Thiết kế hệ thống giám sát các phương tiện xe cộ sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe

101 422 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2017, 08:34

Luận Văn Tốt Nghiệp BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN ĐỨC QUẢNG Thiết kế hệ thống giám sát phương tiện xe cộ sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe Chuyên ngành: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN ĐỨC HÀ NỘI – 2016 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, giai đoạn phát triển mạnh mẽ kỹ thuật điện tử máy tính, hệ thống máy tính, camera, smart phone có trang bị camera ngày phổ biến, mảnh đất màu mỡ cho việc phát triển ứng dụng liên quan đến ảnh xử lý biến đổi ảnh Nhận dạng biển số xe tự động công nghệ nhiều công ty phần mềm, phòng thí nghiệm quan tâm tính ứng dụng cao khả thương mại Công nghệ ứng dụng giải toán liên quan đến quản lý xe cộ, bến bãi, thu phí tự động, giám sát giao thông,…Tuy nhiên Việt Nam, với đặc thù biển số quy định riêng, việc phát triển ứng dụng liên quan đến nhận dạng biển số tự động nhiều hội thách thức Trên giới nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhận dạng biển số xe vào giao thông từ lâu Ở nước Anh, Mỹ, Ukraine, Hungary, Sweden,… hệ thống ứng dụng rỗng rãi phát hiện, giám sát quản lý giao thông với hàng chục triệu ghi ngày [1] [2] Trong nước có nhiều công ty cung cấp giải pháp công nghệ liên quan, Công ty TNHH Tiền Phong TF (Website: www.tf.com.vn) cung cấp phần mềm quản lý hệ thống nhận dạng biển số xe tự động, có khả nhận dạng loại biển số xe ô tô Việt Nam gồm xe quân sự, nhà nước, tư nhân, liên doanh, ngoại giao,… Hoàng Kim Group (Website: www.hoangkimgroup.vn) cung cấp phần mềm “đọc” biển số xe, đối chiếu với sở liệu điều khiển barier đóng mở cửa tự động tính phí trông xe… Ngoài trường đại học có nhóm nghiên cứu giải pháp công nghệ Đại học Bách Khoa, Đại học Giao Thông Vận Tải,…Tuy đề tài mới, Việt Nam lĩnh vực nhiều hội thách thức Dưới hướng dẫn tận tình PGS.TS Nguyễn Văn Đức, em cung cấp điều kiện sở cần thiết để thực hoàn thành luận Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp văn Em biết ơn công lao dạy, hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Văn Đức, qua thầy em biết cách tìm hiểu sở lý thuyết, phân tích tiếp cận vấn đề, đưa triển khai thực ý tưởng Em biết ơn công lao dạy tất thầy, cô trình tham gia học tập trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội, thầy, cô vừa trực tiếp vừa gián tiếp tạo điều kiện giúp đỡ em suốt thời gian qua Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2016 Học viên: Nguyễn Đức Quảng Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA….………………………………………………………… …1 LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH SÁCH CÁC KÍ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT 10 DANH MỤC CÁC BẢNG 10 DANH MỤC HÌNH VẼ 11 MỞ ĐẦU 15 Lý chọn đề tài 15 Lịch sử nghiên cứu 15 Mục đích nghiên cứu luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu 16 Mục tiêu đề tài 16 Phương pháp nghiên cứu 16 Nội dung luận văn 17 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ẢNH 18 Giới thiệu hệ thống xử lý ảnh 18 Quá trình phát triển xử lý ảnh 18 Các giai đoạn trình xử lý ảnh 19 Các bước xử lý ảnh 19 1.1.3.1 Thu nhận ảnh 20 1.1.3.2 Tiền xử lý ảnh 20 1.1.3.3 Phân đoạn ảnh 20 1.1.3.4 Biểu diễn mô tả 20 1.1.3.5 Nhận dạng nội suy ảnh 20 1.1.3.6 Cơ sở tri thức 21 Giới thiệu ảnh số 21 Điểm ảnh 21 Ảnh số 21 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Kích thước ảnh 22 Phân loại ảnh số 22 1.2.4.1 Ảnh màu RGB 22 1.2.4.2 Ảnh đa mức xám 23 1.2.4.3 Ảnh nhị phân 24 Một số khái niệm kỹ thuật phân vùng ảnh 25 Điểm biên 25 Đường biên 25 Ý nghĩa đường biên xử lý ảnh 25 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 26 Các bước nhận dạng biển số xe 26 Tiền xử lý ảnh đầu vào 27 Tìm vị trí biển số 28 Trích xuất vùng ảnh chứa kí tự biển số 29 Tiền xử lý ảnh biển số 29 Xác định vị trí kí tự 30 Trích xuất kí tự nhận dạng 30 Nhận dạng kí tự 30 Phương pháp so khớp mẫu (Template Matching) 30 Sử dụng mạng trí tuệ nhân tạo (nơ-ron) [8] [9] 31 PHÂN TÍCH BIỂN SỐ XE VIỆT NAM 33 Hình dạng kích thước biển số xe 33 Biển số ô tô, rơ moóc, sơmi rơmoóc nước (kể xe có kết cấu tương tự sản xuất lắp ráp nước) 33 Biển số mô tô nước 33 Biển số máy kéo, xe máy điện 34 Biển số ô tô nước 34 Biển số mô tô nước 35 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Biển số ô tô, mô tô liên doanh, dự án, xe quân đội làm kinh tế 35 Định dạng chuỗi kí tự đăng ký biển số xe 36 Biển số ô tô, rơ moóc, sơmi rơmoóc nước, biển xe ngoại giao 36 Biển số mô tô nước 36 3.2.2.1 Cách bố trí chữ số biển số: 36 3.2.2.2 Cách sử dụng chữ số sê ri đăng ký biển số sau: 37 Biển số máy kéo, xe máy điện 38 Phân tích đặc trưng biển số xe Việt Nam 39 Đặc trưng hình dạng kích thước 39 Đặc trưng màu sắc 39 Đặc trưng chuỗi kí tự biển số: 40 Những khó khăn cho trình xử lý ảnh nhận dạng biển số 40 Trong gian đoạn trích xuất biển số 40 Trong giai đoạn trích xuất kí tự 41 Trong giai đoạn nhận dạng kí tự 42 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE VIỆT NAM 43 Kỹ thuật trích xuất biển số xe ảnh 43 Làm mờ ảnh 43 Làm biên 44 4.1.2.1 Sử dụng lọc Canny để làm biên 44 4.1.2.2 Giải thuật cho kỹ thuật thêm thông tin chuyển vùng xám lên biên Canny: 48 4.1.2.3 Thuật toán tô màu cho điểm biên Canny 49 Tách vùng biển số 51 4.1.3.1 Kỹ thuật nối biên tái tạo biển số 52 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp 4.1.3.2 Kỹ thuật lọc nhiễu 56 4.1.3.3 Kỹ thuật liên kết kí tự 58 4.1.3.4 Kỹ thuật tách biển số 61 4.1.3.5 Phương pháp lọc biển số ứng viên 66 4.1.3.6 Kết đánh giá 67 Kỹ thuật trích vùng ảnh kí tự biển số 67 Làm mịn ảnh 67 Làm biên 68 Nối biên 68 Tái tạo kí tự 69 Trích ảnh kí tự 69 Nhị phân 70 Phương pháp nhận diện kí tự sử dụng mạng nơ ron nhiều tầng 72 Cấu trúc mạng nơ-ron 72 Nhận dạng nhiều tầng sử dụng mạng nơ-ron 74 4.3.2.1 Mạng nơ-ron nhận dạng chữ số 74 4.3.2.2 Mạng nơ-ron nhận dạng chữ 83 THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 84 Yêu cầu chức hệ thống 84 Sơ đồ tổng quan hệ thống giám sát phương tiện giao thông 86 Mô tả hoạt động hệ thống 87 Khâu 1: thu thập ảnh từ camera 87 Khâu 2: Tìm kiếm nhận dạng biển số xe 88 Khâu 3: Kiểm tra thông tin biển số nhận dạng ghi vào sở liệu 89 Thiết kế sở liệu 89 Giới thiệu hệ quản trị sở liệu 89 MySQL 90 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Thiết kế sở liệu 91 KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 93 Giao diện phần mềm hệ thống giám sát phương tiện giao thông 93 Giao diện quan sát 93 Giao diện đăng ký thông tin khách đến 94 Giao diện quản lý xe quan 95 Gia diện giám sát lịch sử vào 96 Kết nhận dạng biển số xe 96 Đánh giá 98 Phương hướng phát triển 99 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực tham khảo có dẫn chứng cụ thể Chương trình tác giả thiết kế thực phần mềm Visual Studio 2012, sử dụng ngôn ngữ lập trình C# thư viện xử lý ảnh mã nguồn mở EmguCV Học viên: Nguyễn Đức Quảng Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp DANH SÁCH CÁC KÍ HIỆU, CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ gốc Dịch nghĩa ANPR Automatic Number Plate Recognition Nhận diện biển số xe tự động CRS Computer Recognition Systems Các hệ thống nhận dạng máy tính DBMS Database Management System Hệ quản trị sở liệu CSDL Cơ sở liệu Cơ sở liệu LAN Local Area Network Mạng cục HQTCSDL Hệ quản trị sở liệu Hệ quản trị sở liệu ANN Artificial Neural Networks Mạng nơ-ron nhân tạo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2-1 Bảng nhận dạng kí tự 30 Bảng 4-1 Bảng tỉ lệ kích thước kí tự với biển số 52 Bảng 4-2 Các mạng nơ-ron nhận dạng tập chữ số 83 Bảng 4-3 Tập nhóm kí tự dễ bị nhận dạng lỗi 83 Bảng 5-1 Thông số kỹ thuật Camera IP Vivotek 8365 EH 87 Bảng 5-2 Bảng xe đăng ký 91 Bảng 5-3 Bảng lịch sử vào 92 Bảng 6-1 Kết nhận dạng biển số tối bẩn 97 Bảng 6-2 Kết nhận dạng biển số ban ngày QL 1A 98 Bảng 6-3 Kết nhận dạng biển số ban ngày Giải Phóng- Hà Nội 98 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 10 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Mô tả hoạt động hệ thống Khâu 1: thu thập ảnh từ camera Hai camera lặp hai hướng hướng vào, liệu hình ảnh thu liên tục thông qua chuẩn nén ảnh JPEG với cấu hình camera 50 60 khung hình giây Kích thước ảnh đầu vào 1920 x 1080 ( đơn vị pixel) Thông số kỹ thuật camera Vivotek IP8365 EH Video Compression H.264, MJPEG 30 fps @ 1920x1080 Maximum Frame Rate 60 fps @ 1920x1080 (one-stream mode only) In both compression modes Maximum Streams simultaneous streams S/N Ratio 62 dB Dynamic Range 100 dB Bảng 5-1 Thông số kỹ thuật Camera IP Vivotek 8365 EH Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 87 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Hình 5-3 Ảnh thu từ Camera Vivotek 8365 EH (chế độ đen trắng) Hình 5-4 Sơ đồ bố trí lắp đặt camera Khâu 2: Tìm kiếm nhận dạng biển số xe Ảnh thu từ camera đưa vào chương trình nhận dạng biển số xe tự động Bức ảnh xử lý biến đổi để phát nhận dạng biển số Đầu tiên chức nhận dạng biển số xe tìm kiếm biển số ảnh trích vùng ảnh Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 88 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Vùng ảnh chụp biển số tiếp tục xử lý để nhận dạng trả chuỗi ký tự biển số xe Hình 5-5 Tìm kiếm phát biển số Khâu 3: Kiểm tra thông tin biển số nhận dạng ghi vào sở liệu Chuỗi kí tự biển số xe nhận dạng khâu sử dụng để kiểm tra thông tin đăng ký sở liệu để phân loại xe Sau ghi thông tin xe vào bao gồm thời gian, biển số, hình ảnh vào sở liệu để phục vụ cho chức giám sát Thiết kế sở liệu Giới thiệu hệ quản trị sở liệu Hệ quản trị sở liệu (tiếng Anh: Database Management System - DBMS), phần mềm hay hệ thống thiết kế để quản trị sở liệu Cụ thể, chương trình thuộc loại hỗ trợ khả lưu trữ, sửa chữa, xóa tìm kiếm thông tin sở liệu (CSDL) Có nhiều loại hệ quản trị CSDL khác Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 89 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp nhau: từ phần mềm nhỏ chạy máy tính cá nhân hệ quản trị phức tạp chạy nhiều siêu máy tính [20] Tuy nhiên, đa số hệ quản trị CSDL thị trường có đặc điểm chung sử dụng ngôn ngữ truy vấn theo cấu trúc mà tiếng Anh gọi Structured Query Language (SQL) [21] Các hệ quản trị CSDL phổ biến nhiều người biết đến MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, Infomix, v.v Phần lớn hệ quản trị CSDL kể hoạt động tốt nhiều hệ điều hành khác Linux, Unix MacOS ngoại trừ SQL Server Microsoft chạy hệ điều hành Windows Ưu điểm hệ quản trị sở liệu (HQTCSDL):  Quản lý liệu dư thừa  Đảm báo tính quán cho liệu  Tạo khả chia sẻ liệu nhiều  Cải tiến tính toàn vẹn cho liệu Nhược điểm:  HQTCSDL tốt phức tạp  HQTCSDL tốt thường lớn chiếm nhiều dung lượng nhớ  Giá khác tùy theo môi trường chức  HQTCSDL viết tổng quát cho nhiều người dùng thường chậm MySQL MySQL hệ quản trị sở liệu tự nguồn mở phổ biến giới nhà phát triển ưa chuộng trình phát triển ứng dụng Vì MySQL sở liệu tốc độ cao, ổn định dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động nhiều hệ điều hành cung cấp hệ thống lớn hàm tiện ích mạnh Với tốc độ tính bảo mật cao, MySQL thích hợp cho ứng dụng có truy cập CSDL internet MySQL miễn phí hoàn toàn bạn tải MySQL Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 90 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp từ trang chủ Nó có nhiều phiên cho hệ điều hành khác nhau: phiên Win32 cho hệ điều hành dòng Windows, Linux, Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS, MySQL ví dụ Hệ Quản trị Cơ sở liệu quan hệ sử dụng Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) MySQL sử dụng cho việc bổ trợ PHP, Perl, nhiều ngôn ngữ khác, làm nơi lưu trữ thông tin trang web viết PHP hay Perl, [21] Trong luận văn sử dụng MySQL để quản trị sở liệu hệ thống ưu điểm sau:  MySQL sở liệu tốc độ xử lý cao, ổn định dễ sử dụng  Chi phí cho MySQL thấp  MySQL hệ quản trị nhỏ, bảo mật tốt, thường sử dụng cho ứng dụng nhỏ trung bình, sử dụng cho ứng dụng client/server với máy chủ mạnh Windows, UNIX Thiết kế sở liệu Bảng XeDangKy Tên trường Kiểu Size Diễn giải Chứng minh thư hộ id nvarchar 50 Name nvarchar 100 Tên chủ xe Office nvarchar 200 Tên quan NumberPlate (khóa chính) nvarchar 20 chiếu Biển số xe đăng ký Bảng 5-2 Bảng xe đăng ký Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 91 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Bảng Lịch sử vào Tên trường Kiểu Size Diễn giải id nvarchar 50 Chứng minh thư hộ chiếu Name nvarchar 100 Tên chủ xe Office nvarchar 200 Tên quan NumberPlate nvarchar 20 Biển số xe đăng ký TimeIn (khóa chính) nvarchar 50 Thời gian xe vào TimeOut nvarchar 50 Thời gian xe Note nvarchar 300 Ghi (lý ra, vào,…) Type nvarchar 50 Phân biệt xe đăng ký hay xe khách Bảng 5-3 Bảng lịch sử vào Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 92 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ Giao diện phần mềm hệ thống giám sát phương tiện giao thông Giao diện quan sát Hình 6-1 Giao diện quan sát Giao diện quan sát cho đồng thời hai chiều vào Video hiển thị thời gian thực từ camera, biển số phát đánh dấu hình chữ nhật màu xanh bật Kết nhận diện phân loại xe hiển thị Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 93 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Giao diện đăng ký thông tin khách đến Hình 6-2 Giao diện đăng ký thông tin cho khách Thông tin biển số nhận dạng xe khách tự động đưa vào mục Biển số xe giao diện Người giám sát thêm thông tin cá nhân, phương tiện, quan khách nhập liệu từ bàn phím Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 94 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Giao diện quản lý xe quan Hình 6-3 Giao diện quản lý xe quan Giao diện hiển thị danh sách xe quan Có chức hiển thị thông tin xe, ảnh chụp biển số cập nhật có nhầm lẫn Ngoài có chức cho xe với trường hợp nhận diện lỗi thiếu sót Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 95 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Gia diện giám sát lịch sử vào Hình 6-4 Giao diện giám sát lịch sử vào Có lựa chọn xem lịch sử vào theo thời gian, theo ngày, theo giờ, theo biển số Có hai phím chức xuất báo cáo dạng file Excel Kết nhận dạng biển số xe Sử dụng 4000 ảnh đầu vào (các chữ số chữ cái) cắt từ ảnh chụp biển số thu từ trạm thu phí Quảng Bình để huấn luyện mạng nơ-ron Số lần huấn luyện 50000 lần, tỉ lệ lỗi trung bình đạt 0.015 Sử dụng 3170 mẫu biển số tối trạm thu phí Quảng Bình: Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 96 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Hình 6-5 3170 ảnh thử nghiệm thu từ trạm thu phí Quảng Bình Tỉ lệ tìm thấy biển số Tỉ lệ trích đủ kí tự Tỉ lệ nhận dạng kí tự 90% 58% 42% Bảng 6-1 Kết nhận dạng biển số tối bẩn Thử nghiệm thời gian thực đường cao tốc Quốc lộ 1A, xe di chuyển với tốc độ trung bình 50km/h, camera đặt thấp bên đường Hình 6-6 Thử nghiệm đường Quốc Lộ 1A Tỉ lệ tìm thấy biển số Nguyễn Đức Quảng 92% 14BKTĐT Trang: 97 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp Tỉ lệ trích đủ kí tự Tỉ lệ nhận dạng kí tự 79% 72% Bảng 6-2 Kết nhận dạng biển số ban ngày QL 1A Thử nghiệm thời gian thực đường Giải Phóng – tp, Hà Nội, tốc độ trung bình phương tiện 40km/h, camera đặt thấp bên đường Tỉ lệ tìm thấy biển số Tỉ lệ trích đủ kí tự Tỉ lệ nhận dạng kí tự 97% 86% 79% Bảng 6-3 Kết nhận dạng biển số ban ngày Giải Phóng- Hà Nội Đánh giá Hệ thống giám sát phương tiện giao thông hoạt động đảm bảo chức đặt Tuy nhiên số hạn chế sau: - Camera sử dụng Vivotek chưa phải dòng Camera chuyên dụng cho xử lý ảnh, góc mở lớn, độ phóng đại thấp, lấy sáng mạnh dễ bị lóa ảnh biển số có gắn lớp nhựa bảo vệ - Biển số xe Việt Nam thường có thêm đinh ốc, khung bảo vệ đèn, chở hàng, bụi bẩn, nghiêng, méo,…nên gây khó khăn cho trình nhận dạng - Do yêu cầu cao độ xác nên sử dụng nhiều giải thuật, hệ thống phải trả giá thời gian Tốc độ xử lý chưa cao (khoảng 100ms) nên tốc độ phương tiện cần giới hạn 35km/h qua hệ thống - Chưa nhận dạng tốt biển đỏ quân đội biển đỏ sử dụng kiểu kí tự riêng biệt So sánh: Hệ thống “Nhận dạng biển số xe: BSX-MT” công ty Mắt Thần, tỉ lệ nhận dạng cao, có nhiều công nghệ kỹ thuật tiên tiến “Công nghệ chống lóa, công nghệ xoay ảnh,…”  Hiệu suất với biển số rõ đẹp: 93-95%  Tốc độ nhận dạng 20-30 ms với ảnh 640x480 Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 98 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp ANPR ver3.0 Biển Bạc theo thống số hệ thống đưa ra:  Nhận dạng loại biển số xe Việt Nam kể biển số biển số  Nhận dạng nhanh tốc độ 30-50 ms (mili giây) với ảnh kích thước 640x480 máy tính cấu hình thông thường  Nhận dạng xác lên đến 99% với ảnh chụp biển số xe có chất lượng tốt So sánh với hệ thống thương mại nước hệ thống chưa đạt tỉ lệ xác cao nhiều hạn chế Tuy nhiên kết luận văn đưa hoàn toàn có hội tiếp tục nghiên cứu, cải tiến để nâng cao khả ứng dụng cạnh tranh Phương hướng phát triển - Lựa chon dòng Camera cho chất lượng ảnh tốt hơn, tốc độ lấy ảnh nhanh - Huấn luyện mạng nơ-ron với nhiều mẫu xấu, nhòe - Thiết kế mái che chống chói cho biển số xe - Thiết kế mạng nơ-ron cho kí tự biển đỏ quân đội Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 99 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] "Shan Du ; IntelliView Technol., Inc., Calgary, AB, Canada ; Ibrahim, M ; Shehata, M ; Badawy, Wael; Automatic License Plate Recognition (ALPR): A State-of-the-Art Review" IEEE Feb 2013 Retrieved 2014-01-09," Wikimedia Foundation [Online] [2] "ANPR," cvision technologies, [Online] Available: http://www.cvisiontech.com/library/ocr/text-ocr/automatic-number-plate-recognition-withocr.html [3] P T N Q Hoan, Xử lý ảnh, Học viện Công nghệ Bưu Chính Viên Thông, 2006 [4] "Charles A Poynton, Digital Video and HDTV: Algorithms and Interfaces, Morgan– Kaufmann, 2003," [Online] [5] V G C G Bhupendra Moharil, "An Efficient Approach for Automatic Number Plate Recognition System Using Quick Response," Vols ISSN:0975-9646 [6] "Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 Bộ Công an," Bộ Công an, 2010 [7] "R Brunelli, Template Matching Techniques in Computer Vision: Theory and Practice, Wiley, ISBN 978-0-470-51706-2, 2009," [Online] [Accessed 20 2016] [8] Igor Aleksander, Helen Morton, An introduction to neural computing, Chapman and Hall, 1990 [9] "Neural Networks at Pacific Northwest National Laboratory," [Online] Available: http://www.emsl.pnl.gov:2080/docs/cie/neural/neural.homepage.html [10] "Gaussian blur," [Online] Available: http://www.ieev.org/2009/06/gaussian-blur.html [Accessed 2016] [11] "R.A Haddad and A.N Akansu, "A Class of Fast Gaussian Binomial Filters for Speech and Image Processing," IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, vol 39, pp 723-727, March 1991," [Online] [12] "Canny edge detector," [Online] Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Canny_edge_detector [13] "] Canny A Computational Approach to Edge Detection, IEEE Trans on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8(6), pp 679-698 (1986) [14 ] "Bradski and Kaehler, Learning OpenCV." [15] "Otsu's method," [Online] Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Otsu%27s_method Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 10 CB140219 Luận Văn Tốt Nghiệp [Accessed 3 2016] [16] Nobuyuki Otsu (1979) "A threshold selection method from gray-level histograms" IEEE Trans Sys., Man., Cyber (1): 62–66 [17] "Auer, Peter; Harald Burgsteiner; Wolfgang Maass (2008) "A learning rule for very simple universal approximators consisting of a single layer of perceptrons" (PDF) Neural Networks 21 (5): 786–795 doi:10.1016/j.neunet.2007.12.036" [18] "1995 IEEE International Conference on Neural Networks: proceedings, the University of Western Australia, Perth, Western Australia, 27 November-1 December 1995, Volume 2" [19] Cemil Oz, Fikret Ercal, "Vehicle licence plate recognition using artificial neural network," 2003 [20] Database Systems: The Complete Book (DS:CB), by Hector Garcia-Molina, Jeff Ullman, and Jennifer Widom [21] ""MySQL: Project Summary" Ohloh Black Duck Software Retrieved 17 September 2012" [22] D A Greensted, "http://www.labbookpages.co.uk/," 17 2010 [Online] Available: http://www.labbookpages.co.uk/software/imgProc/otsuThreshold.html [Accessed 24 2016] [23] "Learning internal representations by error propagation by Rumelhart, Hinton and Williams (1986) " Nguyễn Đức Quảng 14BKTĐT Trang: 10 CB140219 ... CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE Chương trình bày tổng quan, bước công nghệ nhận dạng biển số xe [5] Các bước nhận dạng biển số xe Hình 2-1 Các bước nhận dạng biển số xe Quá trình xử lý ảnh nhận dạng. .. nhận dạng chữ 83 THIẾT KẾ HỆ THỐNG GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 84 Yêu cầu chức hệ thống 84 Sơ đồ tổng quan hệ thống giám sát phương tiện. .. đổi ảnh nhận dạng biển số xe Chương 5: Thiết kế hệ thống giám sát phương tiện giao thông Phân thích thiết kế hệ thống giám sát phương tiện giao thông ứng dụng chương trình nhận dạng xử lý ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế hệ thống giám sát các phương tiện xe cộ sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe , Thiết kế hệ thống giám sát các phương tiện xe cộ sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe , Thiết kế hệ thống giám sát các phương tiện xe cộ sử dụng công nghệ nhận dạng biển số xe

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn