Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non skkn

22 4,954 31
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2017, 13:18

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non tham khảo Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: Đối tượng, thời gian, phạm vi nghiên cứu, khả ứng dụng Số liệu khảo sát trước thực biện pháp: PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Các biện pháp thực hiện: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên Xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn phù hợp với đặc điểm, tình hình nhà trường Bồi dưỡng kiến thức quy trình tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn Chỉ đạo thực sinh hoạt chuyên môn tổ khối Đổi công tác quản lý, đạo kiểm tra Ban giám hiệu PHẦN III: KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ: …… Kết luận số liệu so sánh Khuyến nghị: Tài liệu tham khảo Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn nhà trường PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài: 1/21 Năm học 2016-2017 2 3 6 11 12 14 14 15 17 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Như biết, hoạt động nhà trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học Trong đó, chất lượng chuyên môn yếu tố hàng đầu định tồn tại, phát triển nhà trường Để đáp ứng yêu cầu giáo dục thời kì công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, năm gần đây, ngành GD&ĐT đặc biệt quan tâm đổi công tác quản lý, đổi phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực trẻ Trong đó, đổi nội dung hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn coi trọng Từ thực tế cho thấy, tổ chuyên môn “mắt xích” quan trọng máy hoạt động nhà trường tổ chuyên môn cầu nối vừa triển khai kế hoạch giúp Hiệu trưởng đến giáo viên, vừa thực chương trình, kế hoạch nhà trường Vì đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn hình thức đa dạng hoá cách quản lý nhà nước để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Mặt khác, đổi sinh hoạt chuyên môn nhiệm vụ hàng đầu để bồi dưỡng lực sư phạm cho giáo viên Đây không vấn đề quan trọng mà vấn đề then chốt định chất lượng đội ngũ hiệu dạy trường mầm non Trong năm qua, nhà quản lí có giải pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có hiệu với nhiều hình thức khác Song chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều, lực chuyên môn số giáo viên chưa tương xứng với trình độ đào tạo Giáo viên lúng túng cách tổ chức hoạt động dạy học Việc vận dụng đổi phương pháp giáo dục nhiều hạn chế Mặt khác, sinh hoạt chuyên môn trường hình thức, nội dung chưa trọng tâm, thiếu thiết thực Là cán quản lí nhiều năm gắn bó với nhà trường, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng giáo viên, nắm bắt chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tình hình phát triển chung nhà trường nên thân trăn trở, suy nghĩ nhận thấy cần phải có đổi cách quản lý, đạo chuyên môn để nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường Chính nên lựa chọn đế tài: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Tổ chuyên môn trường mầm non năm học 2016-2017” Đối tượng, thời gian, phạm vi nghiên cứu khả ứng dụng đề tài: * Đối tượng nghiên cứu: 2/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Đối tượng giáo viên, tổ trưởng tổ chuyên môn giáo dục trường mầm non Thông qua hoạt động thực tế buổi sinh hoạt tổ chuyên môn Trường mầm non Thanh Mai năm học 2016-2017 * Phạm vi, thời gian nghiên cứu: Đề tài có phạm vi thực trường mầm non Thanh Mai Thời gian: 01 năm học 2016-2017 từ tháng 8/2016 đến tháng 4/2017 * Khả ứng dụng: Trong nhiều năm học Số liệu khảo sát trước thực giải pháp: Về giáo viên: Số giáo viên tổ gồm: 54 người, đa số nữ.(6 GV nghỉ thai sản), 20 giáo viên trường có kinh nghiệm năm giáo viên tổ có Tuổi đời cao là; 55 tuổi; thấp 24 tuổi Trình độ Đại học là: 26 người Cao đẳng nguòi; Trung cấp 26 người Đa số giáo viên có đạo đức tốt, đủ trình độ chuyên môn để chăm sóc giáo dục trẻ có tinh thần học hỏi, cầu tiến bộ, số giáo viên theo học Đại học từ xa để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Khi dự giờ, giáo viên ý quan sát bước lên lớp mà quan tâm đến phương pháp tổ chức hoạt động cho linh hoạt khả nhận xét góp ý, trao đổi dạy hạn chế Nhận thức giáo viên tầm quan sinh hoạt chuyên môn cón hạn chế, nhiều giáo viên xem nhẹ buổi sinh hoạt chuyên môn, chưa tự giác việc tham gia sinh hoạt chuyên môn, có tham dự thiếu mạnh dạn, tự tin trao đổi chuyên môn Số giáo viên khảo sát: 20/48 giáo viên, kết qua dự đánh giá nghiệp vụ chuyên môn sau: Xếp loại: Tốt GV/Tổng số SL Tỷ lệ 20/48 15 Xếp loại: Khá SL Tỷ lệ 25 XL: Đạt yêu cầu SL Tỷ lệ 40 XL: Đạt yêu cầu SL Tỷ lệ 20 Về tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn: Tổ chuyên môn thành lập theo năm học trì việc thực 3/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định, xây dựng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo kế hoạch lần/tháng Nội dung sinh hoạt tổ chưa phong phú, hình thức đơn điệu, chưa có chuyên đề thảo luận sôi nổi, thẳng thắn Ít quan tâm vào vấn đề đổi phương pháp giáo dục hay việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho giáo viên tổ Một số giáo viên chưa có tinh thần xây dựng Trong buổi sinh hoạt chuyên môn thường giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm hay nhận xét, có ý kiến, giáo viên trường có ý kiến Về vai trò tổ trưởng: Tổ trưởng tổ chuyên môn chưa phát huy vai trò, trách nhiệm mình, nể, đạo chưa kiên Các họp chuẩn bị nội dung thiếu chu đáo Chưa khơi dậy niềm say mê chuyên môn, không khí hứng khởi, sôi buổi sinh hoạt; kế hoạch tổ chuyên môn chưa thật phù hợp Tổ trưởng điều hành buổi sinh hoạt chuyên môn với thao tác lặp lại đánh giá nhận xét hoạt động tuần trước triển khai số công việc hai tuần tới theo kế hoạch nhà trường, việc trao đổi thảo luận kinh nghiệm dạy hoạt động lựa chọn biện pháp thực tích hợp hoạt động giáo dục trẻ, phổ biến áp dụng sáng kiến kinh nghiệm chưa trú trọng Vê công tác quản lý: Công tác quản lý đạo đôi lúc chưa sâu sát, kịp thời Việc kiểm tra giám sát sinh hoạt chuyên môn nội dung sinh hoạt chưa thường xuyên, liên tục Từ kết khảo sát trên, cho thấy việc "Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai" cần thiêt, cấp bách Vì người phụ trách chuyên môn có nhiều cố gắng việc tìm số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Đề tài: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai" Sinh hoạt tổ chuyên môn nơi thực hoạt động chia sẻ với đồng nghiệp chuyên môn, môi trường tốt cho giáo viên hạn chế lực chưa có kinh nghiệm việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, giáo mới, có dịp để trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ tay nghề Tuy nhiên, nhà trường, hoạt động tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt, lựa chọn nội dung giáo dục, thống số chủ đề….nên chưa phát huy hiệu tổ chuyên môn Để hoạt động tổ chuyên môn phát huy hiệu cần phải đổi phương pháp hoạt động tổ chuyên môn Cụ thể: thay đổi nhận thức sinh hoạt tổ chuyên môn Nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn chủ yếu thực theo kiểu cũ đánh giá công tác chuyên môn thời gian qua, triển khai công tác thời gian tới, thảo luận số vấn đề theo yêu cầu nhà trường dự thảo kế hoạch thực nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thi đua …Ngoài nội dung trên, sinh hoạt chuyên môn cần phải thay đổi vào chiều sâu như, coi trọng sinh hoạt cho giáo viên kĩ dự giờ, phương pháp tổ chúc hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tăng cướng đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động dạy chuyên đề, buổi dự giáo viên để kỳ họp sau, tổ chức thảo luận, suy ngẫm chia ý kiến dạy Trong năm qua công tác sinh hoạt chuyên môn trường mầm non tổ chưc thực hiện, ví người "Thợ cả" có vai trò quan trọng mang tính định để nhà trường phát triển toàn diện Nhưng thực tế lúc tổ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ người "Thợ cả" chất lượng hoạt động tổ chuyên môn chưa thực trú trọng Điều ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chung nhà trường Đội ngũ giáo viên đào tạo từ nhiều trường khác nhau, trình độ chuyên môn khác nhau, chưa đồng đều, số giáo viên chưa nhiệt tình công tác làm ảnh hưởng đến hiệu giáo dục Một phận giáo viên tiếp thu vận dụng chuyên đề vào chăm sóc, giáo dục trẻ mức đạt yêu cầu; giáo viên lớn tuổi chưa tiếp cận với công nghệ thông tin… Theo quy định Điều lệ trường mầm non sinh hoạt tổ chuyên môn hai tuần lần để trao đổi hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hoạt động 5/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non chăm sóc giáo dục trẻ, nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn góp phần nâng cao lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp Tuy nhiên buổi sinh hoạt chuyên môn chưa thật hiệu quả, chưa đổi nội dung, phương pháp, tổ chức hình thức, chưa phát huy sáng kiến giáo viên Do chưa phát huy mạnh tập thể tổ chuyên môn việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Đây việc làm cấp bách mà người cán quản lý cần lựa chon biện pháp "Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai năm học 2016-2017" có nếp, chất lượng, hiệu Các biện pháp thực hiện: Để "Nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai năm học 2016-2017" góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trường nhiệm vụ tiên quyết, trách nhiệm lớn lao người cán quản lí Sinh hoạt chuyên môn có hiệu giúp giáo viên biết vận dụng phương pháp hình thức tổ chức hoạt động dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy Vì thế, cần thực tốt biện pháp sau: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên Đây nhiệm vụ quan trọng người quản lý chuyên môn Chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn phụ thuộc vào khả chủ trì, tổ chức người tổ trường, Nếu tổ chức điều hành tốt buổi sinh hoạt chuyên môn đem lại hiệu tối ưu Do người tổ trưởng chuyên môn phải người có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, kinh nghiệm chuyên môn, phải có khả tập hợp giáo viên tổ, có khả điều hành tổ chuyên môn, có trách nhiệm hướng dẫn thực nhiệm vụ tổ theo quy định ngành, cấp quản lý, góp phần đưa nhà trường đạt mục tiêu đề Người tổ trưởng chuyên môn phải biết lắng nghe, tạo đoàn kết tổ, gương mẫu, kiên trì, khéo léo, biết giúp đỡ công tác, tạo bầu không khí thoải mái, lành mạnh Luôn có ý thức phấn đấu vươn lên mặt, học hỏi tiến Nắm vững tổ chức thực tốt đường lối quan điểm giáo dục Đảng thực tốt đạo chuyên môn ngành học, nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động chăm sóc giáo dục mục tiêu đổi ngành học Xác định điều thân với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức cho giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng trị, nghị cấp 6/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non để giáo viên nắm bắt đường lối, chủ trương sách Đảng, Nhà nước ngành học Học tập Điều lệ trường mầm non để giáo viên nhận thức tổ chuyên môn quy định Điều 14 Quyết định 14/2008-BGD&ĐT ngày 07/4/2008 có vị trí, vai trò tầm quan trọng chất lượng chuyên môn nhà trường Tỏ chức học tập nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực quy chế chuyên môn ngành học, nội quy, quy định nhà trường Từ giáo viên nhận thức đắn nhiệm vụ trọng tâm ngành học, nhiệm vụ cá nhân, tập thể sư phạm để phấn đấu xây dựng tập thể sư phạm vũng mạnh, đoàn kêt góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nhà trường Ngoài người tổ trưởng chuyên môn cần phải thường xuyên tự bồi dưỡng lực chuyên môn, nhận thức đắn có tinh thần trách nhiêm cao, có đủ phảm chất, động biết thường xuyên cập nhật để có khả giải đáp cá vướng mắc đồng nghiệp quản lý tổ Qua việc học tập trị bối dưỡng đầu năm đa số cán giáo viên nhận thức đắn tổ chuyên môn ý thức vị trí vai trò cá nhận tập thể sư phạm, nhà trường phát triển phải có tập thể sư phạm vững mạnh đoàn kêt, Từ nhận thức giáo viên nhận rõ trách nhiệm tự giác tham gia hoạt động chuyên môn, bước mạnh dạn, tự tin thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt buổi sinh hoạt chuyên môn mạnh dạn trao đổi, chủ động đưa ý băn khoăn vướng mắc, đề xuất để bàn bạc thống thực Xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn phù hợp với đặc điểm, tình hình nhà trường Căn kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường, tổ chuyên môn, sở nội dung, phương hướng, nhiệm vụ tiêu nhà trường giao, tổ chuyên môn tuỳ vào đặc điểm, tình hình, kết năm học trước mà xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, tiêu giải pháp cụ thể phù hợp với tổ Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ năm học, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế trường để tổ chức sinh hoạt tuần/lần cách linh hoạt Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cho tổ viên phụ trách chuyên đề, lĩnh vực Sau in ấn phát cho khối/lớp nắm bắt thực Bởi với mầm non thực nhiệm vụ giáo dục chăm sóc trẻ nên thời gian để hội họp không cố định 7/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non cấp học khác nên phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt kiều luân phiên khối để có thời gian chăm sóc, đảm bảo an toàn cho trẻ/các lớp Ví dụ: Khối tuổi sinh hoạt vào chiều thứ tuần 1, tuần 3; Khối tuổi sinh hoạt vào chiều thứ tuần 1, tuần 3; Khối tuổi sinh hoạt vào chiều thứ tuần 1, tuần 3; Để xây dựng kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn cần đảm bảo yêu cầu sau: - Thể nhiệm vụ năm học trường phù hợp đặc điểm tình hình thực tế tổ - Đáp ứng yêu cầu khả giáo viên, phương tiện, điều kiện thực - Phân công, phân nhiệm rõ ràng, bố trí thời gian hợp lý cho giáo viên tổ thực Có tính cụ thể, thiết thực khả thi Khi kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tổ xây dựng, Ban giám hiệu duyệt, giáo viên chủ động thời gian, chuẩn bị nội dung cần trao đổi buổi sinh hoạt để có ý kiến thảo luận thống Về nội dung buổi sinh hoạt, tổ trường có trách nhiệm dự kiến nội dung cần sinh hoạt để giáo viên nắm bắt chia sẻ: Ví dụ: - Về cách lập kế hoạch giáo dục, lựa chọn ngân hàng, nội dung giáo dục phù hợp điều kiện thực tế lớp cấu trúc soạn… - Chia sẻ phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ Ví dụ; chuẩn bị đủ soạn trước lên lớp, Xác đinh rõ kiến thức, kỹ để dạy trẻ đảm bảo mục đích yêu cầu độ tuổi, chuẩn bị đủ đồ dùng phục vụ trẻ học chơi, cách lựa chọn tên bài, hình thức tổ chức dạy … - Chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu giáo án, tài liệu, tạp chí, tập san, điều chỉnh nội dung giáo dục cho phù hợp với thực tế khôi/lớp - Tổ chức dạy chuyên đề, làm đồ dùng, đồ chơi … - Xây dựng số tiêu chí phấn đấu, danh hiệu thi đua cho cá nhân tổ, nghiên cứu chuyên đề để thao giảng, rút kinh nghiệm qua thao giảng, bồi dưỡng giáo viên giỏi, giáo viên trường… Để thực nội dung đó, tổ trưởng tiến hành phân công nhiệm vụ cho giáo viên tổ theo yêu cầu nội dung theo nhóm, khối thực hiện, đồng thời theo dõi, giúp đỡ cho giáo viên thực Duy trì nếp sinh hoat tổ, thường xuyên báo cáo lịch sinh hoạt tổ cho Ban giám hiệu để Ban giám hiệu luân phiên dự sinh hoạt tổ chuyên môn, 8/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non qua nắm bắt tình hình chung tổ, dự việc điều hành họp tổ, góp ý nội dung hop tổ Kế hoạch sau xây dựng xong phải thông qua tổ chuyên môn kiểm tra, kí duyệt Hiệu phó phụ trách chuyên môn nhà trường Hàng tháng, tổ trưởng phải triển khai kế hoạch cụ thể phiên họp thường kì tổ Số lần sinh hoạt chuyên môn theo Điều lệ trường mầm non qui định Từ đó, giáo viên tích lũy nhiều kiến thức bổ ích Bồi dưỡng kiến thức quy trình tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn Việc đổi phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục trẻ phải bắt nguồn từ khả nghiệp vụ sư phạm giáo viên Muốn đạt điều trước hết giáo viên phải vững chuyên môn mà có sinh hoạt chuyên môn đem lại điều này, muốn cần phải xây dựng môi trường học tập, làm phong phú hoạt động lắng nghe lẫn học tập lẫn Tập trung trao đổi vướng mắc giáo viên để người rút học từ thực tiễn cho riêng Để tổ chức sinh hoạt chuyên môn đạt kết quả, trước hết người tổ trưởng tổ chuyên môn phài nắm trình tự tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn tổ trưởng, khối trưởng nghiên cứu thực cụ thể: * Về trình tự tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn: - Trước họp tỏ 15 phút tổ đọc sách báo, nghiên cứu tài liệu, tập chí giáo dục có liên quan để giáo viên nắm bắt - Tổ trưởng tổ phó tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp, thông qua nội dung họp tổ - Tổ trưởng tổ phó chuyên môn báo cáo kết thực nhiệm vụ chăm sóc giáo dục tổ, khối tuần vừa qua rút kinh nghiệm việc thực hiện, ví dụ: Cách lựa chọn số tên rộng, chưa phù hợp với độ tuổi, chưa với kế hoạch duyệ, xác định mục đích yêu cầu ề kiến thức, kỹ nhầm lẫn, nội dung soạn sơ sài cần phải rút kinh nghiệm cho tuần tiếp theo, đồng thời triển khai tiếp số nội dung theo kế hoạch chung trường - Các thành viên tổ, khối trao đổi thảo luận chuyên môn, nội dung cần thực tuần tới Ví dụ: trao đổi phương pháp dạy, trao đổi làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề kiện tháng theo dạy, trao đổi thủ thuật tạo hứng thú cho trẻ tham gia hoạt động cách thoải mái 9/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non không gò bó áp đặt trẻ, trao đổi nội dung dạy cần nhũng gì? cách xây dựng môi trường mở cho trẻ theo độ tuổi, thời gian tổ chức hội thi, thao giảng, tham gia phong trào trường tổ chức nhân ngày lễ lớn Tổ trưởng chuyên môn gần gũi, động viên khích lệ thành viên đưa ý kiến với tinh thần thoải mái cởi mở, thân thiện tự tin không gò bó, áp đặt - Tổ trưởng tổ phó chuyên môn thống vè nội dung trao đổi thảo luận đưa giải pháp vấn đề chuyên môn cụ thể, ví dụ: thống cách xây dựng kế hoạch giáo dục, lựa chọn nội dung giáo dục cho phù hơp, biện pháp thực hoạt động giáo dục, cách soạn bài, bố trí xếp góc cho trẻ theo độ tuổi - Tổ trưởng thông báo nội dung Ban giám hiệu đề nghị tổ thực thời gian tới, ví dụ: Ban giám hiệu yêu cầu tổ xây dựng hoạt động kiến tập chuyên đề "Xây dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm", "Hoạt động giao lưu " "Hoạt động tạo hình" tháng 12 phải hoàn thành gần chuyên đề "Phát triển nhận thức" tháng phải hoàn thành Tô trưởng chuyên môn có trách nhiệm phân công giáo viên tổ tiếp thu chuyên đề chịu trách nhiệm lựa chọn đề tài xây dựng tiết kiến tập, dự kiến thời gian thực hiện, đề xuất điều kiện, phương tiện thực hoạt động kiến tập cho giáo viên tổ, khối tham dự - Tổ trường chuyên môn tổng hợp ý kiến đề xuất với Ban giám hiệu thuận lợi, khó khăn để có giải pháp khắc phục: Ví dụ: Để thực cấc chuyên đề nhà trường giao, cần phài mua sắm bổ sung đồ dùng, đồ chơi, phương tiện phục vụ tổ trưởng cần có danh mục đồ dùng, dự kiến số lượng cần mua sắm tự làm kèm theo gửi Ban giám hiệu để có biện pháp khắc phục - Tổ trưởng nhắc nhở giáo viên tỏ, khối cần chuẩn bị mốt số nội dung cần thiêt cho buổi sinh hoạt lần sau, ví dụ: Giáo viên ghi chép lại vướng mắc, khó khăn trình thực nội dung giáo dục, chẳng hạn tên đề tài chưa phù hợp, hát khó, cách dạy hoạt động khám phá, thé khám phá khoa học, khám phá xã hội để lần họp tới trao đổi thống - Tổ trưởng mời đại diện Ban giám hiệu dự (nếu có) lên có ý kiến đạo - Thư ký thông qua biên kết thúc buổi sinh hoạt chuyên môn Nội dung sinh hoạt chuyên môn tháng phải xếp theo tính chất công việc thời điểm cụ thể, xếp theo thứ tự việc cần làm trước, 10/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non việc làm sau để đưa triển khai thành viên xác định rõ nhiệm vụ cách nhanh nhất, tránh ôm đồm công việc mà không xác định yêu cầu tính chất nó, gây chồng chéo * Về cách thức tổ chức sinh hoạt tổ: Tổ trưởng (hoặc tổ phó) người chủ trì điều hành họp, triển khai nội dung sinh hoạt tới thành viên tổ Cử thư kí ghi biên họp; Đây nội dung quan trọng nhất, người tổ trưởng chuyên môn (hoặc tổ phó) nắm quy trình bước tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn tự tin điều hành họp tổ, giáo viên dần mạnh dạn việc chia sẻ khó khăn, vướng mắc trình thực chuyên môn, tránh tình trạng họp tổ qua loa, chiếu lệ không hiệu Đặc biệt mang tính hành họp hội đồng sư phạm Chỉ đạo thực sinh hoạt chuyên môn tổ, khối Người quản lý chuyên môn phải xây dựng mối quan hệ thân thiết thành viên tổ khối phụ trách, đồng thời song song với xây dựng môi trường học tập tự bồi dưỡng cho giáo viên qua việc đổi sinh hoạt chuyên môn, giúp giáo viên linh hoạt việc tổ chức hình thức chăm sóc giáo dục trẻ Qua người quản lý cải tiến cách quản lý từ khâu đạo đến khâu thực hiện, xây dựng kế hoạch nội dung sinh hoạt chuyên môn cho năm học Thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đảm bảo chất lượng hiệu Chính vậy, để tổ khối sinh hoạt chuyên môn trì kế hoạch cần xếp bố trí thời gian sinh hoạt chuyên môn hợp lý, linh hoạt không thiết buổi Nội dung sinh hoạt chuyên môn cần thật cụ thể, sát thực, liên quan trực tiếp đến hoạt động giáo dục mà giáo viên thực hàng ngày tránh chung chung: Ví dụ: Rút kinh nghiệm sau kiến tập chuyên đề, dự thao giảng, dự giáo viên giỏi hội thi "Bé vui khỏe" 'Bé khéo tay' Tổ trưởng dự kiến nội dung sinh hoạt chuyên môn, báo cáo với Ban giám hiệu thông báo tới thành viên tổ, khối dự theo kế hoạch xây dựng Trong qua trình sinh hoạt chuyên môn thiết phải ghi Nghị tổ, có thư ký ghi chép chi tiết, phản ánh lại toàn nội dung họp, có kết luận tổ trưởng tổ phó chuyên môn chủ trì buổi họp, có chữ ký thư ký người chủ trì Ban giám hiệu dự 11/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Ban giám hiệu người giám sát chặt chẽ buổi sinh hoạt chuyên môn có hướng dẫn định hướng nội dung sinh hoạt chuyên môn theo tình hình nhà trường hay khối lớp thực tế cho ta thấy đâu có phong trào chuyên môn mạnh mẽ có nề nếp sinh hoạt chuyên môn đạt hiệu Ban Giám hiệu phải chủ động vào với tổ trưởng chuyên môn luân phiên giám sát dự buổi sinh hoạt chuyên môn, lắng nghe ý kiến thảo luận khă điều hành sinh hoạt tổ, góp ý bổ sung nội dung cần thiết Chính từ biện pháp đạo đổi sinh hoạt chuyên môn Trường mầm non Thanh Mai thực năm học mà công tác đạo chuyên môn nhà trường có bước chuyển biến Đổi công tác quản lý, đạo kiểm tra Ban giám hiệu Việc quản lý, đạo tổ chuyên môn sinh hoạt vô quan trọng việc thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chất lượng chăm sóc giáo dục nhà trường Dựa vào tình hình thực tế nhà trường để phối hợp với tổ chuyên môn trực tiếp đạo đổi sinh hoạt tổ chuyên môn sau: Chỉ đạo bố trí thời khóa biểu hợp lý, tạo thời gian thuận lợi cho tổ chuyên môn sinh hoạt theo định kì Luôn quan tâm, theo dõi kiểm tra sinh hoạt chuyên môn tổ Dành thời gian dự họp với tổ chuyên môn Việc dự họp với tổ chuyên môn vô cần thiết vừa nắm bắt tình hình hoạt động chuyên môn, vừa lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng anh chị em để từ đề giải pháp đạo phù hợp với tổ chuyên môn, khối lớp, kịp thời động viên, khích lệ tổ trưởng giáo viên nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Thực việc kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn, đặc biệt sổ Nghị tổ chuyên môn 1lần/tháng Kiểm tra biên sinh hoạt tổ xem khối có sinh hoạt đủ số lần không? Có triển khai nội dung liên quan đến chuyên môn mà nhà trường triển khai không? Nội dung sinh hoạt có bàn chuyên môn không triển khai công việc mang tính hội họp để kịp thời nhắc nhở tổ sinh hoạt có chất lượng Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên họp với tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thông qua buổi họp này, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn báo cáo khó khăn vướng mắc trình thực chương trình, đồng thời Ban giám hiệu triển khai công việc nhà trường cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn nắm bắt triển khai tới thành viên tổ/khối thực Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý, đạo tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn Bởi lực 12/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non lượng nòng cốt việc giúp nhà trường thực hoạt động chuyên môn nâng cao chất lượng giáo dục cho nhà trường Tóm lại: Chất lượng, hiệu hoạt động tổ chuyên môn phụ thuộc lớn vào phẩm chất lực, thái độ, kinh nghiệm tính động người tổ trưởng, tổ phó chuyên môn Tổ chuyên môn trường mầm non có vị trí, vai trò, chức nhiệm vụ quan trọng chất lượng, hiệu trinh chăm sóc giáo dục trẻ thực nhiệm vụ trị nhà trường nhà trường mạnh hay yếu chất lượng hoạt động tổ chuyên môn, cần phải có chiến lược để phát triển lực lượng ngày vững mạnh PHẦN III: KẾT LUẬN, KHUYẾN NGHỊ 13/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Kết luận: Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên nhà trường có ý nghĩa quan trọng Đó hình thức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ cho phù hợp với độ tuổi điều kiện thực tế trường Nếu đạo tốt sinh hoạt chuyên môn, đổi nội dung sinh hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn nơi môi trường tốt cho giáo viên học hỏi, tâm sự, giải bày vướng mắc chuyên môn để bước tự hoàn thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lực sư phạm nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường Đây điểm hội tụ giáo viên có tâm huyết với nghề bồi dưỡng giáo viên giỏi làm nòng cốt tổ chuyên môn * Kết đạt có số liệu so sánh đối chứng: Sau năm học với bao trăn trở, suy nghĩ trải nghiệm thực tế mang lại cho nhà trường bước chuyển biến rõ nét hoạt động chuyên môn Năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên bước khẳng định Với việc vận dụng thành công biện pháp đổi nội dung hình thức sinh hoạt tổ chuyên môn có tác dụng lớn công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đạt số kết cuối năm học Cụ thể sau: Về giáo viên: Nhận thức đắn tổ chuyên môn ý thức vị trí trách nhiệm tổ chuyên môn, tự giác tham gia hoạt động chuyên môn, mạnh dạn, tự tin trao đổi buổi sinh hoạt, nắm vững chuyên môn việc tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đạt hiệu Chất lượng dạy nâng lên cụ thể: XL Tốt GV/Tổng số 20/48 20/48 SL % 15 30 15 Đầu năm Cuối năm Tăng Giảm Về tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn: 14/21 XL Khá XL ĐYC SL 12 SL % 25 60 35 % 40 10 30 XL không ĐYC SL % 20 0 Năm học 2016-2017 20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trì kế hoạch, xếp thời gian sinh hoạt chuyên môn hợp lý, linh hoạt Nội dung sinh hoạt chuyên môn cụ thể, sát với thực tiễn nhà trường, tổ chức chuyên đề trọng tâm Phòng giáo dục đạo, tránh tình trạng họp tổ qua loa, chiếu lệ không hiệu Về vai trò tổ trưởng: Tổ trưởng phát huy vai trò, trách nhiệm mình, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chu đáo nắm vững quy trình bước tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn, tự tin điều hành họp tổ Duy trì nếp sinh hoạt tổ kế hoạch Vê công tác quản lý: Thường xuyên bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý, đạo cho tổ trưởng, tổ phó chuyên môn Tăng cường công tác giám sát buổi sinh hoạt tổ Nhìn vào kết cho thấy ”Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai năm học 2016-2017” không mang ý nghĩa nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên tổ mà góp phần lớn việc xây dựng nhà trường vững mạnh, khẳng định biện pháp mà thân thực trường đắn cần thiết, Tuy nhiên trình thực hiện, nhận thấy cần phải học hỏi thêm đồng nghiệp, trường bạn để vận dụng xây dựng tổ chuyên môn hoạt động ngày vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi nghiệp giáo dục giai đoạn Khuyến nghị: * Đối với nhà trường: Tổ chức buổi chuyên đề, phổ biến sáng kiến kinh nghiệm áp dụng thành công trường cho giáo viên học tập Khuyến khích giáo viên tự nghiên cứu, tìm hiểu sáng kiến hay trường bạn để áp dụng vào chăm sóc giáo dục trẻ cho phù hợp với thực tế nhà trường * Đối với cấp trên: Tổ chức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cao thành phố cho giáo viên học tập Tư vấn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cách phổ biến ứng dụng sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế, có phòng trưng bày sáng kiến hay để người có hội nghiên cứu học tập 15/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Trên số “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai năm học 2016-2017” áp dụng trường đạt hiệu Rất mong đồng chí, đồng nghiệp, lãnh đạo cấp góp ý, bổ sung để sáng kiến kinh nghiệm hoàn thiện Nhận xét, đánh giá xếp loại hội đồng khoa học huyện Thanh |Oai (Chủ tịch hội đồng ký tên, đóng dấu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 16/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường mầm non: Được ban hành theo Quyết định số 14/2008/QĐ BGD ĐT ngày 07 tháng năm 2008 Bộ giáo dục Đào tạo Các văn pháp quy giáo dục - Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Được ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGD&ĐT Bộ giáo dục Đào tạo - Tài liệu tập huấn chuyên đề "Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non" Được tổ chức ngày 27/01/2016 Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Thúy 17/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Một số hình ảnh sinh hoạt chuyên môn trường 18/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non 19/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Chuyên đề phát triển vận động 20/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Rút kinh nghiêm sau kiến tập chuyên đề Sinh hoạt chuyên môn khối tuổi 21/21 Năm học 2016-2017 Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non 22/21 Năm học 2016-2017 ... cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Đề tài: "Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai" Sinh hoạt tổ chuyên môn nơi thực hoạt động... số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Trên số Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Thanh Mai năm học 2016-2017” áp dụng trường. .. số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trường mầm non Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trì kế hoạch, xếp thời gian sinh hoạt chuyên môn hợp lý, linh hoạt Nội dung sinh hoạt chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non skkn, Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non skkn, Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn trong trường mầm non skkn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn