Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTu

26 273 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2017, 17:26

Header Page of 149 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CAO THỊ HOÀI HƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH KONTUM Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Đà Nẵng - Năm 2014 Footer Page of 149 Header Page of 149 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ QUANG SƠN Phản biện 1: TS NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Phản biện 2: PGS.TS VÕ NGUYÊN DU Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ giáo dục học họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 22 tháng 08 năm 2014 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 149 Header Page of 149 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản phận hợp thành trình giáo dục, góp phần thực mục tiêu giáo dục- đào tạo nhà trường, hoạt động có mục đích, có tổ chức, có kế hoạch, có chương trình, nội dung, phương pháp phương tiện đặc biệt Hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản nhiều người nghiên cứu, tìm hiểu, đề cập đến nhiều phương diện: từ hình thức, nội dung, biện pháp, hiệu hoạt động… địa bàn tỉnh KonTum chưa nghiên cứu vận dụng cách thỏa đáng Để hoạt động giáo dục SKSS thành công cần thiết phải có quản lý, nhiên chưa có nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục SKSS KonTum Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn trên, chọn đề tài nghiên cứu: “Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum” Mục đính nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT tỉnh KonTum Khách thể đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản học sinh THPT tỉnh KonTum Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản học sinh THPT tỉnh KonTum Footer Page of 149 Header Page of 149 Giả thuyết khoa học Quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT địa bàn tỉnh KonTum hạn chế Nếu xác định rõ sở lý luận đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS trường THPT đề xuất biện pháp quản lý hợp lý, khả thi góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT tỉnh KonTum Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục SKSS trường Trung học phổ thông; Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS trường Trung học phổ thông địa bàn tỉnh KonTum; Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT tỉnh Kon Tum Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu quản lý hoạt động giáo dục SKSS số trường Trung học phổ thông (THPT) địa bàn tỉnh KonTum Phương pháp nghiên cứu 7.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Phương pháp phân tích - Phương pháp tổng hợp 7.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 7.2.1 Phương pháp quan sát 7.2.2 Phương pháp điều tra 7.2.3 Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động 7.2.4 Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia 7.2.5 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ lưu trữ Footer Page of 149 Header Page of 149 7.3 Phương pháp thống kê toán học Đóng góp đề tài Đề xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH THPT 1.1.TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong vài năm gần đây, giáo dục SKSS nhiều quốc gia, nhiều tổ chức phi phủ quan tâm , có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề SKSS Nhiều công trình nghiên cứu, viết, giảng cấp quản lý tổ chức, cá nhân trực tiếp làm công tác dân số vấn đề: bình đẳng giới, giáo dục dân số, giáo dục SKSS 1.2 CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Quản lý quản lý giáo dục Quản lý trình hoạt động xã hội loài người, trình tác động có mục đích, có tổ chức chủ thể quản lý đến khách thể quản lý việc vận dụng chức phương tiện quản lý, nhằm sử dụng có hiệu tiềm tổ chức để đạt mục đích đề Quản lý giáo dục tác động có hệ thống, có kế hoạch, có ý thức chủ thể quản lý đến khách thể quản lý nhằm đưa hoạt động sư phạm hệ thống giáo dục đạt mục tiêu, kết mong muốn cách có hiệu 1.2.2 Giới tính giáo dục giới tính Theo định nghĩa Đại từ điển Tiếng Việt, giới tính (sexuality) tính chất đặc trưng cho giới nam nữ Giáo dục giới tính đề cập tới nhiều vấn đề tình bạn, tình bạn khác giới, tình yêu lứa đôi chân chính, thái độ hành vi Footer Page of 149 Header Page of 149 văn hóa nam nữ quan hệ tình bạn tình yêu, bệnh lây nhiễm quan hệ tình dục, đặc biệt bệnh HIV/AIDS.… 1.2.3 Giáo dục SKSS Giáo dục SKSS cung cấp tri thức, kỹ để nhận biết phân tích vấn đề đời sống sinh sản, góp phần quan trọng việc giáo dục toàn diện, hình thành hoàn thiện nhiều mặt nhân cách, đạo đức, thẩm mỹ,… cho học sinh 1.3 LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT 1.3.1 Đặc điểm tâm sinh lý học sinh THPT Học sinh trường THPT nằm độ tuổi từ 15 đến 18, độ tuổi này, học sinh có nhu cầu trao đổi vấn đề thầm kín cần cung cấp thông tin xác, dẫn rõ ràng qua chương trình khóa hoạt động ngoại khóa giáo dục SKSS nhà trường 1.3.2 Mục tiêu nội dung giáo dục SKSS Mục tiêu giáo sục SKSS Giáo dục SKSS nhằm củng cố nâng cao kiến thức, hình thành thái độ hành vi đắn cho học sinh vấn đề SKSS Nội dung giáo dục SKSS Quyền sinh sản, Làm mẹ an toàn chăm sóc bà mẹ sau sinh, Phòng ngừa điều trị vô sinh, Phòng ngừa nạo phá thai quản lý hậu nạo phá thai, Phòng tránh nhiễm khuẩn sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục tình trạng sức khỏe sinh sản khác, Thông tin, giáo dục tư vấn dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình vấn đề thích hợp tình dục người, sức khỏe sinh sản trách nhiệm làm cha mẹ 1.3.3 Các phương pháp giáo dục SKSS cho học sinh Chia thành nhóm: Footer Page of 149 Header Page of 149 - Nhóm phương pháp hình thành ý thức cá nhân Bao gồm: Phương pháp đàm thoại, nêu gương, giảng giải - Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động xã hội hình thành kinh nghiệm xã hội: Phương pháp giao việc, tập luyện, rèn luyện - Nhóm phương pháp kích thích hoạt động điều chỉnh hành vi ứng xử học sinh: nêu gương, khen thưởng, trách phạt 1.3.4 Các hình thức giáo dục SKSS cho học sinh Một số hình thức thực thông qua: môn học khóa trường, hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội, buổi sinh hoạt văn hóa gia đình, hình thức tự giáo dục cá nhân học sinh 1.4 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT 1.4.1 Quản lý mục tiêu giáo dục SKSS Quản lý mục tiêu đảm bảo để mục tiêu giáo dục SKSS thực thống qua hoạt động giáo dục nhà trường 1.4.2 Quản lý nội dung giáo dục SKSS Cần tập trung vào vấn đề: Lựa chọn nội dung phù hợp với khả học sinh mặt tâm lý, sinh lý không tải; Nằm hệ thống tri thức khoa học, phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc; Có tác dụng đích thực với việc ứng dụng thực tiễn 1.4.3 Quản lý hoạt động giáo dục SKSS Quản lý hoạt động lớp Công tác giáo dục SKSS cho học sinh trường phổ thông không thiết phải xây dựng thành môn học riêng biệt, mà tích hợp, lồng ghép vào môn học có chương trình Quản lý hoạt động giáo dục NGLL Footer Page of 149 Header Page of 149 Giáo dục SKSS thông qua hoạt động giáo dục NGLL thực vào thời điểm thích hợp năm học kênh giáo dục có hiệu Quản lý phương pháp giáo dục SKSS Các phương pháp: phương pháp hành – pháp luật, phương pháp giáo dục – tâm lý, phương pháp kích thích Quản lý hình thức giáo dục SKSS Những hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa: Xây dựng Phòng truyền thông, Hòm thư bảng tin tư vấn, Tổ chức tư vấn trực tiếp, Giao lưu với chuyên gia, nhà tư vấn SKSS, Tổ chức tham quan thực tế, giao lưu với người cuộc, Tổ chức thi tìm hiểu SKSS, Tổ chức thi sáng tạo SKSS 1.4.4 Quản lý điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục Quản lý sử dụng nguồn kinh phí để trang bị sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị… phục vụ cho hoạt động giáo dục Quản lý việc sử dụng có hiệu việc mua sắm bảo đảm chất lượng bảo trì tốt điều kiện phục vụ công tác giáo dục 1.4.5 Quản lý công tác phối hợp lực lượng giáo dục Nhà trường phải có chế phối hợp với đơn vị chuyên môn Hội KHHGĐ, Ủy ban Dân số gia đình trẻ em, Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em … TIỂU KẾT CHƯƠNG Việc xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục phối hợp đồng tổ chức đoàn thể, ban chức đội ngũ giáo viên đạo Ban giám hiệu nhân tố định hiệu công tác giáo dục, rèn luyện học sinh nói chung giáo dục SKSS nói riêng Footer Page of 149 Header Page 10 of 149 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT TẠI TỈNH KONTUM 2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – KINH TẾ- XÃ HỘI – GIÁO DỤC CỦA TỈNH KONTUM 2.1.1.Khái quát điều kiện tự nhiên 2.1.2 Khái quát điều kiện kinh tế xã hội tỉnh KonTum 2.1.3.Vài nét thực trạng phát triển giáo dục đào tạo tỉnh KonTum 2.2 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH KHẢO SÁT 2.2.1 Mục tiêu khảo sát Khảo sát thực trạng công tác quản lý giáo dục SKSS cho học sinh 08 trường THPT tỉnh KonTum để đề xuất biện pháp quản lý giáo dục SKSS phù hợp với điều kiện trường THPT 2.2.2 Đối tượng địa bàn khảo sát Đối tượng: Khảo sát ý kiến 160 cán quản lý, giáo viên 400 học sinh trường THPT tỉnh KonTum Chọn mẫu: Chọn mẫu ngẫu nhiên 08 trường tổng số 17 trường THPT tỉnh KonTum 2.2.3 Nội dung khảo sát Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh nhà trường 2.2.4 Phương pháp khảo sát Nghiên cứu phương pháp mô tả cắt ngang, sử dụng câu hỏi (ăng- két) 2.2.5 Thời gian tiến trình khảo sát: Thực vào tháng 02 năm 2014 Footer Page 10 of 149 Header Page 12 of 149 10 Kết điều tra cho thấy thái độ học sinh không đồng ý hành vi quan hệ tình dục tuổi học sinh ( 85,5%), có thai trước hôn nhân ( 91%) quan hệ tình dục để thể tình yêu (72,5%) - Hiểu biết học sinh biện pháp tránh thai Những biện pháp tránh thai học sinh biết nhiều sử dụng bao cao su (83,5%), thuốc uống tránh thai (77,5%), vòng tránh thai (70,5%) - Đối tượng học sinh trao đổi vấn đề tình dục biện pháp tránh thai Các đối tượng em đề cập : Mẹ, Ba, Anh chị em, Thầy / cô giáo Cán đoàn thể, Bác sĩ Bạn giới đối tượng thường xuyên có trao đổi Tỉ lệ không trao đổi chiếm tỉ lệ cao ( 80%) - Hiểu biết học sinh bệnh lây truyền qua đường tình dục Kết điều tra cho thấy bệnh lây nhiễm HIV/AIDS học sinh biết nhiều (99,5%), sau bệnh lậu (78,5%), bệnh giang mai (74%), bệnh lại học sinh biết bệnh viêm gan siêu vi (14%), bệnh viêm niệu đạo (36,25%) - Nhu cầu giáo dục SKSS trường THPT HS Kết điều tra 31% học sinh cho cần thiết, 64,5% cho cần thiết - Nhận thức cúa học sinh nội dung giáo dục SKSS Qua kết khảo sát, vấn đề: Thông tin – Giáo dục – Truyền thông tư vấn dịch vụ SKSS, tội phạm tình dục phòng ngừa tội phạm tình dục, phòng tránh bệnh lây lan qua đường tình dục học sinh quan tâm nhiều Footer Page 12 of 149 Header Page 13 of 149 11 2.3.2.Thực trạng hình thức giáo dục SKSS * Thực trạng hình thức giáo dục SKSS thực Các hình thức sử dụng phổ biến là: Báo cáo ngoại khóa, Lồng ghép giảng số môn học - Ý kiến học sinh hiệu thực hình thức tổ chức giáo dục SKSS Kết hình thức xếp theo thứ tự sau: trò chuyện, tư vấn trực tiếp (86,5%); sinh hoạt câu lạc (80%); hòm thư tư vấn (76%); thảo luận nhóm theo giới (66,5%); thi tìm hiểu (58%); tổ chức hoạt động văn nghệ (54%); lồng ghép giảng số môn học (37,5%); báo cáo ngoại khóa (29%) - Ý kiến cán quản lý, giáo viên hiệu thực hình thức tổ chức giáo dục SKSS cho học sinh Các hình thức: trò chuyện, tư vấn trực tiếp, sinh hoạt câu lạc bộ, hòm thư tư vấn, thảo luận nhóm theo giới cán quản lý, giáo viên tán thành Các hình thức lại chưa đánh giá cao 2.3.3 Thực trạng lực lượng tham gia giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT tỉnh KonTum Đội ngũ tham gia giáo dục SKSS bao gồm: cán Đoàn, giáo viên chủ nhiệm, Cán đơn vị chuyên môn 2.4 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT TỈNH KONTUM 2.4.1.Thực trạng quản lý mục tiêu giáo dục Hầu hết đơn vị xác định nội dung mục tiêu quản lý giáo dục SKSS (Tốt Khá 80%) Tuy nhiên khâu định kỳ rà soát điều chỉnh mục tiêu giáo dục phù hợp với nhu cầu thực tiễn kinh tế - xã hội nhu cầu người học trường chưa thực tốt (Trung bình Chưa tốt 49,4%) Footer Page 13 of 149 Header Page 14 of 149 12 2.4.2.Thực trạng quản lý nội dung giáo dục SKSS Kết khảo sát: trường lựa chọn nội dung giáo dục SKSS phù hợp với nhà trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn phù hợp với văn hóa truyền thống dân tộc (trên72% Tốt, Khá) 2.4.3.Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục SKSS * Thực trạng quản lý hoạt động lớp Công tác quản lý hoạt động lớp trường quan tâm tập trung vào nội dung: Thông báo đến giáo viên văn nhà trường hướng dẫn thực Quy chế đào tạo Bộ GD&ĐT, nhằm đảm bảo tính nguyên tắc, kỷ cương dạy học; Quy định cụ thể thống tỷ lệ số tiết lên lớp, thảo luận, làm tập… môn học có lồng ghép nội dung giáo dục SKSS như: Môn Giáo dục công dân, môn Sinh học, môn Ngữ Văn ; Các nội dung trường làm tốt (trên 70% Tốt, Khá) Tuy nhiên qua khảo sát cho thấy trường ý đến việc kiểm tra, khen thưởng (Trung bình Chưa tốt 62%), điều làm giảm hiệu công tác giáo dục SKSS cho học sinh *Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục NGLL Qua khảo sát cho thấy, trường THPT tỉnh KonTum có ý đến công tác giáo dục NGLL, cụ thể tổ chức đợt tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức học sinh phụ huynh công tác (Tốt, Khá 50%) nhiên việc tổ chức chưa thường xuyên Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức hoạt động NGLL, tư vấn giúp đỡ lớp triển khai thực chưa thực thường xuyên ( Trung bình Chưa tốt 60%) *Thực trạng quản lý phương pháp giáo dục SKSS Footer Page 14 of 149 Header Page 15 of 149 13 Qua điều tra cho thấy, trường THPT địa bàn tỉnh KonTum, nhà quản lý sử dụng phối hợp phương pháp pháp giáo dục thông thường như: hành – pháp luật, giáo dục – tâm lý, kích thích Tuy nhiên, trường phương pháp hành – pháp luật sử dụng thường xuyên *Thực trạng quản lý hình thức tổ chức giáo dục SKSS Tại trường THPT khảo sát, hình thức tổ chức giáo dục SKSS trường lồng ghép vào môn học theo quy định Bộ GD&ĐT, triển khai buổi sinh hoạt đầu năm số chủ đề hoạt động NGLL Còn hình thức: Tổ chức tư vấn trực tiếp, Tổ chức thi tìm hiểu SKSS, Xây dựng phòng truyền thông…chưa trường ý (Trung bình Chưa tốt 80%) 2.4.4.Thực trạng quản lý điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục SKSS Tại trường khảo sát xây dựng thực kế hoạch bổ sung, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị nhằm phục vụ tích cực cho hoạt động giáo dục (Tốt, Khá 58,8%), khâu đầu tư sở vật chất, thiết bị theo hướng đại, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ngày cao giáo dục (Trung bình Chưa tốt 86,3%); Xây dựng thư viện theo hướng điện tử hóa, tạo điều kiện cho GV, HS sử dụng kho giáo trình điện tử Bộ GD&ĐT truy cập thông tin xa lộ truyền thông (Trung bình Chưa tốt 80%) 2.4.5.Thực trạng quản lý công tác phối hợp lực lượng giáo dục Qua khảo sát trường cho thấy: hầu hết trường có xây dựng chế phối hợp với lực lượng nhà trường kế hoạch từ đầu năm học công tác phối hợp diễn hiệu chưa chặt chẽ Footer Page 15 of 149 Header Page 16 of 149 14 2.5 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SKSS CHO HỌC SINH THPT TỈNH KONTUM Từ kết khảo sát chung thực trạng công tác giáo dục SKSS thực trạng quản lý công tác giáo dục SKSS trường THPT tỉnh KonTum, nhận định hiệu công tác quản lý công tác giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT chưa cao TIỂU KẾT CHƯƠNG Qua khảo sát công tác quản lý hoạt động giáo dục SKSS, nhận thấy có mặt hạn chế sau đây: Các cấp quản lý chưa quan tâm mức công tác giáo dục SKSS nhà trường; Chưa hình thành máy chưa có kế hoạch hoạt động thường xuyên, thiếu phân công phân nhiệm rõ ràng;Hình thức tổ chức giáo dục đơn điệu; Chưa có phối hợp đồng phận nhà trường Footer Page 16 of 149 Header Page 17 of 149 15 CHƯƠNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH THPT TỈNH KONTUM 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP 3.1.1 Biện pháp quản lý phải phù hợp với điều kiện cụ thể trường THPT 3.1.2 Biện pháp quản lý phải phát huy tiềm xã hội, cộng đồng việc giáo dục SKSS 3.1.3 Biện pháp quản lý phải đồng bộ, tác động toàn diện đến mặt giáo dục SKSS giáo dục nhân cách nói chung 3.1.4 Quản lý giáo dục SKSS phận công tác quản lý Giáo dục – Đào tạo tổng thể nhà trường THPT 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HS THPT TỈNH KONTUM 3.2.1.Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lý, giáo viên cộng đồng giáo dục SKSS Mục tiêu biện pháp Nâng cao nhận thức cán quản lý đội ngũ giáo viên việc quản lý giáo dục SKSS cho học sinh trường THPT Nội dung, cách thực biện pháp Cấp ủy Đảng, lãnh đạo nhà trường đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên…) quán triệt sâu sắc chủ trương Đảng công tác Dân số, công tác SKSS Đội ngũ giáo viên phải ý thức trách nhiệm việc quản lý giáo dục SKSS cho học sinh Footer Page 17 of 149 Header Page 18 of 149 16 Phối hợp với đơn vị chuyên ngành: Ủy ban DS; trung tâm BVSKBMTE/KHHGĐ…để tổ chức lớp tập huấn dân số, SKSS, giới tính cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trường 3.2.2 Nhóm biện pháp tăng cường quản lý việc xác định mục tiêu, nội dung phương pháp giáo dục SKSS cho phù hợp với giáo dục THPT Xác định mục tiêu nội dung giáo dục SKSS phù hợp với trường THPT điều kiện vùng dân tộc - Trên sở chiến lược giáo dục, tìm kiếm giải pháp đổi giáo dục đạo đức, phát triển nguồn lực người, xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện người, nhằm mục tiêu giáo dục người phát triển toàn diện - Tăng cường giáo dục nâng cao ý thức phấn đấu, tập trung vào việc học tập, rèn luyện trở thành người công dân tốt sau - Xây dựng, hình thành nếp sống văn hóa thái độ hành vi ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm thái độ tôn trọng bạn bè - Củng cố nề nếp giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, truyền thống; - Chú trọng nêu gương người tốt, việc tốt xây dựng tập thể chi đoàn vững mạnh, lớp học tiên tiến Đối với học sinh tỉnh KonTum, nơi có số HS dân tộc thiểu số đông, nên chọn nội dung giáo dục phòng tránh thai, làm mẹ an toàn phù hợp với việc hạn chế vấn đề tảo hôn, bỏ học học sinh; tổ chức hoạt động giáo dục để phát huy lực hoạt động rèn luyện kỹ sống cho học sinh vùng dân tộc thiểu số Đổi phương pháp giáo dục SKSS theo hướng tổ chức hoạt động Footer Page 18 of 149 Header Page 19 of 149 17 Mục tiêu: Xác định rõ hình thức, phương pháp biện pháp tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, phù hợp với đặc điểm trường THPT Phương pháp tổ chức giáo dục sức khỏe sinh sản cần quan tâm việc phát huy vai trò chủ thể nhận thức, khả tự giáo dục học sinh, dạy cho phù hợp với thực tiễn sống, cần quan tâm đến kỹ ứng xử, kỹ tự định Đổi hình thức giáo dục SKSS a Tư vấn Mục tiêu - Nâng cao hiểu biết SKSS - Có nhận thức giới tính – SKSS - Điều chỉnh hành vi thái độ HS để có trách nhiệm hoạt động liên quan đến SKSS Nội dung Tư vấn giới tính; vấn đề SKSS; liên quan tới sách xã hội khác Có thể tổ chức theo loại hình tư vấn sau: Tư vấn trực tiếp,qua điện thoại,tư vấn cộng đồng,qua thư, báo, qua chuyên mục diễn đàn trang Web trường b.Câu lạc SKSS vị thành niên Mục tiêu Nâng cao nhận thức thái độ hành vi cho học sinh SKSS Nhiệm vụ - Tập hợp học sinh sinh hoạt với nội dung SKSS - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí….để giáo dục SKSS Thể nghiệm nội dung phương thức hoạt động Footer Page 19 of 149 Header Page 20 of 149 18 - Tổ chức thảo luận chuyên đề gặp gỡ, giao lưu - Tập hợp giải phản ánh thắc mắc vị thành niên vấn đề liên quan đến SKSS Nội dung Nội dung SKSS; phòng chống HIV/AIDS; DS-KHHGĐ; phổ biến luật pháp, sách có liên quan đến SKSS; … Hình thức sinh hoạt CLB Sinh hoạt tập thể, Sinh hoạt theo nhóm chuyên đề, thi tìm hiểu, giao lưu, gặp gỡ thảo luận vấn đề quan tâm Phương pháp sinh hoạt CLB Lồng ghép nội dung sinh hoạt với làm cho nội dung sinh hoạt phong phú đa đạng Những điều kiện để tổ chức câu lạc Chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, điều hành CLB, chuẩn bị hội viên thức.Chuẩn bị sở vật chất phục vụ cho hoạt động CLB 3.2.3 Nhóm biện pháp hoàn thiện máy thực công tác giáo dục SKSS Mục tiêu biện pháp Sắp xếp bố trí công việc, người cách hợp lý khoa học nhằm thực có hiệu mục tiêu giáo dục SKSS Nội dung, cách thực Lập danh sách công việc cần phải làm; Phân chia công việc; Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn phận, thành viên; Lập chế phối hợp; Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác giáo dục SKSS; Theo dõi, kiểm tra tiến độ công việc; tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng Cách thưc hiện: - Phải có đạo thường xuyên Đảng ủy Footer Page 20 of 149 Header Page 21 of 149 19 - Ban giám hiệu phải phân công phó hiệu trưởng trực tiếp đạo, theo dõi - Ban hoạt động giáo dục NGLL đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, chương trình nội dung trực tiếp quản lý - Các đơn vị tổ chức phối hợp, bao gồm: Đoàn TNCSHCM nhà trường; Chi hội KHHGĐ trường; Ủy ban DS; Hội KHHGĐ; Trung tâm BVSKBMTE… Thành lập tổ chức, đơn vị giáo dục SKSS nhà trường: Câu lạc bộ, văn phòng tư vấn, hòm thư tư vấn; tin tư vấn; chuyên mục diễn đàn trang Web trường…, phân công người phụ trách giao nhiệm vụ cho phận 3.2.4 Nhóm biện pháp tăng cường nguồn lực cho giáo dục SKSS Mục tiêu biện pháp Nguồn nhân lực dồi dào, sở vật chất phương tiện đầy đủ tạo điều kiện để tổ chức hình thức giáo dục SKSS phong phú, đa dạng, hấp dẫn mang lại hiệu cao Nội dung, cách thực biện pháp Tổ chức bồi dưỡng nội dung phương pháp kỹ tổ chức, tư vấn cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên Cung cấp đầy đủ tài liệu cho giáo viên học sinh Từng bước trang bị phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục SKSS Đảm đảo kinh phí cho việc triển khai tổ chức giáo dục SKSS 3.2.5 Nhóm biện pháp xây dựng chế phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục SKSS Mục tiêu biện pháp Tạo hỗ trợ lẫn trình giáo dục SKSS Nội dung, cách thực biện pháp Footer Page 21 of 149 Header Page 22 of 149 20 Có phối hợp tổ môn với tổ chức đoàn thể đạo BGH có phối hợp chặt chẽ Ủy ban dân số gia đình trẻ em; Hội KHHGĐ; Trung tâm BVSKBMTE … 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp Các nhóm biện pháp nêu có mối quan hệ mật thiết với nhau, sở xuất phát từ nguyên tắc sử dụng phối hợp phương pháp quản lý 3.3 KHẢO NGHIỆM TÍNH CẤP THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC NHÓM BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Khái quát trình khảo nghiệm Khảo sát ý kiến 40 cán quản lý trường THPT tỉnh KonTum tính cấp thiết khả thi nhóm biện pháp đề xuất Kết khảo nghiệm Ý kiến cho cấp thiết cấp thiết nhóm biện pháp đề xuất chiếm tỷ lệ từ 87% trở lên; Khả thi khả thi chiếm 95% trở lên TIỂU KẾT CHƯƠNG Căn vào sở lý luận nghiên cứu nhà khoa học; qua thực tiễn khảo sát công tác quản lý giáo dục SKSS trường THPT địa bàn tỉnh Kon Tum, từ sở đề xuất nhóm giải pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục SKSS trường THPT tỉnh KonTum Footer Page 22 of 149 Header Page 23 of 149 21 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Trên sở mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu giới hạn đề tài; luận văn giải vấn đề sau đây: Dựa vào sở lý luận nghiên cứu nhà khoa học giới nước lĩnh vực quản lý quản lý giáo dục, nghiên cứu tìm hiểu vấn đề liên quan đến giáo dục giới tính giáo dục SKSS, từ xác định nội dung công tác giáo dục SKSS yếu tố quản lý ảnh hưởng đến chất lượng công tác giáo dục SKSS nhà trường nói chung nhà trường THPT nói riêng Qua kết khảo sát đối tượng, có kết luận sau: - Học sinh bước đầu có số kiến thức định giới tính SKSS chưa đầy đủ vững thân học sinh thực có nhu cầu mong muốn cung cấp thông tin giới tính, tình dục, biện pháp tránh thai kỹ ứng xử lĩnh vực tình dục, tình yêu - Đại đa số học sinh có thái độ đắn quan hệ tình dục, không chấp nhận quan hệ tình dục trước đến hôn nhân chưa quan tâm đến vấn đề đó, phù hợp với quan niệm truyền thống xã hội phương Đông Tuy nhiên, có nhiều học sinh chưa quan tâm điều bất ổn dấu hiệu cho thấy học sinh chưa chuẩn bị đầy đủ kiến thức giới tính SKSS, tạo nguy tiềm ẩn sau Một phận nhỏ có quan niệm tình dục không thiết phải gắn với hôn nhân, tình dục có nghĩa tình yêu cho thấy thái độ học sinh có chiều hướng thay đổi theo biến đổi kinh tế - xã hội Footer Page 23 of 149 Header Page 24 of 149 22 - Những hiểu biết mà học sinh có SKSS chủ yếu từ phương tiện thông tin đại chúng, sách báo, cho thấy hiệu giáo dục nhà trường nhiều bất cập, nội dung mà phương pháp giáo dục, cách tổ chức giáo dục SKSS cho học sinh - Những biện pháp tổ chức giáo dục SKSS nhà trường mà học sinh cho phù hợp sinh hoạt CLB, tư vấn, hoạt động văn nghệ, thi tiểu phẩm…chưa quan tâm Ngược lại, việc tổ chức báo cáo ngoại khóa, tuyên truyền qua dịp lễ kỷ niệm…không phù hợp với học sinh việc giáo dục SKSS thường tổ chức nhiều Tình hình nhiều nguyên nhân nguyên nhân kể đến là: -Về công tác tổ chức: Chưa hình thành máy tổ chức hoạt động, công tác giáo dục SKSS trường giao khoán cho đoàn niên thiếu đạo thường xuyên cấp ủy Đảng lãnh đạo nhà trường, lực lượng khác nhà trường tham gia - Chương trình, nội dung giáo dục SKSS nghèo nàn - Phương pháp, hình thức giáo dục đơn điệu chưa đổi - Đặc biệt chưa có phối hợp chặt chẽ, đồng lực lượng nhà trường nhà trường với quan chuyên môn liên quan địa phương - Cơ sở vật chất - phương tiện phục vụ cho công tác giáo dục SKSS chưa đầu tư Từ thực tế trường, xin đề xuất biện pháp sau đây: Footer Page 24 of 149 Header Page 25 of 149 23 - Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cán quản lý, giáo viên cộng đồng giáo dục SKSS - Nhóm biện pháp tăng cường quản lý việc xây dựng mục tiêu, xác định nội dung phương pháp giáo dục SKSS cho phù hợp với giáo dục phổ thông - Nhóm biện pháp hoàn thiện máy thực công tác giáo dục SKSS - Nhóm biện pháp tăng cường nguồn lực cho giáo dục SKSS - Nhóm biện pháp xây dựng chế phối hợp lực lượng hoạt động giáo dục SKSS Các biện pháp tác giả đưa trình nghiên cứu từ lý luận khảo sát, phân tích, khảo nghiệm từ thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục SKSS trường trung học phổ thông địa bàn tỉnh KonTum, sở vận dụng đường lối, chủ trương Đảng, nhà nước văn quy định quan quản lý giáo dục cấp Những biện pháp mà luận văn đề cập vấn đề tương đối dễ dàng thực Đây khuôn mẫu cứng nhắc không yêu cầu áp dụng rập khuôn giáo điều Những kết nghiên cứu luận văn triển khai ứng dụng, khó khăn hoàn toàn phát huy tác dụng tích cực Điều quan trọng Hiệu trưởng nhà trường phải nhận thức đắn quán triệt sâu sắc tác dụng, vai trò, ý nghĩa hoạt động giáo dục SKSS việc giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh Đây sở quan trọng để khởi đầu cho người cán quản lý nhà trường sức học tập, trao dồi kiến thức khoa học quản lý, vận dụng vào thực tiễn trường, phát huy nội lực, Footer Page 25 of 149 Header Page 26 of 149 24 tranh thủ điều kiện thuận lợi, vượt qua khó khăn thử thách xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, gương mẫu, vững chuyên môn – nghiệp vụ, hoàn thiện phẩm chất đạo đức… điều kiện tiên để giải vấn đề hạn chế bất cập nói nhằm đưa hoạt động giáo dục SKSS đạt mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách KHUYẾN NGHỊ Đối với Bộ GD&ĐT - Cần đạo cụ thể Bộ GD&ĐT quan Trung ương công tác - Cần đưa nội dung giáo dục giới tính, giáo dục SKSS vào chương trình giáo dục khóa Đối với Sở GD&ĐT KonTum - Tăng cường nguồn đầu tư nguồn lực cho công tác giáo dục SKSS cho học sinh - Phối hợp với Sở Y tế để nghiên cứu đưa nội dung cần thiết SKSS vào chương trình thật phù hợp với lứa tuổi nhu cầu người học - Xây dựng ban hành chế độ, sách thỏa đáng cho cán trực tiếp thực công việc Đối với trường THPT - Lãnh đạo nhà trường cần quan tâm công tác giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh - Có liên kết chặt chẽ với quan chuyên ngành công tác giáo dục SKSS cho học sinh - Cử giáo viên cán Đoàn tham dự lớp đào tạo tập huấn giáo dục SKSS để có đội ngũ chuyên trách nhà trường Footer Page 26 of 149 ... sở lý luận thực tiễn trên, chọn đề tài nghiên cứu: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTum” Mục đính nghiên cứu Đề xuất biện pháp quản. .. Quản lý giáo dục SKSS phận công tác quản lý Giáo dục – Đào tạo tổng thể nhà trường THPT 3.2 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HS THPT TỈNH KONTUM 3.2.1.Nhóm biện pháp. .. xuất biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục SKSS Footer Page of 149 Header Page of 149 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE SINH SẢN CHO HỌC SINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTu, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTu, Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học phổ thông tỉnh KonTu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn