241 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế có đáp án

32 12,426 73
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/04/2017, 22:36

Đáp án Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế Khoa Kinh tế - Kế toán 1D 11D 21D 31D 41C 51B 61D 71B 81D 91A 101B 111D 121B 131B 141A 151C 161B 171C 181B 191B 201D 211B 221A 231D 241A 2B 12D 22D 32A 42D 52B 62B 72A 82C 92A 102A 112C 122C 132D 142A 152A 162A 172A 182B 192D 202D 212A 222C 232A GV: Trịnh Anh Tuấn 3C 13D 23D 33A 43C 53B 63D 73D 83B 93A 103D 113C 123D 133C 143A 153A 163A 173D 183A 193A 203A 213B 223B 233A 4D 14D 24A 34D 44C 54C 64D 74D 84C 94D 104D 114D 124A 134C 144C 154C 164B 174A 184D 194D 204A 214C 224B 234A 5C 15D 25A 35B 45D 55B 65D 75D 85D 95D 105D 115B 125B 135D 145C 155C 165D 175C 185A 195D 205D 215B 225C 235D 6D 16C 26B 36D 46B 56D 66D 76A 86A 96B 106C 116B 126C 136B 146D 156A 166C 176C 186A 196C 206D 216C 226A 236A 7D 17B 27D 37A 47B 57D 67D 77B 87D 97C 107D 117C 127C 137B 147A 157D 167C 177C 187A 197D 207A 217D 227A 237C 8D 18D 28C 38B 48A 58C 68B 78D 88D 98D 108D 118C 128A 138D 148D 158D 168C 178B 188A 198C 208A 218B 228A 238A 9D 19A 29A 39C 49D 59D 69B 79D 89D 99C 109D 119B 129B 139B 149A 159C 169D 179B 189A 199A 209C 219B 229A 239B 10D 20C 30A 40C 50A 60C 70B 80C 90D 100D 110B 120D 130D 140C 150C 160A 170B 180B 190D 200D 210A 220C 230C 240A BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Chính phủ nước c Công ty quốc tế d Tổ chức kinh tế quốc tế Chính phủ nước Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế phủ ảnh hưởng đến: a Chính sách tài khóa quốc gia b Nợ nước tư nhân c Nợ nước phủ d Chính sách tài khóa nợ công quốc gia 10 Trên thị trường, sản phẩm có cung lớn cầu, dài hạn, nhà đầu tư có thể: a Đầu tư nhiều cho sản phẩm b Chuyển đầu tư sang sản phẩm khác c Giữ nguyên mức đầu tư cho sản phẩm d Giảm đầu tư cho sản phẩm chuyển đầu tư cho sản phẩm khác 11 Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế bao gồm: a Các tổ chức phi phủ tổ chức kinh tế quốc tế b Các tổ chức kinh tế quốc tế doanh nghiệp c Tổ chức phi phủ phủ d Doanh nghiệp phủ 12 Yếu tố khoa học công nghệ kinh tế tri thức có đặc điểm là: a Sạch b Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất c Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất gây ô nhiễm môi trường d Giúp tiết kiệm chi phí sản xuất 13 Quá trình toàn cầu hóa thúc đẩy tác nhân chủ yếu sau: a Các tổ chức kinh tế quốc tế, phủ, công ty quốc tế b Các tổ chức tài quốc tế, phủ, công ty quốc tế c Các tổ chức quốc tế, phủ, công ty quốc tế, công ty quốc gia d Các tổ chức quốc tế, phủ, công ty quốc tế 14 Mở cửa kinh tế quốc gia do: a Xuất phát từ điều kiện chủ quan b Tác động xu toàn cầu hóa c Đòi hỏi từ thực tế khách quan d Xuất phát từ điều kiện chủ quan đòi hỏi từ thực tế khách quan đồng thời chịu tác động sấu sắc xu toàn cầu hóa 15 Thực sách thương mại bảo hộ có giới hạn thời gian dài: a Làm cho số ngành sản xuất nước trì trệ b Không có tác động đến sản xuất nước c Giúp cho ngành non yếu có điều kiện phát triển d Giúp cho ngành non yếu có điều kiện phát triển đồng thời làm cho số ngành sản xuất nước trì trệ 16 Trong số biện pháp sau, biện pháp rào cản tài phi thuế quan: a Thuế xuất b Hạn ngạch c Thuế nội địa d Biện pháp mang tính kỹ thuật 17 Xu hướng áp dụng biện pháp hạn chế số lượng biện pháp mang tính kỹ thuật: a Hạn chế số lượng tăng mang tính kỹ thuật giảm GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Hạn chế số lượng giảm mang tính kỹ thuật tăng c Hạn chế số lượng tăng mang tính kỹ thuật tăng d Hạn chế số lượng giảm mang tính kỹ thuật giảm 18 Đầu tư quốc tế trực tiếp phụ thuộc vào: a Môi trường đầu tư nước nhận đầu tư b Môi trường đầu tư quốc tế c Môi trường đầu tư nước đầu tư d Môi trường đầu tư nước nhận đầu tư, nước đầu tư kể môi trường đầu tư quốc tế 19 Chính phủ Việt Nam phát hành trái phiếu phủ thị trường New York, sau chuyển giao cho công ty A sử dụng Bản chất dòng vốn là: a Chính phủ Việt Nam vay nợ nước b Chính phủ Việt Nam bảo lãnh cho công ty A vay nợ nước c Công ty A vay nợ nước d Công ty A vay nợ nước có bảo lãnh 20 Khi cán cân toán quốc tế quốc gia thâm hụt tỷ giá hối đoái có xu hướng: a Ổn định b Giảm c Tăng d Không bị tác động 21 AFTA có mục đích tạo ra: a Biểu thuế quan chung b Chính sách kinh tế chung c Đồng tiền chung d Thị trường thống hàng hóa, dịch vụ 22 Các quan hệ kinh tế quốc tế phát triển: a Theo chiều rộng chiều sâu b Theo chiều rộng trình độ ngày cao c Theo chiều sâu trình độ ngày cao d Theo chiều rộng, theo chiều sâu với trình độ ngày cao ngày phong phú, đa dạng 23 Trong kinh tế tri thức, kinh tế tăng trưởng bền vững do: a Các yếu tố sản xuất sử dụng cách hiệu b Dựa khoa học công nghệ tri thức người c Dựa khoa học công nghệ d Các yếu tố sản xuất sử dụng cách hiệu quả, đồng thời dựa tảng khoa học công nghệ tri thức phát triển người 24 Nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN) nhằm không phân biệt đối xử giữa: a Hàng hóa nhà kinh doanh nước với b Hàng hóa nhà kinh doanh nước với nước c Hàng hóa nhà kinh doanh nước với d Hàng hóa nước nhà kinh doanh nước với 25 Đài truyền hình Việt Nan mua quyền chương trình “Ai triệu phú” kênh truyền hình OPT1 (Nga), thuộc phương thức cung cấp dịch vụ nào: a Cung cấp dịch vụ thông qua di chuyển dịch vụ qua biên giới b Tiêu dùng dịch vụ nước c Hiện diện thương mại GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế d Hiện diện tự nhiên nhân 26 Thực sách thương mại tự có giới hạn làm cho thị trường nước: a Đơn điệu, người tiêu dùng lợi b Đa dạng, người tiêu dùng lợi c Đơn điệu, người tiêu dùng không lợi d Đa dạng, người tiêu dùng không lợi 27 Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế tư nhân có ảnh hưởng đến: a Chính sách tài khóa quốc gia b Thị trường tài c Nợ nước phủ d Chính sách tài khóa quốc gia, nợ nước phủ thị trường tài 28 Bên nhận vốn ODA chủ yếu nước: a Phát triển công nghiệp b Phát triển phát triển c Chậm phát triển phát triển d Đang phát triển công nghiệp 29 Nếu đồng tiền biểu thị giá quốc tế sản phẩm bị lạm phát giá quốc tế sản phẩm đó: a Tăng b Giảm c Không đổi d Không thể xác định 30 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế tư nhân liên kết lĩnh vực: a Sản xuất kinh doanh b Kinh tế vĩ mô c Kinh tế - xã hội d Chính trị - xã hội 31 Thuế quan biện pháp: a Tài chính, áp dụng nhằm bảo hộ sản xuất nước b Phi tài chính, nhằm phát triển thương mại quốc tế, điều tiết thương mại quốc tế bảo hộ c Tài chính, áp dụng nhằm phát triển, điều tiết thương mại quốc tế bảo hộ d Tài chính, áp dụng nhằm điều tiết thương mại quốc tế bảo hộ 32 Chính phủ nên sử dụng dòng vốn để đầu tư dự án hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng tái định cư: a Viện trợ không hoàn lại b Phát hành trái phiếu Chính phủ c Vốn vay ưu đãi song phương d Vốn vay ưu đãi đa phương 33 Dòng vốn FDI, nhà đầu tư chủ yếu là: a Công ty quốc tế b Chính phủ nước phát triển c Chính phủ nước phát triển d Tổ chức kinh tế quốc tế 34 Thị trường giới có ảnh hưởng đến: a Hoạt động thương mại quốc tế GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Hoạt động đầu tư quốc tế c Hoạt động dịch vụ quốc tế d Các hoạt động thương mại, đầu tư dịch vụ quốc tế 35 Hình thức liên kết kinh tế quốc tế có mức độ liên kết thấp nhất: a Thị trường chung b Liên minh thuế quan c Liên minh tiền tệ d Liên minh kinh tế 36 Phân loại theo mô hình kinh tế, Việt Nam nước có kinh tế: a Thị trường b Chuyển đổi c Thị trường phát triển d Chuyển đổi theo kinh tế thị trường 37 Thực sách thương mại tự có giới hạn có thể: a Thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển b Thúc đẩy xuất c Kìm hãm thương mại quốc tế phát triển d Không có tác động 38 Dòng vốn quốc tế tác động đến nợ phủ bao gồm: a FDI b ODA hoàn lại c ODA không hoàn lại d Tất dòng vốn vào khu vực tư nhân 39 Khi cạnh tranh người bán mạnh cạnh tranh người mua, giá có xu hướng: a Tăng b Không đổi c Giảm d Không thể xác định 40 Chủ thể tham gia liên kết kinh tế quốc tế tư nhân các: a Chính phủ b Tổ chức phi phủ c Doanh nghiệp d Tổ chức kinh tế quốc tế 41 Bản chất quan hệ kinh tế quốc tế là: a Quan hệ xã hội b Quan hệ sản xuất trao đổi c Quan hệ kinh tế quốc gia d Quan hệ sản xuất 42 Trung Quốc nước: a Có kinh tế thị trường phát triển b Đang phát triển c Công nghiệp phát triển d Có kinh tế chuyển đổi 43 Phương thức giao dịch thương mại hàng hóa sử dụng hàng hóa để toán: a Tái xuất b Giao dịch qua trung gian GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế c Buôn bán đối lưu d Giao dịch sở giao dịch 44 Phương thức áp dụng nguyên tắc MFN là: a Áp dụng có điều kiện b Áp dụng không điều kiện c Áp dụng có điều kiện không điều kiện d Không áp dụng điều kiện 45 Thực sách thương mại tự có thể: a Gây khó khăn cho sản xuất nước b Thúc đẩy sản xuất nước phát triển c Không có tác động tới sản xuất nước d Thúc đẩy sản xuất đồng thời gây khó khăn ngành sản xuất nước (tùy theo tình hình phát triển ngành) 46 Chủ thể cung cấp vốn ODA là: a Tổ chức kinh tế quốc tế b Chính phủ nước tổ chức kinh tế quốc tế c Công ty quốc tế d Tổ chức phi phủ 47 Dòng vốn đầu tư quốc tế chuyển vào khu vực kinh tế phủ không ảnh hưởng đến: a Chính sách tài khóa quốc gia b Nợ nước tư nhân c Nợ nước phủ d Thị trường tài 48 Cơ sở pháp lý liên kết kinh tế quốc tế tư nhân là: a Hợp đồng kinh tế b Hiệp định thương mại c Hiệp định phủ d Hợp đồng mua bán 49 Các quan hệ kinh tế quốc tế đời do: a Sự phát triển lực lượng sản xuất vượt khỏi biên giới quốc gia khác biệt điều kiện tự nhiên b Sự khác biệt điều kiện tự nhiên phát triển khoa học công nghệ c Sự phát triển khoa học công nghệ phát triển giao thông vận tải d Sự phát triển lực lượng sản xuất vượt khỏi biên giới quốc gia, khác biệt điều kiện tự nhiên, phát triển triển khoa học công nghệ giao thông vận tải 50 Cộng hoà Liên bang Nga thuộc khu vực kinh tế: a Đông Âu b Tây Âu c Bắc Âu d Nam Âu 51 Trong kinh tế vật chất, nhóm yếu tố có tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế: a Vốn sức lao động b Sức lao động tài nguyên thiên nhiên c Công nghệ sức lao động d Công nghệ vốn GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế 52 Người Việt Nam xem truyền hình trực tiếp trận bóng đá quốc tế thông qua phương thức: a Tiêu dùng dịch vụ nước b Cung cấp dịch vụ thông qua vận động dịch vụ qua biên giới c Hiện diện thương mại d Hiện diện tự nhiên nhân 53 Mục đích nguyên tắc MFN là: a Hạn chế phát triển thương mại quốc tế b Thực không phân biệt đối xử c Thực phân biệt đối xử d Thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế 54 Tập đoàn Children Places (HongKong) thành lập chi nhánh Hà Nội thuộc phương thức cung cấp dịch vụ nào: a Tiêu dùng dịch vụ nước b Cung cấp dịch vụ thông qua di chuyển dịch vụ qua biên giới c Hiện diện thương mại d Hiện diện tự nhiên nhân 55 Nền kinh tế đóng cửa có ưu điểm: a Khai thác nguồn lực bên b Hạn chế tác động xấu từ bên c Nền kinh tế phát triển nhanh d Tiết kiệm nguồn lực 56 Chiến lược kinh tế “mở cửa” phát triển kinh tế dựa vào: a Nguồn lực nước b Nguồn lực nước c Cả nguồn lực nước nước d Sự kết hợp hợp lý hai nguồn lực nước nước 57 Nhà nước thực sách thương mại bảo hộ có cho phép nhà sản xuất nước vào thị trường nội địa không: a Không b Có c Có, áp dụng sách thương mại bảo hộ hoàn toàn d Có, áp dụng sách thương mại bảo hộ có giới hạn 58 Mục đích áp dụng biện pháp mang tính kỹ thuật là: a Mở cửa thị trường mạnh mẽ b Nâng cao trình độ khoa học công nghệ nước c Bảo hộ sản xuất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia người tiêu dùng d Mở cửa thị trường thúc đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế 59 Thị trường giới có ảnh hưởng đến: a Hoạt động thương mại quốc tế b Hoạt động đầu tư quốc tế c Hoạt động dịch vụ quốc tế d Hoạt động thương mại, đầu tư dịch vụ quốc tế 60 Việt Nam xếp vào loại nước có: a Nền kinh tế chuyển đổi b Nền kinh tế chưa chuyển đổi c Nền kinh tế phát triển d Nền kinh tế thị trường phát triển GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế 61 Trong kinh tế vật chất, sản phẩm ngành chiếm tỷ trọng lớn GDP: a Dịch vụ công nghệ cao b Nông nghiệp dịch vụ c Dịch vụ công nghiệp d Nông nghiệp công nghiệp 62 Ngày nay, sản xuất nước: a Có tính độc lập có mối quan hệ mật thiết với sản xuất nước khác b Có tính phụ thuộc có mối quan hệ mật thiết với sản xuất nước khác c Có tính độc lập mối quan hệ với sản xuất nước khác d Có tính phụ thuộc mối quan hệ với sản xuất nước khác 63 Xu mở cửa kinh tế quốc gia hình thành do: a Hạn chế nguồn lực nước b Hạn chế kinh tế “đóng cửa” c Thành tựu kinh nghiệm nước đạt thực chiến lược “mở cửa” kinh tế d Hạn chế nguồn lực nước thành tựu kinh nghiệm nước đạt thực chiến lược “mở cửa” kinh tế 64 Một quốc gia áp dụng sách thương mại bảo hộ thị trường giới: a Biến động b Khủng hoảng c Không biến động d Ổn định không biến động 65 Áp dụng biện pháp đặt cọc nhập để điều tiết hàng nhập khẩu, nhà nước quy định: a Thuế nhập b Giá hàng nhập c Tỷ giá hối đoái d Tỷ lệ đặt cọc 66 Thực biện pháp thương mại quốc tế phụ thuộc nhiều vào trình độ phát triển quốc gia: a Giấy phép hạn ngạch b Thuế quan c Ký kết hiệp thương mại d Mang tính kỹ thuật 67 Tổ chức tín dụng xuất Anh quốc đồng ý bảo lãnh cho Vietnam Airlines mua máy bay Airbus 321 Đây hình thức: a Đầu tư quốc tế trực tiếp b Tín dụng quốc tế bảo lãnh c Đầu tư quốc tế gián tiếp d Tín dụng quốc tế có bảo lãnh 68 Trong FDI, phủ nước thường quy định mức góp vốn bên đầu tư nước là: a Mức tối đa b Mức tối thiểu c Mức trung bình d Không quy định 69 Khi dân chúng có tâm lý tích trữ ngoại tệ tỷ giá hối đoái có xu hướng: GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế a Ổn định b Giảm c Tăng d Không thể xác định 70 Nội dung liên kết kinh tế quốc tế nhà nước là: a Hoạt động sản xuất kinh doanh b Chính sách kinh tế vĩ mô nước c Hoạt động đầu tư d Hoạt động xuất nhập 71 Người Việt Nam xem truyền hình trực tiếp thi hoa hậu 2007 thông qua phương thức: a Tiêu dùng dịch vụ nước b Cung cấp dịch vụ thông qua vận động dịch vụ qua biên giới c Hiện diện thương mại d Hiện diện tự nhiên nhân 72 Nền kinh tế tri thức giúp: a Phát triển trình độ kỹ thuật - công nghệ, nâng cao trình độ đội ngũ cán tay nghề người lao động đồng thời sử dụng hiệu nguồn lực b Nâng cao trình độ đội ngũ cán tay nghề người lao động c Phát triển trình độ kỹ thuật - công nghệ nâng cao trình độ tay nghề người lao động d Sử dụng có hiệu nguồn lực phát triển trình độ kỹ thuật - công nghệ 73 Để hưởng ODA phụ thuộc vào: a Việc tham gia tổ chức quốc tế b Những cam kết thay đổi sách vĩ mô c Ký kết hiệp định đầu tư d Tham gia tổ chức quốc tế, cam kết thay đổi sách vĩ mô, mức độ thân thiện quan hệ với nước 74 Liên kết kinh tế quốc tế đời phân công lao động quốc tế: a Chưa có b Ở trình độ thấp c Đạt trình độ cao d Liên kết kinh tế không liên quan đến phân công lao động quốc tế 75 Để tạo sản phẩm tri thức, cần phải đầu tư vào lĩnh vực: a Khoa học công nghệ b Giáo dục đào tạo c Công nghệ thông tin d Khoa học công nghệ giáo dục đào tạo 76 Trong xu toàn cầu hóa, thị trường phát triển nhanh là: a Thị trường dịch vụ b Thị trường vốn c Thị trường hàng hoá d Thị trường sức lao động 77 Mở cửa kinh tế quốc gia, nước thực mở rộng hoạt động: a Nhập khuyến khích đầu tư nước b Ngoại thương khuyến khích hợp tác đầu tư với nước c Xuất khuyến khích đầu tư nước d Hợp tác đầu tư với nước hạn chế xuất, nhập GV: Trịnh Anh Tuấn Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế 136 Quy luật lợi so sánh D.Ricardo xây dựng sở: a Chi phí hội bất biến b Học thuyết giá trị lao động c Sự khác cung yếu tố sản xuất d Sự khác cầu yếu tố sản xuất 137 Theo học thuyết lợi so sánh D.Ricardo, quốc gia thu lợi ích từ thương mại, quốc gia đó: a Cần có thứ hàng hóa có chi phí sản xuất thấp quốc gia khác b Không thiết phải có hàng hóa có chi phí sản xuất thấp quốc gia khác c Có xuất lớn nhập d Có thu nhập quốc dân lớn 138 Lợi so sánh D.Ricardo lợi thể hàng hóa có: a Chi phí sản xuất lớn b Tỷ lệ chi phí sản xuất lớn c Chi phí sản xuất nhỏ d Tỷ lệ chi phí sản xuất nhỏ 139 Lợi so sánh D.Ricardo lợi thể hàng hóa có: a Chi phí sản xuất lớn b Tỷ lệ suất lao động lớn c Chi phí sản xuất nhỏ d Tỷ lệ chi phí sản xuất lớn 140 Xét mậu dịch thương mại hai quốc gia: Hàng hóa quốc gia có chi phí sản xuất nhỏ hàng hóa: a Không có lợi so sánh lợi tuyệt đối b Có lợi so sánh lợi tuyệt đối c Có lợi tuyệt đối chưa có lợi so sánh d Có lợi tuyệt đối có lợi so sánh 141 Giả sử có hai quốc gia A B sản xuất hai sản phẩm X,Y với tỷ lệ chi phí sản xuất sau XA/YA>XB/YB Nhận định đúng? a A có lợi tương đối sản xuất xuất sản phẩm Y b B có lợi tương đối sản xuất xuất sản phẩm Y c A có lợi tương đối sản xuất nhập sản phẩm X d B có lợi tương đối sản xuất nhập sản phẩm X 142 Trong mô hình hai quốc gia (1, 2) hai sản phẩm (X, Y): Quốc gia có suất 6X 4Y (giờ/người); quốc gia có suất 1X 2Y (giờ/người); tỷ lệ trao đổi mậu dịch 6X = 6Y Sau chuyên môn hóa sản xuất trao đổi mậu dịch quốc tế: a Lợi ích quốc gia tăng thêm là: 2Y b Lợi ích tăng gia tăng thêm là: 4Y c Lợi ích tăng thêm Quốc gia 3Y d Lợi ích tăng thêm Quốc gia 2X 143 Trong mô hình hai quốc gia (1, 2) hai sản phẩm (X, Y): Quốc gia có suất 6X 4Y (giờ/người); quốc gia có suất 1X 2Y (giờ/người); tỷ lệ trao đổi mậu dịch 6X = 6Y Khung trao đổi mậu dịch tương đối hai quốc gia là: a 4Y < 6X < 12Y b 2Y < 6X < 12Y GV: Trịnh Anh Tuấn 17 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế c 1Y < 6X < 12Y d 3Y < 6X < 12Y 144 Chọn câu đúng: Quốc gia I Quốc gia II sản xuất hai loại sản phẩm X, Y với số liệu chi phí lao động theo thứ tự sau: Quốc gia I (X, Y) = (2, 1); Quốc gia II (X, Y) = (3, 2), ta khẳng định rằng: a Quốc gia I có lợi tuyệt đối sản phẩm X b Quốc gia II có lợi tuyệt đối sản phẩm Y c Quốc gia I có lợi tuyệt đối sản phẩm d Quốc gia II có lợi tuyệt đối sản phẩm 145 Chọn câu đúng: Quốc gia I Quốc gia II sản xuất hai loại sản phẩm X, Y với số liệu chi phí lao động theo thứ tự sau: Quốc gia I (X, Y) = (2, 1); Quốc gia II (X, Y) = (3, 2), ta khẳng định rằng: a Quốc gia I có lợi so sánh sản phẩm X b Quốc gia II có lợi so sánh sản phẩm Y c Quốc gia I có lợi so sánh sản phẩm Y d Quốc gia II có lợi so sánh sản phẩm 146 Chọn câu đúng: Quốc gia I Quốc gia II sản xuất hai loại sản phẩm A B với số liệu suất lao động theo thứ tự sau: Quốc gia I (A,B)=(2,3); Quốc gia II (A,B) =(4,6) Mậu dịch quốc gia không xảy vì: a Quốc gia I có lợi tuyệt đối sản phẩm b Quốc gia II có lợi so sánh sản phẩm c Quốc gia I lợi tuyệt đối sản phẩm d Không có quốc gia có lợi so sánh sản phẩm 147 Chọn câu đúng: Quốc gia I Quốc gia II sản xuất hai loại sản phẩm A B với số liệu suất lao động theo thứ tự sau: Quốc gia I (A,B)=(2,3); Quốc gia II (A,B) = (4,6), ta khẳng định rằng: a 4>2 6>3 nên quốc gia II có lợi tuyệt đối sản phẩm A,B b 4>2 6>3 nên quốc gia II có lợi tuyệt đối sản phẩm B c 4>2 6>3 nên quốc gia I có lợi tuyệt đối sản phẩm A, B d 4>2 6>3 nên quốc gia I có lợi tuyệt đối sản phẩm B 148 Chính sách quan điểm A.Smith thông qua lý thuyết lợi tuyệt đối là: a Chính sách bảo hộ mậu dịch b Chính sách tự thương mại c Kết hợp sách bảo hộ mậu dịch sách tự thương mại d Kết hợp nhiều sách để đạt mục đích 149 Trong điều kiện giới hạn sản phẩm (X,Y) yếu tố sản xuất (K – vốn, L – lao động), K/L(Y) > K/L(X), theo lý thuyết H-O: a Y sản phẩm thâm dụng vốn; X sản phẩm thâm dụng lao động b Y sản phẩm thâm dụng lao động; X sản phẩm thâm dụng vốn c Cả X Y thâm dụng lao động d Cả X Y thâm dụng vốn 150 Yếu tố thâm dụng sản phẩm hàng hóa có tính tương đối, tính toán dựa sở so sánh: a Số lượng tuyệt đối yếu tố sản xuất (K – vốn L – lao động) sản phẩm cụ thể b Số lượng tuyệt đối yếu tố sản xuất (K – vốn L – lao động) sản phẩm cụ thể c Tỷ lệ cân đối yếu tố sản xuất (K/L) sản phẩm cụ thể GV: Trịnh Anh Tuấn 18 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế d Tỷ lệ cân đối yếu tố sản xuất (K/L) loại sản phẩm 151 Giả định tỷ lệ cân đối yếu tố sản xuất (K/L) sản phẩm laptop giày thể thao 600/50 25/5 Theo đó, kết luận rằng: a Laptop sản phẩm thâm dụng vốn, K (laptop) = 24 lần K (giày thể thao) b Laptop sản phẩm thâm dụng lao động, L (laptop) = 10 lần L (giày thể thao) c Laptop sản phẩm thâm dụng vốn giày thể thao sản phẩm thâm dụng lao động, K/L (laptop) = 2,4 lần K/L (giày thể thao) d Laptop sản phẩm thâm dụng lao động giày thể thao sản phẩm thâm dụng vốn, K/L (laptop) = 2,4 lần K/L (giày thể thao) 152 Theo lý thuyết Heckscher – Ohlin (H-O), yếu tố dư thừa hiểu yếu tố sản xuất có nguồn cung cấp: a Dồi giá rẻ nhiều so sánh với quốc gia khác cách tương đối b Dồi giá rẻ so sánh với quốc gia khác c Dồi so sánh với quốc gia khác d Giá rẻ so sánh với quốc gia khác 153 Tính tổng số vốn tổng số lao động quốc gia sẵn có để dùng vào sản xuất Nếu K/L(QG1) < K/L(QG2) theo lý thuyết H-O: a Quốc gia dư thừa lao động; quốc gia dư thừa vốn b Quốc gia dư thừa vốn; quốc gia dư thừa lao động c Cả hai quốc gia dư thừa vốn d Cả hai quốc gia dư thừa lao động 154 Giả định có tỷ lệ biểu diễn mối tương quan tổng số lao động với tổng số vốn kinh tế Trung Quốc Singapore sau: K/L(Trung Quốc) = 6.000/800; K/L(Singapore) = 600/4 Theo lý thuyết H-O, kết luận rằng: a Trung Quốc dư thừa vốn, K (Trung Quốc) = 10 lần K (Singapore) b Trung Quốc dư thừa lao động, L (Trung Quốc) = 200 lần L (Singapore) c Trung Quốc dư thừa lao động tương đối Singapore dư thừa vốn tương đối, K/L (Trung Quốc) = 1/20 K/L (Singapore) d Trung Quốc dư thừa vốn tương đối Singapore dư thừa lao động tương đối, K/L (Trung Quốc) = 1/20 K/L (Singapore) 155 Giả định có tỷ lệ biểu diễn mối tương quan lãi suất tiền lương kinh tế Việt Nam Nhật Bản sau: PK/PL (Việt Nam) = 8/1.000; PK/PL (Nhật Bản) = 4/40.000 Theo đó, kết luận rằng: a Việt Nam dư thừa vốn, PK (Việt Nam) = lần PK(Nhật Bản) b Nhật Bản dư thừa lao động, PL (Nhật Bản) = 40 lần PL (Việt Nam) c Việt Nam dư thừa lao động tương đối Nhật Bản dư thừa vốn tương đối, PK/PL (Việt Nam) = 80 lần PK/PL(Nhật Bản) d Việt Nam dư thừa vốn tương đối Nhật Bản dư thừa lao động, PK/PL (Việt Nam) = 80 lần PK/PL(Nhật Bản) 156 Theo lý thuyết Heckscher – Ohlin (H-O) sản phẩm có lợi so sánh là: a Sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà quốc gia dư thừa tương đối b Sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà quốc gia có nguồn cung cấp dồi c Sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà quốc gia có nguồn cung cấp với giá rẻ GV: Trịnh Anh Tuấn 19 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế d Sản phẩm thâm dụng yếu tố sản xuất mà quốc gia có hiệu sử dụng cao 157 Câu sau mô tả không thuế xuất khẩu: a Thuế xuất khoản thuế đánh vào hàng hóa xuất b Thuế xuất làm giá hàng xuất tăng làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa so với nước khác c Bỏ thuế xuất để tăng tính cạnh tranh hàng hóa nước d Tăng thuế xuất để tăng tính cạnh tranh hàng hóa nước 158 Phương pháp đánh thuế xuất nhập không đúng: a Thu số tiền thuế cố định đơn vị sản phẩm hàng xuất hay nhập b Thu thuế theo tỷ lệ giá trị hàng xuất nhập c Hỗn hợp thu số tiền thuế cố định đơn vị sản phẩm hàng xuất hay nhập thu thuế tỷ lệ giá trị hàng xuất nhập d Thu theo doanh nghiệp nhập 159 Tác động thuế nhập kinh tế nhỏ là: a Tăng nguồn thu ngân sách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp nước b Thiệt hại cho người tiêu dùng cho kinh tế c Tăng nguồn thu ngân sách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp nước đồng thời làm thiệt hại cho người tiêu dùng cho kinh tế d Tăng nguồn thu ngân sách tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp nước 160 Công ty đa quốc gia là: a Vốn thuộc sở hữu doanh nghiệp cá nhân thuộc nhiều quốc tịch khác Phạm vi hoạt động kinh doanh nhiều lãnh thổ quốc gia b Công ty có trụ sở quốc gia Phạm vi hoạt động nhiều quốc gia khác thông qua công ty con, văn phòng đại diện.v.v… c Công ty có tầm hoạt động vượt qua phạm vi quốc gia mà không quan tâm đến hình thành tổ chức máy d Công ty có tầm hoạt động quốc tế 161 Đặc điểm công ty xuyên quốc gia đúng? a Có trụ sở nhiều quốc gia khác b Có trụ sở quốc gia c Có trụ sở quốc gia lớn d Không có trụ sở quốc gia 162 Hoạt động thương mại quốc tế là: a Các quan hệ dịch chuyển quốc tế hàng hóa dịch vụ b Các quan hệ dịch chuyển quốc tế vốn đầu tư c Các quan hệ dịch chuyển quốc tế sức lao động d Các quan hệ dịch chuyển quốc tế phương tiện tiền tệ 163 Giả sử hai quốc gia A B sản xuất hai mặt hàng X Y Quốc gia A coi có lợi so sánh (theo D.Ricardo) việc sản xuất mặt hàng X chi phí lao động sản xuất đơn vị hàng hóa: a XA /YA < XB /YB b XA /YA > XB /YB c XA /YA ≤ XB /YB d XA /YA ≥ XB /YB 164 Giả sử hai quốc gia A B sản xuất hai mặt hàng X, Y Quốc gia A coi có lợi so sánh (theo D.Ricardo) việc sản xuất mặt hàng X suất lao động đơn vị thời gian là: GV: Trịnh Anh Tuấn 20 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế a XA /YA < XB /YB b XA /YA > XB /YB c XA /YA ≤ XB /YB d XA /YA ≥ XB /YB 165 Câu sau đâu không mô tả thuế suất danh nghĩa : a Đánh hàng hóa xuất nhập b Người tiêu dùng chịu thuế c Được tính vào giá cuối hàng hóa d Là loại thuế suất trừ lạm phát 166 Câu sau không nước nhỏ tăng thuế nhập khẩu: a Giá giới tăng b Giá nước tăng c Lượng hàng hóa sản xuất nước giảm tiêu dùng nước tăng d Tổng phúc lợi quốc gia giảm 167 Sản phẩm X thâm dụng lao động : a Lượng lao động để sản xuất đơn vị sản phẩm X nhiều tư b Lượng lao động để sản xuất đơn vị sản phẩm X tư c Tỷ lệ lượng lao động tư dùng để sản xuất đơn vị sản phẩm X cao sản phẩm khác d Tỷ lệ lao động tư dùng để sản xuất đơn vị sản phẩm X thấp sản phẩm khác 168 Quốc gia dư thừa tư quốc gia có: a Thu nhập bình quân đầu người cao b Tổng K/Tổng L quốc gia khác c PK/PL rẻ quốc gia khác d Thu nhập bình quân đầu người thấp 169 Nhận định không : a Quốc gia dư thừa lao động có tổng lượng L lớn b Hàng hóa thâm dụng lao động có tỷ lệ K/L nhỏ hàng hóa thâm dụng vốn c Hàng hóa thâm dụng vốn có tỷ lệ K/L lớn hàng hóa thâm dụng lao động d Quốc gia có tỷ lệ lãi suất tiền công thấp có lợi sản phẩm thâm dụng lao động 170 Cho quốc gia I dư thừa tư bản, quốc gia II dư thừa lao động, X sản phẩm thâm dụng lao động, Y sản phẩm thâm dụng tư Mô hình mậu dịch hai quốc gia là: a Quốc gia I xuất X, nhập, quốc gia II xuất Y, nhập X b Quốc gia I xuất Y, nhập X, quốc gia II xuất X, nhập Y c Mậu dịch không diễn hai quốc gia d Cả hai quốc gia sản xuất hai loại sản phẩm không cần xuất hay nhập sản phẩm 171 Tăng thuế nhập nước nhỏ làm cho: a Lượng hàng hóa sản xuất nước tăng, lượng hàng hóa tiêu dùng nước tăng b Lượng hàng hóa sản xuất nước giảm, lượng hàng hóa tiêu dùng nước giảm c Lượng hàng hóa sản xuất nước tăng, lượng hàng hóa tiêu dùng nước giảm GV: Trịnh Anh Tuấn 21 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế d Lượng hàng hóa sản xuất nước giảm, lượng hàng hóa tiêu dùng nước tăng 172 Thuế phi tối huệ quốc là: a Là thuế áp dụng nước WTO nước WTO b Là mức thuế áp dụng nước thành viên WTO theo nguyên tắc bình đẳng c Là mức thuế mà nước phát triển dành cho nước phát triển d Là mức thuế áp dụng cho nhóm nước 173 Khi Việt Nam gia nhập vào tổ chức kinh tế ASEAN, AFTA, APEC WTO, sách thuế nhập Việt Nam phải điều chỉnh theo hướng: a Tăng tỷ lệ thuế thu hẹp phạm vi mặt hàng đánh thuế b Giảm tỷ lệ thuế mở rộng phạm vi mặt hàng đánh thuế c Tăng tỷ lệ thuế mở rộng phạm vi mặt hàng đánh thuế d Giảm tỷ lệ thuế thu hẹp phạm vi mặt hàng đánh thuế 174 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Khi mở cửa mậu dịch tự giá tiêu dùng nước bao nhiêu: a $2 b $3 c $4 d $5 175 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Khi mở cửa mậu dịch tự nhu cầu tiêu dùng sản phẩm X đơn vị: a 120X b 200X c 140X d 100X 176 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Khi mở cửa mậu dịch tự sản xuất nước đơn vị? a 140X b 100X c 40X d 120X 177 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Khi mở cửa mậu dịch tự sản lượng sản phẩm X cần nhập để bù đắp thiếu hụt l: a 60X b 0X c 100X d 80X GV: Trịnh Anh Tuấn 22 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế 178 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Nếu phủ đánh thuế 50% lên giá trị sản phẩm X giá sản phẩm nước là: a $4 b $3 c $2 d $5 179 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Nếu phủ đánh thuế 50% lên giá trị sản phẩm X lượng cầu tiêu dùng Sản phẩm X là: a 100X b 130X c 80X d 120X 180 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Nếu phủ đánh thuế 50% lên giá trị sản phẩm X lượng sản xuất nhập sản phẩm X quốc gia là: a 20X, 100X b 80X, 50X c 80X, 20X d 80X, 30Y 181 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Ngân sách Chính phủ thay đổi đánh thuế 50% lên giá trị hàng hóa X là: a Giảm $60 b Tăng $50 c Tăng $60 d Giảm $50 182 Cho hàm cầu hàm cung Quốc gia có dạng sau: QD = 160- 10P, QS = 40P -40 Q số lượng sản phẩm X tính đơn vị; P giá sản phẩm tính USD Giả sử Quốc gia nước nhỏ giá giới sản phẩm USD Thiệt hại ròng quốc gia đánh thuế suất 50% lên giá trị hàng hóa X là: a $15 b $25 c $30 d $35 183 Phân loại theo đối tượng đánh thuế thuế quan chia thành: thuế nhập khẩu, thuế xuât …… a Thuế cảnh b Thuế tài c Thuế tính theo lượng GV: Trịnh Anh Tuấn 23 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế d Thuế bảo hộ 184 Thuế quan bao gồm: thuế quan ưu đãi, thuế quan phổ thông, thuế quan tự vệ phân loại theo tiêu chí nào? a Phân loại theo đối tượng đánh thuế b Phân loại theo mục đích đánh thuế c Phân loại theo phương pháp tính thuế d Phân loại theo mức thuế 185 Hạn ngạch nhập (Quota) quy định nhà nước ……… mặt hàng nhóm mặt hàng nhập từ thị trường thời gian định a Số lượng b Chất lượng c Số lượng chất lượng d Số lượng chất lượng 186 Điều không nói hạn ngạch nhập khẩu: a Hạn ngạch nhập mang lại thu nhập cho Chính phủ b Hạn ngạch nhập mang lại thu nhập cao cho doanh nghiệp xin hạn ngạch c Hạn ngạch nhập tạo bất bình đẳng kinh doanh d Hạn ngạch nhập không mang lại thu nhập cho Chính phủ 187 Hạn chế xuất tự nguyện là: a Một quốc gia nhập đòi hỏi quốc gia xuất phải hạn chế bớt lượng hàng xuất sang nước nhập cách tự nguyện b Một quốc gia nhập đòi hỏi doanh nghiệp nước phải hạn chế bớt lượng hàng xuất sang nước nhập cách tự nguyện c Một quốc gia xuất đòi hỏi quốc gia nhập phải hạn chế bớt lượng hàng nhập từ nước xuất cách tự nguyện d Một quốc gia xuất đòi hỏi quốc gia nhập phải hạn chế bớt lượng hàng xuất từ nước nhập cách tự nguyện 188 Khi thực đánh thuế nhập ngành nhỏ nước nhỏ làm cho: a Không làm ảnh hưởng đến giá giới b Làm ảnh hưởng đến giá giới c Làm giá nội địa mặt hàng nước tăng lên d Làm giá giới mặt hàng tăng lên 189 Đầu tư quốc tế là: a Hoạt động di chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác để thực hoạt động đầu tư nhằm đem lại lợi ích cho bên tham gia b Hoạt động di chuyển lao động từ quốc gia sang quốc gia khác để thực dự án nhằm đem lại lợi ích cho bên tham gia c Hoạt động di chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác để thực dự án nhằm đem lại lợi cho bên đầu tư d Hoạt động di chuyển vốn từ quốc gia sang quốc gia khác để thực dự án nhằm đem lại lợi cho bên nhận đầu tư 190 Đầu tư gián tiếp nước hình thức đầu tư quốc tế, đó: a Chủ sở hữu vốn không trực tiếp điều hành hoạt động sử dụng vốn b Quyền sử dụng sở hữu vốn bị tách rời c Chủ đầu tư thu lợi nhuận thông qua lãi suất cho vay, lợi tức cổ phần GV: Trịnh Anh Tuấn 24 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế d Chủ sở hữu vốn không trực tiếp điều hành hoạt động sử dụng vốn, uyền sử dụng sở hữu vốn bị tách rời nhau, chủ đầu tư chì thu lợi nhuận thông qua lãi suất cho vay, lợi tức cổ phần 191 Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT nghĩa là: a Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh b Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao c Hợp đồng hợp tác kinh doanh d Hợp đồng xây dựng - chuyển giao 192 Đầu tư theo hình thức hợp đồng BT nghĩa là: a Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh b Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao c Hợp đồng hợp tác kinh doanh d Hợp đồng xây dựng - chuyển giao 193 Đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT viết tắt của: a Build – Operate - Transfer b Built – Operate - Transfer c Build – Operate – Trade d Built – Operate - Trade 194 Những hàng rào sau không xem hàng rào kỹ thuật: a Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm b Kiểm tra quy cách đóng gói, bao bì, nhãn hiệu c Điều kiện lao động, nhân quyền d Hạn ngạch 195 Những hàng rào sau không xem hàng rào kỹ thuật : a Kiểm dịch động thực vật b Kiểm tra quy cách đóng gói, bao bì, nhãn hiệu c Ghi hướng dẫn sử dụng sản phẩm d Hạn chế xuất tự nguyện 196 Khi Nhà nước trợ cấp xuất tiến hành người nhận lợi a Người sản xuất nước b Chính phủnước c Người sản xuất nước d Người tiêu dùng nước 197 Các hàng rào kỹ thuật (Technical Barriers) thương mại quốc tế quy định về: a Thủ tục thông quan hàng nhập b Quản lý hành cần thiết để điều tiết xuất nhập c Quản lý hành để điều tiết xuất nhập gọi hàng rào phi thuế quan ẩn có tác dụng bảo hộ mạnh d Kiểm tra quy cách chất lượng hàng nhập để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 198 Nguyên tắc liên kết kinh tế quốc tế là: a Chính sách tự phi thương mại b Chính sách bảo hộ mậu dịch c Xóa bỏ toàn hàng rào thuế quan d Không xóa bỏ hàng rào thuế quan 199 Đặc điểm khu vực mậu dịch tự : a Hàng hóa mua bán tự khối GV: Trịnh Anh Tuấn 25 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Một sách thuế cho nhiều khối c Lao động vốn di chuyển tự d Các nước tham gia bị quyền tự chủ quan hệ mua bán với nước khối 200 Liên minh thuế quan (Customs Union) khác với Khu vực mậu dịch tự (Free Trade Area/Zone) chỗ: a Các nước tham gia bị quyền tự chủ quan hệ mua bán với nước khối b Lập biểu thuế quan chung áp dụng cho toàn khối buôn bán hàng hóa với nước khối c Thỏa thuận lập sách ngoại thương thống quan hệ buôn bán với nước khối d Các nước tham gia bị quyền tự chủ quan hệ mua bán với nước khối, lập biểu thuế quan chung thỏa thuận lập sách ngoại thương thống quan hệ buôn bán với nước khối 201 Thị trường chung (Common Market) giống với Liên minh thuế quan (Customs Union) chỗ: a Xóa bỏ trở ngại liên quan đến trình buôn bán: thuế quan, hạn ngạch, giấy phép.v.v… b Xóa bỏ trở ngại cho trình tự di chuyển tư c Xóa bỏ trở ngại cho trình tự di chuyển sức lao động d Lập biểu thuế quan chung áp dụng cho toàn khối buôn bán hàng hóa với nước khối 202 Liên minh kinh tế (Economic Union) khác với Thị trường chung (Common Market) chỗ: a Xóa bỏ trở ngại liên quan đến trình buôn bán: thuế quan, hạn ngạch, giấy phép… nước thành viên b Xóa bỏ trở ngại cho trình tự di chuyển tư bản, sức lao động nước thành viên c Lập sách ngoại thương thống quan hệ với nước khối d Xây dựng sách phát triển kinh tế chung cho nước hội viên khối, xóa bỏ kinh tế riêng nước 203 Liên minh tiền tệ khác liên minh kinh tế chỗ: a Thống dự trữ tiền tệ, phát hành đồng tiền tập thể thống giao dịch tiền tệ sách hối đoái nước hội viên b Xây dựng sách phát triển kinh tế chung cho nước hội viên khối, xóa bỏ kinh tế riêng nước c Thống sách thuế quan với nước thành viên d Hàng hóa dịch vụ di chuyển tự nước thành viên 204 Liên hiệp thuế quan liên kết mà nước thành viên a Thống mức thuế quan chung để đánh bên với nước thành viên b Giảm thuế quan cắt bỏ hạn ngạch nhập c Cho phép di chuyển tự lao động tư d Tăng thuế quan 205 Liên hiệp tiền tệ hình thức liên kết kinh tế cao nước thành viên: a Thống kinh tế tài GV: Trịnh Anh Tuấn 26 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Sử dụng đồng tiền chung c Sử dụng tiếng nói chung d Thống kinh tế tài chính, sử dụng đồng tiền chung tiếng nói chung 206 Liên minh kinh tế : a Xây dựng sách phát triển kinh tế chung cho nước hội viên khối, xóa bỏ kinh tế riêng nước b Lập sách ngoại thương thống quan hệ với nước khối c Lao động vốn di chuyển tự nước thành viên d Sử dụng đồng tiền chung 207 AFTA thuộc hình thức liên kết : a Khu vực mậu dịch tự b Liên hiệp thuế quan c Thị trường chung d Cộng đồng chung 208 AFTA viết tắt của: a ASEAN Free Trade Area b ASIA Free Trade Area c ASIA Free Trade Agreement d ASEAN Free Trade Agreement 209 APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) là: a Ngân hàng thếgiới b Tổ chức Thương mại Thếgiới c Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương d Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Âu 210 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asean NationsASEAN thành lập ngày: a 08/08/1967 b 08/08/1977 c 08/08/1987 d 08/08/1995 211 Những nước sau thành viên ASEAN? a Trung Quốc b Singapore c Nhật d Hàn Quốc 212 Quy tắc ứng xử khu vực ASEAN giải tranh chấp từ: a Đối đầu sang đối thoại b Đối phó vũ khí c Đấu tranh vũ trang d Dùng vũ lực 213 Các nguyên tắc sau không nguyên tắc hoạt động ASEAN với nước khối? a Không can thiệp vào công việc nội b Được quyền can thiệp vào công việc nội c Giải bất đồng tranh chấp biện pháp hòa bình d Không đe dọa sử dụng vũ lực GV: Trịnh Anh Tuấn 27 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế 214 Quốc gia sau thành viên ASEAN? a Malaysia b Singapore c Ấn Độ d Việt Nam 215 Khi thành lập ASEAN có nước tham gia? a nước b nước c nước d nước 216 WTO : a Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương b Hiệp hội nước Đông Nam Á c Tổ chức thương mại giới d Tổ chức thuế quan giới 217 Việt Nam thức thành viên WTO từ ngày : a 11/01/1995 b 11/01/2005 c 11/01/2006 d 11/01/2007 218 Vấn đề giải tranh chấp thương mại thuộc chức tổchức : a Tổ chức lương thực nông nghiệp b Tổ chức thương mại giới c Tổ chức khoa học, giáo dục văn hóa d Tổ chức xuất dầu mỏ giới 219 Câu sau không mô tả chức WTO? a Quản lý thỏa thuận thương mại WTO b Hợp tác tổ chức với tổ chức y tế giới c Diễn đàn đàm phán thương mại d Hợp tác tổ chức với tổ chức kinh tế quốc tế khác 220 WTO hậu thân của: a CEPT b ASEAN c GATT d AFTA 221 Câu không WTO : a WTO thành lập 1/1/1985 b Hoạt động thức 1/1/1995 c WTO có vai trò lớn việc thúc đẩy tự hóa thương mại d Tiền thân WTO GATT 222 Để chống độc quyền hiệu cần tăng cường: a Thuế quan b Hạn ngạch c Mậu dịch d Trao đổi 223 Nhận định không nguyên tắc ghi sổ cán cân toán quốc tế a Ghi sổ kép b Ghi sổ đơn GV: Trịnh Anh Tuấn 28 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế c Mỗi giao dịch kinh tế bao gồm hai vế đối nhau: Ghi nợ - Ghi có d Mỗi giao dịch bao gồm hai vế đối nhau: Một vế ghi đặc trưng giao dịch đối tượng mua bán, vế lại ghi lại việc toán cho giao dịch 224 Chọn đáp án đúng: “Cán cân toán quốc tế nước cấu tạo 03 hạng mục chính: cán cân thường xuyên, cán cân luồng vốn ….” a Cán cân thương mại hàng hóa (cán cân hữu hình) b Cán cân tài trợ thức c Cán cân thương mại dịch vụ d Cán cân đầu tư 225 Đẳng thức thể mối quan hệ cán cân thường xuyên thu nhập quốc dân a Y = C + I + G - ( M-X) b Y = C + I + G – (X-M) c Y = C + I + G + (X-M) d Y = C + I + G + (M-X) 226 Ngày 27/11/2015 Vietcombank công bố 1USD = 22.520 VNĐ Nhận định a USD đồng yết giá, VNĐ đồng định giá b VNĐ đồng yết giá, USD đồng định giá c USD vừa đồng yết giá vừa đồng định giá d VNĐ vừa đồng định giá vừa đồng yết giá 227 Nhận định a Liên kết lớn loại hình liên kết quốc gia với thỏa thuận ký kết trí thực quan hệ kinh tế quốc gia với b Liên kết lớn loại hình liên kết quốc gia lớn với thỏa thuận ký kết trí thực quan hệ kinh tế quốc gia với c Liên kết bé loại hình liên kết quốc gia với thỏa thuận ký kết trí thực quan hệ kinh tế quốc gia với d Liên kết bé loại hình liên kết quốc gia nhỏ với thỏa thuận ký kết trí thực quan hệ kinh tế quốc gia với 228 Khu vực mậu dịch tự ký hiệu a FTA b AFTA c NAFTA d LAFTA 229 Thị trường ngoại hối hoạt động: a 24h/24h b Từ 6h đến 18h c Từ 7h đến 14h d Từ 8h đến 16h 230 Chế độ tỷ giá hối đoái Việt Nam a Chế độ tỷ giá hối đoái thả nội tự b Chế độ tỷ giá hối đoái cố định GV: Trịnh Anh Tuấn 29 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế c Chế độ tỷ giá hối đoái thả nối có quản lý d Không phải đáp án 231 Yếu tố không thuộc tài khoản vốn cán cân toán quốc tế? a Đầu tư nước b Đầu tư nước vào nước c Vay ngân hàng d Vốn ODA 232 Các xu hướng chi phối hoạt động trực tiếp hai quốc gia quan hệ thương mại: a Bảo hộ mậu dịch tự hóa thương mại b xu hướng: tăng thuế xuất nhập khẩu, tự hóa thương mại, bảo hộ mậu dịch c Quản lý toàn cầu hóa, cô lập kinh tế d Nhiều xu hướng ngược chiều 233 Sự khác đầu tư trực tiếp đầu tư gián tiếp nước là? a Hình thức đầu tư, quyền sở hữu quyền quản lý nhà đầu tư b Thời gian, địa điểm, quy mô đầu tư c Đối tượng hưởng lợi d Tỷ lệ vốn đầu tư 234 “Thương mại quốc tế có lợi cho bên tham gia” quan điểm a Chủ nghĩa trọng thương b Lý thuyết lợi tuyệt đối A.Smith c Lý thuyết lợi so sánh D.Ricardo d Lý thuyết Heckscher-Ohlin (H-O) 235 Nội dung sau không thuộc quan hệ thương mại quốc tế a Công ty may Việt Tiến Việt Nam tiếp nhận đơn đặt hàng trị giá 10 triệu USD công ty Smik Đức b Cửa hàng lưu niệm Thanh Trà vừa bán 05 cốc sứ in hình chùa Một Cột cho khách hàng nước c Tổng công ty May 10 nhận hợp đồng gia công thuê từ công ty Anh d Công ty trường hải Ô tô nhận đơn đặt hàng 50 chiếu xe buýt từ công ty Transerco 236 Người đứng đầu ban thư ký tổ chức thương mại giới (WTO) gọi a Tổng giám đốc b Tổng thư ký c Chủ tịch d Không có đáp án 237 Đặc điểm sau đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài: a Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước cung cấp Chính phủ, tổ chức quốc tế, tổ chức phi phủ tư nhân b Chủ đầu tư nước không trực tiếp tham gia điều hành hoạt động đối tượng đầu tư c Các chủ đầu tư nước phải đóng góp số tối thiểu vốn pháp định tùy theo luật lệ nước d Chủ đầu tư nước thu nhập lợi nhuận thông qua lãi suất cho vay lợi tức cổ phần 238 Cán cân thương mại quốc tế bao gồm: a Cán cân thương mại hàng hóa cán cân thương mại dịch vụ b Cán cân thường xuyên cán cân luồng vốn GV: Trịnh Anh Tuấn 30 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế c Cán cân thường xuyên, cán cân luồng vốn cán cân tài trợ thức d Không có đáp án 239 Cán cân toán quốc tế bao gồm a Cán cân thương mại, cán cân luồng vốn cán cân tài trợ thức b Cán cân thường xuyên, cán cân luồng vốn cán cân tài trợ thức c Cán cân thường xuyên, cán cân thương mại cán cân luồng vốn d Cán cân thường xuyên, cán cân thương mại cán cân tài trợ thức 240 Đầu tư quốc tế trực tiếp có tên tiếng anh là: a Foreign Direct investment b Foreing Direct investment c Foregin Direct investment d Foregin Dierect investment 241 Có hình thức vốn ODA a b c d GV: Trịnh Anh Tuấn 31 ... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TẾ Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Chính phủ nước c Công ty quốc tế d Tổ chức kinh tế quốc tế Chính phủ nước Dòng vốn đầu tư quốc tế. .. hàng quốc tế 120 Môn học kinh tế quốc tế không nghiên cứu về: a Thương mại quốc tế GV: Trịnh Anh Tuấn 14 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế b Đầu tư quốc tế c Tài quốc tế. .. sách thương mại quốc tế d Lịch sử hình thành môn học kinh tế quốc tế GV: Trịnh Anh Tuấn 13 Khoa Kinh tế - Kế toán Bộ câu hỏi TNKQ – Kinh tế quốc tế 112 Trong nghiên cứu Kinh tế quốc tế, sử dụng kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: 241 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế có đáp án, 241 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế có đáp án, 241 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế quốc tế có đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn