi để phát triển du lịch Tiềm phát triển DLST cộng đồng đánh giá theo nhóm tài nguyên du lịch là: tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn sở hạ tầng phục vụ du lịch Cụ thể sau: 4.3.1.1 Tài nguyên tự nhiên a Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ nằm Hà Nội 150 km phía Đông Nam Đây địa 11 danh khu vực Đông Nam Á tham gia công ước quốc tế RAMSA, UNESCO xác định vùng lõi số Khu dự trữ sinh đất ngập nước ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng Tổng diện tích VQG Xuân Thủy 15.100 (với 7.100 vùng lõi 8.000 vùng đệm), 12.000 thuộc khu Ramsar Bảng 4.5 Kết đánh giá tiềm vườn quốc gia huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá + Có hệ sinh thái tự nhiên quan trọng đối + VQG Xuân thủy hệ sinh thái vùng đất với quốc gia, quốc tế, đặc thù đại diện ngập mặn có tầm quan trọng quốc tế Khu cho vùng sinh thái tự nhiên; Ramsar với diện tích 12.000 Văn phòng Công ước vùng đất ngập nước có tầm quan trọng Quốc tế (Công ước Ramsar ) công nhận + Là nơi sinh sống tự nhiên thường xuyên + Có tới 497 loài động vật, 141 họ, 36 theo mùa loài thuộc 17 loài cần bảo vệ Có 192 loài thực Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu vật tiên bảo vệ; + Có giá trị đặc biệt khoa học, giáo dục; + Là địa bàn nghiên cứu khoa học, giáo dục đất ngập nước đa dạng sinh học vùng + Có cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đất ngập nước đáo tự nhiên, có giá trị DLST + Cảnh quan môi trường đẹp, có giá trị DLST Điều kiện để công nhận điểm du lịch quốc -VQG Xuân Thủy khu dự trữ sinh gia: đất ngập nước ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng; có hệ sinh thái phong phú (hệ - Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn sinh thái rừng kín; hệ sinh thái rừng phi lao; hệ sinh thái cồn đất cồn cát; hệ sinh thái bãi phù sa lầy bồi lắng; hệ sinh thái mặt nước sông lạch biển) - Có khả bảo đảm phục vụ tối thiểu trăm nghìn lượt khách du lịch năm - Hiện lượng khách trung bình 150.000 lượt khách/năm, có 9.000 lượt - Có đường giao thông thuận tiện, có khách quốc tế/năm dịch vụ: (bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng, - Hệ thống giao thông thuận tiện: phòng cháy chữa cháy, cấp, thoát nước, + Quốc lộ: Quốc lộ 37B dài 14,83 km từ đầu thông tin liên lạc dịch vụ khác đáp cầu Hà Lạn (xã Giao Thịnh) đến cống Cồn ứng yêu cầu khách du lịch) Nhất đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng + Tỉnh lộ: Đường 489B: Chiều dài 5,475 km Từ cầu Thức Khóa đến bãi tắm Quất Lâm Đường 489 dài 26,1 km - Đáp ứng điều kiện bảo đảm an + Các tuyến đường VQG Xuân Thuỷ ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường - Đảm bảo an ninh quốc phòng Du khách cảm thấy an toàn mức độ tương đối cao (mức theo quy định pháp luật đánh giá trung bình chung 3,4) b Khu du lịch Quất Lâm – Giao Phong Du khách đến với Quất Lâm không đùa giỡn sóng biển, thưởng thức hải sản tươi ngon mà có hội thử làm diêm dân đồng muối 12 Bảng 4.6 Kết đánh giá tiềm khu du lịch Quất Lâm – Giao Phong huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá - Có tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn - Các tài nguyên du lịch đặc biệt hấp dẫn: với ưu cảnh quan thiên nhiên, có khả + Bãi biển Quất Lâm, Giao Phong thu hút nhiều khách du lịch + Các làng nghề truyền thống (làng nước Mắm Sa Châu, làng cói chiếu Bạch Long, Thức Khóa, làng nghề sản xuất muối truyền thống xã Bạch Long, Giao Phong, Quất Lâm) + Có ẩm thực đặc sắc (gạo Tám xã Hồng Thuận, Giao Hương, Bình Hòa; nem nắmGiao Tiến) + Có tới 310/400 khách du lịch hỏi chọn đến Giao Thủy cảnh quan đẹp + Có tới 245/400 khách du lịch trở lại Giao Thủy lần - Diện tích khu du lịch Quất Lâm 12.000 - Hiện phục vụ 300.000 lượt khách/năm Có khả phục vụ tới triệu khách/năm - Có diện tích tối thiểu nghìn héc ta - Khu du lịch Quất Lâm, Giao Phong - Có khả bảo đảm phục vụ Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển du triệu lượt khách du lịch năm lịch QĐ số 26/KH-LN, ngày 19/01/1995 - Có quy hoạch phát triển khu du lịch - Có đủ không gian để phát triển hoạt cấp có thẩm quyền phê duyệt động du lịch: có khu tắm biển, có liên kết với - Có mặt bằng, không gian đáp ứng yêu tuyến thăm quan VQG Xuân Thủy, có khu cầu hoạt động tham quan, nghỉ nghỉ dưỡng cao cấp, có hoạt động giải trí ngơi, giải trí khu du lịch - - Có kết cấu hạ tầng sở vật chất du lịch đảm bảo - Có kết cấu hạ tầng, sở vật chất - kỹ- - Có 20 hộ dân có phòng nghỉ cho thuê, có 44 thuật du lịch dịch vụ đạt tiêu chuẩn, quy khách sạn, nhà nghỉ, 111 ki-ốt phục vụ khách chuẩn kỹ thuật quan quản lý nhà tắm biển), khu vui chơi giải trí (TT Quất Lâm, nước có thẩm quyền ban hành TT Ngô Đồng), thể thao (02 sân tennis, 40 - Có sở lưu trú du lịch, khu vui chơi giải sân cầu lông, 60 bàn bóng bàn, 03 bể bơi) trí, thể thao sở dịch vụ đồng dịch vụ (100 phòng massage số phòng khác hát karaoke) 4.3.1.2 Tài nguyên nhân văn a Du lịch sinh thái cộng đồng Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển Phát triển Cộng đồng (MCD) tích cực giúp Giao Thủy phát triển thương hiệu ngao sạch, thân thiện với môi trường mang lại hiệu kinh tế cho địa phương MCD phối hợp với UBND xã tổ chức cho hộ tham quan, học hỏi kỹ thuật nuôi giun quế thôn Vương La (Đông Anh) Các hộ tận dụng nguồn thải từ việc chăn nuôi trâu, bò làm thức ăn cho giun Sau dùng giun trưởng thành để chăn nuôi gà vịt Các tour du lịch sinh thái MCD hỗ trợ triển khai xã Giao Xuân triển khai từ năm 2006 với hỗ trợ tài Tổ chức Oxfam Novib Liên minh châu Âu 13 Bảng 4.7 Kết đánh giá tiềm du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá + Tài nguyên tự nhiên: khu dự trữ kinh i) Điều kiện hình thành phát triển du giới - VQG Xuân Thủy, Khu du lịch Quất lịch sinh thái cộng đồng - Điều kiện tiềm tài nguyên môi Lâm, Giao Phong trường tự nhiên nhân văn có ý nghĩa + Tài nguyên nhân văn: có nhiều lễ hội, có định đến phát triển DLST cộng làng nghề, có di tích lịch sử cấp quốc gia, có 25 di tích lịch sử cấp tỉnh, có bảo tàng đồng - Cộng đồng sẵn sàng có kinh nghiệm tham gia vào hoạt động dịch vụ du lịch Có thị trường khách nước (hơn 300 - Điều kiện yếu tố cộng đồng dân nghìn) khách quốc tế (hơn 9.000) lượng khách tăng hàng năm - Điều kiện có thị trường khách - Việt Nam xác định du lịch biển ngành kinh tế mũi nhọn Tỉnh Nam Định huyện nước quốc Giao Thủy xác định kinh tế dịch vụ DLST ngành mũi nhọn huyện - Điều kiện chế sách hợp lý - Hiện Oxfam Novib Liên minh châu - Sự hỗ trợ, giúp đỡ phủ, tổ Âu tài trợ dự án “phát triển DLST cộng đồng khu vực vùng đệm VQG Xuân Thủy” chức phi phủ nước - Người dân tham gia vào trình lên kế hoạch quản lý hoạt động du lịch cộng đồng ii) Tiêu chí DLST cộng đồng - Hoạt động DLST cộng đồng mang lại lợi 1: Sự tham gia người dân ích cách công cho cộng đồng 2: mang lại lợi ích cho cộng đồng 3: bao gồm tất thành viên cộng - Tất thành viên cộng đồng tham gia đồng - Sự bền vững môi trường quan tâm 4: Sự bền vững môi trường - Mọi hoạt động DLSTCĐ tôn trọng 5: tôn trọng văn hoá “cấu trúc văn hoá “cấu trúc xã hội” cộng đồng xã hội” cộng đồng - Có hệ thống/phương pháp để giúp người 6: Sự ảnh hưởng khách du lịch cộng đồng “vượt qua” ảnh hưởng khách du lịch phương tây phương tây 7: hạn chế tối đa ảnh hưởng đến - Hoạt động du lịch thường giữ quy mô nhỏ nhằm hạn chế tối đa ảnh văn hoá môi trường 8: khách du lịch có hành động hợp hưởng đến văn hoá môi trường - Có hướng dẫn tổng quan cho khách du lịch lý trình du lịch cộng đồng để giúp họ có hành động 9: Giữ gìn văn hoá/tôn giáo cộng hợp lý trình du lịch - Không yêu cầu người cộng đồng phải đồng thực hoạt động trái với văn hoá/tôn giáo họ - Người dân cộng đồng không bị bắt 10: Sự tự cộng đồng buộc tham gia vào hoạt động du lịch Nhìn chung mô hình DLST cộng đồng huyện Giao Thủy đảm bảo yêu cầu phát triển cộng đồng bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên thỏa mãn nhu cầu khách du lịch 14 b Di tích lịch sử - văn hóa Huyện Giao Thủy có 25 di tích lịch sử văn hóa xếp hạng (có di tích lịch sử cấp quốc gia là: Đền, chùa Hà Cát, xã Hồng Thuận; Đền, chùa Diêm Điền, Thị trấn Ngô Đồng Quần thể di tích đền, chùa Hoành Nha, xã Giao Tiến) Ngoài ra, huyện có nhiều di tích lịch sử văn hóa, tiêu biểu Bảng 4.8 Kết đánh giá di tích lịch sử văn hóa huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá Có điểm di tích, lịch + Có di tích cấp quốc gia (đền, chùa Hà Cát diện tích 9319 m2; sử, văn hóa danh Đền, chùa Diêm Điền, diện tích 3650 m2; Quần thể di tích đền, thắng xếp hạng chùa Hoàng Nha, diện tích chùa Chính 13906 m2; chùa Trung, diện tích 4799 m2, chùa Thượng, diện tích 5809 m2 + Có 25 di tích cấp tỉnh + Có bảo tàng đồng quê xã Giao Thịnh, diện tích 4261 m2, quy hoạch thành nhiều chủ đề với khu trung tâm trưng bày loại công cụ lao động nông nghiệp, nghề biển; dụng cụ sinh hoạt, tiền cổ, đồ gốm, đồ sành sứ; thư viện với hàng nghìn đầu sách hệ thống máy tính đại Được du khách đánh - Khách du lịch đánh giá di tích lịch sử, văn hóa huyện Giao giá cao Thủy mức tốt (giá trị trung bình chung 3,94) c Lễ hội Cùng với di tích lịch sử văn hóa, huyện quan tâm phát huy giá trị di tích thông qua việc tổ chức lễ hội gắn với di tích Tiêu biểu như: Nghi thức rước thánh “Nghinh quan hải” đình Vuông, xã Giao Phong; lễ hội “Hạ điền” đền Hà Cát, xã Hồng Thuận Ngoài phần lễ, phần hội di tích diễn phong phú, hấp dẫn thu hút đông đảo nhân dân tham gia Hiện đình làng Kiên Hành, xã Giao Hải có trò chơi dân gian lễ hội như: bơi thuyền, vật Tại đền Hoành Đông có tục “thổi cơm thi” Bảng 4.9 Kết đánh giá lễ hội văn hóa huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá - Có nhiều lễ, hội: - Có lễ hội đa dạng, + lễ hội đua thuyền xã Giao Hải (hàng vạn người tham gia) đặc sắc tổ + lễ hội “Văn hóa, ẩm thực đồng quê‘ Quất Lâm (là lễ hội đặc chức trưng miền Bắc Việt Nam, hàng vạn người tham gia) + lễ hội diều sáo đồng sông Hồng Quất Lâm (tổ chức thường xuyên tháng hè) + lễ hội rước kiệu làng Liên Trì, xã Giao Yến + Hội đấu vật Bạch Long + Hội thi nấu cơm Bạch Long Được khách du lịch đánh giá có di tích lịch sử, văn hóa mức - Các lễ hội du tốt Tuy nhiên số lượng du khách quan tâm đến phong tục, tập khách đánh giá cao quán, văn hoá dân gian chưa cao (chỉ chiếm 2,50%) d Làng nghề truyền thống Làng mắm Sa Châu: thuộc xã Giao Châu, có nghề làm nước mắm tiếng từ thời Minh Mạng Thời hưng làng có đến 400 hộ làm nghề Hiện tại, Sa Châu 100 hộ làm nghề, sản lượng trung bình 450.000-500.000 lít/năm Các làng nghề làm muối ven biển tiếng thuộc xã Giao Lâm, Bạch Long, liền kề với khu du lịch nghỉ mát tắm biển, tiện cho du khách thực chuyến tham quan cánh đồng muối 15 Bảng 4.9 Kết đánh giá làng nghề huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá - Sự đa dạng đặc - Có nhiều làng nghề đặc sắc: sắc làng nghề + Làng nước Mắm Sa Châu có từ thời Minh Mạng + Làng cói chiếu Bạch Long, Thức Khóa có từ 300 năm trước + Làng nghề sản xuất muối truyền thống (xã Bạch Long, Giao Phong, Quất Lâm) có từ 200 năm trước + Làng nghề sản xuất gạo Tám phù sa Sông Hồng Hồng Thuận, Giao Hương, Bình Hòa có từ 300 năm trước - Sự đặc sắc đa dạng + Làng nem nắm Hoành Nha, Giao Tiến có từ 200 năm trước làng nghề du - Du khách đánh giá cao Số lượng du khách quan tâm đến khách đánh giá cao sản phẩm thủ công truyền thống chưa cao (chỉ chiếm 2,75%) 4.3.1.3 Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng đóng vai trò quan trọng phát triển du lịch Kết đánh giá tiềm sở hạ tầng phục vụ du lịch huyện Giao Thủy trình bày bảng 4.10 Bảng 4.10 Kết đánh giá sở hạ tầng huyện Giao Thủy Tiêu chí đánh giá Kết đánh giá - Hệ thống giao - Đa dạng hệ thống giao thông: thông + Đường (14,83 km đường quốc lộ, 31,575 đường tỉnh lộ, hệ thống đường liên huyện, liên xã tương đối tốt, 45 phút từ ga Nam Định Giao Thủy 45 phút xe Buýt, tiếng đến cảng Hải Phòng) + Đường thủy (có 32 km đường bờ biển với cảng, 70 km đường sông, tiếng đường biển đến cảng Hải Phòng ) + Đường Hàng không (chỉ khoảng tiếng từ sân bay Nội Bài Giao Thủy) - Cơ sở hạ tầng - 44 khách sạn, 20 hộ dân phục vụ lưu trú 1000 phòng nghỉ, phục vụ du lịch 500 sở phục vụ ăn uống, 02 sân tennis, 40 sân cầu lông, 60 bàn - Công trình bóng bàn, 03 bể bơi, 100 phòng massage sáng tạo + Có 32 km đê biển Đây công trình đặc sắc miền Bắc Việt người Nam Được du + Quai đê lấn biển phát triển NTTS xây dựng làng kinh tế khách đánh giá - Du khách đánh giá cao sở hạ tầng mức cao (giá trị trung bình cao chung 3,27) Như vậy, nói tiềm du lịch huyện Giao Thủy lớn với đầy đủ loại tài nguyên: tài nguyên tự nhiên, bao gồm có đất đai, địa hình, khí hậu, thủy văn, sinh vật, cảnh quan tự nhiên phong phú, hấp dẫn Tài nguyên nhân văn: bao gồm di tích loại, lễ hội, làng nghề, văn hóa văn nghệ dân gian, ẩm thực, công trình sáng tạo người… đa dạng, đặc sắc, phong phú hấp dẫn khách du lịch, khách du lịch đánh giá cao Hệ thống sở hạ tầng phục vụ du lịch hệ thống giao thông, nhà nghỉ… du khách đánh giá tương đối tốt Những tiềm sở quan trọng để lựa chọn để phát triển DLST đảm bảo đầy đủ yêu cầu: có cảnh quan tự nhiên đẹp, hấp dẫn, với phong phú độc đáo giá trị văn hóa địa, có tính đại diện cho vùngtính đại diện cao cho vài hệ sinh thái diển hình, với tính ĐDSH cao, có tồn loài sinh đặc hữu có giá trị khoa học, dùng làm nơi tham quan nghiên cứu Gần với khu du lịch khác vùng, để tổ chức tour du lịch trọn gói, có khu vực quy hoạch điểm 16 DLST bật quan trọng Có điều kiện đáp ứng dược yêu cầu hoạt động DLST sở hạ tầng, sở vật chất kỹ thuật,… tiếp cận cách dễ dàng, thuận lợi 4.3.2 Tiềm sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện Giao Thủy Tiềm sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy trình bày bảng 4.11 Bảng 4.11 Tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy Loại tài nguyên Khả mở rộng diện tích tiềm phát triển du lịch tương lai Tài nguyên tự nhiên Vườn quốc gia - Bãi bồi mở rộng hàng năm (mỗi năm vài chục ha) - Diện tích đất ngập nước mở rộng thêm 460 đất chưa sử dụng đất ven biển - Sự đa dạng loài tăng lên năm gần - Sự mở rộng khu dự trữ sinh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình - Sự mở rộng diện tích đất nuôi trồng thủy sản 642,56 - Các hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến rừng ngập mặn đa dạng sinh học ngày quan tâm - Du lịch kết hợp với hội thảo, nghiên cứu khoa học ngày phát triển - Khách quốc tế ngày nhiều Khu Du lịch - Đang xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao Giao Phong - Đang xây sân golf 18 lỗ - Đang xây khu nghỉ dưỡng cao cấp biển Tài nguyên nhân văn Du lịch sinh - Mô hình DLST cộng đồngGiao Xuân mở rộng sang thái cộng đồngGiao Thiện, Giao Lạc, Giao An Giao Hải Di tích lịch sử - Hàng năm di tích công nhận bổ sung, trùng tu, văn hóa nâng cấp Lễ hội - Ngoài lễ hội có Huyện có kế hoạch khôi phục lại lễ hội truyền thống Làng nghề - Ngoài làng nghề mắm, muối, nem nắm, gạo Tám, chiếu cói truyền thống Hiện có thêm làng nghề Mây tre đan Cơ sở hạ tầng Giao thông - Hệ thống giao thông đa dạng Hạ tầng kỹ - Hệ thống sở hạ tầng phục vụ du lịch mở rộng phát thuật triển Các công trình - Đê biển công trình sáng tạo nhiều đặc trưng khách du lịch quan tâm - Quai đê lấn biển Diện tích KBTTN có khả mở rộng 460,0ha khai thác diện tích đất chưa sử dụng đất mặt nước ven biển đưa vào trồng rừng đặc dụng Cồn Lu, Cồn Ngạn Trong tương lai, ngành thủy sản (bao gồm nước mặn nước lợ) ngành kinh tế có vai trò chủ đạo cấu kinh tế huyện Tiềm để mở rộng diện tích đất nuôi trồng thủy sản địa bàn huyện lớn, đưa số diện tích đất sang nuôi 17 trồng thủy sản như: Đất trồng lúa nước thường xuyên bị ngập úng, mặt nước chưa sử dụng, tận dụng diện tích đất có mặt nước ven biển để nuôi trồng khai thác nhuyễn thể Diện tích đất nuôi trồng thủy sản mở rộng 642,56 4.4 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI CỘNG ĐỒNG TẠI HUYỆN GIAO THỦY 4.4.1 Căn xây dựng định hướng a Chủ trương, sách phát triển du lịch huyện Giao Thủy Phương hướng, mục tiêu phát triển KTXH huyện Giao Thủy là: Phát triển huyện Giao Thủy thành vùng kinh tế tổng hợp: phát triển du lịch bền vững, phát triển nuôi trồng thuỷ, hải sản; ứng dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp thân thiện với môi trường dịch vụ vận tải chất lượng cao Xây dựng Quất Lâm, Giao Phong trở thành đô thị ven biển văn minh, đại; quy hoạch xây dựng khu nhà vườn, biệt thự nghỉ dưỡng đẹp, đại Đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù địa phương: phát triển DLST VQG, tham quan vùng nuôi ngao; du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng Quất Lâm - Giao Phong; du lịch thể thao mạo hiểm: bơi thuyền, lướt ván, nhảy dù, mô tô nước…; du lịch văn hoá tâm linh: tham quan di tích lịch sử, di tích văn hoá, di tích tâm linh, lễ hội; du lịch công vụ: xây dựng khu nghỉ dưỡng đẹp, trang bị hệ thống thiết bị đại phục vụ du khách vừa du lịch vừa làm việc máy tính kết nối mạng Internet Xây dựng tour, cụm du lịch: Các tuor nội địa tuor du lịch liên kết tỉnh Cụm du lịch Quất Lâm, Giao Phong; Cụm du lịch VQG Xuân Thủy b Chủ trương, sách sử dụng đất phát triển du lịch huyện Giao Thủy Theo Báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Giao Thủy mở rộng 1.500 đất tự nhiên xã ven biển Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải, Giao Long Trong sử dụng đất nông nghiệp đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm, đáp ứng ngày cao chủng loại chất lượng sản phẩm Phát triển nông nghiệp hàng hóa, thâm canh cao, nâng giá trị sản xuất/ha; xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái công nghệ cao kết hợp với xây dựng nông thôn DLST Trong sử dụng đất phi nông nghiệp: khôi phục ngành nghề truyền thống, phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp, gắn phát triển làng nghề với DLST Mở rộng, nâng cao hiệu hoạt động loại hình thương mại, dịch vụ Xây dựng phân bố mạng lưới chợ nông thôn để người dân có địa điểm trao đổi, mua bán hàng hóa nhanh chóng, thuận tiện Phát triển sở hạ tầng KTXH nông thôn, trọng xây dựng hoàn chỉnh hệ thống tưới tiêu, củng cố đê điều, xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng c Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch sinh thái vùng ven biển khu vực vùng đệm, phân khu chức quy hoạch sử dụng đất Quy hoạch quản lý bảo vệ phát triển VQG Xuân Thuỷ nhằm bảo tồn HST đất ngập nước loài động vật, thực vật đặc trưng phục vụ cho nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường phát triển DLST đồng thời góp phần phát triển KTXH bền vững cho cộng đồng dân cư địa phương Vùng lõi VQG Xuân Thuỷ phân chia thành phân khu: Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt (6.166 ha), Phân khu Phục hồi sinh thái (916 ha) phân khu hành dịch vụ DLST (rộng 28 ha) Ngoài ra, cần bổ sung 10 từ vùng đệm cho VQG Xuân 18 Thủy để xây dựng Khu Trung tâm hành - dịch vụ Vườn quốc gia Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt vùng lõi 7.100 Phân khu phục hồi sinh thái bao gồm 134 đầm tôm phía đông Cồn Ngạn toàn diện tích đất cát, cát pha cuối Cồn Ngạn & Cồn Lu (rộng 782 ha) Phân khu hành dịch vụ phục vụ du lịch gồm công trình công cộng phục vụ cho công tác quản lý hành chính, bảo tàng, trung tâm giáo dục môi trường Các công trình xây dựng phục vụ du lịch sinh thái dịch vụ khác theo quy hoạch cảnh quan Vườn quốc gai Xuân Thuỷ Phân khu có diện tích 28 ha, có 18ha vùng lõi 10ha vùng đệm để xây dựng khu Trung tâm hành - dịch vụ VQG Xuân Thuỷ Quy hoạch không gian vùng đệm gồm việc mở rộng diện tích đất canh tác nông nghiệp với chương trình cải tạo vườn tạp, đa dạng hoá loại ăn quả, phát triển mô hình VAC Kết hợp phát triển vườn tạp, chăn nuôi với tăng trưởng kinh tế giữ gìn vệ sinh môi trường sinh thái nông thôn Hỗ trợ vùng đệm xây dựng công trình phúc lợi có thiên hướng thân thiện với môi trường Định hình khu dân cư xóm (Điện Biên Tân Hồng diện tích 180 ha) xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản bền vững cho khu dân cư Tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia hoạt động DLST Khu trung tâm hành dịch vụ DLST bố trí khu Hơn 800 rừng ngập mặn bảo vệ để đảm bảo chức phòng hộ Trong số 800 đầm tôm, 300 có điều kiện tự nhiên thuận lợi đầu tư nuôi bán thâm canh, lại chuyển thành ao tôm nuôi sinh thái Tại Cồn Ngạn áp dụng triệt để mô hình nuôi tôm sinh thái cho 960 đầm tôm áp sát vùng lõi Vườn quốc gia Một số diện tích đầm trắng cần tiến hành phục hồi lại rừng ngập mặn, đảm bảo cho chủ đầm có thu nhập ổn định, góp phần bảo vệ tốt tài nguyên môi trường vùng lõi VQG Xuân Thủy Các chương trình hoạt động vùng đệm: hoạt động tuyên truyền giáo dục môi trường; hoạt động hỗ trợ kỹ thuật; hoạt động hỗ trợ tài Trồng rừng tập trung 120 vùng đất bồi ổn định Trồng phân tán trục lộ (600.000 cây) Xây dựng hương ước bảo vệ tài nguyên môi trường thôn xóm (thuộc xã) xây dựng trung tâm giáo dục môi trường cộng đồng Về nông nghiệp: chuyển đổi đất 290 nông nghiệp sang nuôi trồng thủy sản; hỗ trợ giống ăn (50.000 cây); xây dựng 10 mô hình VAC Cho vay vốn ưu đãi (500 hộ), hỗ trợ công tác thú y bảo vệ thực vật; hỗ trợ mô hình nuôi ong& trồng nấm (200 hộ) Đào tạo nghề thêu ren, mây tre đan xuất khẩu, nghề mộc rèn nề cho 3000 lượt người Nạo vét 600 km kênh mương bờ vùng; kiên cố hoá 60 km kênh mương nội đồng; điện khí hoá 10 cống đầu mối; xây dựng trạm bơm Phát triển nuôi tôm sinh thái (1500 ha); nuôi ngao (500 ha); nuôi tôm bán thâm canh (360 ha) Xây dựng 02 trại giống; xây dựng dây chuyền chế biến thức ăn thuỷ sản; xây dựng 04 cụm dịch vụ Về phát triển nông thôn, nâng cấp mở rộng 10 km đường liên xã; nâng cấp 08 cầu cống tuyến đường; bê tông hoá 20 km đường liên xóm; mở đường vào khu xử lý rác thải (7 km) Nâng cấp sửa chữa 10 trường tiểu học THCS; nâng cấp 20 lớp mầm non nhà trẻ; xây 05 trường mầm non & nhà trẻ Đào tạo đội ngũ 20 cán bộ; nâng cấp sửa chữa 05 trạm xá xã Hỗ trợ xây dựng 50 nhà văn hoá xóm; nâng cấp 05 đài truyền thanh; hỗ trợ xây dựng thư viện xã; xây dựng 05 đội thông tin tuyên truyền Xây dựng 05 nhà máy nước tập trung; xây dựng 05 bãi rác công tình xử lý rác thải; xây dựng 430 bể chứa rác thải; cải tạo, nâng cấp 05 chợ; hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh bếp cho 3000 hộ dùng Bioga Xây dựng chế sách thích hợp nhằm tăng cường tham gia cộng 19 đồng vào hoạt động quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường Tổ chức hội nghị, toạ đàm quản lý bảo tồn phát triển VQG Xuân Thuỷ với cộng đồng Xây dựng quy ước, hương ước tiến thân thiện với môi trường từ làng, xã truyền thống Xây dựng quy chế quản lý phối hợp cộng đồng địa phương VQG Xuân Thuỷ Tổ chức Hội đồng tư vấn phát triển cộng đồng vùng đệm nhằm chuyển giao cho cộng đồng thông tin Pháp luật liên quan đến tài nguyên môi trường, tư vấn pháp lý, chuyển giao tiến kỹ thuật quản lý sử dụng bền vững tài nguyên môi trường cộng đồng Tổ chức Ban lâm nghiệp xã xã vùng đệm để trực tiếp giải vấn đề quản lý Nhà nước lâm nghiệp bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ tài nguyên môi trường địa bàn xã Tổ chức thực khoán bảo vệ phần đất lâm nghiệp vùng đệm vùng lõi VQG cho cộng đồng quản lý, đảm bảo tăng hiệu quản lý tài nguyên môi trường khu vực 4.4.2 Định hướng sử dụng đất a Dự báo số tiêu phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy đến năm 2030 Tổng lượng khách du lịch dự báo đến huyện Giao Thủy đến năm 2020 475.580 lượt, đến năm 2030 753.858 lượt Nhu cầu phòng nghỉ cần có khoảng 2.205 phòng b Dự báo nhu cầu sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy Khu du lịch Vườn quốc gia Xuân Thủy: nhu cầu đất cho khu hành chính, dịch vụ Vườn quốc gia 28 ha, bãi 10 ha, Cồn Ngạn 16 Cồn Lu Diện tích để xây dựng công trình phục vụ chức như: Trụ sở làm việc ban quản lý, nhà tiêu bản, trung tâm dịch vụ du lịch, trạm cứu hộ, vườn thực vật, vườn ươm, công trình công cộng điểm vui chơi giải trí khác, Trạm bảo vệ VQG: diện tích đất mở rộng trạm bảo vệ đến năm 2030 dự kiến 1,5ha Cơ sở lưu trú phục vụ nhu cầu khách du lịch tương lai 46 phòng, tương ứng với diện tích 960m2 Cụm du lịch Quất Lâm – Giao Phong: dự kiến diện tích đất xây dựng phòng nghỉ cho khách du lịch đến năm 2030 11.241m2; nâng cấp khu ki- ốt theo hướng văn minh, đại đảm bảo không phá vỡ cảnh quan môi trường khu du lịch Mở rộng khu du lịch sang vùng bãi biển thuộc địa phận xã Giao Phong 77ha Phát triển khu du lịch đồng muối thị trấn Quất Lâm Ang Giao Phong với diện tích 365 ha… Xây dựng cầu cảng biển đón khách từ Quất Lâm Cồn Lu theo tuor DLST đường biển Quất Lâm- VQG Xuân Thủy diện tích 3,6ha Tại khu di tích lịch sử - văn hóa: di tích lịch sử - văn hóa địa bàn huyện theo xu hướng cải tạo, nâng cấp di tích, khôi phục lễ hội truyền thống, giữ lại nét văn hóa địa phương đồng thời thu hút khách du lịch tham gia lễ hội c Định hướng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy - Về diện tích đất tự nhiên: Trong giai đoạn 2016 - 2020, thực kế hoạch mở rộng diện tích khoảng 1.500 xã ven biển như: Giao Thiện 208,15 ha, Giao An 236,43 ha, Giao Lạc 173,40 ha, Giao Xuân 113,24 ha, Cồn Lu, Cồn Ngạn 768,78 đến năm 2030 diện tích mở rộng khaongr 3.000 Diện tích đất tự nhiên mở rộng địa bàn huyện lấy nguồn từ việc khai thác đưa vào sử dụng đất vùng ven biển Đặc biệt đưa diện tích đất mặt nước ven biển vào trồng rừng đặc dụng, phát triển, tăng quy mô diện tích đất KBTTN Xuân Thủy Diện tích đất hỗ trợ đắc lực việc phát triển nuôi trồng thủy sản, hỗ trợ phát triển DLST mở rộng khả khai thác tuyến DLST vùng ven biển 20 Về đất nông nghiệp để phát triển DLST cộng đồng: xây dựng phát triển nông nghiệp sinh thái công nghệ cao kết hợp phát triển nông nghiệp với xây dựng nông thôn hình thức DLST, xây dựng vùng sản xuất tập trung theo hướng chuyên môn hóa Phát triển thương hiệu ngao Giao Thủy thuộc xã Giao Xuân, Giao Hải Giao Lạc, Giao Long phần vùng lõi Vườn Quốc Gia Xuân Thủy Tổng diện tích 1700 đó: 1100 nuôi ngao thương phẩm; 400 diện tích nuôi thức ăn cho ngao; 200 xây dựng sản xuất ngao giống Phát triển mô hình trồng nấm Giao An, Giao Hương (Giao Thủy) Triển khai mô hình nuôi ong cho hội viên Hội CCB cụm Ba Lạt Phát triển mô hình nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên Trong hiệu khai thác loài tôm, cua, cá tự nhiên vùng triều; mô hình nuôi ngao quảng canh cuối Cồn Lu, Cồn Ngạn, nuôi ngao thương phẩm xã Giao Xuân Các mô hình du lịch cộng đồng Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển phát triển cộng đồng (MCD) triển khai khu vực xã Giao Xuân sinh kế hiệu bền vững Cụ thể diện tích đất lúa nước đến năm 2020 huyện Giao Thủy 7.580,18 ha, giảm 286,95 so với trạng Đất trồng lâu năm đến năm 2020 1.377,74 ha, giảm 25,58 so với trạng; đến năm 2030 7.366,88 ha, giảm 500,25 so với trạng Diện tích đất rừng phòng hộ đến năm 2020 804,81 ha, tăng 683,60 so với trạng, đến năm 2030 686,21 ha, tăng 565 so với trạng Đất rừng đặc dụng đến năm 2020 2.820,71 ha, tăng 460,0 so với trạng; đến năm 2030 giảm xuống 2.775,71 Đất nuôi trồng thủy sản đến năm 2020 4.529,16 ha, tăng 462,48 so với trạng, đến năm 2030 4377,98 ha, tăng 311,3 so với trạng Đất làm muối huyện Giao Thủy đến năm 2020 392,92 ha, giảm 122,15 so với trạng; đến năm 2030 214,07 ha, giảm 301,0 so với trạng Bảng 4.12 Một số tuyến điểm du lịch chủ yếu huyện Giao Thủy Tuyến, điểm Lộ trình Hoạt động Loại đất du lịch tham gia Tuyến du VQG - sông Vọp - cửa Thăm hải đăng, đài quan sát Đất KBTTT, thuyền cửa Ba Lạt - hải đăng Cồn Ngạn, Cồn Xanh (đảo đất giao sông (01 – cửa song Trá bồi) Cồn Lu, thăm rừng ngập thông, đất ngày): mặn cửa song, ngắm chim di trú sông ngòi Tuyến xem VQG Xuân Thủy Khám phá thiên nhiên, quan sát Đất KBTTT, chim (từ 01 sông Vọp - Cồn Lu, Cồn chim muông chiêm ngưỡng đất giao đến 02 ngày): Ngạn - VQG Đi dọc cảnh quan hệ sinh thái đất ngập thông, đất theo giồng cát Cồn nước vùng cửa sông, ven biển sông ngòi Lu Tuyến điền dã Đi qua khu rừng Thăm đầm tôm quảng canh Đất KBTTT (01 ngày): ngập mặn quan sát loài chim hoang Tuyến du khảo VQG Xuân Thủy Khám phá đời sống người dân Đất tự nhiên đồng quê (01 làng Tân Hồng địa phương: đánh bắt chế biến xã ngày): Điện Biên thủy sản, dệt lưới, chợ quê vùng ven biển Tuyến du VQG Xuân Thủy Khám phá thiên nhiên, ngắm Đất KBTTT, thuyền ngày sông Vọp - Cồn Lu, chim, trải nghiệm đêm biển đất sông ngòi Cồn Ngạn - VQG (trên chòi) Tuyến Giao VQG Xuân Thủy Ngắm chim, VQG, câu mực đêm Đất KBTTT, Thủy – Cát Bà sông Vọp - Cát Bà (ngủ đêm thuyền) đất sông ngòi ngày đêm VQG 21 Về đất phi nông nghiệp phát triển DLST cộng đồng: huyện dành 5,19 cho việc quy hoạch chợ xã Đất sở dịch vụ xã hội tăng 2,37 để phục vụ nhu cầu xây dựng kỳ quy hoạch Đất công trình lượng tăng 0,26 Đất công trình bưu viễn thông tăng 0,40 ha, nhằm xây dựng công trình cho hoạt động bưu viễn thông Đất sở văn hóa: Do đó, quỹ đất sở văn hóa kỳ quy hoạch tăng 4,93 Trên thực tế, quỹ đất dành cho hoạt động DLST cộng đồng bao gồm nhiều loại đất khác nhau, gián tiếp trực tiếp phục vụ du lịch Kết tổng hợp nhu cầu đất phát triển DLST cộng đồng tạ huyện Giao Thủy sau: đến năm 2030 diện tích đất phục vụ DLST cộng đồng huyện 14.122,88 ha, tăng 2.663,69 so với năm 2015, tập trung vào 03 nhóm đất đất phát triển hạ tầng, đất KBTTN đất khu du lịch Trong đất phát triển hạ tầng tăng nhiều với 1.671,64 Đây quỹ đất mở rộng hệ thống giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, dịch vụ xã hội, đất giao thông, thủy lợi, công trình lượng, công trình bưu chính, viễn thông chợ toàn địa bàn huyện Đất KBTTN tăng 675 chủ yếu trình bồi tụ phù sa quai đê lấn biểnvùng đệm ven biển Bảng 4.13 Định hướng sử dụng đất phục vụ du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy đến năm 2030 Đơn vị tính: Năm 2015 Năm 2020 Năm 2030 Tổng diện tích đất tự nhiên 23.775,62 25.323,85 26.824,82 Đất di tích, danh thắng 8,63 8,63 8,63 Đất tôn giáo, tín ngưỡng 75,92 76,02 76,02 Đất phát triển hạ tầng 3.885,21 4.273,75 5.556,85 Đất khu bảo tồn thiên nhiên 7.100,00 7.350,00 7.775,00 Đất khu du lịch 389,43 505,25 706,38 Tổng 11.459,19 12.213,65 14.122,88 4.4.3 Đề xuất số giải pháp sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy a Giải pháp tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch Lập quy hoạch theo thứ tự ưu tiên vùng, khu, điểm du lịch KBTTN Xuân Thủy cần theo định hướng phát triển DLST cộng đồng gắn với bảo tồn Đối với khu du lịch Quất Lâm rà soát lại tuân thủ quy hoạch trình phát triển để kịp thời điều chỉnh Nghiêm cấm xây dựng không phép khu du lịch, điểm du lịch quy hoạch Rà soát lại quy hoạch tổng thể KTXH với tầm nhìn dài hạn mối liên hệ với địa phương khác Phối kết hợp quy hoạch phát triển du lịch với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất thể tiềm quỹ đất phục vụ cho phát triển du lịch b Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Ưu tiên phát triển chỗ nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao Xã hội hóa công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, nâng cao khả ngoại ngữ cho người dân Xây dựng hướng nghiệp du lịch trường phổ thông, tổ chức khóa đào tạo nghiệp vụ du lịch Tranh thủ hỗ trợ Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch ngành Du lịch dự án quốc tế Cần xây dựng tiêu chuẩn thực chuẩn hóa nhân lực ngành Du lịch phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện hội nhập quốc tế lao động du lịch c Giải pháp tổ chức, quảng bá phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn quảng bá DLST, tuyên truyền, giáo dục 22 nâng cao nhận thức ngành kinh tế DLST; tạo lập nâng cao hình ảnh DLST Giao Thủy nước, khu vực giới Cần đảm bảo an ninh, trật tự hoạt động du lịch Tổ chức lớp tập huấn để cung cấp kỹ quảng bá du lịch Nâng cấp trang thông tin điện tử (website) xây dựng hình ảnh thương hiệu DLST Giao Thủy Phối hợp tổ chức cho hãng lữ hành nước nước khảo sát tuyến, điểm đưa khách DLST đến Giao Thủy Phối hợp với đơn vị khu vực liên kết phát triển sản phẩm, kết nối tour tuyến du lịch Xây dựng chế phối hợp liên ngành, tạo thuận lợi cho phát triển du lịch… Tổ chức, thực nhiệm vụ trị chuyên môn, hoạt động nghiên cứu khoa học xuất thuộc lĩnh vực văn hoá, thể thao DLST d Giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường Phát triển du lịch cách hợp lý vừa đảm bảo giữ tài nguyên đồng thời đem lại hiệu kinh tế cho người dân địa phương Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên khuyến khích người dân sử dụng kiến thức, sáng kiến thể chế cộng đồng, giúp chúng tồn phát triển Những hỗ trợ kiến thức mới, chế tài quản lý rừng đặc dụng kết hợp với việc sử dụng kiến thức sáng kiến giúp cộng đồng phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo e Giải pháp vốn đầu tư Huy động nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực công trình, dự án tạo môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư Thực tốt công tác thu, chi tài đất đai, coi nguồn thu quan trọng để tạo vốn thực quy hoạch sử dụng đất huyện Đầu tư xây dựng công trình sở hạ tầng kỹ thuật để phát triển công nghiệpthương mại dịch vụ tạo động lực phát triển KTXH toàn huyện Đầu tư xây dựng công trình thủy lợi để khai thác đất sản xuất nông nghiệp đầu tư thâm canh tăng vụ Đầu tư bảo vệ phát triển tài nguyên rừng để điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường Hoàn thành công tác đo đạc, lập đồ địa chính quy cho xã, thị trấn để công tác quản lý, sử dụng đất đai tốt, chặt chẽ PHẦN KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN 1) Giao Thủy huyện ven biển tỉnh Nam Định với diện tích tự nhiên 23.775,62 Huyện có tiềm phát triển DLST cộng đồng với VQG Xuân Thủy rộng 7100 ha, có bãi biển Quất Lâm, Giao Phong đẹp hoang sơ; có nhiều di tích lịch sử văn hóa xếp hạng, nhiều lễ hội đặc trưng có điều kiện để phát triển tuyến du lịch đặc sắc Người dân địa bàn huyện ngày có xu hướng tham gia nhiều vào hoạt động du lịch Đây điều kiện thuận lợi để huyện phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 2) Với diện tích đất khu du lịch lớn tổng diện tích đất khu du lịch tỉnh Nam Định, với phát triển hoạt động du lịch, giai đoạn 2000 – 2015 việc sử dụng đất phục vụ du lịch huyện Giao Thủy có thay đổi đáng kể Cụ thể: diện tích đất khu bảo tồn thiên nhiên tăng 4.351,60 ha; diện tích đất khu du lịch tăng 379,43 ha; diện tích đất phát triển hạ tầng tăng 1424,09 ha; vấn đề sở hạ tầng, sở lưu trú, dịch vụ ăn uống tương đối tốt Một số du khách băn khoăn với thái độ lịch sự, mức độ xảy sai sót trình phục vụ có khu vệ sinh việc đồ ăn chế biến ngon nhà nghỉ, khách sạn, nhà dân tham gia hoạt động du lịch, an toàn người tài sản du lịch huyện Giao Thủy Hầu hết người dân 23 nói tiếng Việt nên giao tiếp chủ yếu cử hành động, dẫn đến nhiều bất lợi khách người nước 3) Kết đánh giá tiềm sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy cho thấy: Huyện Giao Thủy có tiềm lớn để phát triển DLST cộng đồng Kết đánh giá cho thấy có 3/10 tiêu chí (tính liên kết, sức chứa, chất lượng dịch vụ) đánh giá mức cao 7/10 tiêu chí lại (các tiêu chí tính hấp dẫn, tính an toàn, tính bền vững môi trường tự nhiên, tính thời vụ, sở hạ tầng, chất lượng cảm nhận mức độ hài lòng tiêu chí thỏa mãn) đánh giá mức Về tiềm sử dụng đất, VQG Xuân Thủy mở rộng thêm hàng nghìn ha; diện tích đất ngập nước mở rộng thêm 460 ha, diện tích đất nuôi trồng thủy sản mở rộng thêm 642,56 ha; Huyện có khả mở rộng diện tích đất tự nhiên 1.500 xã ven biển đưa diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng nên có nhiều tiềm sử dụng đất để phát triển sở hạ tầng, chuyển đổi cấu sử dụng đất nâng cao hiệu sử dụng đất, đồng thời phát triển mở rộng mô hình sản xuất gắn liền với phát triển du lịch sinh thái cộng đồng Mặt khác, mô hình du lịch sinh thái cộng đồng mở rộng địa bàn huyện; di tích lịch sử nhiều tu bổ, nâng cấp; lễ hội làng nghề truyền thống khôi phục phát triển; sở hạ tầng ngày mở rộng, nâng cấp 4) Định hướng nhu cầu mở rộng diện tích đất phục vụ phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đến năm 2020 12213,65 ha; định hướng đến năm 2030 14.122,88 ha; phát triển đồng hệ thống sở hạ tầng theo hướng văn minh, đại, đáp ứng nhu cầu cho phát triển DLST cộng đồng Đã hình thành tuyến du lịch huyện hàng chục tuyến du lịch liên kết với địa phương lân cận 5) Để nâng cao hiệu sử dụng đất khu du lịch huyện Giao Thủy theo hướng DLST cộng đồng cần thực đồng giải pháp sau: + Giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: xác định chiến lược thứ tự ưu tiên vùng, điểm khu du lịch phù hợp với quy hoạch tổng thể theo chiến lược tổng quát toàn vùng + Giải pháp phát triển nguồn nhân lực: có có chế sách phát triển nguồn nhân lực phù hợp, có chiến lược kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phục vụ DLST cộng đồng chất lượng cao, chuyên nghiệp + Giải pháp tuyên truyền, quảng bá: đảm bảo an ninh trật tự hoạt động du lịch, tăng cường quảng bá du lịch đến khách du lịch nước quốc tế + Giải pháp bảo vệ tài nguyên môi trường: xây dựng chế đồng quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường hiệu quả, hợp lý đảm bảo đồng thời mục tiêu phát triển KTXH bảo vệ môi trường + Giải pháp huy động thu hút vốn đầu tư: đa dạng hóa hình thức nguồn vốn đầu tư nhằm đảm bảo tài nguyên du lịch khai thác hợp lý, hiệu bền vững 5.2 KIẾN NGHỊ Để thực định hướng sử dụng đất phục vụ DLST cộng đồng cần xây dựng đề án, dự án chi tiết hạng mục công trình, nhóm đất theo lộ trình thời gian phân bổ nguồn vốn huyện Giao Thủy Cần có thêm nghiên cứu để khẳng định hiệu sử dụng đất DLST cộng đồng đánh giá tác động môi trường sử dụng đất phục vụ DLST cộng đồng vùng ven biển 24 DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ Doãn Quang Hùng Nguyễn Thanh Trà (2014) Thực trạng quản lý sử dụng đất khu du lịch huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Tạp chí Khoa học Đất (44) tr 98-103 Doãn Quang Hùng, Nguyễn Thanh Trà Nguyễn Ích Tân (2015) Du lịch theo hướng sinh thái cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định: thực trạng giải pháp sử dụng đất Tạp chí Khoa học Phát triển 13 (2) tr 235-244 ... Thực trạng sử dụng đất phát triển du lịch sinh thái cộng đồng - Thực trạng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng địa bàn huyện 3.1.3 Đánh giá tiềm sử dụng đất để phát triển du lịch sinh thái cộng. .. trình nghiên cứu sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng, đặc biệt tỉnh ven biển Nam Định Do vậy, đề tài nghiên cứu sử dụng đất để phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định cần... cộng đồng huyện Giao Thủy - Tiềm phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Tiềm sử dụng đất phát triển DLST cộng đồng huyện Giao Thủy 3.1.4 Định hướng sử dụng đất để phát triển du
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt), Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt), Nghiên cứu thực trạng và định hướng sử dụng đất gắn với du lịch sinh thái cộng đồng vùng ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn