CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM HAY VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

24 564 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2017, 08:55

Trong quá trình dạy học, đôi khi có những tình huống giáo viên chúng ta cảm thấy khó giải quyết bởi các tình huống bất ngờ đến từ học sinh hoặc yếu tố khách quan đặt ra trong trường học. Những tình huống tôi tổng hợp dưới đây hi vọng có thể giúp quý thầy cô có cách giải quyết thích hợp cho công việc của mình. Là người giáo viên, đặc biệt với các thầy, cô giáo chủ nhiệm, việc tiếp cận và xử lý các tình huống sư phạm là việc diễn ra hằng ngày. Làm thế nào để đưa ra cách xử lý linh hoạt, vừa đảm bảo những nguyên tắc giáo dục và làm cho các em học sinh tin tưởng vào thầy, cô giáo của mình. Dưới đây là một số tình huống sư phạm và cách giải quyết mà bản thân tôi đã gặp và sưu tầm được, xin chia sẻ cùng các thầy, cô và bạn đọc. Tình huống 1: Trong giờ học, một nhóm học sinh mất trật tự làm thế nào? > Cách giải quyết: Tạm ngưng bài giảng, nghiêm nét mặt, hướng mắt về phía có HS mất trật tự, đợi lớp trật tự rồi tiếp tục giảng. Tình huống 2: Khi đang giảng bài, phát hiện một HS đang đọc truyện làm thế nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu HS đưa quyển truyện cho giáo viên, cuối giờ gặp riêng HS đọc truyện để góp ý. Tình huống 3: Một học sinh khá của lớp bất ngờ sa sút về lực học làm thế nào? >Cách giải quyết: Tìm hiểu nguyên nhân, thăm hỏi gia đình, phối hợp với phụ huynh học sinh cùng tìm cách giải quyết. Tình huống 4: Khi kiểm tra bài cũ, một học sinh không thuộc bài vì lý do tối hôm trước mất điện nên không học được bài làm thế nào? >Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở, khuyên bảo học sinh, sau đó tế nhị tìm hiểu nguyên nhân và tính trung thực của học sinh. Tình huống 5: Sau bài kiểm tra 1 tiết, do đề bài quá khó, điểm của học sinh quá thấp làm thế nào? CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM HAY VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT ****************** Trong trình dạy học, có tình giáo viên cảm thấy khó giải tình bất ngờ đến từ học sinh yếu tố khách quan đặt trường học Những tình tổng hợp hi vọng giúp quý thầy cô có cách giải thích hợp cho công việc Là người giáo viên, đặc biệt với thầy, cô giáo chủ nhiệm, việc tiếp cận xử lý tình sư phạm việc diễn ngày Làm để đưa cách xử lý linh hoạt, vừa đảm bảo nguyên tắc giáo dục làm cho em học sinh tin tưởng vào thầy, cô giáo Dưới số tình sư phạm cách giải mà thân gặp sưu tầm được, xin chia sẻ thầy, cô bạn đọc Tình 1: Trong học, nhóm học sinh trật tự làm nào? > Cách giải quyết: Tạm ngưng giảng, nghiêm nét mặt, hướng mắt phía có HS trật tự, đợi lớp trật tự tiếp tục giảng * Tình 2: Khi giảng bài, phát HS đọc truyện làm nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu HS đưa truyện cho giáo viên, cuối gặp riêng HS đọc truyện để góp ý * Tình 3: Một học sinh lớp bất ngờ sa sút lực học làm nào? >Cách giải quyết: Tìm hiểu nguyên nhân, thăm hỏi gia đình, phối hợp với phụ huynh học sinh tìm cách giải * Tình 4: Khi kiểm tra cũ, học sinh không thuộc lý tối hôm trước điện nên không học làm nào? >Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở, khuyên bảo học sinh, sau tế nhị tìm hiểu nguyên nhân tính trung thực học sinh * Tình 5: Sau kiểm tra tiết, đề khó, điểm học sinh thấp làm nào? >Cách giải quyết: Huỷ kiểm tra, thay có điều kiện, đồng thời quán triệt học sinh phải chịu khó học lần thứ hai * Tình 6: Trong học có học sinh đùa nghịch làm nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu lớp giữ trật tự, nhắc học sinh đùa nghịch cuối lại * Tình 7: Buổi tối chơi, hút thuốc gặp học sinh làm nào? >Cách giải quyết: Tỏ ý không nhận ra, ngày hôm sau gặp riêng học sinh để trao đổi nhắc nhở * Tình 8: Học sinh gặp giáơ viên đường không chào làm nào? >Cách giải quyết: Coi xảy ra, đưa học giáo dục * Tình 9: Một buổi tối chơi, giáo viên chủ nhiệm gặp học sinh lớp yêu làm nào? >Cách giải quyết: Hôm sau gặp riêng em để khuyên bảo, phối hợp với gia đình bảo ban… * Tình 10: Đang học, học sinh nam ném thư cho học sinh nữ làm nào? >Cách giải quyết: Xuống chỗ học sinh nữ, yêu cầu đưa tờ giấy, xem cất đi, tiếp tục giảng bài, sau gặp riêng học sinh để nhắc nhở * Tình 11: Lớp 11 chọn học sinh làm lớp trưởng, em học giỏi hoạt động chưa nổ, em hoạt động nổ lực học hạn chế làm nào? >Cách giải quyết: Bỏ phiếu kín, sau giáo viên chủ nhiệm kiểm phiếu lấy theo đa số phiếu * Tình 12: Trong học giáo viên phát có học sinh sụt sịt khóc làm nào? >Cách giải quyết: Nhẹ nhàng nhắc lớp tập trung học, đưa mắt nhìn phía học sinh, cuối gặp riêng để tìm hiểu nguyên nhân cách khắc phục * Tình 13: Giờ kiểm tra, nhắc nhầm tên học sinh phản ứnglàm nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu lớp trật tự, xuống chỗ học sinh nhắc tên để kiểm tra tên nhắc nhở thái độ làm bài, yêu cầu lớp khẩn trương làm * Tình 14: Khi học sinh giả mạo chữ ký phụ huynh làm nào? >Cách giải quyết: Gặp riêng học sinh để nhắc nhở, rút kinh nghiệm, đồng thời bí mật liên hệ với gia đình * Tình 15: Giờ chào cờ, có học sinh không mặc đồng phục, ban giám hiệu biết nói với GVCN làm nào? >Cách giải quyết: Hỏi lý phê bình học sinh trước lớp, yêu cầu làm kiểm điểm * Tình 16: Khi học sinh nữ có tình cảm với thầy giáo chủ nhiệm làm >Cách giải quyết: Coi cư xử bình thường, kể chuyện mối quan hệ thầy trò mực * Tình 17: Có học sinh nhiều lần không đứng dậy chào giáo viên làm nào? >Cách giải quyết: Xuống tận nơi hỏi lý do, nhắc nhở em học sinh tái phạm báo với giáo viên chủ nhiệm * Tình 18: Giáo viên mắng học sinh mức, học sinh cầm cặp bỏ làm nào? >Cách giải quyết: Thầy xin lỗi lớp nóng nảy, em yên tâm, thầy tìm cách gặp riêng bạn học sinh * Tình 19: Học sinh lớp chê tật xấu bạn mình, ví dụ nói ngọng “n l” làm nào? >Cách giải quyết: Khi mặt học sinh nhắc lớp không cười bạn mình, đồng thời tích cực giúp em học sinh sửa chữa * Tình 20: Trong giảng bài, học sinh nhại lời giáo viên làm nào? >Cách giải quyết: Tạm ngưng, hướng phía học sinh: “Điều em nói thừa, bạn lớp nghe lời thầy giảng nghe e nói” * Tình 21: Phê bình học sinh, sau phát em lỗi làm nào? >Cách giải quyết: Nhân dịp đó, nói với học sinh đó: “Hôm trước thầy phê bình em em lỗi, người lớn mắc sai lầm” * Tình 22: Đang giảng bài, học sinh nam đánh làm nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu chuyển chỗ khác tiếp tục giảng * Tình 23: Giờ chữa tập, học sinh tìm cách giải khác làm nào? >Cách giải quyết: Nói với lớp: “1 tập có nhiều cách giải khác nhau, giảng thầy cách giải, em cố gắng để tìm nhiều cách giải cho tập” * Tình 24: Giờ chữa tập, giáo viên bị nhầm dấu + thành dấu – học sinh phát làm nào? >Cách giải quyết: Xin lỗi lớp, cảm ơn em học sinh phát nhầm lẫn mình, sửa lại tiếp tục giảng * Tình 25: Giáo viên vào lớp, lớp đứng chào, có học sinh đùa nghịch làm nào? >Cách giải quyết: Giáo viên đứng nghiêm, đưa mắt phía học sinh đùa nghịch, đến lớp im lặng nói: “Thầy chào em Mời em ngồi” * Tình 26: Đang giảng bài, học sinh nữ kêu rú lên có học sinh nam bỏ thạch sùng vào ngăn bàn làm nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu học sinh tự giác nhặt thạch sùng đem hành lang bỏ vào thùng rác trở lại lớp học * Tình 27: Trong lớp có học sinh học yếu, hay nghịch, lại lớp đề nghị giữ chức đội trưởng đội bóng làm nào? >Cách giải quyết: Yêu cầu học sinh không đùa nghịch, phải vươn lên học tập xem xét có cho làm đội trưởng hay không * Tình 28: Học sinh X em tháo vát, hay nợ tiền, đề nghị giữ quỹ cho lớp làm nào? >Cách giải quyết: Trao đổi với ban cán lớp trường hợp đến định có cử X giữ quỹ lớp hay không * Tình 29: Sắp hết giờ, học sinh thắc mắc, giáo viên giải chưa thoả đáng làm nào? >Cách giải quyết: Gọi học sinh học giỏi lớp trả lời thắc mắc, sau nhận xét câu trả lời trước lớp hỏi lại em thắc mắc xem hiểu chưa * Tình 30: Học sinh bị rách quần làm nào? >Cách giải quyết: Đến cạnh em học sinh nói nhỏ: “Em thay trang phục đi, thầy cho phép em đến muộn chút được” * Tình 31: Trong học, lớp trưởng quay xuống hỏi bạn làm nào? >Cách giải quyết: Hết nhắc riêng em đó: “Trong lớp em nói chuyện riêng liệu có bảo bạn không” * Tình 32: Trong học, học sinh đứng dậy: “Thầy dạy nhanh quá” làm nào? >Cách giải quyết: Bài học hôm dài, thầy cố gắng nói chậm hơn, em cần tập trung nghe * Tình 33: Do sơ xuất, vào lớp quên không cài khoá quần làm nào? >Cách giải quyết: Xin lỗi, em đợi thầy lát sửa lại quần áo vào dạy bình thường * Tình 34: Khi kiểm tra cũ, phát học sinh quên không cài khoá quần làm nào? >Cách giải quyết: “Em chỗ” Sau học nhắc học sinh lại để gặp: “Em có biết thầy cho em chỗ không?” * Tình 35: Trong học, phát học sinh làm tập môn học khác làm nào? >Cách giải quyết: Nghiêm túc nhắc nhở học sinh: “Giờ việc nấy” Chúng ta phải biết xếp thời gian cách khoa học việc học tập đạt kết quả, thi học kỳ * Tình 36: Năm học bắt đầu tháng có học sinh lớp chủ nhiệm không mặc đồng phục làm nào? >Cách giải quyết: Cuối học nhắc lớp: “Kể từ ngày mai, em phải mặc đồng phục học, em có lý đặc biệt gặp thầy” * Tình 37: Gọi học sinh lên bảng làm tập, học sinh loay hoay, quay xuống cầu cứu làm nào? >Cách giải quyết: Đặt số câu hỏi gợi ý cho học sinh tìm cách giải * Tình 38: Giờ kiểm tra diễn phút phát học sinh dùng tài liệu làm nào? >Cách giải quyết: Thu tài liệu nói: “Thầy phê bình em, em tái phạm thầy buộc phải đánh dấu làm em” * Tình 39: Trống vào lớp, học sinh nghịch chốt cửa, giáo viên phải gõ cửa cho vào làm nào? >Cách giải quyết: Chắc em đóng cửa để thầy vào lớp không thời gian kiểm tra cũ gì, hôm qua dã ngoại nói, thầy không kiểm tra Em đóng cửa không cho thầy vào hành động vô lễ * Tình 40: Trong học, có học sinh gục khóc lớp làm nào? >Cách giải quyết: Hết học, nhắc em học sinh lại, hỏi xem có chuyện xảy tìm cách khuyên bảo Theo em cô nên tìm hiểu nguyên nhân tình trạng vi phạm trước Chứ em nghĩ phạt hs quen • Em tự xem lại cách dạy học nào: phương pháp khoa hoc chưa, tiết dạy em có day chai qúa không thiếu sinh động nên học sinh chưa hay nội dung học thiếu 2 Em xem lại hoc sinh thuộc hoc lực yếu, trung bình, nên dẫn tới khả tiếp thu hoc khác TH: Cô giáo dạy mà HS dám hành động không ổn Có thể HS hư hỏng, cần có biện pháp răn đe kịp thời Cũng HS coi thường GV dạy, điều nên xem lại uy tính Ở trường có đồng nghiệp nam, học sinh không sợ Trong học nhiều em quậy phá, chí có em HS hiền văng tục với anh Nhưng đồng nghiệp không dám phản ánh với hội đồng nhà trường nói chắn lộ số điều có liên quan đến đạo đức nhà giáo Cứ thế, HS lớp nghe tên tỏ thái độ coi thường Giá trị người tùy thuộc vào lí tưởng cao hay • Tôi nghĩ trước tiên cô nên tìm hiểu nguyên nhân Và điều cần xem xét lại trình dạy chấm có vấn đề không Vì datinhkiemkhach nói Nhưng nghĩ trường hợp xuất phát từ phía e học sinh Vì e gây gổ đánh bạn, chửi lớp Nguyên nhân xuất phát từ sống Cô nên kết hợp với giáo viên chủ nhiệm gia đình để làm rõ, đưa biện pháp giáo dục kịp thời • Trong đời có sai lầm Tuổi học trò ngày có lần có lỗi với thầy cô giáo, lỗi mộc mạc Xã hội khác rồi, học sinh sai phạm nghịch lí sống "đạo gạo" giáo viên phải thật linh hoạt thật "nhẫn" đủ sáng suốt để xử li tình Theo mình, bình tâm tạo cho HS tự nhận lỗi HS vi phạm với lần đầu bạn TH: Mình gặp qua tình này! Nhưng thấy học sinh cười chuyện bình thường Nếu cười lớn làm trật tự nhắc nhở thôi, không nặng nề quá! Không biết cụ thể mức độ cười thầy đưa có đáng không Nói chung tình tùy vào giáo viên thôi! Nhưng bắt viết kiểm điểm loạt nặng • Đầy đủ thì: Nhắc em phía giữ trật tự bạn suy nghĩ làm Động viên em bảng làm nốt phần (có gợi ý) Mất chút thời gian chữa lại cho em cụ thể bước Nhắc nhở em học "chưa kỹ" Chắc chắn em thay đổi cố gắng • TH: Tôi chủ nhiệm lớp 10, gần lớp xảy tượng cắp Khoảng tiền không nhỏ gần triệu đồng, tiền lớp chuẩn bị mua áo đồng phục Khả lớn học sinh lớp lấy đối tượng biết rõ tiền cất đâu lấy em Số tiền học sinh lớp 12 phát xô nước nhà vệ sinh nam trả lại không tìm thủ phạm Các thầy cô cho vài góp ý để chấm dứt tình trạng • Mất cắp lớp nhiều nguyên nhân: - Thèm có số tiền để giải nhu cầu - Thói quen trộm cắp - Do việc cất giữ tài sản lơ là, ăn cắp để cảnh cáo - Vì ghét mà ăn cắp - v.v Vấn đề biết nguyên nhân giải tận gốc Có thể năm sang năm có Tóm lại số tiền trỡ cố chủ, bạn có động thái sinh hoạt chủ nhiệm để vấn đề cho học sinh tự nhận thức vấn đề xấu cách nhân văn Tránh tình trạng tạo nghi ngờ, đấu tố, điểm cách làm kẻ ác để nắm quyền thống trị (Một cách cai trị Võ Tắc Thiên) Tôi tin bạn tìm giải pháp cho để tạo môi trường yêu thương lành mạnh P/s: Hãy đọc nhiều, quan sát nhiều để tìm giải pháp "Hãy gõ cửa, cửa mở" Tránh tình trạng giải không CẤM CẤM VÀ CẤM • TH: Một cô giáo điều động trường THPT phân công làm GVCN lớp tiếng nghịch ngợm quậy phá Trong buổi đâu tiên mắt lớp, sau thầy hiệu trưởng giới thiệu Cố giáo định tiến phía bàn giáo viên thi lớp lên tiếng đập bàn, khua ghế ầm ĩ khiến cô nói Nếu cô giáo bạn xử lý nào? bạn lại xử lý • Trường hợp gặp Lúc đầu hoảng, bối rối, sau nói với em: cô có vài điều muốn nói với em Cô biết thay đổi đem đến dễ chịu, cô em tuổi thôi, cô trải qua thời học sinh, cô hiểu tâm trạng em, cô nghĩ dễ tìm thấy tiếng nói chung Cô cố gắng hiểu em, giúp em học tốt hi vọng em giúp cô hoàn thành nhiệm vụ trước nhà trường Và có điều nữa: em lớp học sinh cô chủ nhiệm, điều có ý nghĩa lớn nghiệp cô, theo cô suốt đời • Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà Trong tình nên tỏ hoà nhã, phải cứng rắn nghiêm khắc với học trò Khuyên bảo cộng với đối xử tốt lắng nghe ý kiến học sinh Từng bước uốn nắn học sinh ý thức tự giác học tập ko pha trò nghịch ngợm Nói chung người giáo viên phải có lòng kiên nhẫn, ý chí tâm yêu nghề, yêu trò • Thứ nhất: Lập lại trật Hiệu trưởng trở lại thấy lớp ồn Thứ hai: Khẳng định quyền giáo viên lớp Thứ ba: Dùng biện pháp mềm mỏng để uốn nắn lớp thời gian dài Thứ tư: Dùng tình cảm để lần khẳng định tình thương trách nhiệm lớp Tron: Việc trước tiên em phải trình bày tiếng Việt có dấu Đồng nghiệp em đọc mà không hiểu học sinh hiểu em Một sinh viên CĐSP trước trường thời điểm này, kỷ tin học phải đạt cấp độ A Kỷ giao tiếp (để người hiểu) Em rèn việc nhỏ nhặt chuyện học sinh em giải dễ dàng Chúc em thành công Đó hướng giải quyết, phương pháp tuỳ giáo viên • GV cười nói: "Cảm ơn em có nhạc hay để chào đón cô, nhiên cô lại người không muốn người đón tiếp nồng nhiệt cô thích hoà nhã yên tĩnh (cười)" Sau giới thiệu thân kể vài câu chuyện vui thời học sinh Tôi giáo viên lên lớp tươi cười Biết điều không nên thật khó bỏ Tột thật ngưỡng mộ phong thái thầy tuyenty Uhm Cá nhân ủng hộ thầy tuyenty Học sinh có tâm lý thích nghe kể chuyện Hãy chuẩn bị cho câu chuyện có thực mang ý nghĩa sâu sắc chút À cần yếu tố kịch tính bên để thu hut người nghe Có thể kỉ niệm người thầy/cô chẳng hạn Học sinh quậy phá cần mềm mỏng Bản thân chúng "ăn" nhiều roi cứng Đừng làm giọt nước tràn ly Luôn tâm niệm: lớp phải gắn bó lâu dài, khác làm cho tình hình tốt • TH: moi nguoi co the giup cho em cach xu ly tinh huong su pham sau duoc ko ah em la giao sinh moi ve thuc tap tai mot truong thcs.em dc phan cong chu nhiem lop 8A.trong em co biet ten mot so ban hoc sinh yeu kem,khong nghiem tuc lop nhung co mot dieu ma em cho la mot sai lam,lam em rat lung tung.do la em da goi ten nhung ban dung day cho em biet mat.hanh dong cua em co the lam cac em nghi la em co thai khong tot doi voi cac ban ko ah.vi du nhu la thai ki thi khong ah.va em phai lam de than thien voi cac ban do,giup cac ban hoc kha hon khong ah.thoi gian thuc tap cua em la tuan.day la tuan hoc dau tien.xin moi nguoi giup em giai quyet tinh huong nay.em xin cam on - Bạn tổ chức trò chơi "Gọi tên" để biết mặt học sinh mà quan tâm - Việc giúp học sinh yếu học một, hai tuần mà xong Trong thời gian thực tập, bạn nên đặt mục tiêu tập hợp đông đảo học sinh tham gia vào hoạt động lớp (bao gồm hoạt động học tập) với thái độ vui vẻ, tích cực • Bạn TRON thân mến ! Theo bạn nên trao đổi với giáo chủ nhiệm lớp 8A người hướng dẫn bạn làm công tác chủ nhiệm ; thầy cô giáo người nắm rõ học sinh có lời khuyên hữu ích để bạn biết phải làm ? Chúc bạn may mắn hoàn thành tốt đợt thực tập Vừa chủ nhiệm hết khóa, tưởng chủ nhiệm tiếp khóa khác thông báo vào chủ nhiệm lớp 12 thay cho GVCN nghỉ Một lớp 12 hệ B – hệ không đủ điểm vào lớp có hỗ trợ nhà nước (giống hs bổ túc), chưa dạy lớp tiết lớp 10, 11; cuối năm lớp 11 có 10 hs phải thi lại trượt 10… Ngay kỳ họp phụ huynh đầu năm, vừa phát giấy mời cho hs song hs lên xin cô cho bố mẹ vắng “hôm bố mẹ em bận”, có 1hs hỏi lý khóc nói • Em khổ lắm, bố em chết từ lúc em nhỏ • Mẹ em cặp bồ với ông – bạn thân bố em trước • Mẹ em nguyền rủa em, em gái • Từ học lớp 10 mẹ em không cho em tiền học, em phải tự làm để kiếm sống • Em không nghị lực để sống Và hôm sau, gửi cho cô CN thư lâm ly…, nói cô người em tin tưởng, cô chỗ dựa tinh thần em… Hỏi GVCN cũ gv nói bố hs chết thật, nhà nghèo, năm lớp 11 lớp phải góp tiền đóng cho hs này, hỏi nhà hs đâu gv Hỏi hs lớp nói không biết, yêu cầu hs cho GVCN gặp phụ huynh hs khất lần nói • Mẹ vắng, cô gặp mẹ em mẹ em lại đày dọa em, em không sống đâu Vậy toàn khoản tiền phải hoàn thành học kỳ I (gần 1triệu) GVCN bỏ tiền túi đóng cho hs, nỉ non tâm sự, động viên để hs học Cho đến kỳ, hết học kỳ I, yêu cầu gặp phụ huynh kết quả, dò hỏi chẳng biêt, nhận phản hồi thống thiết kỳ I, GVCN đành khăn gói mướp xuống địa phương mò tìm Đến nhà: Một nhà cấp lụp sụp, sân đất, giường tủ không có, giường kê gạch phản, bếp có giường, có chị gái em trai, bố GVCN gặp chị gái hs, vừa hỏi thăm đôi câu chị gái hs nói: • Em nói với cô, cô đừng bảo không chửi em mệt • Từ ngày học cấp đến bảo cấp họp phụ huynh, mẹ em chẳng nhận giấy mời • Mỗi tháng mẹ em cho 270.000 đồng tiền đóng học (trong hphí 90.000/tháng) • Cả ngày không nhà, ăn xong lại đi, tối quán internet đến 11h30 – 12h đêm • … Sáng hôm sau mẹ phụ huynh đến trường gặp GVCN – bà mẹ xác xơ làm ruộng, xách nước thuê, dọn dẹp thuê… chợ, làm việc để kiếm tiền nuôi con… Đang nói chuyện hết học, GVCN nhờ giám thị gọi hs xuống chờ GVCN nói chuyện giám thị không để ý đưa hs xuống thẳng phòng, lúc có mẹ hs, cô CN, cô Hiệu phó Đang tươi cười, bước vào phòng hs giật tỏ thái độ tức giận, tay vào mặt GVCN quát: • Cô làm trò vậy? • Cô gọi mẹ em lên làm gì? • Lại chó Linh dẫn đến nhà • Thích cô ký giấy cho nghỉ học đi, việc cô phải làm thế? Bà mẹ khóc: • Mẹ xin • Tôi xin lỗi cô • Đây lần mẹ lên trường, năm học mẹ tin con, mẹ khổ này… Hs: • Mẹ • Việc mẹ phải khóc, việc phải xin lỗi • Mẹ mẹ ngồi đi, Nói hs bỏ về, cô Hiệu phó gọi lại không được, lại phải nhờ giám thị đuổi theo đưa hs trở lại phòng… Đây việc thật 100%, thầy cô bảo em làm tình đây??? Thông tin thêm hs: • Lớp 10, nhốt 1hs nữ khác lớp để đánh • Lớp 11: nghỉ học không phép 30 buổi, BGH gọi lên hỏi tình hình làm kiểm điểm cười, ngồi hát, chưa khỏi phòng làm câu: “Thích mai có 100 tờ kiểm điểm, đình nghỉ sướng” Lớp 12: kỳ I nghỉ học, tỏ thân thiết với cô CN (cho đến xảy việc), giấy tờ liên quan đến chữ ký nhờ ông xe ôm gần làng giúp TH:Một giáo viên chủ nhiệm lớp đến gia đình học sinh để thông báo khuyết điểm học sinh Tùng trường cho gia đình biết để kết hợp với giáo viên nhà trường giáo dục học sinh, không ngờ phụ huynh lại đánh trước mặt giáo viên Nếu giáo viên đó, thầy cô xử nào? • -Ngăn lại xoa dịu -Tỏ thái độ lấy làm tiếc hứa hẹn cố gắng làm cho em cải thiện -Rút nhanh • Hôm khác trực tiếp đến nhà nói chuyện với phụ huynh để PH hiểu rõ vấn đề, tìm cách giúp HS khắc phục khuyết điểm có thông cảm GV PH • Can ngăn nhìn vào mắt phụ huynh để nhận biết thái độ phụ huynh ,nếu : 1/Phụ huynh đánh thói quen ,sau can ngăn phụ huynh có thái độ ngượng ngùng,bối rối chuyển sang thăm hỏi gia đình mà đừng đá động đến khuyết điểm học sinh nữa,qua trao đổi chân tình hòan cảnh gia đình bước xen vào khuyết điểm học sinh cách tế nhị 2/Phụ huynh đánh để dằn mặt,áp đảo giáo viên Chúng ta bình tỉnh mềm mỏng,xin lỗi phụ huynh làm phiền để xem thái độ phụ huynh mà tiếp tục hay hẹn phụ huynh vào dịp khác quay lại để phụ huynh hợp tác giáo dục hs • Nếu mình can ngăn người phụ huynh ngồi lại thảo luận với người phụ huynh nói với họ cách giáo dục tốt " đừng dùng bạo lực để dậy trẻ, mà dùng lời khuyên, lời động viên" để thui thúc cho em học sinh nghĩ cách ngày có hiệu • tình sẽ: -nên can thiệt không hài lòng với cách giải phụ huynh -Đưa lời khuyên hợp tác không nên nhủ vậy.vì gây khoảng cách thầy -trò,chacon.học sinh trở nên bi quan TH: Xin gửi tới thầy cô câu chuyện tình huốg sư phạm đồng nghiệp trường (Tôi câu chuyện bạn đồng nghiệp Trong giảng say sưa giảng bài, lớp chăm nghe giảng tiếng chuông điên thoại reo Tôi nghiêm giọng hỏi: - Điện thoại di động reo? Đám học sinh ngơ ngác Tôi nhìn quanh lớp, dùng hết kinh nghiệm quan sát để phát HS sử dụng điện thoại, không phát Bỗng lớp có tiếng: - Thưa cô, điện thoại cô ạ! Tôi giật (hôm qua vừa thay điện thoại mới, nên nhạc chuông điện thoại chưa quen phải đây???) Nếu tôi, thầy, cô xử lí ạ? (câu chuyện có thật, mong thầy cô cho nhiều ý kiến nhé) Biển học vô bờ Chuyên cần cập bến Xin lỗi học sinh thôi, người sai mà Mà nghe nên nghe, nghe xong vào lớp lại xin lỗi ko ngại nên nói thẳng thầy mua điện thoại mới, nên chưa quen chuông, em bỏ qua đưng tiếc câu xin lỗi, cười xòa cho qua, ko nên đỏ bừng mặt trái • Nội quy trường HS không sử dụng máy điện thoại di động trường HS sử dụng học gv có quyên thu HS • Biển học vô bờ Chuyên cần cập bến • Theo mình, lên lớp giáo viên không nên bật ĐTDĐ (hình có qui định nghen?) Trước đây, trường có trường hợp bị tra sở nhắc nhở Còn lỡ xin lỗi tốt • hì cần xin lỗi Học sinh ko dc dùng mà giáo viên dc dùng, nhiều gây xúc Để đứng lập trường phía Thầy: em có việc j đâu, mang máy đến trường dc, học phải tắt đi, ko làm ảnh hưởng đến lớp Thầy có việc quan trọng bật Các em sử dụng dịch vụ "cuộc gọi nhỡ" 5' để xem gọi cho biết đường gọi lại mà Trò: thầy bật điện thoại ko ảnh hưởng đến lớp à??? Bọn em biết dùng "cuộc gọi lỡ" chẳng nhẽ thầy lại ko biết dùng à??? Thầy: thầy có nhiều việc quan trọng bật điện thoại Bao nhiêu vuệc đột xuất xảy Trò: coi bọn em việc thầy đi, thầy để chuông ảnh hưởng đến học bọn em (hờ hờ) Thầy: thầy dạy bù cho em sau Nhưng nhiều việc đột xuất quan trọng em Trò: bọn em học thêm nhiều lắm, thày dạy lại kiểu j bị trùng tiết Hay thầy lại "nhồi vịt" bọn em 2, lần?? Bọn em nhiều môn Thầy??? Bi học trò nhiều lí luận lắm, thầy mình, trò đứa cháu bà (lớp 8) • Em thành viên gia nhập diễn đàn, xin chào quý thầy cô Dù trễ em có cách xử lý có không, mong thầy cô góp ý "Nội quy trường không cho học sinh sử dụng điện thoại học, thầy nên tắt máy sau xin lỗi hs để chuông reo, nói: thầy không cố tính sử dụng điện thoại học, bên gọi cho thầy thầy tắt máy, nên em vi phạm nội quy bị tịch thu điện thoại", sau dạy tiếp tục 10 Ngày trước, thực tập trường huyện tỉnh Ninh Bình Học trò lớp chủ nhiệm học bình thường tình cảm Lớp có đội bóng rổ mạnh, biết học trò quý tham gia nhiệt tình với em phong trào nào, đặc biệt cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng Không kịp đợi đội bóng thi trận chung kết giáo sinh thực tập phải trường học Buồn! bịn rịn! nước mắt !Hôm học lớp có điện thoại, định không nghe thấy đầu số quen nên xin phép thầy giáo cho chưa kịp Alo điện thoại nghe thấy tiếng rào rào quen thuộc, biết hoc sinh mình; thầy bọn em thắng rồi; thuyết phục luôn; bọn gái cổ cũ nhiệt tình thầy hôm thầy trường; tiếc trận thầy xem, thầy khỏe chứ, lớp nhớ thầy Mỗi em câu lớp dành hết tình cảm cho Điều mà muốn nói điện thoại hôm em báo tin vui cho học sinh mà bình thường hay bị khiểm trách Tối hôm em gọi điện báo tin cho thuật lại trận đấu “đỉnh cao” em, tranh thủ động viên, khuyên nhủ em Ít lâu sau dành dụm tiền ăn mua bóng rổ gửi cho lớp có học sinh quê, để em mượn quà cho thắng lợi em Các em nhận quà lại nhận cú điện thoại cảm ơn, chia sẻ… Thế đấy, nhờ có điện thoại mà giáo sinh chủ nhiệm lớp không đầy tháng gắn bó nhiều nhiều Lớp 10, 11 12 mối liên hệ chặt chẽ, thân thiết Giờ Các em trường, công tác nơi xa cách em hàng nghìn số điện thoại sợi dây gắn kết thầy trò Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp trình dạy, kỷ niệm đẹp kể niềm động viên cho cố gắng nhiều nghề nghiệp, tất học sinh mà Điện thoại di động - quan điểm là: - Các trường không nên đưa luật cấm học sinh sử dụng ĐTDĐ trường mà nên yêu cầu em không sử dụng điện thoại học Điện thoại có tác dụng tốt chứ: phụ huynh học sinh liên lạc thường xuyên với họ Tôi biết nhiều hiểu học sinh thông qua điện thoại, lời nhắn nhủ mà lớp không tiện nói với học sinh mắc lỗi, lời chúc sinh nhật học trò, hay học trò thường nhắn tin hỏi khó khăn tập nhà lúc online cho điện thoại cộng cụ tốt cho giáo viên - GV HS dùng điện thoại lớp không nên, cho GV đặc quyền cấm học sinh sử dụng điện thoại lớp sợ ảnh hưởng đến tập trung thầy cô phá vỡ phong học nghiêm túc điện thoại - Với giáo viên: Khi lên lớp phải để ĐT chế độ rung im lặng Khi có gọi đến cần thiết phải nhận gọi phải không nói to cười đùa liên lạc Nghiêm cấm việc GV sử dụng điện thoại trước học sinh dạy.[/QUOTE] Đồng ý với ý kiến cuongcp8103.Mình nhớ không nhầm có văn sở đưa xuống nghiêm cấm giáo viên sử dụng điện thoại đứng lớp 11 Trường giáo viên nghe điện thoại thật cần thiết phải nghe không nghe lớp • TH;; Kính nhờ thầy cô giải giúp trường hợp sau: Một phụ huynh gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm phản ánh rằng: Hôm sinh nhật chị có mời bạn học lớp (lớp 6) đến dự Trong bữa tiệc có cháu với mà phụ huynh vô tình chị nghe cháu nói chuyện với xưng hô chửi rất bậy Vậy với tư cách giáo viên chủ nhiệm nên làm Cảm ơn thầy cô nhiều Khi nghe phụ huynh gọi điện, tất nhiên cô (thầy giáo) phải trao đổi nhiều với phụ huynh nội dung hs nói bậy Kèm theo lời quan tâm chỉnh sửa thói quen Với hành vi thuộc thói quen nói bậy, chửi thề khó cho thầy cô chỉnh sửa sớm chiều Linhthaodn góp ý với cô rằng, để chỉnh sửa số thói quen xấu phải có nhiều biện pháp thời gian thành công Xin liệt kê với cô số biện pháp Tùy tình mà áp dụng cách nghệ thuật đừng gây phản cảm - Kể chuyện ngụ ngôn (biện pháp có tác dụng nhiều nghệ thuật thầy cô) - Can thiệp, khen chê tích cực hs thấy thiệt hại nói bậy đem lại - trừ điểm thi đua ( tác dụng trước mắt) Còn nhiều phối hợp khác thầy cô với người có trách nhiệm khác để tác động đến thói quen Chúc cô tìm thấy phương pháp hay cho Giáo dục nghệ thuật, không Toán +2 =4 Vì không nên áp dụng cách máy móc cho đối tượng, hành vi Vì không nên soạn giáo án ghi cụ thể làm gặp trường hợp • Mình nghĩ bạn nên đưa chuyện vào sinh hoạt sinh hoạt chủ nhiệm đầu tuần Không nên nêu tên xác học sinh nào, nên nói chung chung đưa hình thức phạt nghe học sinh nói bậy Sau học gặp để sinh hoạt riêng với em học sinh bậy mà phụ huynh phản ánh • TH:Chào Thầy Cô Tôi phân công chủ nhiệm nhiều năm thân thích công việc Tâm hồn ngây thơ em làm cho thêm yêu nghề, sống vui buồn em Nhưng có khó cho tôi dạy Toán nên muốn giáo dục em mẫu chuyện, vấn đề tâm lý chưa hay Lớp lại có nhiều học sinh cá biệt, học sinh nghèo hoàn cảnh đáng thương Trong lớp chủ nhiệm nhiều năm nhận thấy em nửa lớp có hoàn cảnh đặc biệt: mồ cô cha, mồ côi mẹ, cha mẹ ly dị, ly thân, cha mẹ nhiễm HIV, tâm thần, số đề, có em phải tự làm thuê kiếm sống, có em thường xuyên trộm vặt hàng xóm tâm hồn trắng em bị đục Trong lớp thường xảy vi phạm nội quy, xảy mác tiền bạc, hút thuốc, nghiện games, không khỏi chạnh lòng Với đối tượng ta dùng biện pháp cứng rắn hỏng hết, muốn có nhiều câu chuyện hay để qua giáo dục em Vì biết, em giáo dục Vậy Thầy Cô có câu chuyện hay cho vào nhé, lấy đọc cho 12 em nghe nhằm cải thiện tâm hồn em, cho em có hướng phấn đấu, lấy lại niềm tin cho em Xin cảm ơn tất Thầy cô • TH: Có HS nam lớp 8, giữ trật tự giảng bài, cho dù nhắc nhở nhiều lần em quay ngang, quay dọc nói chuyện tự nhiên cãi lại thầy nhem nhẻm Hôm viết bảng có em đập bàn cười đùa với không kiểm chế cảnh cáo em để làm gương trước lớp cách cho em cú đập sách vào đầu, quay lên bảng em lại nói lời khó nghe nên đành phải đuổi Hiện bất lực em HS Xin quý thầy cô cho lời khuyên • Ở trường Mình có đề bước xử phạt học sinh học lớp Tuy nhiên việc xử phạt học sinh trường có khác tình hình nề nếp,kỷ luật , nội dung có tính cách tham khảo Mong thầy cô góp ý thêm.Cảm ơn ! QUI ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ PHẠT HỌC SINH VI PHẠM TRONG GIỜ HỌC Nhằm củng cố nề nếp,kỷ luật học sinh học để nâng cao chất lượng dạy học ,Ban giám hiệu đề nghị giáo viên thực giải học sinh vi phạm kỷ luật học theo bước sau : BƯỚC : Giáo viên gọi học sinh vi phạm đứng dậy nhắc nhỡ ,cảnh cáo trước lớp ; tái phạm phải làm cam kết với giáo viên.Ghi vào sổ đầu báo cho giáo viên chủ nhiệm để kết hợp giáo dục học sinh BƯỚC : Học sinh tiếp tục tái phạm học giáo viên yêu cầu làm cam kết ( Ghi rõ tái phạm bị đưa xuống phòng giám thị )đồng thời ghi vào sổ đầu Giáo viên đứng lớp đưa cam kết cho giám thị giữ để giám thị báo cho giáo viên chủ nhiệm giáo viên chủ nhiệm thông báo cho gia đình học sinh biết để kết hợp giáo dục học sinh BƯỚC : Học sinh tiếp tục vi phạm lần ,giáo viên yêu cầu lớp trưởng lớp phó kỷ luật đưa xuống phòng giám thị Giáo viên đứng lớp ghi vào sổ đầu đồng thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp biết để kết hợp giáo dục học sinh BƯỚC : Phòng giám thị giữ học sinh tiết học cho học sinh làm cam kết,đồng thời báo cho giáo viên chủ nhiệm biết để kết hợp giáo dục, tái phạm bị đưa hội đồng kỷ luật LƯU Ý : Đối với học sinh không thực theo yêu càu giáo viên Đề nghị giáo viên cho lớp trưởng mời giám thị lên giải quyết,( Không cho cho học sinh đứng lớp) Đối với học sinh vi phạm điều cấm Bộ Giáo dục : đánh nhau,quay cop kỳ thi,vô lễ với thầy cô ,uống rượu bia làm đầy đủ hồ sơ đưa hội đồng kỷ luật mà không cần qua bước Trong tình hình nay,khi xử lý học sinh vi phạm nội qui nhà trường , thầy cô giáo không nên nóng vội đánh mắng ,đuổi học sinh khỏi lớp,mà phải kiên trì giáo dục hs ,lưu giữ tự kiểm cam kết tường trình học 13 sinh có liên quan Đừng đánh.đuổi học sinh khỏi lớp! Mình lại người có lỗi thay học sinh • Cũng gióng trường thầy Saurau trường có hướng dẫn cách xử lý học sinh: I Quy định việc xử lý học sinh vi phạm nội quy Quy định nội dung mức độ vi phạm: Mức 1: vi phạm nội dung sau - Đến trường, vào lớp không - Vi phạm quy định tác phong, trang phục - Không học bài, làm bài, không tập trung học - Không tham gia đầy đủ phong trào trường, lớp Mức 2: vi phạm nội dung sau - Cúp tiết học, nghỉ học lý do, trật tự học - Viết vẽ lên bàn, tường Xả rác, ăn-uống phòng học - Không hoàn thành khoản đóng góp theo qui định Đã xử lý mức hai lần, tiếp tục vi phạm Mức 3: Vi phạm nội dung sau Hút thuốc, đánh cá độ ăn tiền với hình thức - Vi phạm kỳ thi làm kiểm tra (sử dụng tài liệu, đýa chép bài) - Không trung thực học tập rèn luyện, có hành vi che dấu khuyết điểm - Làm hư hỏng tài sản nhà trường (ngoài phải đền bù) - Vô lễ với thầy cô giáo nhân viên nhà trường Gây đánh làm đoàn kết lớp, trường - Đã xử lý mức hai lần, tiếp tục vi phạm Mức 4: vi phạm nội dung sau -Xúc phạm danh dự thầy cô giáo nhân viên nhà trường - Gây gổ, đánh mức nghiêm trọng ( có tổ chức gây thương tích) - Đọc, xem, tàng trữ, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan - Mang khí, chất cháy nổ hóa chất khác vào trường học - Thi hộ, nhờ người khác thi hộ, đýa đề thi - Lấy trộm tài sản tập thể cá nhân - Vi phạm pháp luật nhà nước, bị tạm giam - Đã xử lý mức hai lần, tiếp tục vi phạm Hình thức xử lý mức độ Mức 1: Phê bình trước lớp sinh hoạt Mức 2:Kiểm điểm, khiển trách trước lớp sinh hoạt Mức 3:Kiểm điểm trước lớp nhà trường phê bình trước cờ Mức 4: Đưa hội đồng kỷ luật nhà trường Hy vọng tài liệu có ích cho thầy cô thầy cô trường làm công tác chủ nhiệm Tuy nhiên tùy tình hình thực tế mà có cách áp dụng khác nhau.Thầy cô xem file hướng dẫn công tác cho GVCN đính kèm để rõ 14 • TH: Giáo viên A nhiều lần nghe học sinh phản ánh giáo viên B dạy chưa hay, chưa khoa học, chưa có đổi phù hợp với khoa học công nghệ nên chưa đáp ứng nhu cầu người học Nếu giáo viên A, thầy cô bạn xử lý sao?(Nên góp ý trực tiếp để gviên B rút kinh nghiệm phản ảnh với tổ trưởng chuyên môn để có biện pháp giúp gv B khắc phục? ) • Theo nghĩ học trò "quá giỏi" nhận xét giáo viên dạy giống người thầy có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao ( giáo viên B dạy chưa hay, chưa khoa học, chưa có đổi phù hợp với khoa học công nghệ nên chưa đáp ứng nhu cầu người học ) heo HS nhận xét giáo viên dạy có hay, hấp dẫn dễ hiểu hay không Chứ câu nhận xét "chưa khoa học, chưa có đổi phù hợp với khoa học công nghệ nên chưa đáp ứng nhu cầu người học" e có người lớn gợi ý cho Giá trị người tùy thuộc vào lí tưởng cao hay thấp • tình 300tình sư phạm dùng rộng dãi trường mà Nhưng tình mở nên k có đáp án cụ thể Hơn tình thực tế Chúng ta không nên hiểu học sinh theo nghĩa thông thường, nên hiểu vị trí người học sinh viên học viên chẳng hạn Nếu giáo viên chủ nhiệm gặp lời nhận xét tương tự từ hs Xin cho em lời góp ý, đừng mổ xẻ câu từ tình Giả sử giáo viên A Trước tiên xem giáo viên B người trường hay có nhiều năm thâm niên?? Nếu GV B trường lấy lời nhẹ nhàng thăm dò nêu thông tin ( 1chiều HS) cho gv B biết, nghe phản hồi góp ý hay hướng dẫn theo tình thực tế Nếu GV B thầy giáo có nhiều năm công vụ, lúc cà phê chuyện trò thân mật nên phản ảnh thông tin cho GV B, chờ phản hồi bàn luận cách giải Mức độ ( cho GV B tạo tình trên) gv B bị học sinh phản ảnh với xúc nhẹ, không việc đến tai Tổ trưởng BGH Lúc GV A không đến lượt để giải tình Nếu giáo viên A muốn giải phấn đấu lên làm Hiệu trưởng nói đến chuyện Bởi giáo viên hợp đồng hay bổ nhiệm sử dụng Họ có cấp chịu trách nhiệm việc họ làm Hãy rõ ràng minh bạch cho đời bớt khổ * Chú ý: thông tin học sinh chiều nên sai mức độ tương đối Chưa kể tình nằm trường Đại học tư, học phí cao, có danh tiếng, GV A thời gian để bàn luận chuyện "Mặc dầu nội dung bạn nói không ưa chút phải bảo vệ để bạn nói" biết điều học sinh phản ánh chiều, lại có ý nghĩa cao! Đừng hỏi trường Đại học lại lấy ý kiến sinh viên chất lượng giảng dạy 1số điều liên quan tới giảng viên.với tình này, giáo viên B gviên trường, gviên lười thay đổi phương pháp dạy học Cái học sinh nhận thấy học thầy cô khác dạy môn! Sự thật giáo viên, với kinh nghiệm ỏi từ thực tế mạo muội đưa cách xử lý sau Nếu nói trực tiếp với tổ trưởng tổ chuyên môn để tổ trưởng tìm cách giúp đỡ e 15 chưa hay Bởi bạn e ngại nói trực tiếp với gviên B, việc trở nên to Chúng ta nên đề đạt với tổ trưởng tổ chuyên môn nhắc nhở mà gv B không thay đổi Tốt nhất,chúng ta nên xin dự 1tiết dạy B để kiếm cớ sau tiết dạy trao đổi trực tiếp tình hình với B Hãy đặt niềm tin vào cố gắng B Trích dẫn: Thầy cô đồng ý với cách giải xin để lại ý kiến Hoặc có đề xuất nói để người thảo luận MỘT SỐ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM THƯỜNG GẶP ( Tài Liệu Sưu Tầm ) I CÁC TÌNH HUỐNG CÓ SỰ PHÂN TÍCH CÁCH GIẢI QUYẾT 1) Dạy thay đồng nghiệp bị ốm Một lần đồng nghiệp bạn bị ốm phải nghỉ dạy, bạn phân công dạy thay Sau kết thúc giảng, bạn hỏi em: “Thầy dạy em có hiểu không?” Các em trả lời: “Thầy dạy hay Cô A dạy chúng em chẳng hiểu Hay thầy dạy lớp em ạ” Vào tình bạn chọn cách xử lý cách sau: Mỉm cười, im lặng không nói Phê bình em, tỏ thái độ không thích em nói “xấu” cô giáo A Giải thích cho em hiểu người có phương pháp dạy riêng, không nên phê phán cô A dạy không hay Đây tình thường gặp khó xử giáo viên Vào lớp lạ dạy thay đồng nghiệp mình, đa số thầy cô ngại phương pháp không giống với thầy cô dạy em khiến em không quen nên khó tiếp thu Khi kết thúc giảng, thầy (cô) thường hỏi: “Thầy (cô) dạy nào, em có hiểu không?” Nhưng đến nhận câu trả lời thầy cô lại bị rơi vào tình khó xử Câu trả lời hồn nhiên học sinh: “Thầy dạy hay ạ” lời “xã giao” với thầy giáo mới, lời nói thật Với câu nói “vô hại” bạn mỉm cười cám ơn em nhận xét tốt cách dạy thầy Nghề thầy giáo hạnh phúc nghe học sinh nói Nếu dừng lại thật tuyệt vời chẳng có đáng bàn Nhưng học sinh có so sánh ngỏ ý chê bai cô giáo dạy không hay: “Cô A dạy chúng em chẳng hiểu cả” vấn đề lại không đơn giản Người ta nói “Bụt chùa nhà không thiêng” Chưa bạn dạy hay cô giáo A em nói, mà em quen với cô nên cảm thấy cách dạy cô không thú vị Còn bạn, tiếp xúc gặp gỡ em, nên lạ nên em thấy bạn dạy hay cô A Điều chứ! Nhưng dù lời khen thật lòng nhận xét bạn không nên mỉm cười mà 16 không nói Vì dễ khiến em hiểu bạn đồng tình với phê phán em thật tệ hại, mối quan hệ tốt đẹp bạn người đồng nghiệp bị ảnh hưởng Bạn không nên phê bình em Rõ ràng bạn hỏi để biết nhận xét em giảng bạn em trả lời theo chúng nghĩ Các em hoàn toàn có quyền phát biểu ý kiến đáng cách bình đẳng, dân chủ Bạn cần phải hiểu đến lúc phải thay đổi quan điểm cho có thầy cô có quyền nhận xét, phê bình học sinh, em biết răm rắp nghe theo không phép đưa ý kiến Lối tư tạo cho học sinh tâm lý ỉ lại, thiếu chủ động bạn hiệu thực cách dạy Vậy chọn cách xử lý tối ưu Trước hết, bạn nên mỉm cười cám ơn em ý lắng nghe giảng dành tình cảm cho thầy Điều làm thầy hài lòng Sau bạn nhẹ nhàng giải thích cho em hiểu thầy cô giáo có phương pháp dạy riêng có chung mục đích giúp em hiểu bài, nắm vững kiến thức Chính em không nên so sánh để khen người này, chê bai người Bạn nói: “Các em ạ, em may mắn học cô A, cô giáo có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao, đào tạo nhiều học sinh giỏi, học sinh nhiều hệ yêu quý, ngợi ca Có thể em chưa quen với phương pháp dạy học cô nên em cảm thấy khó khăn việc tiếp thu giảng Cách tốt em nên trao đổi thẳng thắn với cô để cô trò hiểu Thầy tin rằng, với giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao cô A, cô sẵn sàng điều chỉnh phương pháp dạy để em dễ hiểu Và theo thầy em nên chăm nghe cô giảng điều chỉnh cách học để đạt kết cao nhất” Với lời lẽ thấu tình, đạt lý ấy, chắn bạn em yêu quý, tôn trọng không bạn dạy hay mà chủ yếu tôn trọng học sinh đồng nghiệp bạn 2) Phụ huynh xin cho học Trong lớp bạn chủ nhiệm có học sinh học kém, lại thường xuyên học muộn, học lại thường ngủ gật, không ý nghe giảng Khi bạn đến gặp phụ huynh em nhằm trao đổi tình hình học tập em muốn phối hợp với gia đình để giúp đỡ em học tốt mẹ em lại xin cho học Lý bố em sớm, em lại có em nhỏ, mẹ em muốn xin cho em học, nhà trông em để mẹ bán hàng kiếm tiền nuôi Trước tình này, bạn phải làm để giúp đỡ cho học sinh? Đành đồng ý với mẹ học sinh em cần nhà giúp mẹ, mà có học em học tốt Khăng khăng không đồng ý lý nhà nước có luật phổ cập giáo dục đến hết cấp II Trao đổi thêm với phụ huynh học sinh, động viên gia đình tạo điều kiện cho em học tiếp Phối hợp với hội phụ huynh lớp, trường địa phương để giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn ********** 17 Do nhà nước quy định phổ cập trung học sở nên bạn đồng ý cho học sinh nghỉ học chưa học hết cấp II, cho dù sức học em yếu Mặt khác, nghỉ học lúc làm hội đào tạo, trang bị kiến thức để em bước vào đời, chắn em hội để sau có việc làm tốt, tương lai rộng mở Việc nhà độ tuổi làm cho học sinh buồn chán, chí chơi bời, lổng Bạn động viên gia đình cho em học hết phổ thông sở, sau học nghề để em tự kiếm sống, tự lập, giúp đỡ mẹ em Nếu mẹ học sinh tỏ ý lo lắng cỏi, có học chẳng theo được, chẳng có lợi ích gì, bạn cần phải khéo léo, tế nhị nói em học chưa tốt em mà em chưa có thời gian chưa thực tập trung vào việc học Như vậy, gia đình học sinh vừa tin tưởng mình, vừa xấu hổ kết học tập Bạn yêu cầu gia đình tạo điều kiện cho cháu tập trung học bạn hứa quan tâm, khích lệ để cháu học tốt Bạn phân công em học sinh khác kèm cặp, giúp đỡ học sinh Nếu gia đình học sinh muốn cháu nhà giúp việc nhà hoàn cảnh khó khăn bạn có khăng khăng không đồng ý lý nhà nước có luật phổ cập giáo dục đến hết cấp II không ích Trong trường hợp này, bạn nên nhẹ nhàng động viên gia đình cho cháu học tiếp tương lai cháu Bạn cắt cử học sinh học thay phiên đến giúp đỡ việc nhà cho em có thời gian học Bạn nên phối hợp với hội phụ huynh lớp, trường địa phương để giúp đỡ gia đình em vượt qua khó khăn Bạn động viên gia đình cho em nhỏ học sinh gửi nhà trẻ để mẹ em yên tâm làm mà em học sinh tiếp tục học 3) Nếu thầy cô không dạy nó… Khi đến gia đình học sinh với mục đích phối hợp giáo dục em A, học sinh học thiếu ý thức kỷ luật, gia đình em lại nói: “Nếu thầy cô không dạy để cho chuyển trường cho nghỉ học được” Bạn phải xử lý nào? Đặt vấn đề cho học hay không tùy thuộc vào gia đình Yêu cầu gia đình tiếp tục cho em học chưa đến tuổi lao động, nghỉ học dễ sinh hư hỏng Trao đổi với gia đình tìm hiểu nguyên nhân, phía nhà trường, giáo viên chủ nhiệm nhận cố gắng quan tâm giúp đỡ em học tập tiến Đề nghị với gia đình tạo điều kiện động viên em chăm học hành ********** Việc phối hợp gia đình nhà trường việc giáo dục học sinh yêu cầu quan trọng Trong trường hợp học sinh A vừa học lại thiếu ý thức kỷ luật, số biện pháp bạn trường hiệu quả, bạn tìm đến giúp đỡ phụ huynh việc làm cần thiết Nhưng vấn đề chỗ, phụ huynh học sinh hiểu vai trò việc phối hợp nhà trường để giáo dục Nhiều người thường có quan niệm rằng, gửi em họ đến trường, phải đóng tiền nhà trường thầy cô giáo phải có trách nhiệm hoàn 18 toàn việc dạy dỗ chúng mà không cần phải quan tâm Đó cách nghĩ sai lầm Trong tình bạn phải đối mặt với cách suy nghĩ Vậy bạn bỏ qua? Bạn giáo viên có trách nhiệm, lo lắng cho tương lai học sinh nên tìm đến tận nhà để nói chuyện với gia đình tìm cách giúp đỡ em Nhưng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm bạn bị “dội gáo nước lạnh” gặp câu nói phó mặc từ phía gia đình Bạn tự ái, cảm thấy bị xúc phạm? Điều hoàn toàn hiểu Nhưng bạn tự mà “đầu hàng” dễ dàng Bạn đến để “thông báo” khuyết điểm em học sinh sau để gia đình tự “tìm cách lo liệu”, cho nghỉ hay học tiếp tùy gia đình định, có mặt bạn liệu có ý nghĩa gì? Trước thái độ phản ứng phụ huynh, giáo viên có trách nhiệm, thương yêu học sinh ý thức hậu việc nghỉ học sớm nên bạn thẳng thắn đề nghị gia đình phải tiếp tục cho học Đó việc nên làm Nhưng bạn “ăn nói” vị phụ huynh phản ứng lại: “Việc cho học hay không quyền gia đình tôi, không cần nhà trường can thiệp” Đó điều hiển nhiên không cần bàn cãi Trước thái độ “bất cần” dễ đẩy bạn vào tình không để nói Và chắn lúc bạn không hứng thú để tiếp tục thể trách nhiệm không gia đình đón nhận Tốt để tránh đẩy vào tình khó xử đó, trước hết bạn cần tự kiềm chế tự mình, tìm cách để giải thích cho gia đình hiểu mục đích việc gặp gỡ phụ huynh để “thông báo” mà phối hợp tìm cách giúp đỡ học sinh tiến Biết phải nén lòng chấp nhận thái độ không tôn trọng từ phía gia đình việc không đơn giản giáo viên chấp nhận Nhưng tình thương yêu, trách nhiệm với học trò, thầy cô phải chịu thiệt thòi Với thái độ bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, bạn nhấn mạnh cho phụ huynh hiểu bạn đến để “trao trả” cho gia đình học sinh “không thể dạy dỗ được”, tức chối bỏ trách nhiệm nhà trường, mà để tìm giải pháp tốt để giáo dục học sinh Trong cách nói bạn phải thể nhà trường luôn đề cao vai trò gia đình việc giúp thầy cô giáo hoàn thành trách nhiệm giáo dục Ở câu nói vị phụ huynh thể suy nghĩ sai lầm: phó mặc việc dạy dỗ em hoàn toàn cho nhà trường, nhà trường, mà đại diện thầy cô phải có trách nhiệm dạy dỗ chúng nên người, giáo viên phải tìm đến gia đình thể thấy cô “bất lực” việc dạy bảo học sinh Cách suy nghĩ phiến diện cần phải “chấn chỉnh” Nhưng tuyệt đối không nên nóng vội, gay gắt mà thật bình tĩnh, kiên trì, bạn giải thích cho phụ huynh hiểu vai trò nhà trường gia đình việc giáo dục học sinh Sau giải thích cho phụ huynh hiểu vai trò họ việc phối hợp với nhà trường để tạo điều kiện giúp học sinh tiến bộ, bạn trao đổi thẳng thắn nguyên nhân khuyết điểm em đề xuất giải pháp Trong trao đổi, bạn nên rõ đâu nguyên nhân khách quan thuộc trách nhiệm gia đình nhà trường, đâu nguyên nhân chủ quan thuộc cá tính đạo đức học sinh Bạn nên thẳng thắn nhận khuyết điểm chưa thực làm tròn trách nhiệm mình, có khiến gia đình tin tưởng Chắc chắn thái độ mực, tinh thần trách nhiệm cao tình thương yêu học trò, bạn thuyết phục gia đình việc phối hợp nhà trường dạy dỗ học sinh nên người 19 4) Bị bố mẹ bắt nghỉ học để lấy chồng Một học sinh lớp bạn làm chủ nhiệm vừa bước sang tuổi 18 bị bố mẹ bắt em nghỉ học để lấy chồng lý hoàn cảnh gia đình Nữ học sinh sau thuyết phục gia đình kết đến nhờ giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ Nếu bạn giáo viên chủ nhiệm, bạn xử lý đây? Giáo viên nói với học sinh đó: “Đây vấn đề nội gia đình, nhà trường tham gia vào được” Khuyên em nên kiên “đấu tranh”, khước từ ý kiến bố mẹ Động viên em giữ vững tinh thần, tiếp tục học tốt phía giáo viên có số biện pháp để hỗ trợ: trao đổi với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm uy tín trường địa phương giúp đỡ em học sinh để em tiếp tục học ********** Đây tình liên quan đến vấn đề tế nhị, gặp, với thầy cô giáo chủ nhiệm lớp cuối cấp phổ thông trung học “Trai lớn lấy vợ, gái khôn lấy chồng”, quy luật tất yếu phát triển xã hội, thực vào lúc có quan điểm đắn Không vùng việc gái chưa hết tuổi học phải bỏ dở để thực “nghĩa vụ” làm vợ, làm mẹ trở thành tượng phổ biến Dù biết thiệt thòi lớn em lúc can thiệp từ phía thầy cô giáo người xung quanh có kết tốt đẹp Vì bạn thực đối mặt với vấn đề khó khăn Thật không hạnh phúc người thầy học sinh coi chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy nhất, nơi thổ lộ sâu kín nhất, hạnh phúc nỗi buồn Trong tình này, học sinh bạn rơi vào hoàn cảnh éo le: bên niềm hạnh phúc cắp sách đến trường, vui vẻ hồn nhiên bạn bè, bên trách nhiệm người gia đình Và em gái tội nghiệp tìm đến bạn để “cầu cứu” Thế mà bạn nỡ “làm ngơ” Bạn nói: “Đây chuyện nội gia đình”, điều hoàn toàn xác, đe dọa đến tương lai học sinh bạn Cũng người phụ nữ, bạn thừa hiểu việc lập gia đình tuổi đồng nghĩa với việc chấm dứt việc học hành dang dở Ở độ tuổi phổ thông trung học em bồng bột, suy nghĩ đơn giản mà phải gánh vác trách nhiệm lớn, đòi hỏi trưởng thành mặt Vẫn biết hạnh phúc lúc em học, chưa thể có chuẩn bị chu đáo đón nhận bao hoài bão đường học vấn theo mà tan biến Thái độ thờ tương lai học sinh thái độ vô trách nhiệm, không muốn nói nhẫn tâm Xử lý theo cách thật bạn tránh cho chuốc lấy “rắc rối” bạn biết vấn đề khó mà nhiều có cố gắng chưa đem lại kết Nhưng bạn vô tình dập tắt niềm hy vọng, tin tưởng học sinh vào cô giáo dễ khiến học sinh bạn dễ rơi vào tuyệt vọng chỗ để “cầu cứu” Bạn giáo viên có trách nhiệm yêu thương học sinh, bạn không muốn chứng kiến cảnh học trò vui vẻ học hành bên bạn bè phải ngậm ngùi “lên xe hoa nhà chồng”, nên thờ trước cảnh ngộ éo le học sinh Bạn tiếp thêm sức mạnh, động viên em học 20 sinh kiên đấu tranh với ý kiến gia đình Điều tạm thời an ủi học sinh em tìm chỗ dựa tinh thần Nhưng liệu tình cảnh điều thực em cần có phải lời động viên “cổ vũ” đấu tranh Vì chống đối mà có hiệu em tìm đến bạn Chắc chắn em hoàn toàn bất lực phải đấu tranh phản đối lại định gia đình, nên em cần cách để hành động Hơn nữa, học sinh dứt khoát đấu tranh theo cổ vũ bạn không đem lại kết quả, mà lại làm cho tình hình thêm xấu thật tai hại Vậy tốt tình bạn nên thật bình tĩnh trấn an tinh thần động viên em Bạn tỏ thông cảm nói cho em hiểu bố mẹ thương yêu, mong muốn hạnh phúc, việc bắt em lập gia đình sớm có lý Khi cô trò bình tĩnh phân tích kỹ nguyên nhân vấn đề định phương án giải chưa muộn Nếu thực sự áp đặt đáng từ phía gia đình, đơn giản xuất phát từ quyền lợi người lớn bắt trẻ phải chấp nhận hy sinh hạnh phúc bạn nên khuyên em kiên trì giải thích để cha mẹ hiểu mà bỏ qua định sai lầm Nhưng chống đối hành động tiêu cực (như bỏ nhà đi, hỗn láo với cha mẹ…) mà phải kết hợp với thuyết phục, giải thích kiên trì Bạn cần nói cho em hiểu việc em cần làm tiếp tục học thật tốt để bố mẹ thấy hạnh phúc thực em lúc cắp sách tới trường bạn bè trang lứa Sự thất vọng, chán nản bỏ bê chuyện học hành lúc bất lợi lớn khiến cha mẹ tâm với định Nhưng học sinh thực yên tâm, bạn hứa cách giúp em thuyết phục gia đình, kể can thiệp tổ chức xã hội địa phương cần thiết Lựa chọn xử lý theo cách bạn thực phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn Bạn phải lên kế hoạch gặp gỡ gia đình, phải chuẩn bị lý lẽ cần thiết để lời nói bạn có sức thuyết phục Đó vấn đề không đơn giản, đòi hỏi khéo léo, kiên trì, lòng dũng cảm tình thương yêu vô bờ với học sinh bạn vấp phải kháng cự từ phía gia đình, không loại trừ xúc phạm Trong “thương lượng” với gia đình, bạn phải giải thích cho gia đình thấy bắt em phải nghỉ học lúc buộc em phải hy sinh niềm hạnh phúc lớn lao đời Và em lo toan cho sống em chưa thực chuẩn bị để đối phó với khó khăn, thách thức đến Người lớn cầm lòng phải chứng kiến cảnh em gái ngậm ngùi nhìn bạn bè trang lứa vui vẻ cắp sách đến trường Dù cha mẹ sinh nuôi dưỡng, trẻ hoàn toàn có quyền tự định vấn đề liên quan đến tương lai mình, vấn đề trọng đại Chính người lớn cần tôn trọng nên định hướng can thiệp cách thô bạo Nhưng lời “giảng giải” bạn sức thuyết phục thiếu lời cam kết Với tư cách giáo viên gần gũi, quan tâm đến em, bạn hứa cố gắng giúp đỡ để em học tập tốt, chẩn bị cách tốt cho tương lai sau Trong tình lời nói có lý, có tình kiên trì bạn mang lại kết 5) Giáo viên chủ nhiệm đưa học sinh phạm lỗi nhà Có học sinh vi phạm nghiêm trọng nội quy nhà trường Ban giám hiệu yêu cầu giáo viên chủ nhiệm phải đưa em tận nhà để nói chuyện với bố mẹ Nhưng chưa kịp để giáo viên trình bày xong, bố em học sinh đứng dậy tát em học sinh tới tấp làm “xấu mặt” gia đình Vào địa vị người giáo viên chủ nhiệm này, bạn xử lý đây? 21 Bạn im lặng không nói chuyện gia đình giáo dục Và học cho cậu học sinh phạm tội Bạn bỏ cho gia đình phụ huynh học sinh không tôn trọng giáo viên Bạn can thiệp không cho người bố tiếp tục đánh học sinh Đồng thời bạn dùng lời lẽ giải thích cho vị phụ huynh hiểu cách giáo dục hay yêu cầu gia đình phối hợp với nhà trường để giáo dục em ********** Việc phải dẫn học sinh phạm lỗi tận nhà để trình bày với gia đình “vạn bất đắc dĩ”, giáo viên phải chuẩn bị “đương đầu” với phản ứng từ phía gia đình Nhưng thiết lập mối quan hệ gia đình nhà trường việc giáo dục học sinh nhiệm vụ vô quan trọng Là giáo viên chủ nhiệm, bạn thay mặt cho nhà trường để thực phối hợp Trong tình bạn thực gặp phải thách thức lớn phụ huynh học sinh nóng tính cư xử có phần thô lỗ, đánh trước mặt giáo viên Bạn im lặng nghĩ quyền giáo dục gia đình, giáo viên chủ nhiệm nên bạn quyền can thiệp Sẽ có nhiều người lựa chọn phương án xử lý dù hình phạt thích đáng cho cậu học trò nghịch ngợm Nhưng liệu học sinh nghĩ thái độ “thờ ơ”, phó mặc bạn? Biết đâu em nghĩ việc “tố cáo” bạn nguyên nhân khiến em phải chịu trận đòn trước mặt “người ngoài” Và bực tức, chí coi thường cô giáo ngấm ngầm hình thành lời dạy bảo bạn trở nên vô tác dụng Dù học sinh có mắc khuyết điềm không giáo viên lại muốn học sinh phải chịu trận đòn chí mạng Vì trách nhiệm với học sinh, bạn chọn giải pháp “an toàn” thân Nếu bỏ lúc lại cách xử sai lầm Bạn có quyền làm điều tự trước thái độ cư xử thiếu tôn trọng phụ huynh học sinh Bạn thay mặt nhà trường đến gặp gia đình trình bày tình hình sai phạm học sinh để gia đình tìm giải pháp giúp đỡ em để “tố cáo” khiến học sinh phải chịu đòn Chính bạn có quyền tức giận tuyệt đối không nên bỏ vào lúc nhiệm vụ bạn chưa hoàn thành Đứng trước tình khó xử bạn nên thật bình tĩnh khéo léo Hãy cố gắng kiềm chế tự để nhanh chóng tìm phương án xử lý Trước hết bạn cần tìm cách chấm dứt hành động đánh vị phụ huynh phân tích để phụ huynh nhận việc giáo dục học sinh bạo lực không đem lại kết tốt đẹp mà phản tác dụng Sau vị phụ huynh bình tĩnh trở lại, bạn bắt đầu câu chuyện cách nhẹ nhàng, cởi mở Bạn phải giải thích cho phụ huynh hiểu nhà trường coi trọng vai trò gia đình việc phối hợp để giáo dục học sinh, chúng phạm lỗi Dù học sinh nghịch ngợm, hay vi phạm nội quy trường, lớp không mong muốn gia đình lại giáo dục em hình thức tiêu cực, phản khoa học đánh đập, chửi mắng tệ, xúc phạm đến lòng tự trọng em Ở độ tuổi học sinh trung học em có ý thức cá nhân, cần người lớn tôn trọng Chính vậy, có nhẹ nhàng, ân cần tuyệt đối nghiệm khắc có tác dụng chúng có lỗi Bạo lực hay xúc phạm đáng khiến chúng dễ nảy sinh tâm lý chống đối trở nên ương ngạnh mà 22 Những cố gắng bạn có ý nghĩa thẳng thắn đề xuất với gia đình biện pháp cụ thể để giúp đỡ em học sinh tiến Sự điềm tĩnh, khéo léo tình thương yêu, trách nhiệm với học trò điều kiện quan trọng để bạn xử lý thành công tình 6) Học sinh bị kỷ luật, phụ huynh nhờ giáo viên chủ nhiệm can thiệp Một học sinh bị đưa xét Hội đồng kỷ luật Phụ huynh người có chức vị chủ chốt địa phương đến đề nghị bạn với tư cách giáo viên chủ nhiệm xin với Hội đồng kỷ luật chiếu cố “cho qua” Nếu giáo viên chủ nhiệm, bạn ứng xử với vị phụ huynh đó? Giáo viên chủ nhiệm đế nghị với phụ huynh lên thẳng hiệu trưởng để trình bày ý kiến Nhận trình bày đề nghị gia đình trước họp Hội đồng kỷ luật Tóm tắt lại khuyết điểm trầm trọng mà học sinh vi phạm Đề nghị gia đình thống với giáo viên chủ nhiệm đánh giá mức độ vi phạm biện pháp kỷ luật cần thiết, coi biện pháp giáo dục để em học sinh có dịp “tỉnh ngộ” rút kinh nghiệm sửa chữa khuyết điểm ********** Mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh vô quan trọng việc giáo dục học sinh Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt nhà trường thực mối liên kết giáo dục nhà trường giáo dục gia đình để đảm bảo tính thống nhất, toàn vẹn trình giáo dục Tuy nhiên, mối quan hệ giáo viên chủ nhiệm cha mẹ học sinh nhiều lại vấn đề nhạy cảm, đặt giáo viên vào tình khó xử mà giáo viên tìm cách xử lý đắn Trong trường hợp này, phụ huynh học sinh bị kỷ luật vị chức sắc địa phương (và chắn có ảnh hưởng Hội phụ huynh lớp bạn), đến nhờ bạn giúp để “giảm tội” cho họ Đây tượng không Bởi người có địa vị, lại gia đình danh giá, chắn họ không muốn họ lại bị kỷ luật, “tiếng dữ” đồn xa ảnh hưởng đến uy trị gia đình Bạn thực lúng túng nên nhận lời hay kiên từ chối? Và không giáo viên chọn xử lý theo phương án Bởi bạn gặp khó khăn phải từ chối thẳng thừng đề nghị vị phụ huynh có địa vị ấy, việc “nằm tầm tay” bạn Khi chọn cách xử lý chắn bạn cảm thấy thoải mái mối quan hệ với vị phụ huynh Và có nhận lời bạn giải pháp tình để “yên lòng” vị phụ huynh Nhưng sau bạn “bào chữa” trước Hội đồng kỷ luật em học sinh khác lớp lỗi mà em gây ra? Liệu em học sinh có đặt nghi vấn mối quan hệ “đặc biệt” bạn gia đình có địa vị mà học sinh vi phạm kỷ luật mà không bị xử lý hay xử lý nhẹ? Như vậy, hai cách không ổn Bạn nên xử lý theo gợi ý Đầu tiên bạn nên ôn tồn giải thích cho vị phụ huynh hiểu mức độ vi phạm kỷ luật trầm trọng họ biện pháp xử lý kỷ luật cần thiết để giáo dục em Bạn phải nói để vị phụ huynh hiểu việc đưa trường hợp em xét Hội đồng kỷ luật nhà trường khác nhằm giúp đỡ em tiến bộ, cho 23 em thấy hậu việc vi phạm kỷ luật, để em nhận lỗi chịu trách nhiệm việc làm sai trái Có lần sau em không tái phạm Bạn cần nói để phụ huynh em hiểu chiếu cố cho em lúc giúp đỡ em mà trái lại, làm hại em, lần sau em tiếp tục phạm lỗi Để phụ huynh em “yên tâm”, bạn nói với họ việc đưa Hội đồng kỷ luật trường điều ghê gớm bạn giúp đỡ khả để nâng đỡ em em biết ăn năn tâm sửa chữa sai lầm Và bạn cần phải nói cho phụ huynh biết để xảy tượng học sinh vi phạm kỷ luật lỗi phần phía gia đình nhà trường chưa nghiêm khắc việc giáo dục em Chính hội để bạn đưa lời đề nghị giải pháp để thắt chặt mối quan hệ Nếu khéo léo bạn chuyển hướng mục đích buổi gặp gỡ từ “nhờ vả” sang phối hợp để tìm hiểu nguyên nhân mắc lỗi em học sinh bàn biện pháp giúp đỡ Bằng thái độ nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm bạn biến thành trao đổi cởi mở thẳng thắn Tuy nhiên bạn phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với tình vị phụ huynh sau bị bạn từ chối tức giận với bạn Điều hoàn toàn xảy Nhưng dù bạn phải giữ vững nguyên tắc không thỏa hiệp chiếu cố cho vi phạm kỷ luật nghiêm trọng Có thể bạn gặp phải vài rắc rối đó, lương tâm bạn thản làm tròn trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm chắn sau người (kể vị phụ huynh bị từ chối ấy) nhìn bạn với ánh mắt coi thường 7) Khi học sinh lảng tránh thầy cô Cô Lan chủ nhiệm lớp 8A Lớp cô hầu hết ngoan lễ phép Tuy nhiên, có số em nam nghịch ngợm, lười học, hay bị cô giáo phê bình Nhiều lần, gặp em học sinh sân trường, cô Lan nhận thấy học sinh thường lảng tránh, giả vờ nhìn chỗ khác để chào cô Nếu cô Lan, bạn làm nào? Tại bạn lại làm vậy? Không nói cho học sinh hư hỏng, vô văn hoá, giáo dục Coi chuyện cho chuyện bình thường, bây h học sinh hầu hết Không nói nhân buổi học khéo léo kể câu chuyện tương tự để giáo dục em ***** Ngày nay, nước ta thoải mái tư tưởng, không gò bó đến mức thầy giáo nói gì, học sinh phải cho “đã thấy giáo nói sai được” Đó quan niệm cứng nhắc thầy cô giáo người bình thường, có lúc phạm sai lầm 24 Tuy nhân dân ta giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo”, trường có hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” Mỗi em học sinh học, trước học kiến thức để mở mang hiểu biết, em cần học lễ nghĩa, học cách để làm người Thầy cô giáo người trực tiếp dạy dỗ em, gia đình dìu dắt em nên người Chính vậy, hệ trước thường nhắc nhở hệ sau: “Nhất tự vi sư bán tự vis ư” (Một chữ thầy, nửa chữ thầy) Thầy cô thường ví dụ cha mẹ, học sinh gặp thầy cô mà lờ không quen biết, không chào hỏi được? Là giáo viên, bạn lờ xảy Đây không vấn đề nhỏ nhặt, coi câu chào, không cần, bỏ qua cho xong Đó vấn đề đạo đức, lễ nghĩa Bạn giáo viên, dạy kiến thức cho em mà phải dạy cách cư xử, giao tiếp, uốn nắn học sinh thành người đạo đứa tốt, có văn hoá, có trình độ Vì coi nhẹ vấn đề mà nhiều giáo viên lại cảm thấy bình thường học sinh không chào mình, hậu ngày nhiều học sinh quên chào thầy cô giáo quy tắc ứng xử tối thiểu giao tiếp Cũng có học sinh thấy thầy cô giáo chạy huỳnh huỵch, nhai nhóp nhép, chào lấy lệ mà chẳng thèm nhìn xem thầy cô giáo phản ứng sao, có nghe thấy chào không Bạn buổi học, khéo léo kể câu chuyện tương tự để nhắc nhở, giáo dục chung lớp Hãy nhắc cho em hiểu việc nên làm, việc thể văn hoá, đạo đức người em, biểu tình cảm em với thầy cô giáo Bạn nên nói với học sinh: ”Nếu cô gặp học sinh đường mà em không chào cô cô buồn cô nghĩ điều đáng ghét dằn nên học sinh sợ lẩn tránh không muốn gặp mình” Câu nói đùa mà nhắc nhở học sinh ý, quan tâm đến thầy cô giáo Những học sinh nghịch ngợm, hay bị mắng thường lảng tránh không chào giáo viên ngượng ngùng, xấu hổ, mặc cảm sợ hãi Bạn nên gần gũi với em này, nhẹ nhàng khuyên bảo em không nên gay gắt phê bình hay trách phạt Khi yêu quý thầy cô giáo, có lẽ học sinh lại phải giả vờ không trông thấy lảng tránh thầy cô giáo vì… ngại phải chào 8) Cả lớp đứng lên em ngồi Khi bạn bước vào lớp, lớp đứng lên ngắn chào cô Nhưng nhìn xuống cuối lớp, bạn phát có em học sinh ngồi Trước tượng đó, bạn xử lý sao? Bạn lờ coi cho lớp ngồi xuống bắt đầu giảng Bạn nhìn thẳng gọi trực tiếp học sinh đứng lên chào giáo viên vào lớp Bạn cho lớp ngồi xuống, sau bạn xuống chỗ học sinh để tìm hiểu nguyên nhân em lại đứng lên chào cô bạn, không thấy học sinh trình bày lý đáng, bạn nghiêm khắc yêu cầu em lần sau phải đứng dậy có ý thức nghiêm chỉnh giáo viên bước vào lớp ... moi nguoi co the giup cho em cach xu ly tinh huong su pham sau duoc ko ah em la giao sinh moi ve thuc tap tai mot truong thcs.em dc phan cong chu nhiem lop 8A.trong em co biet ten mot so ban hoc... nghiem tuc lop nhung co mot dieu ma em cho la mot sai lam,lam em rat lung tung.do la em da goi ten nhung ban dung day cho em biet mat.hanh dong cua em co the lam cac em nghi la em co thai khong... doi voi cac ban ko ah.vi du nhu la thai ki thi khong ah.va em phai lam de than thien voi cac ban do,giup cac ban hoc kha hon khong ah.thoi gian thuc tap cua em la tuan.day la tuan hoc dau tien.xin
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM HAY VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT, CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM HAY VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT, CÁC TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM HAY VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Từ khóa liên quan