bài thu hoạch BDTX module thcs 1,11,12,29

17 1,319 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2017, 21:10

THÁNG 8 + 9MODULE 1 THCS: ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS)1. ĐẶC ĐIỂM TÂM, SINH LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ. 1.1Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển học sinh trung học cơ sở Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm những em có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi. Đó là những em đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9 ở trường THCS. Lứa tuổi này còn gọi là lứa tuổi thiếu niên và nó có một vị trí đặc biệt trong thời kì phát triển của trẻ em. Vị trí đặc biệt này được phản ánh bằng các tên gọi: “ thời kì quá độ”,“ tuổi khó bảo”, “ tuổi bất trị” hay “ tuổi khủng hoảng” … Những tên gọi đó nói lên tính phức tạp và tầm quan trọng của lứa tuổi này trong quá trình phát triển của trẻ em. Đây là thời kì chuyển từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành. Nội dung cơ bản và sự khác biệt ở lứa tuổi học sinh THCS với các em ở lứa tuổi khác là sự phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối về các mặt trí tuệ, đạo đức. Sự xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành do kết quả của sự biến đổi cơ thể, của sự tự ý thức, của các kiểu giao tiếp với người lớn, với bạn bè, của hoạt động học tập, hoạt động xã hội… yếu tố đầu tiên của sự phát triển nhân cách ở lứa tuổi học sinh THCS là tính tích cực xã hội mạnh mẽ của các em nhằm lĩnh hội những giá trị, những chuẩn mực nhất định, nhằm xây dựng những quan hệ thỏa đáng với người lớn, với bạn ngang hàng và cuối cùng nhằm vào bản thân, thiết kế nhân cách của mình một cách độc lập. Tuy nhiên quá trình hình thành cái mới thường kéo dài về thời gian và phụ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động của các em. Do đó sự phát triển tâm lí ở lứa tuổi này diễn ra không đồng đều về mọi mặt. điều đó quyết định sự tồn tại song song “ vừa tính trẻ con, vừa tính người lớn” ở lứa tuổi này.1.2Sự phát triển thể chất của học sinh trung học cơ sở. Sự phát triển cơ thể thiếu niên rất nhanh, mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không cân đối, đặc biệt xem xét những thay đổi về hệ thống thần kinh, liên quan đến nhận thức của thiếu niên và sự trưởng thành về mặt sinh dục, yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển cơ thể của thiếu niên.1.3Sự phát triển giao tiếp của học sinh trung học cơ sở. Giao tiếp là hoạt động chủ đạo ở lứa tuổi học sinh THCS. Lứa tuổi này có những thay đổi rất cơ bản trong giao tiếp của các em với người lớn và với bạn ngang hàng. Nét đặc trưng trong giao tiếp của học sinh THCS với người lớn là sự cải tổ lại kiểu quan hệ giữa người lớn với trẻ em ở tuổi nhi đồng, hình thành kiểu quan hệ đặc trưng của tuổi thiếu niên và đặt cơ sở cho việc thiết lập quan hệ của người lớn với người lớn trong các giai đoạn tiếp theo. Trong giao tiếp với người lớn có thể nảy sinh những khó khăn, xung đột do thiếu niên chưa xác định đầy đủ giữa mong muốn về vị trí và khả năng của mình. Trong giao tiếp, thiếu niên định hướng đến bạn rất mạnh mẽ, giao tiếp với bạn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống và có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển nhân cách của thiếu niên. Khác với giao tiếp với người lớn, giao tiếp của thiếu niên với bạn ngang hàng là hệ thống bình đẳng và mang đặc trưng của quan hệ xã hội giũa các cá nhân độc lập. 1.4 Sự phát triển nhận thức của học sinh trung học cơ sở. Đặc điểm đặc trưng trong sự phát triển cấu trúc nhận thức của học sinh THCS là sự hình thành và phát triển của các tri thức lí luận, gắn với các mệnh đề các quá trình nhận thức tri giác, chú ý, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng… ở học sinh THCS đều phát triển mạnh, đặc biệt sự phát triển của tư duy hình tượng và tư duy trừu tượng. THÁNG + MODULE THCS: ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ (THCS) ĐẶC ĐIỂM TÂM, SINH LÍ HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1Vị trí, ý nghĩa giai đoạn phát triển học sinh trung học sở Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm em có độ tuổi từ 11 đến 15 tuổi Đó em theo học từ lớp đến lớp trường THCS Lứa tuổi gọi lứa tuổi thiếu niên có vị trí đặc biệt thời kì phát triển trẻ em Vị trí đặc biệt phản ánh tên gọi: “ thời kì độ”, “ tuổi khó bảo”, “ tuổi bất trị” hay “ tuổi khủng hoảng” … Những tên gọi nói lên tính phức tạp tầm quan trọng lứa tuổi trình phát triển trẻ em - Đây thời kì chuyển từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành Nội dung khác biệt lứa tuổi học sinh THCS với em lứa tuổi khác phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối mặt trí tuệ, đạo đức Sự xuất yếu tố trưởng thành kết biến đổi thể, tự ý thức, kiểu giao tiếp với người lớn, với bạn bè, hoạt động học tập, hoạt động xã hội… yếu tố phát triển nhân cách lứa tuổi học sinh THCS tính tích cực xã hội mạnh mẽ em nhằm lĩnh hội giá trị, chuẩn mực định, nhằm xây dựng quan hệ thỏa đáng với người lớn, với bạn ngang hàng cuối nhằm vào thân, thiết kế nhân cách cách độc lập - Tuy nhiên trình hình thành thường kéo dài thời gian phụ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động em Do phát triển tâm lí lứa tuổi diễn không đồng mặt điều định tồn song song “ vừa tính trẻ con, vừa tính người lớn” lứa tuổi 1.2 Sự phát triển thể chất học sinh trung học sở Sự phát triển thể thiếu niên nhanh, mạnh mẽ, liệt không cân đối, đặc biệt xem xét thay đổi hệ thống thần kinh, liên quan đến nhận thức thiếu niên trưởng thành mặt sinh dục, yếu tố quan trọng phát triển thể thiếu niên 1.3 Sự phát triển giao tiếp học sinh trung học sở Giao tiếp hoạt động chủ đạo lứa tuổi học sinh THCS Lứa tuổi có thay đổi giao tiếp em với người lớn với bạn ngang hàng Nét đặc trưng giao tiếp học sinh THCS với người lớn cải tổ lại kiểu quan hệ người lớn với trẻ em tuổi nhi đồng, hình thành kiểu quan hệ đặc trưng tuổi thiếu niên đặt sở cho việc thiết lập quan hệ người lớn với người lớn giai đoạn Trong giao tiếp với người lớn nảy sinh khó khăn, xung đột thiếu niên chưa xác định đầy đủ mong muốn vị trí khả Trong giao tiếp, thiếu niên định hướng đến bạn mạnh mẽ, giao tiếp với bạn chiếm vị trí quan trọng đời sống có ý nghĩa thiết thực phát triển nhân cách thiếu niên Khác với giao tiếp với người lớn, giao tiếp thiếu niên với bạn ngang hàng hệ thống bình đẳng mang đặc trưng quan hệ xã hội giũa cá nhân độc lập 1.4 Sự phát triển nhận thức học sinh trung học sở Đặc điểm đặc trưng phát triển cấu trúc nhận thức học sinh THCS hình thành phát triển tri thức lí luận, gắn với mệnh đề trình nhận thức tri giác, ý, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng… học sinh THCS phát triển mạnh, đặc biệt phát triển tư hình tượng tư trừu tượng 1.5 Sự phát triển nhân cách học sinh trung học sở Ở lứa tuổi học sinh THCS diễn phát triển mạnh mẽ tự ý thức, đặc biệt tự giáo dục Bởi kể từ tuổi này, em khách thể mà chủ thể giáo dục Đồng thời đạo đức học sinh THCS phát triển mạnh, đặc biệt nhận thức đạo đức chuẩn mực hành vi ứng xử VẤN ĐỀ GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI Giáo dục học sinh THCS xã hội đại vấn đề phức tạp khó khăn Bởi lứa tuổi thiếu niên giai đoạn có nhiều biến đổi quan trọng phát triển đời người thể chất, mặt xã hội mặt tâm lí Mặt khác điều kiện sống, điều kiện giáo dục xã hội đại có thay đổi so với xã hội truyền thống Để giáo dục học sinh THCS đạt hiệu quả, cần phải tính đến thuận lợi khó khăn lứa tuổi phát triển Về thuận lợi, điều sống xã hội nâng cao mà sức khỏe thiếu niên tăng cường Hiện tượng gia tốc phát triển người thường rơi vào lứa tuổi nên dậy đến sớm em thể khỏe mạnh, sức lực dồi Đây sở cho phát triển trí tuệ phát triển nhân cách thiếu niên Mặt khác bước vào kỉ XXI, bùng nổ khoa học công nghệ mà lượng thông tin, tri thức đến với em phong phú Đồng thời số gia đình có nên cha mẹ dễ có điều kiện chăm sóc em Xã hội, nhà trường gia đình quan tâm đến phát triển trẻ em nói chung học sinh THCS nói riêng Sự kết hợp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội giúp cho em có hội, điều kiện giáo dục toàn diện Về khó khăn, gia tốc phát triển mà dậy thiếu niên đến sớm hơn, thể em phát triển mạnh mẽ mức trưởng thành xã hội tâm lí diễn chậm Điều ảnh hưởng đến việc giáo dục học sinh THCS Việc dậy sớm ảnh hưởng đến hoạt động học em, làm em bị phân tán học tập có rung cảm mới, quan hệ với bạn khác giới Do nội dung học tập ngày mở rộng, tải nên học sinh THCS chủ yếu bận học, có nghĩa vụ trách nhiệm khác với gia đình Hơn lớp cuối cấp xuất thái độ phân hóa rõ học tập dẫn tới việc học lệch, tạo nên thiếu toàn diện hiểu biết, nhận thức em Khó khăn lứa tuổi học sinh THCS xây dựng mối quan hệ người lớn với em sau cho ổn thỏa xây dựng quan hệ lành mạnh, sáng với bạn, đặc biệt bạn khác giới Ngoài việc lĩnh hội tri thức trường THCS tiếp nhận giáo dục nhà trường, gia đình, học sinh THCS tìm kiếm nhiều thông tin khác từ bạn bè, từ sách báo, phim ảnh… tiếp nhận thông tin không lành mạnh, không phù hợp với lứa tuổi, em bị ảnh hưởng cách nghĩ, lối sống, hình thành nét nhân cách không phù hợp với chuẩn mực xã hội, không phù hợp với yêu cầu người lớn đặt cho em MỘT SỐ LƯU Ý TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ Nhà trường gia đình nên gần gũi, chia sẻ với học sinh, tránh để em thu nhận thông tin luồng, tránh tình trạng phân hóa thái độ môn học, học lệch để em có hiểu biết toàn diện, phong phú Cần giúp học sinh THCS hiểu khái niệm đạo đức cách xác, khắc phục quan điểm không em Nhà trường cần tổ chức hoạt động tập thể lành mạnh, phong phú để học sinh THCS tham gia có kinh nghiệm đạo đức đắn, hiểu rõ chuẩn mực đạo đức thực nghiêm túc theo chuẩn mực đó, để em có phát triển nhân cách toàn diện Người lớn (Cha mẹ, thầy cô) cần tôn trọng tính tự lập học sinh THCS hướng dẫn, giúp đỡ để em xây dựng mối quan hệ mực, tích cực với người lớn mối quan hệ sáng, lành mạnh với bạn bè Thành lập phòng tâm lí học đường để học sinh THCS trợ giúp thường xuyên tâm lí vấn đề khó khăn lứa tuổi Tóm lại: _ Lứa tuổi học sinh THCS có vị trí đặc biệt thời kì phát triển trẻ em Vị trí phản ảnh tên gọi: “ thời kì độ” ; “ tuổi bất trị” ; “ tuổi khủng hoảng” … Những tên gọi nói lên tính phức tạp tầm quan trọng lứa tuổi trình phát triển _ Đây thời kì chuyển từ thời thơ ấu sang tuổi trưởng thành Nội dung khác biệt lứa tuổi học sinh THCS với em lứa tuổi khác phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối mặt trí tuệ, đạo đức Sự xuất yếu tố trưởng thành kết biến đổi thể, tự ý thức, kiểu giao tiếp với người lớn, với bạn bè, hoạt động học tâp, hoạt động xã hội _ Quá trình hình thành thường kéo dài thời gian phụ thuộc vào điều kiện sống, hoạt động em Do đó, phát triển tâm lí lứa tuổi diễn không đồng mặt Có thể chứng minh lập luận qua phát triển thể chất học sinh THCS, qua phát triển giao tiếp học sinh với người lớn, qua giao tiếp với bạn hay qua phát triển mạnh mẽ tự ý thức, đạo đức hành vi ứng xử học sinh trung học sở Tháng 10 MODULE THCS 11: CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS Nội dung chăm sóc, hỗ trợ tâm lý học sinh nữ học sinh dân tộc thiểu số trường THCS: Để sóc, hỗ trợ tâm lý học sinh nữ học sinh dân tộc thiểu số người giáo viên cần phải phải nắm đặc trưng học sinh THCS a Hỗ trợ tâm lý học sinh nữ : - Giáo viên phải có kiến thức điều kiện phát triển tâm lý như: + Sự biến đổi thể chất + Sự thay đổi điều kiện sống - Giáo viên phải có kiến thức đặc điểm tâm lý Qua giáo viên chăm sóc hỗ trợ tâm lí học sinh học sinh gặp trường hợp sau: - Học sinh gặp căng thẳng - Học sinh gặp rào cản giới Giáo viên phải làm cho học sinh cảm thấy an toàn, cảm thấy yêu thương, nhận thấy hiểu, thông cảm, tôn trọng, học sinh cảm thấy có giá trị b Học sinh dân tộc thiểu số Học sinh người dân tộc thiểu số thường có độ nhạy cảm thính giác thị giác đặc thù tập tục sinh sống điều kiện thuận lợi cho trình học tâp nhiên em gặp khó khăn lĩnh vực tư duy, ngôn ngữ, trí nhớ học sinh THCS vốn tiếng phổ thông em nghèo nàn thiệt thòi lớn em Trong trình giao tiếp xã hội em gặp nhiều khó khăn em muốn thể tình cảm khó nói thành lời dẫn đến em thường hay xấu hổ, không mạnh dạn làm ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức lớp tự học nhà Để giải khó khăn người giáo viên phải biết tư vấn tâm lý cho học sinh mặt giáo dục giới tính, hỗ trợ cho học sinh vượt qua rào cản tâm lý khó khăn gặp phải như: - Khuyến khích em học tập tác động tích cực - Giúp học sinh tự ý thức lực khả tự học tập - Tạo hội cho học sinh chủ động, bình đẳng với học sinh khác học tập - Tạo cho học sinh có gắn bó với tập thể lớp trình học tập - Giáo viên cần bộc lộ quan tâm kỳ vọng cao em để học sinh mạnh dạn học tập quan hệ với bạn bè Tháng 11 MODULE 12 KHẮC PHỤC TRẠNG THÁI TÂM LÍ CĂNG THẲNG TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CĂNG THẲNG TÂM LÍ (STRESS) VÀ CĂNG THẲNG TÂM LÍ TRONG HỌC TẬP Khái niệm chung stress 1.1.Khái niệm stress Stress tiếng Anh có nghĩa nhấn mạnh Thuật ngữ dùng Vật lý học để sức nén mà vật liệu phải chịu Thuật ngữ stress W Cannon sử dụng lần Sinh học, nhiên, người có công lớn việc nghiên cứu stress Hans Selye, người Canada Ông người nghiên cứu hệ thống stress Năm 1936, thuật ngữ stress ông đề cập công trình nghiên cứu để miêu tả hội chứng trình thích nghi với loại bệnh tật Trong số công trình ông, ông nhấn mạnh “ Stress có tính chất tổng hợp thể trạng thái phản ứng không đặc hiệu thể với tín hiệu nào” Sau ông lại quan niệm: “ Stress nhịp sống luôn có mặt thời điểm tồn Một tác động tới quan gây stress Stress lúc kết tổn thương, ngược lại có hai loại stress khác nhau, đối lập nhau: Stress bình thường khỏe mạnh stress độc hại …” Tác giả Tô Như Khuê cho rằng: “ Stress tâm lí phản ứng không đặc hiệu xảy cách chung khắp, yếu tố có hại tâm lí xuất tình mà người chủ quan thấy bất lợi rủi ro, vai trò định không chủ yếu tác nhân kích thích mà đánh giá chủ quan nhân tố đó.” Có nhiều quan điểm khác stress, với gốc độ khác stress hiểu theo cách khác Nhìn chung, tác giả nhìn stress gốc độ tiêu cực, chưa nhìn thấy mặt tích cực phát triển tâm lí người 1.2 Nguồn gốc gây stress Có nhiều nguyên dẫn đến stress Các nhà khoa học cho rằng, stress có tính chất tích tụ nên xuất cần phải kiểm soát giải tỏa chúng Nếu không, tác động nhỏ ngày dồn nén bùng phát gây tác hại không nhỏ Theo tác giả Võ Văn Bản, chia nguồn gốc gây stress sau: * Nguồn gốc từ môi trường bên ngoài: _ Nguồn gốc từ sống gia đình: Những tác nhân gây stress từ phía gia đình vấn đề có liên quan đến yếu tố kinh tế tình cảm, kì vọng người gia đình thành viên _ Nguồn gốc từ môi trường xã hội: Đó yếu tố liên quan đến môi trường sống, học tập làm việc, mối quan hệ, ứng xử xã hội, tâm lí xã hội… _ Nguồn gốc từ môi trường tự nhiên yếu tố khí hậu, thời tiết, cảnh quan… * Nguồn gốc từ thân: _ Yếu tố sức khỏe: Những rối loạn bệnh lí xuất hiện, bệnh lí giai đoạn cuối bệnh lí mãn tính, khiếm khuyết thực thể _ Yếu tố tâm lí: Đó trình độ thích nghi thuộc tính tâm lí bao gồm lực, ý chí, tình cảm, nhu cầu, trình độ nhận thức, kinh nghiệm chủ thể Khái niệm stress học tập 2.1 Một số đặc điểm tâm lí đặc trưng học sinh THCS Học sinh THCS lứa tuổi từ 11 đến 15 học từ lớp đến lớp Đây thời kì phức tạp quan trọng trình phát triển cá nhân, thời kì chuyển từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành Có số đặc điểm tâm lí sau: Sự phát triển không cân đối chiều cao trọng lượng, xương ống tay, ống chân, xương ngón tay, ngón chân dẫn đến thiếu cân đối Các em lóng ngóng, vụng về, léo làm việc, thiếu thận trọng, hay làm đổ vỡ Sự phát triển mặt sinh lí biến đổi mặt thể, với nét đặc trưng lớn phát dục dẫn đến nhiều biến đổi mặt tâm lí Điều kiện sống em có nhiều thay đổi mạnh mẽ Trong gia đình, em có tham gia tích cực vào hoạt động nhiệm vụ gia đình giao cho Các em thể tích cực, chủ động độc lập hoàn thành nhiệm vụ người lớn Học sinh THCS có nhu cầu muốn mở rộng mối quan hệ với người lớn mong muốn người lớn nhìn nhận cách bình đẳng, không muốn bị coi trẻ trước Bên cạnh đó, nhười lớn lại không coi em trở thành người lớn Điều gây xung đột tạm thời thiếu niên với người lớn Đời sống tình cảm học sinh THCS sâu sắc phức tạp so với học sinh tiểu học Các em dễ bị xúc động, dễ bị kích động, vui buồn chuyển hóa dễ dàng, tình cảm mang tính bồng bột 2.2 Bản chất stress trình học tập học sinh THCS Stress phản ứng thể trước tác nhân bên Trong học tập, học sinh chịu nhiều tác động , áp lực không yêu cầu, nội dung tri thức môn học mà phương pháp giảng dạy, thái độ giáo viên… Những điều tạo nên stress cho em Tìm hiểu việc phân loại stress 3.1 Căn vào mức độ stress Theo Hans Selye, ông phân stress làm hai loại: _ Stress tích cực: phản ứng thích nghi với tác động môi trường + Giai đoạn báo động: Theo chế sinh học, có kích thích thể tiếp nhận thông qua truyền dẫn dây thần kinh lên hệ thần kinh trung ương báo hiệu cho biết có kích thích tác động + Giai đoạn kháng cự: Thường xảy sau giai đoạn báo động tác động tác nhân gây stress thông qua hệ thần kinh trung ương, kích thích vùng tuyến yên, tuyến thượng thận… từ tác động lên toàn chức thể _ Stress tiêu cực: Cơ chế diễn giống giai đoạn stress tích cực Tuy nhiên giai đoạn chống đỡ kéo dài, liên tục thất bại làm cho hệ tiết dịch thể hoạt động nhiều dẫn đến giảm khả miễn dịch thể mà suy kiệt 3.2 Phân loại stress dựa nguyên nhân Stress phân làm ba loại bản: _ Stress sinh thái: Đây loại stress mà yếu tố gây nên có nguồn gốc từ sinh thái Loại phát sinh từ mối quan hệ môi trường bên bên thể nhằm tạo phản ứng khác với tình định giúp chủ thể có khả thích ứng + Rối loạn chu kì nhịp sinh học: loại stress sinh thái nhất, nguyên nhân người không chịu tuân theo đặt sẵn tự nhiên Với điều kiện khả mình, qua việc tổ chức sống rơi vào trạng thái stress + Rối loạn nhịp ăn ngủ: Đây loại stress nghiên cứu nhiều cụ thể với chế độ lao động nặng kèm với ngủ không ngủ, kèm theo chế độ ăn giảm calo khả lao động trạng thái tâm lí sinh lí biến đổi, giảm chất lượng bị stress + Stress chấn thương bệnh tật: Nó trực tiếp làm tổn hại, suy giảm đến chức hoạt động thực thể Nếu người bệnh giải thích hiểu cặn kẻ triệu chứng bệnh triệu chứng gây stress ngược lại + Stress tiếng ồn: Nó tác động gây trở ngại cho hoạt động cần thiết cho người Nếu tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn, có cường độ cao, làm tăng huyết áp, giảm trí nhớ _ Stress tâm lí xã hội: Những tác động biến cố xem lí tưởng gây khởi phát stress, cụ thể: + Tâm lí xã hội, nhóm xã hội, trình độ tâm lí… Là yếu tố quan trọng tạo biến đổi đời sống tâm lí người, gây nên stress tâm lí xã hội + Sự thất vọng: Không đạt điều mong muốn gây nên khủng hoảng lòng tin Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất vọng nguyên nhân ổn định chế độ, không phù hợp sách kinh tế - xã hội Xác định ảnh hưởng stress đến học tập học sinh THCS 4.1 Ảnh hưởng stress đến người Stress bệnh thời đại mà xuất phát chủ yếu từ môi trường, từ điều kiện, cách thức sinh hoạt tổ chức sống người Stress có nhiều mức độ khác nhau, ảnh hưởng biểu vô phong phú Mặc dù stress gây chết người cách trực tiếp Nhưng hậu gây vô to lớn, phá vỡ cân Cơ thể, dẫn đến biến loạn tâm lí, sinh lí, sinh hóa thể gây nên nhiều bệnh dai dẳng nguy hiểm đường máu, bệnh tim mạch, rối loạn tiêu hóa… ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động chất lượng sống người Cuộc sống luôn biến động, stress luôn tồn đời sống ngày suốt trình phát triển nhân cách cá thể Cuộc sống văn minh, xã hội phát triển người gặp nhiều stress Do việc hiểu biết stress ảnh hưởng sức khỏe người biện pháp phòng ngừa stress để sống chung với stress việc làm cần thiết hữu ích nhằm mang lại sức khỏe cho thân, cho cộng đồng, giúp người thích ứng với điều kiện sống tốt 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến stress học tập học sinh _ Các yếu tố khách quan – môi trường tâm lí _ xã hội Trong thời đại thông tin bùng nổ, kiến thức cập nhật nhanh chóng, đại Những phát minh khoa học tiên tiến chờ đến đưa vào sách học sinh biết mà đến với em ngày thông qua mạng thông tin, sách báo điện tử… Bên cạnh điều kiện thuận lợi, môi trường xã hội mang đến nhiều bất lợi Những tệ nạn xã hội biến động thời đại liên tục tác động mạnh mẻ tới tầng lớp xã hội _ Các yếu tố chủ quan: + Về mặt sinh lí: Bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau lưng ngồi vào bàn học, sức khỏe + Về mặt tâm lí: 10 Nhận thức học sinh trước tình học tập: Vốn hiểu biết có mâu thuẩn với nhiệm vụ học tập vừa mới, vừa khó trình độ nhận thức hạn chế Thái độ học sinh trước nhiệm vụ môn học đề ra, thấy khả học, không hứng thú với môn học, không tìm thấy phương pháp học tập thích hợp Đó yếu tố quan trọng làm tăng thêm mức độ hay giảm mức độ stress học tập học sinh II BIỂU HIỆN VÀ MỨC ĐỘ STRESS TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS Phân tích biểu stress học tập học sinh THCS 1.1 Biểu cụ thể stress học tập học sinh THCS Stress học sinh THCS biểu trạng thái ứng phó tâm lí Do đó, vô đa dạng phức tạp Trước yêu cầu nhiệm vụ học tập, học sinh không hoàn toàn bị động, tiếp nhận hay chống lại nhiệm vụ tạo nên biến đổi đồng loạt phẩm chất, nhân cách cụ thể: _ Biểu nhận thức học tập: Thể biến đổi nhận thức môn Toán: ghi nhớ kém, hay nhầm lẫn tính toán… _ Biểu mặt sinh lí: Đau đầu, chán ăn, mê sảng, ác mộng, chân tay run, toát mồ hôi, khó thở… _ Biểu mặt tâm lí: Thể không tập trung, mặc cảm tự ti lực thân, cảm thấy buồn bã, chán nản hay cáu gắt với người khác… 1.2 Mức độ stress học tập học sinh THCS * Mức độ stress _ Stress bình thường: Là chương trình thích nghi bình thường, đảm bảo hoạt động sống bình thường, biểu rối loạn _ Mức độ stress cao: Là chương trình thích nghi xuất biến đổi tâm, sinh lí định có tác nhân gây stress từ mức nặng đến cực hạn Mức độ stress học tập học sinh THCS đánh giá sở trình nhận thức mức độ khó hay dễ nhiệm vụ học tập học sinh III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HỌC TẬP CÁC PHƯƠNG PHÁP HỖ TRỢ TÂM LÍ CHO HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ ỨNG PHÓ VỚI STRESS TRONG HỌC TẬP Ở HỌC SINH THCS Làm quen với số phương pháp ứng phó với stress học tập Stress mãn tính phá vỡ sống chí gây tử vong Vì vậy, cần tạo cách để xử lí stress 11 _ Việc học sinh phải biết nhận dấu hiệu stress: Những bất thường thể chất, thần kinh quan hệ xã hội bổng nhiên thèm ăn bỏ ăn, đau đầu, ngủ ngủ quên, tâm trạng bất an, giận sợ hãi… _ Giảm mức độ cao stress để có sức khỏe tốt học thi Muốn có sức khỏe tốt trước hết lưu ý đến phương pháp học tập, ôn tập, nghỉ ngơi, thư giãn hợp lí Cần tránh tượng học dồn, thi học, học đêm ngủ ngày Trí não người hoạt động hiệu vòng 45 phút đến sau cần nghỉ ngơi, giải lao làm công việc chân tay từ 15 đến 20 phút sau hoạt động trí não lại _ Cần có chế độ ăn đầy đủ cân dưỡng chất Chú ý dùng thực phẩm sữa, trứng, thịt, rau, Ngoài nên dùng thêm loại dầu thực phẩm dầu đậu nành, dầu mè… _ Cà phê, trà đậm chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương làm cho tỉnh táo, chống lại buồn ngủ, uống ban ngày, đặc biệt buổi sáng Tuy nhiên thời gian học thi hoàn toàn không nên lạm dụng Buồn ngủ dấu hiệu báo cho thể mệt mỏi, cần nghỉ ngơi để lấy lại cân Nếu giai đoạn dùng chất kích thích, thể mệt mỏi không sức tập trung để ghi nhớ Một số biện pháp làm giảm stress có hại _ Ngâm tắm: Nước có tác dụng xoa dịu xương khớp bị đau mỏi, giúp tế bào phục hồi, chất độc đưa thể Trong tắm nên giảm yếu tố gây kích thích thị giác, bật chương trình nhạc nhẹ loại nhạc mà yêu thích _ Hát: Hát kích thích hoạt động hoành, cổ, nhờ trung tâm thần kinh sinh dưỡng thuộc phần bụng phục hồi Ngoài cung cấp thêm ôxi cho thể _ Chơi đùa với thú nuôi: Thú nuôi có ích cho việc giải tỏa stress cho người Người ta tâm buồn vui với vật nuôi nhà _ Thư giãn: Sau công việc căng thẳng, cần có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn với tất loại hình mà thích _ Cười: Không mang lại vui vẻ, thoải mái mà thể tiết monphine tự nhiên, tạo khả chống stress _ Thưởng thức nghệ thuật: Ngắm nhìn tranh, nghe nhạc mà yêu thích _ Massage: Mỗi ngày dành 30 phút để làm việc làm cho tượng co giảm cách rõ rệt 12 _ Tập thể dục buổi sáng, bộ: Làm lưu thông khí huyết, hít thở không khí lành _ Thiền: Luyện cho tinh thần thể tránh căng thẳng thường nhật, tăng cường hoạt động có hiệu hệ tuần hoàn tim mạch, giúp khớp thể có độ đàn hồi, ngăn ngừa bệnh loãng xương, chống ngủ, lo lắng, buồn phiền Làm quen với số phương pháp trợ giúp học sinh THCS ứng phó với stress học tập 3.1 Những nguyên tắc trợ giúp mặt tâm lí _ Chăm sóc cho sức khỏe tránh nguy hiểm có _ Can thiệp sớm cách trực tiếp, chủ động bình tĩnh _ Tập trung vào vấn đề _ Cung cấp thông tin xác xảy _ Không nói điều khả thực thi _ Tìm vấn đề quan trọng cần phải giải _ Đoàn tụ gia đình _ Cung cấp đảm bảo trợ giúp tâm lí _ Tập trung vào lợi khả phục hồi nạn nhân _ Khuyến khích tự lực _ Quan tâm đến cảm xúc người xung quanh 3.2 Sự trợ giúp từ tham vấn tâm lí học đường _ Tham vấn tâm lí học đường trình diễn với nhiều giai đoạn khác từ việc xây dựng mối quan hệ, khai thác, tìm hiểu, xác định vấn đề đến giải vấn đề thuộc lĩnh vực tâm lí _ Mục tiêu tham vấn tâm lí học đường giúp đỡ học sinh hiểu cảm xúc, suy nghĩ em, từ giải vấn đề cách tốt _ Hoạt động tham vấn tâm lí học đường diễn sở mối quan hệ tương tác tích cực nhà tham vấn học sinh, thực chủ yếu tương tác trực tiếp phòng tâm lí học đường lớp học _ Nhà tham vấn tâm lí học đường người làm chuyên nghiệp bán chuyên nghiệp Song họ cần có kiến thức tâm lí, kĩ năng, thái độ nghề nghiệp tham vấn tâm lí để thực hoạt động tham vấn tâm lí cách tốt _ Đối tượng tham vấn tâm lí học đường cá nhân học sinh có nhu cầu cần tham vấn tâm lí Ngoài nhóm học sinh, tập thể học sinh với vấn đề cộm lớp học tập, đánh nhau, quan hệ bạn khác giới, phát triển thể, quan hệ lớp với giáo viên _ Các giai đoạn trình tham vấn tâm lí học đường bao gồm: + Thiết lập mối quan hệ: xây dựng mối quan hệ tốt tham vấn khâu then chốt Nếu mối quan hệ tốt thông tin trách nhiệm 13 trao đổi Để đạt yêu cầu trên, nhà tham vấn tâm lí phải có kĩ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, thực nguỵen tắc phải biết tiếp cận đối tượng + Tập hợp thông tin, đánh giá xác định vấn đề: Mục đích giai đoạn tìm hiểu mối quan tâm chủ yếu đối tượng, xác định mặt mạnh hạn chế ảnh hưởng đến khả giải vấn đề Để đạt mục đích đó, nhà tham vấn cần tìm hiểu hoàn cảnh đối tượng, gồm môi trường xã hội, giáo dục, gia đình, tình cảm, thể chất, tâm lí + Hỗ trợ để học sinh tìm kiếm giải pháp lựa chọn giải pháp phù hợp: Mục tiêu bật giai đoạn nhà tham vấn trợ giúp đối tượng xác định phương hướng thiết thực cho sống Trong giai đoạn này, nhà tham vấn đối tượng xác định gốc độ khác để giải vấn đề, cố gắng chia nhỏ vấn đề có qui mô lớn thành bước nhỏ dễ xử lí + Trợ giúp đối tượng thực giải pháp: Trong trình thực thi giải pháp, nhà tham vấn cần kiểm tra trình thực theo định kì Trong trình này, nhà tham vấn đối tượng cần kịp thời phát hiện, xử lí những khó khăn phát sinh trình thực + Kết thúc: Giống nhiều dịch vụ khác, giải pháp điều kiện thỏa thuận hai bên đạt được, đối tác có liên quan đến dịch vụ đến kết thúc Tham vấn tâm lí ngoại lệ Khi đối tượng tự giải vấn đề, bước kết thúc dịch vụ tham vấn tâm lí Tháng 12 MODULE 29 THCS: GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC I VAI TRÒ CỦA VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO HỌC SINH THCS Hoạt động vai trò hoạt động hình thành nhân cách Qua phân tích quan điểm trên, khẳng định, hoạt động có vai trò 14 định trực tiếp đến hình thành phát triển nhân cách người Khi sinh ra, người chưa có nhân cách, nhân cách có người xác định quan hệ với người giới xung quanh cách có ý thức Nói cách khác, nhân cách hình thành phát triển người chủ thể hoạt động Muốn giáo dục học sinh, nhà giáo dục cần tổ chức hoạt động đa dạng, phong phú đưa học sinh tích cực tham gia vào hoạt động Vai trò việc tổ chức hoạt động giáo dục hình thành nhân cách học sinh - Hoạt động giáo dục nhà trừờng phận trình giáo dục nhà trường “Hoạt động giáo dục hoạt động người lớn tổ chức theo kế hoạch, chương trình, điều hành chịu trách nhiệm" Điều có nghĩa chủ thể hoạt động giáo dục phải chịu trách nhiệm hoạt động giáo dục tổ chức điều hành Đều nhà giáo dục, giáo viên chủ thể có liên quan như: cha mẹ học sinh, tổ chức giáo dục và sở giáo dục H oạt động giáo dục nhà truờng đuợc phân làm hai phận chủ yếu: + Các hoạt động giáo dục hệ thống môn học lĩnh vực học tập khác + Các hoạt động giáo dục môn học lĩnh vực học tập, kể đến hoạt động giáo dục nhà trường hoạt động giáo dục thể chất, đạo đức, thẩm mĩ, lao động, dân sổ, môi trường, pháp luật - Hoạt động giáo dục đường gắn lí luận với thực tiến - Hoạt động giáo dục đường để phát triển toàn diện nhân cách hệ trẻ Hoạt động giáo dục tạo điều kiện môi trường để học sinh phát huy vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo trình học tập - Hoạt động giáo dục giúp học sinh đuợc trải nghiệm kiến thức tìm hiểu Là hội tổt để học sinh củng cổ, bổ sung mở mang kiến thức học, đồng thời rèn luyện kĩ bản, không kĩ nhận thức học tập mà kĩ sổng kĩ tổ chức, quân lí công việc, kĩ giao tiếp, kĩ hợp tác nhóm - Hoạt động giáo dục hướng hứng thú học sinh vào hoạt động bổ ích làm giảm thiểu tình trạng yếu đạo đức học sinh - H oạt động giáo dục giúp nhà giáo dục sớm phát khiếu cửa học sinh, từ có kế hoạch bồi dưỡng nhằm giúp học sinh phát triển khiếu, sở thích thân học tập sổng Hoạt động giáo dục giúp học sinh kiểm nghiệm khả mình, … - Hoạt động giáo dục phương thức gấn kết lực lượng giáo dục học sinh gia đình - nhà trường - xã hội Hoạt động giáo dục giúp thu hút 15 phát huy tìềm lực lượng giáo dục, góp phần thúc đẩy xã hội hoá giáo dục nâng cao chất luợng giáo dục toàn diện cửa nhà trường Việc tổ chức hoạt động giáo dục có hiệu góp phần phát huy vai trò giáo dục vào trình hình thành phát triển nhân cách cho học sinh gắn lìền nhà trường với đời sổng xã hội việc thục mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đáp úng với yêu cầu xã hội đặc biệt xu phát triển quổc gia Tổ chức hoạt động giáo dục làm cho kết giáo dục học sinh trở nên bền vững, sâu sắc, trọn ven ý thúc, thái độ, tình cảm, kĩ năng, hành vi như: * Về nhận thức: - Hoạt động giáo dục giúp học sinh củng cố, bổ sung, nâng cao thêm hiểu biết lĩnh vực khác đời sổng xẳ hội, làm phong phú vốn tri thức cửa thân Từ đó, học sinh cỏ khả vận dụng tri thức để giải vấn đề thực tiến đặt - Hoạt động giáo đục giúp học sinh nắm tri thức phát triển tư duy, phẩm chất trí tuệ * Về kĩ năng: - Hoạt động giáo dục giúp học sinh hình thành củng cố kĩ giao tiếp, ứng xử văn hoá, kĩ học tập, lao động - Hoạt động giáo dục giúp học sinh tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực xã hội * Về thái độ: - Hoạt động giáo dục bồi dưỡng tình cảm, niềm tin vào giá trị tốt đẹp sổng - Bồi dưỡng hứng thú tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh tham gia hoạt động Như vậy, hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng việc phát triển toàn diện nhân cách học sinh, đáp ứng yêu cầu xã hội, góp phần phát huy vai trò giáo dục nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước II XÂY DỰNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG THCS Hoạt động học tập Hoạt động giáo dục lên lớp theo chủ điểm Hoạt động văn hóa, văn nghệ - Các hình thức sinh hoạt văn nghệ như: múa, hát, đọc thơ, kể chuyện… - Tổ chức cho HS xem phim, thưởng thức loại hình nghệ thuật khác như: kịch nói, hài… - Tham quan di tích lịch sử, văn hóa… - Tổ chức thi tôn vinh giá trị cao đẹp - Tổ chức câu lạc chuyên đề phù hợp với lứa tuổi, mong muốn HS… Hoạt động thể dục thể thao Hình thức: - Thể dục 16 Tập luyện thể thao Tổ chức thi đấu thể thao lớp … Trò chơi giải trí vận động Các hội khỏe… Hoạt động lao động sản xuất Hoạt động vui chơi giải trí Hoạt động trị xã hội - Hoạt động kỉ niệm ngày lễ lớn, kiện kinh tế, xã hội nước quốc tế… - Nghe báo cáo vấn đề kinh tế xã hội, vấn đề văn hóa bật… Tìm hiểu vấn đề có lien quan đến đời sống trị… Tuyên truyền, cổ động chủ trương, sách Đảng Nhà nước, qui định pháp luật,… - Tham gia hoạt động tình nguyện có tính cổ động cao… - Tham gia hoạt động địa phương, đặc biệt hoạt động có tính văn hóa lễ hội, phong trào thi đua… III TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH THCS - Tiến trình tổ chức hoạt động Bước 1: Lập kế hoạch hoạt động Bước 2: Triển khai kế hoạch hoạt động Bước 3: Kiểm tra, đánh giá hoạt động Bước 4: Rút kinh nghiệm 17 ... Tháng 10 MODULE THCS 11: CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG TRƯỜNG THCS Nội dung chăm sóc, hỗ trợ tâm lý học sinh nữ học sinh dân tộc thiểu số trường THCS: ... MỨC ĐỘ STRESS TRONG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THCS Phân tích biểu stress học tập học sinh THCS 1.1 Biểu cụ thể stress học tập học sinh THCS Stress học sinh THCS biểu trạng thái ứng phó tâm lí Do đó,... nghi thu c tính tâm lí bao gồm lực, ý chí, tình cảm, nhu cầu, trình độ nhận thức, kinh nghiệm chủ thể Khái niệm stress học tập 2.1 Một số đặc điểm tâm lí đặc trưng học sinh THCS Học sinh THCS
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thu hoạch BDTX module thcs 1,11,12,29, bài thu hoạch BDTX module thcs 1,11,12,29, bài thu hoạch BDTX module thcs 1,11,12,29